3.R

NAČRT OCENJEVANJA PO MESECIH
SEPTEMBER
MATEMATIKA (PREGLEDNICE, RAČUNAMO DO 100 BREZ PREHODA, NA
KOLIKO DO 20 pisno)
OKTOBER
ŠPORT (TEK)
SLOVENSKI JEZIK (DEKLAMACIJA ustno)
GLASBENA UMETNOST (POSLUŠANJE ustno)
NOVEMBER
MATEMATIKA (RAČUNAM DO 100 S PREHODOM - ustno)
SPOZNAVANJE OKOLJA (KMETIJA + PROMET pisno)
ŠPORT (ATLETSKE PRVINE; SKOK V DALJINO Z MESTA, Z ZALETOM,
PLEZANJE PO LETVENIKU, DROGU)
SPOZNAVANJE OKOLJA (RAST, RAZVOJ… pisno)
DECEMBER
SPOZNAVANJE OKOLJA (ŽIVLJENJSKO OKOLJE-PREDSTAVITEV
PLAKATOV ustno)
LIKOVNA UMETNOST (slikanje, risanje ustno)
JANUAR
ŠPORT (IGRE Z ŽOGO; PODAJANJE, LOVLJENJE, MET V DALJINO,VODENJE
ŽOGE)
MATEMATIKA (DELI CELOTE/SIMETRIJA pisno)
FEBRUAR
SLOVENSKI JEZIK (BRANJE Z RAZUMEVANJEM; NEUMETNOSTNO
BESEDILO pisno)
MAREC
GLASBENA UMETNOST (POJE, IZVAJA SPREMLJAVE ustno)
SPOZNAVANJE OKOLJA (SVETLOBA, ZVOK pisno)
ŠPORT (PLESI)
SLOVENSKI JEZIK (TVORJENJE BESEDILA OB NIZU SLIK pisno)
APRIL
MATEMATIKA (TELO, LIKI, ČRTA, TOČKA pisno)
MATEMATIKA (MERSKE ENOTE pisno)
SPOZNAVANJE OKOLJA (ONESNAŽEVANJE, ČLOVEŠKO TELO ustno)
GLASBENA UMETNOST (POZNAVANJE POJMOV pisno)
ŠPORT (SKOKI S KOLEBNICO, NASKOK NA SKRINJO, HOJA PO GREDI)
MAJ
SPOZNAVANJE OKOLJA (lastnosti snovi; IZDELAVA IZDELKA praktično)
GLASBENA UMETNOST (USTVARJANJAE ustno)
SLOVENSKI JEZIK (PRAVOPISNA ZMOŽNOST pisno)
SLOVENSKI JEZIK ( GOVORNI NASTOP ustno)
JUNIJ
MATEMATIKA (POŠTEVANKA – ustno)
MATEMATIKA (DELJENJE – ustno)
ŠPORT (PREVAL NAPREJ, NAZAJ, STOJA NA LOPATICAH)
LIKOVNA UMETNOST – arhitektura, grafika, kiparstvo ustno
___________________________
Preko celega leta
SLOVENSKI JEZIK: razumevanje umetnostnega besedila ustno