sanjska bolnišnična šola

UVODNI UTRINEK
Draga bralka, dragi bralec,
v rokah držiš Utrinke, šolski časopis Bolnišnične šole OŠ Ledina (uradno bolnišničnih šolskih
oddelkov OŠ Ledina). Ta številka Utrinkov je prav
posebna, posvečena je 60-letnici šolskega dela v
bolnišnici v Ljubljani, v Sloveniji.
Leta 1951 je namreč na pobudo prof. dr. Marija Avčina v tedanji otroški bolnišnici v Ljubljani začela s
poučevanjem prva učiteljica - gospa Breda Juvančič.
Na poseben način so letošnji Utrinki posvečeni
torej tudi njej, prvi bolnišnični učiteljici na Slovenskem. Mimogrede, gospa Breda je v letošnjem
februarju praznovala 90. rojstni dan in v veliko čast
nam je, da smo lahko praznovali z njo.
Bolnišnična šola šteje 60 let, toliko let pa naši Utrinki nimajo Leta 1977 je v desetih izvodih izšla prva
številka šolskega glasila naše šole, ki se je imenovalo
Bolni učenec piše. Zagotovo le malokdo ve, da je
naslovnico zanj oblikovala slikarka in ilustratorka
Jelka Reichman, Slovenka leta 2011.
Šolsko glasilo je sčasoma žal presahnilo, a leta 1988
smo ga obudili in poimenovali Utrinki. Novo ime
so šolarke in šolarji izbrali sami. Naj bo v njih tisto,
kar se nam utrne, ko smo v bolnišnici, so utemeljili
svoj izbor.
Tudi Utrinki imajo torej že kar nekaj let, ne sicer 90,
UTRINKI – glasilo otrok, ki so med zdravljenjem
vključeni v Bolnišnično šolo OŠ Ledina.
Šolsko leto: 2011/12
Glavni urednici: novinarki Vanja Pirc in Tjaša Zajc
Uredniški odbor: osmošolki Nika in Urša ter
devetošolki Lara in Sara ter koordinatorke Tanja
Bečan, Andreja Čušin Gostiša in Patricija Vičič.
Oblikovanje: Vanja Pirc in Tjaša Zajc
Fotografija na naslovnici: Tjaša Zajc
Ilustracija na zadnji strani: prvošolec Nik
pa tudi 60 ne, so pa polnoletni in v letih iskrive,
zrele mladosti. Od leta 1988 je vsako šolsko leto
izšla vsaj ena številka tega šolskega »cajtnga«, v letih
1990, 1996 in 1998 so bili Utrinki tudi nagrajeni in
posebej pohvaljeni.
Letošnja številka je, kot diamantni obletnici
Bolnišnične šole pritiče, malo posebna. To boš, dragi bralec, spoznal sam, ko se boš zdaj zdaj potopil v
branje zanimivih in raznovrstnih besedil, ki so jih
ustvarili naši šolarji in šolarke. Ustvarili so jih še veliko več, a so sami zelo kritično odbrali le najboljše.
Utrinki so torej tu. Naj te popeljejo v poseben svet,
ki so ga pričarali fantje in dekleta, ko so v času
bivanja v bolnišnici iskali svoje izgubljeno zdravje.
Pokažejo pa naj ti tudi, draga bralka, koliko ustvarjalnosti kljub težkim trenutkom premorejo ti mladi
ljudje, koliko radosti, dobre volje, predvsem pa
poguma je v njih. Zaradi te njihove kipeče radosti, srčnega veselja, brezmejnega poguma, pa tudi
njihove nepopustljive vztrajnosti in železne volje so
Utrinki tako zelo dragoceni.
Naj obogatijo tudi tebe, dragi bralec, draga bralka.
Tanja Bečan,
vodja bolnišničnih šolskih oddelkov OŠ Ledina
Iskrena hvala učenkam in učencem, ki so s svojimi prispevki, ustvarjenimi na kulturnem dnevu
Časopisna hiša ter ob drugih priložnostih, utrnili
Utrinke, ter učiteljicam, učiteljema in gostom
Bolnišnične šole, ki so jih pri tem spodbujali in jim
pomagali.
KAZALO
Sm pršu u bolnco 4
Bolnišnična šola5
Šest tednov bolnice5
"V bolnišnici ni tako hudo, kot se zdi"
6
Olimpijske igre7
Utrinki iz življenja učenca v Bolnišnični šoli
7
Asociacije na 608
Čestitke ob 60. rojstnem dnevu Bolnišnične šole
9
Kakšna je 60 let stara šola?
10
Kakšen je 60-letni človek?10
Bolnišnična šola nekoč … in danes
11
Prva učiteljica v bolnišnici12
Kako je delati v Bolnišnični šoli?
14
Kaj meni zdravstveno osebje?17
Kako se imamo v Bolnišnični šoli?
18
Sanjska bolnišnična šola …20
Sanjska učilnica20
Sanjska učna ura20
Sanjska bolnišnična učiteljica20
Šest let Bolnišnične šole22
Pesem o Bolnišnični šoli23
V bolnici23
Astrološka napoved24
Kviz o BŠ26
Bolnišnično križarjenje27
3
SM PRŠU U BOLNCO
(napisana za rap izvedbo ob kitari)
Timi, 6. razred, in Domen, 7. razred
SM PRŠU U BOLNCO
(napisana za rap izvedbo ob kitari)
Timi, 6. razred, in Domen, 7. razred
Sm pršu u bolnco,
Sm pršu u bolnco,
da se bom spočiu,
da se bom spočiu,
pred
pred šolo pobegnu, šolo pobegnu,
daljinca naviu. daljinca naviu.
A hmal sm pogruntu,
A hmal sm pogruntu,
da to se ne da, da to se ne da,
so učitli navalli,so učitli navalli,
k da u konc sveta.
k da u konc sveta.
Že zjutri za fruštek
Že zjutri za fruštek
z ulomki strašijo
z ulomki strašijo
in liste z računi
in liste z računi
pod nos mi molijo.
pod nos mi molijo.
Joj, ne mi težit …
Joj, ne mi težit …
Refren:
Ko bajla me končno
Joj,
ne
mi
težit,
Ko
bajla
me končno
Joj, ne mi težit,
iz kremplou
spusti,
iz
kremplou
spusti,
bom
že
pogruntu,
že
angla
zagreto
bom že pogruntu,
že angla
zagreto
za kljuko
drži.
kok cajt zabit.
Refren:
kok cajt zabit.
za kljuko drži.
Mal sapo zajamem,
Tuki je res
Tuki je res
Mal
sapo
zajamem,
da
nam
šou adijo,
razgiban meni,
razgiban meni, majo čist vse po spisku, da nam
šou
adijo,
prfoks se nariše:
majo čist vse poda
spisku,
prfoks
se nariše:
»Gremo,
fant, na geografijo!«
se ti zvrti.
da se ti zvrti.
»Gremo, fant, na geografijo!«
Joj, ne mi težit …
Joj, ne mi težit …
Glih se naštimam,
mau zaspau,
Glihda
sebom
naštimam,
že
slovarca
trka:
da bom mau zaspau,
»A boš kej
brau?
že slovarca
trka:
»A boš kej brau?
Men se že trga,
Menmam
se žeglavo
trga, ko zmaj,
to bom
mamčeglavo
kopreživu,
zmaj,
me
nau
več nazaj.
če to bom preživu,
me nau več nazaj.
Joj, ne mi težit …
Joj, ne mi težit …
Učenci Bolnišnične šole smo po internetu pobrskali za zanimivimi dogodki, osebnostmi in izdelki iz časa, ko se je ustanavljala
Bolnišnična šola. Kaj vse je zaznamovalo začetek 50. let prejšnjega stoletja? Odgovore najdete pod kapljicami.
4
BOLNIŠNIČNAŠOLA
ŠOLA
BOLNIŠNIČNA
Maja, 9. razred
ŠEST TEDNOV
TEDNOV BOLNICE
BOLNICE
ŠEST
Lovro, 9. razred
Maja, 9. razred
Lovro, 9. razred
Otroci so vedno veseli, ko zbolijo, da jim le ni treba v
Otroci
so Pediatrični
vedno veseli,
ko zbolijo,
da jim
trebaTuv se
šolo. Na
kliniki
v Ljubljani
paleninitako.
šolo.
Na
Pediatrični
kliniki
v
Ljubljani
pa
ni
tako.
Tu se
otroci ravno tako kot njihovi vrstniki učimo predmete,
otroci
tako kotslovenščina,
njihovi vrstniki
učimo zgodovina,
predmete,
kot soravno
matematika,
angleščina,
kot
so
matematika,
slovenščina,
angleščina,
zgodovina,
geografija … Ravno tako dobivamo ocene. Res da je
geografija
Ravno tako
dobivamoaocene.
Restako
da jerazšola tako …
dopoldne
kot popoldne,
je vseeno
šola
tako
dopoldne
kot
popoldne,
a
je
vseeno
tako
razporejena, da nam je prav. Najbrž tudi nikjer ne najdeš
porejena,
da nam Vsi
je prav.
Najbrž
tudi nikjer
najdeš
boljših učiteljev.
so tako
prijazni,
sevedane
tudi
boljših
učiteljev.
Vsi
so
tako
prijazni,
seveda
tudi
strogi – nekateri bolj, nekateri manj - in snov razlagajo
strogi
– nekateri
manjob
- inbesedi
snov »šola«
razlagajo
odlično.
Čepravbolj,
bi senekateri
večina otrok
odlično.
Čeprav
bi
se
večina
otrok
ob
besedi
»šola«
najraje skrila, se mi zdi, da bolnišnično šolo le bolj z
najraje
skrila,
se mi zdi,
bolnišnično
šolo le bolj
z
veseljem
obiskujem.
Tuda
imamo
tudi delavnice
»Učenje
veseljem
obiskujem.
Tu
imamo
tudi
delavnice
»Učenje
učenja«, kar se mi zdi odlična zamisel, saj se tako
učenja«,
kar se mi
zdi odlična
zamisel,
saj se
tako kar
učenci naučijo
novih
in praktičnih
učnih
metod,
učenci
naučijo
novih
in
praktičnih
učnih
metod,
jim kasneje, v višjih šolah, pride prav. Pa da ne bikar
misjim
v višjih
Pa da ne tehniški,
bi mislili,kasneje,
da imamo
samošolah,
pouk.pride
Tudi prav.
naravoslovni,
lili,
da imamo
samo dnevi
pouk. pridejo
Tudi naravoslovni,
tehniški,
športni
in kulturni
vmes. In še zabavni
športni
in kulturni
dnevi pridejo
In še
zabavni
so. Kakor
koli, bolnišnična
šola levmes.
ni tako
slaba,
čeprav
so.
koli, bolnišnična
le ni tako slaba, čeprav
je Kakor
šola. Pravzaprav
je zelo všola
redu!
je šola. Pravzaprav je zelo v redu!
Ko sem prišel v bolnico, sem mislil, da bo to trajalo
Ko
sem prišel
v bolnico,
mislil,
da bo
to trajalo
le nekaj
dni, zdaj
pa tukajsem
ležim
že šest
tednov.
Ob
lemojem
nekaj dni,
zdaj
pa
tukaj
ležim
že
šest
tednov.
Ob
prihodu so bile še počitnice. Ko sem izvedel,
mojem
so bile do
še počitnice.
Ko počitnic,
sem izvedel,
da bomprihodu
tukaj najmanj
krompirjevih
je
da
bom
tukaj
najmanj
do
krompirjevih
počitnic,
je
bila moja prva misel: »Oh, kull.« Nekaj dni pozneje pa
bila
misel: »Oh,
kull.«
Nekaj
pozneje
pa
semmoja
začelprva
razmišljati,
da bom
v šoli
kar dni
veliko
zamudil.
sem
začel
razmišljati,
da
bom
v
šoli
kar
veliko
zamudil.
A glej, na vratih se pojavi gospa, se predstavi kot
Aučiteljica
glej, na vratih
se pojavi
gospa,
sebolnišnični
predstavi kot
in mi pove,
da bom
imel
pouk.
učiteljica
in
mi
pove,
da
bom
imel
bolnišnični
pouk.
Sprva sem mislil, da bo pouka le malo, a potem sta
Sprva
sem mislil,indamoja
bo pouka
le malo,organizirali
a potem stasta
se bolnišnična
šola povezali,
se
bolnišnična
in
moja
šola
povezali,
organizirali
sestanek v bolnici in se dogovorili, kako mi bodo vsta
sestanek
v bolnici pri
in se
dogovorili,
midabodo
v na
bolnici pomagali
učenju.
Res sokako
dobri,
glede
bolnici
pomagali
pri
učenju.
Res
so
dobri,
da
glede
na
to, kako veliko pacientov učencev različnih razredov
to,
kakolahko
veliko
pacientov
učencev
različnih
razredov
imajo,
nudijo
pomoč
vsem. Brez
njih bi
moral ob
imajo,
lahko
nudijo
pomoč
vsem.
Brez
njih
bi
moral
ob
povratku v šolo zelo veliko nadoknaditi in bi zelo težko
povratku
v šolo
zelo veliko nadoknaditi in bi zelo težko
izdelal deveti
razred.
izdelal
deveti razred.
Bolnišničnim
učiteljem se zahvaljujem za vso pomoč,
Bolnišničnim
za vso pomoč,
nam, njihovimučiteljem
učencem,sepazahvaljujem
želim čimprejšnje
okrenam,
učencem,zaključen
pa želimrazred.
čimprejšnje okrevanjenjihovim
oziroma uspešno
vanje oziroma uspešno zaključen razred.
Leta 1952 je Suzuki naredil prvo motorno kolo (36 cm³, 1 KS). (avtor: Michel, 2. letnik)
Leta 1952 jeLeta
Suzuki
prvonaredil
motorno
kolo
(36 cm³,kolo
1 KS).
1952naredil
je Suzuki
prvo
motorno
(36(avtor:
cm³, 1Michel,
KS). 2. letnik)
5
“V bolnišnici ni tako hudo, kot se zdi”
Intervju z učenko Kristino
“V BOLNIŠNICI NI TAKO hUDO, KOT SE ZDI”
Intervju z učenko Kristino
Kristina, v kateri letnik
hodiš?
Hodim v 4. letnik vzgojiKristina,
v kateri letnik
teljske šole.
hodiš?
Kdaj si prišla prvič v
Hodim
v 4. letnik vzgobolnišnico?
jiteljske
Tega sešole.
ne spomnim, vem
pa, da sem morala v bolniKdaj
prišla
prvič
šnicosiže
takoj
po vrojstvu.
bolnišnico?
Se spomniš, kako je bilo,
Tega
ne spomnim,
ko
si se
prvič
ostala v bolnivem
pa,
da
sem
morala
šnici?
vDa,
bolnišnico
že
takoj
po
bila sem stara priblirojstvu.
žno 5 let. Bilo mi je zelo
Se spomniš, kako je bilo, ko
hudo, jokala sem in hotela
si prvič ostala v bolnišnici?
domov.
Da, bila sem stara
Kaj si rada počela v bolpribližno 5 let. Bilo mi je
nišnici, ko si bila mlajša?
zelo hudo, jokala sem in
Ko sem bila mlajša, sem
hotela domov.
zelo rada brala, veliko
Kaj si rada počela v
pa sem tudi
bolnišnici,
koigrala
si bila računalniške
mlajša?
igrice.
Ko
sem bila mlajša, sem
Kaj rada
sedaj
najraje
zelo
brala,
ve- počneš,
kadar
si tu?
Česa
se najbolj
liko
pa sem
tudi
igrala
razveseliš? igrice.
računalniške
Sedaj
si najraje
dopisujem
s priKaj
sedaj
najraje počneš,
kadar
si
jatelji
preko
facebooka
in
skypa.
tu? Česa se najbolj razveseliš?
Najbolj
pa se razveselim,
Sedaj
si najraje
dopisujem s kadar
pridobim
kakšen
obisk
ali
pa
me
jatelji preko facebooka in skypa.
pokličepa
kdo
prijateljev.
Najbolj
se od
razveselim,
kadar
Ali
si
v
bolnišnici
spoznala
dobim kakšen obisk ali pa me kakšnegakdo
prijatelja/prijateljico?
pokliče
od prijateljev.
Da,
spoznala
sem
jih kar nekaj.
Ali si v bolnišnici
spoznala
Z nekaterimi
sem se spoznala že
kakšnega
prijatelja/prijateljico?
Da,
sem jih
kar nekaj.
predspoznala
nekaj letih,
še vedno
pa se
Zvelikokrat
nekaterimislišimo.
sem se spoznala že
pred nekaj letih, še vedno pa se
velikokrat slišimo.
Kaj najbolj pogrešaš v bolnišnici?
Najbolj pogrešam druženje s
prijatelji, sošolce, družino in
Kaj najbolj pogrešaš v bolnišnici?
moja dva hišna ljubljenčka.
Najbolj pogrešam druženje s priBi po tvojem mnenju morali v
jatelji, sošolce, družino in moja dva
bolnišnicah kaj spremeniti, da
hišna ljubljenčka.
bipo
setvojem
otrocimnenju
boljše počutili?
Bi
morali v
Mislim,
da
je
kar
v
redu. Pobolnišnicah kaj spreme-niti,
da bi se
trudijo
se, da
se počutimo čim
otroci
boljše
počutili?
boljše. Poleg
tega
pa imamo
v
Mislim,
da je kar
v redu.
Potrudijo
sobi
TV
in
računalnik.
Obiskuse, da se počutimo čim boljše.
jem pa
lahko
tudi bolnišnično
Poleg
tega
pa imamo
v sobi TV in
šolo.
Tako
si
krajšam
dolgočaračunalnik. Obiskujem pa
lahko
sne
popoldneve
v
bolnišnici.
tudi bolnišnično šolo. Tako si
Imaš kakšno
sporočilo
za v
krajšam
dolgočasne
popoldneve
bolnišnici.
Imaš kakšno sporočilo za otroke,
Najpopularnejši avto v letu 1950 je bil Buick.
6
otroke, ki še nikoli niso
bili v bolnišnici?
Sporočam jim, da v
ki bolnišnici
še nikoli niso
ni bili
takov zelo
bolnišnici?
hudo, kot se zdi. Ko se
Sporočam
jim, da v se bodo
bodo pozdravili,
bolnišnici
tako Tako
zelo hudo,
počutili ni
bolje.
kotbodo
se zdi.
Ko
se
bodo
lahko doma še bolj
pozdravili,
bodovolje.
počutili
veseli in se
dobre
bolje.
Tako
bodo
lahko
Letos boš maturantka.
doma
še bolj veseli
in dobre
Na katero
fakulteto
se
volje.
boš vpisala?
Letos
boš maturantka.
Vpisala
se bom na Na
katero
fakulteto
se boš To
pedagoško fakulteto.
vpisala?
si želim že zelo dolgo
Vpisala se bom na
časa, saj imam zelo rada
pedagoško fakulteto. To si
otroke. Končno se mi bo
želim že zelo dolgo časa,
želja uresničila.
saj imam zelo rada otroke.
Kaj rada doma počneš
Končno se mi bo želja
v prostem času?
uresničila.
KadarKaj
sem
doma, sem precej za
rada doma počneš v prosračunalnikom,
tem času? veliko časa pa
preživim
tudi
s prijatelji.
Kadar
sem
doma, sem precej
Kaj
te
v
bolnišnici
najbolj
poza računalnikom, veliko
časa pa
tolaži,
kadar
si
slabe
volje?
preživim tudi s prijatelji.
Najbolj
me potolaži
kakšen
klic
Kaj te v bolnišnici
najbolj
potolaži,
prijateljev,
obisk
ali
kaj
podobkadar si slabe volje?
nega.
Najbolj me potolaži kakšen klic
Kristina,
da si
prijateljev,najlepša
obisk alihvala,
kaj podobbila
pripravljena
sodelovati
v
nega.
tem
pogovoru.
Želimo
Kristina,
najlepša
hvala, tidaveliko
si bila
uspeha
pri
uresničevanju
tvojih
pripravljena sodelovati v tem
želja.
pogovoru. Želimo ti veliko uspeha
pri uresničevanju tvojih želja.
S Kristino se je pogovarjala
učiteljica Minca.
S Kristino se je pogovarjala
učiteljica Minca.
OLIMPIJSKE IGRE
“To je bil eden izmed boljših dni, ki sem jih preživel na
Pediatrični kliniki v Ljubljani.“
Anže, 8. razred
OLIMPIJSKE IGRE
“To
je bil eden
izmed
boljšihobiskujem
dni, ki sem
jih preživel
na Tu sem
Pediatrično
kliniko
v Ljubljani
že skoraj
od rojstva.
začel hoditi vkliniki
bolnišnično
šolo takoj, ko je prišel čas, da grem v prvi
Pediatrični
v Ljubljani.“
razred.8. razred
Anže,
V bolnišnici niso bili vsi trenutki ravno dolgočasni. Takrat, ko sem bil med
štirimi stenami
največ
časa, sem obiskujem
dočakal tudižezanimiv
dogodek
Pediatrično
kliniko
v Ljubljani
skoraj od
rojstva.- olimpijske
Tu sem
igre. Ravno
sta bila pri
meni
mama
ati in skupaj
se vudeležili
začel
hodititakrat
v bolnišnično
šolo
takoj,
ko in
je prišel
čas, dasmo
grem
prvi
tekmovanja. Gledali smo ostale nastopajoče, na kar je bil na vrsti ati, ki je
razred.
zaradi
tega, ker
jebili
bil odrasel,
metal
zelodolgočasni.
od daleč in Takrat,
zadel enkomet.
V
bolnišnici
niso
vsi trenutki
ravno
semNasledbil med
nja je bila
na vrsti
mama,
a njej
šlo ravno
je -oba
meta.
štirimi
stenami
največ
časa,
semnidočakal
tudinajbolje.
zanimivZgrešila
dogodek
olimpijske
Kasneje
pa sem
bilsta
nabila
vrstipri
jaz.meni
Bil sem
starin6ati
let in
in skupaj
metal sem
od blizu.
igre.
Ravno
takrat
mama
smozelo
se udeležili
Prvi met semGledali
zgrešil,smo
drugega
zadel. Sledile
tudi
ostale
discipline,
tekmovanja.
ostalepanastopajoče,
nasokar
je bil
na vrsti
ati, ki je
pri katerih
mogel
nastopiti.
Nato
pa je
zaradi
tega,pa
kerzaradi
je bil zdravstvenih
odrasel, metaltežav
zelo nisem
od daleč
in zadel
en met.
Nasledprišlo
na vrsto
kegljanje
sem
keglje. Ati
je bil na
takoj
nja
je bila
na vrsti
mama,ina tam
njej ni
šlopodrl
ravnotrinajbolje.
Zgrešila
je vrsti
oba meta.
za manopa
insem
šlo mu
saj jeBilpodrl
več.inMama,
ki jezelo
kegljala
prvič,
Kasneje
bil je
nabolje,
vrsti jaz.
sem enega
star 6 let
metal sem
od blizu.
pa jemet
naravnost
zablestela
in jihpajezadel.
podrlaSledile
pet. Hitro
zatem
sediscipline,
je vse skupaj
Prvi
sem zgrešil,
drugega
so tudi
ostale
končalo
in pa
odšli
smozdravstvenih
v svoje sobe, težav
kjer smo
se zopet
Kljubpatemu
pri
katerih
zaradi
nisem
mogeldolgočasili.
nastopiti. Nato
je
pa smonabili
veseli,
da tudiinvtam
bolnišnici
potekajo
takšne
stvari.takoj
prišlo
vrsto
kegljanje
sem podrl
tri keglje.
Atizanimive
je bil na vrsti
Tomano
je bil in
eden
boljših
ki sem
jihveč.
preživel
nakiPediatrični
za
šlo izmed
mu je bolje,
saj dni,
je podrl
enega
Mama,
je kegljala prvič,
kliniki
v Ljubljani.
pa
je naravnost
zablestela in jih je podrla pet. Hitro zatem se je vse skupaj
končalo in odšli smo v svoje sobe, kjer smo se zopet dolgočasili. Kljub temu
pa smo bili veseli, da tudi v bolnišnici potekajo takšne zanimive stvari.
To je bil eden izmed boljših dni, ki sem jih preživel na Pediatrični
kliniki v Ljubljani.
UTRINKI IZ
ŽIVLJENJA
UČENCA V
UTRINKI IZ
BOLNIŠNIČNI
ŽIVLJENJA
ŠOLI
UČENCA
Aleš, 6. razred V
BOLNIŠNIČNI
Za učenca
učenca Jaka
Jaka smo
smoza
zazaključek
zakljuZa
ček
celoletne
rehabilitacije
celoletne rehabilitacije in vz-in
ŠOLI
vztrajnega dela v bolnišnični
trajnega
dela v bolnišnični šoli
Aleš,
6. razred
šoli
na
Soči
pripravili
presenena Soči pripravili
presenečenje.
čenje. Učenci
ob pomoči
Učenci
smoJaka
obsmo
pomoči
učiteljice
Za
učenca
smo
za zaključek
učiteljice
in
specialne
pedagoin specialne
pedagoginje
celoletne
rehabilitacije
in spekli
vzginje spekli
pecivo.
se ga
pecivo.
Zelo
ga je Zelo
razveselil.
trajnega
delase
v bolnišnični
šoli
je
razveselil.
Poleg
peciva
smo
Poleg
smo presenečenje.
mu podarili
na
Sočipeciva
pripravili
mu podarili
tudipodpisi
voščilnico
s
tudi
voščilnico
in lepimi
Učenci
smo ob spomoči
učiteljice
podpisi
in
lepimi
željami.
željami.
in
specialne pedagoginje spekli
pecivo. Zelo se ga je razveselil.
Poleg peciva smo mu podarili
tudi voščilnico s podpisi in lepimi
V 50-ih je bila najbolj prepoznana medijska osebnost Marilyn Monroe.
željami.
V 50-ih je
prepoznana medijska
je bila
bila najbolj
najprepoznavnejša
medijskaosebnost
osebnostMarilyn
MarilynMonroe.
Monroe.
7
moj oče
moboj oče
letnica
poroke
obletnica
poroke
babica
babica
ti na
s
o
r
t
v hi
e
t
i
j
ome
i
cest
i na
t
s
o
hitr
v
e
t
i
j
ome
i
cest
moja mamica
tek na 60 metrov
60 metrov
a
n
k
e
t
moja mamica
ASOCIACIJE NA
drevesa v drevoredu
drevesa
v drevoredu
hišna številka
ASOCIACIJE NA
hišdneadštevilka
ek
ded
ek
rojstni
dan
Razmišljali
so:Lavra,
Lavra,1.1.razred,
razred,Pia,
Pia,
razmišljali so:
3. razred, Miha,
Miha, 3.
3. razred
razredin
inAleš,
Aleš,6.6.
razred; ilustracija:
ilustracija: Matej,
Matej,3.3.letnik
letnik
razmišljali so: Lavra, 1. razred, Pia,
3. razred, Miha, 3. razred in Aleš, 6.
razred; ilustracija: Matej, 3. letnik
leto
rojstni dan
leto
Najbolj priljubljeni pevci pop glasbe so bili ameriški izvajalci Frank Sinatra, Dean Martin in Guy Mitchell.
Najbolj priljubljeni pevci pop glasbe so bili ameriški izvajalci Frank Sinatra, Dean Martin in Guy Mitchell.
8
ČESTITKE
OB 60. ROJSTNEM DNEVU
BOLNIŠNIČNE
ŠOLE
ČESTITKE
OB 60. ROJSTNEM DNEVU
VSE NAJBOLJŠE!
BOLNIŠNIČNE ŠOLE
Aleks, 8. razred
60 LET BOLNIŠNIČNE ŠOLE
Tamara, 8. razred
Bolnišnična šola ima 60 let,
60
LET BOLNIŠNIČNE
ŠOLEv svet.
bolnim
otrokom odpira vrata
Tamara,
razredin mladi,
Učitelji so8.skrbni
učenci smo prijazni in ustvarjamo radi.
Bolnišnična
šola ima in
60nam
let, je lepo,
Pri tem se zabavamo
bolnim
otrokom
odpira
vrata
v svet.zelo.
ob obisku slavnih oseb se veselimo
Učitelji
in dan,
mladi,
Ko je čassozaskrbni
športni
učenci
smo
prijazni
in ustvarjamo radi.
ni ovira postelja nam.
Pri
tem imamo
se zabavamo
V očeh
zarjo, in nam je lepo,
ob
obisku
slavnih
oseb se veselimo zelo.
ko vidimo medaljo.
Ko je
čas za
športni
pridni
smo
vsi, dan,
ni
ovira
postelja
računalnik k namnam.
hiti.
V
očehberemo
imamo za
zarjo,
Knjige
tri,
ko
vidimo
da nam
časmedaljo.
kar odleti.
Ko pridni smo vsi,
računalnik k nam hiti.
Knjige beremo za tri,
da nam čas kar odleti.
Ob 60. obletnici Bolnišnične šole
VSE
NAJBOLJŠE!
šoli želim
vse dobro še naprej.
Aleks,
8. razred šola še dolgo obstajala,
Da bi Bolnišnična
nam pomagala do znanja in nas zabavala.
Ob 60. obletnici Bolnišnične šole
šoli želim vse dobro še naprej.
Da bi Bolnišnična šola še dolgo obstajala,
nam pomagala do znanja in nas zabavala.
VOŠČILO
VOŠČILO
Učenci
URISoča
Soča(Lavra,
(Lavra,1. 1.
razred,
učenci zzURI
razred,
Pia, 3. razred,
Pia,
3. razred)
razred, Aleš, 6. razred)
Miha,3.3.razred,
razred,Miha,
Aleš, 6.
VOŠČILO
Draga
bolnišnična šola,
šola,
Draga Bolnišnična
učenci z URI Soča (Lavra, 1. razred, Pia, 3. razred,
Miha,
3.častitljivi
razred, Aleš,
6. razred)
ob tvoji
obletnici
titiželimo,
ob
tvoji
častitljivi
obletnici
želimo,
da bi
bi še
da
še naprej
naprejpoučevala
poučevalater
ter
Draga
Bolnišnična
šola,
še
naprej
delila
znanja
še naprej delila znanja
in priznanja
ob
tvoji častitljivi
otrokom
na
otrokom
na soči.
Soči. obletnici ti želimo,
da bi še naprej poučevala ter
še naprej delila znanja
in priznanja
otrokom na soči.
6. februarja 1952 je Elizabeta II. postala kraljica.
6. februarja 1952 je Elizabeta II. postala kraljica.
9
Kakšna je 60 let stara
šola?
KAKŠNA
JE 60
LET
STARA
Razmišljanja učencev
prvega
in tretjega
razreda
ŠOLA?
- Stara,
Kakšen je 60-letni
človek?
KAKŠEN
JE 60-LETNI
Razmišljanja
učencev
prvega in tretjega razreda
ČLOVEK?
- Star,
Razmišljanja učencev prvega in tretjega razreda
- zid se lušči,
- ima razpoke v zidu zaradi potresa,
Stara,
- mrzla,
zid
se lušči,
-ima
zidovi
izgubljajo
barvo,potresa,
razpoke
v zidu zaradi
-mrzla,
potrebna je prenove.
zidovi izgubljajo barvo,
potrebna je prenove.
Razmišljanja učencev prvega in tretjega razreda
- ima palico, ker težko hodi,
- Star,
je v domu za ostarele,
- ima
imapalico,
sive lase,
ker težko hodi,
- jeizgublja
zobe,
v domu za ostarele,
- ima
imasive
očala,
lase,
- izgublja
je zguban,
zobe,
- ima
je pogosto
očala, v bolnišnici,
- jejezguban,
v pokoju.
je pogosto v bolnišnici,
je v pokoju.
13. maja 1950 je bila prva dirka v zgodovini Formule 1 za Veliko nagrado Velike Britanije. Zmagovalec je bil Giuseppe »Nino«
Farina z avtom Alfa Romeo.
10
BOLNIŠNIČNA ŠOLA NEKOČ ...
KOLEKTIV BOLNIŠNIČNE ŠOLE
NEKOČ ...
Edina učiteljica Breda Juvančič (prva z desne).
... IN DANES
... IN DANES
Celotni učiteljski kolektiv
14. junija 1951 je bil v uporabo predan prvi komercialni računalnik UNIVAC I.
11
PRVA UČITELJICA V
BOLNIŠNICI
Neža, 5. razred
PRVA UČITELJICA
V
V času starih nam ljudi
v Ljubljani
so trolejbusi bili,
BOLNIŠNICI
vsak se zNeža,
njimi5.vozil
je,
razred
prostora tam je bilo za vse.
V času starih nam ljudi
Tudisogospa
Juvančič
v Ljubljani
trolejbusi
bili,
se jevozil
vozila,
vsak zsenjim
z njimi
je,
a
na
modo
in
oliko
prostora tam je bilo za vse.
vmes ni pozabila.
Tudi gospa Juvančič
Vsak dan je na
postaji
izstopila
z njim
se je
vozila,
in va bolnišnico
na modo inzavila.
oliko
V njej otrocivmes
veseliniso
bili vsi,
pozabila.
o šoli nedokončani
bilo več
skrbi.
Vsak dan zdaj
je nanipostaji
izstopila
in v bolnišnico zavila.
V njej otroci veseli so bili vsi,
o šoli nedokončani
zdaj ni bilo več skrbi.
27. september 1951 je ustanovljen Slovenski oktet.
27. 27.
septembra
1951
je ustanovljen
Slovenski
oktet.
september
1951
je ustanovljen
Slovenski
oktet.
12
Leta 1952Leta
je direktor
Ivan Deu
Združenih
držav Amerike
prinesel
v kovčku
stekleničko
1952 jepodjetja
direktorSlovenija
podjetja vino
Slovenija
vinoizIvan
Deu iz Združenih
držav
Amerike
prinesel
v kovčku Coca-Cole in
predlagal,
da podobno
pijačo izdelajo
za domače
tržišče.
Nastala
je Cockta.
(avtor:Nastala
Michel,je2.Cockta.
letnik)
stekleničko
Coca-Cole
in predlagal,
da podobno
pijačo
izdelajo
za domače
tržišče.
13
KAKO JE
JE DELATI
DELATI
KAKO
BOLNIŠNIČNI
V BOLNIŠNIČNI
ŠOLI?
ŠOLI?
TanjaBečan,
Bečan,vodja
vodja
Bolnišnične
Tanja
Bolnišnične
šole
šoleveseljem in zavzetostjo gradim
“Z
»Z veseljem
in zavzetostjo
gradim
našo
bolnišnično
šolo, ji posvečam
našo bolnišnično
ji in
posveveliko
svojega časa,šolo,
moči
čam velikoskušam
svojegatako
časa,narediti
moči in
znanja ter
kar največ za dobro bolnih otrok
in njihovih staršev; prav slednje
osmišljuje moje delo, mene pa plemeniti, bogati in opogumlja.”
dostniki
vzpostavim
pristnejši,
Mirsad Skorupan,
učitelj
geografije
bolj
oseben stik. Sproščen odnos
in zgodovine
med
zidovi
“Lepobolnišničnimi
mi je delati v BŠ,
kernam
so
tako
omogoča
učenci
in dijakikakovostnejše
hvaležni za vsoin
prijetnejše
šolsko delo.«
ponujeno pozornost
in znanje.”
znanja ter skušam tako narediti
kar največ za dobro bolnih otrok
in njihovih staršev; prav slednje osmišljuje moje
delo,
mene in
Alenka
Prevec, učiteljica
biologije
pa plemeniti, bogati in opogukemije
mlja.« je delo v Bolnišnični šoli
“Zame
Alenka
učiteljica
biolovsak
danPrevec,
nov izziv,
ki pogojuje
gije in kemije
strokovno
in osebno rast.”
»Zame je delo v Bolnišnični šoli
vsak dan
novučiteljica
izziv, ki matematike
pogojuje
Sinja
Jančar,
strokovno
in
osebno
rast.«
“Pri mojem delu mi veliko pomeni,
Sinja
Jančar,
učiteljica
matemada
lahko
z otroki
in mladosttike vzpostavim pristnejši, bolj
niki
»Pri mojem
delu mi veliko
oseben
stik. Sproščen
odnospomeni,bolnišničnimi
da lahko z otroki
innam
mlamed
zidovi
tako omogoča kakovostnejše in
prijetnejše šolsko delo.”
Andreja Gostiša Čušin, učiteljica slovenščine
»Pri delu v BŠ je zame eden
najpomembnejših
vzpoimi starši, ki žarečihizzivov
oči povedo,
stavljanje
pristne
in kakovostne
da so težave
premagane,
je ves moj
komunikacije
z
otroki
mladotrud poplačan. Za to je in
vredno
stniki.
Koljudi.
mi toZa
uspe,
jo to
delati. Za
otroke.
” tudi
moje največje veselje.«
Patricija
Vičič, učiteljica
slovenAndreja Gumilar,
učiteljica geografiščine
je in zgodovine
»Najbolj
semdelu
vesela
ko
“Pri mojem
v BŠtakrat,
mi največ
začutim,
da se učenci
inzdijaki
pomeni ustvarjalno
delo
učenci
pri
pouku dobro
počutijo in z
na oddelku.
”
veseljem sodelujejo, ko se lahko
skupaj
tudi nasmejemo
tako
Meta Kerševan,
učiteljicain
angleščine
in nemščine
“Največ mi pomeni, da lahko po
Marta Marenče, specialna pedagoginja
“Ko se na kontrolnem pregledu
zopet srečam z otrokom in njegov-
Kolektiv Bolnišnice šole
iz Ljubljane je na kratko
spregovoril o tem, kaj jih
pri delu Bolnišnice
v Bolnišnični
Kolektiv
šolešoli
še Ljubljane
posebej osrečuje.
iz
je na kratko
spregovoril o tem, kaj jih
pri delu v Bolnišnični šoli
še posebej osrečuje.
20. decembra 1951 prične v ameriškem Idahu delovati prvi poskusni jedrski reaktor EBR-I. Pozneje po vsem svetu zrastejo
jedrske elektrarne.
14
vsaj za nekaj
časapomagam
pozabimootrona
najboljših
močeh
bolezen.«
kom
v stiski.”
Mirsad Skorupan, učitelj geografije in
zgodovineučiteljica
Natalija
Podjavoršek,
»Lepo mi jeindelati
matematike
fizikev BŠ, ker so
“Kot bolnišnična učiteljica lahko velikokrat dodajam življenje
dnevu.”
Meta
učiteljica
angletemvečKerševan,
poslanstvo.
”
ščine in nemščine
»Največ
mi pomeni,
da lahko po
Mojca Rogina
Smith, učiteljica
najboljših
močeh
pomagam
otrorazrednega pouka
kom
v stiski.«
“Pri delu
v BŠ me osrečuje zavest,
da koga kdaj kaj naučim, razbremenim, potolažim ali vsaj razvedrim.”
učenci in dijaki hvaležni za vso
ponujeno pozornost in znanje.«
Marta Marenče, specialna pedagoginja
Andreja Gostiša Čušin, učiteljica
»Ko se na kontrolnem pregledu
slovenščine
zopet srečam z otrokom in njego“Pri delu v BŠ je zame eden
vimi starši, ki žarečih
oči vzpovedo,
najpomembnejših
izzivov
da so težavepristne
premagane,
je ves
postavljanje
in kakovostne
moj
trud
poplačan.
Za
to
je vrekomunikacije z otroki in mladostdno delati.
ljudi.jo
Zatootroke.«
niki.
Ko mi Za
to uspe,
tudi moje
Andreja
Gumilar,
učiteljica
geonajvečje veselje.”
grafije in zgodovine
»Pri mojem
delu vučiteljica
BŠ mi največ
Metoda
D. Leban,
razredpomeni
ustvarjalno
delo
z
učenci
nega pouka
na oddelku.«
“Svoje
delo imam rada predvsem zato, ker biti učiteljica v
bolnišnični šoli ni le poklic,
Natalija Podjavoršek, učiteljica
matematike in fizike
»Kot bolnišnična učiteljica lahko
velikokrat dodajam življenje
Darja Bricelj, specialna pedagoginja
dnevu.«
“Pri mojem delu mi je najbolj všeč
Metoda
D. Leban, učiteljica
to, da jezav in namrgoden otrok,
razrednega
pouka
ki se ob prihodu
v bolnišnico
»Svoje
delo
imam
rada
predvsem
skriva pred menoj in
noče
v šolo,
zato,
ker
biti
učiteljica
v
že čez nekaj tednov noče bolniiz šole,
šnični
šoli ni
le poklic, temveč
saj postane
samostojen,
odgovoren
poslanstvo.«
in zadovoljen s seboj in svetom
Mojca
Rogina
Smith, učiteljica
okoli sebe.
”
razrednega pouka
»Pri
deluVičič,
v BŠučiteljica
me osrečuje
Patricija
zavest,
da koga kdaj kaj naučim,
slovenščine
“Najbolj sem vesela takrat, ko
začutim, da se učenci in dijaki
razbremenim,
potolažim
pri pouku dobro
počutijo ali vsaj
in z
razvedrim.«
veseljem sodelujejo, ko se lahko
Darja
specialnainpedagoskupaj Bricelj,
tudi nasmejemo
tako
ginja
vsaj za nekaj časa pozabimo na
»Pri
mojem
bolezen.
” delu mi je najbolj
všeč to, da jezav in namrgoden
otrok,
ki se ob
prihodupedagoginja
v bolniMojca Kralj,
specialna
šnico
predraznolikost
menoj in noče
“V BŠskriva
mi je všeč
vdela,
šolo,večja
že čez
nekaj tednov
noče
možnost
za izvajaiz
saj postane
nješole,
programov,
kot samostojen,
so razvijanje
življenjskih in
spretnosti,
ki se
jih v
odgovoren
zadovoljen
s seboj
šolah
lahkookoli
le redko
izvaja, delo v
in
svetom
sebe.«
manjših
skupinah
ter
individualno
Mojca Kralj, specialna
pedagodelo z učenci.”
ginja
»V BŠ mi je všeč raznolikost
Irenavečja
Nemanič,
učiteljica
matemadela,
možnost
za izvajanje
tike
in
fizike
programov, kot so razvijanje
“Razveseli me,
ko srečam
življenjskih
spretnosti,
ki nekdanse jih v
jega
učenca
in
mi
ta
pove,
se šev
šolah lahko le redko izvaja,dadelo
vedno spomni,
kaj ter
se jeindividualnaučil v
manjših
skupinah
bolnišnici,
ter
s
ponosom
pove, da
no delo z učenci.«
mu je Nemanič,
znanje ob vrnitvi
v matično
Irena
učiteljica
matešolo
koristilo.
”
matike in fizike
»Razveseli me, ko srečam nekdaTanja Babnik,
učiteljica
razrednega
njega
učenca in
mi ta pove,
da se
pouka
še vedno spomni, kaj se je naučil
“Najlepše mi je takrat, ko vidim
v bolnišnici, ter s ponosom pove,
zadovoljen in nasmejan obraz
da mu je znanje ob vrnitvi v maučencev, ki mi sporoča: ‘Super,
tično šolo koristilo.«
uspelo mi je. Zmorem, znam tudi
Tanja Babnik, učiteljica razrejaz.’”
dnega pouka
»Najlepše
mi je takrat,
ko pedavidim
Patricija Mavrič,
specialna
zadovoljen
in nasmejan obraz
goginja
učencev,
ki mi
sporoča: "Super,
“V svoji službi doživljam
veliko
uspelo
mi
je.
Zmorem,
znam
tudi
lepih, veselih trenutkov, pa tudi
jaz."«
zelo žalostnih, vendar pa mi veTomo
Tololeski,
specialni
pedadno dajo nov
zagon
in optimizem
gog
pri delu učenci in dijaki, ki me
»Pri
delu
v bolnišnici
šolipripoveso mi
zjutraj
pričakajo
in hitijo
vdovati,
veseljekako
nasmehi
»malih«
ljudi
so preživeli
včerajšnji
popoldan in večer, kaj se je zgodilo v času, ko so bili doma, in z
24. decembra 1951 Libija postane neodvisna država.
15
ob njihovih velikih zmagah, moj
prispevek pri tem pa mi omogoča
tudi delo in izpopolnjevanje v
multidisciplinarnem timu, ki ga
velikim
pričakovanjem
poslušajo,
strokovno
vodi h kakovosti
zavekaj
bomo
počeli
danes
in
v
dneh,
zano vodstvo.«
ki
jih bodo
preživeti
na
Tjaša
Funa,morali
učiteljica
angleščine
oddelku.
”
»Ko se z učenci in dijaki, ki so
bolni in jim šola ni prva misel,
Tomo
Tololeski,
pedagog
prebijemo
skozispecialni
najbolj zoprno
“Pri
v bolnišnici
šoliinso
snovdelu
angleške
slovnice
nami
konvcuveselje
nasmehi
»malih«
ljudi
ure zaslišim: "Aja, pa saj sploh
ob
njihovih
velikih zmagah,semoj
ni tako
zakomplicirano!",
mi
prispevek pri tem pa mi omogoča
odvali kamen od srca.«
tudi delo in izpopolnjevanje v
Patricija Mavrič, specialna pemultidisciplinarnem timu, ki ga
dagoginja
strokovno vodi h kakovosti zave»V svoji službi doživljam veliko
zano vodstvo.”
lepih, veselih trenutkov, pa tudi
zelo žalostnih,
vendar
pa mi veTjaša
Funa, učiteljica
angleščine
dno dajo nov zagon in optimizem
pri delu
učenci in
indijaki,
dijaki,kikiso
me
“Ko
se z učenci
zjutraj
pričakajo
in
hitijo
pripobolni in jim šola ni prva misel,
vedovati, kako
preživeli
včeprebijemo
skoziso
najbolj
zoprno
rajšnji
popoldan
in večer,
kajkoncu
se je
snov
angleške
slovnice
in na
zgodilo
v
času,
ko
so
bili
doma,
ure zaslišim: “Aja, pa saj sploh ni in
z velikim
pričakovanjem
poslutako
zakomplicirano!”,
se mi
odvali
šajo,
kaj
bomo
počeli
danes
in v
kamen od srca.”
dneh, ki jih bodo morali preživeti
na oddelku.«
Minca
Gale, učiteljica razrednega
Minca
pouka Gale, učiteljica razrednega pouka
“Pri
delu v BŠ me najbolj osrečuje
»Pri
v BŠ me najbolj
to, dadelu
s pedagoškim
delomosrelahko
učence in jim
čujerazveselim
to, da s pedagoškim
delom
na
ta način
polepšam
bivanje
v
lahko
razveselim
učence
in jim
bolnišnici.
” polepšam bivanje v
na ta način
bolnišnici.«
Mojca
razrednega
MojcaTopič,
Topič,učiteljica
učiteljica
razrepouka
dnega pouka
“Kadar
»Kadaršolar
šolarali
ališolarka
šolarkarečeta:
rečeta:
“Uf,
zdaj
mi
bo
pa
"Uf, zdaj mi bo pavvšoli
šolilažje
lažje
šlo.
Hvala!”,
sem
pri
svojem
šlo. Hvala!", sem pri svojemdelu
delu
najsrečnejša.
”
najsrečnejša.«
Sabina
Andlovic,specialna
specialna
Sabina Andlovic,
pedapedagoginja
goginja
»Pri
delu v bolnišnični
v bolnišničnišoli me
šoli me
“Pri delu
najbolj osrečujejo ustrezno
osrečujejo ustreznoizizbrane
oblike
metode
dela,
brane oblike
in in
metode
dela,
ki
ki
otroku omogočajo aktiv-sodeotroku omogočajo aktivno
no
sodelovanje pri
usvanjanju
lovanje pri
usvanjanju
in samostojnost pri izkazovanju
znanja ter ob
in samostojnost
pri izkazovanju
zaključku okrevanja uspešna
znanja ter ob
zaključku okrevavključitev
otroka
v širšeotroka
socialno
nja uspešna vključitev
v
okolje.
”
širše
socialno
okolje.«
Branka
Žnidaršič,
specialna
Branka Žnidaršič,
specialna
pedapedagoginja
goginja
“Pri mojem
»Pri
mojem delu
delume
mepoleg
poleg posebposebne
oblike
dela,
njene
raznone oblike dela, njene raznolikosti,
likosti,
ob novih
vednoizzivih
novih izzivih
ob
vedno
predvsem
predvsem
osrečujejo
odzivi
bolnih
osrečujejo odzivi bolnih otrok
in
otrok in mladostnikov,
kljub
mladostnikov,
ki kljub ki
bolezni
bolezni
in težavam
k in
in
težavam
stremijostremijo
k znanju
znanju pozitiven
in kažejo pozitiven
kažejo
odnos doodnos
življedo
življenja.
”
nja.«
31. decembra 1951 je konec veljavnosti Marshallovega načrta, ameriškega načrta za pomoč Evropi po zaključku druge svetovne vojne.
16
KAJ MENI ZDRAVSTVENO OSEBJE ?
Anketa o Bolnišnični šoli, ki so jo med osebjem izvedli učenci z oddelka otroške psihiatrije
KAJ MENI ZDRAVSTVENO OSEBJE ?
Anketa o Bolnišnični šoli, ki so jo med osebjem izvedli učenci z oddelka otroške psihiatrije
87 %
osebja se z učitelji vidi vsakodnevno,
13 % pa občasno na čaju.
87 %
67 %
osebja se z učitelji vidi vsakodnevno,
13 % pa občasno na čaju.
anketiranih meni, da učenci ne bi smeli
imeti več pouka, kot ga že imajo, 27 % ne ve, če bi
povečali pouk, en sam pa meni, da bi morali imeti
pouka več.
anketiranih meni, da učenci ne bi smeli
imeti več pouka, kot ga že imajo, 27 % ne ve, če bi
povečali pouk, en sam pa meni, da bi morali imeti
pouka več.
Skoraj vsi anketirani
si želijo več
druženja z bolnišničnimi učitelji (»lahko bi šli na
izlet«), en anketiranec pa že tako včasih sanja o njih.
67 %
93 %
93 %
Skoraj vsi anketirani
si želijo več
druženja z bolnišničnimi učitelji (»lahko bi šli na
anketiranih meni, da bi učenci imeli
izlet«), en anketiranec pa že tako včasih sanja o njih.
pouk med počitnicami le, če bi bilo potrebno, en anketiranec misli, da je pouk med počitnicami vsekakor
potreben, en anketiranec pa, da pouka takrat nikakor
ne bi smeli imeti.
anketiranih meni, da bi učenci imeli
pouk med počitnicami le, če bi bilo potrebno, en anketiranec misli, da je pouk med počitnicami vsekakor
potreben, en anketiranec pa, da pouka takrat nikakor
ne bi smeli imeti.
80 %
80 %
60 %
ne ve, ali se paciVečina anketiranih
enti pritožujejo čez BŠ, ostalih 40 % pa pravi, da se
pacienti pritožujejo občasno, in sicer navadno tisti, ki
imajo s šolo več težav.
ne ve, ali se paciVečina anketiranih
enti pritožujejo čez BŠ, ostalih 40 % pa pravi, da se
pacienti pritožujejo občasno, in sicer navadno tisti, ki
imajo s šolo več težav.
anketiranih je mnenja, da je na oddelku
najbolj mirno ponoči, trije anketirani menijo, da je
najprijetneje med počitnicami, ko ni šole, trije pa, da
je najbolje čez dan, ko so otroci v šoli.
anketiranih je mnenja, da je na oddelku
najbolj mirno ponoči, trije anketirani menijo, da je
najprijetneje med počitnicami, ko ni šole, trije pa, da
je najbolje čez dan, ko so otroci v šoli.
je zadovoljnih, da učitelji zaposlijo
otroke čez dan, ker so prenaporni, en anketiranec ni
zadovoljen, ker se zaradi tega učenci skrivajo v omarah, en anketiranec pa misli, da je to dobro, ker tako
učenci ne zaostajajo
z znanjem.
je zadovoljnih,
da učitelji zaposlijo
otroke čez dan, ker so prenaporni, en anketiranec ni
zadovoljen, ker se zaradi tega učenci skrivajo v omarah, en anketiranec pa misli, da je to dobro, ker tako
učenci ne zaostajajo z znanjem.
60 %
40 %
40 %
73 %
73 %
Pri anketiranju zdravstvenega osebja je bilo izpolnjenih 15 anket. Sodelovale so večinoma ženske – 13 žensk
(4 medicinske sestre, 4 zdravnice, 1 socialna delavka, 1 psihologinja, 1 učiteljica in 2 študentki na praksi).
Pri anketiranju zdravstvenega osebja je bilo Izpolnjenih 15 anket. Sodelovale so večinoma ženske – 13 žensk (4
medicinske sestre, 4 zdravnice, 1 socialna delavka, 1 psihologinja, 1 učiteljica in 2 študentki na praksi).
Pri anketiranju zdravstvenega osebja je bilo Izpolnjenih 15 anket. Sodelovale so večinoma ženske – 13 žensk (4
17.
maja 1950sestre,
je bil v4Celju
rojen slovenski
ekonomist,
bivši
predsednik Slovenije
in Jugoslavije
in državnik
Janez Drnovšek.
medicinske
zdravnice,
1 socialna
delavka,
1 psihologinja,
1 učiteljica
in 2 študentki
na dr.
praksi).
17. maja 1950 je bil v Celju rojen slovenski ekonomist, bivši predsednik Slovenije in Jugoslavije in državnik dr. Janez Drnovšek.
17
KAKO SE IMAMO V BOLNIŠNIČNI ŠOLI?
Anketa, izvedena med učenci na oddelku otroške psihiatrije
KAKO SE IMAMO V BOLNIŠNIČNI ŠOLI?
Anketa, izvedena med učenci na oddelku otroške psihiatrije
Kaj počnejo učenci v BŠ?
Kaj počnejo učenci v BŠ?
7%
posluša in sledi pouku
nagaja sošolcem
posluša in sledi pouku
nagaja sošolcem
7%
93%
93%
Koliko časa obiskuješ BŠ?
Najljubši predmeti
40
40
30
30
Koliko časa obiskuješ BŠ?
Najljubši predmeti
20
20
40
10
40
10
več kot mesec
0
teden do mesec
manj kot teden
ang, nem
30
0
30
slo, lik
kem, bio
20
10
ang, nem
0
teden do mesec
zgo, geo
20
10
več kot mesec
ma, fi
manj kot teden
ma, fi
zgo, geo
0
slo, lik
kem, bio
3. junija 1952 je bil rojen slovenski alpinist, pedagog in pisatelj Viktor Grošelj (bolje znan kot Viki Grošelj).
3. junija 1952 je bil rojen slovenski alpinist, pedagog in pisatelj Viktor Grošelj (bolje znan kot Viki Grošelj).
18
Kaj bi spremenili?
Kaj bi pohvalili?
nič
prej bi začeli s poukom
Kaj bibispremenili?
imeli
več oz. manj predmetov
imeli bi le individualni pouk
nič
prej bi začeli s poukom
20%
imeli bi več oz. manj
predmetov
imeli bi le individualni pouk
učilnice
individualni pristop
Kajučitelje
bi pohvalili?
učilnice
7% individualni pristop
13%
učitelje
20%
20%
53%
7%
13%
7%
80%
20%
7%
53%
80%
Kako se ti zdi v BŠ?
60 % zelo dobro
Untitled 1
0
40 % pa srednje dobro
Kako se ti zdi v BŠ?
25
50
60 % zelo dobro
75
100
40 % pa srednje dobro
Untitled 1
0
25
50
75
100
20%
Kaj bi
izboljšali?
Kaj bi
izboljšali?
40%
20%
40%
40%
pouk samo v sobi
nič
naravoslovni
dan v naravi
pouk samo v sobi
nič
naravoslovni
dan v naravi
40%
V anketi je sodelovalo 15
učencev: 8 fantov in 7 punc,
starih od 9 do 17 let.
V anketi je sodelovalo 15
19. junija 1950 je bila rojena slovenska pevka zabavne glasbe Marjetka Neca Falk.
učencev: 8 fantov in 7 punc,
Otroci jo najbolj poznajo po plošči Maček Muri in Muca Maca.
starih od 9 do 17 let.
19. junija 1950 je bila rojena slovenska pevka zabavne glasbe Marjetka Neca Falk.
Otroci jo najbolj poznajo po plošči Maček Muri in Muca Maca.
19
53%
47%
53%
47%
SANJSKA UČILNICA
Katarina, 4. letnik
Je oblike trapeza (leteči zmaj),
ne velika, ne majhna,
stene so steklene
Katarina,
4. letnikin popisane z grafiti,
strop je steklen,
vrata
so velika
in (leteči
narejena
iz drobnih kamenčkov,
Je
oblike
trapeza
zmaj),
mize
so različnih
barv in postavljene v krog,
ne
velika,
ne majhna,
stoli so
leseni
in udobni,
stene
soveliki,
steklene
in popisane
z grafiti,
povsod
pisane rožice,
strop
je so
steklen,
po tleh
preproga,
vrata
sojevelika
in narejena iz drobnih kamenčkov,
okoli so
mizrazličnih
so velikebarv
in mehke
blazine, vnakrog,
katerih
mize
in postavljene
lahkosoučenci
poukom
počivajo,
stoli
veliki,med
leseni
in udobni,
iz
učilnice
je izhodrožice,
na vrt z manjšim ribnikom, ob
povsod
so pisane
katerem
učenci učijo.
po
tleh jesepreproga,
okoli miz so velike in mehke blazine, na katerih
lahko učenci med poukom počivajo,
iz učilnice je izhod na vrt z manjšim ribnikom, ob
katerem se učenci učijo.
Julija, 3. letnik
SANJSKA UČILNICA
SANJSKA
BOLNIŠNIČNA
ŠOLA ...
SANJSKA
David, 7. razred
BOLNIŠNIČNA
Ko bi prišel v bolnišnico, bi si
ŠOLA ...
naprej zaželel, da bi šel čim prej
David, 7. razred
domov. A vem, da to ni vedno
mogoče.
Časvvbolnišnico,
bolnišnici bi si
Ko
bi prišel
namenilzaželel,
počivanju
naprej
da biinšelučenju.
čim prej
Če bi lahko
odločal,
domov.
A vem,
da tokakšna
ni vedno
naj bo učilnica,
bi si jo zamismogoče.
Čas v bolnišnici
bi
lil tako, da
bi bil v njej
podest
namenil
počivanju
in učenju.
s foteljem,
bi otroci
brali,
Če
bi lahkokjer
odločal,
kakšna
tablaboinučilnica,
računalnik.
naj
bi si Podobno
jo zamisučilnico
sembinamreč
imel
v
lil
tako, da
bil v njej
podest
razredu
in mi
je bila
zelo
sprvem
foteljem,
kjer bi
otroci
brali,
všeč. Učitelji
za tak razred
pa bi
tabla
in računalnik.
Podobno
bili prijazni,
učilnico
sem nezahtevni
namreč imelinvne
preveč jezni
na in
koga,
ki bila
bi kaj
prvem
razredu
mi je
zelo
ušpičil.
všeč.
Učitelji za tak razred pa bi
bili prijazni, nezahtevni in ne
preveč jezni na koga, ki bi kaj
ušpičil.
SANJSKA UČNA URA
Profesorji se učencem prilagajajo, se z njimi pogovarjajo in upoštevajo njihova mnenja,
da določeno
snov bolje razumejo, jim dajejo
Julija,
3. letnik
različne vrste nalog,
težjo snov se
učencem
razlagajo
počasneje
in s pogoProfesorji
učencem
prilagajajo,
se z njimi
pomočjo
varjajo
inračunalnikov,
upoštevajo njihova mnenja,
med
učenci vlada
in umirjeno
vzdušje,
da
določeno
snov sproščeno
bolje razumejo,
jim dajejo
profesorjivrste
znajo
v razredu narediti red,
različne
nalog,
profesorji
prijaznirazlagajo
in razumevajoči
terinhkrati
težjo
snov so
učencem
počasneje
s
strogi in dosledni.
pomočjo
računalnikov,
med učenci vlada sproščeno in umirjeno vzdušje,
profesorji znajo v razredu narediti red,
profesorji so prijazni in razumevajoči ter hkrati
strogi in dosledni.
SANJSKA UČNA URA
SANJSKA BOLNIŠNIČNA
UČITELJICA
Aleks, 8. razred
SANJSKA BOLNIŠNIČNA
UČITELJICA
bi imela v žepu ves čas čokolado,
bi se na BOI pomerila z drugimi bolnišničnimi
učitelji,8. razred
Aleks,
bi bila zabavna.
bi imela v žepu ves čas čokolado,
Moje
učiteljice
so vse sanjske.
bi
se na
BOI pomerila
z drugimi bolnišničnimi
učitelji,
bi bila zabavna.
13. decembra 1950 je bila rojena Marija Lucija
Stupica,
slovenska
slikarka
in ilustratorka.
Moje
učiteljice
so vse
sanjske.
13. decembra 1950 je bila rojena Marija Lucija Stupica, slovenska slikarka in ilustratorka.
20
Karolina, 8. let
Karolina, 8. let
21. januarja 1950 je umrl britanski novinar in pisatelj George Orwell.
21. januarja 1950 je umrl britanski novinar in pisatelj George Orwell.
21
ŠEST LET BOLNIŠNIČNE ŠOLE
Natalija, 6. razred
Prvič sem bila v bolnišnični šoli, ko sem bila v prvem
razredu. Prišla sem v bolnišnico in bila zelo presenečena,
Natalija,
razred
ker je bila6.na
koncu hodnika tudi šola.
V tretjem razredu sem prišla spet v bolnišnico in spoznaPrvič
sem bilaIrmo.
v bolnišnični
šoli,
prvem
la prijateljico
Z njo sem
bilakov sem
sobi bila
tri vtedne.
Prvi
razredu.
Prišla
sem
v
bolnišnico
in
bila
zelo
presenečena,
teden sva bili sramežljivi. Drugi teden pa smo imeli
ker
je bila
na orientacijo,
koncu hodnika
tudi šola.plastičnih kozarrazlične
igre:
postavljanje
V
tretjem
razredu
sem
prišla
spet vsva
bolnišnico
spoznacev in druge smešne igre. Morali
risati na in
veliki
la
Irmo. Z njo
bilainvto
sobi
tri tedne. Prvi
list,prijateljico
ki je bil prilepljen
nasem
steno,
z zavezanimi
očmi,
teden
sva
bili
sramežljivi.
Drugi
teden
pa
smo
imeli
učiteljica in vzgojiteljica pa sta nama govorili, kaj naj
različne
orientacijo,
kozarriševa. Toigre:
so moji
najlepšipostavljanje
spomini naplastičnih
bolnišnično
šolo.
cev
in
druge
smešne
igre.
Morali
sva
risati
na
veliki
Tretji teden je Irma odšla domov, naslednji dan pa še jaz.
list,
ki je bil
prilepljen
nasem
steno,
in tohoditi
z zavezanimi
Od petega
razreda
naprej
začela
na novo očmi,
učiteljica
in
vzgojiteljica
pa
sta
nama
govorili,
kaj najZdaj
Pediatrično kliniko. Vsak mesec pridem na terapijo.
riševa.
To so moji
najlepši
spomini
bolnišnično
šolo.
sem v šestem
razredu
in tudi
danesna
sem
v bolnišnični
Tretji
teden
je
Irma
odšla
domov,
naslednji
dan
pa
še jaz.
šoli.
Od petega razreda naprej sem začela hoditi na novo
Pediatrično kliniko. Vsak mesec pridem na terapijo. Zdaj
sem v šestem razredu in tudi danes sem v bolnišnični
šoli.
ŠEST LET BOLNIŠNIČNE ŠOLE
Lea, 5. b
Lea, 5. b
Lea, 5. b
Poletne olimpijske igre 1952 (uradno XV. olimpijada moderne dobe) so potekale v Helsinkih na Finskem.
Poletne olimpijske igre 1952 (uradno XV. olimpijada moderne dobe) so potekale v Helsinkih na Finskem.
22
PESEM
Pesem o bolnišnični
O
BOLNIŠNIČNI
šoli
Nina, 7. razred
ŠOLI
PESEM
Nina, 7. razred
Bolnišnična šola,
O BOLNIŠNIČNI
Oj, da se ti zrola.
ŠOLI
Bolnišnična
šola,
Lepo je, res fajn.
Nina,
7. razred
oj, da se
ti zrola.
Lepo
res fajn.
Nič nije,težko,
čisti dizajn.
Nič ni težko, čisti dizajn.
Bolnišnična šola,
In da
ko začneš se učit,
oj,
se ti zrola.
In ko
začneš
se učit,
Šepoštevanka
poštevanka
glavozazaulit.
ulit.
Lepo
je, res fajn.
še
jejev vglavo
Nič
težko, čisti dizajn.
lažjega
Nični
lažjega
in dražjega,
In dražjega,
In ko začneš se učit,
e vseglavi
v glavi je v glavo za ulit.
še
eČsepoštevanka
Nič
lažjega
neepojavi
N
pojavižulj.
žulj.
in
dražjega,
A si
kul.
A si kul.
eŠola,
se všala,
glaviŠpela,
ne
pojavi
žulj.
Šola,
Špela,
Oj,
košala,
bi sedela,
A
si kul.
lepo
vsa
vesela,
Oj, ko bi sedela,
a glavo bi si z znanjem grela.
Lepošala,
vsa Špela,
vesela,
Šola,
Oj,
ko bi sedela,
A glavo
bi si z znanjem grela.
lepo vsa vesela,
a glavo bi si z znanjem grela.
V BOLNICI
Timi, 6. razred, in Domen, 7. razred
Prišel sem v bolnico,
tam je šola bila,
Timi,
6. razred,
sem pridno
učilin
se,Domen, 7. razred
da znal sem za dva.
Prišel sem v bolnico,
tam
je rad
šolasem
bila,pridno risal,
V šoli
sem
pridno
učil se,vneto pisal.
v zvezke
in knjige
da
znal
sem
za dva.
Učitelji so vedno
prijazni bili,
vsak dan so k meni na oddelek prišli.
V šoli rad sem pridno risal,
vVčasih
zvezkeklovni
in knjige
vneto
pisal.
so nas
obiskali
Učitelji
so
vedno
prijazni
bili,
in nas vedno do solz nasmejali.
vsak
so k meni
nadržali
oddelek prišli.
Smo dan
za trebuhe
vsi se
in z njimi veselo burke igrali.
Včasih klovni so nas obiskali
in
nas vedno
nasmejali.
Komaj
klovnido
so solz
odšli,
Smo
za trebuhe
vsi seprišli.
držali
že kužki
so na obisk
in
njimi
veselo
burke igrali.
Biliz so
mehki
in prijazni,
da grizli bi, ni bilo bojazni.
Komaj klovni so odšli,
že
kužki sominajeobisk
prišli.
V bolnici
bilo lepo,
Bili
mehkisem
in prijazni,
v šolisoužival
zelo.
da
bi,so
nime
biloposlali,
bojazni.
Ko grizli
domov
spominov vrečo so mi s sabo dali.
V bolnici mi je bilo lepo,
v šoli užival sem zelo.
Ko domov so me poslali,
spominov vrečo so mi s sabo dali.
V BOLNICI
Erik, 6. b
Erik, 6.
6. bb
Erik,
5. julija 1950 so v Črnomlju izmerili kar 40,6° C.
5. julija 1950 so v Črnomlju izmerili kar 40,6° C.
23
Astrološka napoved
Astrološka napoved
... ZA VSE!
za
... ZA
BOLNIŠNIČNO
Bolnišnično
ŠOLO!
šolo
...
ZA !
Tamara, 8. razred
... ZA VSE!
Tamara, Čustva
8. razred
LJUBEZEN:
med učenci
in učiteljicami bodo narasla in
vsi bodo veseli.
BOLNIŠNIČNO
ŠOLO!
Bolnišničnašola
šolabo
bovvnaslednnaslednjem
Bolnišnična
šolskem
letuletu
postala
najbolj
jem
šolskem
postala
najbolj
priznana
na
svetu.
Zakaj?
Učitelji
priznana na svetu. Zakaj? Učitelji
bodo vsako
vsakojutro
jutroučencem
učencemprinesli
priLJUBEZEN: Čustva med učenci
bodo
nesli
sveže
piškote
z
nočne
peke,
in učiteljicami bodo narasla in
sveže piškotešola
z nočne
učenci
Bolnišnična
bo v peke,
naslednPOČUTJE:
V
zraku
bo
učenci
pa jim
bodo
v zameno
vsi bodo veseli.
pa
jim
bodo
vletu
zameno
vrnili
jem
šolskem
postala
najbolj
občutiti ve-selje
pozitivno
veselje ininpozitivno
vrnili
sveže
nasmehe.
Prva
ura se
sveže nasmehe.
Prva
ura seUčitelji
bo
priznana
na svetu.
Zakaj?
energijo.
bo začela
9.00
in 13.00,
ker
začela
medmed
9.00
inučencem
13.00,
ker
bo
bodo
vsako
jutro
prinesli
bo
bolnišnična
šola
poskrbela,
bolnišnična
poskrbela,
da da
sveže
piškotešola
z nočne
peke, učenci
POČUTJE: V zraku bo
bodo
vsi
učenci
naspani.
Učenci
bodo
učenci
naspani.
Učenci
pa
jimvsi
bodo
v zameno
vrnili
občutiti ve-selje in pozitivno
bodo
sami
izbirali
predmete
na
bodo sami
izbirali
predmete
na
sveže
nasmehe.
Prva
ura se bo
DENAR: Bolnišnica bo prienergijo.
urniku.med
Učitelji
bodo
zeloker
prijaurniku.
Učitelji
zelo
prijazni,
začela
9.00bodo
in 13.00,
bo
dobljena prostovoljna dezni,
radodarni
in
OTROČJI.
radodarni inšola
OTROČJI.
Ocenbolnišnična
poskrbela,
daOcenarna sredstva podarila
njevalivsi
bodoučenci
učenci
kar
sami,
jevali
sesebodo
kar
sami,
bodo
učenci
naspani.
Učenci
Bolnišnični šoli za nakup učnih
učitelji
pa
bodo
po
navodilih
učiteljisami
pa bodo
popredmete
navodilihnaocebodo
izbirali
pripomočkov.
DENAR:
Bolnišnica bo prine zapisali
v redovalnico.
Vsak
ocene
zapisali
v bodo
redovalnico.
Vsak
urniku.
Učitelji
zelo prijazni,
dobljena prostovoljna debo
jedel,
kar
bo
želel,
kuhali
pa
bo jedel, kar
želel, kuhali
pa
radodarni
in bo
OTROČJI.
Ocennarna sredstva podarila
ZDRAVJE: Ob pozitivni narabodo seveda
seveda
UČITELJI,
spet
bodo
--UČITELJI,
spet
jevali
se
bodo......učenci
kar sami,
Bolnišnični šoli za nakup učnih
vnanosti in pridnem učenju
po
navodilih
učencev!
Po
pouku
po navodilih
učencev!
Po pouku
učitelji
pa bodo
po navodilih
pripomočkov.
bo tudi zdravstveno stanje
bodo učitelji
učitelji
odpeljali
učenceVsak
na
bodo
učence
na
ocene
zapisaliodpeljali
v redovalnico.
boljše.
sladoled.
Kdo
bo
plačal?
Seveda,
sladoled.
Kdoboboželel,
plačal?
Seveda,
bo
jedel, kar
kuhali
pa
ZDRAVJE: Ob pozitivni naraspet učitelji.
učitelji.
Po
sladoledu
bodo
spet
bodo
bodo
seveda Po
... -sladoledu
UČITELJI,
spetvsi
vnanosti in pridnem učenju
vsi navodilih
učitelji
in učencev!
medicinsko
osebje
učitelji
in medicinsko
osebje
zapo
Po pouku
bo tudi zdravstveno stanje
zapustili
oddelek,
se
bodo
pustili
oddelek,
da da
se bodo
učenci
bodo
učitelji
odpeljali
učence
na
boljše.
učenci
ob
kokicah,
kokakoli,
teleob kokicah,
coca-coli,
televiziji
sladoled.
Kdo
bo plačal?
Seveda,in
KOMUNIKACIJA: Zaradi
vizijiučitelji.
in play-stationu
sprostili
play-stationu
sprostili
od
naporov
spet
Po
sladoledu
bodood
vsi
pozitivne energije se bo tudi ta
naporov
minulega
dne.
minulega
dne.
učitelji in medicinsko osebje zaizboljšala.
pustili oddelek, da se bodo učenci
ob kokicah, coca-coli, televiziji in
KOMUNIKACIJA: Zaradi
play-stationu sprostili od naporov
pozitivne
energijetekmovanja
se bo tudiNovozapadla
ta
Uradni rekorder
snežna odeja je Dom na Komni, kjer je marca
1951 in marca
minulega
dne. 1970 v enem dnevu
zapadlo kar 125 centimetrov snega.
izboljšala.
Uradni rekorder tekmovanja Novozapadla snežna odeja je Dom na Komni, kjer je marca 1951 in marca 1970 v enem dnevu
zapadlo kar 125 centimetrov snega.
24
... ZA UČITELJE BOLNIŠNIČNE ŠOLE !
Astrološko napoved smo zapisali: Leoniell Messi, Eminem in Lady Gaga
... ZA UČITELJE BOLNIŠNIČNE ŠOLE !
Astrološko napoved smo zapisali: Leoniell Messi, Eminem in Lady Gaga
MIRSAD SKORUPAN, učitelj zgodovine in geografije, bo v naslednjem
šolskem letu še bolj otročji in bo
v šolo redno prinašal ropotuljico
MIRSAD
zgoter dudo. SKORUPAN,
Ko bo jezen, učitelj
bo namesto
dovine
in
geografije,
bo
v
naslednjem
kričanja na učence grizel dudo.
šolskem letu še bolj otročji in bo
vTJAŠA
šolo redno
ropotuljico
FUNA,prinašal
učiteljica
angleščine,
ter
dudo. Ko bo
jezen,
namesto
bo preplavala
reko
Nil,bo
zato
bodo
kričanja
na
učence
grizel
dudo.
vsi krokodili po novem znali tekoče
angleško. Za ta dosežek bo dobila
TJAŠA
učiteljica
angleščine,
visoko FUNA,
priznanje
Združenih
narodov.
bo preplavala reko Nil, zato bodo
vsi
krokodiliVIČIČ,
po novem
znali tekoče
PATRICIJA
učiteljica
angleško.
Zabo
ta napisala
dosežek bo
dobila
slovenščine,
sonet,
ki
visoko
priznanje
Združenih
narodov.
bo prehitel celo Prešernov Sonetni
venec.
PATRICIJA VIČIČ, učiteljica
slovenščine,
bo napisala
sonet,
ki
ALENKA PREVEC,
učiteljica
naravobo
prehitel
celo
Prešernov
Sonetni
slovja, biologije in kemije, bo odkrila
venec.
nov način pogovora z živalmi, ki jih
bo usposobila za poučevanje svoALENKA
PREVEC,
učiteljica bo
naravojih predmetov.
Naravoslovje
po
slovja,
biologije
in
kemije,
bo
odkrila
novem učila ovca Nastja, biologijo
nov
živalmi, ki
jih
kravanačin
Šekapogovora
in kemijozpodgana
Lucija.
bo usposobila za poučevanje svojih
predmetov.
SINJA
JANČARNaravoslovje
in NATALIJA bo po
novem
učila
ovca
Nastja, biologijo
PODJAVORŠEK, učiteljici
matematike
krava
Šeka
in kemijo
podgana
Lucija.
in fizike,
bosta
v letu 2012
iznašli
poseben matematični čip, ki ga bo
SINJA
JANČAR
in NATALIJA
vsak učenec
s posebno
lasersko,
PODJAVORŠEK,
učiteljici
matematike
nebolečo metodo dobil v telo.
S tem
in
bosta
v letu
2012 iznašli in
se fizike,
bodo vse
težave
z matematiko
poseben
matematični
čip, ki ga bo
fiziko končale
za vse življenje.
vsak učenec s posebno lasersko,
nebolečo
metodo
dobil v šol.
telo.letu
S tem
Bolnišnični
šoli želimo
se
bodo vse
težaveuspehov
z matematiko
inse
2012/13
še veliko
in da bi
fiziko
končale
za
vse
življenje.
napovedi vsem uresničile!
Bolnišnični šoli želimo v šol. letu
2012/13
veliko
uspehov
in da Vbi se
5. februarja 1952 je bila marsikje v zahodnem in osrednjem delu Slovenije zabeležena
najvišja še
snežna
odeja
v 20. stoletju.
napovedi
vsem
uresničile!
Ljubljani so izmerili 146 cm, v Žireh 176 cm, na Bledu 180 cm, v Bovcu 188 cm in v Stari Fužini v Bohinjski dolini 263 cm snega.
5. februarja 1952 je bila marsikje v zahodnem in osrednjem delu Slovenije zabeležena najvišja snežna odeja v 20. stoletju. V
Ljubljani so izmerili 146 cm, v Žireh 176 cm, na Bledu 180 cm, v Bovcu 188 cm in v Stari Fužini v Bohinjski dolini 263 cm snega.
25
KVIZ O BŠ
Leo, 8. razred
KVIZ O BŠ
KVIZ O BŠ
Leo, 8. razred
Leo, 8. razred
1. Koga lahko srečaš v BŠ?
a)1.Brada
Pitta srečaš v BŠ?
Koga lahko
b)a)Justina
Biberja
Brada Pitta
c)b)Prof.
dr.srečaš
Rajkav Kendo
Justina
Biberja
1. Koga
lahko
BŠ?
d)
Jadranko
KosorKendo
c) Prof.
a) Brada
Pittadr. Rajka
1.
lahko
srečaš v BŠ?
d) Koga
Jadranko
Kosor
b) Justina
Biberja
a) dr.
Brada
Pitta
c) Prof.
Rajka
Kendo
b)
Justina
Biberja
d) Jadranko Kosor
c) Prof. dr. Rajka Kendo
d) Jadranko Kosor
2. Kdo poučuje slovenščino v bolnišnični
2. Kdo
šoli?poučuje slovenščino v bolnišnični šoli?
a) a)
Svetlana
Makarovič
Svetlana
Makarovič
b)
Feri
Lainšček
2. Kdo poučuje
slovenščino v bolnišnični šoli?
b) Feri Lainšček
c) c)
Patricija
Vičič
a) Svetlana
Makarovič
Patricija
Vičič
2.
Kdo
poučuje
slovenščino v bolnišnični šoli?
d)
Alya
b) Feri Lainšček
d)
Alya
a) Svetlana
c) Patricija
Vičič Makarovič
b)
Feri
Lainšček
d) Alya
c) Patricija Vičič
d) Alya
3. Koga lahko srečaš na vhodu v bolnišnico?
3. Koga lahko srečaš na
a) Kuharja
vhodu v bolnišnico?
b) lahko
Janezka
iz vicev
3. Koga
srečaš
na vhodu v bolnišnico?
a) Kuharja
c)
Chucka
Norrisa
a) Kuharja
b)3.Janezka
iz vicev
lahko
srečaš na vhodu v bolnišnico?
d) Koga
Receptorja
b) Janezka
iz vicev
c)a)Chucka
Norrisa
Kuharja
c) Chucka Norrisa
d)b)Receptorja
Janezka iz vicev
d) Receptorja
c) Chucka Norrisa
d) Receptorja
----------ključ---------1. (c) 2. (c) 3. (d)
----------ključ---------1. (c) 2. (c) 3. (d)
----------ključ---------1. (c) 2. (c) 3. (d)
V 50. letih so začeli v domove prihajati televizorji. Popularna je bila jazz glasba. Za rock n' roll pa je poskrbel Elvis Presley.
V 50. letih so začeli v domove prihajati televizorji. Popularna je bila jazz glasba. Za rock n' roll pa je poskrbel Elvis Presley.
V 50. letih so začeli v domove prihajati televizorji. Popularna je bila jazz glasba. Za rock n' roll pa je poskrbel Elvis Presley.
26
BOLNIŠNIČNO KRIŽARJENJE
BOLNIŠNIČNO KRIŽARJENJE
NAVPIČNO:
1: Ustanova za
zdravljenje
NAVPIČNO:
2: Glavno mesto
Slovenije
1:
za
3: Ustanova
Prostor nad
zdravljenje
tabo
2:
6: Glavno
Emir mesto
Slovenije
Hiputekjiev
3:
nad
7: Prostor
Kratica za
tabo
Zorka Oliva
6:
8: Emir
Erzana Regeta
Hiputekjiev
9: Nataša Ivančić
7:
za brata
11:Kratica
Nasprotje
Zorka
Oliva
12: Oseba, ki uči
8:
Regeta
14:Erzana
Podolgovat
rumen
9:
Nataša
Ivančić
južni sadež
11:
18: Nasprotje
Nasprotje brata
od
12:
Oseba,
ki
uči
doktorja
14:
rumen
20: Podolgovat
Dodatna strokovna
južni
sadež
pomoč
18: Nasprotje od
doktorja
20: Dodatna strokovna
pomoč
VODORAVNO:
VODORAVNO:
10: Jezikoslovec
Adam Adam
17: Prostor v bolnišnici
10: Jezikoslovec
17: Prostor v bolnišnici
13: Novejši
naziv
za
Sočni sadež z oreščki
13: Novejši naziv za19:
medicinsko
19: Sočni sadež z oreščki
1:
Ime
šole
v
bolnišnici
medicinsko
21:
Veda
o
zdravljenju
1: ime šole v bolnišnici
sestro
21: Veda o zdravljenju otrok
4: Kratica
Kraticaza
zaJaneza
JanezaEržena sestro 15: Boleča igla
otrok
4:
22: Dolgo zdravljenje
Eržena
15:
Boleča
igla
22:
Dolgo
zdravljenje
17:
v bolnišnici
VODORAVNO:
10:
Jezikoslovec
Adam
5: Čustvo
16: Kos trdega papirja
23: Prostor
Pripomoček
za spanje
5: Čustvo
16: Kos trdega
papirja
Pripomoček za19: Sočni sadež z oreščki
13: Novejši
naziv za23:
medicinsko
21: Veda o zdravljenju otrok
1: ime šole v bolnišnici
sestro
spanje
22: Dolgo zdravljenje
4: Kratica za Janeza Eržena
15: Boleča igla
23: Pripomoček za spanje
5: Čustvo
16: Kos trdega papirja
Leta 1951 je nastal slovenski pustolovsko-pravljični mladinski film Kekec, ki ga je režiral Jože Gale. Posnet je bil po trilogiji Josipa Vandota, in sicer v črno-beli tehniki na 35-milimetrski trak. (avtor: Michel, 2. letnik)
Leta 1951 je nastal
pustolovsko-pravljični
mladinski film Kekec,
ki ga film
je režiral
Jože
Gale.
PosnetJože
je bil po trilogiji JoLeta slovenski
1951 je nastal
slovenski pustolovsko-pravljični
mladinski
Kekec,
ki ga
je režiral
Vandota,
v črno-beli
tehniki nain35-milimetrski
trak.tehniki
(avtor:na
Michel,
2. letnik) trak.
Gale.sipa
Posnet
je bil in
posicer
trilogiji
Josipa Vandota,
sicer v črno-beli
35-milimetrski
27