POSTOPEK USPOSABLJANJA SDI

POSTOPEK USPOSABLJANJA SDI
Postopek usposabljanja SDI
Postopek usposabljanja SDI udeležencem nudi znanje in veščine za uporabo različnih orodij SDI na
visoki ravni, tako s posamezniki, kot tudi s skupinami ali timi.
Program "Train the Trainer" je namenjen vsem tistim, ki želijo kupiti in uporabljati SDI vprašalnike
pri svojem delu z drugimi, kot so npr. trenerji, moderatorji, HR strokovnjaki, coachi, svetovalci,
terapevti itd.
1. STOPNJA USPOSABLJANJA SDI
Cilj 3-dnevne delavnice 1. stopnje je, da vam zagotovimo veščine, znanje
in sredstva za začetek dela s samoocenjevalnim orodjem SDI (Strength
Deployment Inventory®).
PRAKTIČNA UPORABA
Najboljši način za okrepitev novih idej je, da se jih začne uporabljati takoj.
Pred prehodom na naslednjo stopnjo, vam pomagamo, da uporabite tisto,
kar ste se naučili v 1. stopnji, vključno z nekajkratno uporabo orodja SDI
v skupini, torej v izobraževalnem okolju.
2. STOPNJA USPOSABLJANJA SDI
Cilj nadaljevalne 3-dnevne delavnice 2. stopnje je, da vam zagotovimo
veščine, znanje in sredstva za delo s SDI orodji povratne informacije in
določenih pričakovanj, ter da okrepimo vašo uporabo samoocenitve.
Na poti k uspešnim odnosom
www.psasdi.com
POSTOPEK USPOSABLJANJA SDI
1. DAN
1. STOPNJA
Vsebina programa:
 Koristi dela z orodjem SDI
 Teorija zavedanja
odnosov©
 Administracija SDI
 Razumevanje barv
2. DAN
Da boste pridobili položaj usposobljenega moderatorja SDI, boste morali:
biti udeleženi in sodelovati na celotnem programu 1. stopnje;
predstaviti vaše razumevanje načel SDI in teorije zavedanja odnosov
(Relationship Awareness Theory), tako da boste pokazali spoštovanje in
razumevanje vseh sistemov vrednot, ki nas motivirajo, ter boste aktivno
prisluhnili tudi stališčem drugih ljudi;
prikazati vaše veščine za delo z drugimi ljudmi in uporabo orodij SDI;
po končani delavnici opraviti „test ob odprti knjigi“ (open book test; pisno
preverjanje znanja, na katerem je dovoljen vpogled v relevantno
literaturo) in preveriti svoje znanje.
 Dinamičen trikotnik
 Uporaba portreta osebnih
vrlin
 Uporaba portreta pretiranih
vrlin
3. DAN
 Obvladovanje konfliktov
 Različna uporaba orodja SDI
Cilji programa:
Pridobili boste dovolj samozavesti in sposobnosti, da boste lahko
uporabljali orodje Strength Deployment Inventory (SDI).
Spoznali boste, kako s pomočjo teorije zavedanja odnosov (Relationship
Awareness®) vzpostavite uspešne odnose.
Izvedeli boste razliko med motivacijo in vedenjem.
Uporabljali boste strategije konfliktnega menedžmenta za doseganje
pozitivnih rezultatov.
Pripravljeni boste za izobraževanje drugih s pomočjo orodja SDI in
portretov.
Koristi programa:
Pridobili boste vso znanje, sposobnosti in vire, ki jih potrebujete, da boste pri svojem delu uporabljali orodja SDI in
vprašalnike, npr. kot del vaših izobraževalnih programov, med aktivnostmi za vzpostavljanje timskega duha, na
srečanjih individualnega coachinga, pri svetovanjih, vodenju skupin itd.
Na delavnici boste prejeli vse potrebno podporno gradivo, da boste lahko izvedli svojo delavnico: 5 brezplačnih
vprašalnikov SDI, 1 veliki trikotnik SDI, predstavitve v Power Pointu in drugo gradivo; prejeli pa boste še dodatne vaje,
članke, študije primerov in možnosti uporabe orodja SDI ter kratek film, ki prikazuje koristi, ki jih je ena izmed naših
strank pridobila z uporabo orodja SDI.
Da vam bomo pomagali začeti, vam orodja SDI, potrete vrlin in pretiranih vrlin ter drugo podporno gradivo, ki ga
potrebuje vodja izobraževanja, ponujamo z 10-odstotnim popustom.
Postali boste član lokalne in globalne skupnosti, ki vam bo stala ob strani in vam pomagala pri uporabi orodja SDI.
Imeli boste tudi dostop do dodatnih virov in se boste lahko udeležili dodatnih izobraževanj in konferenc.
Ekipa Personal Strengths vas bo podpirala in vam nudila brezplačno pomoč pri oblikovanju in izvajanju programov in
delavnic SDI.
Po končanem programu vam bomo omogočali brezplačna srečanja, kjer se boste dobivali z drugimi usposobljenimi
moderatorji za SDI, delili izkušnje z delom z orodji SDI in se naučili novih načinov, kako jih lahko uporabljate. Tako
boste imeli priložnost osvežiti in nagraditi veščine in znanje za uporabo orodja SDI.
Na poti k uspešnim odnosom
www.psasdi.com
POSTOPEK USPOSABLJANJA SDI
1. DAN
2. STOPNJA
Vsebina programa:
Da boste pridobili popoln položaj usposobljenega moderatorja SDI, boste morali:
sodelovati in se udeležiti celotnega programa 1. in 2. stopnje;
posredovati dokaze o praktični uporabi orodja SDI pri vsaj 5 različnih
skupinah ali posameznikih od opravljene 1. stopnje;
predstaviti vaše razumevanje načel SDI in teorije zavedanja odnosov
(Relationship Awareness Theory), tako da boste pokazali spoštovanje in
razumevanje vseh sistemov vrednot, ki nas motivirajo, ter boste aktivno
prisluhnili tudi stališčem drugih ljudi;
predstaviti svoje sposobnosti pri delu in uporabi celotne palete orodij SDI z
drugimi ljudmi;
po končani delavnici opraviti »test ob odprti knjigi« (open book test; pisno
preverjanje znanja, na katerem je dovoljen vpogled v relevantno
literaturo) in preveriti svoje znanje.
Cilji programa:
Izboljšali boste razumevanje orodja SDI in boste samozavestnejši ter bolje
usposobljeni za njegovo uporabo.
Razširili si boste pogled na potencial orodja SDI in drugih povezanih orodij.
Poglobili boste znanje o osnovah in razvoju teorije zavedanja odnosov
(Relationship Awareness) in spoznali njene korenine v psihologiji.
Spoznali boste popolnoma nove vidike konfliktov vključno z njihovimi viri,
zgodnejšim prepoznavanjem in učinkovitejšim reševanjem.
Spoznali boste nove načine uporabe portretov osebnih in pretiranih vrlin.
Kako lahko pri postopku 360-stopinjske povratne informacije uporabljate
orodja za povratno informacijo in pričakovanja?
Uporabljali boste celotno paleto orodij SDI in se boste preizkusili v
coachingu za izboljšanje učinkovitosti.
 Spoznavanje avtorja Eliasa
Porter
 Navodila za risanje karte
 Navodila za risanje puščice
 Teorija zavedanja odnosov ©
 Sistemi vrednot, ki nas
motivirajo
 Portret osebnih vrlin
2. DAN




Portret pretiranih vrlin
Reševanje konfliktov
Orodje SDI in druga orodja
Uporaba orodij povratne
informacije
 Uporaba orodij pričakovanj
3. DAN
 Izvedba celotne 360-stopinjske
povratne informacije
 Kako izpeljati izobraževalno
srečanje
 Organizacijske študije primerov
 Uporaba vseh orodij SDI
Koristi programa:
Pridobili boste vso znanje, sposobnosti in vire, ki jih potrebujete za uporabo orodja SDI in vprašalnike vključno z
vprašalnikom SDI, portreti osebnih in pretiranih vrlin, orodji za povratno informacijo in pričakovanja.
Postali boste samozavestni pri uporabi orodja SDI tudi v širšem kontekstu različnih področij, npr. prodaja, vodenje,
soočanje s spremembami, ravnanje s strankami, povratna informacija, načrtovanje kariere, vplivanje na druge,
vodenje projektov.
Na delavnici boste prejeli še več podpornega gradiva z novimi predstavitvami za 2. stopnjo, članke in več informacij o
avtorju Eliasu Porterju, teoriji zavedanja odnosov, zanesljivosti orodja SDI in primerjavi orodja SDI z drugimi profilnimi
orodji.
Da vam bomo pomagali začeti, vam izdelke iz celotne ponudbe vključno s podpornim gradivom ponujamo z 10odstotnim popustom.
Ekipa Personal Strengths vas bo podpirala in vam nudila brezplačno pomoč pri oblikovanju in izvajanju programov in
delavnic SDI.
Po končanem programu vam bomo omogočali brezplačna srečanja, kjer se boste dobivali z drugimi usposobljenimi
moderatorji za SDI, delili izkušnje z delom z orodji SDI in se naučili novih načinov, kako jih lahko uporabljate. Tako
boste imeli priložnost osvežiti in nagraditi veščine in znanje za uporabo orodja SDI.
Na poti k uspešnim odnosom
www.psasdi.com
VABILO NA USPOSABLJANJE SDI 1. STOPNJE
1. STOPNJA USPOSABLJANJA SDI
Cilj 3-dnevne delavnice 1. stopnje je, da vam zagotovimo veščine, znanje
in sredstva za začetek dela s samoocenjevalnim orodjem SDI (Strength
Deployment Inventory®).
Datum:
Lokacija:
29. – 31. august 2011
Hotel Grandvid, Lavrica (2 km od ljubljanske obvoznice)
http://grandvidhotel.si/kontakt
Trajanje:
Udeleženci:
1. dan: 9.00 – 17.30 / 2. dan: 9.00 – 17.30 / 3. dan: 9.00 – 17.00
6 – 12
Jezik:
Vodja
programa:
Slovenščina
Obroki:
Dress code:
Vsi obroki bodo zagotovljeni.
Casual
Janja Rebolj je naš višji SDI trener v Sloveniji z
20-letnimi delovnimi izkušnjami na področju kulturne dediščine in
izobraževanja odraslih. Izurjena je na področju kulturnega in muzejskega
menedžmenta, usposabljanj za razvoj in programov za odrasle.
Pre work: Pred delavnico boste morali izpolniti 2
on-line vprašalnika in imenovati osebo (s katero
ste v nekakšnem odnosu), ki bo zase izpolnila
vprašalnik SDI. Prav tako boste prejeli nekaj
neobsežnega SDI gradiva za branje.
Cena: 899 EUR. Vključena so vsa gradiva, potrebna
za izvedbo delavnice, dodatna gradiva, obroki in
prigrizki.
Plačilo: Račun je v celoti potrebno plačati pred
delavnico.
Na poti k uspešnim odnosom
www.psasdi.com
Domača naloga: Oba večera boste dobili
nekaj domače naloge. Rešiti boste morali
še en vprašalnik in se pripraviti na krajšo
predstavitev.