Otroški katalog 2014

2014
Za otroke
2
Za 3 do 10 let
4
Za najmlajše
6
Za 3 do 99 let
10
Pripovedke o Mariboru in okolici
10
Jurka Burka in mlade brihte
12
Darilo ob odhodu v šolo
14
Zgodbice in pesmice za bistre glave
20
Za mlade ekobralce
KATALOG LITERATURE ZA OTROKE
Založba Pivec
Za otroke
Pri ustvarjanju knjig za otroke izhajamo iz zavedanja, da naše zgodbe in pesmi
sooblikujejo zavest otrok in njihovo dojemanje sveta. Staršem, vzgojiteljem in
učiteljem so lahko v pomoč pri vzgoji, hkrati so tudi izobraževalno naravnane.
Umetniško vrednost zakoličijo snovalci zgodb in pesmi za otroke, ki jim vselej
kot dopolnilo pridružimo kvalitetne ilustratorje.
V poplavi knjižne produkcije na otroškem področju brskamo za novimi naslovi,
novimi koncepti branja, predvsem pa želimo najmlajšim bralcem ponuditi lepe
knjige, ki jih bodo z veseljem prebirali sami ali v družbi.
Ob prehodu v novo leto 2015 smo oblikovali nov izvirni koncept otroškega koledarja. Mavrični koledar 2015 združuje klasično koledarsko obliko z vsebino, ki je doslej
razpršeno bivala na učnih pripravah učiteljev in vzgojiteljev. Spoznavanje temeljnih vrednot naše družbe v vrtcu in šoli, ki je danes še kako potrebno, je podrejeno
učnemu načrtu in kurikulumu in je mnogokrat postavljeno ob rob. V domačem
okolju pa zavestno privzgajanje vrednot nima praktično nikakršne opore v literaturi. Mavrični koledar 2015 morebiti deluje kot droben detajl na steni otroške sobe,
učilnice oz. igralnice, a je lahko čudovito dopolnilo in iztočnica za pogovor o vred­
notah, ki jih cenimo. Pesnica Zvezdana Majhen in ilustratorka Urška Stropnik
Šonc se čudovito dopolnjujeta še pri drugih publikacijah: seriji Nanizanka za malčke, seriji Nanizanka srčnosti (izid: jeseni 2015) ter pesniški zbirki za otroke Mavrica
bližine.
Svoje nadaljevanje je doživel tudi prikupen, nekoliko drugačen lev Rogi. Po poškodbi, ki je zaznamovala njegovo nadaljnje življenje, je s pomočjo prijateljev, ki
so mu v prvi knjigi Lev Rogi – sreča v nesreči stali ob strani, premagal najbolj težke
čase. Slikanica Lev rogi najde srečo pa opisuje Rogijevo pot do samostojnega in
polnega življenja. Priložena fotozloženka otrokom omogoča vpogled v realnost
življenja invalida, avtorja Igorja Plohla.
V letošnjem letu smo dopolnili tudi zbirko Patricijinih zgodb, dodali smo dva nova
naslova: Hiša iz besed in Tata zmaj. Subtilno in hkrati neposredno izpovedane živ­
ljenjske resnice, ki jih sicer otrokom težko približamo, Patricija Peršolja ubesedi v
svojem pripovednem slogu, začinjenim z narečnimi izrazi. Zgodbe krasijo mojstrs­
ke ilustracije Silvana Omerzuja. Vrednost Patricijinih zgodb potrjuje znak kakovosti zlata hruška, ki ga podeljuje Pionirska knjižnica Ljubljana in ga je namenila
zgodbi Moj nono.
Vabimo vas, da se sprehodite po Katalogu literature za otroke 2014 in spoznate
še ostale knjige za otroke.
1
Za 3 do 10 let
Ustvarjalni par, pesnica Zvezdana Majhen
in ilustratorka Urška Stropnik Šonc, sta
zasnovali popolnoma nov didaktični
koncept za spoznavanje osnovnih družbenih
vrednot.
MOjA pOGORELA vAS
OGENJ SIKA PO VASICI
IN POŽIRA OVČJI HLEV.
TUDI SKEDENJ Z BIOKRMO
JE DO TEMELJEV ZGOREL.
ZRAK JE POLN SAJ IN DIMA,
MAVRIČNI KOLEDAR 2015
2
JATA PTIC V TEMÒ BEŽI.
DEDEK POD STOLETNO LIPO
GNEZDO TAŠČICE GASI …
LJUBA ZEMLJA, LIPA, PTICE,
VSE KAR BIVA, LEZE, GRE —
Prazniki in drugi pomembni dnevi v letu
Zabaven koledar za vso družino z označenimi prazniki,
svetovnimi, mednarodnimi, evropskimi idr. dnevi ter
pesmicami. S pomočjo priloženih nalepk pa družina
koledar opremi tudi s svojimi osebnimi dogodki.
33 × 24 cm, stenski koledar vezan s spiralo,
barvni tisk, 13 listov + 2 lista nalepk
ZA ŽIVLJENJE TE VASICE
DAM BESEDO IN SRCE!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
5. junij: SvE Ov
A vARS vA O OLjA 8. junij: A pR MO A R ARjA
in SvE Ov
A GAS L Ev 25. junij: A
R Av OS (dela prost dan)
Cena: 6,90 €
MAVRICA BLIŽINE
Barvitost življenja že od otroka zahteva usmerjanje v
osebne in družbene presoje, ki mu omogočajo globlji
in vse bolj kritični odnos do sebe in okolja. Ob ljudeh,
ki ga sooblikujejo, je v procesu vzgoje in izobraževanja
pomembna tudi umetnost. Otrok lahko z njeno pomočjo
kontrolirano spoznava življenje v vsej njegovi barvitosti.
Dodaten navdih za nastanek pesniške zbirke pa so bili
svetovni, mednarodni, evropski, državni idr. dnevi, ki
izražajo spoštovanje človeštva do drugih živih bitij,
planeta, dejanj in doživetij, ki smo jih skozi zgodovino
nanizali.
76 strani, trda vezava, barvni tisk
Za otroke
Cena: 22,90 €
Igor Plohl
Ilustrirala Urška Stropnik Šonc
LEV ROGI NAJDE SREČO
Slikanica s fotozloženko
21 × 29,7 cm, trda vezava, barvni tisk,
24 strani, priložena fotozloženka
Cena: 14,90 €
Zgodba o levu Rogiju je zgodba
o malo manj običajnem levu, ki po
resni poškodbi hrbtenice pristane na
invalidskem vozičku.
Ob soočanju z novimi življenjskimi
okoliščinami spoznava resnično vrednost
življenja in premaguje ovire, ki to pred
nesrečo niso bile: na novo se uči oblačiti,
presedati, pomivati posodo in likati.
Kmalu spozna, kako zapeljati svoje novo
življenje na stare tirnice.
Knjigi je priložena informativna brošura,
ki pripoveduje o življenju avtorja Igorja
Plohla, ki je pravzaprav lev Rogi. Lev
Rogi je med mladimi
bralci že poznan
junak, leta 2009 je
pri Založbi Pivec izšla
slikanica Lev Rogi
– Sreča v nesreči, ki
je pripovedovala o
Rogijevi nesreči in
okrevanju po njej.
Lev Rogi najde srečo
pa je nadaljevanje te
pripovedi.
Breda Pugelj
Ilustrirala Urška Stropnik Šonc
IGRIVA ABECEDA
Cena: 22,90 €
A4 format, 84 strani,
barvni tisk, trda vezava
Slikanica pisateljice Brede Pugelj in ilustratorke Urške Stropnik
Šonc otrokom na privlačen način približa abecedo.
Nekega dne so se igrive črke zbrale na sestanku in odločile, da
ne bodo več stale v vrstnem redu, kot jim ga določa slovar. Ko
so spoznale, da bi to lahko povzročilo hudo zmedo, so sklenile,
da se bodo zabavale na drug način. Vsaka od njih bo povedala
zgodbo ali pesmico, ki se začne z njenim imenom. Začel je A
s pesmico Ata, nato B s pripovedko Balon in tako naprej do
črke Ž. Nastale so raznolike pripovedke in zabavne pesmice, ki
jim bodo mladi nadebudneži z veseljem prisluhnili in ob tem
spoznavali črke in abecedo.
3
Zvezdana Majhen
Ilustrirala Urška Stropnik Šonc
NANIZANKA ZA MALČKE
SERIJA KARTONK
Zbirka šestih liričnih slikanic za najmlajše, ki otroku na preprost in
poučen način približajo resničnost. Lirična besedila so opremljena z
bogatimi ilustracijami. Primerne so že za malčke od 12. meseca dalje.
4
Cena posamezne kartonke: 7,95 €
MOJI BLIŽNJI
Prva knjiga iz zbirke predstavi družino – otroku
najbližje ljudi, ob katerih bo spoznavno, čustveno
in socialno še dolga leta zorel. Poudariti velja,
da se občutja, ki jih malček doživlja v sožitju
z najbližjimi sorodniki, temelj vseh kasnejših
odnosov z vrstniki in širšo družbo.
Vsebina: Mamica, Očka, Sestrica, Brat, Babica,
Dedek, Moja družina
MOJI PREDMETI
Druga knjiga govori o nepogrešljivih predmetih,
ki jih otrok vsakodnevno uporablja in ima do
njih poseben čustveni odnos. Medtem ko je ta
predmetni svet v očeh odraslih mrtev, ga malček
po svojih potrebah in željah oživlja ter smiselno
umešča v svoj dnevni red.
Vsebina: Zobna krtačka, Nočko, Spalni škrat,
Postelja, Kocke, Medved, Žoga, Knjige
Od septembra 2015 bodo mladi bralci spoznavali nove vsebine v NANIZANKI SRČNOSTI:
jaz in ti, oblačila, od dvorišča do njive, bogastvo voda, gozdne živali in drevesa.
PROSIM – HVALA
Tretja knjiga se dotakne osnov bontona.
Otroci se vsakodnevno znajdejo v situacijah,
kjer ustaljeni družbeni vzorci pričakujejo ustrezno
socialno vedenje. Vzgled odraslih je pri razvijanju
otrokove kultiviranosti nepogrešljiv; druženje z
junaki iz slikanice pa zaželene socialne sheme še
utrdi in ponotranji.
Vsebina: Dober dan, Prosim, Hvala, Dober tek,
Lahko noč, Čestitamo, Naklonjenost
NEBO IN VREME
Četrta knjiga otroku približa nebesna telesa in
vremenske pojave. Čeprav jih malček že spretno
poimenuje, njihovih sprememb in vloge še ne pozna.
Knjiga, ki tudi v likovnem pogledu sledi stvarnosti,
otroku na sprejemljiv način pojasni vpliv nebesnih
teles in vremena na življenje človeka, živali in rastlin.
Vsebina: Sonce, Luna, Zvezde, Oblaki, Strela in grom,
Dež, Sneg
ŽIVALI
Peta knjiga predstavlja živali našega okolja.
Pesmice naglašajo pozitiven odnos med živaljo
in človekom, njuno medsebojno naklonjenost in
sožitje, predvsem pa spoštovanje ter preseganje
otrokovega občutka, da mu žival lahko nadomešča
igračo.
Vsebina: Ptica, Muca, Kužek, Kokoška, Kravica, Konj,
Ovčka
VOZILA
Vozila so knjiga o vozilih, njihovi vlogi pri
premagovanju razdalj ter pomoči pri opravljanju
težjega dela. Poleg osnov prometne vzgoje otrok
spoznava tudi prilagojenost vozil za vožnjo po
različnih terenih, kot so: njiva, cesta, voda, zrak.
Vsebina: Voziček, Kolo, Avto, Traktor, Vlak, Ladja,
Letalo
15,5 × 15,5 cm, 20 strani, kartonka, barvni tisk
5
Za 3 do 99 let
Patricija Peršolja
Ilustriral Silvan Omerzu
PATRICIJINE ZGODBE
SLIKANIcE ZA mALE IN vELIKE
6
MOJA NONA
ČE BI BILA ŠE ENKRAT JAZ …
Zgodba o najpomembnejših stvareh v življenju. None so
pač takšne, da imajo otroke rade in jim rade pripovedujejo
najrazličnejše zgodbe, včasih tudi o sebi. In nona se je
tokrat razgovorila o stvareh, ki jih v življenju ni počela,
a bi jih lahko. Zdaj ji je sicer malo žal, ko pa bi lahko bile
tako zanimive in zabavne. A za njene vnuke še ni prepozno.
Vse to lahko še uresničijo in pri noni so dobili veliko idej.
21 × 24 cm, 20 strani, barvni tisk, trda vezava
Cena: 16,90 €
MARTA
Vsak od nas ima svoje srce, kako pa z njim ravnamo?
Tenkočutna domišljijska zgodba o deklici Marti, ki lepo
skrbi za svoje srce in se z njim veliko ukvarja, ga jemlje
zraven kamor koli gre in mu govori same lep stvari. Nasploh
se imata rada, a nekega dne se Marta spotakne ob krono,
ki ji prav lepo pristaja, in v njenem življenju se kar naenkrat
začno številne spremembe. Na svoje srce pa čisto pozabi,
šele fant Luka jo spomni nanj in takrat … Kaj se zgodi
potem, preberite v knjigi.
21 × 24 cm, 20 strani, barvni tisk, trda vezava
Cena: 16,90 €
MOJ NONO
Moj nono je po eni strani zgodba o pravi in resnični
ljubezni, po drugi strani pa je poklon Brdom, Brikam
in Bricem, ki jo je avtorica povrhu vsega zelo subtilno
posvetila partizankam in partizanom, ki počivajo na
Matajurju. Zgodba pripoveduje o trdnosti, odločnosti,
predanosti in ljubezni. Avtorica v besedilo prav
mojstrsko vpleta narečne besede, ki nam jih razloži
v kratkem slovarčku na koncu knjige.
Tudi tokrat je avtor ilustracij Silvan Omerzu, ki zna s
preprostimi potezami ujeti vse podtone in sporočila
preproste zgodbe o veliki ljubezni.
21 × 24 cm, 28 strani, barvni tisk, trda vezava
Cena: 16,90 €
NAJINA POROKA ALI JAZ IN IRIS SE POROČIVA
Glavna junaka sta tretješolca, ki se želita poročiti. Iz preprostega razloga
– ker obožujeta iste stvari in bi bila rada ves čas skupaj. Kako izpeljeta
ta svoj načrt, kako se odzovejo njuni starši, sorodniki in sosedje, kakšne
skrbi imata pri tem – od nevestine obleke in čevljev do poročnega
potovanja – izvemo skozi pripoved, polno iskrivih in hudomušnih
razmišljanj, ki tako zelo spominjajo na tiste prave poroke …
Tudi tokrat zgodbo podkrepijo nepozabne ilustracije Silvana Omerzuja.
Slikanica je lahko idealno darilo ob poroki.
21 × 24 cm, barvni tisk, trda vezava
Cena: 18,90 €
HIŠA IZ BESED
Veliko ljudi sanjari o svoji hiši, takšni, v kateri bi bilo toplo in varno.
Avtorica se po hiši iz papirja, hiši iz kart in hiši iz travniških cvetlic odloči,
da bo zgradila hišo iz besed, ker to najbolje obvlada. Besede najprej išče
pri pomembnih ljudeh, a kmalu ugotovi, da močne in bleščeče besede
niso prave za njeno hišo. Šele tiste, ki jih poišče pri preprostih ljudeh, jo
osrečijo in v njeno hišo prinesejo svetlobo, toplino in srce.
21 × 24 cm, 24 strani, barvni tisk, trda vezava
Cena: 16,90 €
TATA ZMAJ
Tata zmaj je še ena od srčnih Patricijinih slikanic. Pretresljiva pripoved o
nasilju v družini ne da bi bila beseda enkrat samkrat izgovorjena. Znana
zgodba, ko mati skuša otroka obvarovati pred nasilnim očetom in sama
prestreza udarce. Dokler gre. V tem primeru mati ves proces zapelje v
igro skrivalnic, ki pa jo glavni junak Peter v nekem trenutku spregleda in
pokliče na pomoč sosedo. Ta zgodba se konča srečno. Ampak ali se vse?
21 × 24 cm, 20 strani, štiribarvni tisk, trda vezava
Cena: 16,90 €
7
Pripovedke o Mariboru
in okolici
Zbrali, priredili in uredili Nino Flisar, Dragica Haramija in Sonja Blaž
Ilustrirala Veri Kovačević
Zbirka Mariborske vedute je nastala na podlagi znanstvene študije
dr. Dragice Haramije. Pripovedke nam na arhaičen in ljudski način
pričarajo Maribor in okolico, kot ga še ne poznamo.
8
Josip Brinar
VODNI MOŽ GESTRIN
Prva pripovedka v seriji Mariborske vedute nas popelje v
Dravske globine. Gestrin prebiva v vodnih vrtincih in mu
ni prav nič všeč, da kdo pluje nad njegovim domovanjem –
steklenim gradom. Znano pa je, da se mu brodnik odkupi
tako, da mu vrže v vodo prstan, zavit v ruto. Zlatnino imajo
še posebej rade Gestrinove spremljevalke, vodne deklice.
Oskar Hudales
TRI KAČE
Radvanjskemu pastirju pobegne vsak dan najbolj rejena
svinja, zato se odloči, da bo raziskal, kam odhaja. Svinji
priveže luknjasto vrečo prosa in jo zasleduje. Svinja ga
pripelje na dvorišče nekega hleva, kjer ga pričakajo tri kače.
Ena izmed njih ga ogovori in mu da natančna navodila.
Pa jih bo pastir dosledno upošteval?
Oskar Hudales
GADJA KRALJICA
Na Mariborske otoku je v nekih davnih časih prebivala
množica strupenih gadov, plazili so se po tamkajšnjem
grmovju in se sončili. Kraljeval jim je velik in mogočen gad,
pravzaprav gadja kraljica s prelepo zlato krono. Limbuška
nečimrna gospodična si je zaželela to krono in obljubila
tistemu, ki jo prinese, da se poroči z njim. In našel se je
junaški vitez, ki se je odpravil na otok.
Josip Brinar
PEKRSKA GORCA
Le kako je nastala Pekrska gorca? Stare
pripovedke pripovedujejo o tem, da je včasih
Pohorje imelo en še posebej visok vrh. Govorijo
tudi o tem, da so ljudje v dolini precej grešili in se
zamerili Bogu, ki je za kazen za en dan prepustil
oblast peklenščku. Ta pa se je želel polastiti
njihovih duš. Odlomil je visoki vrh in z njim
nameraval zajeziti Dravo.
9
Jože Tomažič
ZLODEJ SEZIDA CERKEV
Pobožni mož Bolfenk pride v mesto ob Dravi in
ves navdušen obstoji pred zelenim Pohorjem,
tako mu je všeč, da se odloči na njem zgraditi
cerkev. Poda se skozi težko prehodne pohorske
gozdove in začne na enem slemenu graditi
cerkev. Mimo pride Zlodej, ki mu to ni prav nič
všeč in želi z ukanami preprečiti gradnjo.
Jože Tomažič
POŠTELSKI ZAKLAD
Mlad drvar dela v pohorskih gozdovih blizu
Poštelskega gradišča, okrog katerega prebivajo
številna bajeslovna bitja in eno od teh bitij mu
pokaže, kje je skrit poštelski zaklad in kako
ga izkopati. Drvar poišče prijatelje, da bi ga
odkopali. A to ni lahko, saj jih ovirajo
bajeslovna bitja.
21 × 24,5 cm, 20 strani, barvni tisk,
trda vezava
Cena za slikanico: 15,00 €
Jurka Burka
in mlade brihte
10
Jasna Markuš
Ilustriral Simon Sanda
Zbirka zabavnih in domišljijskih zgodbic, v katerih nastopajo čisto
običajni mulci in frklje ter nadvse neobičajna čaribaba Jurka Burka.
Hudomušna čarovnica s presenetljivimi zapleti poskrbi, da se
junaki soočijo sami s seboj in svoje težave uspešno razrešijo.
Pri oblikovanju knjig smo se potrudili, da bi bile primerne tudi za tiste,
ki se spopadajo z bralnimi težavami. Vse zgodbe in ilustracije so stvaritev
slovenskih avtorjev..
1. letnik
Žiga kisla kumarica
Žiga je zelo siten, če se stvari ne odvijajo po njegovi volji. Edina,
ki je navdušena nad njegovo tečnobo, je čaribaba Jurka, ki ima
z njim poseben in nadvse strašen namen. Žiga si z vsemi močmi
prizadeva, da ga ne bi uresničila …
Cena: 13, 90 €
Čiruli za Sarino srečo
Sara je prijazna deklica in ima dobre prijatelje. A kaj, ko s seboj ni
zadovoljna. Želi si, da bi bila lepa kot kakšna zvezdnica iz naslovnice
in bi jo vsi na šoli imeli radi. Jurka Burka ji uresniči skrito željo in Sara
dobi priložnost, da preizkusi svojo novo podobo in priljubljenost.
Jo bo to osrečilo?
Cena: 13, 90 €
Strašni Luka in grozni Marko
Luka in Marko si gresta grozno na živce. Že zaradi malenkosti se tako
spreta, da hočeta obračunati s pestmi. V razprtijo poseže Jurka in ju
izzove, da se pomerita čisto zares – na življenje in smrt. Zagrizena
nasprotnika spoznata, da ju lahko reši le sodelovanje.
Cena: 16, 90 €
Štiri afne in Andrejka
Andrejka je hudo nesrečna, saj so jo štiri dekleta iz športnega društva vzela
na piko in jo naskrivaj nenehno trpinčijo. Nikomur ne upa povedati ali se
zlobnicam postaviti po robu, dokler ne sreča Jurke Burke, ki ji odpre oči.
Cena: 13, 90 €
Več o dogodkih in seriji na www.zalozba­pivec.com/jurka­burka.
vse knjige zgodbic
15 × 21 cm, trda vezava,
čb ilustracije
Nikova čarobna formula
Za Nika ni nič bolj nepotrebnega in zoprnega, kot je učenje in opravljanje šolskih
nalog. Po obisku Jurke Burke pa se mu življenje postavi na glavo. Da bi preživel, je
pripravljen še kako trdo garati. Ob tem pa odkrije čarobno formulo za lažje, boljše
in hitrejše delo.
Cena: 16, 90 €
Jurka Burka na šolskem odru
Dramatizacija treh zgodb iz zbirke, primernih za uprizoritev. Knjiga vsebuje
dramatizacijo zgodb Žiga kisla kumarica, Čiruli za Sarino srečo ter Štiri afne
in Andrejka.
Cena: 25, 00 €
2. letnik
Majina gromozanska katastrofa
Ko se Maja neko jutro s sladkim pričakovanjem, da bo tega dne srečala svojo
simpatijo Jakoba, pogleda v ogledalo, se ji zruši svet. Na bradi ima ogromen mozolj.
Po spopadu z najhujšim sovražnikom je zadeva še slabša, obupana Maja pa trdno
odločena, da takšna ne gre nikamor. Jurko, ki iz lastnih izkušenj pozna Majino stisko,
čaka težka naloga.
Cena: 16, 90 €
Velika zmaga Janija trepetla
Jani bi bil zagotovo odličnjak, če ga ne bi zdelovala grozna trema. Kadar je vprašan,
ga oblije mrzel pot, možgani mu odpovejo in v smrtni grozi se trese kot šiba na vodi.
Toda Jurka, ki se znajde v grozni zagati, se za pomoč lahko obrne le nanj. Nenavadna
večerna pustolovščina postane preizkušnja za oba. Pa še za nekoga, a ta je neviden.
Cena: 16, 90 €
Začarana telefona Ive in Ane
Iva in Ana sta najboljši prijateljici. Hodita v isti razred, veselijo ju iste stvari in tem
za klepet jima nikoli ne zmanjka. Ko dobita še vsaka svoj telefon, sta malodane v
nebesih. Nobena niti ne pomisli, da jima lahko en sam klic, življenje spremeni v
pekel. Če po telefonu užališ čaribabo Jurko, česa drugega tudi ni za pričakovati.
Cena: 16, 90 €
Bogati Jure praznih žepov
Jure nikoli ni poznal obilja. Odkar je njegov oče odšel in mami zapustil kup dolgov,
pa mu je še huje. Pred sošolci, ki imajo vsega na pretek, se počuti manjvrednega
in pripravljen je storiti karkoli, da bi prikril revščino, v kateri živi. Čudaška znanka
Jurka mu dokaže, da je kljub praznim žepom veliko bogatejši kot marsikdo s polno
denarnico.
Cena: 16, 90 €
Burke Jurke Burke – veseloigra
Jutro pri Jurki doma je vse prej kot običajno jutro. Čaribaba ima celo za preproste
stvari, kot so prebujanje, razgibavanje in umivanje nenavadne rituale, ki oskrbniku,
Branku nikakor ne gredo v račun. Še posebej ne to jutro, ko se mudi, saj Jurko in
njeno pomočnico Pika­čari­poko čaka pomemben obisk v mestu. Toda priprave na
odhod se iz trenutka v trenutek bolj zapletajo. Glavni krivec, maček Švicelj, pa je
izginil neznano kam.
21 × 29,7 cm, čb tisk, broširana vezava
Cena: 25,00 €
11
12
Nina Kokelj
Ilustriral Marko Rop
KRALJICA SONČNICA
Je pravljica o sodobni petletni deklici in njenem življenju, v katerem igrajo pomembno
vlogo njene igrače, njena vsemogočna in vsevedna ati in mamica, Vesna, dve teti,
strica, dve babici, dedek in dve prababici ter bratranec Nejc, dedek Mraz, njena ribica
Betka, črna ovčka Marjetka in mucek Kimi, knjige in še marsikaj, kar oblikuje življenje
mlade nadebudnice. Na svoj šesti rojstni dan prejme pismo, ki ji naznanja, da bo
morala v šolo, kar bo zanjo začetek nekega novega, neznanega življenjskega obdobja.
20 × 30 cm, 24 strani, barvni tisk, trda vezava
Cena: 18,90 €
Pravljici Kraljica Sončnica in Sončni kralj otroku predstavljata svet kot svet mnogih
priložnosti in zanimivih možnosti, ki jih je treba izkoristiti v skladu s svojimi željami
in začiniti z obilo otroške domišljije. Hkrati pa otroka pripravita na spremembe,
ki so v življenju nujne. V tem primeru prehod v šolo, ki pa ne pomeni nenadne in
grobe prekinitve z otroštvom, ampak zgolj predrugačenje otroškega, ki bo še kar
nekaj časa del otrokovega razvoja in rasti.
13
SONČNI KRALJ
Pravljica govori o sodobnem petletnem fantu in njegovem življenju, v katerem igrajo
pomembno vlogo njegove igrače, njegova vsemogočna in vsevedna ati in mamica, oba
bratca, gospa Vera, prijatelj Vid, dedek Mraz, psička Roma, knjige, treniranje športne
gimnastike, njegove tete in strici, dedki in babice, prababica, bratranec in še marsikaj,
kar oblikuje življenje mladega nadebudneža. Na svoj šesti rojstni dan, dobi pismo,
ki mu naznanja, da bo moral v šolo, kar bo zanj začetek nekega novega, neznanega
življenjskega obdobja.
V priloženi zlati kuverti dobita mladi bralec in bralka (p)osebno
posvetilo avtorice.
Zgodbice in pesmice
Dramatizacija: Ivana Djilas
Glasba in songi: Boštjan Gombač
Oblikovanje: Teja Kleč
ČEBELICA MAJA
– songi iz predstave
14
Tokrat smo poskrbeli za naše najmlajše bralce,
pravzaprav poslušalce. Izdali smo zgoščenko
s pesmicami o čebelici Maji, ki je nastala na
podlagi istoimenske predstave Lutkovnega
gledališča Maribor, ta pa po motivni predlogi
avtorja Waldemarja Bonselsa.
Čebelica Maja je navihana čebelica, ki se odloči,
da bo na lastno pest spoznala svet. Pravila
so pravila. Maja pa je Maja – čisto posebna
čebelica, ki mora pravila v širnem svetu šele spoznati. Predvsem pa si želi najti odgovore na neskončna
vprašanja o vsem, kar sliši, vidi, čuti. Skratka, o vsem, kar sreča na svojem izletu.
zgoščenka, 22'45'', 9 pesmi in vezana besedila
Cena: 15,00 €
Lidija Gačnik Gombač
Ilustriral Uroš Lehner
KAM GREDO SPAT
TOVORNJAKI?
Domiselna in neobičajna pripoved (pesnice in
avtorice kratke proze) Lidije Gačnik Gombač,
nagrajenke Glazerjeve listine, in ilustratorja
Uroša Lehnerja. Zgodba skozi pripoved na
duhovit način opisuje, kaj vse počnejo tovornjaki
po naporni vožnji. Kako se najraje sproščajo,
kje počivajo, kaj radi jedo. Izvemo tudi, zakaj
tovornjaki obožujejo prsno plavanje.
Kreativno in zabavno delo, primerno
za otroke od 3 do 9 leta starosti.
21 × 24 cm, 28 strani, barvni tisk,
trda vezava
Cena: 15,00 €
za bistre glave
Gabrijela Kolbič
Ilustrirala Urška Stropnik Šonc
LJUBO DOMA
Mislite, da so lahko samo ljudje zaljubljeni do ušes, da je
lahko samo ljudi strah in da so lahko samo ljudje zares hudo
jezni? Potem se motite. S tem se soočajo tudi gospodinjski
aparati in drugi gospodinjski pripomočki. Pisateljica
Gabrijela Kolbič se je sprehodila po tipičnem slovenskem
domu, kjer je staknila sedem zabavnih, žalostnih, jeznih,
razigranih, prijateljskih in zaljubljenih zgodb navidezno
vsakdanjih gospodinjskih aparatov. Pripoveduje o njihovem
življenju, čustvovanju, nalogah, opravilih in razmišljanju.
Spoznamo jih drugačne, kot smo jih vajeni. Ilustratorka
Urška Stropnik Šonc jim je nadela čudovite pisane obrazke
in nam jih še bolj približala.
Odprite pisane platnice in se predajte nenavadnim dogodivščinam!
21 × 24 cm, 44 strani, barvni tisk, trde platnice
Cena: 16,00 €
Feri Lainšček
Ilustriral Igor Ribič
SESTRICA IN BRATEC
Prisrčna slikanica priznanega literarnega
ustvarjalca Ferija Lainščka in odličnega likovnega
umetnika Igorja Ribiča govori o dvojčkih Ivi
in Otu. Spremljamo ju od njunega rojstva
naprej. Radovedno in s polno mero domišljije
spoznavata svet. Odkrivata številne skupne
stvari, ki ju družijo, a opažata tudi razlike, ki
ju ločujejo. Vse to ju bogati in vnaša v njuno
življenje polnost.
V naslednjih slikanicah nam bosta predstavila
še svoje bližnje: očeta in mamo, babice in dedke
ter tete in strice.
21 × 24 cm, 20 strani, barvni tisk,
trda vezava
Cena: 14,90 €
15
Zgodbice in pesmice
vida mokrin Pauer
Ilustrirala Polona Kosec
ŽIV, ŽIV, ŽIVALICE
16
Vida Mokrin Pauer je svojevrstna avtorica, ki v svoje pesmi
vpleta principe in spoznanja sodobne kvantne fizike, kognitivne
znanosti, biologije, kozmologije ipd. V tokratni zbirki se
predstavljajo mladički: piščanček Robi, kačica Kim, komarček
Valentin, račka Ančka in drugi.
Pesmi so upesnjene kot njihova samopredstavitev in pripoved.
Mladiči imajo povsem pozitiven odnos do sebe in se imajo radi.
Znajo se zabavati, pohvaliti in izražati ljubezen do družine.
Nekatere živijo celo v domišljijskem svetu kot veliki junaki,
vendar pa so v njihovih izpovedih zmeraj vpletene značilnosti
vrste, ki jim pripadajo. S tem postanejo pesmice tudi poučne.
Opremljene so z izvirnimi in bogatimi ilustracijami Polone
Kosec, ki ji je uspelo besedilni del na humoren in izviren način poudariti in dopolniti.
A4, 68 strani, barvni tisk, trda vezava
Cena: 20,00 €
Breda Pugelj
Ilustrirala Veri Kovačević
ŠKRAT MATEVŽ
Matevž je prikupen sodoben škrat, ki živi
v hišici na gozdni jasi. V enajstih pesmicah
izvemo, kako poteka njegovo življenje skozi
vse leto. S kom se druži, kako preživlja prosti
čas, kam gre na dopust, kako vrtnari, piše pesmi,
kdo mu dela družbo v dolgih zimskih dneh, kako
se zaljubi, kdo ga obišče in h komu gre on na
obisk. Besedišče pesmic je bogato in domiselno.
Sporočilnost prijetna, optimistična in velikokrat
humorna. Prav take so tudi ilustracije, ki s svojo
barvitostjo in drobnimi detajli odsevajo
vsebino pesmi.
20 × 28 cm, 52 strani, barvni tisk,
trda vezava
Cena: 18,00 €
za bistre glave
Ivo Stropnik
Ilustriral Miha Cojhter
NIKOLI ODRASLE
Pesmi in uganke
Za tem naslovom se skriva izbor objavljenih in
neobjavljenih del za mlade Iva Stropnika. Avtor je dodal
tudi podnaslov Čokolada s knjigo, saj dobra knjiga nudi
enako slasten užitek kot najboljša čokolada. Otroci se
tako lahko ‘posladkajo’ s pesmimi, ugankami, grafiti in
zgodbicami. Najobsežnejši je ugankarski del, ki ponuja
izzive in razvedrilo za mlade ugankarje. V slikanici najdemo
tudi pesmi, s katerimi otrok na zabaven način spoznava
svet okoli sebe. Poseben sklop predstavljajo norčavi zidni napisi – grafiti, ki so vezani na vrsto imen.
Zadnji del knjige je namenjen strašljivim zgodbicam, ki se na humoren način lotevajo strahu. Besedila
so izbrana tako, da slikanica ‘raste’ z otrokom od 3. do 9. leta starosti. Knjigo je z veliko mero svežih in
kreativnih likovnih prijemov ilustriral Miha Cojhter.
22,5 × 22,5 cm, 128 strani, barvni tisk, trda vezava
Cena: 28,00 €
Jahnavi vaishnav
Ilustriral Kaladhar Vaishnav
INDIJSKE PRAVLJICE
Pred približno 2200 leti je bila na jugu Indije
velika kraljevina. Kraj si je močno želel, da bi
svoje tri domišljave sinove kaj naučil. Najel
je brahmina, učitelja ki je kraljevim sinom
pripovedoval zgodbe, v katerih so nastopale
živali. Zgodbe so vsebovale situacije iz
vsakdanjega življenja in moralne nauke.
Princi so z zanimanjem poslušali …
V knjigi je zbranih pet zgodbic, ki jih je
brahmin povedal svojim učencem.
21 × 29 cm, 32 strani, barvni tisk,
trda vezava
Cena: 10,00 €
17
Zgodbice in pesmice
Katjuša Trampuž
ČEZ NASMEJANE
TRAVNIKE
18
Ko gredo otroci čez nasmejane travnike,
je vse drugače. Metulji si kar sami
barvajo krila, sredi poletja tu in tam
zraste novoletna jelka, živa strašila z
njiv odganjajo požrešne vrane, miške pri
mlinarju kupujejo moko za ozimnico. Na
kmetiji na robu travnika pa petelinček
Budilček nekega jutra zaspi in …
Prikupne zgodbe vsestranske
umetnice s Krasa s pravljičnimi
ilustracijami Ane Razpotnik Donati.
21 × 24 cm, 48 strani, barvni tisk,
trda vezava
Učenci OŠ Janka Padežnika maribor
(ur. Erih Tetičkovič in Sonja Filipič)
ŽIVALI ČUTIJO …
Publikacija, ki je pred vami, predstavlja
literarna in likovna dela učencev
osnovne šole Janka Padežnika Maribor.
Nastala so na osnovi njihovih izkušenj z
domačimi živalmi in iz zavetišča. Iskrene,
zrele in pretresljive misli osnovnošolcev,
ki kričijo zaradi krivic ter odsevajo
toplino in ljubezen, dajo misliti tudi
odraslim.
21 × 24 cm, 124 strani, barvni tisk,
trda vezava
Cena: 12,00 €
za bistre glave
Urška in Kristina Stropnik
POBARVANKI
Didaktični in tematsko obarvani pobarvanki, ki otroka s pomočjo zgodbe usmerjata
in hkrati dopuščata možnost lastne izbire pri ustvarjanju zgodbe in risbe. Spodbujata
otrokovo kreativnost in samostojnost/samostojno odločanje. Namenjeni sta za otroke
od 3 do 8 let.
JESEN DRUGAČNIH BARV
S kakšnimi barvami se ponaša jesen?
Odenite jesen v njene barve.
21 × 24 cm, velike tiskane črke, 20 strani
Cena: 3,00 €
POLEPŠAJMO POLETJE
Naslikajmo si poletje v svojih odtenkih barv.
21 × 24 cm, 20 strani, velike tiskane črke
Cena: 3,00 €
19
Za mlade ekobralce
Zdenko Kodrič
Ilustrirala Veri Kovačević
EKOVEDEK
20
SERIJA SLIKANIc
Serija slikanic z ekološko tematiko, kjer
spoznamo vsevedno in prijazno bitje
Ekovedka. Mladi radovedneži se z njim podajo
v razburljive, raziskovalne potepe po različnih
ekosistemih, kjer spoznavajo značilnosti in
posebnosti različnih živalskih in rastlinskih
vrst. Ob tem pa Ekovedek na nevsiljiv in
nazoren način opozarja na negativne vplive
človeka in drugih dejavnikov na naravo.
Ekovedka sta ustvarila literarni ustvarjalec
Zdenko Kodrič in ilustratorka Veri Kovačević,
ki je domiselno in nazorno ponazorila širšo
podobo posameznega bivalnega prostora
in izrisala številne zanimive podrobnosti.
Slikanice so namenjene otrokom od 5. do 9.
leta starosti.
Bor in Jelka (gozdna drevesa)
V prvi knjigi sta avtorja Bora in Jelko, bratca in sestrico,
popeljala v gozd, kjer ju je presenetil Ekovedek in ju pospremil
na poučen sprehod, kjer sta spoznala gozdna drevesa.
Zlatko in Repka (gozdni škodljivci)
V drugi knjigi Ekovedek navihanima Repki in Zlatku na igriv
in poučen način predstavi številne zanimive gozdne žuželke:
zlatoritke, rdečerepke, modre trakarje, velike rogače, kozličke,
macesnove mešičkarje, rjave rilčkarje, modre krasnike in
strašne lubadarje.
Jagoda in Malina (gozdni sadeži)
V tretji knjigi se v gozd napotita simpatični sestrici Jagoda in
Malina, ki nameravata nabrati jagode in maline za dedka in
babico. V gozdu srečata Ekovedka in ta jima pokaže, da so v
gozdu tudi drugi gozdni sadeži: robide, divje češnje, borovnice,
črni bezeg, glog in jerebika.
29,7 × 21 cm, 28 strani, barvni tisk, broširano
Cena posamezne slikanice: 10,00 €
Ponudba za izvedbo
kulturnega programa
ob različnih priložnostih
V šolskem letu 201 /2015 že četrto šolsko leto zaporedoma izvajamo dogodke v sklopu kulturnih prireditev v vrtcih, na osnovnih šolah in v okviru kulturnih idr. društev.
Ob knjižni seriji Jurka Burka in mlade brihte, ki smo jo morebiti že predstavili pri vas,
smo se v novem šolskem letu odločili, da tem nastopom dodamo tudi dramatizacijo
besedila Hiša iz besed naše avtorice Patricije Peršolja. Naše predstavitve so primerne
za vsakršne kulturne prireditve (ob prireditvi za dedka Mraza, kulturnem dnevu, zaključku bralne značke, začetku ali zaključku šolskega leta, noči branja …). Do sedaj smo
obiskali že 50 osnovnih šol.
Jurka Burka in mlade brihte
Za izvedbo predstavitev serije Jurka Burka in mlade brihte smo
poleg avtorice Jasne markuš angažirali dramsko igralko Ireno
varga, ki nastopa kot Jurka Burka. Skozi Jurkin simpatični samostojni nastop spoznamo dogodivščine najbolj očarljive čaribabe.
Jurkine zgodbe doživeto predstavi tudi njena besedna stvariteljica Jasna. Program traja eno šolsko uro.
Ob izvajanju predstavitev z delavnicami smo v sodelovanju
z malim gledališčem osnovali tudi gledališko igro Burke Jurke Burke,
ki jo je prav tako mogoče naročiti na vašo šolo.
Za informacije o prostih terminih in ceni nas kontaktirajte na [email protected]
(Zala Stanonik).
Patricijine zgodbe in Hiša iz besed
V začetku leta 201 smo izdali zadnjo izmed zgodb pesnice
in pripovednice Patricije Peršolja z naslovom Hiša iz besed.
Patricijine zgodbe predstavljamo v katalogu na strani 6.
Dramsko uprizoritev Hiše iz besed izvaja dramska igralka Alenka
Tetičkovič. Nastop igralke ob pomoči minimalizirane scene je kot
nalašč za popestritev kulturnih dogodkov. Nastop traja 5 minut.
Dramatizacija je primerna za otroke od 3 do 99 let, Patricijine
resnice pa lahko prebiramo tako manj kot bolj izkušeni bralci,
saj so vsa njena sporočila večna.
Za informacije o prostih terminih in ceni nas kontaktirajte na [email protected]
(Zala Stanonik).
Založba Pivec d.o.o.
Na Gorci 20
2000 Maribor
Prodaja in uredništvo:
Krekova ul. 13
2000 Maribor
Tel: 02/250 08 28
Faks: 02/250 08 29
[email protected]
www.zalozba-pivec.com
Milena Pivec, direktorica in odgovorna urednica
Zala Stanonik, vodja projektov
Nino Flisar, urednik
Ljubica Toplek, prodaja