Muca copatarica.pdf

Januar, 2015
MUCA COPATARICA PRI GUMBKIH
Zgodba o Muci Copatarici nas je popeljala v svet domišljije, redoljubja in
zabave. Gumbki vanj potujemo vsak dan preko ustvarjanja, poslušanja
zgodbe, ob različnih socialnih igrah s copati in s prepevanjem pesmi. Obiskala
nas je tudi prava Muca Copatarica, s katero smo prepoznavali in razvrščali
copate.
Gumbki z Majo in Ester
PESMICE O MUCI COPATARICI
1. NI COPATKA
Ni copatka, ni copatka
kam se je izgubil?
Ni copatka, ni copatka
kdo mi ga je skril?
Je copatek, je copatek
za pečjo leži,
V njem pa sladko,
v njem pa sladko
Metkin mucek spi.
2. IŠČEMO MUCO
Hodimo po gozdu, hodimo po gozdu, nič se ne bojimo, nič se ne bojimo.
Hodimo po gozdu, hodimo po gozdu, iščemo muco, iščemo muco.
Ena, dva, tri, štiri, Ena, dva, tri, štiri,
Stoj!
Slišiš? Je to muca?
(Ja oz ne) 
V MALI VASI
Tu pri nas je, v mali vasi
sto in sto in sto otrok,
nepospravljenih copatk j pa
dvakrat toliko okrog.
Kdo je nor, da jih pospravi,
on, ti, jaz - o, jaz že ne,
naj jih mame, naj se same
Hudelj hudelj - kdor jih če. (tega stavka ne slišim dobro, kaj reče...)
Tako pa v mehkih tacah - šlik, šlak,
šlik, šlak, šlik šlak,
prišla je muca mama,
odnesla koš copat.
Zdaj pri nas je v mali vasi,
sto in sto in sto otrok,
a pospravljenih copat je
dvakrat toliko okrog.