Prodaja se začne, ko kupec reče ne

VAdeccuso pripravili
izobraževalno srečanje
za predstavnike regijskih
podjetij in predstavili,
kako prepoznati pravega
prodajnika
agenciji za zaposlovanje Adecco
vsak dan posredujejo med delodajalci
in iskalci zaposlitve in ugotavljajo, da
podjetja vedno povprašujejo po dobrih
prodajnih kadrih. Kar ni presenetljivo,
saj je prodaja ključna za uspeh podjetja. Dobri izdelki in storitve potrebujejo
tudi dobro predstavitev. V Adeccu so
zato organizirali izobraževalno srečanje za predstavnike regijskih podjetij,
na katerem so predstavili, kako prepoznati pravega prodajnika, ki bo pomagal podjetju doseči zastavljene cilje.
Glavna govornica Nada Ulčar, direktorica Stratos akademije, je podrla nekaj
mitov o tem, kdo je dober prodajnik.
V
Dober prodajnik se ne rodi
Za prodajnike od nekdaj velja, da morajo imeti karizmo. Danes ugotavlja-
mo, da zgolj karizma ne zadostuje za
odlično prodajo, odličen prodajalec
mora imeti tudi druge veščine. Prav
tako je veljalo, da moraš imeti sposobnost za prodajo skoraj prirojeno in da
se te ne da priučiti. Nada Ulčar trdi
prav nasprotno, da se lahko vsak vzgoji v dobrega prodajalca. Vendar pa za
to potrebuje tudi do dve leti treninga.
Tipična zmota slovenskih podjetij je
prepričanje, da je za izboljšanje prodaje dovolj le nekajdnevni trening. Če želite spremeniti neko preprosto navado
(na primer način, katero roko položite
čez drugo, ko jih prekrižate), morate to
spremembo navade zavestno vaditi tri
tedne, vsak dan dvakrat.
Navdušen zaposleni
dvigne prodajo
In kaj so značilnosti dobrega prodajalca? Mora biti kos vsakemu izzivu in
vsak ugovor stranke spremeniti v prodajo. Ko kupec reče ne, se prodaja šele
začne. Potrebne veščine so vztrajnost,
pogum in navdušenje. Dokazano je,
da navdušenje dviguje prodajo za 51
odstotkov. Naloga prodajalca je, da ugotovi, kaj stranka potrebuje in kako se
odziva, nato pa jo navduši za storitev
ali izdelek.
Ne gre brez motivacije
Za uspeh prodajne ekipe so ključni
motivacija in ukrepi v primeru nedoseganja zastavljenih ciljev. Brez takih
ukrepov pade tudi motivacija. Določiti
pa jih mora prodajna ekipa: na primer
krajši dopust, delo ob sobotah ... Seveda pa še vedno velja pri svoji prodajni
ekipi ne skoparite s pohvalo, določite
nagrade in jih motivirajte vsak dan.
Odličnega prodajnika prepoznate
po njegovi samozavesti in pozitivni
naravnanosti. Pravi prodajnik je kredibilen, navdušen, pozna dodane vrednosti podjetja, ki ga predstavlja, in se zna
vživeti v čustva stranke. Je ambasador
podjetja, zato se je srečanje zaključilo
s sporočilom podjetjem: investirajte v
prodajni kader.
"Trg dela se je v zadnjem desetletju
izredno spremenil. Slovenija je vpeta
v konkurenčni globalni trg dela, ki
zahteva izraziti proaktivnost in fleksibilnost. Živimo v času velikih demografskih sprememb, spreminjajočega
se gospodarskega okolja ... Bitke za talenti, borbe za obstanek podjetij . . Ob
vsem tem vsi potrebujemo ogromno
znanja, izkušenj, motivacije in pravih
nazorov," je ob koncu srečanja poudaril Miro Smrekar, direktor Adecca.
(trn)