E2 Living Kratka navodila

E2 Living
Kratka navodila
SLOVENSKA NAVODILA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gumb vklop/izklop
Zvočnik - slušalka
Piključek MicroUSB
Prednja kamera
Gumb za glasnost
Priključek za slušalke
Bliskavica
Zadnja kamera
Zvočnik
Opozorila za uporabo telefona
POZOR!
Prosimo, da pozorno preberete ta navodila in jih upoštevate.
Varna vožnja: Priporočljivo je, da med vožnjo aparata ne uporabljate. Če ga vseeno uporabljate, ga preklopite na način
prostoročne uporabe.
Zaradi morebitnih motenj, ki jih lahko mobilni telefoni povzročijo v letalstvu, je uporaba telefona na letalu
prepovedana.
V bolnišnici: ko uporabljate telefon v bolnišnici, upoštevajte navodila, ki tam veljajo. Z brezžičnimi napravami lahko
zmotite delovanje aparatov v bolnišnici.
Odobrene storitve: Aparat lahko popravljajo samo pooblaščeni servisi. Če boste aparat skušali popravljati sami, boste
izgubili garancijo.
Pripomočki in baterija: uporabljajo se lahko samo dodatki in baterije, odobreni s strani proizvajalca.
Klici v sili: Prepričajte se, da je telefon prižgan in omogočen, če želite klicati v sili; vtipkajte številko (112) in pritisnite
gumb za klicanje, posredujte vašo lokacijo, razložite, kaj se je zgodilo in ne prekinite zveze.
Baterija in polnjenje baterije: Priporočljivo je, da baterijo pred uporabo napolnite do konca. Baterije ne izpostavljajte
temperaturi nad 40 stopinj C. Baterijo ne odvržite kamorkoli ali na ogenj. Baterijo odvržite v za to namenjene zbirne
centre.
Opozorilo: Ne prevzemamo odgovornosti za situacije, v katerih se telefon uporablja drugače, kot je določeno v
priročniku. Naše podjetje lahko navodila spremeni, brez da to javno objavi. Te spremembe bodo objavljene na spletni
strani podjetja.
Vsebina tega priročnika se lahko razlikuje od vsebine priročnika produkta. V tem primeru se šteje zadnja.
V izogib težavam, ki se lahko pojavijo v zvezi s servisom, prosimo, da pred oddajo aparata na servis preverite časovno
veljavnost garancije.
Vklopljena/izklopljena naprava in naprava v pripravljenosti
Po vstavitvi SIM kartice, spominske kartice in baterije, prižgite telefon s pridržanjem tipke za vklop/izklop za 3 sekunde.
Za izklop pritisnite in pridržite isti gumb in potrdite izklop. S pritiskom gumba za vklop/izklop, boste telefon nastavili na
način stanja pripravljenosti. Za povrnitev na normalni način, kratko pritisnite isti gumb.
Odklepanje, zaslon v pripravljenosti in meni aplikacij
Za odklepanje zaslona (ko je le ta v stanju pripravljenosti), pritisnite in pridržite ikono zaklepanje (ključavnico) in jo
povlecite v desno. Prikazal se bo glavni zaslon.
Glavni (domači) zaslon lahko urejate s pomočjo bližnjic ter pripomočkov oziroma gradnikov. Na vrhu zaslona se
prikazuje vrstica opozoril, ki vsebuje informacije o mobilnem signalu, Wifi-ju, Bluetooth-u, napolnjenosti baterije, času
in dogodkih.
Za prikaz menija aplikacij, pritisnite okrogel gumb „Meni“ na dnu glavnega zaslona. Povlecite v levo za pregled glavnega
menija. Da odprete aplikacijo, pritisnite na želeno ikono aplikacije. Uporabite gumb za nazaj, da se vrnete na glavni
meni.
Klicanje
Za klic telefonske številke, pritisnite ikono za klicanje, vtipkajte številko in pritisnite tipko za klicanje.
Za odgovor na klicanje potegnite animirano ikono dol (zeleno) in če želite zavrniti klic (potisnite ikono gor - rdečo).
Številko lahko pokličete direktno iz dnevnika klicev tako, da pritisnete na zeleni gumb ‘Kliči’ zraven imena. Klic se
zaključi ali prekine s pritiskom na rdeč gumb.
Sporočanje
Da napišete in pošljete SMS, sledite korakom:

odprite meni (aplikacij),

odprite aplikacijo Sporočanje,

na dnu v desnem kotu je ikona - Sestavite novo sporočilo,

napišite SMS (MMS ustvarite tako, da dodate priponke: simbole, slike, glasovna sporočila itd.),

na vrhu dodate prejemnika (stik ali telefonska številka),

pritisnite puščico –> simbol za pošiljanje SMS-a.
Stiki
Izberite ikono za stike (v meniju aplikacij).
Dodajanje novega kontakta:

odprite stike iz glavnega menija,

pritisnite simbol na dnu leve strani zaslona:

izberite vrsto pomnilnika, v katerega želite shraniti stik;

vstavite podatke o stiku;

shranite.
Dodajanje novega kontakta iz dnevnika klicev:

odprite dnevnik klicev (iz menija);

pritisnite telefonsko številko, ki jo želite shraniti;

kliknite na ikono nov kontakt;

izberite vrsto pomnilnika, kamor želite shraniti stik;

vstavite podatke o stiku;

shranite.






Uvozi/izvozi stike:
Stike lahko uvozite/izvozite med posameznimi pomnilniki:
odprite stike;
pritisnite možnosti in izberite „Uvozi/izvozi“;
izberite pomnilnik, iz katerega želite izvozite stike;
izberite pomnilnik, na katerega želite uvoziti stike;
izberite stike, ki jih želite kopirati;
pritisnite gumb „kopiraj“.
Sinhronizacija kontaktov na računu:
Opomba: če nimate Google računa, ga lahko ustvarite (potrebujete ga tudi za uporabo Google virtualne trgovine –
Trgovina Play).









Stike lahko sinhronizirate z računom tako, da:
Odprete meni -> Nastavitve -> Aplikacije -> RAČUNI.
Izberite želeni račun; če ga še nimate, ga lahko ustvarite s pritiskom na gumb „Nov račun“.
Izberite ikono „Sinhronizacija kontaktov“;
Uredite kontakte s sliko:
Opomba: Kontaktom, ki so shranjeni na SIM kartici ne morete dodati slike. To lahko dodate le stikom, ki so shranjeni v
pomnilniku telefona.
Za dodajanje slike, sledite korakom:
- odprite stike
- izberite želen stik
- v zgornjem desnem kotu zaslona pritisnite gumb za urejanje stika;
- v levem kotu zaslona pritisnite simbol za dodajanje slik;
- izberite sliko (iz galerije ali direktno iz fotoaparata).
Virtualna aplikacija za Google trgovino
Aplikacija Trgovina Play vam nudi aplikacije iz različnih kategorij: igre, službeno, komunikacija, nakupovanje,
potovanje, zabava, knjige, izobraževanje, finance, fotografije, orodja, media, socialno, šport, novice.
Prvič, ko odprete Trgovno Play, se boste morali prijaviti z Google računom. Če že imate Google račun, vstavite podatke.
Če ne, kliknite gumb za dodajo novega računa in sledite navodilom, zapisanim na ekranu.
Nastavitve mobilnega aparata
Nekaterih nastavitev ni možno spremeniti, ker so nastavljene kot privezete (s strani proizvajalca).
Nastavitev dvojne SIM
Sim kartico lahko nastavite na privzeto za glasovno klicanje, video klicanje, sporočanje in prenos podatkov.
Opomba: Gemini je sistemska aplikacija, ki omogoča sprejemanje dohodnih klicev na eni kartici SIM, medtem ko se
izvaja prenos podatkov iz druge SIM kartice.
WiFi
Za vklop pritisnite Wi-Fi stikalo/gumb. Odprite Wi-Fi za samodejno iskanje razpoložljivih omrežij. Omrežja brez gesla se
lahko uporabljajo neposredno, za druge morate najprej vnesti geslo.
Bluetooth
Za vklop pritisnite Bluetooth stikalo/gumb. Na seznamu se bodo prikazale vse razpoložljive naprave. Da se povežete z
drugo napravo, jo izberite iz seznama in vnesite zahtevano potrditveno kodo.
Mobilni podatki
Vključite ali izključite podatkovno povezavo omrežja in spremljate grafikon stanja porabe podatkov. Nastavite lahko
tudi mobilno podatkovno mejo za vsako SIM kartico.
Več
Letalski način Z aktivacijo letalskega načina se izklopi GSM signal, WiFi in Bluetooth.
Nastavitve navideznega zasebnega omrežja (VPN).
Internet in prenosna dostopna točka
Mobilno omrežje Izberete željeno mobilno omrežje
3G storitev: Tukaj lahko omogočite / onemogočite storitev 3G.
Prednostna omrežja Določite prednostna omrežja
Imena dostopnih točk Dodajte ali spremenite dostopne točke.
Omrežni operaterji Seznam vseh razpoložljivih operaterjev
Zvoki
Ta možnost vam omogoča nastavitve avdio zvonjenja za dohodne klice, e-pošto in obvestila SMS ter avdio opozorila
nameščenih aplikacij. Nastavitve vključujejo: vibracije, glasnost, tone/zvoke, ocene/preglede
Izberite splošno (glavno) / tih / srečanja (seja) / zunanji profil z dotikom desne strani kroga.
Varčevanje z energijo (neobvezno)
Izberete lahko eno od treh shem moči:
- zaprto
- normalno: Klicanje in pošiljanje sporočil je na voljo; podatkovna povezava ostane v enakem stanju.
- super (zelo) dolga pripravljenost: Storitve klicanja in pošiljanja sporočil ostanejo v enakem stanju.
Zaslon
a. Svetlost: prilagodite svetlost zaslona
b. Ozadje: spremenite sliko za ozadje za zaslon v stanju pripravljenosti, za zaklenjen zaslon in za glavni meni.
c. Samodejno vrtenje zaslona: zavrtite telefon, da spremenite usmerjenost prikazanega zaslona
d. Neodgovorjeni klici in sms: Utripanje zaslona za neodgovorjen klic ali neprebran sms. Prav tako boste prejeli
obvestilo o neodgovorjenih klicih in neprebranih sporočilih v obliki animiranih ikon na zaklenjenem zaslonu;
e. Spanje: nastavite čas, preden se zaslon samodejno zaklene
f. Velikost pisave
Pomnilnik
1) Ogled zasedenosti SD kartice in pomnilnika telefona
2) Odstranite ali formatirajte SD kartico (s formatiranjem SD kartice izgubite vse podatke na kartici)
Baterija
Prikaže informacije o stanju polnjenja in uporabi baterije.
Aplikacije
Prikazuje seznam nameščenih in prenesenih aplikacij ter katere od njih so nameščene na SD kartici.
Kraj/lokacija
Dostop do moje lokacije: aplikacijam omogoča uporabo vaših podatkov o lokaciji.
GPS sateliti: Stikalo za vklop / izklop sprejemnika GPS.
Google lokacijska storitev: dovolite / onemogočite aplikacijam, da uporabijo WiFi ali mobilno omrežno povezavo, da
pridobijo vašo lokacijo.
Varnost
1) Nastavitev zaklepa zaslona: lahko izberete drsenje (ni zaščite), poljuben vzorec, PIN ali geslo za odklepanje zaslona.
2) Nastavitev zaklepanja kartice SIM: vnesite 4-8 številčno kodo PIN za nastavitev zaklepa kartice SIM.
Če 10-krat vnesete napačno kodo PUK, bo kartica SIM trajno zaklenjena.
3) Vidno geslo: geslo je vidno, ko ga vnašate
4) Izberite upravljalca naprave: dodajte ali izbrišite upravljalca naprave.
5) Neznani viri: dovoljuje / preprečuje nameščanje programov iz neznanih virov
6) Zaupna priporočila: prikazuj / skrij zaupna priporočila
7) Namestitev iz kartice SD: namesti šifrirano potrdilo iz SD kartice.
Jeziki in vnos
1) Izbira jezika: vključuje vse jezike na telefonu in skupno vsoto 12 vrst.
2) Pregled pravilnega črkovanja
3) Osebni slovar: Dodajanje besed v slovar po meri ali izbris.
4) Način vnosa: izberete lahko Android tipkovnico ali MultiLing način vnosa.
5) Nastavitve govora v tekst
6) Hitrost kazalca
Povrnitev na tovarniške nastavitve
Povrnitev mojih podatkov: povrnitev nastavitev uporabnika in podatkov drugih aplikacij.
Ponastavitev na tovarniške nastavitve: izbris vseh podatkov, ki so shranjeni na telefonu.
Računi
Dodajanje, upravljanje in spreminjanje možnosti za račune, ki se uporabljajo za sinhronizacijo.
Datum in čas
1) Samodejni datum in čas: nastavitev datuma in časa iz podatkov, ki jih naprava pridobi preko omrežja ali s pomočjo
GPS signala
2) Samodejni časovni pas: dovolite napravi, da samodejno izbere časovni pas
3) Nastavi datum / Nastavi uro: dotaknite se, da nastavite datum / čas.
4) Izbira časovnega pasu: Izberite časovni pas glede na to, kje se nahajate.
4) Uporabite 24-urni zapis časa: ON / OFF
5) Izberite zapis datuma.
Urnik vklop / izklop
Nastavite lahko čas vklopa ali zaustavitve naprave.
Urnik letalo vklop / izklop
Nastavite čas aktiviranja ali deaktiviranja letalskega načina.
Dostopnost
Tipka za vklop konča klic
Nastavitve dotika in zamik odzivnosti zaslona
Nalaganje spletnih programov
Možnosti za razvijalce
Nastavitvene možnosti, namenjene razvijalcem programske opreme Android
Vizitka telefona
Preverite lahko informacije o: stanju telefona, pravnih informacijah, različici programske opreme.
Aktivirajte vašo Sygic GPS navigacijo (opcijsko)
Na tem aparatu je že inštalirana ena najbolj priljubljenih GPS mobilnih navigacij: Sygic. Aplikacijo lahko preizkušate
brezplačno 30 dni.
Aktivacija:
- kliknite na Sygic ikono na vašem namizju
- aplikacija bo prenesla potrebne datoteke (priporočamo, da ste v WiFi omrežju)
- izberite gumb ‘’WORLD TRIAL’’
- izberite enega ali več zemljevidov iz seznama in pritisnite ‘’Nadaljuj s prenosom’’
- prosimo ne prekinjajte aplikacije in počakajte, da se prenos datotek zaključi
- izberite ‘’Uporabljaj preizkusno različico’’ da lahko navigacijo uporabljate v 30 dnevnem preizkusnem
obdobju. Lahko pa se odločite za nakup aplikacije kasneje, v meniju izberite ‘’Moj Sygic’’in sledite navodilom za nakup.
- izberite glas navigacije
- z vpisom vašega e-naslova se lahko pridružite Sygic skupnosti
Uživajte na vaših potovanjih z Sygic navigacijo! Za več informacij obiščite: http://help.sygic.com
SPECIFIKACIJE
Osnovni podatki
Jezik
Omrežje
Operacijski sistem
Dimenzije
Zaslon
Lastnosti
Velikost
Teža
Tip
Zaslon na dotik
OS
Procesor
Grafični procesor
GPS
Radio
Dual SIM
Video klic
Notranji pomnilnik
Slovenski, Angleški, Nemški,
Francoski, Italijanski…
2G: 850/900/1800/1900MHz
3G: UMTS 900/2100MHz
Android 4.2.2 JellyBean
124,6 x 61,91 x 9,48 mm
119,8g
IPS LCD 4.0’’, 800 x 480 px
Kapacitivni , večtočkovni
Android 4.4.2 Kit Kat
Cortex-A7, 1,3 GHz Dual Core
Mali-400MP
Da
Da
Da
Da
4GB
RAM spomin
512MB
Pripomočki
Večopravilnost
Da
Da
Zvok
Video
Kamera
Podatki / Internet
Obrni za utišanje zvonjenja
Vibrira ob vzpostavitvi povezave
3.5mm
Ojačevalnik
Zvočnik
Predvajalnik zvoka
Opozorilni toni
Zajemanje
Internet render
Glavna kamera
Sprednja kamera
Video
Ročno ostrenje
High Dynamic Range (HDR)
Bliskavica
Zaznavanje obraza
Označevanje lokacij (Geotagging)
3G
EDGE
GPRS
Bluetooth
WLAN
Da
Da
Da
Da
Da
Vibracija, zvok
HD video format z 720p resolucijo
HDz 720p resolucijo
3,2MP
0,3 MP
HD 720p
Da
Da
Da
Da
Da
HSDPA 21.1 Mpps / HSUPA 5.76 MBps
Da
Da, Class 10
4.0 , A2DP and EDR
WiFi 802.11 b/g/n
Senzorji
Internet
Baterija
Paket vsebuje
Da
WiFi Direct
VoIP
Da
USB
Da 2.0, micro USB
G-senzor
Da
Senzor bližine
Da
Svetlobni senzor
Da
Kompas
Da
Družabna omrežja /Social networking Da
Li-ion 1350 mAh
Kapaciteta baterije
DC 5V, 500mA
Tip polnilca
do 200 h
Čas pripravljenosti
do 7 ur
Čas pogovora
Aparat, navodila, garancijska izjava, polnilec, usb kabel, slušalke
Proizvajalec:
SC VISUAL FAN SRL
Str Brazilor Nr. 61
500313, Brasov
Romunija / Romania
Pooblaščeni serviser in uvoznik:
Sgerm d.o.o.
Dogoška cesta 86
2000 Maribor
tel.: 051 664 886
GARANCIJSKI LIST
Model:
IMEI:
E2 Living
…………………………………………………………………………………………………………..
Datum prodaje:
_______________________
Datum izdaje:
_______________________
Podpis in žig:
_______________________


Opozorilo:
Kakršen koli poseg v programsko opremo aparata lahko poškoduje aparat in
izniči garancijo!
GARANCIJSKA IZJAVA:
Sgerm d.o.o. izjavlja, da bo izdelek brezhibno deloval, če boste z njim ravnali po priloženih navodilih.
Garancija velja na območju Republike Slovenije!
Sgerm d.o.o. se obvezuje, da bo v garancijskem roku, v svojem pooblaščenem servisu brezplačno
odpravil okvare in tehnične pomanjkljivosti, ki bi nastale ob normalni uporabi v času, za katerega se daje
garancija. Rok popravila ne bo daljši od 45 dni od dneva predložitve izdelka v popravilo. Izdelek, ki ne bo
popravljen v 45 dneh, bo zamenjan z novim brezhibnim izdelkom. Ob oddaji pošiljke na pošto je
potrebno obvezno označiti PPN (poštnino plača naslovnik), saj so v garancijsko popravilo všteti tudi
stroški pošte – POŠTA SLOVENIJE d.d.
GARANCIJSKI ROKI:
24 mesecev za aparat
12 mesecev velja garancija za baterije, polnilce, slušalke, ohišja, namizna stojala, kable in drugo
dodatno opremo (ne glede na to, ali se le te nahajajo v prodajnem paketu skupaj z mobilno napravo
ali so bile prodane kot samostojni izdelek)
Garancija se ne nanaša na predmete, ki predstavljajo potrošni material (CD, navodila, zaponka za pas
ipd.).
Garancija NE VELJA v naslednjih primerih:
- če je nepooblaščena oseba spreminjala podatke na garancijskem listu ali računu,
- če je v mobilni telefon posegal nepooblaščeni servis ali je bila uporabljena neoriginalna ali pokvarjena
dodatna oprema,
- če uporabnik ni ravnal po navodilih za uporabo ali je malomarno ravnal z napravo,
- če so bili na mobilnem telefonu ali instalaciji opravljeni nedovoljeni posegi,
- če je na aparatu poškodovana varnostna garancijska nalepka ali odstranjena katera koli nalepka.
V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene zaradi visokonapetostnih sunkov, okvare,
povzročene zaradi izpostavitve tekočinam, fizične poškodbe (npr. padci aparata na tla) in ostali fizični
pritiski in sunki aparata in v drugih primerih višje sile.
Garant zagotavlja vzdrževanje izdelka, nadomestne dele in priklopne aparate, skladno z določili veljavne
zakonodaje oz. še 3 leta po izteku garancijskega roka. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki
izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Za morebitno izgubo podatkov na telefonu v času servisiranja ne odgovarjamo!