November 2014 - župnija Ljubljana Sv. Križ

5
let
0
oznanila
oznanila
župnije
župnijeljubljana
ljubljana
sv.
sv.križ
križna
nažalah
žalah
† †♣ ♣† †♣ ♣† †♣ ♣† †Avgust
Avgust
2008
2008 † †♣ ♣† †♣ ♣† †♣ ♣† †
november
2014
PRIDITE, BLAGOSLOVLJENI MOJEGA OČETA…!
OO
DD
PR
PI
R IOO
ČI
Č I! !
Ljudje se 1. novembra ogrinjajo v črnino in trumoma hitijo na pokopališča, kjer obujajo spomin na svoje umrle.
29.29.
junija
junijasmo
smostopili
stopiliv v»Pavlovo
»Pavlovoleto«,
leto«,ki kigagaje jeoklical
oklicalpapež
papež
Krščansko bogoslužje pa je polno luči in veselja. Zazrti smo v nebeški
Benedikt
Benedikt
XVI.
XVI.
kot
kot
duhovno
duhovno
pripravo
pripravo
na
na
2000-letnico
2000-letnico
rojstva
rojstva
tega
tega
Jeruzalem, kjer sedi na prestolu Jagnje, ki je premagalo smrt. V njegovo
velikega
velikega
apostola
apostola
narodov.
Sestavljavci,
Sestavljavci,
vsako
vsako
leto
leto
pripravijo
pripravijo
slavo
so odeti
tisti, kinarodov.
so
bili v krstu
prero- ki ki
gradivo
gradivo
za
ORATORIJ,
ORATORIJ,
so
zato
zato
letos
letos
izbrali
izbrali
življenjsko
življenjsko
zgodbo
zgodbo
in in
jeni
in soza
očiščeni
v njegovisokrvi
prestopili
lik
lik
svetega
svetega
Pavla.
Pavla.
prag večnosti.
Pavel
Pavel
je jejezdil
jezdil
v vDamask,
Damask,
»Pridite,
blagoslovljeni
mojega Očeta,
da
da
bi bi
tam
tam
preganjal
preganjal
kristjakristjaprejmite
kraljestvo,
ki vam
je pripravljeno od
začetka
sveta!
Zakaj
lačen
sem
bil in ste mi
ne.
ne.
Toda
Toda
nana
poseben
poseben
način
način
dali
žejen sem
bil in ste
mi
dali piti; poje
jevjesti;
vnjegovo
njegovo
življenje
življenje
stostopotnik
sem bil
in ste me sprejeli;
pil
pilJezus:
Jezus:
nenadoma
nenadoma
gagaje jenag sem bil
in
ste
me
oblekli;
bolan
sem
bil
obsijala
obsijala
močna
močna
svetloba,
svetloba,
kiin
kiste me obiskali;
vzaslepila
ječi
sem bil
in
ste
prišli
ga
ga
je je
zaslepila
in in
padel
padel
je je
s ksmeni.« Tedaj
mu
bodo
pravični
odgovorili:
konja.
konja.Kristjani
Kristjaniv vDamasDamas- »Gospod,
kdaj
tenjim
videli
lačnega
inSpet
smo te nasitili
ku
ku
sosmo
so
nad
nad
njim
molili.
molili.
Spet
ali žejnega in smo ti dali piti? Kdaj smo te
je je
spregledal,
spregledal,
se se
daldal
krstiti
krstiti
videli popotnika in smo te sprejeli ali nagega
in
inpostal
postaleden
edenizmed
izmednajnajin te oblekli? Ali kdaj smo te videli bolnega
bolj
bolj
zavzetih
zavzetih
razširjevalcev
razširjevalcev
ali v ječi in smo prišli k tebi?« In kralj jim
in
pričevalcev
Jezusovega
Jezusovega
boinpričevalcev
odgovoril:
»Resnično
povem vam: Kar
veselega
veselega
oznanila.
oznanila.
ste storili kateremu izmed mojih najmanjših
bratov, ste meni storili.« (Mt 25,34-41)
Naj sreča, ki so jo deležni pomaga posušiti solze žalosti ob slovesu.
Namesto bahaškega pretiravanja na grobu, pa svojim dragim raje poklonimo duhovni šopek in zanje darujmo sveto mašo – vključimo jih v
večen spomin pri Gospodovem oltarju.
1. in 2. novembra boste v cerkvi Vseh svetih v poseben nabiralnik pri
Marijinem kipu lahko oddali svoj dar za maše za rajne (iz darov v lanskem
letu je bilo opravljenih 40 maš).
REKVIEM ZA LJUBLJENO OSEBO
Tišina in mir.
Odnesli so ga v deželo življenja.
Čemu zastavljati vprašanja?
Odslej je njegovo bivališče počitek in njegova obleka luč.
Za vedno.
Tišina in mir.
Kaj mi vemo?
Gospod, moj Bog, Gospod zgodovine in gospodar včerajšnjega in jutrišnjega dne, v tvojih rokah so ključi življenja in smrti.Ne da bi nas vprašal,
si ga vzel k sebi v sveto bivališče in mi zaapremo oči, sklinimo glavo in ti
preprosto rečemo: Prav. Bodi.
Tišina in mir.
Glasba se je potopila v globoko vodo in vse domotožje kroži po neskončni ravnini.
Boja je konec. Zanj je konec solza, joka, trepeta. Na njegovem čelu bo
vekomaj sijalo sonce in neuničljivi mir bo dokončno zavaroval vse njegove
meje.
Gospod življenja in gospodar naše usode, v tvoje roke zdaj polagamo to
bitje, ki smo ga globoko ljubili in ki nas zapušča.
Ko tu na zemlji polagamo v prst njegovo prehodno telo, naj njegova
2
duša za vedno spi v večnem miru, v tvojem nedoumljivem in ljubečem
naročju, Oče usmiljenja.
Tišina in mir.
Ne prezrite v mesecu novembru!
Sob. 1. nov.VSI SVETI – SLOVESNI ZAPOVEDANI PRAZNIK:
svete maše bodo vsako uro (prva ob 7h, zadnja ob 18h,
v Tomačevem ob 8h). Ob 15h bo vodil somaševanje
apostolski administrator msgr. Andrej Glavan. Tudi
molitve za rajne bo vodil škof Glavan in sicer ob 14.15 pri
spomeniku padlim v vojni za Slovenijo /na novem delu
pokopališča/ in ob 16.15 pri duhovniških grobovih /na
starem delu/. Po zadnji maši ste lepo povabljeni k molitvi
rožnega venca. Ta molitev bo našim rajnim (in tudi nam
živim) gotovo v večji duhovni blagor, kot pa množica sveč
na grobovih. Ob 20. uri bo molitev za rajne, h kateri so še
posebej povabljeni mladi.
Ned. 2. nov.SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH – sv. maše bodo ob
7.30, 9h in 11h, v Tomačevem ob 8h.
Tor. 4. nov. srečanje molitvene skupine po večerni maši
Pet. 6. nov. prvi petek – dopoldne obhajilo bolnih in ostarelih na
domu. Ob 18.45 priprava staršev in botrov na krst otrok.
Ob 20h srečanje katehumenov iz prejšnjih let.
3
Ned. 9. nov.ZAHVALNA NEDELJA – z zahvalno pesmijo se bomo
Bogu pri vseh mašah zahvalili za vse milosti in darove, ki
nam jih naklanja. Iskrena HVALA pa tudi vsakemu izmed
vas, ki nas podpirate s svojo molitvijo in materialnimi
darovi! Ob 15. uri bo sveta maša za vse žrtve vojnega in
povojnega nasilja.
Pon. 10. nov. srečanje za starše prvoobhajancev (učenci 3. razreda)
ob 18.30 v veroučni učilnici.
Tor. 11. nov. Srečanje skupine KNJIGA IN ČAJ v župnijski knjižnici.
Tokrat bomo s pomočjo knjige cistercijanskega meniha
p. Branka Petauerja poromali v Damask. V sliki in besedi
bomo odkrivali svetopisemske kraje, kjer pa danes divjajo
vojne in spopadi.
Ned. 16. nov. popoldansko romanje na Brezje – molitev za
duhovne poklice. Odhod avtobusa s parkirišča ob 14.
uri (prispevek za vožnjo 6€). Ob 15h bo v cerkvi skupna
molitvena ura, ob 16h pa sveta maša. Prijavite se v
župnijski pisarni.
Ned. 23. nov. KRISTUS KRALJ - slovesnost škofovskega posvečenja
novega ljubljanskega nadškofa metropolita Staneta Zoreta
ob 15. uri v stolnici. Lepo povabljeni.
Pon. 24. nov. srečanje za starše birmancev (učenci 7. in 8. razreda) ob
18.30 v veroučni učilnici.
Sob. 29. nov. delavnica izdelovanja adventnih venčkov ob 10. uri
v veroučni učilnici.. S seboj prinesite material in dobro
voljo. Lepo povabljeni.
Ned. 30. nov. 1. ADVENTNA NEDELJA
URNIK SV. MAŠ
NEDELJA: 7.30, 9h, 11h; TOMAČEVO 8h; DELAVNIKI: 7h in 18h
Župnijska pisarna (437 22 03, 437 20 03) je odprta v ponedeljek in torek (župnik),
četrtek in petek (duhovni pomočnik) od 8.30 do 9.30 in od 17.00 do 17.45.






















Izdal ŽU Ljubljana Sv. Križ, Na Žalah 2. Odgovarja Tomaž Prelovšek, župnik.
Mail: [email protected], dobrodošli na naši spletni strani: www.zupnije.rkc.si/lj-svkriz