REVIJA_Mekinjcan-final

MEKINJČAN 2012
Spoštovani!
V času, ko iz dneva v dan po medijih poslušate razne
slabe in negativne zgodbe, ki vam hote ali nehote
kvarijo dneve in slabšajo razpoloženje, je pred vas
prišla revija, v kateri so povzeti predvsem dobri in
pozitivni trenutki iz našega kraja.
V letošnjem Mekinjčanu so, podobno kot v preteklih treh letih, povzeti bistveni športni, kulturni,
družabni in drugi krajevni dogodki, ki so se v našem
kraju zgodili od izida prejšnje številke revije. Poleg
prej omenjenih dogodkov je letos večji poudarek
namenjen poročilu s praznovanja 100-letnice naše
krajevne šole in društvenega doma, ki smo ju pod
velikim šotorom praznovali letos jeseni. Prireditev
in dogajanje, povezano z obletnicama, je bilo res
prijetno, zato v uredništvu verjamemo, da vam
bo ponoven pregled dogodkov zopet popestril te
praznične dni.
Poleg članka, povezanega s prireditvijo, pa je v sredini letošnje revije Mekinjčan tudi gradivo, ki ga je
dodatno povzela sourednica mekinjskega zbornika
»OD DOMA DO ŠOLE«, mag. Andreja Humar Gruden,
in dodatno povzema zgodovino našega kraja. Vsebino iz sredine lahko iztrgate iz letošnje revije in jo
vstavite v zbornik.
Kot običajno, tudi v letošnji številki revije povzemamo delovanje sveta krajevne skupnosti Mekinje in pa
delovanje ŠKD Mekinje ter posebej delovanje tudi v
tem letu zelo dejavne dramske skupine. Vse informacije pa si lahko preberete tudi na spletnih straneh
www.skd-mekinje.si in www.mekinje.net, kjer bomo
novice karseda sproti in vestno objavljali.
Na koncu revije so tudi letos povzete želje in voščila
osnovnošolcev iz POŠ Mekinje. V upanju, da boste
tudi letošnjo številko revije Mekinjčan z veseljem
vzeli v roke, vam iz uredništva revije želimo v miru
preživete božične praznike in srečno 2013!
IZ VSEBINE
Stran 2, 3 – nagovor, vabila
Stran 4, 5 – nagovori in voščila
Stran 6, 7,8 – KS Mekinje v letu 2012 in obeti
Stran 9,10,11 – prireditev ob 100 letnici šole in
doma v Mekinjah
Stran 12 – Povabilo k pisanju člankov Andreja
Humar Gruden
Stran 13-16 – Dopolnila k zborniku
Stran 17-21 – Poročila iz dogodkov v letu 2012
Stran 22 – Dramska skupina ŠKDM v letu 2012
Stran 23,24 – Voščila naših najmlajših
Stran 25, 26 – Razno, zahvale...
Stran 27 – Koledar za leto 2013
MEKINJČAN št.4
Glasilo ŠKD Mekinje in KS Mekinje
December 2012 – leto 4. Številka 4.
Uredniški odbor: Matej Slapar, mag. Andreja
Humar Gruden, Jure Ftičar, dr. Damjan Hančič,
Jana Svetec.
Fotografije: Tomo Smolnikar, dr. Damjan Hančič,
Matej Slapar, Milan Windschnurer, Dušan Lertnar,
Jure Ftičar.
Naklada: 400 izvodov Tisk: MVM servis d.o.o.
Uredniški odbor
ŠKD in KS Mekinje
december 2012
2
2012 MEKINJČAN
MEKINJČAN 2012
VABILO
VABILO na pustovanje za otroke
Vabimo vas, da se nam pridružite na
rednem občnem zboru ŠKD
Mekinje, ki bo v petek, 1. februarja
2013, ob 19. uri v prostorih ŠKD
Mekinje (Cankarjeva 37).
UO ŠKD Mekinje
Za: Brane Golob
predsednik
Vabljeni na veselo pustno rajanje
za otroke, ki bo v soboto,
9. februarja 2013, v dvorani ŠKD
Mekinje. Več informacij bo na
spletni strani www.skd-mekinje.si
in www.mekinje.net in na
oglasnih deskah po Mekinjah.
UO ŠKD MEkinje
Za: Renata Semprimožnik
VABILO na smučarski dan
VABILO na ogled poletov v Planici
Spoštovani,
vabimo vas, da se udeležite smučanja, ki ga bomo letos
v okviru ŠKD Mekinje organizirali v soboto, 26. januarja.
Letos gremo na smučanje v avstrijski Bad Kleinkircheim.
Informacije dobite na www.skd-mekinje.si in www.
mekinje.si ali na GSM: 040-626-116 (Matej). V primeru napovedanega slabega vremena, se smučarski dan
prestavi za en teden (informacije bodo na spletnih
straneh).
Cena za smučarsko karto in prevoz znaša za odrasle
40€, za otroke pa 25€. Odhod bo ob 6. uri zjutraj izpred
avtobusne postaje v Mekinjah.
Potrebne predprijave do četrtka, 24. januarja.
Zaradi boljšega vzdzušja in manjših stroškov na osebo
upamo, da se smučanja udeležite v čim
večjem številu.
Naslednje leto bomo v okviru ŠKD
Mekinje organizirali ogled smučarskih
poletov v Planici. Na ogled poletov se
bomo ob zadostnem številu
prijavljenih odpravili v soboto,
23. marca 2013, v zgodnjih jutranjih
urah. Informacije bodo na spletni
strani www.skd-mekinje.si in www.
mekinje.net ali na GSM: 041-298-314
(Miha Jašovec).
Lepo povabljeni!
UO ŠKD Mekinje
Za: Miha Jašovec
Dragi člani, krajani !
Spoštovane Mekinjčanke, spoštovani Mekinjčani!
Po lanskoletnem jubileju 100-letnici društvenega doma
se je tej častitljivi obletnici v letošnjem letu pridružila
tudi mekinjska šola, ki je bila ob tej priložnosti *počaščena* s prenovo in novo fasado.
Ponovno je leto naokoli in zopet je pred vami revija Mekinjčan, ki v sliki in besedi povzema dogajanje v našem
kraju Mekinje v letu 2012. Za razliko od dnevnih novic,
ki so v večji meri negativne in nas vse (ne)hote spravljajo
v slabo voljo, revija, ki je pred vami, povzema predvsem
pozitivne in optimistične zgodbe, ki so se tudi s pomočjo
velikega števila krajank in krajanov zgodile v našem kraju.
Ob teh dveh jubilejih je bil izdan krajevni zbornik, ki v
sliki in besedi povzema dogajanje preteklih let. V Šoli
so v življenje pospremili že 100 generacij Mekinjčanov,
krajevni dom pa je vsa ta leta povezoval športno, kulturno in družabno življenje kraja.
Ob 100-letnici doma in šole smo skupaj s POŠ in KS pripravili prireditev na travniku nasproti šole v pokritem
šotoru. Za realizacijo načrtovanega dogodka je bilo potrebnih kar nekaj delovnih dni in veliko prostovoljnega
dela, saj je bilo potrebno pripraviti prizorišče vključno s
postavitvijo šotora. Na pomoč je priskočilo vekliko članov, krajanov, prijateljev in staršev. Na naše veselje nam
je uspelo realizirati odlično prireditev v nabito polnem
šotoru, na kateri so nam učenci prikazali kako je šolski
dan izgledal takrat in danes.
Skozi leto smo izpeljali vsakoletne kulturne in športne
dogodke, na področju obnove pa je bilo zatišno leto.
V jesenskem času smo želeli rešiti problem odvodnavanja pred domom, kjer zastaja voda in škoduje stavbi ter
opornemu zidu, vendar sta nas zima in mraz prehitela in
smo dela prestavili na spomladi.
V imenu društva se vsem članom, krajanom zahvaljujem
za sodelovanje in vam želim vesele božično novoletne
praznike, v novem letu pa zdravja, veselja, osebnega zadovoljstva ter obilo športnih in kulturnih užitkov skupaj
s ŠKD.
Predsednik ŠKD Mekinje,
Brane Golob
V letošnjem letu smo bili v Mekinjah priča kar nekaj
investicijam in dogodkom, ki se bodo z velikimi črkami
zapisali v zgodovino našega kraja. Poleg asfaltiranja
ene krajevne ceste, postavitve novih obcestnih ogledal,
ureditve avtobusne postaje, postavitve javne razsvetljave
in optičnega
internetnega omrežja na Neveljski in Drnovškovi cesti
(kar se ravnokar izvaja), je v tem letu za naš kraj največja
pridobitev obnova naše podružnične osnovne šole.
Skupaj z Občino Kamnik smo namreč našli skupni jezik in
z vložkom preko 100.000 € obnovili našo krajevno šolo, s
čimer smo zagotovili, da bo šolanje v našem kraju ostalo
prisotno tudi v prihodnje.
Zgoraj omenjena investicija je sovpadla s 100-letnico
naše krajevne šole. Po lanski obnovi društvenega doma
je letos na vrsto prišla šola, v obnovo katere je Občina
Kamnik letos vložila več kot 100.000 €. Obnovo smo
slovesno obeležili na slovesnosti, ki se je je 13. oktobra
letos udeležilo preko 600 ljudi. Ob jubileju je bil izdan
tudi krajevni zbornik, ki bo na papirju ovekovečil zgodbe
in zgodovino našega kraja pod kamniškimi planinami.
Članici in člani sveta KS Mekinje smo na leto 2012
upravičeno ponosni in verjamemo, da bo leto, ki prihaja,
prineslo nove izzive, ki pa upamo, da jim bomo v
zadovoljstvo krajank in krajanov tudi kos.
Vsem Mekinjčankam in Mekinjčanom v imenu sveta KS
Mekinje želim sreče, zdravja, optimizma ter ljubezni v
letu ki prihaja. Želim vam, da bi praznike preživeli v čim
bolj prijetnem prazničnem vzdušju, članici in člani sveta
KS Mekinje pa bomo v ta namen v zadnjih dneh leta
obdarili nad 30 najstarejših krajank in krajanov Mekinj.
SREČNO 2013!!!
Predsednik sveta KS Mekinje,
Matej Slapar
UO ŠKDM
Za: Matej Slapar
3
december 2012
ŠKD in KS Mekinje
ŠKD in KS Mekinje
december 2012
4
2012 MEKINJČAN
MEKINJČAN 2012
Zagotovo smo prav ljudje tisti, ki smo šoli dali
življenje, in jo tako živo in lepo ohranili do danes.
A skozi vsa leta smo morali biti povezani in si med
seboj pomagati. Naši predniki so to zmogli brez
težav, zato je šola še danes v tako odličnem stanju,
kljub visoki starosti. Danes z veseljem ugotavljamo,
da tudi mi zmoremo biti trdno povezani, da znamo
dobro sodelovati in smo svoje talente pripravljeni
deliti oz. z njimi pomagati tam, kjer je to potrebno.
Našli smo dovolj moči, poguma in predanosti, da
smo načrtovano delo dokončali. Mnogo vas je, ki
ste skupaj z nami, v to delo vložili veliko svojega
časa, energije in ljubezni.
100 LET Z ROKO V ROKI
Leto 2012 je prav gotovo podobno svojim
predhodnikom po tem, da je minilo, še preden se
je dobro začelo. Za naše Mekinje, za Mekinjčane,
predvsem pa za učence, njihove starše in vse
zaposlene na PŠ v Mekinjah oz. na OŠ Frana Albrehta
pa je iztekajoče se leto nekaj posebnega. To leto je
uspelo podati roko letu 1012 in skupaj sta z vsemi
svojimi stotimi leti zasvetila tako močno, da njihov
sijaj še danes razsvetljuje naš vsakdan. Leta, ki
so postala zgolj trenutek v zgodovini, so za nas
polna dragocenih spoznanj, spominov, dogodkov,
občutkov, srečanj...
Mnogo ljudi je v stotih letih, dan za dnem, odpiralo
težka lesena vrata, ki so vodila v naš hram učenosti.
V tej hiši so se skupaj trudili priti do cilja, do znanja,
ki jih bo v življenju navdajalo z navdušenjem, z
osebno rastjo, z občutkom varnosti… Mnogi od njih
so se letos, ob 100-letnici šolske stavbe v Mekinjah,
ponovno skupaj z nami trudili priti do cilja, do
zunanje in notranje prenove šole, do izdaje zbornika,
do priprave razstave, do kulturne prireditve, do
druženja z nam dragimi ljudmi, in ne nazadnje, do
navdušenja nad spoznanjem, da je vsepovsod veliko
ljudi, ki živijo in dihajo z našimi Mekinjami, z našo
zgodovino, z mekinjsko šolo, na katero so ponosni in
ne dovolijo času, da jo prekrije s pozabo.
5
december 2012
ŠKD in KS Mekinje
Zmogli smo prisluhniti srcu in mu slediti. Pripeljalo
nas je do darila, ki smo ga ustvarili za naše
prednike. To je le skromna zahvala za njihovo
veliko zapuščino-za šolo, ki ima dušo. Zagotovo
si vsi želimo, da skozi nova vrata prenovljene šole
prihajajo in odhajajo novi rodovi zadovoljnih otrok,
polnih znanja, ljubezni do domačega kraja in ljudi
ter lepih spominov, ki jih bodo pletli doma, od
doma do šole in v šoli. Upamo, da bodo znali ceniti
in čuvati našo »Stoletnico« tako dobro, da se bo
nekoč preimenovala v »Dvestoletnico«.
Krajevna skupnost Mekinje v letu 2012 in obeti
Svet KS Mekinje, ki ga trenutno sestavljamo Martin Vengust, Zdenka Petek, Sonja Bernot, Anton Iskra, Tomo
Smolnikar, Jernej Koncilja in Matej Slapar, se je tudi v letu 2012 sestajal vsak mesec. Naših sestankov se je redno udeleževala tudi občinska svetnica, ga. Barbara Besek. Ker krajevne skupnosti nimajo več krajevnega samoprispevka in finančnih sredstev za investicije (proračun KS je velik nekaj več kot 5000 € letno), je njihova vloga v
opozarjanju na pomanjkanje oziroma na neustreznost določene infrastrukture in objektov v kraju.
Skozi celotno leto 2012 smo tako na občino Kamnik in na druge pristojne institucije naslovili več pobud za
določene izboljšave v Mekinjah. Pri nekaterih smo bili uspešni (postavitev določenih novih obcestnih ogledal,
postavitev nekaterih odbojnih ograj, asfaltiranje določenih dotrajanih občinskih cest, postavitev nekaj tabel za
označevanje ulic, ...), pri drugih pa upamo, da bomo v prihodnje z vztrajnostjo dosegli svoje zahteve (postavitev
table za označitev kraja Mekinje, skrajšanje amplitude čakanja na semaforju na Cankarjevi cesti, postavitev ležečih
policajev na določenih lokacijah in preplastitev nekaterih cest). Vse naše pobude izhajajo iz potreb krajanov in
verjamemo, da jih bo večina v bodoče uresničenih.
Preden se leto popolnoma poslovi, bi se Vam še
enkrat rada zahvalila prav za vsak košček, s katerim
ste pomagali ustvariti prelep mozaik mekinjske
šole od njenih začetkov do danes. Prav zaradi
Vašega koščka ima ta mozaik toliko barv in vsak v
njem najde svojo najljubšo.
Leto 2013 naj v Vas prebudi otroka, ki Vas bo
znal pomiriti, razvedriti, nasmejati in se bo
hotel nenehno z Vami igrati. Sledite mu z vero in
zaupanjem. Odpirajte vrata svojim sosedom, delite
z njimi veselje in tako naredimo naše Mekinje še
bolj prijazne.
Vodja podružnične šole Mekinje
Jana Svetec
ŠKD in KS Mekinje
december 2012
6
2012 MEKINJČAN
MEKINJČAN 2012
Med najpomembnejše investicije, ki so se v preteklem letu zgodile v našem kraju, prav gotovo sodi v prvi vrsti obnova naše
podružnične šole, ki je z novim ostrešjem, mansardnimi prostori in izolacijo postala energetsko precej bolj učinkovita, z novo
fasado pa tudi navzven kaže svojo ponosno podobo, ki ji v kraju pripada. Poleg dosežene energetske učinkovitosti smo z
investicijo zagotovili, da bo šolanje v našem kraju ostalo tudi v prihodnje. V zvezi s šolo je v tem letu velikega pomena tudi
izdaja zbornika z naslovom »Od doma do šole«, ki smo ga s pomočjo uredniškega odbora, katerega člani so mag. Andreja
Humar Gruden, Jana Svetec, dr. Damjan Hančič, Tone Ftičar, Renata Semprimožnik in Matej Slapar, izdali ob prireditvi letos
jeseni. V zborniku smo tako na papirju ovekovečili vse bistvene zgodbe, ki se dotikajo osrednjih zgradb in dogodkov v Mekinjah. Zbornik še vedno lahko kupite v času pouka v POŠ Mekinje ali pa na uradnih urah sveta KS Mekinje (vsak prvi četrtek
v mesecu od 18.30 ure dalje).
Naslednja večja pridobitev za kraj, ki se je začela izvajati ob koncu letošnjega leta, pa je postavitev 14 svetilk javne razsvetljave na Neveljski in Drnovškovi cesti v Mekinjah. Rezultat večjega števila sestankov in dogovarjanj z deležniki bo na koncu
v zadovoljstvo večine vpletenih razsvetlitev skorajda celotne poti od oskrbovanih stanovanj na Drnovškovi poti do Športno-kulturnega doma v Mekinjah. Na tem mestu v imenu sveta KS Mekinje in Občine Kamnik izrekam veliko zahvalo prebivalcem, ki živijo predvsem ob Neveljski cesti, da so dovolili prekopati svoja dvorišča in s tem poceniti celotno investicijo, s čimer
smo z nižjimi sredstvi dosegli javno razsvetljavo na celotni prej omenjeni trasi. Poleg javne razsvetljave bo v traso položen
tudi optični kabel za internetno povezavo, ki bo dodatna pridobitev za ta predel krajevne skupnosti.
Naslednja večja pridobitev, ki se je izvedla v mesecu oktobru, pa je asfaltiranje dela Ceste dr. Tineta Zajca pri hišnih številkah
16, 16a in 16b, kar smo izvedli v sodelovanju z Občino Kamnik in krajani, ki so v enakih deležih sofinancirali asfaltiranje ulice.
Upamo, da bomo v prihodnjem letu na podoben način uredili še katero od neasfaltiranih cest.
Poleg investicijskih in vzdrževalnih projektov pa je svet KS Mekinje v letu 2012 pomagal tudi pri izvedbi vseh prireditev in
projektov, ki so se odvijali v Mekinjah, med katerimi velja izpostaviti obdarovanje starejših krajanov, kresovanje ob dnevu
državnosti in 1. maju – prazniku dela, prireditev ob 100-letnici šole in doma v Mekinjah, krajevno miklavževanje, piknik za
mekinjsko mladino, Mekinjski kros, 6 ur košarke, ... V mesecu septembru smo sodelovali tudi pri vseobčinskem projektu
»Varna pot v šolo«, kjer so mekinjski prostovoljci v prvih šolskih dneh poskrbeli za varnejšo pot v šolo za naše osnovnošolce.
Več sestankov smo posvetili tudi iskanju rešitev za izgradnjo tako zaželenega javnega igrišča. Večje spremembe pri tem
projektu pričakujemo v letu 2013, ko se nadejamo nakupa zemljišča, saj so za to sredstva v občinskem proračunu za leto
2013 že zagotovljena. Poleg nakupa zemljišča v naslednjem letu skupaj z Občino Kamnik planiramo še izgradnjo avtobusnega postajališča in parkirišča nasproti šole v Mekinjah, pa tudi preplastitev večjega dela določenih lokalnih cest ter še več
manjših projektov. Za vse, kar je bilo storjenega se Občini Kamnik in županu, g. Marjanu Šarcu, lepo zahvaljujemo in se hkrati
priporočamo za prihodnje sodelovanje.
Poleg zgoraj navedenega bomo tudi v prihodnjem letu po svojih močeh poskušali premakniti tudi druge, za naš kraj pomembne projekte, zato vsem krajanom omogočamo, da nam s predlogi pomagate izboljševati kvaliteto bivanja v Mekinjah. Potrudili se bomo, da bomo vaše želje posredovali na prave naslove, oziroma bomo poskusili rešiti, kar je v naših pristojnostih in
močeh. Za krajane smo tako dosegljivi na uradnih urah, ki so vsak prvi četrtek v mesecu ob 18.30 uri v prostorih ŠKD Mekinje.
V primeru, da ob četrtkih nimate časa, pa so vaše pobude in predlogi dobrodošli v nabiralniku pred vhodom v ŠKD Mekinje.
V letu 2013 vam v imenu članic in članov sveta KS Mekinje želim veliko sreče, zdravja in poguma za prave odločitve. Želim
vam, da bi se v Mekinjah počutili domače in lepo!
Za svet KS Mekinje
Matej Slapar, predsednik
7
december 2012
ŠKD in KS Mekinje
ŠKD in KS Mekinje
december 2012
8
2012 MEKINJČAN
MEKINJČAN 2012
KS Mekinje je lani in letos obhajalo dve pomembni obletnici. Leta 1911
je bil namreč zgrajen Društveni dom, naslednje leto pa še osnovna šola.
Oba objekta sta bila za razvoj in življenje v kraju ves čas svojega obstoja
zelo pomembna, saj sta bila osrednja prostora druženja in povezovanja
krajanov. Obe zgradbi so naredili občani takratne občine Mekinje, katere
župan je bil v tistem času Franc Gams (Špornov), idejni vodja in pobudnik
ustanovitve teh objektov pa je bil takratni Mekinjski župnik Franc Rihar, ki
je v mekinjski župniji služboval od leta 1893 do 1919.
V Mekinjah smo oktobra slovesno obeležili 100 let stavbe PŠ Mekinje in Društvenega doma
V Mekinjah smo na sicer deževno sobotno popoldne, 13. oktobra 2012 s slovesnim kulturnim programom in simboličnim
odprtjem prenovljene šolske stavbe obeležili pomembna jubileja: 100-letnico Društvenega doma, ki so jo obhajali lansko
leto in 100-letnico šole, ki jo obeležujejo letos. Ob tem pomembnem dogodku so izdali tudi zbornik z naslovom »Od Doma
do šole – Zbornik ob100-letnici Društvenega doma (1911 – 2011) in 100-letnici šolske stavbe (1912 – 2012). Odprli pa so tudi
razstavo, ki prikazuje šolo skozi 100 let obstoja in ustvarjalnost mekinjskih krajanov. Nagovore na prireditvi so imeli: ravnatelj
OŠ FA Rafko Lah, vodja PŠ Mekinje Jana Svetec, predsednik KS Mekinje Matej Slapar in kamniški župan Marjan Šarec.
V ta namen so že nekaj dni prej pred šolo postavili mlaje, na travniku nasproti šole pa velik prireditveni šotor, v katerem je
potekal kulturni program, po njem pa je zbrane zabaval domači ansambel Grintovci.
Zbrani na prireditvi pod šotorom (Foto: Dušan Letnar)
Med častnimi gosti so bili tudi župan Marjan Šarec, poslanec DZ mag.
Matej Tonin, državna sekretarka za osnovno šolstvo Mojca Škrinjar in
informacijska pooblaščenka (nekdanja učenka mekinjske šole) Nataša
Pirc Musar.
Na prireditvi so nastopili
številni pevci.
Pevski zbor učiteljic OŠ Frana Albrehta.
Mekinjske cvetke.
Mekinjski kvartet.
Šola
Šotor
Prikazali so tudi,
kako je nekoč
izgledala šola…
Marko Petek je z Maticem Smolnikarjem zaigral
zmagovalko slovenske popevke leta 2000.
Manca, Matic in Primož Smolnikar.
Šola danes.
Številne hiše v Mekinjah so ob tej priložnosti izobesile krajevno zastavo, ki
izhaja iz grba rodbine Gallenberg, ustanoviteljev mekinjskega samostana.
Ob tej priložnosti so tudi slavnostno prerezali
otvoritveni trak ob šolskem
9
vhodu, saj so šolo letošnje poletje temeljito prenovili.
Robert Smolnikar.
9
december 2012
ŠKD in KS Mekinje
Solo pevka Sabina Gruden.
ŠKD in KS Mekinje
december 2012
10
2012 MEKINJČAN
MEKINJČAN 2012
Andreja Humar Gruden: ZBORNIK IMAMO, ZGODOVINO PIŠEMO NAPREJ
Tako so včasih telovadili mekinjski Orli…
In tako Orlice. Telovadna točka je nastala pod
mentorstvom Jane Svetec in profesorice telesne
vzgoje na OŠ FA, Tamare Bračič.
Povezovalec programa Tone Ftičar.
Torti za 100 rojstni dan mekinjske šole in
Društvenega doma.
Učenci so ob spremljavi na harmoniko Simona
Sitarja tudi veselo zaplesali.
Vodja ŠP Mekinje Jana Svetec in ravnatelj OŠ Frana
Albrehta Rafko Lah slavnostno režeta torti.
Ob tej priložnosti so izdali tudi zbornik ob 100-letnici Društvenega doma (1911–2011) in šolske stavbe (1912–2012) v
Mekinjah. Zbornik sta izdali in založili Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik in Krajevna skupnost Mekinje. Uredniški odbor
so sestavljali: Tone Ftičar, dr. Damjan Hančič, Andreja Humar Gruden, Renata Semprimožnik, Matej Slapar, Jana Svetec, Janez
Bergant, za lekturo so poskrbele: Ana Gruden, Jana Jus, Tadeja Kilar, Dragica Kovačič, Irena Milivojevič Kotnik, zbornik sta
uredili: Jana Svetec in mag. Andreja Humar Gruden. Grafično pa je zbornik opremil in izdelal prelom ter izdelal naslovnico
Janez Bergant.
Odprli pa so tudi razstavo, ki prikazuje šolo skozi 100 let
obstoja in ustvarjalnost mekinjskih krajanov.
Naslovni ovitek zbornika
Utrinek z razstave
11
december 2012
ŠKD in KS Mekinje
Ob mekinjskem krajevnem prazniku 9. oktobra 2012
je izšel prvi mekinjski zbornik Od Doma do šole, ki je
vsebinsko zajel stoletno zgodovino Društvenega doma
(1911-2011) in šolske stavbe v Mekinjah (1912-2012).
V zborniku smo s pomočjo številnih sodelavcev predstavili dogajanje v Društvenem domu in razvoj šolstva
v Mekinjah. Nekoliko smo se dotaknili tudi družbenega
in družabnega življenja v Mekinjah, spominov posameznikov, ki so bili vezani na ta dva objekta, ter splošne
zgodovine kraja in njenih zanimivosti. Neraziskana pa
ostajajo še številna področja iz zgodovine Mekinj in okoliških krajev, ki so z Mekinjami povezani.
Poleg področij, ki so bila raziskana za zbornik, so že bili
temeljito raziskani in natančno predstavljeni še nekateri
objekti in področja iz mekinjske zgodovine. Zgodovino
mekinjskega samostana je raziskal dr. Damjan Hančič ter
jo predstavil v knjigi 700 let klaris na Slovenskem, brošuri Samostan Mekinje – 700 let ter v predelani doktorski
disertaciji Klarise na Kranjskem. Članek z naslovom Uršulinski samostan v Mekinjah do leta 1941, v katerem govori
tudi o uršulinskem šolstvu v mekinjskem samostanu od
1903 do 1941, je dr. Damjan Hančič objavil v zborniku
prispevkov Tristo let ljubljanskih uršulink : zgodovina samostana, njegovih šol in kulturnih dejavnosti (Ljubljana
2002). Zdraviliški turizem s Kurhausom je v svoji diplomski nalogi obdelala Jasna Paladin, nekatere druge vidike
s področja zdravstva, ki se tičejo Mekinj (posebno vojaške bolnice), pa je predstavila univ. dipl. psih. Stanka
Baloh v knjigi Zdravstvena služba na Kamniškem v 20.stoletju (Kamnik 2006). Verjetno pa poleg naštetih obstaja
še kakšno delo, v katerem so Mekinje omenjene.
Nekatere dejavnosti in zanimivosti pa še ostajajo neraziskane. V Mekinjah so v preteklosti delovala številna
podjetja in obrtne delavnice (tekstilna tovarna, tovarna gumbov, kovaško podjetje …), ustanovljena so bila
razna društva in zveze (Protialkoholno društvo, Zveza
mladih katoliških delavk, Kmečka zveza …). Tukaj so bili
rojeni znameniti ljudje: slikarja Fortunat Bergant in Miha
Maleš, minister Anton Sušnik in drugi, primerna za raziskovanje pa je tudi zgodovina občine Mekinje, ki je bila
kasneje razdeljena. V Mekinjah je veliko starih hiš s svojimi arhitekturnimi posebnostmi (Prašnikarjeva graščina
in graščina Zduša, Špornova in Butaličeva hiša …). To so
področja, ki so primerna za raziskavo in čakajo, da jih
nekdo preuči. Veliko je tudi spominov na zanimive ljudi
in dogodke, ki bi jih radi spoznali tudi drugi.
Vabljeni vsi, ki vam je zgodovina Mekinj dragocena in
zanimiva, da pregledate shranjene družinske slike in
zapise, povprašate starejše člane o dogajanju v preteklosti in prispevate svoje članke, slike, spomine in zapise za
nadaljevanje zgodovine Mekinj.
Svoje prispevke lahko pošljete na elektronski naslov:
[email protected], lahko jih pošljete po
pošti na naslov: KS Mekinje, Cankarjeva cesta 37, 1240
Kamnik, lahko jih vržete v nabiralnik pred domom, ali pa
nas povabite, da vas obiščemo.
Urednici zbornika Jana Svetec in mag. Andreja Humar Gruden.
ŠKD in KS Mekinje
december 2012
12
2012 MEKINJČAN
NEKAJ DOPOLNIL K ZBORNIKU OD DOMA DO ŠOLE
MEKINJČAN 2012
Pomotoma je iz zbornika Od Doma do šole pri poglavju Oris zgodovine osnovne šole v Mekinjah izpadla razpredelnica
zaposlenih kuharic in snažilk od konca II. svetovne vojne do danes. Tabelo prilagamo spodaj.
ŠOLSKO LETO
SNAŽILKA
KUHARICA
1946/1947
Veseloigro Stari grehi avtorja Jozefa Štolbe, ki je bila premierno uprizorjena
20. marca 1998, je prvotno režiral Ivo Semprimožnik in v njej odigral tudi
vlogo Zapotockega, kasneje pa je režijo prevzela Jana Svetec in odigrala
vlogo Katre, vlogo Zapotockega pa je igral Marko Golob. Članek o premierni
uprizoritvi je Damjan Hančič objavil v Kamniškem občanu 14. maja 1998 na
strani 7 (Kamniški občan (1998), letnik 37, številka 9. URN:NBN:SI:DOC-WDFBATGZ from http://www.dlib.si).
TVD Partizan Mekinje se je na redni letni skupščini 21. marca 1998
preimenoval v Športno kulturno društvo Mekinje. Članek o dogodku je
objavil Damjan Hančič v Kamniškem občanu 14. maja 1998. (Kamniški
občan (1998), letnik 37, številka 9. URN:NBN:SI:DOC-WDFBATGZ from
http://www.dlib.si)
Naslednja fotografija, ki je v zborniku Od Doma do šole objavljena na strani 177, ni mogla nastati pred letom 1919, ker je
na njej tudi Rezka Čadež, sestra župnika Viktorja Čadeža, ki je skupaj s sestro in mamo prišel v Mekinje šele leta 1919. Če
kdo še kaj ve o tej fotografiji ali o ljudeh na njej, naj sporoči.
1948/1949
Čistijo pionirji in pionirke, ker ni bilo denarja za čistilko.
01***
1940/1950
Sestra g. Janka Malešiča
Sestra g. Janka Malešiča
1956/1957
Ga. ANGELA ORAŽEM (1. 8. 1956)
1960/1961
1961/1962
Ga. FRANCKA SPRUK
1962/1963
Ga. MARIJA POTOČNIK
1964/1965
Ga. FRANCKA SITAR
Ga. FRANCKA SITAR
1965/1966
Ga. FRANCKA SITAR
Ga. FRANCKA SITAR
1966/1967
Ga. FRANCKA SITAR
Ga. FRANCKA SITAR
1968/1969
Ga. FRANCKA SITAR
Ga. FRANCKA SITAR
1982/1983
Ga. FRANCKA SITAR
1983/1984
Ga. ZDENKA GRADIŠEK 03***
Ga. ZDENKA GRADIŠEK, nadomeščanje: ga. PETERLIN; ga. NOVAK) kurjač: g. FRANC GOLOB
1984/1985
Ga. ZDENKA GRADIŠEK
Ga. ZDENKA GRADIŠEK
1985/1986
Ga. ZDENKA GRADIŠEK
Ga. ZDENKA GRADIŠEK, kurjač (pogodbeno delo): g. FRANC GOLOB
1986/1987
Ga. ZDENKA GRADIŠEK
Ga. ZDENKA GRADIŠEK, kurjač (pogodbeno delo): g. FRANC GOLOB
1987/1988
Ga. ZDENKA GRADIŠEK
Ga. ZDENKA GRADIŠEK, kurjač (pogodbeno delo): g. FRANC GOLOB
1988/1989
Ga. ZDENKA GRADIŠEK
Ga. ZDENKA GRADIŠEK, kurjač (pogodbeno delo): g. FRANC GOLOB
1989/1990
Ga. ZDENKA GRADIŠEK
Ga. ZDENKA GRADIŠEK, kurjač (pogodbeno delo): g. FRANC GOLOB
1990/1991
Ga. ZDENKA GRADIŠEK
Ga. ZDENKA GRADIŠEK, kurjač (pogodbeno delo): g. FRANC GOLOB
1991/1992
Ga. ZDENKA GRADIŠEK
Ga. ZDENKA GRADIŠEK
1992/1993,...2012/2013
Ga. ZDENKA GRADIŠEK
Ga. ZDENKA GRADIŠEK
Šolska kuhinja ni delovala,
ker ni bilo moč dobiti kuharice
02***
Ga. FRANCKA SITAR, ga. ZDENKA GRADIŠEK, kurjač: g. FRANC GOLOB
04 ***
01*** 3.1.1949: začetek delovanja šolske kuhinje
02*** od decembra do 14. 3. 1983 je go. Francko nadomeščala ga. Mici Potočnik. 14. 3. 1983 ga. ZDENKA GRADIŠEK
03*** ga. PETERLIN, ga. NOVAK: nadomeščanje
04*** pogodbeno delo se je izteklo, prešli smo na kurjenje s kurilnim oljem.
Na razstavi v mekinjski šoli 13. in 14. oktobra 2012 je bila tudi slika Jožefa Hočevarja
(1884-1922), ki jo je za Slavnostno akademijo v čast svojemu bivšemu predsedniku
(Od Doma do šole, str. 40) po naročilu Izobraževalnega društva v Mekinjah naslikal
Miha Maleš. Zraven so bila razstavljena še
priznanja podjetju Bratje Hočevar (Od Doma
do šole, str. 183).
13
december 2012
ŠKD in KS Mekinje
ŠKD in KS Mekinje
december 2012
14
2012 MEKINJČAN
MEKINJČAN 2012
Skupaj odkrivajmo in pišimo zgodovino Mekinj!
V Mekinjah in okoliških krajih je živelo in še živi veliko zanimivih ljudi. Ena od njih je bila tudi Katarina
Humar p. d. Debevčeva z Vodic, zadnja nečakinja
Primskovškega gospoda Jurija Humarja. Imela je
2,7m dolge lase, ki jih je vedno nosila spletene v kito
zvito na glavi. Ko si jih je razčesavala, je imela tako
dolge lase, da so se vlekli po tleh celo, če je stopila
na klop. Menda so ji v nekem cirkusu ponujali veliko denarja, če bi hotela razkazovati svoje dolge
lase, a ponudbe ni hotela sprejeti. Ostala je doma na
kmetiji in umrla leta 1955.
Prosimo tudi vse, ki karkoli veste o ljudeh ali
dogodkih na fotografijah, ki so objavljene v
zborniku, da nam sporočite.
Objavljamo tudi nekaj fotografij, za katere
nismo mogli dobiti dovolj zanesljivih
podatkov, da bi jih objavili v zborniku.
Vabimo vas, da si jih ogledate in če karkoli
veste o njih, nam sporočite.
Za nadaljevanje zbornika že zbiramo gradivo. Dr. France
Malešič nam je poslal dve fotografiji. Prva je posneta
verjetno leta 1938 (bolj verjetno kot pa 1939 in kasneje)
pred vhodom v kapelo Marije Snežne na Veliki planini,
ki je bila zgrajena jeseni leta 1937, maša pa je bila v njej
dovoljena leta 1938. Na sliki so pastirji - tretja z desne, z
belo ruto, je Jožefa Humar - Debevčeva Zefa in verjetno
je med pastirji še kdo od mekinjskih faranov. V sredini je
mekinjski župnik Viktor Čadež. Sliko je dobil od Vilka Rifla z
Žage v Črni. (elektronska pošta, 17. september 2012)
Druga fotografija, ki jo je skupaj z razlago poslal dr. France
Malešič, pa je posnetek lesoreza Mihe Maleša Moja rojstna
hiša (Jeranovo pri Kamniku), ki je bila objavljena v Mladiki. To je bil družinski list s podobami, ki ga je vsak mesec
izdajala Družba sv. Mohorja v Celju. Sprva ga je urejal Fran
Saleški Finžgar, v času, ko je bil objavljen Malešev lesorez,
pa ga je urejal Jože Pogačnik. Posnetek lesoreza je bil objavljen v reviji Mladika leta 1936, št. 7 na strani 260. Gre za
lesorez s pogledom na Mihovčev mlin s severne strani.
Upamo, da ste dobili dovolj vzpodbud, da boste skupaj z nami iskali pomembne dogodke, pa
tudi zanimivosti, ki bodo popestrile zgodovino Mekinj.
Če kdo pozna še koga, ali priliko ob kateri je bila
fotografija posneta, naj nam sporoči.
15
december 2012
ŠKD in KS Mekinje
ŠKD in KS Mekinje
december 2012
16
2012 MEKINJČAN
MEKINJČAN 2012
ŠPORT
Smučanje v Katschbergu (22.01.)
Avtobus poln Mekinjčanov ter njihovih smučk se
je na začetku leta odpeljal proti belim pobočjem
avstrijskega Katschberga. Športnega dne, kateri
se je začel v nedeljo, 22. januarja, ob 6. uri zjutraj
se je udeležilo preko 30 članov in prijateljev ŠKD
Mekinje. Skupina smučarjev iz Mekinj je tako
cel dan uživala na novo zasneženem avstrijskem
smučišču. Po celodnevnem smučanju smo se
pred odhodom domov ob zvokih slovenske pesmi ustavili še v lokalni gostilni “Stamperl” in tako
v veselem vzdušju zaključili naš smučarski dan.
24. Mekinjski kros in 6. Memorial Mira Petka (27.04.)
V petek, 27. aprila je v Mekinjah potekal tradicionalni, tokrat že 24. Mekinjski kros, ki je bil hkrati tudi 6. memorial
Mira Petka. Letos je lepo vreme pod Kamniške planine pritegnilo veliko število udeležencev, saj jih je skupaj v vseh
kategorijah nastopilo okoli 200. Najhitreje je na cilj pritekel Gašper Bregar (KGT Papež) s časom 36 minut 50 sekund,
drugi je bil Peter Kastelic (AK Domžale) in tretji Jeseničan Janez Mulej (Outwet). Najhitrejša med ženskami je bila Kamničanka Klara Krošelj (Mass Ljubljana), sledili pa sta ji Eva in za njo Nataša Aljančič iz AK Domžale.
Rekordna udeležba, zadovoljni tekmovalke in tekmovalci ter veliko število gledalk in gledalcev so rezultat dela ŠKD
Mekinje, ki s prostovoljnim delom vsako leto znova pripravlja to in vrsto drugih prireditev. Z izjemo dolgega čakanja na rezultate (zaradi, glede na prejšnja leta presenetljivo veliko število prijavljenih), verjamemo da je bila tekam
izpeljana na visokem nivoju, za kar pa gre poleg članicam in članom zahvala tudi našim zvestim donatorjem, ki nas
vsako leto znova podprejo pri naših projektih in prizadevanjih. Posebna zahvala pa tudi letos velja podjetju Calcit, ki je
pomagalo pri darilih za vse tekmovalke in tekmovalce in pa podjetju Sklednik, ki je tudi letos poskrbelo za pogostitev
vseh prisotnih.
Organizatorji krosa se zahvaljujejmo vsem donatorjem, ki so omogočili izvedbo tega tekmovanja: KS Mekinje, Občini Kamnik, Calcit d.o.o., Avtoličarstvu Papež, Avtomehaniki Cotman, Zavarovalnici Triglav, TG Sportlife, Spar Slovenija d.o.o., Sklednik d.o.o., E-misija, Denisu Sitar s.p – montaža in vzdrževanje, VEPPO, Mini Marketi Malinu, Svilanitu,
PRO-KOLO športu, Špici šport, Arboterumu Voljči Potok in Čarobnemu vrtičku.
Ogled poletov v Planici (17.03.)
Privrženci smučarskih poletov so se v soboto, 17.3. z avtobusom in
kombijem odpeljali v Planico v podporo Slovencem na zaključku
svetovnega pokala v smučarskih poletih. Vesela druščina navijačev
z imenom “Mekinjski orli”, se je na pot podala že ob 5. uri zjutraj, v
Planico pa so prispeli malo pred sedmo. Pred samimi kvalifikacijami
in kasneje glavno ekipno tekmo, katera se je pričela ob 10. uri so se
dobro bojno pripravili, nato pa vse do konca spodbujali predvsem
slovenske letalce, katerim je na koncu do odličja zmanjkalo le nekaj
metrov. Vesela druščina, ki je bila tudi enotno “uniformirana” , se je
predvsem od glasnega navijanja, nekoliko utrujena pod Kamniške
planile vrnila v zgodnjih popoldanskih urah.
Pohod na Vovar (24.06.)
Tudi letos smo organizirali pohod na Vovar, katerega se je
udeležilo nekaj več pohodnikov, kot lani. Na pot od Mekinj proti
Vovarju, so se le ti odpravili okoli 7. ure zjutraj, na Vovar pa so
prišli malo pred 12. uro. Po kratkem oddihu je nato pri kapelici
pod Vovarjem sledila maša za domovino, katero je že tradicionalno daroval mekinjski župnik dr. Pavel Pibernik, po maši pa je za
navzoče (pohodnikom so se namreč pridružili tudi nekateri drugi krajani, ki so prišli s prevoznimi sredstvi ali po drugih poteh)
sledila tudi enolončnica izpod rok Tomota in Irene Smolnikar.
17
december 2012
ŠKD in KS Mekinje
6 ur košarke (22.09.)
Športno kulturno društvo Mekinje in Športno društvo Tuhinj sta v soboto, 22. septembra, organizirala že
5. tradicionalni 6-urni košarkarski turnir. Tekmovanje
ima že vseskozi poleg rekreativnega tudi simbolični
pomen, saj je namen tekmovanja opozarjati na pomanjkanje športnega igrišča v Mekinjah. Tokrat so,
tudi iz protesta zaradi prepočasnega reševanja te
problematike, tekmovanje izpeljali kar na Neveljski
cesti za mekinjskim društvenim domom. V tekmi, ki
je trajala od 12. do 18. ure, so z enim košem prednosti in rezultatom 238:237 zmagali Tuhinjci (ki pač
imajo že več let lepo urejeno športno igrišče).
ŠKD in KS Mekinje
december 2012
18
2012 MEKINJČAN
MEKINJČAN 2012
Srečanje dramskih skupin (15.12.)
Vodstvo dramske skupine je na sredini »veselega meseca« pripravilo srečanje bivših članov dramske sekcije ter
članov, ki veseloigre po Sloveniji prikazujejo v tem času.
Po odlični igri igralcev s Selnice ob Dravi smo se pogostili z odlično hrano, žlahtno kapljico ter zraven še zapeli
pesem ali dve. Po obujanju spominov smo se poslovili v
pričakovanju novih uspehov, ki čakajo igralce in igralke.
KULTURA
Proslava ob Materinskem dnevu (23.03.)
V petek, 23. 3. 2012, je bila v mekinjskem društvenem domu prireditev ob materinskem dnevu in prihodu sončne
pomladi. Prva se je predstavila tretješolka Doroteja, ki je v verzih pozdravila vse, ki so prišli od blizu in daleč, predvsem
pa ravnatelja g. Rafka Laha, predsednika ŠKD in predstavnike KS Mekinje ter seveda vse prisotne matere in očete.
Doroteja je z iskrivo besedo, samozavestno in privlačno povezovala plesne točke v izvedbi plesne šole Miki, dramski
nastop učenk in učencev pod vodstvom Jane Svetec in »minutke za zdravje« pod mentorstvom Tamare Bračič. Vmes
so se prepletale z občutkom izvedene pesmi šolskega pevskega zbora pod vodstvom učiteljice Katarine Plahuta.
Poslušalci so se lahko marsikaj naučili o bontonu in medsebojnih odnosih, predvsem pa so uživali ob sproščenih in
privlačnih vlogah mekinjskih otrok. Vsi učenci so se na koncu združili še v zbor in mamicam zapeli: Mamica je kakor
zarja …, udeleženci pa so se jim pridružili s svojimi glasovi.
Predstavniki KS so nastopajoče učence pogostili s sokom in slaščicami, učenci mekinjske šole pa so mamicam in krajankam za praznik poklonili ljubko cvetico, izdelano iz krep papirja.
Prvomajski kres in budnica (30.04.)
Tudi v Mekinjah smo na predvečer praznika dela
zakurili kres, katerega so na Jašovčevem travniku
nasproti šole, s pomočjo kamniških tabornikov, pod
skrbnim očesom Dušana Letnarja, postavili mladi
Mekinjčani. Kakor se spodobi, smo iz lonca Tomota
in Irene Smolnikarja, za udeležence kresovanja, ki so
bili po večini domačini, pripravili tudi okusen golaž.
Zbrana druščina je ob kresu, prigrizku in dobri kapljici, zapela nekaj domačih pesmi. Zjutraj pa je Mekinjčane pričakala tudi prvomajska budnica, ki se je na
svoji poti po občini Kamnik, ob 5.55 uri ustavila tudi
na nogometnem štadionu v Mekinjah.
Kresovanje ob rojstnem dnevu Slovenije (23.06.)
Tudi v Mekinjah je letos, na kresni večer, t.j. 23. junija,
na Špornovem travniku pod Rebrom, zagorel kres.
Po starih običajih so na ta dan prižigali kresove, da
bi podaljšali dneve, ki so se v tem času počasi začeli
krajšati, noči pa daljšati. Poleg starega običaja smo
že enaindvajsetič zapored s kresom obeležili tudi
rojstni dan naše domovine. Ob kresu se je letos, v
sproščenem vzdušju zbralo veliko število predvsem
domačinov, za dobro vzdušje pa so poskrbeli člani
Mekinjskega okteta, pod vodstvom Ga. Marjetke
Čimžar zapeli nekaj priložnostnih pesmi.
19
december 2012
ŠKD in KS Mekinje
Miklavževanje (01.12.)
Tudi letos so bili mekinjski otroci tako pridni, da jim je v
domu ŠKDM sv. Miklavž naklonil večer povsem za njih.
Dvorana se je ponovno trla otrok in njihovih staršev, ki
so ob domiselnem spremljevalnem programu krajanov
pozdravili sv. Nikolaja ter dobili vreče daril.
6. likovni extempore (19.05.)
Na vsaki dve leti v Mekinjah pripravljamo likovni extempore, tokrat že šesti. Pod vodstvom Tomota Smolnikarja in
Andreja Balantiča se je tudi letos odzvalo kar nekaj umetnikov, ki so se po jutranji podkrepitvi v društvenem domu
odpravili po Mekinjah iskati navdih ter ga prelili v svoje
umetnine. Da nam pa umetnosti ne umanjka naslednje
leto, ko dogodek ni predviden, pa bomo izdelke predstavili tudi na razstavo.
DRUGO
Pustovanje za najmlajše (18.02.)
V soboto, 18.2.2012, je v domu ŠKD Mekinje potekalo
otroško pustno rajanje. Udeležilo se ga je lepo število
otrok, animatorka ga. Renata Semprimožnik pa je skupaj
s pomočniki poskrbela za veselo rajanje otrok ter zabavne
igre za maškarce. Vsi udeleženci rajanja so prejeli brezplačni krof ter pijačo. Izbrana je bila tudi najlepša maškarca, ki jo je določila komisija v sestavi g. Francija, Denisa
ter Robija. Za najlepšo maškarco je bila izbrana čebelica,
ki je za nagrado prejela lesene sani. Prav tako pa so ob
zaključku prireditve vse otroške maškarce prejele praktična darila. Zahvala za okusne pustne krofe gre v prvi
vrsti pekarni Duplica in Ga. Nives Matjan, ter podjetjem:
zavarovalnica Triglav, Nova Ljubljanska banka, Zarja elektronika in Avtotehna oprema, ki so poskrbeli, da je prav
vsaka pustna šema prejela praktično nagrado.
ŠKD in KS Mekinje
december 2012
20
2012 MEKINJČAN
MEKINJČAN 2012
DRAMSKA SKUPINA
Očistimo Slovenijo (24.03.)
V soboto, 24. marca, smo tudi v Mekinjah s skupnimi
močmi po najboljših zmožnostih očistili naš kraj.
Udeleženci akcije smo se zbrali ob 8. uri pred športno kulturnim domom in nato v skupinah odšli sanirat
divja odlagališča po kraju. Akcijo smo zaključili okoli 13. ure, ko smo se utrujeni pogostili še z okusnim
golažem. Skozi cel dan smo nabrali za več kot za dve
polni traktorski prikolici smeti.
Člani dramske skupine so doslej odigrali že 17 predstav
komedije Damski krojač; v letu 2011 so uprizorili 7 predstav, v letu 2012 pa 10. Za uvod je Sabina Gruden na predstavah zapela italijansko ljubezensko pesem Se tu m’ami
skladatelja Alessandra Parisottija. Člani dramske skupine
so povsod doživeli lep sprejem in navdušili publiko. Ob
priklonu pa so gledalce vsakokrat pozdravili še s tradicionalnim vzklikom: »Trikrat hura za publiko!« in s trikratnim
»Hura!«
Delovna akcija ŠKDM in KS Mekinje (30.06.)
V soboto, 30.6. so imeli člani sveta KS Mekinje in člani
ŠKD Mekinje delovno akcijo. Poleg ureditve prostorov
dramske skupine in prostorov krajevne skupnosti, so
očistili in na novo prebarvali tudi poškodovano oz. od.
nepridipravov prepleskano avtobusno postajo, ki bo
sedaj lahko zopet služila svojemu namenu.
Družabni piknik Mekinjčanov (25.08.)
Letošnji piknik mekinjske mladine in mladih po duši je bil, podobno kot prejšnja leta organiziran na travniku
v Oševku. V želji po čim večji udeležbi smo piknik letos prvič namesto na prvi julijski, izvedli zadnji vikend v
avgustu (25. 8.). Poleg odličnih čevapčičev, ražnjičev , bučk in ostale okusne hrane izpod rok Mihe Pavliniča in
igranja nogometa ter badmintona, smo se sokrajani družili in klepetali pozno v noč. Tudi letos so na pikniku
mekinjski šrangarji paroma, ki sta se poročila v obdobju zadnjega leta izročili skromni darili, katerih sta bila
mladoporočena zakonca Polona in Tine Kropivšek ter Ksenja in Jure Mandelj, izkazano vesela. Za naslednje leto
pa upamo, da bi se naš piknik že lahko zgodil na kakem primernejšem in predvsem bližjem kraju.
Dramska skupina Športno kulturnega društva je pod
vodstvom Sonje Bernot takoj po novem letu začela intenzivno delati. Nadaljevali so z uprizarjanjem komedije
francoskega avtorja Georgesa Feydeauja Damski krojač,
ki so ga premierno uprizorili 21. oktobra 2011 v Mekinjah, režirala pa ga je Andreja Humar Gruden.
Takoj po novem letu so imeli dve gostovanji, in sicer v
soboto, 7. januarja 2012 ob 19.00 v Gornjem Gradu in 14.
januarja 2012 na Križu pri Komendi. Februarja 2012 je
dramska skupina z Damskim krojačem ponovno nastopila v Mekinjah, in sicer 25. februarja 2012 za zaposlene
iz podjetja Calcit, 26. februarja 2012 pa za vse gledalce,
ki so si predstavo želeli ogledati. Naslednje gostovanje
je bilo 10. marca 2012 v Selnici ob Dravi. 14. aprila 2012
se je dramska skupina odpravila na svoje prvo gostovanje v Zalog pri Ljubljani. Nastopali so v zasedbi: Moulineaux Nace Koncilja, Bassinet Silvo Balantič, Copelli Mark
Dojčinovič, Etienne Leon Bernot, Gospa Aigreville Maja
Korošec, Suzanne Lara Bernot, Rosa Sonja Bernot, Yvonne
Sabina Gruden, Tina Vahčič (Mekinje 26. 2. 2012 in Zalog
pri Ljubljani), Gospa d’Herblay Judita Pavlinič, Denise Zajc
(Mekinje 25. 2 2012), Pomponnette Marija Golob.
Na začetku nove sezone je Silvo Balantič nehal igrati, zato
sta se njegovo vlogo Bassineta začela učiti Rok Jeglič in
Žiga Berlec, delo blagajnika pa je namesto njega prevzel
Mark Dojčinovič. Rok Jeglič je v vlogi Bassineta uspešno
nastopil na prvi igri nove sezone v Lukovici 17. novembra
2012. Zatem je dramska skupina v novi zasedbi gostovala še v Podpeči v soboto, 24. novembra 2012, v Zgornji
Ložnici 8. decembra 2012 in v Pristavi pri Mestinju v občini Podčetrtek 22. decembra 2012.
21
december 2012
ŠKD in KS Mekinje
Dramska skupina navezuje vedno nove in nove stike z
drugimi dramskimi skupinami po Sloveniji. Tako so na
povabilo naše dramske skupine letos v Mekinjah gostovale tri dramske skupine s svojimi predstavami. 21.
januarja 2012 je dramska skupina KUD Ivan Cankar iz
Šmartnega v Tuhinju uprizorila igro Vinka Möderndorferja Podnajemnik. Naslednja je gostovala dramska skupina
KUD Svoboda Zalog pri Ljubljani, ki je 11. marca 2012 uprizorila komedijo Pelikan ali otroci po želji, ki jo je napisal
Marcel Franck. Pred novim letom pa nas je 15. decembra
2012 razvedrila zabavna komedija z naslovom Pridi gola
na večerjo, ki jo je napisal Marc Camoletti, uprizorila pa
Dramska sekcija KD Pavza iz Selnice ob Dravi.
Dramska skupina Športno kulturnega društva Mekinje
živahno deluje in v prihodnjem letu načrtuje več svojih
in drugih gostovanj, novo premiero in gledališki abonma.
GLEDALIŠKI ABONMA
Dramska skupina Športno kulturnega društva Mekinje
želi v prihodnji gledališki sezoni 2013/14 organizirati
gledališki abonma, ki naj bi vključeval domačo premiero in še štiri druge kvalitetne predstave slovenskih
amaterskih gledališč, torej skupaj pet predstav, ki bodo
ob sobotah, predvideno v petih zaporednih mesecih.
Upamo, da boste prizadevanja gledališčnikov podprli
z vključitvijo v abonma. Akcija zbiranja prijav na abonma se bo začela v spomladanskem času, ko bodo znani
že naslovi posameznih predstav in datumi uprizoritev.
LEPO VABLJENI!
Za dramsko skupino:
Andreja Humar Gruden
ŠKD in KS Mekinje
december 2012
22
2012 MEKINJČAN
MEKINJČAN 2012
ŽELJE UČENCEV IN UČENK POŠ MEKINJE OB NOVEM LETU
ALEKSANDER PO
DGORNIK
ŽELIM VAM, DA
SE
LARA HRDLIČKA: ŽELIM
VAM, DA BI SE IMELI VSI
RADI, DA BI VAS IMELI
RADI MIKLAVŽ, BOŽIČEK
IN DEDEK MRAZ. OTROKOM ŽELIM, DA BI UBOGALI UČITELJICO IN
DOBILI VELIKO IGRAČ.
ŽELIM VAM, DA BI BILI VSI
VESELI. (1. RAZRED)
:
BOSTE
POČUTILI SREČ
NO, DA
SE BOSTE IM
ELI LEPO
IN SE BOSTE
ZABAVALI.
ŽELIM VAM, DA
BI S SNEGA NAREDILI
SNEŽENE
MOŽE. (1. RAZR
ED)
URBAN KRT:
VSEM ŽELIM VAM,
DA STE PRIJAZNI,
OTROKOM PA, DA
SE V ŠOLI NE BI
KREGALI.
(1. RAZRED)
TIMI ŽAGAR:
VSEM MEKINJSKIM OTROKOM
ŽELIM, DA SE ZUNAJ LEPO
IGRATE,
DA
POSTAVLJATE
SNEŽAKE IN DA VAM BO BOŽIČ
VŠEČ, DA VAM BO TAKRAT
LEPO. (1. RAZRED)
TILEN BENCAN: ŽELIM VAM DA BI
BILI PRIJAZNI. (1. RAZRED)
TIMI POSL: ŽELIM VAM, DA BI V NARAVI LEPO
ŽIVELI. DA BOSTE VESELI, DA NE BOSTE UBIJALI
ROK ŠINKOVEC: ŽELIM VAM, DA BOSTE IMELI LEPO NOVO LETO, DA BI SE
IMELI LEPO, DA BI SE VELIKO SMEJALI IN BI DOBILI LEPA DARILA.
(1. RAZRED)
ŽIVALI, DA BOSTE ZANJE LEPO SKRBELI IN JIH
MAJ MAJCEN: ŽELIM VAM, DA BI BILA NEPRESTANO
NOČ IN BI NEPRESTANO SPALI TER DA BI NEPRESTANO
PADAL DEŽ. (1. RAZRED)
HRANILI. DA NE BI OSLEPELI, DA SE BOSTE LEPO
IGRALI IN NE BOSTE NASILNI. ŽELIM VAM, DA
LEPO PRAZNUJETE SVOJE ROJSTNE DNEVE.
FILIP MIJOVSKI: ŽELIM VAM, DA SE IMATE LEPO. KO BOSTE IMELI ROJSTNI
DAN, DA SE NE BOSTE KREGALI ZARADI DARILA. DA BOSTE IMELI DOBRE
PRIJATELJE, S KATERIMI SE NE BOSTE KREGALI. (1. RAZRED)
ZOJA KOČAR: RADA BI, DA BI BILI VSI VESELI, KADAR PA BI BILI
ŽALOSTNI POJDITE V CIRKUS. MEKINJČANI, UPAM, DA STE VSI
DOBREGA SRCA. VSEM OTROKOM ŽELIM, DA BI IMELI DOBRE
UČITELJICE. ŽELIM VAM, DA SE VAM IZPOLNI VSAKA ŽELJA. DA BI
IMELI VSI LEPA IMENA. DA BI VSI ZNALI ABECEDO IN ŠTEVILA, DA
BI IMELI VSI DOVOLJ DENARJA. LEPO VAS POZDRAVLJAM.
1. RAZRED
(1. RAZRED)
23
december 2012
ŠKD in KS Mekinje
ŠKD in KS Mekinje
december 2012
24
2012 MEKINJČAN
MEKINJČAN 2012
Ob tej priložnosti se še enkrat iskreno zahvaljujem vsem donatorjem in
podpornikom, ki so pomagali pri izidu zbornika!!!
Poleg vsega naštetega pa vas obveščamo, da je v telovadnici društvenega doma še
nekaj prostih terminov, za razne rekreacije (košarka, nogomet, badminton, odbojka,...)
ali druge dogodke. Več informacij dobite na spletni strani www.skd-mekinje.si ali pa na
e-pošti: [email protected] Za vse, ki pa želite sodelovati ali se vpisati v društvo,
pa je spodaj vpisnica, katero izpolnite in pošljite na naslov ŠKD Mekinje, Cankarjeva 37,
1240 Kamnik (tudi [email protected]). Lahko pa jo tudi osebno prinesite v nabiralnik društvenega doma, ali pa na občni zbor, ki bo 1. februarja. Članarina znaša 5€,
poravnali pa jo boste na občnem zboru, kjer boste dobili tudi člansko izkaznico, lahko
pa članarino nakažete tudi na naš TRR (02312-0014457277 – Nova LB).
25
december 2012
ŠKD in KS Mekinje
ŠKD in KS Mekinje
december 2012
26