enterosgel izboljša čistilno sposobnost jeter pri pacientih s kronično

Medicinski pripomoček
za razstrupljanje telesa.
Enterosorpcija je bila zaradi svoje enostavnosti že od nekdaj oblika prve pomoči pri
zastrupitvah in drugih težavah prebavnega trakta. Po navadi smo jo izvajali z aktivnim
ogljem, sedaj pa je tu na voljo tudi medicinski pripomoček Enterosgel. Enterosgel
bazira na organsko-silikonski osnovi, sposoben pa je vezave toksičnih snovi v prebavnem traktu. Molekula Enterosgela je sestavljena iz prostorsko prilagojene porozne
matrice z rigidno globularno strukturo, podobne morski spužvi, z definiranim
premerom por, katere omogočajo vezavo toksičnih snovi srednje molekularne teže.
Prisotnost Enterosgela v prebavnem traktu pripomore k vzpostavitvi idelanih pogojev
za obnovo mukozne membrane in epitelija prebavnega trakta [1g*]. Uporaba Enterosgela prepreči toksemijo in zmanjša sistemsko endotoksikozo zaradi vezave toksične
snovi, ki preidejo iz telesa v prebavila, s tem pa razbremeni tudi limfatični sistem. Kot
vidimo, veže ne le bakterijske toksine v črevesju, temveč tudi tiste, ki prehajajo zaradi
metabolizma telesa v prebavila. Uporaba Enterosgela ima pozitiven vpliv na limfne
žleze, pripomore pa tudi pri razbremenitvi in obnovi jeter v normalno stanje. Enterosgel
pripomore k normalizaciji mikroanatomske organizacije jeternih limfnih vozlov, kar
vpliva tudi na hitrejšo drenažo limfe in hitrejšo obnovo jeter. Učinek je dokazan s
povečano aktivnostjo jeternih parenhimskih celic, pospešeno regeneracijo jeter in
regresijo cistične fibroze (Slika 1) [1f].sindrom in temperaturne reakcije (Fig. 4) [1d, 4d].
А
Slika 1
Razultati antipirinskega testa pri pacientih s kronično
zastrupitvijo po prejemanju
Slika 2
18,3
Т1/2 h
15,8
12,0
ENTEROSGEL VZPOSTAVI DETOKSIFIKACIJSKO
FUNKCIJO SERUMSKEGA ALBUMINA
Pred zdravljenjem
Enterosgel pripomore k vzpostavitvi optimalne detoksifikacijske funkcije albumina tudi
ko je njegova krvna koncentracija nizka, kar pripomore k zmanjšanju možnosti
endogene intoksikacije in sorodnih zapletov (Slika 3). Pacienti, ki so uživali Entrerosgel,
so imeli signifikantno zvišano vezavno kapaciteto albumina v primerjavi z referenčno
vrednostjo (1,62x večja, p < 0,05). Rezultati raziskave so klinično potrdili učinkovitost
Enterosgela, hkrati pa pokazali, da bistveno pripomore k ponovni vzpostavitvi
naravnega razstrupljevalnega sistema telesa pri ljudeh, ki imajo težave z jetri zaradi
prekomernega uživanja alkohola [3f].
Enterosgel mora biti peroralno zaužit 3-4 krat dnevno, vendar med obroki in jemanjem
drugih zdravil. To pomeni 1,5-2 ure pred in ne prej kot 2 uri po obroku. Posamezna
doza za odraslo osebo znaša 15g oz. 1 jedilno žlico, dnevna doza za odraslo osebo pa
znaša 45-60g. Trajanje uporabe Enterosgela je ovisna od resnosti zastrupitve. Pri
blagih oblikah je čas uporabe 7-10 dni, pri težjih oblikah intoksikacije pa traja tudi 2-3
tedne. Enterosgel se lahko uporablja kot monoterapija pri preprečevanju zastrupitev z
težkimi kovinami, vključujoč tubulointestinalni nefritis, pri čemer uporaba kelatorjev in
penicilina ni priporočljiva. Za preprečevanje poslabšanja stanja in izbruhov akutnih
stanj pri kroničnih zastrupitvah z toksičnimi snovmi, topili ali težkimi kovinami, se
priporoča uporabljanje Enterosgela dvakrat letno, 10-14 dni na kuro. V primeru dalj
časa trajajoče ali vsakodnevne izpostavitve toksičnim snovem, se priporoča uživanje
Enterosgela vsak mesec, 10 dni, v eni dozi 30 g ali dveh polovičnih dozah 15g [2f].
Slika 3
12,8
Po 20 dneh zdravljenja
Enterosgel neuporabljen
Enterosgel uporabljen
Obnova vezavne kapacitete albumina pri ljudeh
s prizadetimi jetri zaradi uporabe alkohola
0,057
µg barvila / mg beljakovin
Metode aplikacije Enterosgela pri zdravljenju kroničnih intoksikacij
Zaščitna funkcija Enterosgela na jeterne celice
pri hepatitisu
A. Enterosgel ni bil uporabljen. Zamaščenost in balonska distrofija
hepatocitov, nekroza jeternih parenhimskih celic in lezije
parenhimskih celic okoli centralne vene. Hematoksilinsko in eozinsko
obarvanje. Objektiv 20x, okular 10x.
B. Enterosgel uporabljen. Plasti povezavalnega tkiva. Odsotnost
polimorfizma parenhimskih celic, distrofije hepatocitov in razvoja
nekroze. Obarvanje Van Gizon. Objektiv 10x, okular 10x.
ENTEROSGEL IZBOLJŠA ČISTILNO SPOSOBNOST JETER
PRI PACIENTIH S KRONIČNO INTOKSIKACIJO
Aplikacija Enterosgela pri zdravljenju kroničnih zastrupitev kompleksnega tipa,
saturnizma, zastrupitvijo z živim srebrom, arzenom, aromatskimi topili (benzol, toluen),
pripomore k povišano aktivnosti jeternih monooksigenaz (znižan antipirinski razpolovni
čas, določen z antipirinskim izločevalnim testom), zmanjša nastajanje produktov
lipidne peroksidacije (PLP), kateri so malondialdehid ali dienski konjugati ter zveča
antioksidativno zaščito. Test antipirinske eliminacije kaže na aktivnost hidroksilaz v
jeternih mikrosomih in metabolno funkcijo jeter na splošno [2f]. Razpolovni čas
antipirina (T1/2 h) pred uporabo Enterosgela je bil v povprečju 18.3 ± 1.4 h z maksimalno vrednostjo 24 h pri kritično zastrupljenih pacientih. Po zdravljenju je ta čas padel
na 12.0 ± 0.8 h (p < 0.05). Slika 2 kaže rezultate antipirinskega testa in njegovo
dinamiko. Nesignifikantno znižanje razpolovnega časa je bilo opaženo pri referenčni
skupini, 15.8 ± 0.99 in 12.8 ± 1.22 pred in po zdravljenju (p > 0.05). Uporaba Enterosgela je signifikantno izboljšala korelacijo med PLP in parametri antioksidativne zaščite,
kar kaže na izboljšanje celičnih stenskih struktur in funkcije.
B
0,036
0,035
2-3
0,036
0,031
6-7
Enterosgel neuporabljen
0,039
10-15
Dnevi
Enterosgel uporabljen
UČINKOVITOST ENTEROSGELA PRI IZLOČANJU RADIOIZOTOPOV PRI LJUDEH, KI SO BILI
UDELEŽENI PRI NESREČI V ČERNOBILU [5f].
Gastrointestinalni trakt in ledvice sta glavni poti za izločanje radionuklidov
iz telesa, hkrati pa sta to organa, ki sta najbolj izpostavljena sevanju ter
njegovim strupenim učinkom. Isto velja tudi za jetra, preko katerih se
radionuklidi izločajo iz tkiv preko žolča v prebavni trakt. Ugotovili so, da je
telo sposobno z naravnim načinom razstrupljanja izločiti 1,07% vseh
prejetih radionuklidov. Majhnemu deležu je krivo kroženje in ponovna
reabsorpcija težkih kovin nazaj v telo. To kaže na nujnost uporabe
enterosorpcije, da se prepreči kroženje in ponovno absorpcijo radionuklidov v telo. Uporaba Enterosgela podpre telesni sistem izločanja radionuklidov iz tkiv v urin in feces, hrati pa prepreči njihovo kroženje nazaj v telo.
To je dejstvo, zaradi katerega se priporoča uporaba Enterosgela pri ljudeh,
ki so izpostavljeni radioaktivnim elementom in sevanju (slika 4). Uporaba
Enterosgela omogoči učinkovito detoksifikacijo, direktno in indirektno
de-inkorporacijo radionuklidov nazaj v telo ter izboljša jeterno funkcijo.
Raziskava izločanja Cs134-137 pri ljudeh z kroničnim hepatitisom je
pokazala 7,4 kratno znižanje radiokativnega Cezija pri ljudeh, ki so
prejemali Enterosgel, pri primerjalni skupini brez Enterosgela pa le 2,3
kratno.
Izločanje radionuklidov pa ni pospešeno samo zaradi njihove direktne
vezave na Enterosgel v prebavnem traktu, temveč tudi zaradi splošnega
razstupljevalnega učinka Enterosgela. Na 6-8 dan zdravljenja so dokazali
2-4 kratno povečanje količine radionuklidov v krvi, blatu in urinu [slika 5].
Po koncu zdravljena je bil njihov nivo v krvi, blatu in urinu znižan večkratno
v primerjavi z osnovnimi vrednostmi. Koeficienti eliminacije različnih
radionuklidov so znašali od 5,4 – 100. Te so odvisne tudi od afinitete
radionuklida do telesnih tekočin, v vseh primerih pa je bilo izločanje boljše
pri pacientih, ki so prejemali Enterosgel. Povečani aktivnosti radionuklidov
v prebavnem traktu je kriva tudi njihova vezava na prebavni trakt, vzrok
njihve povečane količine v urinu pa je izboljšanje naravnega razstrupljevalnega sistema telesa.
Slika 4
Izločanje radionuklidov glede na naravno razstrupljane telesa
ali pa z uporabo Enterosgela ( 15 dnevno obdobje).
90,00%
45,00%
00,00%
K40 Cs137 Ba140
La140 Sr125 Ru105 Ce144 Ce141 Cs134
Razstrupljevane z uprabo Enterosgel
ENaravno razstrupljanje
*1g, 1f, 2f, 3f, 5f – Besedila teh člankov je mogoče najti v zbranih publikacijah izdelka Enterosgel.
Slika 5
Dinamika radionuklidov v fecesu (A) in urinu (B) med prejemanjem terapije.
µg /L
µg /L
10
10
K10
Cs137
Ba140
La140
1
1
Sr125
А
Ru105
B
0,1
Ce144
Ce141
Cs141
0,1
Osnovne
vrednosti
Dnevi 6-8
Dnevi 14-15
Osnovne
vrednosti
Dnevi 6-8
Dnevi 14-15
Kontaktne informacije: MA-YDI d.o.o., tel. +386 1 256 13 42(43), fax. +386 1 423 10 06, e-mail: [email protected], www.maydi.si, www.enterosgel.eu/si