Ali ste se danes že pogledali v ogledalo? Kresovanje na

brezplačni časopis
april 2014
številka 107
AKTUALNO
NE PREZRITE
DOBRO JE VEDETI
izr. prof. dr. JANEZ POVH
Ali ste se
danes že
pogledali v
ogledalo?
Nagrade in
priznanja
Kresovanje na
Marofu
Drži se reda
in red bo
držal tebe.
2
4
15
23
Mestne občine Novo Sreda,30. april
mesto za leto 2013
ob 19.uri
letnik 12
Foto Majda Luzar
AKTUALNO
2
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
Nepozabni dogodek
UROŠ KOCJAN
UREDNIKOV KOMENTAR
Ali ste se danes že
pogledali v ogledalo?
Kolikokrat v življenju se vam zazdi, da ste padli v neko
situacijo, ki vam je povsem nerazumljiva, vas bega in
spravlja v nemir? Meni se to v zadnjem času dogaja kot po
tekočem traku. Za lažje razumevanje bom to predstavil s
primerom.
V torek zvečer sem na Valu 202 poslušal kontaktno
oddajo Toplovod, v kateri voditelj Miha Šalehar postavlja
provokativna vprašanja in skuša iz klicateljev dobiti zanimive
izjave, poglede na določeno temo in njihove reakcije na
dodatna podvprašanja. Tokrat je bila tema »Ali naj ženske
bolj ubogajo moške?«. V dobi enakopravnosti se zdi tak
naslov precej zafrkljiv, da ne rečem provokativen, saj posega
na področje mukoma ukinjenega patriarhata, ki ga skušajo
naši vrli voditelji odpraviti tudi z ženskimi kvotami v političnih
strukturah, kar ni ravno najbolj plodno početje. Zgrozil pa
sem se, ko je eden izmed poslušalcev izrazil svoje stališče
z obrazložitvijo, da je »pravica ženske, da rodi in vzgaja
otroke ter skrbi za moža, dolžnost moškega pa, da skrbi, da
ga ženska ne spravi ob njegov dober ugled«. Na voditeljevo
začudenje o prepričanosti take teze jo je poslušalec
podkrepil z dodatno izjavo »da ženska dobi moškega, kot si
ga zasluži, moški pa žensko, kot si jo vzgoji«.
Moram reči, da imam kdaj občutek, da je takih »poslušalcev«
okoli mene veliko več, kot se tega sploh zaveda. Kajti, ko
zasledim kakšno debato/anketo o enakopravnosti mnenj
in procesu odločanja v paru, izpade, da se ljudje sploh ne
znajo izraziti, kako to počnejo. In ko jim skušaš pojasniti
njihove besede, so šokirani, da jih skušaš predstaviti kot
nazadnjaške tradicionaliste, kjer je moški še vedno glava
družine. V tem ne vidim nič slabega, dokler imata oba v paru
enako možnost uveljavljanja svojih predlogov, mnenj.
S primerom želim le poudariti neko simptomatičnost, ki
je prisotna v vseh družbenih sferah, ko marsikdo počne
stvari na način, ki se mu zdi povsem skladen s pričakovanji
in normami okolice. Vendar ob tej usklajenosti pogrešam
prepotrebno samokritičnost, s katero bi znali vsak zase
oceniti, ali je naše dejanje res primerno, ali res ustreza
normam pravične družbe? Zame je pravična družba
osnovana na vzajemnem spoštovanju dolžnosti in pravic
vseh, vedno in povsod. Če tega ne zmoremo, nas čaka še
veliko dela. Vsak pri sebi začnimo.
Konferenca odprtokodnih
rešitev v Novem mestu
NOVO MESTO. V petek, 25. aprila bo v Novem mestu potekala
enodnevna konferenca posvečena odprtokodnim rešitvam.
Preko delavnic in predavanj se bo staro mestno jedro v Novem
mestu prelevilo v center odprtokodnega znanja, idej in rešitev
s področja IT-ja (informacijske tehnologije, op.ur.), tehnologije,
kreativnosti, 3D tiskalnikov in še mnogo več.
V dopoldanskem času se bosta tako na Fakulteti za
informacijske študije odvijali dve brezplačni delavnici namenjeni
vsem tehničnega znanja željnim, da pridobijo nova znanja s
področja odprte kode in uporabe odprtokodnih programov.
V popoldanskem času pa se bo v Galeriji Simulaker v starem
mestnem jedru Novega mesta odvijala serija predavanj z
zanimivimi govorci iz sveta odprte kode.
Dogodek se bo zaključil z ekskluzivno Firefox zabavo na skritem
vrtu Hostla Situla. Ob pomladnih melodijah, dobri hrani z žara
in hladnem pivu se bo tako zaključil celodnevni potep po svetu
odprtokodnih rešitev.
Za organizacijo dogodka so tako skupno moč združile tri
organizacije: Mozilla Slovenija, StartUP Novo mesto in Fakulteta
za informacijske študije. Skupaj obljubljajo nepozabni dogodek,
ki bo Novo mesto postavil na zemljevid evropskih mest kot
inovativno, odprto in kreativno mesto za valjenje novih idej in
rešitev.
Tudi letošnje
poletje
UDARNI LIST izhaja mesečno
[email protected]
Izdajatelj:
Udarni list d.o.o
Novi trg 10
8000 Novo mesto
Uredništvo:
časopis Udarni list
Novi trg 10
8000 Novo mesto
Trženje oglasnega
prostora:
031/342 239,
040/731 700
Datum natisa:
april 2014
Naklada: 20 000 izvodov
Distribucija: Udarni list
Uredniški odbor:
Majda Luzar, Uroš Kocjan
Odgovorni urednik:
Uroš Kocjan
Likovni urednik:
Mojca Papič
Grafična priprava:
Konvikt d.o.o.
Tisk: Set Vevče d.d.
Dopisniki strani
IZ NAŠIH OBČIN:
Majda Luzar, Rudi Vlašič,
Uroš Kocjan, Tadej Kapš,
Marjan Menger, Vesna
Ostojič, Robert Judež
Urejanje športnih vsebin:
ŠD Udarni list
Medij Udarni list, izdajatelja Udarni list d.o.o., s sedežem v Novem mestu, Novi trg 10, je vpisan v razvid medijev, ki ga
vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 760.
Medij sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
IZ NAŠIH OBČIN
3
Vaši predlogi, mnenja, pripombe in pohvale
GREGOR MACEDONI
IZ SVETNIŠKIH KLOPI
Odgovornost do volivcev
V preteklem tednu je bila sklicana izredna seja občinskega sveta.
Seja je bila sklicana na pobudo devetih opozicijskih svetnikov.
Predlagane so bile tri točke dnevnega reda in sicer glede projekta
Cerod II, reševanja sporne najemne pogodbe za RIC in vračila
kotizacije za soorganizacijo evropskega prvenstva v košarki.
Koalicijski svetniki so se opravičili in tako je izredna seja odpadla.
Vrhunski fiziki in matematiki bodo morali nadgraditi teorijo
verjetnosti, ker je možnost, da se neko sredo kar osemnajstim
svetnikom zgodi, da ne morejo priti na sejo, manjša, kot je možnost
zadetka na loteriji. Odsotni so bili celo tisti, ki do sedaj še nikoli
niso manjkali. Pa še eno neverjetno naključje. Manjkali so natančno
vsi koalicijski svetniki, razen podžupanje Mojce Špec Potočar, ki
je morala po protokolu ugotoviti, da se je zgodil svetovni fenomen
verjetnosti in da je dobila kar 18 opravičil. In sem vprašal, zakaj niso
obvestili ostalih 10 svetnikov, da naj ne hodimo, ker je bilo vnaprej
jasno, da seje ne bo, ker se je več kot pol svetnikov opravičilo.
Odgovora nisem dobil. Pove pa to veliko o demokratični kulturi
novomeške občinske oblasti in spoštovanju do drugih. Spomnil sem
se govora na proslavi ob občinskem prazniku taiste podžupanje
dva dni pred odpadlo sejo. Govorila je o sodelovanju in podobnih
vrednotah, ki jih moramo spoštovati, da se bo novomeška občina
razvijala.
Kaj je torej tako bolelo koalicijsko večino, da ni hotela razprave?
Po treh letih izjav, ki so postavile župana in njegove sodelavce vse
(pre)večkrat na laž, smo hoteli dobiti jasne odgovore na najbolj
izpostavljena vprašanja brez odgovorov. Pri projektu Cerod II gre za
veliko vprašanj, kdo in zakaj je forsiral preobsežen projekt, ki lahko
zaradi neupoštevanja novih trendov predelave odpadkov pretirano
obremeni naše žepe, torej denarnice občanov, še naslednja
desetletja. Vse bližje smo scenarijem, ko bomo morali plačevati za
odlaganje smeti večkratne zneske kot danes. In to za smeti, ki so
po vsem svetu posel, pri nas pa so posel za ene in za druge samo
strošek. To je gotovo razprava, ki bo še odmevala v prihodnjih
mesecih. Je bilo pa na dnevnem redu izredne seje sila preprosto
vprašanje: »Kako je Mestna občina zavarovana pred finančnim
zlomom, če ne pride do podpisa sofinancerske pogodbe za projekt
Cerod II iz EU skladov in državnega proračuna?«. Strinjam se,
kot državljan, da mora do take pogodbe priti. Ampak v današnji
Sloveniji ni nič več gotovo. In takšna tveganja je treba obvladovati.
Ker 25 milijonov evrov brez sofinanciranja pomeni finančni zlom
občine.
Spomin je za nekatere zoprna reč. Da bo športna dvorana za
predtekmovanje EP v košarki zagotovo zgrajena, je večkrat
evforično razlagal župan Muhič. In na koncu ni bila. Občina pa
je nakazala Košarkarski zvezi 150.000 evrov za soorganizacijo
predtekmovalne skupine v Novem mestu. In župan je že nekajkrat
javno izjavil, da je dogovorjen in da so mu obljubili vračilo tega
denarja. Prav je, da pove, kdo mu je obljubil in kdaj je bilo izvedeno
vračilo, ali pa prizna, da si včasih »pomaga« z lažnimi obljubami.
Vodilni na občini si že od januarja prizadevajo, da ne bi pokazali
vložene tožbe proti podjetju Protekt za prekinitev najemne
pogodbe za RIC. V tožbi so povzete vse napake, ki so pripeljale
do milijonskega oškodovanja novomeške občine oz. pravilneje
občanov novomeške občine. Nedvoumno sila neugodno za
nekatere.
Ali kaj od naštetih tematik ni v korist občanov, da nikakor ne
moremo dobiti jasnih odgovorov? To se mora vprašati vsak od
manjkajočih svetnikov na zadnji izredni seji. Na volitvah smo svetniki
dobili mandat, da v demokratičnem dialogu iščemo najboljše rešitve
in nadzorujemo porabo javnih sredstev. Morda je prav, da svetnika,
izvoljenega na listi, ki ste jo volili na zadnjih volitvah, vprašate ali se
je udeležil izredne seje? Ker ljudska modrost pravi: ni kriv samo tisti,
ki krade, ampak tudi tisti, ki drži vrečo.
Skupaj zmoremo
Prepričani smo, da imate predloge, kako
izboljšati življenje v vašem kraju ali pa želite opozoriti
na kakšno napako ali pomanjkljivost, kakšno stvar pa
morda pohvaliti. Vaši predlogi, mnenja, pripombe in
pohvale štejejo, zato nam jih posredujte. Poskušali
bomo najti odgovore pri pristojnih službah in jih skupaj z vašo pobudo objavili v časopisu.
Oglasil se je bralec Marko, ki nam je poslal fotografijo
s pripisom: »Utrinek z Glavnega trga, ki se ponavlja
vsak teden, včasih pa še vmes. Še en dokaz, koliko je
mestnim oblastnikom do prebivalcev in obiskovalcev
Glavnega trga«.
Odgovor so nam posredovali iz Komunale Novo mesto:
»Zagotovo ni mestnega središča, kjer se celo pogosto
ali vsaj občasno ne bi soočali s težavo pri zbiranju
komunalnih odpadkov. Še posebno starodavna mestna
jedra ne ponujajo ravno veliko primernih lokacij za
umestitev zbirnih posod, ki so moteča že sama po
sebi, kaj šele, če vse kipi iz njih. In v sistemu zbiranja
komunalnih odpadkov, ki zajema preko 7.000 zbirnih
posod, na skoraj 840 km2, bo tudi v prihodnje zagotovo
prihajalo do podobnih situacij. S to realnostjo se
preprosto moramo soočiti. Učinkovitost sistema pa
lahko ocenjujemo tudi po tem, kako hitro se ti odkloni
prepoznajo in še bolj pomembno, kako hitro tudi odpravijo.
Zato smo zelo hvaležni za vsako informacijo s terena, ki
nam lahko pripomore k hitri odpravi težave.
Morda še to pojasnilo, ki pa se navezuje na konkreten
problem. Prekomernost odloženih odpadkov na tej
lokaciji se je pojavila predvsem zaradi odpadne kartonske
embalaže, ki pa jo povzročijo predvsem trgovine na tem
območju. Bilo bi korektno in pravilno, da sami poskrbijo,
vsaj za tiste izjemne situacije, ki nastane po dobavi
njihovih prodajnih artiklov. Temu pa mi ne moremo slediti«.
Simon Štukelj
Vodja sektorja splošna komunala
Vaše predloge, pobude in mnenja
nam lahko posredujete:
po elektronski pošti :
[email protected]
po pošti na naslov:
Udarni list, Novi trg 10, 8000 Novo mesto
NE PREZRITE
4
Vabljeni na ogled stalnih in občasnih razstav!
Dolenjski muzej Novo mesto
in
Medobčinski muzej Kamnik - Galerija Miha Maleš
vas in vaše prijatelje prijazno vabita na otvoritev likovne razstave
Brezčasne podobe
slike in dela na papirju
Iveta Šubica,
ki bo v petek, 25. aprila 2014, ob 19.00 uri
v mali dvorani Dolenjskega muzeja Novo mesto.
Razstavo bo odprla podžupanja Mestne občine Novo mesto
mag. Mojca Špec Potočar.
Razstava bo na ogled do 25. maja 2014.
Dolenjski muzej Novo mesto, Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto
Muzej: 07 373 11 30, Jakčev dom: 07 373 11 31, Kočevski rog Baza 20: 041 315 165, www.dolmuzej.com
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
Častni občan Božidar Kočevar
Nagrade in priznanja
Mestne občine Novo mesto
za leto 2013
NOVO MESTO. V ponedeljek, 7. aprila so v Kulturnem centru
Janeza Trdine na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku
slovesno podelili nagrade in priznanja Mestne občine Novo
mesto za leto 2013. Častni občan je tako postal Božidar
Kočevar, nagradi sta šli v roke dr. Borisu Dularju in dr.
Edwardu Pałki. Trdinovi nagrajenki sta postali Alojzija Kristan in
Majda Pungerčar, medtem ko so dobitniki grba Mestne občine
Novo mesto Društvo Novo mesto, Grm – center biotehnike in
turizma ter Igor Pate.
V kulturnem programu je nastopil 35 članski pevski zbor
Gimnazije Novo mesto z muzikalom Nekega dne.
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
IZ NAŠIH OBČIN
5
Predstavili delovanje,
organizacijo in deklaracijo
Iniciative Novo mesto 2020
Ker je Iniciativa civilno
družbena, nadstrankarska in
transparentna organizacija
somišljenikov, kjer vsako
mnenje šteje, vabijo medse
vse, ki želijo prispevati k
boljšemu življenju krajanov in
občanov, da se jim pridružijo,
da se spoznajo, povežejo in si
prisluhnejo.
delom zbujala zaupanje, ljudje
pa bodo v njenem delovanju
prepoznali nesebične namene.
Prav civilne pobude lahko
korenito dvigujejo kvaliteto
življenja in tega se moramo
zavedati, zdaj in vsi. Ker
je Novo mesto zamudilo
mnogo priložnosti, ki so jih
ponujali pretekli evropski in
slovenski razvojni programi,
je z dosedanjimi negativnimi
političnimi praksami potrebno
prekiniti.
Doslej so že pripravili javne
tribune na temo gospodarstva
in visokega šolstva, kulture,
športa, zdravstva in mladine
ter javno tribuno na temo javni
prostor, okolje in turizem.
Delovati želijo kot odprta
civilna pobuda , ki bo s svojim
Na podlagi mnenj in pogovor
bodo do poletja pripravili
Na novinarski konferenci v ponedeljek,
31. marca v Hostlu Situla so dr. Janez
Povh, Gregor Macedoni in Boštjan Grobler
predstavili delovanje, organizacijo in
Deklaracijo Iniciative Novo mesto 2020.
Iniciativa Novo mesto 2020
nastala, da bi prebudila
in spodbudila občutek
odgovornosti do svojega
okolja, kraja in lokalne
skupnosti. Sestavljajo jo
posamezniki, ki so se s
svojim delom že dokazali in
se ne bojijo novih izzivov.
So svobodni, zato si upajo
govoriti o vseh temah, ker so
ekonomsko neodvisni, vidijo
dlje od lastnih koristi.
program s katerim bodo jeseni
nastopili na lokalnih volitvah,
s svojo listo in z županskim
kandidatom. Najverjetneje
bo to Gregor Macedoni,
eden pod pobudnikov
Iniciative Novo mesto 2020,
ki je prepričan, iz Mestne
občine Novo mesto lahko
naredimo prostor z visoko
kvaliteto življenja, v katerem
si vsi občani zaslužimo
boljše upravljanje s skupnim
premoženjem.
Ena od akcij Iniciative Novo
mesto 2020 je bila tudi v
soboto, 12. aprila, ko so
organizirali čistilno akcijo,
h kateri so že povabili
novomeška društva in klube.
Majda Luzar
AKCIJSKA RAZPRODAJA!
OBIŠČITE NAS V NAŠEM PRODAJNEM SALONU V METLIKI
Izbrani izdelki iz programa Kolpa san;
tuš kabine, tuš kadi, kopalne kadi, pohištvo do -15
OUTLET KOTIČEK DO -70
%.
%
ALVEUS pomivalniki, armature, sanitarna keramika,
keramične ploščice do -20
%
Razstavno-prodajno-izobraževalni salon, Cesta XV. brigade 49, 8330 Metlika, Slovenija
tel.+386/7/36-92-700, [email protected], www.kolpa.si
IZ NAŠIH OBČIN
6
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
Podelili priznanja CZ Črnomelj
ČRNOMELJ. V prostorih
občine Črnomelj so na
svečanosti podelili priznanja
Civilne zaščite za leto 2014.
PGD Stari trg ob Kolpi je za
120 let aktivnega delovanja
prejelo priznanje Zlati trak
Štaba Civilne zaščite Občine
Črnomelj, PGD Adlešiči je za
80 let aktivnega delovanja
prejelo priznanje Srebrni trak
Štaba Civilne zaščite Občine
Črnomelj, PGD Tanča gora je
za 80 let aktivnega delovanja
prejelo priznanje Srebrni trak
Štaba Civilne zaščite Občine
Črnomelj, PGD Žuniči pa so
za 60 let aktivnega delovanja
podelili priznanje Bronasti trak
Štaba Civilne zaščite Občine
Črnomelj.
800 - 900
900
920
1000
PRIJAVE na RC PORTOVAL
OTROKI TEK na 300 m (1. triada)
OTROKI TEK na 800 m (2. triada)
REKREATIVNI TEK na 5 in 7 km
Ob letošnjem 140-letnem
jubileju, ko Prostovoljno
gasilsko društvo Črnomelj
prejema visoko priznanje
poveljnika Štaba CZ RS,
Plaketo CZ, so se pridružili
priznavanju njihovega
aktivnega dela tudi v Štabu
Civilne zaščite Občine
Črnomelj in jim podelili
Jubilejni znak Štaba Civilne
zaščite. Štab Civilne zaščite
Občine Črnomelj je na predlog
poveljnika štaba podelil
priznanje Zlati trak Jožetu
Weissu, poveljniku PGD
Črnomelj, članu Poveljstva
Gasilske zveze Črnomelj in
članu Štaba Civilne zaščite
Občine Črnomelj ter priznanje
Bronasti trak Boštjanu
Majerletu, poveljniku PGD
Rožič vrh, članu Poveljstva
Gasilske zveze Črnomelj in
članu Štaba Civilne zaščite.
Priznanje na slovesnosti so
podelili tudi dolgoletnemu
poveljniku in kasneje
namestniku poveljnika
štaba, tajniku Gasilske
zveze Črnomelj in tudi članu
Poveljstva Gasilske zveze
Slovenije, gospodu Tonetu
Planincu. Vsem nagrajencem
sta priznanja podelila županja
občine Črnomelj Mojca Čemas
Stjepanovič in poveljnik CZ
Anton Banovec, za kulturni
program pa so poskrbele tri
mlade flavtistke iz Glasbene
šole Črnomelj.
LABOD M
Marjanca Ucman s.p.
Seidlova cesta 35
8000 Novo mesto
T: 07/39 17 500
E: [email protected]
www.labodm.si
Vse tiste, ki prisegate na kakovost in eleganco vabimo v trgovino LABOD M,
kjer vam ponujamo bogat izbor moških in ženskih oblačil uveljavljenih blagovnih znamk:
FRANK LYMAN, CECIL, STREET ONE, LUNA, PIERRE CARDIN...
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
Dobro je vedeti
7
Morda vas plačilo parkirnine za avtomobile prepriča, da si
raje nabavite vozovnico za udoben mestni avtobus. Mesečna
vozovnica za ceno 9,00 eur res ni predraga (še posebej, če
pomislite na ceno parkirnega listka – 0,70 eur). Vozovnice v
predprodaji vas stanejo 0,60 eur, na avtobusu pa 1,50 eur.
Kupite jih lahko na avtobusni postaji, v kioskih na Glavnem
trgu, v Kandiji, Novem trgu, pri Splošni bolnišnici ter BTC-ju.
Mesečno vozovnico pa lahko kupite le na avtobusni postaji
Novo mesto.
Avtobusni mestni prevoz lahko BREZPLAČNO UPORABLJAJO:
člani medobčinskega društva invalidov Novo mesto, slepe
osebe s spremljevalcem, varovanci VDC, ŠENT in varne
hiše, občasno pa so brezplačni tudi organizirani prevozi za
predšolske otroke novomeških vrtcev.
S 1. septembrom je začel veljati tudi nov vozni red z nekaterimi spremembami. Vse, ki uporabljate mestni potniški promet, pozivajo, da jim zaupate vaše predloge ali pripombe in
sporočite na elektronski naslov: [email protected]
ali [email protected]
Na spletni strani Mestne občine Novo mesto, Arriva in na avtobusni postaji dobite vse informacije glede voznega reda. Želimo vam prijetno vožnjo v mestnem potniškem prometu.
Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.
Vabljeni, da postanete redni uporabniki storitev
mestnega potniškega prometa.
Vaše zdravje nam je pomembno.
12. 5. 2014 se selimo v nove
prostore Vzajemne.
Novi trg 7, 8000 Novo mesto
Telefon: 07/ 393 53 60
Delovni čas:
pon. 8:00 - 15:00
tor. 8:00 - 15:00
sre. 8:00 - 16:30
čet. 8:00 - 15:00
pet. 8:00 - 14:00
Oglas Vzajemna pomoč 97x128_(15-04-2014).indd 1
Obiščite nas!
15.4.2014 9:53:38
IZ NAŠIH OBČIN
8
15. novomeški tek
NOVO MESTO.V dolenjski prestolnici je v nedeljo, 6. aprila v
organizaciji Atletskega kluba Krka in v sodelovanju z Agencijo
za šport in Mestno občino Novo mesto potekal že 15.
novomeški tek. Poleg rekreativnega teka, teka za otroke in
mladino, štafetnega teka, teka v okviru Delavskih športnih iger
in netekmovalnega teka za predšolske otroke je bil osrednji
dogodek tek na osem kilometrov.
Na najdaljši 8 km progi, ki je štela tudi za Teke Dolenjske 2014 se
je pomerilo okoli 200 tekačev in tekačic. Slavila pa sta Vid Zevnik
iz AD Kladivar Celje in Ljubi Klara iz domačega AK Krka.
Foto: Boštjan Pucelj
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
Znamo stopiti skupaj
Zbrali več kot 3 tone
oblačil in potrebščin
NOVO MESTO. Spomladanska akcija zbiranja oblačil, šolskih
potrebščin in igrač, ki jo je Lions klub Novo mesto ponovno
pripravil skupaj s kolegi iz Rotary kluba, je tudi letos presegla vsa
pričakovanja. V Tabakum centru na Cikavi so zbrali več kot 3 tone
oblačil in potrebščin za družine v stiski v našem okolju.
Pobudnik in vodja te akcije pri Lionsih Marko Gorjup je povedal,
da »ljudje vsako leto bolj čutijo, da so njihovi sokrajani in
someščani v stiski. In vesel sem, da znamo še bolj stopiti skupaj.
Vsako leto nas je več, ki pomagamo. Samo v prvih dveh urah smo
letos zbrali toliko, kot lani ves dan.«
Gregor Mohorčič iz Rotary kluba pa je dodal: »Uspešno
sodelujemo z Lionsi že vrsto let, tako na predbožičnem
Dobrodelnem bazarju v QLandiji, kjer zberemo denar za šolanje
otrok iz socialno ogroženih družin, kot s takšnimi zbiralnimi
akcijami. In še
bomo sodelovali.«
Lionsi in Rotarijci
so oblačila, šolske
potrebščine in
igrače uredili,
zložili, zapakirali
v kartonsko
embalažo in
pripravili na predajo
pomoči potrebnim.
Bogata izbira daril za krst,
prvo sveto obhajilo in birmo!
Knjigarna založbe Družina
v Novem mestu –
Knjigarna Kapitelj
Hladnikova 1, 8000 Novo mesto
Knjigarna je odprta
od ponedeljka do petka
od 8. do 18. ure
(v poletnem času, jul. – avg.
od 8. do 16. ure),
v soboto od 8. do 12. ure
Pestra izbira knjig!
KUPON
20% popusta
pri nakupu knjig
založbe Družina
Ste nezadovoljni
z dostopom do
fiksnega interneta?
Si.mobilov mobilni internet s kar 45 GB prenosa podatkov
in naprava za WiFi povezavo do konca leta ceneje!
+ Brezplačen
in neomejen
prenos podatkov
vsak dan med
24. in 6. uro!
za WiFi povezavo
� Naprava
+ Mobilni internet 45GIGA
19,99 €
na mesec
do konca 2014
Na voljo
3-dnevni
brezplačni
preizkus.
Znižana cena mesečne naročnine velja do 31. 12. 2014 ob sklenitvi paketa Mobilni internet 45GIGA do 31. 5. 2014. Ponudba vključuje napravo za WiFi povezavo Huawei E8259 Webcube.
Ponudba je na voljo novim in po pogojih Predčasnega nakupa naprave tudi obstoječim naročnikom, ki se vežejo za obdobje 24 mesecev. Priključnina za paket Mobilni internet
45GIGA je 12,20 € in se zaračuna v enkratnem znesku. Po dosegu vključene količine prenosa podatkov znotraj obračunskega obdobja se hitrost prenosa praviloma zniža na največ
64 kbit/s. Vse cene vključujejo DDV. Več informacij dobite na Si.mobilovih prodajnih mestih, na www.simobil.si ali telefonski številki 040 40 40 40. Si.mobil, d. d., Šmartinska c. 134b, Si-1000 Ljubljana.
HW OGL WEB CUBE APR14 200x277.indd 1
�
4/17/14 11:58 AM
10
IZ NAŠIH OBČIN
Energetska sanacija
Zdravstvenega doma Metlika
METLIKA. Župan Občine Metlika Darko
Zevnik je pred dnevi podpisal pogodbo
za izvedbo investicije Energetska sanacija
Zdravstvenega doma Metlika s podjetjem
Pam, d. o. o. Novo mesto (na posnetku),
ki je bilo na javnem razpisu izbrano kot
najugodnejši ponudnik.
Vrednost
pogodbe znaša
161.948 evrov
z DDV. V skladu
s pogodbo je
predviden rok
dokončanja del
30. junija 2014.
Osnovni namen
izvedbe projekta
je zagotoviti čim
večjo energetsko
učinkovitost
objekta, v katerem domuje
Zdravstveni dom Metlika. S
sanacijo strehe, z zamenjavo
poškodovanega ostrešja,
dodatno izolacijo ter novo
kritino, delno sanacijo
podstrešja s stropom s
toplotno izolacijo, izvedbo
izolativne fasade ter vgradnjo
novih energetsko varčnih
oken želi občina povečati
energetsko varčnost stavbe.
Z operacijo bo občina
izboljšala obstoječo
energetsko učinkovitost
stavbe, zagotovila učinkovito
rabo energije, zmanjšala
stroške ogrevanja, zmanjšala
toplotne izgube, izboljšala
kakovost življenja, izboljšala
delovne pogoje za zaposlene
ter zmanjšala ogroženost
zdravja pacientov zaradi
slabega ogrevanja.
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
Vlado Kostevc
med abrahamovci
ŽUŽEMBERK.
Vlado Kostevc,
predsednik
Turističnega
društva Suha
krajina in
podpredsednik
Turistične zveze
Slovenije, je
abrahama
dočakal prvo
aprilsko soboto
v družbi 150tih povabljenih
poslovnih
partnerjev,
prijateljev, sodelavcev in članic ter članov turističnega društva.
Vlado Kostevc, predan turistični delavec s pretanjenim občutkom
za malega človeka, je pred leti na dnevih turizma prejel tudi
naziv naj prostovoljca. Takrat je ob imenovanju dejal: »To ni
priznanje le meni, ampak vsem aktivnim članom našega društva.
Pa tudi vsem ostalim prostovoljcem, ki v raznih organizacijah
prostovoljno, z ljubeznijo, s srcem, pa tudi s profesionalnostjo
skrbijo za tiste stvari, ki jih navadno v strogem profesionalizmu
ni. To je tisti človeški čut in ljubezen, ki se čuti.« Da se dobro z
dobrim vrača, je na praznovanju spoznal tudi Vlado Kostevc, saj
so mu povabljeni priredili nepozabno doživetje.
Foto: Slavko Mirtič
059 013 442
[email protected]
www.m-studio.si
Tel:(t-2):
§
§
§
§
§
§
§
studio Novo mesto
kuhinje, tudi po meri
otroške in mladinske sobe
dnevne sobe
spalnice § predsobe
notranja vrata
sedežne garniture
ležišča OPTIMO
TC Rialto – Novoteks, Bršljin
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto
Delovni čas:
pon-pet: 8-19
sobota: 8-12
IZ NAŠIH OBČIN
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
11
Skupna akcija Planinskega društva Krka in Iniciative Novo mesto 2020
Spomladansko čiščenje sosesk
Novega mesta
NOVO MESTO. V soboto, 12.aprila, je v
sodelovanju s Planinskim društvom Krka,
Iniciativa Novo mesto 2020 izpeljala čistilno
akcijo ‘Očistimo sosesko’.
Že ob predstavitvi čistilne
akcije so povedali, da gredo
v skupno akcijo zato, ker
želijo pozitivno vplivati na
posameznika, da bo zdrav,
vključen v družbo in dosegal
svoje potenciale. Poudarili so,
da je trajnostni razvoj občine
ena izmed glavnih pobud
Iniciative Novo mesto 2020.
V Iniciativi Novo mesto 2020
ocenjujejo, da so ob udeležbi
trinajstih skupin – društev
ter neorganiziranih skupin
občanov, izvedli uspešno
akcijo. Zbrali so preko 150
vreč odpadkov, 800 kg
odpadnega železa ter izvedli
odvoz 12 m3 kosovnega
materiala. Ob tem gre
velika pohvala Komunali
Novo mesto za odzivnost in
trud. Udeleženci akcije so
organizatorjem z veseljem iz
terena poročali, da je čistost
naše narave presenetljivo
dobra. Nelegalnih črnih
odlagališč je po poročanju
precej manj, kar gre vsekakor
v prid številnim iniciativam
za urejen javni prostor, ki
smo mu priča v zadnjih letih
po Sloveniji. Ob promociji
zdravega načina življenja in
trajnostnega razmišljanja o
razvoju je novica o zavzetosti
za naše okolje vsekakor
vzpodbudna.
Brezplačni mesečnik
www.udarni-list.si
DELITE
V VRHUNSKEM
OMREŽJU
USPEHE
LTE 4G
S PAKETI
MOBITEL
NEOMEJENI.
Telekom Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana
Vesele in prijazne
praznične dni vam želi
uredništvo Udarnega lista
PAKETI MOBITEL NEOMEJENI
B
C
A
D
Minute v vsa SLO omrežja
NEOMEJENO
NEOMEJENO
NEOMEJENO
NEOMEJENO
Sporočila SMS / MMS
NEOMEJENO
NEOMEJENO
NEOMEJENO
NEOMEJENO
PO CENIKU
512 MB
3 GB
NEOMEJENO
19 €
23 €
29 €
23 €*
Prenos podatkov
Mesečna naročnina
*
*
Vsak uspeh v življenju je veliko večji, če ga delite s tistimi, ki se veselijo z vami.
S paketi Mobitel Neomejeni jih lahko odslej delite povsem brezskrbno, saj vam
zagotavljajo neomejene klice v vsa slovenska omrežja, sporočila SMS/MMS in
brskanje po spletu v vrhunskem omrežju z najhitrejšim mobilnim internetom
LTE/4G. Preverite ponudbo in izberite paket, ki se najbolje prilagaja vašim
potrebam in željam.
*
39 €*
MESEČNA
NAROČNINA
ZA NAROČNIKE
STORITEV SiOL*
Uspehe množimo, ko jih delimo.
www.telekom.si
*Naročniško razmerje s paketi Neomejeni A, Neomejeni B, Neomejeni C ali Neomejeni D lahko sklene nov ali obstoječi naročnik storitev Mobitel, ki je zasebni uporabnik. Vključene količine storitev za pogovore v vsa slovenska omrežja, pošiljanje SMS-/
MMS-ov in paketni prenos podatkov ter mesečna naročnina navedenih paketov so razvidne iz tabele. Znižana mesečna naročnina naročniškega paketa Neomejeni C za 23 EUR namesto 29 EUR velja, če je naročnik navedenega paketa istočasno tudi
nov ali obstoječ naročnik storitev SiOL in ima naročen skupni račun. V primeru prekinitve storitve SiOL in/ali skupnega računa se naročniku zaračuna polna mesečna naročnina 29 EUR. Za prenos podatkov pri paketu Neomejeni D velja princip pravične
uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Posebnih pogojih uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev. Za paket Neomejeni D se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (15 GB)
hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Količine veljajo za storitve,
opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna priključna taksa v
višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedene pakete pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja, neomejeni SMS-/MMS-i in neomejen prenos
podatkov so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom,
uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da naročnikova uporaba
storitve škoduje Telekomu Slovenije, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve. V sloganu »Najhitrejši mobilni internet LTE 4G« pomeni izraz »najhitrejši« najvišje hitrosti prenosa podatkov, ki se lahko v mobilnem omrežju
Telekoma Slovenije dosežejo v tehnologiji LTE 4G.
Cene so v EUR z DDV. Več informacij o prodajni ponudbi, obračunskem intervalu, omejitvah vklopa storitev, ceniku drugih storitev ter o možnosti vezave za 12 mesecev, je na voljo na www.telekom.si, 041 700 700 ali 080 8000, ali v Telekomovih centrih.
Dobro je vedeti
12
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
Zdravo, okusno,
sezonsko
V pomladnih dneh po
čemažu, ki po vonju in
okusu spominja na česen.
V današnji prehrani je
zelo priporočljiv, vendar
ga zaradi možnosti
zamenjave z nekaterimi
podobnimi, vendar
strupenimi rastlinami,
priporočamo samo dobrim
poznavalcem.
Čemaževa
juha
Sestavine:
•
•
•
•
•
•
1 l vode
3 krompirje
sol
3 žlice čemaža
sladka ali kisla smetana
kruhove kocke
Priprava:
Zdrave liste in cvetove ali
popke čemaža pod tekočo
vodo operemo in osušimo
na kuhinjski krpi. V litru vode
skuhamo na kocke narezan
krompir. Ko je kuhan, ga
solimo in dodamo zrezan
čemaž. Vse skupaj s paličnim
mešalnikom pretlačimo in
dodamo malo sladke ali
kisle smetane, da dobimo
kremno juho. Postrežemo
s popečenimi kruhovimi
kockami, za dekoracijo pa
lahko dodamo tudi žličko kisle
smetane in cvet čemaža. Juhe
ne kuhamo več, ker bi uničili
njene zdravilne sestavine.
Rezanci s
pestom iz
čemaža in
mandljev s
škampi
Sestavine za 2 osebi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
250g rezancev
40g čemaža, nasekljamo
40g peteršilja, nasekljamo
1 strok česna, nasekljamo
100g mandljev
1 čajna žlička soli
1dcl sončničnega olja
1,5dcl oljčnega olja
10dag nastrganega
parmezana
5dag olupljenih škampov
Špargljeva
solata
Za 4 osebe potrebujemo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
50 dag zelenih špargljev
2 dag sladkorja
2 dag masla
2 paradižnika
1 žlico sesekljanega
drobnjaka
1 žlico balzamicnega kisa
1 žlico limoninega soka
1 žlico oljčnega olja, sol,
poper
2 mladi čebuli
1 žlico sezama
Priprava:
Priprava:
Pesto pripravimo tako, da
zmiksamo čemaž, peteršilj,
česen, mandlje in sol ter
počasi dolivamo olje, da
dobimo gladko zmes. Na
koncu dodamo še parmezan.
Špargljem odrežemo trde
spodnje dele in jih narežemo
na tanke rezine. V vreli slani
vodi, ki smo ji dodali sladkor
in maslo jih kuhamo 5 - 7
minut, nato jih odcedimo. Za
preliv zmešamo kis, limonin
sok, olje, grobo mlet poper
in 2 žlici tekočine od kuhanih
špargljev. Dodamo na
kolobarje narezani čebuli
in potresemo s sezamom, ki
smo ga na hitro prepražili.
Prelijemo s prelivom ter rahlo
premešamo.
Testenine skuhamo po
navodilih proizvajalca.
Škampe na hitro popečemo
na vročem olju, nato jih skupaj
s približno četrtino pesta
(oz. po okusu!), primešamo
testeninam in postrežemo.
Catering
07/ 33 25 402
041 669 768
IZ NAŠIH OBČIN
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
13
Razpisi so zunaj
Razdelili bodo več
kot 80 tisočakov
MIRNA. Do 28. aprila lahko prijavitelji
oddajo izpolnjene obrazce za prijavo na
razpise za sofinanciranje programov in
prireditev s področja športa, sociale, kulture
in mladinske dejavnosti. Skupaj bo Občina
Mirna na razpisih s področja družbenih
dejavnosti razdelila 80.800 evrov.
Letos bodo programi s področja športa
ter socialnega in zdravstvenega varstva
vrednoteni po novih pravilnikih, ki jih je
na zadnji seji sprejel občinski svet, in
določata pogoje, merila in postopke za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa in sociale.
„Pričakujem, da bomo poslali obvestila
o višini odobrenih sredstev prijaviteljem
v roku 60 dni od dneva, ko bodo vse
vloge popolne; kar dejansko pomeni
najkasneje v juliju. Pogodbe pa bodo
verjetno sklenjene zgodaj jeseni, kar
je pa tudi pogoj za izplačilo odobrenih
sredstev,“ je povedala Valerija Jarm,
ki je na mirnski občini zadolžena za
področje družbenih dejavnosti.
Minister za
šolstvo, znanost
in šport na
Gimnaziji Novo
mesto
NOVO MESTO. V soboto,
12. aprila, je Gimnazijo Novo
mesto obiskal minister za
izobraževanje, znanost in
šport dr. Jernej Pikalo.
NOVO MESTO, LJUBLJANSKA CESTA 26
DELOVNI ČAS: PON-PET: 9h - 19h, SOB 8h - 13h
Dijaki in ravnateljica šole Mojca Lukšič
so predstavili šolo, dejavnosti in
letošnje najvidnejše uspehe, minister
pa je zbranim osvetlil trenutno situacijo
v šolstvu. Zagotovil je, da bo ostro
nasprotoval kakršnim koli spremembam
standardov in normativov ter odvzemu
privarčevanih sredstev, ki so jih šole
privarčevale za nujne investicije, ki jih
država zaradi krize več ne zagotavlja.
Ravnateljica je izpostavila problem
šolskega igrišča, ki je zaradi posedanja
hriba nujno potrebno celovite in
takojšnje obnove.
Spregovorili so še o problemu
zniževanja standardov znanja na
račun strokovnih gimnazij in ministru
predlagali spremembo Zakona o
gimnazijah tako, da se gimnazijski
program izvaja le v splošnih gimnazijah
in tako ponovno postavi znanje kot
najvišjo vrednoto.
Ob koncu obiska si je minister s
predstavniki šole ogledal šolsko igrišče
in obljubil, da si bo po svojih močeh
prizadeval za čim prejšnjo obnovo.
14
Dobro je vedeti
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
Letos modni rožnati in
vijolični odtenki
Izbira balkonskih rastlin je
vsako leto težja, saj je na
trgu neverjetna ponudba
klasičnih balkonskih rastlin,
ki jih ponudniki skoraj iz
dneva v dan dopolnjujejo z
novimi sortami. Med toliko
lepimi rastlinami je res težko
izbrati najprimernejšo in
najlepšo. Dnevi odprtih vrat v
vrtnarijah so zato pravi način,
da se lahko posvetujemo s
strokovnjaki in si ogledamo
cvetoče oaze rastlin in med
njimi izberemo tiste, ki nas
bodo razveseljevale vse do
pozne jeseni.
strukturnimi balkonskimi
rastlinami. Kombinacija teh
je primerna predvsem za
zasaditev tako imenovanih
cvetočih slapov, ki skoraj v
celoti prekrijejo balkonske
ograje, ponekod pa z
okenskih polic segajo celo do
polovice nadstropja.
Poleg klasičnih balkonskih
rastlin kot so bršljanke,
begonije, fuksije in podobno je
vzgoja v rastlinjakih ponudbo
obogatila tudi z drugimi
morda bolj občutljivimi, a
bujno cvetočimi rožami ter
Ne pozabimo, da balkonske
rastline zahtevajo redno
zalivanje, dognojevanje,
nekatere pa tudi
odstranjevanje odcvetelih
cvetov in pravočasno zaščito
proti boleznim in škodljivcem.
V mestnem okolju in strnjenih
naseljih opažamo vse več
svobodnih zasaditev v
kombinaciji z vrtninami in
dišavnicami, ki niso lepe
samo na pogled temveč tudi
nepogrešljive v kuhinji.
IZ NAŠIH OBČIN
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
15
Nove vsebine že tradicionalnim prireditvam
Novo vodstvo,
nov zagon
Novi predsednik Turističnega
društva Mokronog Jernej Mauko.
MOKRONOG. Mokronog je bil nekdaj znan
po številnih drugačnih prireditvah, ki so v
kraj privabile ljudi od blizu in daleč. Novo
vodstvo Turističnega društva Mokronog
upa, da bo kmalu spet tako.
Največje turistične prireditve
v kraju so bile srečanje
bradačev, pustna povorka,
kresna noč in pohod po
Vorančevi poti. V zadnjih
letih so postale skromnejše
ali pa jih sploh več ni. Na
zadnjem zboru članov društva,
vključiti v socialno omrežje.
Kar se tiče prireditev, pa si
želimo dodati nove vsebine že
tradicionalnim prireditvam in
uvesti kakšno novo. Upamo,
da bomo v čim krajšem
času prišli tudi do lastnega
spominka, se dobivali na
kramljalnici na kramarskem
sejmu, kjer bomo kramljali in
tudi obveščali o delu društva,“
pravi novi predsednik
Turističnega društva Mokronog
Jernej Mauko.
Sicer pa misli in energijo
že usmerjajo v organizacijo
letošnje kresne noči, za katero
si želijo, da bi ji že letos vrnili
nekaj starega čara – folklore,
baleta, skrivnostnosti,
celo magije, predvsem pa
sproščenosti in zabave.
V upravnem odboru so poleg
novega predsednika še Irena
Fišter, Matic Žlajpah, Jakob
Meglič, Alojz Gregorčič, Franc
Glušič, David Bebar, Andreja
Oštir in Mateja Podgoršek.
Novi so tudi vsi ostali organi
društva.
napovednik
dogodkov
na katerem je bilo med 33
zbranimi kar 19 novih obrazov,
so tako izvolili novo vodstvo
društva, ki ima smele načrte.
Novo mesto, 25. 4. 2014, 17:00
Mercator center Bršljin - Deteljica za srečo: ustvarjalna
delavnica za otroke
„Najprej si želimo pridobiti čim
več novih članov, vzpostaviti
lastno spletno stran in se
Dolenjske Toplice, 25. 4. 2014, 19:00
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju v KKC Dolenjske
Toplice
kus
narav
no
no
Sadje in zelenjava
, s v e ž e, o
Metlika, 25. 4. 2014
Proslava v počastitev mestnega praznika v Kulturnem domu
in pohod okoli Metlike
Novo mesto, 26. 4. 2014, 10:00 Mercator center Bršljin - Zberi 65 pik z Rorijem - animacijske
igre, obisk dveh maskot, vožnja z Rori avtomobilčki,
ustvarjalne delavnice
Črnomelj, 26. 4. 2014, 10:30 - 14:00
JURJEVO, PRAZNIK POMLAD na trgu med cerkvijo sv. Petra
in Glasbeno šolo Črnomelj.
Novo mesto, 27. 4. 2014, 8:00 Pohod po spominski rekreativni poti objetega mesta »Novo
mesto v žici«
Novo mesto, 29. 4. 2014, 8:00 Mercator center Bršljin - Dobrote slovenskih kmetij - razstava
in prodaja
Novo mesto, 30. 4. 2014, 19:00 Kresovanje na Marofu
Družinsko podjetje, katero je že od samega začetka usmerjeno
izrazito veleprodajno, specializirano za trženje ter distribucijo
sadja in zelenjave v vseh oblikah.
Z nenehnim trudom, dolgoletnimi izkušnjami, znanjem in dobro voljo
dnevno skrbimo za zadovoljne proračunske uporabnike,
obrate družbene prehrane in posameznike.
Če tudi vi želite užitkom reči še,
smo pravi naslov za Vas.
E-mail: [email protected]
Tel: 02/471-61-23, 471-61-26
Fax: 02/471-62-25
www.pitus.si
Dolenjske Toplice, 1. in 2. 5. 2014, 9:00
Voden ogled Dolenjskih Toplic
Novo mesto, 12. 5. 2014, 18:00 Zaključna dražba dobrodelnega slikarskega projekta Slikarji
brez meja – TRIPTIH v Galeriji Sokolskega doma.
Metlika, 16.-18. 5. 2014 Vinska vigred v Beli krajini 2014
NE PREZRITE
16
JUB kemična industrija, d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani | Član Skupine JUB
JUPOL Classic
z vami že 45 let
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
JUPOL Classic je disperzijska visoko paroprepustna barva, ki jo
najpogosteje uporabljamo za hitro osveževanje notranjih stenskih
in stropnih zidnih površin.
Barvo, ki ji zaupamo že 45 let, odlikuje večja pokrivnost in
enostavno nanašanje. Z novo, izboljšano formulo, boste za enako
površino sten odslej porabili do 20 % manj barve JUPOL Classic,
saj je izdatnejša, hkrati pa odporna na suho drgnenje. Nanašanje
barve, je enostavnejše in brez vidnih sledov valjčka, barva z
izboljšanim barvnim filmom pa bo na stenah ustvarila finejšo
strukturo in lepši videz.
Belo barvo JUPOL Classic lahko niansirate v številnih pastelnih
odtenkih po JUB-ovi ali NCS barvni karti, odtenke pa ponuja tudi
niansiranje z DIPI Colorjem ali DIPI Koncentratom.
Kakovost barve JUPOL Classic dokazujejo številne nagrade –
slovenski potrošniki so ji na podlagi zadovoljstva ob uporabi,
inovativnosti in atraktivnosti podelili naziv Produkt leta 2014,
Best Buy Award nagrada pa zagotavlja najboljše razmerje med
ceno in kakovostjo na celotnem slovenskem trgu.
JUPOL Classic_oglas+pr_200x128_Udarni list_2014.indd 1
18.4.2014 14:10:16
Merjenje dioptrije
Kratkovidnost, daljnovidnost, minus dioptrija, plus dioptrija, korekcijska očala, kontaktne leče… so pojmi, ki jih najpogosteje slišimo v vsakdanjem pogovoru o ostrini vida. In medtem, ko o sami
napaki vida sklepamo že iz imena napake, je za mnoge pojem
dioptrije še vedno neznanka. Toda pretežna večina tistih, ki iščejo pomoč zaradi ene od napak vida ve, da je merjenje dioptrije
osnova za izdelavo očal ali predpis kontaktnih leč. Merska enota,
s katero merimo optično moč leč je dioptrija.
Natančna izmera dioptrije je za oster vid izjemno pomembna. Ne
samo za zdravje, počutje in varnost. Gre za celostni psihofizični
odziv organizma, ki lahko posamezniku spremeni življenje. Zato
je merjenju dioptrije, poleg splošnega pregleda oči, potrebno posvetiti kar največjo pozornost. Specialist oftalmolog, odlično seznanjen z vsemi pojavnimi oblikami motenj vida in seveda tudi z
očesnimi boleznimi, opremljen z vrhunskimi napravami in pripomočki za merjenje dioptrije ter seznanjen z najnovejšimi vrstami
korekcijskih stekel in kontaktnih leč, bo določil dioptrijo in druge
elemente za očesno korekcijo za očala ali kontaktne leče. Strokovno usposobljen optik bo glede na predpisano dioptrijo poskrbel za
optimalen izbor steklc, okvirja, natančno in individualno izdelavo
očal, stranko poučil o rokovanju ter negi optičnega pripomočka.
IZ NAŠIH OBČIN
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
17
Prazne vladne obljube
Ni denarja za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju
osrednje Dolenjske in za suhokranjski vodovod
Dolenjski župani ogorčeni
NOVO MESTO. Vladna
služba za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko je, kot je
povedal direktor novomeške
Komunale Rafko Križman, v
začetku aprila sporočila, da so
zavrnili zahtevke za potrditev
pomoči s sredstvi finančne
perspektive za 11 okoljskih
projektov. Med njimi sta tudi
iprojekta hidravlične izboljšave
vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske,
vrednega okoli 18 milijonov
evrov in suhokranjski
vodovod, katerega vrednost
je ocenjena na 31,5 milijona
evrov.
Komunala Novo mesto in
dolenjske dolenjske občine
so zaradi težav v preskrbi s
pitno vodo tako k projektu
hidravlične izboljšave
vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske
kot projektu za suhokranjski
vodovod pristopile že leta
2007 in s projektoma tudi
kandidirale za za pridobitev
kohezijskih sredstev.
Dolenjski župani so nad
zavrnitvijo zahtevka za
potrditev pomoči okoljskim
projektom s sredstvi finančne
perspektive ogorčeni, saj so se
občine s projektom intenzivno
ukvarjale od leta 2007,
izvedene so bile vse potrebne
aktivnosti v zvezi s pripravo
vseh faz izdelave projektne in
investicijske dokumentacije,
pripravljene popolne vloge
za sofinanciranje, pridobitev
služnostnih pogodb, ter
izvedeni postopki javnih
naročil s pravnomočnimi
odločbami o izboru izvajalcev.
Da denar bo, jim je
zagotavljala tudi predsednica
vlade. Župan Žužemberka
Franc Škufca, je dejal, da
je bil določen celo datum za
podpis pogodbe. Ker je v
Suhi krajini še petina ljudi brez
vode, je jeza žužemberškega
župana še toliko večja.
Napovedal je, “če projekt ne
bo realiziran, bomo od države
zahtevali, da nam denar vrne”.
Tudi novomeški župan Alojzij
Muhič je dejal, da imajo
dovolj praznih vladnih obljub
in norčevanja iz gospodarsko
ene najmočnejših regij in da
bodo enotno nastopili proti
državi.
Župan Občne Škocjan Jože
Kapler je opozoril tudi na
gospodarsko škodo, saj so
morali izbrani izvajalci pridobiti
plačljive garancije, ki jih ne
dobijo vrnjene. Jože Muhič, župan Občine
Dolenjske Toplice, pa je
dodal, da vodovod nujno
potrebujejo. Cevi so premera
51 mm, požarne vode nimajo
in ob odprtju hidranta voda
teče samo čez cesto. Dolenjski župani so podpisali
protestno pismo, od vlade
in pristojnih ministrstev pa
zahtevajo takojšen sestanek.
“Če smo bili do sedaj morda
premalokrat enotni, bomo
zdaj stopili skupaj in enotno
protestirali pred vlado” je
ogorčenje tudi nad tem, da
Dolenjska izpade iz vseh
projektov, izrazil šentjernejski
župan Franc Hudoklin. “
Istok Zorko, vodja
sektorja vodooskrbe pri
Komunali Novo mesto, ki je
upravljavec novomeškega in
suhokranjskega vodovoda, je
povedal, da je največ težav z
motnostjo vode, ki se pojavlja
ob vsakem večjem deževju
in jo je potrebno prekuhavati.
Težave so tudi v premajhnih
vodohramskih kapacitetah
in dotrajanosti vodovodnega
omrežja, katerega večji del je
še iz azbestno cementnih cevi.
Samo v lanskem letu je bilo
na omrežju 752 vodovodnih
okvar.
Majda Luzar
Paketi Mobitel
Neomejeni
Samsung
Galaxy S5
od
24 x 23€*
Obiščite nas tudi
na Facebooku
Izberite enega izmed novih
paketov Mobitel Neomejeni
in si zagotovite brezskrbno
komunikacijo že od 19€
mesečno. Neomejeno
kličite, pošiljajte SMS-/
MMS-e in brskajte po spletu
z najhitrejšim mobilnim
internetom LTE 4G.
*več na www.telekom.si
Obiščite naše prodajno mesto v
QLANDIJI NOVO MESTO
051 30 20 60
[email protected]
ŠPORT
18
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
Delavske športne igre 2014
KEGLJANJE-POMLADANSKI DEL
ŽENSKE
MOŠKI
mesto
ekipa
rezultat
točke
mesto
ekipa
rezultat točke
1.
ROLETARSTVO MEDLE
237
35
1.
TELEKOM
345
39
2.
SPLOŠNA BOLNIŠNICA
205
31
2.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
342
35
3.
KRKA
201
28
3.
URSA SLOVENIJA
338
32
V počastitev občinskega praznika
bo Agencija za šport Novo
mesto v sodelovanju s športnimi
društvi organizirala bogat športni
program pod skupnim imenom
»Rudolfovi tedni športa«.Gre za
predstavitev dela posameznih
športnih društev z namenom
približanja čim večjemu številu
ljudi. Datum
in ura
Aktivnost
Lokacija
3. maj
ob 9. uri
KOŠARKA
Športna dvorana
Turnir Šole košarke Matjaža Smodiša Marof
Društva bodo v sklopu projekta,
ki bo potekal v mesecu aprilu
in maju, na različne načine
predstavila svoje delovanje.
Organizator
Kontakt (info. in prijava)
Športno društvo Osmica
[email protected]
ŠAH
9. maj
ob 16. uri mladinski šahovski turnir
Osnovna šola
Drska
Šahovsko društvo Krka
Novo mesto
[email protected]
031 681 119
10. maj
ob 9. uri
ODBOJKA
Turnir v mini odbojki, ml in st deklice
Športna dvorana
Marof
Ženski odbojkarski klub
TPV –
Odbojkarska šola Pia
[email protected]
031 274 889
17. maj
TRIATLON
Družinski triatlon
Dolenjske Toplice Triatlonski klub Novo mesto
[email protected]
040 558 224
TENIŠKI
KLUB
PORTOVALD
VABI K VPISU V
• celoletnoteniškošolo
• teniškivrtec4-7
• šolaminitenisa
• tečajizaodrasleinmladino
Več na tel:
041 557 857
(JIRI)
ali na spletni strani
www.tenis-portovald.si
email: [email protected]
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
dobro je vedeti
Za Pasjim salonom Ajša je
dve leti izkušenj in kar lepo število
polepšanih psov s cele Dolenjske
V minulem mesecu je minilo natanko dve leti, odkar je svoja vrata v
Trebnjem odprl Pasji salon Ajša. Dovolj, da smo že lahko z Jasno Kranjc,
lastnico pasjega salona, potegnili črto pod dosedanjim delom …
Koliko ostriženih oz. polepšanih psičkov je za vami? Huh, ne štejem, številke mi
niso pomembne, ker vsak kuža je - zgodba
zase. Spomnim se le prvega, pa morda tja
do desetega, ko sem se tresla, da nisem
vedela, če je bolj strah mene ali kužka.
Vam šolanje ni dalo dovolj samozavesti? Oh, saj v šoli se ne učiš
samozavesti, učiš se dela,
striženja. In tam, na Dunaju, ko
smo strigli, je bil vedno ob nas
Gorazd, ki je na koncu za nami
popravil, kar je bilo potrebno. Tu
pa si bil kar naenkrat - sam. Kot
pravijo - »vržen med krokodile,
zdaj pa plavaj«. Pri prvih kužkih
mi je bilo res težko, tudi na jok
mi je šlo. Sedaj, po le dveh letih,
se smejim ob pomisleku na tisti
čas.
ljudje. Po njej je potem ime dobil tudi salon.
Torej povsem naključno. Prav lahko bi se
salon danes imenoval - Pasji salon Ruby.
Težko časi so, kako ga občutite vi, je
dela dovolj? Takole bom rekla - za te čase
ga je veliko. Ljudje nimajo zase, kaj šele za
kužka. Sem pa izredno vesela, ker marsik-
Danes je striženje rutina? Ja,
lahko bi tako rekla. Sicer je še
vedno vsak kuža zgodba zase,
eni so bolj “pridni”, drugi manj,
Lastnica Pasjega salona Ajša
eni bolj potrpežljivi, drugi spet
Jasna Kranjc s svojo psičko Ajšo
manj, a za vsakega si je treba
vzeti čas. Uro in pol, dve, pa tudi
več. Delo pa je vsekakor lažje, ko
do skrbi za kužka še bolje, kot zase. Pa ne
imaš za seboj tolikšno »kilometrino«.
zato, ker jaz dobim 30€, ampak zato, ker
vidim, kako vesel in pokončen stopi kuža
Kako ste sploh prišli do ideje, da bi
iz salona, ko je ostrižen, okopan, s krajšimi
strigli kužke? Sama sem kot otrok, zahvakrempeljčki, urejenimi in očiščenimi ušeski,
ljujoč že pokojnima dedku in babici, odraitd. Verjetno si ljudje tega ne morejo predščala ob kužkih. Jazbečarje so imeli. Takrat
stavljati, a tudi kužki živijo svoje življenje,
sem vzljubila psičke. Najstniška leta so šla,
tudi oni so radi urejeni.
ker smo živeli v bloku, mimo brez živali,
družinsko življenje pa je v meni spet prebuTudi v vašem poslu obstajajo boljši in
dilo tisto ljubezen do psičkov. Nekaj let sem
slabši meseci ... Ja, seveda. Boljši so, ko
prepričevala partnerja, da bi nabavili kužka,
je vročina, slabši so pozimi. Ljudje še vedno
a je bil proti. Ne zato, da ne bi imel kužkov
mislijo, da pozimi kužke zebe, pa ni tako.
rad, temveč zato, ker se je bal tiste ločitve z
Še vedno bi priporočila kompletno nego
njimi. Oni so živeli ob glavni cesti in vsakega
na 8-10 tednov vsakemu psu, ne glede na
kužka jim je povozilo. Po nekaj letih mi ga
letni čas. V skrajnem primeru je dobro tudi,
je uspelo prepričati in nabavili smo psičko.
če se psa pripelje v salon le štirikrat letno,
Aha, kako sem prišla do ideje za striženje?
vsaj ob vsakem letnem času.
Enostavno zato, ker je bilo potrebno čakati
Nekateri psi potrebujejo večjo oz. da se
po 14 dni na vrsto za striženje, pa še takrat
prav izrazim - bolj pogosto nego? Ja,
je bilo potrebno voziti psičko v Ljubljano. Pa
seveda, to velja predvsem za dolgodlake
smo rekli – zakaj pa ne bi poskusili???
kužke, to so maltežančki, kotončki (coton
Od kod ime salona Ajša? Hm, zanimivo.
de tulear), shi-tzuji, višavčki, pudli, pa yorkiNaša kužika bi, ko smo šli ponjo, morala
ji, kokri (kot je naša Ajša), bišoni, šnavcerji,
dobiti ime Ruby. Ko smo jo prevzeli, in že
razni terierji, pa seveda tudi mešančki.
čisto ob odhodu povprašali - kako ji je ime,
Koliko stane kompletna nega psa? Odsva vedela, da psička ne bo Ruby, temveč
visno od velikosti, za manjše psičke je 35€
kar Ajša. Tako, kot je bila do tedaj. Sicer
(nega do dve uri). Če vzamemo letno štiri
sprašujejo, malo v šali - če je »bosanka«,
kompletne nege, je to 140€ letno. To pa je,
pa me to ne gane ... saj Bosanci so dobri
19
če razdelimo po mesecih, manj kot 12€ na
mesec. Mislim, da je to povsem sprejemljiv
znesek, da je pes vesel, srečen, lep, …
Vas je kateri pes že ugriznil? No, o tem
kroži tudi šala – zakaj so pasji frizerji dražji
od navadnih frizerjev. Odgovori so med
drugim tudi taki: navadnega frizerja ne bo
nihče polulal, navadnega frizerja na bo
nihče pogrizel, itd. Mislim, da so avtorji
našteli okoli 10 razlogov, zakaj bi naj bili
pasji frizerji dražji od navadnih. Ampak to
je zgolj šala. Je pa dejstvo, da imamo pasji
frizerji s kužkom veliko več dela. In ja, tudi
pogrizeni smo.
Sredstva za pomiritev ne uporabljate?
Ne, niti pod razno. Samo enega kužka smo
imeli do sedaj, da smo ga vrnili lastniku, ker
se ga ni dalo postriči. Ja, se zgodi
tudi to. Kot sem pa že dejala –
so taki in drugačni, nekateri so
dve uri pri miru in se tresejo kot
šiba na vodi, spet drugi se obračajo, niso pri miru niti sekunde.
Tudi grizejo, sedajo, želijo ležati,
itd. Hočem povedat – s skoraj
vsakim do sedaj smo prišli do
skupnega jezika, seveda brez
pomirjeval. Veliko psov je dandanes namreč že tudi šolanih (socializiranih), kar veliko pripomore
k lažjemu delu oz. sodelovanju.
Šolanje bi prav vsem lastnikom
psov toplo priporočila, kajti le-to
je zelo pomembno tako za psa,
kot tudi njegovega lastnika. Šol
je po naših krajih kar nekaj, le-ta
pa bo psu, pa tudi lastniku,
spremenila življenje - na bolje,
seveda.
Morda za konec nasvet lastnikom
psov? Skrbite za živali, kot si zaslužijo. Saj
poznate občutek – kdo vas je najbolj vesel,
ko pridete domov? Vaš kuža si, če ne
zaradi drugega, pa že zaradi tega, zasluži le
najboljše. Če psi že so na verigah, naj bodo
le te dolge, vsaj 1x dnevno pa jim privoščite vsaj 30 minutni sprehod. Pes je živo
bitje … In - če si lahko še sama zastavim
eno vprašanje – kje naj ljudje kupijo pse?
Priporočam, da v zavetiščih, tam boste za
le 50€ dobili psička, s katerim ne boste
imeli dodatnih stroškov, kot so sterilizacija
ali kastracija, čipiranje, itd. Hkrati pa, kar je
najpomembneje - rešite eno življenje.
Ne moreva še končati, ravnokar ste
odprli novo temo - sterilizacija, kastracijo! Ali menite, da … Ja, to absolutno
priporočam, razen seveda za profesionalne vzreditelje, ki praviloma že predhodno
poskrbijo za oddajo mladičkov. Nujno je
namreč potrebno preprečiti nenadzorovano
razmnoževanje kužkov. Naj se enkrat za
vedno preneha z evtanazijami (usmrtitvami).
Preprečite to, ne potem mladih kužkov na
silo oddajati ali jih – Bog ne daj, v zavezani
vrečki celo zavreči v kanto ali reko. Še enkrat – gre za živa bitja, tako, kot smo ljudje!
20
Ustvarjalček
SPOROČILI STE NAM
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
Klemen Kovač, Domen Kulovec in Uroš Prešern
Trije dijaki Gimnazije
Novo mesto srebrni na
naravoslovni olimpijadi
Dragi mladi bralci, tokrat imamo za vas posebno nalogo. Našli
smo nekaj nezadovoljnih otrok, ki jih bo LIZIKA zagotovo
spravila v dobro voljo. Pomagajte jim najti pot do nje in nam
pošljite rešitev, mi pa bomo podarili dve lepi nagradi.
Nagrajenca iz prejšnje številke:
Blaž Fink,
Suhor 4, 8351 Dolenjske Toplice
NOVO MESO. Trije dijaki novomeške Gimnazije Klemen Kovač,
Domen Kulovec in Uroš Prešern so na 12. evropski naravoslovni
olimpijadi znanja 2014 (EUSO) v Atenah osvojili srebrno
medaljo. Olimpijade se je udeležilo 150 dijakov iz 25 držav
članic Evropske unije. Slovenijo sta tokrat na olimpijadi zastopali
dve tričlanski ekipi, skupaj šest dijakov, od tega so eno celotno
skupino sestavljali dijaki iz Gimnazije Novo mesto.
Slovenija se naravoslovne olimpijade znanja udeležuje že sedmo
leto. V slovensko ekipo na EUSO se je od leta 2008 vsako leto
uvrstil en dijak ali dijakinja z Gimnazije Novo mesto, letos pa
so sodelovali kar trije in tekmovali kot samostojna ekipa. Na
dvodnevnem ekipnem tekmovanju so pokazali svoje znanje na
področju biologije, fizike in kemije.
Skupaj je do sedaj iz Gimnazije Novo mesto na tej olimpijadi
sodelovalo 9 dijakov, ki so osvojili 10 odličij, in sicer tri bronaste
in sedem srebrnih medalj. Lani pa so dosegli prav poseben
uspeh, saj je en dijak sodeloval v dveh ekipah in osvojil dve
medalji.
Klemen Kovač,
Domen Kulovec in
Uroš Prešern
Aljaž Turk,
Brod 66, 8000 Novo mesto
Rešitev pošljite na naslov:
Udarni list, Novi trg 10, 8000 Novo mesto ali poslikajte ali
skenirajte rešitev in jo pošljite na e-naslov: [email protected]
in ne pozabite napisati svojega polnega naslova.
Mladinci KK Krka
novi državni prvaki
Mladinska
selekcija KK Krka
je novi državni
prvak za sezono
2013/2014.
Potem, ko so v soboto, 12.
aprila v polfinalu z 90-60 ugnali
domžalski Helios, so dan
kasneje v velikem finalu pred
nekaj več kot 600 gledalci v
dvorani Leona Štuklja na kolena
spravili tudi ljubljansko Union
Olimpijo. Končni rezultat je bil
74-51.
To je že tretji naslov državnega
prvaka v letošnji sezoni za
mlajše starostne kategorije
Košarkarskega kluba Krka. Pred
tem so se enakega uspeha
veselili tako mlajši kot tudi
starejši pionirji, kadeti pa so
osvojili odlično 3. mesto.
Državni prvaki za sezono
2013/2014 so pod vodstvom
trenerja Tea Hojča postali: Aljaž
Marinč, Domen Janc, Blaž
Abram, Klemen Kužnik, Simon
Berkopec, Nejc Šteblaj, Tilen
Seničar, Žiga Zatežič, Nejc
Zupan, Jure Ritlop, Imran
Polutak, Matic Jeseničnik,
Blaž Toplak, Jure Prus in
Martin Krampelj.
Krkin košarkar Jure Ritlop je bil
proglašen za najkoristnejšega
igralca turnirja, skupaj z
Domnom Jancem pa je bil
uvrščen tudi v prvo peterko
turnirja. Foto: Majda Luzar
VAS SKRBI, KER NEKDO
V VAŠI BLIŽINI PREVEČ
PIJE?
DRUŠTVO
AL-ANON
VAM LAHKO POMAGA
V Novem mestu skupina
deluje že 18 let.
ZA BREZPLAČNO IN
ANONIMNO POMOČ
POKLIČITE:
041 489 295
IS_STTP_1-2.indd 1
cotton bay.pdf
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
1
12.11.12
14:05
28.6.10 9:41
Nagrade podarja
AGENCIJA ZA ŠPORT
NOVO MESTO
1. nagrada:
2. nagrada:
3. nagrada:
praktična nagrada
praktična nagrada
praktična nagrada
ODGOVORE POŠLJITE
DO 15. maja
na naslov:
Udarni list, Novi trg 10, 8000 Novo mesto ali
na e-naslov: [email protected] in ne pozabite
napisati svojega polnega naslova
Smeh :)
Razvedrilo
22
Kmet je obiskal veterinarja in ga
vprašal za nasvet.
»Imam kravo, ki včasih šepa, včasih
ne. Ni pa videti, da bi bila njena
noga kaj poškodovana. Kaj naj
storim?«
»Prodajte jo takrat, ko ne bo
šepala.«
..........................................................
Trije priletni upokojenci modrujejo.
Prvi:«Ko bom umrl, se bom dal
pokopati v krsti.«
Rešitev in nagrajenci
nagradne križanke 106
1. nagrada:
2. nagrada:
3. nagrada:
Breda Brajer, 8216 Mirna Peč
Marjeta Petkovič, 8351 Straža
Jože Burgar, 8000 Novo mesto
REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE ŠT. 106
AGENCIJA POLNEGA SERVISA
Lepotica meseca
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
Drugi: »Jaz se bom dal kremirati.«
Tretji: »Glede na to, koliko sem spil,
se bom dal kar flaširati!«
..........................................................
»In vi si domišljate, da ste kot
ustvarjeni za delo nočnega
vratarja?« vprašajo brezposelnega
na Zavodu za zaposlovanje.
»Se razume! Najmanjši hrup me
zbudi!«
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
25 STOPNIC
izr. prof. dr.
JANEZ POVH
23
MAJDA LUZAR
Kdo je izr. prof. dr. Janez Povh
Izr. prof. dr. Janez Povh je do 30. 9. 2014, ko se mu izteče 3.
mandat (notranja pravila onemogočajo kandidaturo za 4. zaporedni
mandat), dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.
Diplomiral, magistriral in doktoriral je iz uporabne matematike na
Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Doktorsko
disertacijo z naslovom Application of semidefinite and copositive
programming in combinatorial optimization je izdelal pod
mentorstvom prof. dr. Franza Rendla iz Inštituta za matematiko
Univerze v Celovcu. Za doktorsko disertacijo je jeseni 2007 dobil
Krkino nagrado za raziskovalno nalogo. Ukvarja se z raziskovalnim
delom, sodeluje pri različnih projektih in predava tako doma kot v
tujini. Je tudi eden od pobudnikov Iniciative 2020, ki bo jeseni s
svojim programom nastopila na lokalnih volitvah.
Ste eden od pobudnikov
skupine povezane v Iniciativo
2020, ki bo jeseni s svojim
programom, s svojo listo
ter županskim kandidatom
nastopila na lokalnih volitvah.
Ne bojite se novih izzivov in
vidite dlje od lastnih koristi,
ste svobodni, neodvisni in
ekonomsko samostojni. Kaj
vam daje zagon pri odločitvi,
da želite prispevati k boljšemu
življenju krajanov in občanov?
Iniciativa Novo mesto 2020
je skupina ljudi, ki jih cenim
zaradi njihovega znanja in
dosedanjega dela. Čutimo, da ni
več primerno, da kot nogometni
gledalci pred televizorjem
modrujemo, kaj morajo delati
igralci na igrišču. Stavke, ki se
začnejo s ‘’Treba je narediti …’’
ali pa ‘’Občina mora narediti
…’’ nadomeščamo z ‘’Naredili
bomo ...’’. Nenazadnje gre za
naše domače okolje, v katerem
živimo, ustvarjamo in ki ključno
zaznamuje naše življenje.
Pripravljeni smo prispevati svoj
delež k razvoju naše občine.
Pred kratkim ste predstavili
deklaracijo, v kateri
ugotavljate, da Novo mesto
nima jasnih, razvojnih,
strateških in vizionarskih
usmeritev. Kakšne usmeritve
za prihodnost Novega mesta
napovedujete in zagotavljate v
Iniciativi 2020?
Mestna občina Novo mesto
mora ujeti nov val priložnosti,
ki jih ponujajo razvojni
programi na nivoju EU in
Slovenije. Oblikujemo program
Novo mesto 2020. Lokalna
samooskrba, odprtost za nove
podjetniške ideje, skladen
razvoj mesta in podeželja,
prilagajanje življenjskega
prostora starejšim ljudem,
izboljšanje infrastrukture,… so
smeri, ki bodo pomembne v tem
programu in ki jih podpirajo vsi ti
razvojni programi.
Predvsem pa morajo biti
razvojne prioritete občine
stabilne in javno usklajene.
Polomije, kakršne smo videli
npr. pri (ne)izgradnji nove
športne dvorane ali pri (ne)
sodelovanju na Evropskem
prvenstvu v košarki, se ne smejo
več ponavljati.
Osnova za nastanek
programa, ki ga pripravljate
so tudi javne tribune na temo
gospodarstva, visokega
šolstva, kulture, športa,
zdravstva, okolja in turizma.
So problemi, pobude in želje
občanov na javnih tribunah
dovolj jasno in kritično
izražene?
Veliko ljudi veliko ve. Širše
potrebe lokalne skupnosti
je mogoče zaznati le preko
odkrite javne razprave. Pozorno
poslušamo in iz teh javnih
tribun dobivamo veliko pobud,
predlogov in kritik, ki so temelj
za razvojni program Novo mesto
2020.
Kakšen je vaš profesorski
vsakdanjik? Ali ostane kaj
časa tudi za raziskovalno
delo?
Trenutno veliko časa namenim
dekanovanju. Preostali čas
je namenjen predavanjem in
raziskovanju. Profesorsko
delo vključuje vse oblike
prenosa znanja na študente
in na koncu preverjanje,
koliko znanja so študentje
res osvojili. Za raziskovalno
delo, ki v matematiki tipično
pomeni reševanje še nerešenih
problemov, imam rezervirane
zgodnje jutranje ure in petke.
Kaj pri znanstvenem in
pedagoškem delu največ
šteje?
Kot pri mnogih drugih poklicih
je pomembno, da ga opravljaš
veseljem, predano, v skladu
z etičnimi standardi in da se
zgleduješ po najboljših na svetu.
Katere osebnosti so najbolj
vplivale na vaš osebnostni
oziroma strokovni razvoj?
Na osebnostni razvoj zagotovo
najprej starši, sedaj pa žena in
otroci. Kot univerzitetni profesor
pa sem imel in še imam velik
zgled v svojem doktorskem
mentorju prof. Rendlu.
Ali po vašem mnenju mladi
v današnjem svetu lahko
realizirajo svoje ideje ?
Ko spremljam vse te aktivnosti,
ki zadnja leta spodbujajo mlade
k izražanju poslovnih idej in
nato k izvedbi teh idej, vidim, da
imajo veliko poslovnih možnosti
(več, kot sem jih imel sam).
Vendar po drugi strani vem, da
je tudi mnogo mladih, ki si želijo
predvsem varne prihodnosti
s kvalitetno službo, s svojim
stanovanjem in s pogoji za
lastno družino. Ti so po letu
2008 v mnogo težjem položaju
kot je bila moja generacija pred
petnajstimi leti in so najbrž
največje žrtve gospodarske
krize.
Kako in v kolikšnem času
prepoznate nadarjenega
študenta ?
Nikoli se ne ukvarjam samo s
talentom. Vedno sem pozoren
tudi na to, ali je študent delaven,
vztrajen, samoiniciativen, ali se
drži dogovorjenih (zahtevanih)
rokov. Take študente potem
tudi povabim k ustvarjanju
presežkov.
S čim se da študente najbolj
pritegniti?
Z zanimivimi praktični primeri,
kjer študentje vidijo, da lahko
res uporabijo to, kar slišijo na
predavanjih.
Katero od človeških vrednot
najbolj cenite?
Zmernost.
Kaj bi spremenili v današnji
družbi?
Nisem pristaš revolucij in nimam
kategorično slabega mnenja o
‘’današnji’’ družbi. Sem pristaš
reda in pravne države. Pravila
moramo spoštovati, hkrati pa
vztrajno popravljati tista pravila,
ki dušijo razvoj, in dopolnjevati
tista pravila, ki omogočajo
zlorabe.
Katere od navad bi se radi
znebili?
Rad bi spil dve kavi dnevno
manj.
Kaj počnete med poletnimi
meseci?
Poletni meseci so čas za
kvalitetno in bolj zgoščeno
raziskovalno delo, obiske
znanstvenih srečanj. So pa tudi
čas za počitnice, ki jih z družino
preživimo ob morju, v hribih in
na krajših potepanjih po Evropi.
Katera so vaša življenjska
načela?
Verjamem v ‘’zlato pravilo’’:
Delaj drugim, kar želiš, da drugi
delajo tebi.
Kako se glasi vaš življenjski
moto?
Drži se reda in red bo držal tebe.
ZADNJA
24
APRIL 2014, ŠT. 107, LETNIK 12
Dobra dela
Prvo mednarodno srečanje in državno tekmovanje v kozmetiki
Darovali in posadili 643
bršljank v Domu starejših
občanov v Novem mestu
Z znanjem do lepote
NOVO MESTO. Člani novomeškega Lions kluba so ob prazniku
Zemlje stanovalcem Doma starejših občanov v Novem mestu
podarili, in ob pomoči osebja doma, zasadili 643 bršljank.
Dela je bilo kar nekaj, se je pa ob pogledu na zadovoljne obraze
stanovalcev, izplačalo. Kot je v zahvalo povedala predsednica
Sveta stanovalcev Dragica Rome, so take donacije in dobra dela
neprecenljive vrednosti, še posebej za tiste, ki ne morejo iz svoje
postelje, pogled na cvetoče rože pa v njihov vsakdan prinese
veliko veselja. Tudi direktorica Doma starejših občanov Milena
Dular se je predstavnikom novomeškega Lions kluba iz srca
zahvalila in priznala, da takih akcij sami ne bi zmogli. Majda Luzar
NOVO MESTO. V
soboto, 12. aprila
je Šolski center
Novo mesto,
kjer izobražujejo
dijake v programu
kozmetika, v
sodelovanju z
Make Up Artist
Centrom in
Akademijo studio
lepote v Športni
dvorani Leona Štuklja organiziral prvo mednarodno srečanje in
državno tekmovanje dijakov in študentov s področja kozmetike.
Tekmovalci iz osmih slovenskih in ene hrvaške šole, ki dijake in
študente izobražujejo v programu kozmetika, so svoje znanje
in spretnosti pokazali v štirih kategorijah od naravne manikure,
permanentnega lakiranja, ličenja na temo Hollywood, glamur
50-ih let prejšnjega stoletja do celostne podobe na temo rajska
ptica.
Prvo mednarodno srečanje in državno tekmovanje v kozmetiki si
je ogledal tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej
Pikalo.
Slavnostna govornika na zaključni prireditvi sta bila v imenu
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Slavica Černoša
in direktor Šolskega centra Novo mesto Štefan David.
Majda Luzar
UGODNI KREDITI
ZA PODJETNIKE
v letu 2014
RAZVOJNI CENTER Novo
mesto d.o.o. razpisuje kredite
po ugodni obrestni meri z
možnostjo pridobitve tudi
garancije, in sicer:
Razpis dolgoročnih kreditov
in garancij GSD za leto 2014
Predmet razpisa so dolgoročni
krediti, namenjeni za materialne
in nematerialne investicije ter
financiranje obratnih sredstev, po
ugodni obrestni meri z možnostjo
pridobitve garancije za odobreni
kredit. Na razpis se lahko prijavijo mala
podjetja, samostojni podjetniki in
fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji iz regije JV Slovenija.
Razpis kreditov za nova
delovna mesta in obratna
sredstva za leto 2014
Razpisi so odprti
do 31. 12. 2014.
Predmet razpisa so gotovinski krediti
po ugodni obrestni meri z možnostjo
pridobitve garancije za odobreni
kredit. Na razpis se lahko prijavijo
osebe, ki so realizirale samozaposlitev
od 1.1.2013 dalje, mala podjetja oz.
samostojni podjetniki in fizične osebe
z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
ki so zaposlili novo osebo od 1.1.2014
dalje ter kreditojemalci, ki so v letu
2014 prejeli investicijski kredit iz
GSD za nakup tehnološke opreme ali
ekološkega tovornega vozila.
Informacije:
Razvojni center Novo mesto d.o.o.,
Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto,
Polona Kovač-Brulc,
tel. 07/ 33 72 987
ali www.rc-nm.si
in
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o.,
Trata XIV 6a, 1330 Kočevje,
kontaktna oseba Mašenjka Hvala,
tel. 01 89 50 610.
Vljudno vabljeni k oddaji vlog!