spletne iskrice 2013

spletne ISKRICE
PRILOGA GLASILA OŠ DRSKA, NOVO MESTO
Letnik II, junij 2013
Spet so tu spletne ISKRICE!
Na naši šoli se veliko zanimivega in pomembnega zgodi tudi po izidu našega
šolskega glaisla, zato letos že drugo leto izajamo tudi spletne Iskrice. V njih je
nekaj literarnih prispevkov, reportaža iz poslovilne prireditve devetošolcev,
objavljamo obrazložitve za nagrado in športnika šole, fotografije devetošolcev
in še in še. Natisnite si jih in preberite.
SPLETNE ISKRICE, PRILOGA GLASILA OŠ DRSKA, NOVO MESTO, LETNIK 11, JUNIJ 2013
www.os-drska.si
Uredila: Mojca Kadivnik
Urejanje naslovnice: mag. Andreja Burger Muhič
Fotografije: učenci in delavci šole
1
NAŠA REPORTAŽA
DEVETI RAZRED SE POSLOVI
Devetošolci se pripravljajo na zadnji nastop na OŠ Drska
Učitelji Katja, Lidija, Erik
2
Med prireditvijo...
Učiteljica, kaj je to?
Nagovor predsednice šolskega parlamenta
3
Posebno nagrado dobi...
.....Sebastjan Maraš!
4
Najuspešnejše devetošolke
Utrinki iz nastopov
5
6
OSMI RAZRED SE BORI ZA KLJUČ
7
Prisežemo, da .....:)
8
NAGRADA ŠOLE: TJAŠA HOČEVAR, učenka 9. b
Na fotografiji z ravnateljico in učenkami, ki so se uvrstile v ožji izbor:
Od leve proti desni: ravnateljica Nevenka Kulovec, Nika Muren iz 9. a, Tjaša Recelj iz 9. a, Eva Beg
iz 9. b, Veronika Hrovat iz 9. b.in Tjaša Hočevar, 9. a
Tjaša Hočevar je uspešna na različnih področjih. Sodelovala je na tekmovanjih v znanju iz
matematike, slovenščine, angleščine, kemije,… in osvojila bronasta, srebrna priznanja,
opravila je bralno značko iz slovenščine, nemščine, angleščine. Spretnost ravnanja s čopičem
in filigranska natančnost pri risanju sta zaznamovali številne dogodke na šoli, ki jih je likovno
upodobila Tjaša. Na prvi pogled resna, zadržana, toda odločna, vztrajna, predana likovni
umetnosti, branju knjig v angleščini ter spretna pri računalniškem oblikovanju. Čeprav nikoli
ne stopa v ospredje, sošolci in učitelji spoštujemo njeno zanesljivost in veliko odgovornost za
opravljeno delo. S preigravanjem besed hitro ustvari hudomušno in igrivo pesem. Njena
vztrajnost izstopa pri še tako zapleteni gimnastični vaji ali pri različnih športnih igrah. Sivi
vsakdan preslikava v pestrost barv na njen, izviren način.
Razredničarka Lidija Skube
9
NAJ ŠPORTNIK ŠOLE JE NACE KOPRIVNIK.
Nace je živahen in igriv fant. Ni le uspešen na športnem področju, temveč tudi na učnem.
Obvlada veliko različnih stvari: igra igrice na računalniku, v šoli in po pouku se rad druži s
prijatelji, rad ima dekleta in jim včasih malo ponagaja, sošolcem pomaga pri učenju.
Je zabaven, v njegovi družbi ni nikoli dolgčas. Zelo dobro se organizira pri učenju in
opravljanju šolskih obveznosti, saj se 4x na teden udeležuje nogometnih treningov v
Domžalah.
Šolski šport je zaznamoval z uspešnimi nastopi v nogometu, odbojki, košarki in atletiki. Bil je
edini šprinter Dolenjske na državnem atletskem prvenstvu, kjer je nalogo dostojno opravil.
Za njegove uspehe na učnem in športnem področju je zaslužna njegova družina, ki ga
spodbuja tako pri učenju kot v športnih aktivnostih.
10
NAJ ŠPORTNICA ŠOLE ZALA LAVRIČ.
Zala je ena najbolj poznanih deklet na OŠ Drska. Krasi jo izredna borbenost ter smisel za
kolektivnost in prijateljstvo, je umetnica na igrišču ter športnica po duši. Vse naloge opravi
vestno in natančno, na njo se lahko vedno zaneseš.
Je redna članica šolske reprezentance na vseh področjih.
Pri njej se skozi leta vidijo pozitivni učinki ukvarjanja s športom, ki se odražajo predvsem v
njeni samopodobi.
Združuje jo vedno prijazen in nasmejan obraz, vztrajnost in želja po uspešnosti.
Najbolj aktivna je pri košarki, saj v klubu dosega izvrstne rezultate.
Je vzornica večini deklet na šoli.
11
LITERARNI UTRINKI
MOJA ŠOLA
Vsak dan z veseljem v šolo prihitim.
MOJA ŠOLA
Moja šola je velika,
Pri glasbi smo veseli,
bela modra in cvetlična.
ker bomo pesmico zapeli.
V naravi se nahaja,
Odmor je krasen čas za nas,
zeleni gozd jo obdaja.
družba nas odpelje na Kras.
Zraven šole so igrala,
Matematike nihče se ne boji,
a najbolj zasedena so gugala.
slovenščina vse nas ukroti.
Irena Matid, 4. a
Ko zvonec zazvoni,
MOJA ŠOLA
hitro se mi domov mudi.
Šola je velika stavba,
Eva Vehar, 4. b
v kateri dopoldne živim
in si pametne misli obudim.
MOJA ŠOLA
V razredu je zabavno,
V šoli pet ur imam na dan,
ker je učencev malo.
v odmoru pa postanem razigran.
Pri zajtrku in kosilu hranilne snovi dobim,
Ti bi se le igrali in klepetali,
da potem lažje domov odbrzim.
da bi učiteljico v zbornico poslali.
Kuhar Aleš dobro kuha,
Šola je zabava in je prava zgaga!
hišnik pa zunaj sneg puha.
Kiara Pavlin, 4. b
Za različne cevi skrbi,
če je treba, še travo pokosi.
Tim Karlič, 4. b
12
šoli ter si zato bolj sproščen in lažje
treniraš.
Žiga Komljanec, 9. b
MOJA ŠOLA
Nekaterim je končati šolo edini cilj v
Danes deseti rojstni dan slaviš,
življenju.
zato se ti zdaj veseliš.
Nekaterim
pa
je
šola
pustolovščina in izziv. Kljub obveznostim,
težavam, skrbem in stresu, nam šola
Deset svečk boš upihnila
prinese veliko nepozabnih trenutkov. Šola
in se ti bo želja izpolnila.
nam daje možnost, da poleg znanja ponuja
priložnosti da pokažemo sposobnosti na
Vse prijatelje boš povabila,
različnih področjih. Učitelji nam pomagajo
vseh daril se boš razveselila
pri odkrivanju sposobnosti, za katere ne
in s prijatelji torto delila.
vemo, da jih imamo. V šoli skupaj z nami
Marko Boškovid, 4. A
rastejo dobra samopodoba, samozavest,
znanje in nadarjenost.
Včasih gremo kar z veseljem v šolo …, ko
Tisa Dobovšek, 9. a
vemo, da znamo, ko je na urniku kakšen
dober predmet, kadar komaj čakamo, da
Šola je zgradba s štirimi stenami in
vidimo sošolce.
prihodnostjo vmes – pravi pregovor.
Če si športnik, je zelo dobro, da se učiš.
Čeprav se nam šola ne zdi prav nič
Potem te ne skrbi, kako bo naslednji dan v
zanimivega, kaj šele zabavnega, brez šole
13
ne bi bili to, kar smo. Skupaj s šolo
Na šoli mi je všeč okolje in šolska klima.
odraščamo, se razvijamo v samostojne
Učitelji se znajo potegniti za učence in
osebe, razvijamo nove poglede v svet. šola
med učenci se vsak dan spletajo močnejše
nam odpira vse možnosti, da v življenju
vezi.
počnemo to, kar nas veseli.
potrebovali drug drugega v prihodnosti. V
Mateja Petakovid, 9. b
vseh devetih letih sem se veliko naučila.
Nikoli
ne
vemo,
kdaj
bomo
od branja, do pisanja, do kemijskih reakcij,
Šola je vredna lepega spomina, za to
matematičnih enačb in likovnih tehnik.
moramo poskrbeti sami. To je naš drugi
Najpomembnejše, kar bom odnesla v
dom. Dom, kjer se v devetih letih šolanja
življenje iz šole je to, kar nosim v srcu, ne v
odločamo, kam naprej v življenju. V
glavi.
naslednjih letih šolanja in izobraževanja
Eva Beg, 9. b
moramo te želje uresničiti. Učitelji nam z
rdečim pisalom ne popravljajo le napak,
Učitelji - to so tiste osebe, ki nas mučijo. A
temveč nas učijo, kako naj v bodoče brez
vsi vemo, da nam v resnici želijo le
njih preživimo. Vmes pa toliko skrbi, da
najboljše. Oni so tisti, ki svoje znanje
prideš do uspeha. A ko ti uspe, pokaš od
prenašajo na nas. Oni so tisti, ki nam
veselja. Se veseliš zasluženih ocen. Veš, da
pomagajo uspeti. Učitelji niso na šoli le
zmoreš in se ne bojiš novih izzivov.
zato, da nas kregajo in ocenjujejo. Ne, to
Sara Djukid, 9. b
so osebe, ki nam, pomagajo spoznavati
svet. So tisti, ki nas poznajo in nam znajo
Mogoče je šola nekakšna ovira, ki jo
pomagati, ko je to potrebno. Mnogi
moramo
premagati, da
do
pravijo, da je šola drugi dom. Ja, potem so
pravega
življenja.
veliko
nam učitelji kot starši. Lahko jim zaupamo,
spušča
se z njimi pogovorimo in prepričani smo,
drugega za drugim v svet, nekatere po
da nam bodo vedno ponudili pomoč.
lestvi, druge bolj pri tleh, nekatere z
Jovana Miladinovid, 9. a
pridemo
Življenja
začetnico. Šola čisto počasi
z
oporo. Nekateri pa odhajajo počasi,
negotovo, namesto da bi s krili odleteli v
RDEČI BALON
življenje.
NEKOČ STA ŽIVELA DVA MEDVEDA – EDEN
Liza Mirtič, 9. b
MAJHEN IN EDEN VELIK. NEKEGA DNE STA
NAŠLA BALON. VELIKI MEDVED GA JE
14
JUNAŠKO ZGRABIL Z GOBCEM IN BALON
TAKRAT SO PTIČKI LAHKO V MIRU JEDLI
SE NI VEČ PREMIKAL. MALI MEDVED JE
SEMENA. MIHA JE BIL ZELO ZADOVOLJEN.
ZAČUDEN OPAZOVAL BALON VISOKO V
JAKOB JAKA BELE, 2. B
ZRAKU. NENADOMA JE PRILETEL ŠE EN
BALON. TUDI MALI MEDVEDEK GA JE
SPRETNO UJEL Z GOBČKOM. POSIJALO JE
SONCE. VELIKI MEDVED JE NAENKRAT
SPUSTIL VRVICO IN BALON SE JE DVOGNIL
VIŠJE
IN
ODLETEL.
KAJ
PA
MALI
MEDVEDEK? ŽE VEDNO JE MOČNO DRŽAL
BALON ZA VRVICO. ZAČEL JE PIHATI VETER
IN LETEČI BALON SE JE SPUSTIL V BLIŽINO
VELIKEGA MEDVEDA. SKORAJ JE BIL ŽE
ZRAVEN NJEGA IN GA SKORAJ ŽE UJEL Z
Žiga Muhič in Vid Borja Fon, 1. a
GOBCEM. USPELO MU GA JE UJETI-.
TRDNO GA JE DRŽAL V GOBCU. PRAV
TAKRAT PA JE MALI MEDVDEDK SPUSTIL
STALJENI SNEŽAK
SVOJ BALON IN BALON JE POLETEL
NEKEGA DNE JE PADAL SNEG. MAJ IN
NEKOLIKO VIŠJE. MEDVDEDEK JE GLEDAL
PRIJATELJ MATEJ STA SE DOLGOČASILA V
ZA NJIM. IN KAJ ZDAJ? GA SKRBI? A BALON
HIŠI. SKLENILA STA DA GRESTA VEN
SE KAR NAENKRAT SPUSTI DO MEDVEDKA,
NAREDIT SNEŽAKA. NAREDILA STA ENO
TA GA PA HITRO ZGRABI.
VELIKO KEPO POTEM PA ENO MANJŠO IN
ŽIGA KASTELIC, 1. B
NAJMANJŠO KEPO. ZDELO SE JIMA JE DA
SNEŽAKA ZEBE. MAJ IN MATEJ STA VZELA
OBLAČILA. OBLEKLA STA GA V PLAŠČ,
HLAČE, MAJICO, ROKAVICE, ČEVLJE IN
MIHA , PTIČJA HIŠICA IN MUC
KLOBUK. NASLEDNJI DAN JE POSIJALO
MIHA SE JE SPOMNIL NA PTIČKE.ŠEL JE V
TOPLO POMLADNO SONCE. SNEŽAK SE JE
KLET PO HIŠICO IN JO POSTAVIL.VIDEL JE
STOPIL. TUDI SNEG NA STREHI SE JE
MUCO KAKO PODI PTIČKE.SPOMNIL SE JE
STOPIL. SNEŽAK JE BIL ŽALOSTEN IN POD
KAJ BO NAREDIL. ŠEL JE VEN IN VALIL
NJIM JE BILA VELIKA LUŽA. ČEZ ŠTIRI DNI
KEPO. NAREDIL JE SNEŽENEGA PSA. OD
15
STA HOTELA ITI VEN . VPRAŠALA STA
MAMO IN MAMA JIMA JE DOVOLILA. KO
STA PRIŠLA DO MESTA KJER JE STAL
SNEŽAK, SNEŽAKA NI BILO VEČ. OSTALA
SO SAMO ŠE OBLAČILA. MAJ IN MATEJ STA
BILA
ZELO
ŽALOSTNA
JAKOB JAKA BELE, 2. B
LUKA, LILI IN MIHA SO ŠLI NA IGRIŠČE.
VSAK JE PRINESEL S SEBOJ ENO STVAR. LILI
JE PRIPELJALA KOLO. LUKA SKIRO, MIHA
PA TENIS LOPAR IN KOŠARKAŠKO ŽOGO.
LUKA IN LILI STA SE GUGALA NA
Enrique Pršlja, 1. A
GUGALNICI. NASLEDNJI DAN SO VSI
PRIJATELJI ODŠLI V ŠOLO. LUKA JE SEDEL Z
LILI, MIHA PA JE BIL ŽALOSTEN, KER JE
JAZ, ČUDEŽNI LONČEK
TUDI HOTEL SEDETI Z NJIMA. MED
NEKEGA DNE JE EN DEČEK BRSKAL PO
ODMOROM JE LUKA PRINESEL ZANIMIVO
SMETEH. TAM JE NAŠEL LONČEK. TO SEM
KNJIGO, KI JO JE HOTEL PREBRATI TUDI
BIL JAZ. BIL SEM ZELENE BARVE, POVRHU
MIHA. FANTA STA SE ZAČELA PREPIRATI IN
SEM BIL TUDI VELIK. KUHAL SEM LAZANJO.
CUKATI ZA MAJICI. LILI SE JE USTRAŠILA IN
DOMA JE DEČEK REKEL OČKU: »OČI
JU PROSILA, DA SE NEHATA PREPIRATI.
SKUHAJ MI LAZANJO.« TO SO BILE
MIHA SE JE OPRAVIČIL LUKI. NA KONCU
ČAROBNE BESEDE. ZAČEL SEM KUHATI.
STA PRIJATELJA SKUPAJ GLEDALA KNJIGO.
KER
PIA OLGA ŠEPEC, 2.B
KONČANJE KUHANJA, SEM POPLAVIL VSO
NI
NIHČE
POZNAL
BESED
ZA
VAS. LJUDJE SO BILI PRESREČNI. VEDNO
SO HODILI PO LAZANJO K DEČKU. NA
KONCU SEM POSTAL KUHARSKI MOJSTER.
ENKRAT SEM SE RAZBIL IN MOJE OSTANKE
SO DALI V MUZEJ. POSTAL SEM ZELO
ZNAN. VSI SO HOTELI VIDETI TA ČAROBNI
LONČEK. ZALOGE PA SO IMELI ŠE DOVOLJ
ZA NEKAJ ČASA. BENO SELAN, 2. B
16
15. ure. Ko pride domov, skuha kosilo. Če
HODI, HODI
peče palačinke, ji z veseljem pomagam.
PO PUŠČAVI KAMELA,
Zelo je vesela, ker je končala s študijem in
LETI, LETI
piše diplomsko nalogo, a to ni več tako
OKROG NJE ČEBELA.
naporno. Kadar ima popoldne prosto in
JAKOB SEČEN, 2. C)
brez obveznosti, se ukvarja s športom. Če
DELOVNI DAN MOJE BABICE
imam veliko domače naloge, mi pomaga in
Moja babica vstane ob šestih ali pa ob pol
me posluša, ko berem. Skoraj vsak večer si
sedmih. Pripravi si zajtrk in skuha kosilo.
umiva lase. Pred spanjem pere perilo in
Okrog osmih se odpravi v službo. Dela v
pospravlja posodo v kuhinji. Vsak večer
Šentjerneju kot računovodkinja. Iz službe
pripravi zase in zame oblačila za naslednji
se odpravi ob petih ali šestih. Potem se po
dan in očiju zlika srajco. Preden zaspim me
navadi preobleče, poje pozno kosilo in
vedno objame.
prebere časopis. Včasih se zabavamo,
Serena Vrhovnik. 3. a
dokler nas mami ne pokliče na večerjo.
Moja babica zvečer rada kvačka ali plete.
MAMICE
Ob devetih ali pa ob desetih se odpravi
Moja mami dela v trgovini Mercator. Je
spat.
prodajalka. Ko pride v službo, se preobleče
Mia Plantan. 3. a
v belo haljo. Delo prične kot ji pove
poslovodja - na blagajni ali delikatesnem
MAMICE
oddelku, kjer prodaja kruh in salamo. Po
Moja mami vstane ob 5. uri. Služba se ji
potrebi ljudem pomaga, da lažje najdejo
prične ob 5:55 uri. V službi najprej popije
stvari, ki jih iščejo. Prodaja različne stvari:
kavo s sodelavci. Zaposlena je na Centralni
kot so kruh, delikatesni izdelki, sadje,
čistilni napravi Novo mesto. Nekaj dela
zelenjava,
opravlja na terenu, tam odvzame različne
potrebščine….Prodajalec
vzorce odpadne vode in jih v laboratoriju
imeti urejeno trgovino: svežo zelenjavo,
kasneje analizira. V službi ji je zelo všeč, saj
pobrisane police in pregledane roke
so se preselili v nove prostore. Ima zeleno
uporabnosti, da ni v trgovini pretečenih
službeno vozilo, s katerim sem se že
izdelkov na prodajnih policah. Mami mora
peljala. Službo konča ob 13:55 uri, a
kot prodajalka najprej postreči stranke,
domov pride malo kasneje, po navadi do
nato pa zahvaliti za nakup.
17
mlečni
izdelki,
mora
šolske
vedno
Larisa Ljubi, 3. A
gledati olimpijske igre. Sedmi dan smo šli
pogledat
strica
Valentina
in
strica
Nekega dne me je očim Aleš zbudil že na
Bernarda. Osmi dan smo šli na najvišjo
vse zgodaj zjutraj in prav tako zbudil Julijo
goro v Levjevini, ki je visoka 4678 metrov.
(mojo sestrico) in mojo mamico Jano. Vsi
Deveti dan smo šli na tekmovanje v
skupaj smo se oblekli, vzeli kovčke, razen
Rubikovi kocki, kjer se mi je za vratom
moje sestrice Julije, in hitro šli v avto.
posvetilo zlato. Postavil sem rekord v
Odpeljali smo se na letališče Jožeta
Levjevini. Sestavil sem jo v štirih sekundah.
Plečnika. Let je bil vendar že ob treh
Deseti dan smo šli vsi skupaj na letalo in
zjutraj! Šli smo se prijaviti in hitro šli na
odšli domov. Jaka Lopez Vernig, 3.a
letalo. Leteli smo do mesta Firence, kjer je
živel eden najbolj slavnih izumiteljev, ki
Da sem prišla na vrh gradu, kjer stanuje
mu je ime Leonardo Da Vinchi. Iz Firenc
levček Klavdij, sem morala prehoditi več
smo se peljali na drugi konec sveta v
kot tisoč stopnic. Na srečo so imeli tudi
Levjevino v Levigrad. Levigrad je bilo
dvigalo. V dvigalu sem se peljala na vrh
glavno mesto Levjevine. Tam smo morali
gradu, sem videla celo levje mesto. Le še
najti Levji dol 8. Po dolgem času smo našli
dvajset stopnic je manjkalo, da bi videla
to hišo. Nato smo vljudno potrkali na
svoj dom. Videla sem slike Klavdijeve
vrata. Nato so se vrata odprla in lahko smo
mame. Klavdijev oče mi je dovolil, da pri
vstopili v hišo. Hiša je bila majhna, vendar
njih prespim. Klavdij mi je povedal, da ko
lepa. Videl sem velikega leva po imenu
bom hotela iti malo ven, da za dol ni
Ksaverij in zraven je bil še mali levček
dvigala. Povedal mi je tudi, da imajo odejo
Klavdij. Oba sta imela lepo košato grivo.
in da se nanjo usedeš, nato pa zdrsiš točno
Očim Aleš in mami Jana sta se pogovarjala,
pred vrata za ven.
da bomo ostali pri njih deset dni. Medtem
Zjutraj, ko sem se poslovila od Klavdija,
smo se igrali s Klavdijem. Drugi dan smo si
sem odšla domov. Larisa Ljubi, 3. A
ogledali Levjevino. Tretji dan smo šli v
Levomuzej. Četrti dan smo se šli kopat v
Lev se kopa. Tam smo vsi tako čofotali, da
je bilo vse mokro. Peti dan smo praznovali
levji praznik, ki se imenuje dan upora proti
okupatorju levu Hitlerju. Šesti dan smo šli
18
Elhana Sinanovid, 3.b
Čudežna šola
Nekega jutra so otroci odšli v solo. Najprej
so se preoblekli in preobuli, nato pa odšli v
razred. Razred je bil čist in pospravljen,
prej pa je bil umazan in razmetan. Otroci
Živa Kregulj, 2. C
so bili veseli, saj v umazanem razredu ne
Jeseni sem bil zunaj pred blokom in se
bi mogli nič delati. Vprašali so čistilce in
igral. Videl sem soseda, ki je prišel s
čostilke, če so oni pospravili, a so vsi rekli,
kombijem.Rekel je, da se selijo. Začeli so
da ne. Kdo je potem očistil, če so vprašali
nositi stvari in jih zlagati v kombi. Vprašal
že vse delavce? Nežka je rekla: “Mislim, da
sem jih, ali lahko pomagam. Na začetku
vem, koga vprašati.””Koga?” vpraša Mija.
sem pomagal držati vrata.Ker sem videl,
“Ravnateljico, saj veste, kdo je to, ona bo
da imajo veliko stvari, sem tudi jaz začel
že vedela.” “Oh, Nežka, ona ne bo vedela.
nositi vreče in škatle. Nesel sem vse, kar
To si si izmislila, saj si stara šele 6 let,” je
sem lahko dvignil. Sosedje so mi bili zelo
rekel Tomaž. Kaj pa, če ima neža prav in ne
hvaležni in tudi jaz sem se zelo dobro
vemo? Pojdimo raje k njej, morda bo pa
počutil.Dobro je pomagati drugim.
vedela. “Tok, tok, tok,” je potrkala Neža na
Semir Ahmid, 3.b
vrata. “Prosim, vstopite noter! Oooo,
otroci, kaj je pa vas zaneslo sem,” je
Zelo rada pomagam. Mamici pomagam pri
vprašala ravnateljica. “Se opravičujemo,
pranju, babici pri čiščenju, dedku pri
ampak je res nujno. Naš razred je bil čisto
slovenščini, očku pa pri načrtu. Po pomoči
razmetan, a ko smo vstopili, je bil čist in
se mi vsak zahvali. Tudi v šoli si pomagamo
pospravljen.” Ravnateljica se nasmeje:”
med seboj narisati, pisati, zapeti pesem,
včasih
tudi
pospraviti
ali
otroci, ne boste verjeli, ampak šola je
počistiti.
čarobna.
Pomagamo lahko, ker to želimo, včasih pa,
Delavci
ne
morejo
vsega
pospraviti.” Neža se oglasi:”če bi jaz rekla
ker moramo. Vem, da je nuditi pomoč zelo
– hočem kosilo, bi ga dobila?” Ravnateljica
lepo delo in mislim, da bo vsakega, ki rad
odgovori:”Ne, otroški glas ne upošteva. To
pomaga in je prijazen, veliko ljudi imelo
lahko rečemo le jaz, hišnik, pomočnik
rado.
ravnateljice in učiteljice. “ Ana je rekla:
19
“Joj, koliko je ura. Začne se pouk. Gremo,
Nogometna tekma
hitro. “ ravnateljica jih ustavi:” Počakajte!
V nedeljo je bil lep sončen dan. Oče me
Nikomur ne povejte, kar ste izvedeli. Tako,
je odpeljal na tekmo.
zdaj pa pojdite. Vidiš, Tomaž, tudi če si
Igrala sta nogometna kluba Krka in Drava.
majhen, si lahko pameten.”
To je bila tekma druge slovenske lige. Žoga
Nina Gorenc, 4. a
je bila na sredini igrišča, sodnik je zapiskal
in tekma se je začela. Kmalu je po napaki
Jaz, Miklavž
obrambe domačih, ekipa Drave dosegla
Nekega jutra sem se zbudil. Oblekel sem
gol. Ljudje na tribunah so bili zelo jezni, saj
se in odpravil v delavnico. Ko sem pogledal
so bili mnenja, da se je domačinom storila
noter, so vsi že delali. Škratki so veselo
krivica.
žvižgal. Vprašal sem jih, zakaj tako hitro
bratovega prijatelja Filipa. Zaradi grobe
delajo. Odgovorili so mi, da je naslednji
igre nogometašev Drave, se je zgodila
dan 6. december, moj god. Odpravil sem
huda poškodba. Celo rešilec je moral priti.
se na delo in delal ves dan. Dan je počasi
Čeprav je bila težka tekma, je bil za
tekel.
domače konec srečen. Zmagali so 2:1.
Zvečer sem zaspal in anglom naročil, naj
Publika je ploskala. Še na poti domov je
me zbudijo pred polnočjo. Stekel sem do
bilo po ulicah polno veselja. Klicala je
sani in pognal jelene. Darila sem razdajal,
mamica, da so na obisku sosedje in naj v
kolikor sem mogel hitro. Za las mi je
trgovini kupiva sok.
uspelo. Doma sem opazoval odpiranje
To popoldne sem zelo uživala. Želim si še
daril. Videl sem, kako so bili otroci
več takih dni.
žalostni, ker niso dobili pravih daril. Vzel
Katja Lipaj, 5. b
Na
levi
strani
sem
opazila
sem čarobno piščal. Zapiskal sem in čas se
je zavrtel nazaj. Še enkrat sem v miru
Razveselila sem mamico
razdelil vsa darila.
Bilo je tistega dne, ko sem mamico močno
Z nasmeškom sem gledal otroke, kako
presenetila in razveselila, da sem že mislili,
odpirajo darila. Vesel sem bil zanje. Od
da se bom zbudila v jezeru, saj je mamico
božička in dedka Mraza sem dobil lepe
zelo ganilo, da so na tla padale ogromne
čestitke za dobro opravljeno delo.
krokodilje solze.
Domen Makar, 5. B
Že zgodaj zjutraj sem se zbudila in začela
premišljevati, kaj bom mamici podarila za
20
materinski dan. Porodila se mi je dobra
Pri petih letih sem se naučila voziti kolo.
zamisel. S sestricama in bratom smo
Odločila sem se in prosila očka, da me
naredili program, ki je govoril, da brez
nauči
kolesariti.
mamice in očka ne bi mogli preživeti. Tudi
Imela sem rumeno kolo z rdečim
z glasbili smo se ji predstavili. Čez nekaj
napisom. Dobila sem ga za četrti rojstni
časa pa sem ugotovila, da je to premalo,
dan. Bila sem zelo navdušena.
saj mamica za nas naredi vse, kar le lahko,
Kolesa bi bilo škoda, če ga ne bi izkoristila,
tudi življenje bi dala za nas, zato sem
zato me je očka začel učiti voziti kolo.
začela izdelovati in napisala sem ji
Najino učenje je bilo zabavno, vendar me
pesmico, katera jo je po tem vsem
je bilo vseeno malce strah. Z mano se je
programu najbolj ganila.
učila tudi moja sestrica. Vozili smo se pred
Zelo je bila navdušena in tudi ona nas je
hišo.
želela presenetiti. Odpeljala nas je na
Očka me je držal, jaz pa sem poganjala
sprehod, na katerem smo nabrali ogromno
pedala. Potem je zaropotalo in jaz sem bila
zvončkov.
že
Začelo se je večeriti in starša sta nam
Počasi sem se že navadila padcev. Začutila
povedala, da smo jih zelo presenetili.
sem ravnotežje in kar sama peljala.
Prosila sta me, da šeenkrat preberem
Naslednje dni sem se z nasmehom peljala
pesmico
s
o
mami.
Skupaj
smo
se
na
tleh.
kolesom.
nasmejaliin kmalu je minil dan. Naslednji
Ko sva s sestrico peljali zares odlično, sta
dan pa smo želeli, da bi za mamico spekli
se starša dogovorila, da bomo imeli tudi
potico. Imeli smo priložnost, saj mamica je
izlet
šla v trgovino. Spekli smo ji marmorni
Še sedaj se vozimo na izlete in je prav
kolač, nad katerim je bila zelo navdušena.
super. Očku sem zelo hvaležna, da me je
Spet nas je pohvalila in mislim, da smo jo
naučil voziti kolo.
razveselili, ampak povrnili pa ji nismo tega,
Maša Breščak, 5. B
s
kar ona naredi za vse nas.
Tako je mamica praznovala materinski
dan.
Mia Grobler, ??
Tako sem se naučila voziti kolo
LJUBEZENSKO PISMO ZA SANJO
21
kolesi.
Draga Sanja!
Danes zopet mislim nate in na tvoj koder
plavih las.Ta koder se spušča k tvojemu
lepemu temnemu očesu in naprej do
tvojega nosa.Ta tvoj koder je odpotoval do
moje glave in sploh noče pobegniti iz
mojih misli.Je vsepovsod kamor
odidem.To je prava zmešnjava , ker ko te
vidim , odrvenim, se zresnim, za
malenkost zardim, grizem nohte, se ti
izmikam in ti pišem listke na skrivaj. Prav
zares trpim, ko se učim, se vse narobe
Katarina Ferkolj
naučim. Zmešam redkve in romboide,
zmešam note in piramide, zmešam mesta
DRAGA MOJA SANJA!
in žuželke in eksotične rastline.In želim si ,
Zate sem upesnil nekaj nerodnih verzov, ki
da to že mine. Ves čas mislim nate, draga
so ob misli nate napolnili mojo glavo.
Sanja na tvojo lepoto in seveda na tvoj
ODA SANJI
koder plavih las.
O tebi sanjam noč in dan,
Tvoj oboževalec! (Adriana Seličanec, 7. a)
Za vsak račun se trudim zaman.
Tvoja lepota je napravila zmešnjavo,
Zmešala je vse zvezke in vso glavo.
Ko mislim nate, se ustavi čas,
Kaj šele ko občudujem vsak koder tvojih
las.
Doma se mi prismodi kosilo, ker mislim
nate preobilo.
Mama pravi: »Fant moj, kaj ti je?«
Oče reče: » Bolezen loteva se te!«
22
Jaz pa si mislim: »Da, bolezen,
sprehodil, da vidi kakšne so Butale. Ko je
Takšna, ki ji pravimo ljubezen.«
prišel do predsednikove hiše, ga je policist,
Od nekoga. (Klara Hrovat, 7. a)
ki je stražil,vprašal kako mu je ime in kako
se piše. Odgovoril mu je, da mu je ime
Danilo, piše pa se Türk. Ko je slišal besedo
Butalec se sreča s predsednikom Slovenije
Türk, je mislil, da je Turek in ga izgnal iz
Nekega dne je predsednik Butal poslal
Butal.
pismo predsedniku Slovenije naj obišče
Ta dan je predsednik Butal čakal, a ni
Butale.
dočakal predsednika Slovenije.
Ko je prišel v mesto, so ga najprej polili z
Domen Rolih, 7.a
vodo. Rekli so, da to naredijo vsakemu, ki
pride v Butale. Najprej se je malo
aerodinamiki in zgradbi letala. Učitelj
Robert nas je celo leto vodil skozi njegovo
znanje o letalih. Imeli smo se lepo in
upamo, da bomo imeli tudi drugo leto
možnost modelirati z njim.
Krožek smo pridno obiskovali: Kristjan
Voglar, Matjaž Škufca, Anže Bojanc, Jure
Štangelj, Blaž Lah, Jakob Rauh, Klemen
Dan odprtih vrat na centru srednjih šol, 9.
Drenik.
r
Jakob, Matjaž in Kristjan
Pri modelarskem krožku smo vse leto
pridno modelirali in izdelovali jadralna
letala.
Naučili
smo
se
veliko
o
23
TD, 6.r
TD, 8. r - utripalnik
Prostovoljstvo v planinstvu
Prostovoljec pomeni biti nekdo, ki za svoje delo ne dobi plačila. Prostovoljstvo se še posebej
odraža v planinstvu. Vodniki, mentorji, reševalci, vodje planinske šole, označevalci poti... vse
to so prostovoljci. Vse trdo delo, ki ga vložijo, ni poplačano z denarjem, temveč z osebnim
zadovoljstvom in pohvalo.
Kaj bi planinske skupine brez vodnikov? Kaj bi planinci, ki gredo sami v gore, brez markiranih
poti? Kdo bi učil otroke na planinskih krožkih ali v planinski šoli, če ne bi bilo mentorjev. Kaj bi
naredil poškodovanec brez reševalcev? Kaj bi planinstvo brez prostovoljstva? Nič. Preprosto
ne bi bilo planinskih društev, ki bi organizirala pohode. Ljudem bi bila gora neznanka. Zato je
prostovoljstvo v planinstvu tako pommbno.
In kaj naj povem v zaključku? Predvsem to, da si vsi prostovoljci zaslužijo veliko pohvalo in
dolg, bučen aplavz.
Lovro Bukovec, 6. B
(prispevek je bil prebran na zboru planincev PD Krka Novo mesto)
24
DEVETOŠOLCI
SMRKAJEVCI
SMRKAJEVC TILEN POLANKO
Širši javnosti znan pod imenom: POLANKO
V prostem času s kolesom
okrog drvi,
kadar vreme primerno ni,
s košarkaško žogo se okrog podi.
Status: ZAFRKANT
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ŠCNM
SMRKAJEVC VASIL VASILEV
Širši javnosti znan pod imenom: VASKO
Vasko bolgarski je »lepotan«
in je zelo razigran.
Rad igra nogomet
in je sladek ko med.
Status: ŠARMER
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Športna gimnazija Novo mesto
SMRKAJEVC ALEN KOLEGAR
Širši javnosti znan pod imenom: KOLEGAR
Alen harmoniko igra,
na plese se spozna.
Tam veliko punc ima
in vsaki pomežiknit zna.
Status: PREPIRLJIVEC
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ŠCNM
25
SMRKAJEVC ŽAN COLNAR HRASTAR
Širši javnosti znan pod imenom: COLINS
Žan je drag kot neskončen cent
in je moj najboljši frend.
Za žogo se podi
in si želi, da še zrastel bi.«
Status: CAR
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Športna gimnazija Novo mesto
SMRKAJEVKA AJLA DŽANANOVID
Širši javnosti znana pod imenom: AJLA
Ajla vedno nasmejana je,
do vrstnikov prijazna je.
Fanta rada kot za šalo ulovi,
a na koncu nobeden jo ne osvoji.
Status: LJUBKA ŠALJIVKA
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Srednja zdravstvena in kemijska šola ŠCNM
SMRKAJEVKA TJAŠA RECELJ
Širši javnosti znana pod imenom: TJAŠKA
Naša mala Tjaška
veliko potuje
in si s prijateljicami
luštne fante ogleduje.
Status:POTUJOČA MIŠKA
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Splošna gimnazija Novo mesto
SMRKAJEVKA NIKA MUREN
Širši javnost znana pod imenom: MURENČEK
26
Vsi občudujemo našo Niko,
saj zgodovino zna v piko.
Prijateljica prava je,
saj lahko zaupaš ji vse.
Status: BRIHTNA GLAVCA
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Splošna gimnazija Novo mesto
SMRKAJEVKA BLAŽKA VRBINC
Širši javnosti znana pod imenom: BLAŽ
Blažka bi rada Federerja osvojila,
zato se bo še bolj v
tenisaške vode poglobila
in tako še več pokalov osvojila.
Status: ZAGRIZENA ŠPORTNICA
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ŠCNM
SMRKAJEVKA ZENAIDA HUSKID
Širši javnosti znana pod imenom: ZINDA
Zenaida za odbojko živi,
servisa nikoli ne zgreši.
Na internetu veliko časa preživi
in z »musko« v sanje odleti.
Status: OBOJKAŠICA
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Srednja zdravstvena in kemijska šola ŠCNM
SMRKAJEVKA VANJA KLOBUČAR
Širši javnosti znana pod imenom: VANČ
Vanja je zelo družabna,
vedno je nasmejana,
27
rada pleše in igra,
ter zabave rada ima.
Status: ŽURERKA PO DOMAČE
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Srednja vzgojiteljska šola v Metliki
SMRKAJEVC MIRKO STOJČEVID
Širši javnosti znan pod imenom: MIRKIČ
Mirko pred učitelji ima cel govor
in vedno najde pravi izgovor.
Z njim v razredu nikoli ni
dolgočasno,
da nasmeje nas, je vsem že jasno.
Status: RAZREDNI NORČEK
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Srednja zdravstvena in kemijska šola ŠCNM
SMRKAJEVKA
FLORENTINA RAMADANI
Širši javnosti znana pod imenom: TINA / FLORA
Florentina pridna in prijazna punca je,
to iz oblakov vidi se,
da včasih malo ponagaja,
je za nas le šala.
Stratus: PRIJAZNA DOLGOLASKA
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Srednja zdravstvena in kemijska šola ŠCNM
SMRKAJEVKA SABINA HASANAGID
Širši javnosti znana pod imenom: SABINČI
Sabina dobre volje je,
v šoli dobro ji gre vse.
Je vesela in zabavna,
28
vedno nasmejana in seveda razigrana.
Status: ZASPANKA
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnasmrk šola: Srednja zdravstvena in kemijska šola ŠCNM
SMRKAJEVKA TISA DOBOVŠEK
Širši javnosti poznana pod imenom: TISY
Tiso radi imajo vsi,
saj vedno za vse poskrbi,
rada z Evo se smeji
in fante okoli prsta vrti.
Status: MODNA MUHA
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Splošna gimnazija Novo mesto
SMRKAJEVKA EVA KOS
Širši javnosti poznana pod imenom: EVICA
Eva obleke rada ima,
o njih s Tiso čveka,
vse se ji lepo poda,
saj postavo lepo ima.
Status: BRIHTNA LEPOTIČKA
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Gimnazija Bežigrad
SMRKAJEVKA ALEKSANDRA TEINOVID
Širši javnosti poznana pod imenom: ACA
Aleksandra vedno nasmejana je,
za šalo vedno pripravljena je,
a ko se ona razjezi,
raje beži ji izpred oči.
Status: ŠALJIVKA
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
29
Nadaljnja smrk šola: Srednja zdravstvena in kemijska šola ŠCNM
SMRKAJEVKA KARLA ČERV
Širši javnosti poznana pod imenom: KARLI
Karlo radi imamo vsi,
saj se vedno smeji.
Je lušna za tri,
v odbojki in Veseli šoli blesti.
Status: LEPOTICA ZA FORE
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Srednja elektrošola in tehniška gimnazija ŠČNM
SMRKAJEVKA DIANA ŠKOF
Širši javnosti poznana pod imenom: NANI
Kjer je hec,
Diana vedno pride vmes,
če pa o umetnosti govorimo,
se Diani oči zaiskrijo.
Status: UMETNIŠKA ZGUBLJENA DUŠICA
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ŠCNM
SMRKAJEVKA KATARINA FERKOLJ
Širši javnosti poznana pod imenom: KATKA
Katarina je res prima,
boljše zabave kot z njo človek nima.
Rada se smeji naglas
in skrbi za vse nas.
Status: SMEJOČA KLEPETULJA
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: zdravstvena in kemijska šola Novo mesto
SMRKAJEVKA SARA ZUPANČIČ
30
Širši javnosti poznana pod imenom: SARČY
Sara je pozitivna,
vedno polna zabave,
ob njej nikoli
dolgčas ne ostane.«
Status: GLASBENA DUŠICA
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Srednja zdravstvena in kemijska šola ŠCNM
SMRKAJEVC GAŠPER KASTELIC
Širši javnosti poznan pod imenom: GAPI
Gašper naš je vedno dobre volje,
tudi kadar mu ne gre najbolje.
Avte se popravljat uči
in za harmoniko živi.
Status: ZABAVNI HARMONIKAŠ
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Srednja strojna šola ŠCNM
SMRKAJEVC ALEKSANDER BLAGOJEVID
Širši javnosti poznan pod imenom: ALEX
Alex malo se uči,
zato na računalniku
veliko časa preživi,
a kljub temu v šoli za vse poskrbi.
Status: RAČUNALNIŠKI VIRUS
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ŠCNM
SMRKAJEVC ANTONIO GOLOVRŠKI
Širši javnosti poznan pod imenom:TONI / GOLO
Antonio baseball rad igra,
31
zato se učiti mu ne da.
Na računalniku visi
in plavat v Krško odhiti.
Status: MOKER RAČUNALNIČAR
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ŠCNM
SMRKAJEVC AMEL RAMID
Širši javnosti poznan pod imenom: AMEL
Amel tako miren je,
da včasih se zdi,
da ga v razredu sploh ni,
čeprav se s prijatelji rad veseli.
Status: RAZREDNA LENOBA
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Center srednjih šol, smer inštalater strojnih inštalacij
SMRKAJEVC
LUKA KASTELIC
Širši javnosti poznan pod imenom: LUKEC
Roker Luka kitaro igra,
sreče vedno ful ima.
Vedno punce zafrkava,
to zabava mu je prava.«
Status: ROKER
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 10
Nadaljnja smrk šola: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ŠCNM
SMRKAJEVKA KATJA PEČAVER
Širši javnosti poznana pod imenom: učiteljica
Učiteljica matematiko rada ima,
fiziki pa se izogniti ne zna.
Lune in zvezde na pamet pozna,
vse kot nas rada ima.
32
Status: NAJ RAZREDNIČARKA
Lestvica smrkastičnosti (1-10): 100
Nadaljnja smrk šola: NE napreduje v srednjo šolo.
LEGENDE IZ 9. B
Valldi Karažija
Valldi za žogo rad se podi,
še raje v gol jo napodi.
Učiteljem pozdrave deli,
še raje pa za puncami veselo nori.
Legendarna šola: ekonomska gimnazija
Maja Mumlek
Maja šoli se včasih izogiba,
s kužkom na sprehodu se razgiba.
S sladkarijami se rada posladka,
saj jih doma vedno ima.
Legendarna šola: vzgojiteljska
Tea Žura
Tea dobra fizioterapevtka bo postala,
morda našim športnikom bo pomagala.
Z branjem rekorde podira,
pri tem je nič ne ovira.
Legendarna šola: zdravstvena
Andraž Fink
Andraž zelo zgovoren je,
punce zanj zanimajo se.
Leo Messi mu je vzor,
33
šola ne povzroča mu napor.
Legendarna šola: športna gimnazija
Antonijo Vuk
Antonijo simpatičen je,
za šalo vedno pripravljen je.
Toni kličemo ga vsi,
nogomet igra za tri.
Legendarna šola: medijska
Sara Djukid
Sara visoka punca je,
na odbojko se spozna,
rada sproščeno klepeta
in vsakemu nasmehnit se zna.
Legendarna šola: farmacevtska
Jovana Miladinovid
Jovana dobra prijateljica je,
njena najljubša beseda je NE.
Ko se nasmeji,
vse prisotne osvoji.
Legendarna šola: vzgojiteljska
Sebastjan Maraš
Sebastjan nas vedno nasmeji,
če ga ni, pogrešamo smo ga vsi.
Punce okoli prsta vrti,
pa tudi za šalo rad poskrbi.
Legendarna šola: računalniška
34
Claudia Beg
Claudia v šoli dobre ocene nabira,
v gimnastiki pa rekorde zbira.
Nobena šolska snov ji ni ovira,
njena družba za vse je prava izbira.
Legendarna šola: biotehniška gimnazija
Ela Kekec
Ela nikoli nas ne sekira,
dokler ne razumeš stvari, ne da ti mira.
Punca v družbi je zelo zabavna,
pri Daisy girls vse bolj postavna.
Legendarna šola: splošna gimnazija
Klemen Drenik
Klemna dobra volja zaznamuje,
med poukom pa z mislimi stran odpotuje.
Čeprav ocene vedno ne blestijo,
ga na bordu komaj ulovijo.
Legendarna šola: elektro
Amela Kalabid
Amela med počitnicami se v Bosno poda,
vsak jo po odbojkarski žogi pozna.
Z »narodnjaki rastura« do dna
in modra barva se ji zelo poda.
Legendarna šola: farmacevtska
Ema Imamovid
Ema prava umetnica je,
volje in smeha manjka ji ne.
Kakršenkoli cilj si zastavi,
35
vedno ga z dobro voljo opravi.
Legendarna šola: biotehniška gimnazija
Veronika Hrovat
Veronika je bistra za tri,
vedno rada se smeji.
Knjige rada prevetri,
dobra veterinarka postati si želi.
Legendarna šola: biotehniška gimnazija
Zala Lavrič
Naša športnica Zala
se bo vedno smehljala.
Njeno srce je veliko kot košarkarska žoga,
druženje z njo pa zabavna naloga.
Legendarna šola: splošna gimnazija
Mateja Petakovid
Mateja naša odbojko trenira
in v športih rekorde podira.
Rada pleše, se smeji
in vsak dan nam popestri.
Legendarna šola: splošna gimnazija
Tjaša Hočevar
Tjaša kemijske simbole obvlada,
angleške knjige vsak dan preklada.
Lahko bi likovnica postala,
pa tudi splošna bo zanjo mala šala.
Legendarna šola: splošna gimnazija
Eva Beg
36
Evina strast je klavir,
kot predsednica reši vsak prepir,
vedno se smeji
in pesmi vesele prepeva si.
Legendarna šola: splošna gimnazija
Arnela Kudid
Arnela iz Bosne je k nam prišla,
a se je takoj vključila.
Rada se z matematiko igra,
pri slovenščini tudi z dvojino zna.
Legendarna šola: farmacevtska
Maruša Bevc
Maruša naša manekenka je,
rokomet odlično od rok ji gre.
Vedno rada se smeji,
in v šolo včasih zamudi.
Legendarna šola: farmacevtska
Žiga Komljanec
Žiga namizni tenis trenira,
noben šport zanj ni ovira.
Včasih se premalo uči,
ampak hitro odžene vse skrbi.
Legendarna šola: računalniška
David Knez
David zelo živahen je,
s svojo kitaro rad poigra se.
V šolo kot frajer prileti
in vse punce osvoji.
37
Legendarna šola: biotehniška gimnazija
Mitja Stanid
Mitja zelo rad tišino drži,
ko pa iz šole pride, se razživi.
Čeprav zelo redko govori,
ga imamo radi vsi.
Legendarna šola: lesarska šola
Nikola Jandrid
Nikola iz druge države je prišel,
za zabavo takoj pobudo prevzel.
Slovenščino on se hitro uči,
novega znanja ogromno pridobi.
Legendarna šola: računalniška
Liza Mirtič
Liza med pogovori žari,
še bolj pa črna barva jo veseli.
Na odru vedno zasije,
saj je polna energije.
Legendarna šola: splošna gimnazija
učitelj Erik Staniša
9. b-E brez učitelja Erika ni,
vsak dan znova nas nasmeji.
V šolo s kolesom prihiti,
38
pri pouku hitreje kot mi znanje osvoji.
razredničarka Lidija Skube
Učiteljica Lidija za nas skrbi,
zabava nas prav vse dni.
Slovenščina in nogomet sta njena strast,
z 9. b prereka se za oblast
ENGLISH PAGES
Hmm … the future? I think people will be different. People will move a lot because aliens will
visit the Earth and kill everyone they see. We will have different cars. If people will pay more,
cars will fly. Cars will be on voice. If the owner of the car says ‘’follow me’’ it will follow.
Schools will be different. We won’t have books, pens, cases, we will only have computers.
The hospitals will be different. They will revive people by connecting them to their hearts. At
school when we will write the test, last 30 seconds we will ask a friend for help. They will
plant more trees and flowers to have oxygen. Gangs will deal in drugs more than now. We
will also make teleports. For example, they will connect teleports from Ljubljana to Zagreb.
People will pay 9.000 € for teleport. We will have invisible glasses because people will
engage for glasses. People will have a king. People will have different buildings and they will
not have capital town. The jobs will be good. Everyone will work and have payment. Damjan
Kusid, 7.b
WHAT WILL THE WORLD BE LIKE IN 3050In year 3050 we will live on the Moon or on other
planets. Only the richest people will stay on earth. I will live on Venus. There we won't have
schools. You will have to go to the special centres. There your brains will be updated to the
latest version. We will travel with special super planes. For shorter distances we will use
flying boards or flying bikes. We will play space basketball and other space sports. In our
houses we will have flying sofas and other flying furniture. Simon Žetko, 7. b
39
I don¨t even know what to say......I'm not a future teller but i will write what i think.
Absolutly technology will be evolved. We will learn at home by computers. Also we will have
robots. Robots
will help us with some things. We are not going to have money, we will have just credit
cards. We won¨t have cars,we will fly with jetpacks. The world will be bad. We will never do
some
things alone, robots will do everything. That is not good because we will be very lazy. All
countries will be one country. There will be no trust,no truth.so that is what i think! World
will be very bad.
Just remember that. Aja Barbič, 7. b
Elephant
and
squirrel
Once upon a time, over the big ocean there was a kingdom of animals. The king of this
kingdom was Big Lion. There were two best friends - elephant and squirrel. They had a
birthday on the same day, which was tomorrow. The elephant was thinking about what
could he give to squirrel for birthday. He was walking in the wood and then BUM! He
stepped on a banana skin! "That hurts!" he thought. Few minutes later, he saw a baby with
pink hat on the tree. The elephant decided that he will give the baby to squirrel as a birthday
present. He also saw a bakery near the woods and he bought a bag of coconuts for the
squirrel, too. The squirrel was doing the same thing. She was looking for a present, for
elephant, but she wasn't even near the wood. She was on the island of Albert Einstein.
Squirrel decided to give a hilarious present to her friend the elephant. That was a big
spaceship. On the island of Albert Einstein they had spaceships, spacecrafts and space
shuttles. She bought a spaceship, because she wanted to travel with elephant to space and
visit all planets. The next day, they were both very happy for getting the presents and they
travelled to the Moon (with the baby of course).
Laura Ilinkovič, 7. b
A DETECTIVE STORY - HERCULE POIROT
It was a nice morning. I was sitting in my office and I was drinking coffee. I was also thinking
about new cases. Suddenly someone knocked on my door:
Mr Brown: Good morning. Can I come in your office?
HP: Good morning. Yes, come in.
*the man comes in Hercule Poiroit's office.*
40
Mr Brown: I hope I'm not bothering you. My name is Mr Brown.
HP: No, you aren't bothering me. Can I help you with something?
Mr Brown: Well, I have a new case for you, Hercule Poirot. I know you are a really good
detective and I want you to discover who killed my wife.
HP: Of course, Mr. Brown. Can you please show me your house and the place of the crime? I
also want to see all your rooms.
Mr Brown: Sure, Hercule. Just come with me and I will show you everything.
*they go to the Mr.Brown's house*
When I came to their house I saw that they weren't poor. Actually they were quite rich. The
house was very big. It had a nice garden with a lot of flowers and a big, white balcony. There
were also some statues. Around the house was a wooden fence. Everything was so clear! It
was really nice and I knew the case wouldn't be easy to solve. We went to his house. The
house had three floors. The kitchen was really big. Everything was tidy. On the table was a
plate of fruits and a glass of candies. Next to the chairs stood their cook. Her name was
Samantha. She had long, straight, blond hair and she looked really kind. I approached her:
HP: Good day, Mrs. Samantha. My name is Hercule Poirot. I'm a detective who is
investigating the murder of Mrs. Brown. I want to ask you some questions. Answer honestly,
please.
Samantha: Sure.
HP: When and where did you last see Mrs. Brown?
Samantha: Well, she came into the kitchen and she was looking for some food. I saw her 4
hours before the murder happened.
HP: What were you doing during the murder?
Samantha: First I went to the shop to buy the things that we needed, but then I went to visit
my family who lives far away from here.
HP: Thank you for your time, Mrs. Samantha.
After the conversations between me and Samantha, I went to their son Tommy. He was
sitting in his room and he didn't expect me.:
HP: Hello, Tommy. How are you? Let me introduce myself. My name is Hercule and I'm a
detective. I'm investigating your mom's murder. I will ask you some questions, and you just
have to answer me. When and where did you see your mom for the last time?
41
Tommy: I was watching TV. I was almost sleeping on the sofa when she came. She said good
night and went to the bedroom. This is the last time I saw her, because the next day I had to
go to school and when I came back my mum was dead.
HP: Thank you!
I went to the gardener. He was watering flowers:
HP: Good day. My name is Hercule Poirot, and I'm a detective. I want to find out who killed
Mr Brown's wife. I was wondering if you could help me.
Gardener: Sure, but how?
HP: I will ask you some questions and you just answer them, ok? So let's start. When and
where did you see Mrs. Brown?
Gardener: I saw her in the morning and she was looking from the balcony at her garden. I
was watering flowers and cleaning statues. She just said »hello« to me. That's all. She also
wore a beautiful diamond necklace.
HP: Thank you.
After I completed conversation with the gardener I knew that the murder was connected to
the diamond necklace. At last I went to the garage where their chauffeur was working:
HP: Hello, am I bothering you?
Chauffeur: Uhhh. No, come in. Who are you?
HP: My name is Hercule Poirot, I'm a detective so I will ask you some questions about Mrs.
Brown. When and where did you see Mrs. Brown last?
Chauffeur: I drove her to her job's office and as I was driving she didn't feel well. I was
worried so I drove her back home. This was in the morning. The gardener was in the garden
and Tommy was in school.
HP: OK! Did you see anything suspicious?
Chauffeur: Well... When she came home she called a pizzeria because she was hungry. I saw
the pizza delivery boy in the back yard.
HP: What did he look like?
Chauffeur: He had orange hair. I think he was poor.
HP: Thank you, you helped me a lot!
I started thinking at that time that something really unusual happened at the house so I
went to the pizzeria and they showed me the boy, who delivered pizza to Mrs. Brown that
day. I wanted to speak to him:
HP: Good day. Are you the boy who delivered pizza to Mrs. Brown two days ago?
42
Boy: Yes, I am.
HP: I have some questions for you. Where was she when you came in her house?
Boy: She was... um... she was in the bathroom.
HP: What was she doing?
Boy: She was taking her diamond necklace of her neck.
HP: What did you do?
Boy: She said to come in and put the pizza on the table and leave.
HP: Did you see anything suspicious?
Boy: No, I didn't.
HP: Thank you.
When I was going out of the pizzeria, I saw a diamond necklace on the boy's table. I knew
what happened. I knew who was the murderer, but I needed to check the place of the crime,
too. Mrs. Brown was found in bathroom. She had a fistful of orange hair in her hand. And her
diamond necklace wasn't there. I had all the evidences, so I gathered all people in one room:
Good day to all. As you know I'm a detective and I'm here to reveal the murderer and the
events that happened when Mrs. Brown was murdered. It all happed two days ago. On the
last day Mrs. Brown was seen. She went to the kitchen because she was looking for some
food. And Mrs. Samantha was there. But she isn't the murderer. She was at her own home
and she came back later. Then we have here Mrs. Brown's son, Tommy. Is he guilty? Is he
the murderer? No, he isn't. He saw his mom for the last time in the dining room while he
was watching TV. In the morning he went to school and came back after Mrs. Brown's
murder. He is not the murderer. Here is also the gardener. He saw her in the morning. She
greeted him from the window and then went back to her room. She wanted to prepare her
things for work. When she was prepared she went in the garage and the chauffeur drove her
to the building where she worked, but while driving she felt bad and he drove her back
home. Mrs. Brown was hungry and she called pizza delivery boy to bring her pizza. Now the
real story begins. Who is the murderer? Pizza delivery boy or chauffeur? You probably all
think it's chauffeur because you know him better than that boy from pizzeria. But... the
murderer is……….. Pizza delivery boy! Let me tell you the rest of the story. Pizza delivery boy
came and he knocked on the door. Mrs. Brown allowed him to come into the house. He put
the pizza on the table but then he saw a diamond necklace on her neck! Because he was
poor he wanted to have it and he decided to steal it! He slowly came to the bathroom,
43
where Mrs. Brown was at the time and he strangled her. Because Mrs. Brown was protecting
herself, she pulled a fistful of his hair. Then she fell on the floor.
Pizza delivery boy took her necklace and ran away from the house. So we have our
murderer. Pizza delivery boy, you are arrested!
Thank you so much Hercule Poirot. I have never think that someone who doesn't even know
her killed her just because of some necklace. We already miss her, but we will survive. And
pizza delivery boy will get what he deserves ~ jail
THE CASE IS NOW CLOSED
Maja Gorenc, 7. b
DOLPHIN
Dolphin, dolphin,
funny dolphin!
Dolphin, dolphin,
friendly dolphin!
Dolphin, dolphin,
fast dolphin!
Dolphin, dolphin,
black dolphin!
Dolphin, dolphin,
strong dolphin!
Dolphin, dolphin,
beautiful dolphin!
Dolphin, dolphin,
I love dolphin!
Dolphin, dolphin,
clever dog!
No, I am sorry this is dolphin :).
Mija Grobler, 5. b
WHAT WILL THE WORLD BE LIKE IN 2050
I think that the world will change. Until then people will invent robots. They will help people
in everyday life. Normal people will travel to space. We won't live there yet. We will care
44
about nature, because of that we will be healthier and we will live longer. We will mostly
travel by air. I hope that we will have a lot of animal species. Technology will evolve. We will
have a chip in our bodies that will make us smarter. I think that people won't be
communicative as they are now. I'm not sure if I will like the world then, but I will always
remember this world.
Senija Tirid, 7.b
THE END
STORY OF HAUNTED MANSION
It was a silent night, only the wind blew. A boat was floating on a calm lake. Suddenly the
engine stalled. The man tried to start the engine, but no success.
He spotted a big, dark house on the hill. He started to walk towards it. When he stepped
on the porch, a sound of an organ was heard. When he was knocking on the door a dog
barked few times. The door had opened very slowly and a freaky voice invited him inside.
The man shouted because of what he saw. He started to run. But in a wrong direction. After
a while he reached the end of the cliff and fell deep down into the darkness. He was
screaming very laud while falling in the water. A scary laughter of a witch echoing through
the night. A man who fell of the cliff, drown. Uroš Lipaj, 8.b
One spooky day, when the wind was blowing very fast, some obnoxious rich guy
decided that haunted house on the hill. He went to the house and knocked three times. the
door opened itself and a scary voice invited him in. He began to scream and ran. He tripped
over an arm, that came from the underground and fell into a pond, where the lost souls
were grabbing him deeper; into the heart of the pond, where they ripped his arms and legs
off. the blood filled the pond and it turned red. the pond is red even nowadays and it's
neighbours named it: an obnoxious rich guy's soul pond.
Ivor Sečkar
Ko slišim vprašanje: »Kdo sem jaz?« pomislim na veliko stvari.
Pomislim na svoje lastnosti, obnašanje in predvsem stvari, pri katerih dosegam uspeške. Sem
zelo razgiban človek, ki se hitro prilagodi. Rada nasmejem druge, ker mi njihov nasmeh veliko
45
pomeni. Z ljudmi se nerada prepiram, zato vedno iščem rešitev, ki bi ustrezala obema
stranema. Moj cilj je v prihodnosti doseči nemogoče.
Tako je zapisala Tjaša v spisu z naslovom Kdo m jaz.
Na prvi pogled resna, zadržana, tiha, toda pod drobnogledom sošolcev ali učiteljev odločna,
vztrajna, predana likovni umetnosti, branju knjig in gledanji filmov v angleščini, ustvarjanju,
spretna pri ravnanju z računalnikom. Počasi pridejo na dan tudi njena navihanost, igrivost,
sproščenost. Taka navihanost kot pri besedi »dosegam uspeške«.
Tjaša Hočevar, učenka 9. B razreda je uspešna na različnih področjih. V šolskem spričevalu
prevladujejo odlične ocene. Sodelovala je na tekmovanjih v znanju iz matematike,
slovenščine, angleščine, kemije, geografije, fizike, v znanju iz sladkorne bolezni in osvojila
bronasta, srebrna priznanja, uspešno je opravila bralno značko iz slovenščine, nemščine,
angleščine. Ustvarjalno je sodelovala v različnih projektih. Igrivo ravnanje s čopičem ali
filigranska natančnost pri risanju sta zaznamovali številne dogodke na šoli, ki jih je likovno
upodobila Tjaša. Likovne sledi je pustila pri oblikovanju različnih vabil in voščilnic, pri izdelavi
šolskega koledarja, na številnih plakatih, ki so nastajali ob predstavitvi pisateljev ali ob
organiziranju področnih, državnih in drugih tekmovanj ter na kulturnih prireditvah. Pripravila
je samostojno likovno razstavo. Spretna je tudi na besednem področju, saj s preigravanjem
besed hitro ustvari hudomušno in igrivo pesem. Njena vztrajnost
izstopa pri še tako
zapleteni gimnastični vaji ali pri različnih športnih igrah.
Tjaša je vsa leta prijazno in potrpežljivo nudila pomoč pri učenju svojim sošolcem. Čeprav
nikoli ne stopa v ospredje, sošolci in učitelji spoštujemo njeno
zanesljivost in veliko
odgovornost za opravljeno delo. Tjaša Hočevar, letošnja nagrajenka šole, sivi vsakdan
preslikava v pestrost barv na njen, izviren način.
Razredničarka: Lidija Skube
BRALNA ZNAČKA
Branje je
za duha to, kar je
telovadba za telo.
( R. Steele)
46
RAZRED
1. R.
ŠT. VSEH
UČENCEV
ŠT.
44
BRALCEV
ZLATI
43
2. R.
3. R.
4. R.
5. R.
6. R.
7. R.
8. R.
9. R.
SKUPAJ
57
43
37
37
51
51
41
50
411
55
38
30
31
36
21
23
33
310
29
BRALCI
PODELITEV BRALNE ZNAČKE
V torek, 7. maja 2013, smo imeli učenci OŠ Drska zaključek Bralne značke. Na prireditvi v mali
telovadnici smo si ogledali gledališko predstavo Abeceda, ki jo je uprizoril gluhonemi
pantomimik, Damjan Šebjan iz Murske Sobote. Med predstavo smo se učili črke za gluhe.
Razvrščali smo tudi sadje, predmete in živali, kar so opravili prostovoljci iz publike. Med
predstavo smo se zabavali in smejali. Po predstavi sta nam g. Šebjan in ga. knjižničarka
čestitala za opravljeno Bralno značko in podelila priznanja.
Podelitev nam je bila všeč, ker smo se naučili veliko novega na zabaven način.
Iman Hussein in Brina Recelj, 6. b
ŠPORT V ŠTEVILKAH
OBČINSKO PRVENSTVO V ODBOJKI NA PESKU ZA UČENKE
5.-8. OŠ BRŠLJIN
ŠPORTNI PARK LOKA, 30. 5. 2012
5.-8. OŠ ŠMIHEL
5.-8. OŠ BRUSNICE
1. OŠ DRSKA
2. OŠ GRM
3. OŠ CENTER
4. OŠ OTOČEC
5.-8. OŠ STOPIČE
47
ZALA LAVRIČ, AMELA KALABID, KARLA ČERV, ZENAIDA HUSKID, MATEJA PETAKOVID
OBČINSKO PRVENSTVO V ODBOJKI NA PESKU ZA UČENCE
ŠPORTNI PARK LOKA, 30. 5. 2012
NACE
1. OŠ ŠMIHEL
2. OŠ CENTER
3. OŠ DRSKA
4. OŠ BRUSNICE
5. 5.-8. OŠ STOPIČE
6. 5.-8. OŠ BRŠLJIN
7. 5.-8. OŠ GRM
8. 5.-8. OŠ OTOČEC
ALJOŠA KAFOL, DARKO HRKA, JAKOB ČOP, NACE KOPRIVNIK
OBČINSKO PRVENSTVO V JESENSKEM KROSU
48
Bajnof, 3. 10. 2012
3. mesto MAŠA PAVLIČ
OBČINSKO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENKE
ŠD MAROF, 19. 10. 2012
1.
OŠ GRM
2.
OŠ DRSKA
3.
OŠ CENTER
4.
OŠ ŠMIHEL
5.-6. OŠ STOPIČE
5.-6. OŠ BRUSNICE
49
MANCA TROHA, CLAUDIA BEG, TINA BOŠKOVID, MARUŠA BEVC, ZALA LAVRIČ, MAŠA PAVLIČ,
LUCIJA LUCIE LAUBRY, NEŽA KOPRIVNIK, EVA PRIMC
5. OŠ CENTER
OBČINSKO PRVENSTVO V KOŠARKI ZA
STAREJŠE UČENKE
OŠ ŠMIHEL, 8. 11. 2012
1. OŠ GRM
2. OŠ DRSKA
3. OŠ BRŠLJIN
4. OŠ ŠMIHEL
MARUŠA
BEVC, AMELA KALABID, ZALA LAVRIČ, MAŠA PAVLIČ, MANCA TROHA, NEŽA
KOPRIVNIK, TINA BOŠKOVID, LIZA SKUBE, NIKA STRAŠEK, LUCIJA LUCIE LAUBRY, EVA PRIMC
ŽANA BAŠELJ, ANA GROBLER,, ANJA BUBNJID, BLAŽKA VRBINC
OBČINSKO PRVENSTVO V ROKOMETU ZA STAREJŠE UČENKE
ŠD MAROF, 17. 11. 2012
2. OŠ GRM
3. OŠ STOPIČE
4. OŠ CENTER
1. OŠ DRSKA
5. OŠ BRUSNICE
50
ZALA LAVRIČ, AMELA KALABIČ, MAŠA PAVLIČ, BLAŽKA VRBINC, ANA GROBLER, TINA
BOŠKOVID, MARUŠA BEVC, ELA KEKEC, LUCIJA LUCIE LAUBRY, EVA PRIMC
OBČINSKO PRVENSTVO V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENKE
OŠ GRM, 21. 11. 2012
1. OŠ DRSKA
2. OŠ GRM
3. OŠ CENTER
4. OŠ BRŠLJIN
5. 5.-8. OŠ STOPIČE
6. 5.-8. OŠ BRUSNICE
7. 5.-8. OŠ OTOČEC
8. 5.-8. OŠ ŠMIHEL
TISA DOBOVŠEK, EVA KOS, KARLA ČERV, EMA IMAMOVID, ZALA LAVRID, SARA DJUKID,
ZENAIDA HUSKID, AMELA KALABID, MATEJA PETAKOVID
OBČINSKO PRVENSTVO V STRELJANJU
Z ZRAČNO PUŠKO ZA OSNOVNE ŠOLE
51
Novo mesto, 29. 11. 2012
Mlajši dečki - posamično
Mesto
Ime in priimek
Šola
l.ser. ll.ser. Skupaj
1.
NEJC HUDOKLIN
OŠ Drska
83
77
160
2.
MATEJ JOŽEF
OŠ Center
69
76
145
3.
DAVID KERIN
OŠ Drska
71
64
135
Mlajše deklice – posamično
Mesto
Ime in priimek
Šola
l.ser. ll.ser.
Skupaj
1.
MAŠA HUDOKLIN
OŠ Drska
88
88
176
2.
ALEKSANDRA TEPAVČEVID
OŠ Center
56
40
96
3.
ULA JELEN
OŠ Otočec
25
39
64
Starejši dečki – posamično
Mesto
Ime in priimek
Šola
l.ser. ll.ser. Skupaj
1.
ŽIGA KOMLJANEC
OŠ Drska
86
84
170
2.
ŽIGA VOVKO
OŠ Brusnice
70
79
149
3.
ŽAK PERNEK
OŠ Otočec
70
65
135
52
Starejše deklice – posamično
Mesto
Ime in priimek
Šola
l.ser.
ll.ser.
Skupaj
1.
MANCA TROHA
OŠ Drska
80
75
155
2.
MAŠA PAVLIČ
OŠ Drska
72
63
135
3.
EVA PRIMC
OŠ Drska
61
63
124
Starejše deklice – ekipno
I.
mesto Ime in Priimek
1.
2.
Ekipa
II.
Ekipni
serija serija
Skupaj
MAŠA PAVLIČ - 1999
OŠ Drska
72
63
135
MANCA TROHA - 1999
OŠ Drska
80
75
155
EVA PRIMC - 1999
OŠ Drska
61
63
124
KLARA SMREKAR - 1998
OŠ Center
54
65
119
LEA JANKOVIČ - 1998
OŠ Center
51
38
89
IRENA ILAR - 1998
OŠ Center
39
27
66
rezultat
414
274
Mlajši dečki - deklice - ekipno
mesto
Ime in Priimek
NEJC HUDOKLIN
Ekipa
OŠ Drska
53
I.
II.
serija
serija
83
Ekipni
77
Skupaj
160
rezultat
1.
2.
3.
DAVID KERIN
OŠ Drska
71
64
135
MAŠA HUDOKLIN
OŠ Drska
88
88
176
ALEKSANDRA TEPAVČEVID
OŠ Center
56
40
96
URBAN LAMPRET
OŠ Center
38
27
65
KRISTIJAN BARTOLJ
OŠ Center
48
50
98
ULA JELEN
OŠ Otočec
25
39
64
ŽAN RATAJ
OŠ Otočec
28
33
61
NIK PERNEK
OŠ Otočec
42
40
82
471
259
207
Starejši dečki - ekipno
II.
mesto
1.
2.
Ime in Priimek
Ekipa
I. serija serija Skupaj
ŽIGA KOMLJANEC
OŠ Drska
86
84
170
ALEN KOLEGAR
OŠ Drska
43
57
100
GAŠPER KASTELIC
OŠ Drska
41
53
94
MIHA FINK
OŠ Center
55
44
99
TOMAŽ MEGLAJ
OŠ Center
53
59
112
54
Ekipno
364
321
3.
GAL ŽAGAR
OŠ Center
55
55
110
LAN JELEN
OŠ Otočec
43
39
82
ŽAK PERNEK
OŠ Otočec
70
65
135
ŽAN GIMPELJ
OŠ Otočec
18
41
59
276
OBČINSKO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENCE
STOPIČE, 1. 12. 2012
1. OŠ DRSKA
2. OŠ BRŠLJIN
3. OŠ CETER
4. OŠ BRUSNICE
5. 5.-8. OŠ ŠMIHEL
6. 5.-8. OŠ OTOČEC
7. 5.-8. OŠ STOPIČE
8. 5.-8. OŠ GRM
MARTIN JANČAR JARC, ANTONIO GOLOVŠKI, NACE KOPRIVNIK, VASILIJ VASILJEV, ANTONIJO
VUK, DOMEN ŠLEJKOVEC, DARKO HRKA, ANDRAŽ FINK
OBČINSKO PRVENSTVO V DVORANSKI ATLETIKI ZA OSNOVNE ŠOLE
ŠD Marof, 5. 1. 2013
40M MLAJŠE DEKLICE
FINALE
1.
LEA CVETKO
2000
CENTER
6,1
2.
MEGI ŠKUFCA
2000
STOPIČE
6,2
55
3.
NEŽA KOPRIVNIK
2001
DRSKA
6,3
40M OVIRE MLAJŠE DEKLICE
1.
PIA PRIMC
2001
DRSKA
8,9
2.
NIKA MOLAN
2001
CENTER
9,0
3.
KATJA STRŽINAR
2001
GRM
9,1
4X1 KROG MLAJŠE DEKLICE
1.
OŠ DRSKA 1
DRSKA
60,1
2.
OŠ GRM 1
GRM
61,8
3.
OŠ STOPIČE
STOPIČE
61,9
56
MEDICINKA MLAJŠE DEKLICE
1.
SINJA MEŽNAR
2001
GRM
7,99
2.
NEJA ŠANTELJ
2001
GRM
7,97
3.
LARISA JAKOBINA TOMEC
2000
DRSKA
7,83
600M MLAJŠI DEČKI
1.
JAN BEVC
2001
DRSKA
1:42,5
2.
AMBROŽ ABUNAR
2001
GRM
1:44,6
3.
VID BAČAR
2000
STOPIČE
1:45,0
VIŠINA MLAJŠI DEČKI
1.
MARTIN JANČAR JARC
2000 DRSKA
145
2.
ROK ŽIBERT
2000 GRM
145
3.
ROK KEBELJ
2000 BRŠLJIN
140
57
STAREJŠE DEKLICE
1.
EVA RENUŠA
1999
STOPIČE
6,0
2.
ANA STANIŠA
1998
GRM
6,1
3.
EVA PRIMC
1999
DRSKA
6,2
40M OVIRE STAREJŠE DEKLICE
1.
NIKA BRULC
1999
DRSKA
7,5
2.
EVA VOVKO
1998
CENTER
7,6
3.
CLAUDIJA BEG
1998
DRSKA
7,9
4X1 KROG STAREJŠE DEKLICE
1.
OŠ DRSKA 2
DRSKA
58,3
2.
OŠ ŠMIHEL
ŠMIHEL
58,7
3.
OŠ CENTER
CENTER
59,3
58
STAREJŠI DEČKI
1000M STAREJŠI DEČKI
1.
UROŠ ŠMAJDEK
1998
ŠMIHEL
3:00,9
2.
TADEJ LUMPERT
1998
BRUSNICE
3:01,3
3.
ANDRAŽ FINK
1998
DRSKA
3:03,4
4X1 KROG STAREJŠI DEČKI
1.
OŠ ŠMIHEL
ŠMIHEL
54,8
2.
OŠ BRUSNICE
BRUSNICE
55,4
3.
OŠ DRSKA
DRSKA
56,0
MEDICINKA STAREJŠI DEČKI
1.
ALEN OSTRVICA
1998 BRŠLJIN
11,96
2.
DOMEN BUKOVAC
1998 GRM
11,89
3.
ŽAN COLNAR HRASRTAR
1998 DRSKA
11,77
59
REZULTATI OBČINSKEGA PRVENSTVA V
OBČINSKO PRVENSTVO V KOŠARKI
MALEM NOGOMETU ZA MLAJŠE UČENCE
ZA MLAJŠE UČENKE
ŠD MAROF, 26. 1. 2013
OŠ BRŠLJIN, 5. 2. 2013
1. OŠ STOPIČE
1. OŠ GRM
2. OŠ GRM
2. OŠ BRŠLJIN
3. OŠ DRSKA
3. OŠ DRSKA
4. OŠ CENTER
5. OŠ ŠMIHEL
KARIN VOLT, MILICA JANDRID, ANA GROBLER, AJA BARBIČ, HANA ŠOBAR, LARISA JAKOBINA
TOMEC, SARA BLATNIK, ŠPELA MUHIČ, TIJA STRUHAR, LIZA SKUBE, NIKA STRAŠEK, NEŽA
KOPRIVNIK
OBČINSKO PRVENSTVO V MALI ODBOJKI ZA MLAJŠE UČENCE
OŠ GRM, 6. 3. 2013
2. OŠ ŠMIHEL
3. OŠ CENTER
1. OŠ DRSKA
60
ALJPOŠA KAFOL, JAKOB ČOP, MARTIN JANČAR JARC, DOMEN ROLIH, EL PAPEŽ, ŽIGA
HRASTAR, JAN KOS, JURE KLOBUČAR, FILIP ŠKEDELJ, EMANUEL GRUNWALD
OBČINSKO PRVENSTVO V MALI ODBOJKI ZA MLAJŠE UČENKE
OŠ GRM, 13. 3. 2013
1. OŠ DRSKA
2. OŠ CENTER
3. OŠ STOPIČE
4. OŠ BRŠLJIN
5. OŠ GRM
6. OŠ ŠMIHEL
7. OŠ BRUSNICE
ŠPELA MUHIČ, MILICA JANDRID, HANA ŠOBAR, LARISA KAŠČEK, TINA BOŠKOVID, NEŽA
KOPRIVNIK, NIKA STRAŠEK, ANA GROBLER, LIZA SKUBE, KARIN VOLT
OBČINSKO PRVENSTVOV ROKOMETU ZA MLAJŠE UČENKE
ŠD STOPIČE, 16. 3. 2013
3. OŠ GRM
4. OŠ BRUSNICE
1. OŠ DRSKA
5. OŠ STOPIČE
2. OŠ CENTER
61
HANA ŠOBAR, TINA BOŠKOVID, LARISA
JAKOBINA TOMEC, KARIN VOLT, AJA
BARBID, LIZA SKUBE, NIKA STRAŠEK,
ANA GROBLER, MIJA GROBLER, MILICA
JANDRID
REZULTATI OBČINSKEGA PRVENSTVA V POMLADANSKEM KROSU
Bajnof, 18. 4. 2013
UČENKE (letnik 2002 in mlajše)
mesto
ime in priimek
šola
1.
PATRICIJA FABJAN
BRUSNICE
2.
KATARINA VRBINC
GRM
3.
VERONIKA SADEK
DRSKA
EKIPNO
mesto
šola
točke
1.
OŠ GRM
6
2.
OŠ BRUSNICE
6
3.
OŠ DRSKA
13
EKIPNO
mesto
šola
točke
62
1.
OŠ GRM
6
2.
OŠ BRUSNICE
8
3.
OŠ DRSKA
15
UČENKE (letnik 2001)
mesto
ime in priimek
šola
1.
INES KASTELIC
GRM
2.
NEŽA KOPRIVNIK
DRSKA
3.
EMA MEGLAJ
CENTER
EKIPNO
mesto
šola
točke
1.
OŠ GRM
6
2.
OŠ DRSKA
8
3.
OŠ CENTER
12
UČENCI (letnik 1999)
mesto
ime in priimek
šola
1.
MATEVŽ CIMERMANČIČ
GRM
2.
NACE KPRIVNIK
DRSKA
3.
MARK BATAGELJ
ŠMIHEL
EKIPNO
mesto
3.
šola
točke
1.
OŠ DRSKA
6
2.
OŠ GRM
6
63
OŠ ŠMIHEL
9
EKIPNO
mesto
šola
točke
1.
OŠ STOPIČE
4
2.
OŠ DRSKA
11
3.
OŠ CENTER
12
OBČINSKO POSAMIČNO PRVENSTVO V ATLETIKI
Novo mesto, 7. 5. 2013
60m MLAJŠE UČENKE
1.
LEA CVETKO
2000
CENTER
8,78
2.
KARIN VOLT
2000
DRSKA
9,04
3.
ANA STIPANOVID
2002
GRM
9,12
2001
GRM
140
VIŠINA MLAJŠE UČENKE
1.
MAJA ZAMAN
64
2.
JANA JUREČIČ
2000
GRM
135
3.
TINA BOŠKOVID
2001
DRSKA
130
60m MLAJŠI UČENCI
1.
ŽIGA FRANKO
2000
GRM
8,33
2.
BLAŽ SREBRNJAK
2000
BRUSNICE
8,51
3.
DOMEN HVASTJA
2000
DRSKA
8,73
DALJINA MLAJŠI UČENCI
1.
JAKA PLUT
2000
GRM
527
2.
LUKA KASTELIC
2000
GRM
496
3.
DOMEN ROLIH
2000
DRSKA
459
VIŠINA MLAJŠI UČENCI
mesto
ime in priimek
l.r.
šola
rezultat
1.
MARTIN JANČAR JARC
2000
DRSKA
150
2.
ROK ŽIBERT
2000
GRM
145
3.
CIRIL CEROVŠEK
2000
GRM
140
65
60m STAREJŠE UČENKE
1.
EVA RENUŠA
1999
STOPIČE
8,69
2.
LUCIJA LUCIE LAUBRY
1999
DRSKA
8,89
3.
EVA PRIMC
1999
DRSKA
8,92
300m STAREJŠE UČENKE
1.
EVA VOVKO
1998
CENTER
46,23
2.
ZARJA FABJAN
1998
CENTER
46,75
3.
LEA JERIČEK
1999
DRSKA
47,36
1000m STAREJŠE UČENKE
66
1.
TARA PLEŠKO
1998
GRM
3:17,84
2.
IRENA BAČAR
1999
STOPIČE
3:32,21
3.
MAŠA RAUH
1999
DRSKA
3:34,45
KROGLA STAREJŠE UČENKE
1.
SAŠA KMET
1998
GRM
11,14
2.
ZALA LAVRIČ
1998
DRSKA
10,09
3.
TINA KLOBUČAR
1998
GRM
8,90
60m STAREJŠI UČENCI
1.
NACE KOPRIVNIK
1999
DRSKA
7,67
2.
ŽAN ŠKODA
1998
ŠMIHEL
7,76
3.
ŽAN CESAR ZORE
1998
BRŠLJIN
7,81
KROGLA STAREJŠI UČENCI
1.
DOMEN BUKOVAC
1998
GRM
11,79
2.
ŽAN COLNAR HRASTAR
1998
DRSKA
11,40
3.
JAKA ŠKULJ
1998
ŠMIHEL
11,11
67
PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA PESKU ZA UČENKE
Športni park Loka, 7. 6. 2012
1. OŠ ŽUŽEMBER
2. OŠ METLIKA
3. OŠ DRSKA NOVO MESTO
4. OŠ GRM NOVO MESTO
5. OŠ ŠENTJERNEJ
KARLA ČERV, ZALA LAVRIČ, MATEJA PETAKOVID, ZENAIDA HUSKID, AMELA KALABID
EKIPNI PODROČNI REZULTATIV ATLETIKI
Novo mesto, 25. september 2012
starejše učenke
1. GRM (GRM)
14400
2. DRSKA (DRSKA)
13000
3. TREBNJE (TREBNJE)
12781
4. MIRNA (MIRNA)
12725
5. ŠMARJETA (ŠMARJETA)
12336
6. VAVTA VAS (VAVTA VAS)
12287
7. CENTER (CENTER)
12199
8. STOPIČE (STOPIČE)
12040
9. BRŠLJIN (BRŠLJIN)
11698
10. FRANA METELKA ŠKOCJAN (FRANA METELKA)
11587
11. MIRNA PEČ (MIRNA PEČ)
10560
12. BRUSNICE (BRUSNICE)
10271
13. ŠMIHEL (ŠMIHEL)
8721
14. OTOČEC (OTOČEC)
7937
68
LUCIJA LUCIE LAUBRY, CLAUDIA BEG, HANA SKUBE, LEA JERIČEK, MAŠA PAVLIČ, MARUŠA
BEVC, NEŽA KOPRIVNIK, NIKA BRULC, LARA ŠKEDELJ, MATEJA PETAKOVID, TINA BOŠKOVID.
LEJA FILIPOVID, AMELA KALABID, TISA DOBOVŠEK, EVA KOS, ZALA LAVRID, EMA IMAMOVID,
EVA PRIMC, KARLA ČERV, MANCA TROHA, ANA GROBLER
PODROČNO PRVENSTVO V ROKOMETU ZA STAREJŠE UČENKE
ŠENTJERNEJ, 27. 11. 2012
1. OŠ DRSKA NOVO MESTO
2. OŠ VAVTA VAS
3. OŠ ŠENTJERNEJ
4. OŠ ŠKOCJAN
69
MANCA TROHA, MAŠA PAVLIČ, ZALA
VASIL VASILEV, ANDRAŽ FINK, DARKO
LAVRIČ, MARUŠA BEVC, AMELA KALABID,
HRKA, MARTIN JANČAR JARC, NACE
BLAŽKA VRBINC, ANA GROBLER, ELA
KOPRIVNIK,
KEKEC, LUCIJA LUCIE LAUBRY, EVA PRIMC,
ANTONIJO VUK
DOMEN
ŠLEJKOVEC,
TINA BOŠKOVID
PODROČNO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENCE
LOKA ČRNOMELJ, 13. 12. 2012
1. OŠ DRSKA
2. OŠ ŠKOCJAN
3. OŠ PODZEMELJ
PODROČNO EKIPNO IN POSAMIČNO PRVENSTVO V NAMIZNEM TENISU ZA OSNOVNE ŠOLE
Stopiče, 16. 1. 2013
1.
OŠ CENTER I
2.
OŠ ŠMIHEL
3.
OŠ DRSKA I
70
UČENCI 6.-9. RAZRED
1.
PEČARIČ MIHA
OŠ Metlika
2.
DOMEN ROLIH
OŠ Drska
3.
ALJAŽ ŠKULJ
OŠ Šmihel
UČENCI ABSOLUTNA KATEGORIJA
1.
ALJAŽ ŠMALJCELJ
OŠ Center
2.
PETER HRIBAR
OŠ Center
3.
ŽIGA KOMLJANEC
OŠ Drska
REZULTATI PODROČNEGA PRVENSTVA V KOŠARKI
ZA MLAJŠE UČENKE
OŠ VAVTA VAS, 26. 2. 2013
1. OŠ DRSKA
KARIN VOLT, LARISA JAKOBINA TOMEC,
2. OŠ VAVTA VAS
SARA BLATNIK, AJA BARBIČ, LEJA
3. OŠ GRM
FILIPOVID, HANA ŠOBAR, ŠPELA MUHIČ,
4. OŠ BRŠLJIN
NIKA STRAŠEK, LIZA SKUBE, NEŽA
5.-6. OŠ ŠENTRUPERT
KOPRIVNIK, TIJA STRUHAR, ANA GROBLER,
5.-6. OŠ LOKA ČRNOMELJ
TINA BOŠKOVID
71
PODROČNO PRVENSTVOV MALI ODBOJKI
ZA MLAJŠE UČENKE
Žužemberk, 20. 3. 2013
ŠPELA
MUHIČ,
1. OŠ ŽUŽEMBERK
KAŠČEK, NIKA STRAŠEK, TINA BOŠKOVID,
2. OŠ METLIKA
HANA ŠOBAR, KLARA HROVAT, ANA
3. OŠ DRSKA
GROBLER,
4. OŠ SEMIČ
KOPRIVNIK, LIZA SKUBE
MILICA
5.-6. OŠ CENTER
5.-6. OŠ DOLENJSKE TOPLICE
PODROČNO PRVENSTVO V MALI ODBOJKI
ZA MLAJŠE UČENCE
Žužemberk, 26. 3. 2013
72
KARIN
VOLT,
JANDRID,
LARISA
NEŽA
1. OŠ ŽUŽEMBERK
2. OŠ DRSKA NOVO MESTO
3. OŠ ŠMIHEL NOVO MESTO
4. OŠ MOKRONOG
TADEJ
ROLIH, MANUEL GRUNWALD,
MARTIN JANČAR JARC, JAKOB ČOP, EL
PAPEŽ, ALJOŠA KAFOL, ŽIGA HRASTAR,
JURE KLOBUČAR, FILIP ŠKEDELJ, JAN KOS
PODROČNO PRVENSTVO V ROKOMETU ZA MLAJŠE UČENKE
ŠD ŠENTJERNEJ, 9. 4. 2013
1. OŠ DRSKA
2. OŠ ŠENTJERNEJ
3. OŠ ŠKOCJAN
HANA ŠOBAR, MILICA JANDRID, AJA
BARBID, ANA GROBLER, KARIN VOLT, NEŽA
KOPRIVNIK,
TINA
BOŠKOVID,
NIKA
STRAŠEK, LIZA SKUBE, MIJA GROBLER
4.
PODROČNO PRVENSTVO V ŠTAFETNIH TEKIH V OKVIRU NOVOMEŠKEGA TEKA
Novo mesto, 7. 4. 2013
73
Najmlajše učenke – 2002 in mlajše
MESTO
1.
PRIIMEK IN IME
ŠOLA
Ana Stipanovič-2002, Klara Jordan-2002, Katarina Vrbinc2002
REZULTAT
OŠ GRM 1
4:39,2
2.
Jasna Potočar-2002, Loti Gorjanec-2002, Ela Blatnik-2002
OŠ GRM 2
4:47,4
3.
Mija Grobler-2002, Tjaša Judež-2002, Veronika Sadek-2003
OŠ DRSKA 2
4:53,8
Mlajše učenke - 2000/2001
MESTO
PRIIMEK IN IME
ŠOLA
REZULTAT
1.
Klara Lukan-2000, Kim Hrovat-2000, Meta Sokol-2000
OŠ ŠENTJERNEJ 3
4:10,3
2.
Eva Vrščaj-2000, Ines Kastelic-2000, Jana Jurečič-2000
OŠ GRM 1
4:18,8
OŠ DRSKA 1
4:27,4
3.
Ana Grobler-2000, Karin Volt-2000, Neža Koprivnik2001
Mlajši učenci - 2000/2001
74
MESTO
PRIIMEK IN IME
ŠOLA
REZULTAT
1.
Urban Badovinac-2001, Žiga Hrastar-2001, Jan Kos-2001
OŠ DRSKA 2
4:34,6
2.
Leon Gorše-2000, Valentin Voglar-2000, Dion Balaj-2000
OŠ CENTER 1
4:42,4
3.
Jožko Švirt-2001, Janez M. Pavlin-2001, Matic Strgar-2001 OŠ OTOČEC
PODROČNO PRVENSTVO V ATLETIKI POSAMIČNO TEKMOVANJE
27. 5. 2013 Stadion Portoval
Višina
1. mesto MARTIN JANČAR JARC
2. mesto ŽIGA HRASTAR
vorteks
2. mesto MARSEL LOVRINOVID
75
4:48,8
60 m
1. mesto NACE KOPRIVNIK
KROGLA
3. mesto ŽAN COLNAR HRASTAR
KROGLA
2. mesto ZALA LAVRIČ
76
VIŠINA
2. mesto MATEJA PETAKOVID
ČETRTFINALE DRŽAVNEGA V ROKOMETU ZA STAREJŠE DEKLICE
8. 3. 2013 Ljubljana
2. MESTO
MAŠA PAVLIČ, ZALA LAVRIČ, MARUŠA BEVC, AMELA KALABID, BLAŽKA VRBINC, ANA
GROBLER, MILICA JANDRID, KARIN VOLT, ELA KEKEC
ČETRTFINALE DRŽAVNEGA V NOGOMETU ZA STAREJŠE DEČKE
3. MESTO
VASIL VASILEV, ANDRAŽ FINK, DARKO HRKA, MARTIN JANČAR JARC, NACE KOPRIVNIK,
DOMEN ŠLEJKOVEC, ANTONIJO VUK
POLFINALE DRŽAVNEGA V ROKOMETU ZA STAREJŠE DEKLICE
19. 3. 2013 Vipava
3. MESTO
MAŠA PAVLIČ, ZALA LAVRIČ, MARUŠA BEVC, AMELA KALABID, BLAŽKA VRBINC, ANA
GROBLER, LUCIJA LUCIE LAUBRY, MILICA JANDRID, KARIN VOLT
POLFINALE DRŽAVNEGA V KOŠARKI ZA MLAJŠE DEKLICE
23. 4. 2013 Novo mesto OŠ Grm
77
1. MESTO
KARIN VOLT, SARA BLATNIK, AJA BARBIČ, EVA VEHAR, KATJA VERTUŠ, NIKA STRAŠEK, LIZA
SKUBE, NEŽA KOPRIVNIK, TIJA STRUHAR, ANA GROBLER, TINA BOŠKOVID, MILICA JANDRID
NAJBOLJŠI STRELCI
MARUŠA BEVC – OBČINSKO ROKOMET
ANDRAŽ FINK – OBČINSKO PRVENSTVO V
STAREJŠE UČENKE
NOGOMETU STAREJŠI UČENCI
78
TINA BOŠKOVID – OBČINSKO PRVENSTVO V ROKOMETU ZA MLAJŠE DEKLICE
TINA BOŠKOVID – PODROČNO PRVENSTVO V ROKOMETU MLAJŠE DEKLICE
REZULTATI TEKMOVANJ
KONSTRUKTORSTVO IN TEHNOLOGIJE OBDELAV
REGIJSKO TEKMOVANJE je potekalo 12. aprila 2013, na OŠ Bršljin v organizaciji Zveze za
tehnično kulturo Slovenije.
Naši učenci so se tekmovali na 6 različnih področjih. Tekmovanja se je udeležilo 11 učencev,
uvrstitve:
Reševanje problemov s konstrukcijsko zbirko - 1. mesto je osvojil Rem Grobelšek.
Pri tehnologiji obdelav odlično 3. mesto sta ekipno zasedla Jakob Čop in Jure Štangelj.
V panogi K5 - Izdelava tehnične in tehnološke dokumentacije z računalniškim programom
cicCAD, 3. mesto je zasedel Žan Pust.
Luka Kastelic, Ivo Sečkar, Jan Turk in Ajda Žura so se uvrstili na 4. mesto.
Ajda Žura je dosegla bronasto priznanje.
ROBOTIKA
ŠOLSKO TEKMOVANJE
Datum tekmovanja: 18.4. 2013
Število učencev, ki se je udeležilo tekmovanja: 11
Rezultati tekmovanja:
RoboSLED DIRKAČ:
3. mesto: Žan PUST , 7. B
1. mesto: Rem Grobelšek
in Ivor Sečkar iz 8. a
RoboSLED POZNAVALEC:
2. mesto: Žan PUST iz 7. b
1. mesto: Blažka VRBINC,
RoboSLED INOVATOR:
3. mesto: Jakob GIMPELJ
9. a
1. mesto: Rem Grobelšek
in Gregor KIKELJ iz 8. a
2. mesto: Gregor KIKELJ,
in Ivor Sečkar iz 8. a
8. a
2. mesto: Žan PUST iz 7. b
79
3. mesto: Jakob GIMPELJ
in Gregor KIKELJ iz 8. a
REGIJSKO TEKMOVANJE
V. regijskega tekmovanja iz robotike se je udeležilo 10 učencev od 7. do 9. razreda.
Tekmovanje je potekalo 25. aprila 2013, na Šolskem centru, Novo mesto.
Robotsko tekmovanje je potekalo v razredu – ROBOsled tekmovanje s samogradnimi
mobilnimi roboti.
ROBOsled tekmovanje je potekalo v dveh razredih, in sicer: ROBOsled dirkač in ROBOsled
poznavalec.
BRONASTO priznanje v razredu ROBOsled poznavalec so osvojili:
Lovro BUKOVEC, Rem GROBELŠEK in Ivor SEČKAR.
BRONASTO priznanje v razredu ROBOsled dirkač sta osvojila:
Lovro BUKOVEC in Žan PUST.
SREBRNO priznanje v razredu ROBOsled dirkač ekipno sta osvojila:
Rem Grobelšek in Gregor KIKELJ ter posamično Blažka VRBINC.
SREBRNO priznanje v razredu ROBOsled poznavalec so osvojili:
Rem Grobelšek, Gregor KIKELJ ter Blažka VRBINC.
DRŽAVNO tekmovanje je bilo 21. maja 2013 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko v Mariboru.
- ROBOsled poznavalec
3. mesto sta osvojila
(poznavanje teorije):
Jakob Gimpelj in Gregor
1. mesto sta ekipno
Kikelj, 4. mesto pa Blažka
osvojila Jakob Gimpelj in
Vrbinc
Gregor Kikelj,
3. mesto je osvojila
Blažka Vrbinc.
-
ROBOsled
dirkač
(tekmovanje po progi),
točnih
rezultatov
so
- ROBOsled inovator
nimamo,
(zagovor inovacij in
učenci v prvi polovici. Pri
postopkov izdelave
tem
robota):
različne
skupaj
pa
še
naši
tekmujejo
konstrukcije
samogradnih robotov.
80
V skupni razvrstitvi je dvojec Gimpelj-Kikelj najboljši v državi, Blažka pa je prejela medaljo za najboljši
inovativni dekliški prototip.
Vseh OŠ ekip je bilo 33.
Priznanje
za večletno ustvarjalno in prizadevno delo ter doseganje vidnih rezultatov
na tehniških
tekmovanjih bosta prejela Blažka Vrbinc in Luka Kastelic iz 9. a razreda.
Mentorja Ankica MILOŠEVID in Branko VRBINC
V četrtek, 28. marca 2013, je bilo na naši šoli občinsko tekmovanje ekip prve pomoči.
Našo šolo so zastopali:
9. b: Jovana Miladinovid,
Ema Imamovid,
Sara Djukid,
Mateja Petakovid,
9. a: Eva Kos,
Tisa Dobovšek.
Učenci spremljevalci:
7. a: Sara Božič,
Adriana Seličanec,
Maša Cvetko,
Nastja Gorenc,
7. b: Senija Tirid,
Ines Markelid,
Lučka Hrovat,
Maja Gorenc,
Ilinkovid Laura,
Zupančič Lara
9. b: Claudija Beg in Arnela Kudid,
8. b: Lucija Laubry
Patricija Rauh
Igralci poškodovanci:
81
8. a: Rem Grobelšek in Sečkar Ivor
7. a: Jure Štangelj
7. b: Žan Pust in Gašper Kavšek
9. b Liza Mirtič
PREVERJANJE SE JE ODVIJALO NA ŠTIRIH DELOVNIH MESTIH:
 Na enem delovnem mestu poteka izpolnjevanje testa (v trojkah) in sicer
-
25 vprašanj iz prve pomoči (test A in test B)
-
10 vprašanj iz poznavanja RK (test A in test B)
Izpolnjevanje testa traja 35 minut.
 Na treh delovnih mestih poteka praktično preverjanje znanja iz nudenja prve pomoči (po trojkah).
Vse ekipe izvajajo oskrbo iste poškodbe. Ko pride ekipa na postajo za praktično preverjanje znanja iz
prve pomoči, kjer se nahajata dva slikovna prikaza poškodb in dva imitatorja, se razdeli v dve trojki.
Vsaka trojka ima na razpolago komplet prve pomoči za avtomobile.
Praktične naloge so vzete iz nabora poškodb, ki so prikazane v priročniku za učence in dijake. Nabor opravi
organizator preverjanja.
Praktično preverjanje znanja traja 10 minut.
 Na petem delovnem mestu organizatorji po potrebi izvajajo učno-animacijske delavnice, ki se ne
točkuje.
Naša ekipa je med 13. ekipami dosegla 5. mesto. Učenci so se ogromno naučili, kar so dokazali tudi na
dnevu zdravja, ko so samostojno izvajali delavnice.
Največ zaslug za njihovo znanje ima njihova lastna zainteresiranost in reševalec gospod Peter Černe
VESELA ŠOLA
Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. Izbrane teme šolsko snov poglabljajo,
hkrati pa jo nadgrajujejo in bogatijo. Učenci se seznanjajo tudi z vsebinami, ki niso predvidene v učnem
načrtu osnovne šole. Izbrano temo spremljajo razne naloge, uganke, raziskovalne naloge… Vesela šola
izhaja vsak mesec kot priloga revij Pil (4., 5., in 6. razred) in Plus (7., 8., in 9. razred) z izbrano temo s
področja kulture, naravoslovja, športa, sodobnega življenja. Učenci lahko raziskujejo veselošolsko galaksijo
znanja tudi na spletu. Vsebinsko je podobna tiskani, a jo še nadgrajuje.
Letošnje teme Vesele šole:

Gibljive slike – postani režiser!

Skrivnostna svetloba

Vlaki, podmornice, letala

Družina nekdaj in danes
82

Stara Kitajska

Svet žuželk

Vode v Sloveniji
Šolsko tekmovanje iz znanja Vesele šole je potekalo 13. marca 2013, državno tekmovanje pa 17. aprila
2013.
Bronasto priznanje so osvojili:
I. STOPNJA ( mentorica Zdenka Humek)
1. PATRIK OBERSTAR, 4. R.
2. 2. GAJA POTOČAR, 6. R.
II. STOPNJA (mentorica Judita Hrovat)
1. GREGOR KIKELJ, 8. A
2. KARLA ČERV, 9. A
3. EVA KOS, 9. A
4. TISA DOBOVŠEK, 9. A
5. NIKA MUREN, 9. A
6. BLAŽKA VRBINC, 9. A
7. TJAŠA RECELJ, 9. A
8. LUKA KASTELIC, 9. A
Na državno tekmovanje sta se uvrstili učenki Karla Červ in Eva Kos iz 9. a razreda, ki sta na šolskem
tekmovanju pokazali veliko znanja ter dosegli najboljše rezultate.
Karla Červ je na državnem tekmovanju odlično odrezala in osvojila srebrno priznanje.
MLADI V SVETU ENERGIJE
Kot smo že poročali v Iskricah, so učenci od 7. do 9. razreda ponovno zmagali na natečaju Mladi v svetu
energije. Podelitev nagrad je bila v GEN Krko v začetku junija. Učence 7. Razredov čaka prihodnje leto
nagradni izlet.
83