File - Župnija Zali Log

SLOVO GOSPODA ŽUPNIKA
Dragi župljani vseh treh mojih župnij!
Ob slovesu besede težko tečejo. A rad bi se
vsakemu od vas posebej zahvalil za teh
čudovitih pet let, ki sem jih smel preživeti
skupaj z vami v župnijah Dražgoše, Zali Log in
Železniki. Ni še dolgo, ko sem z velikim
optimizmom prišel v naše župnije. Skupaj smo
v teh letih gradili temelje za lepši jutri vseh
župljanov. Lepo je bilo sobivati z vsemi
družinami in tudi posamezniki v naših krajih.
Prav tako sem doživel veliko lepega v stiku s
trpečimi, preizkušanimi in starejšimi brati in
sestrami. Moje posebno veselje pa je bilo delo
z otroki in mladimi – hvala vam, da ste mi
vračali veselje. Hvala tudi, da sem smel
preživeti pet lepih let z otroki in kolektivom
Antonovega vrtca. Bogu hvala tudi za vse tri
moje kaplane, predvsem hvala za njihovo
duhovniško gorečnost, vso pastoralno pomoč
in lepo sodelovanje z menoj.
Skupaj z vsemi vami sem obhajal in delil v
Kristusovem imenu zakramente – skupaj smo
hodili po poti od rojstva do slovesa s tega
sveta. Preko molitve smo skupaj spreminjali
svet. Hvala vam, da sem se počutil v naših
župnijah sprejetega kot duhovnik, kot vaš
dušni pastir. Sedaj, ko s 1. avgustom 2011
nastopam službo župnika v župniji Jarše pri
Domžalah, so moje misli in molitve še vedno z
vami. Tudi v prihodnje se vezi, ki so se v teh
letih stkale med nami, ne bodo pretrgale,
ampak jih bomo gojili naprej v molitvenem
spominu. Bog vam povrni, dragi župljani, za
vse!
Slovo župnika Andreja Jemca v župniji
Dražgoše bo v nedeljo, 24. julija, ob 8. uri.
Slovo v župniji Zali Log bo prav tako v
nedeljo, 24. julija, ob 10. uri. Od župljanov
župnije Železniki pa se bom poslovil v nedeljo,
31. julija, ob 10. uri.
BOG Z VAMI!
SLOVO GOSPODA KAPLANA
Dragi župljani treh župnij!
Po preteku dveh let med vami, vam želim reči
trikrat po dve besedi: BOGU HVALA, BOG
POVRNI in Z BOGOM.
BOGU HVALA za Njegovo bližino in
poslanstvo, za lepo sodelovanje z g. župnikom
Andrejem, ki mi je zgled gorečnosti za Božje
kraljestvo in vam, ko smo se srečevali ob
bogoslužju, raznih akcijah, srečanjih, ali pa
mimogrede in ki vero v Boga potrjujete z
življenjem.
BOG POVRNI za vse dobro, ki sem ga od vas, po
vas in z vami prejel in doživel.
In slednjič: Z BOGOM! Da bi še naprej iskali
njegovo bližino in živeli z Njim in Zanj.
Slovo g. kaplana Mateja Nastrana v župniji
Dražgoše bo v nedeljo, 24. julija, ob 8. uri, v
župniji Železniki v nedeljo, 24. julija, ob 10. uri in
v župniji Zali Log v nedeljo, 31. julija, ob 9. uri.
Pri vseh treh slovesih bo tudi darovanje (»ofer«) za
g. kaplana.
G. Matej Nastran odhaja v službo kaplana v
župnijo Škofja Loka. Pri njegovem nadaljnjem
delu mu želimo obilo Božjega blagoslova in Bog
povrni za vse!
ŽUPNIJSKI KOLEDAR
Od 19. do 23. julija bomo ministranti in pevci
otroških in mladinskih pevskih zborov na letovanju
v Ankaranu. Odhod avtobusa bo v torek, 19. julija,
ob 9. uri izpred župnišča v Železnikih, odhod
domov pa bo v soboto, 23. julija, ob 14. uri izpred
župnišča v Ankaranu (domov se vrnete z osebnim
prevozom).
V nedeljo, 24. julija, bomo obhajali Krištofovo
nedeljo, ko bo v vseh župnijah blagoslov
avtomobilov.
V nedeljo, 7. avgusta, pa bo v vseh treh župnijah
slovesen sprejem novega g. župnika Tineta Skoka
in g. kaplana Jureta Koželja. Povabljeni prav vsi
župljani!
Prosim, da VSI (razen ključarjev), ki imate
ključe od župnijskih stavb in cerkva, le te
vrnete v župnijsko pisarno najkasneje do 25.
julija 2011.
PONOVITEV NOVE MAŠE LUKA
DEMŠARJA
V nedeljo, 31. julija, ob 8. uri bo v župnijski
cerkvi v Dražgošah ponovitev nove maše rojaka
Luka Demšarja. Vse župljane Dražgoš prosim, da
skrbno pripravite to veliko slovesnost (mlaji,
okrasitev cerkve, nagovori, pecivo…). Pri tej sveti
maši bo tudi darovanje (»ofer«) za novomašnika.
Nova maša je tako velik dogodek, da ste k tej
slovesnosti povabljeni vsi od blizu in daleč!
ZAHVALE
Iskrena hvala za priznanje Občine Železniki, ki
sem ga prejel 1. julija 2011 na pobudo vseh treh
Župnijskih pastoralnih svetov. Mislim, da si takega
priznanja osebno ne zaslužim, ampak, da je vse,
kar je bilo narejeno, sad medsebojnega dobrega
sodelovanja vseh župljanov – torej priznanje
poklanjam vsem mojim odličnim župljanom.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali, da je naš
oratorij tako odlično uspel. Hvala še sponzorjem,
ki ste de odzvali v zadnjem tednu: Patronažno
varstvo Minka Šmid, Župnijska Karitas
Železniki, Janez Rant s.p., Jure Markelj, Gostilna
Trnje, Julka Gaser in še nekaj neimenovanih.
Hvala tudi vsem gospodinjam, ki ste nas vsak dan
zasipale s sadjem in sladkimi dobrotami. Še
najbolj hvala pa vsem odličnim animatorjem.
Vsem Bog povrni!
Neimenovani je daroval 250 EUR za obnovo
župnišča na Zalem Logu, ter 20 in 100 EUR za
cerkev sv. Frančiška. Bog povrni!
Hvala vsem, ki naredite karkoli dobrega v korist
naših treh župnij in Antonovega vrtca.
Mašni nameni od 18. do 24. julij Pon. 18. 6. 19
20
20
h
h
h
Ž D ZL Tor. 19. 6. 8
Ž h
Sre. 20. 6. 19
h
Ž Čet. 21. 6.
8
Pet. 22. 7. 19
h
Ž Sob. 23. 7. 8
19
h
h
ZL Ž NOVO NA SPLETNI STRANI
Na župnijski spletni strani si poglejte:
- reportažo o oratoriju v Železnikih,
- dobrodošlico novima dušnima pastirjema.
Ned. 24. 7. 7
8
Ž D h
h
KRAŠENJE CERKVE – ŽELEZNIKI
Prvi teden: skupina Saše Sovinec, Dašnica 117,
tel.: 514-76-33.
Drugi teden: skupina Alenke Kokalj, Dašnica
148, tel.: 514-75-14.
Tretji teden: skupina Jožice Mesec, Na Kresu 3,
tel.: 514-65-20.
Vsakokratno skupino za čiščenje prosim, da
zalijete tudi rože pred vhodom v cerkev.
BRALCI PROŠENJ – DRAŽGOŠE
24. julij ob 8.00: Katjuša Rupar in Tajda
Marenk;
31. julij ob 8.00: Katja Nastran in Ana Lušina;
7. avgust ob 8.00: Lea Luznar in Sabina Habjan.
ŽUPNIJSKI URAD ŽELEZNIKI
Trnje 23, 4228 Železniki
Tel.:
Župnišče:
04/510-21-00
Antonov vrtec:
04/510-25-00
GSM župnik:
040-395-979
GSM kaplan:
031-463-828
Karitas (tajnica):
051-241-254
10
10
h
h
Sv. Lovrenc iz Brindisija, cerk. uč. Po namenu Ž h
Sv. Friderik, škof V Družina Šmid V Vinko in starši Jelenc V Terezija Kejžar Sv. Arsenij Veliki, puščavnik V zahvalo Mariji (K) Sv. Apolinarij, škof V Amalija Tavčar (sosedje) V Starši Kristan in Torkar ZL Ž Sv. Marija Magdalena V Nataša Bernik, obl. V Danijel Demšar, roj. dan Sv. Brigita Švedska, red.
V Janez Pintar, obl. V Vincencij Tolar, roj. dan V Zajc, Jakopič in Stanič 17. NEDELJA MED LETOM (KRIŠTOFOVA NEDELJA) V Peter in Janko Logar V Ivanka in Drago Habjan Za vse župljane V Buhovi V Iz družine Gregorja Demšarja Branje beril prvi teden DRAŽGOŠE Ned. ZALI LOG Ned. ŽELEZNIKI Sob. Ned. 24. 7. ob 8h Danica Jelenc 24. 7. ob 10h Janez in Mira Benedičič 23. 7. ob 19h Polona Megušar 24. 7. ob 7h Tadeja Šuštar ob 10h Franc Tušek URADNE URE:
Ponedeljek (ŽEL):
Četrtek ŽEL):
Petek (ŽEL):
Nedelja (ZL):
po sveti maši
po sveti maši
po sveti maši
10.00 – 10.30
Ob praznikih ni uradnih ur!
Spletna stran Železniki: http://zupnija-zelezniki.si/
Spletna stran Zali Log: http://zupnija-zalilog.si/
Občestvo je interno glasilo župnij: Dražgoše, Zali Log in Železniki.
Odgovarja: Andrej Jemec, župnik
E-pošta: [email protected]