Mocnostna elektronika

Učbenik "MOČNOSTNA ELEKTRONIKA" je nastajal v zadnjih petih letih mojih predavanj, ki sem jih
izvajal pri predmetih Industrijska elektronika II in Energetska elektronika pri študiju elektrotehnike na
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Lahko bi rekli tudi, da
predstavlja nadaljevanje prejšnjega učbenika "UVOD V MOČNOSTNO ELEKTRONIKO", ki je bil napisan
pred desetimi leti.
Snov, ki jo obravnava učbenik, poslušajo študenti na vseh usmeritvah študija, določena poglavja pa so
primerna tudi za podiplomske študente, ki se ukvarjajo s to tematiko. Zato naj jim učbenik služi kot
študijski pripomoček pri spoznavanju tega zanimivega področja, hkrati pa naj jim bo v pomoč tudi pri
opravljanju izpitov. Če bo študijski uspeh zaradi tega boljši, je namen te knjige dosežen. Učbenik je
nastajal skozi moje pedagoško in raziskovalno delo, ki sem ga izvajal na Fakulteti za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.