Navodila za montažo

38445.06 SL
www.caleffi.com
Regulatorji tlaka s kompaktnim
zamenljivim vložkom
© Copyright 2011 Caleffi
SL
seriji 5350 - 5351
Funkcija
Regulatorji tlaka so naprave, ki ob vgradnji v vaše hišno vodovodno
omrežje znižujejo in uravnavajo raven tlaka ob vhodu iz javnega
omrežja oskrbovalnih vodov. Vhodni tlak je običajno previsok in niha
glede na neposredno uporabo vodovodne napeljave.
Regulatorje tlaka lahko uporabljamo za nadzor ravni vhodnega tlaka
v zbiralnikih tople vode.
W
SVGW
SSIGE
Izbira proizvodov
1/2”
535040/1
3/4”
535050/1
1”
535060/1
1 1/4”
535070/1
1 1/4”
535074/5*
1 1/2”
535080/1
2”
535090/1
* Manjša kartuša (1”)
535022
Ø 22
535140/1
535150/1
535160/1
1/2”
3/4”
1”
Tehnične specifikacije
Materiali
Telo:
- serija 5350 (1/2” - 3/4” -1”) iz medenine, ki preprečuje
izločanje cinka CR EN 12165 CW602N
- serija 5350 (1 1/4” - 1 1/2” - 2”), iz medenine, ki preprečuje
izločanje cinka CR EN 1982 CB752S
- serija 5351, medenina EN 12165 CW617N
Pokrov:
Krmilno vreteno:
Gibljivi deli:
Membrana:
Tesnila:
Filter:
Vsebnik filtra:
PA66G30
nerjaveče jeklo
iz medenine, ki preprečuje izločanje cinka CR
EN 12165 CW602N
NBR
NBR
nerjaveče jeklo
serija 5351, prosojna PA 12
Delovanje
25 bar
Najvišji vhodni tlak:
16 bar
Serija 5366:
1÷6 bar
Območje nastavitve izhodnega tlaka:
3 bar
Tovarniška nastavitev:
60°C (serija 5350) - 40°C (serija 5351)
Temperatura:
0÷10 bar
Merilno območje manometra:
Velikost mrežnega
0,51 mm (serija 5350) - 0, 28 mm (serija 5351)
očesa pri filtru:
voda
Medij:
EN 1567
Proizvod izpolnjuje naslednje standarde:
Homologacija
Regulatorji tlaka izpolnjujejo zahteve novih evropskih standardov
EN 1567, ki sta jih odobrila DVGW in SVGW.
Nazvini pretok
Spodaj so za vse velikosti regulatorjev tlaka podane stopnje pretoka
vode pri povprečni hitrosti 2 m/s v skladu s standardom EN 1567.
Ø
1/2”
3/4”-Ø 22
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
Q (m3/h)
1,27
2,27
3,6
5,8
9,1
14
Q (l/min)
21,16
37,83
60
96,66
151,66
233,33
Vgradnja
1) Preden se lotite vgradnje regulatorja tlaka, odprite dovode, da
skrbno preplaknete napeljavo in cevovode temeljito odzračite.
2) Pred in za regulatorjem tlaka namestite zaporne ventile, ki bodo
olajšali vaša vzdrževalna dela.
3) Regulatorje tlaka lahko namestite v cevovode v napvičnem ali
vodoravnem položaju, ne pa obrnjenega navzdol.
4) Zaprite zaporni ventil za regulatorjem tlaka.
5) Ta posebni mehanski sistem za prednastavitev z regulacijskim
gumbom in kazalcem tlaka še pred namestitvijo. Ker se kazalec tlaka premika ob vsaki spremembi tlaka, se slednji lahko nastavlja nepretrgoma, in sicer s prikazom sprememb v vrednosti
0,5 bar.
6) Manometer umerite s pomočjo regulacijskega gumba na
zgornji strani naprave. Caleffijevi regulatorji tlaka so tovarniško
nastavljeni na 3 bar.
7) Zaradi možnosti prednastavitve vgradnja manometra za
regulatorjem tlaka ni potrebna.
8) Po končani vgradnji bo notranji mehanizem samodejno nastavil
tlak, dokler ta ne bo dosegel zahtevane vrednosti.
9) Počasi znova odprite zaporni ventil za regulatorjem tlaka.
Nasveti za vgradnjo
1. Podzemna vgradnja
Podzemna vgradnja regulatorjev tlaka ni priporočljiva iz naslednjih
razlogov:
- regulatorji tlaka se lahko poškoduje zaradi zmrzali;
- kontrola in vzdrževanja sta otežena;
- manometer je težje odčitati.
2. Vodni udar
Ta je eden od glavnih vzrokov za okvare na regulatorjih tlaka. Med
vgradnjo “tveganih” sistemov morate vgraditi tudi posebne naprave,
ki bodo ublažile vodni udar.
Vzdrževanje
Pri čiščenju, vzdrževanju ali menjavanju celotne regulacijske
kartuše:
1) Zaprite regulatorja tlaka.
2) Zaradi posebne zgradbe regulacijske enote umerjenega tlaka ni
treba nastavljati in lahko ostane na nastavitveni vrednosti.
3) S pomočjo posebnega ključa odstranite zgornji pokrov. Slednji je
vgrajen v notranjo regulacijsko kartušo.
4) Preverite in očistite filter, ki mora biti samo iz serije 5350.
5) Celotno samostojno kartušo lahko vstavite nazaj ali jo zamenjate
z novo. Ko kartušo znova vstavite v telo ventila, se prikazovalniki
tlaka vrnejo na prvotno nastavitev.
6) Znova odprite zaporne ventile. Tlak se bo vrnil na raven prvotne
nastavitve.
Serija 5350
3
5
Serija 5351
3
5
Čiščenje filtrov serije 5351
1) Zaprite regulator tlaka.
2) S pomočjo priloženega ključa odvijte prosojni vsebnik, v katerem
stoji kartuša s filtrom.
3) Ko očistite filter, lahko celotno kartušo s filtrom vstavite nazaj v
vsebnik ali jo zamenjate z novo.
4) S pomočjo priloženega ključa privijte vsebnik nazaj in znova
odprite zaporne ventile.
2
3
Motnje v delovanju
Nekatere
motnje,
ki
so
običajno posledica neustreznih
mehanizmov v sistemu, uporabniki včasih napačno pripisujejo okvaram v regulatorju
tlaka. Najpogostejše motnje v
delovanju so:
1. Zvišan izhodni tlak ob
vgradnji grelnika vode. Ta
težava nastane zaradi segrevanja vode v grelniku.
Izhodni tlak se zviša zaradi raztezanja vode, saj je regulator tlaka
pravilno zaprt. Priporočljivo je namestiti raztezno posodo (med reducirnim ventilom in grelnikom vode), ki bo “absorbirala” preseženi
tlak.
2. Regulator tlaka ne ohranja nastavitvene ravni tlaka.
V večini primerov se ta težava pojavi zaradi prisotnosti nečistoč
v sedežu ventila, ki povzročajo uhajanje in s tem tudi postopno
zviševanje izhodnega tlaka. V takšnih primerih sta priporočljiva
vzdrževanje in čiščenje odstranljive kartuše (glej pod vzdrževanje).
Varnost
Regulatorje tlaka mora namestiti usposobljeno
osebje v skladu z nacionalnimi predpisi in/ali
lokalnimi zahtevami. Namestitev, dajanje v uporabo
in vzdrževanje regulatorjev tlaka, ki niso v skladu z
navodili v tem priročniku, lahko povzročijo nepravilno
delovanje in poškodbe na napravah in/ali ljudeh.
Poskrbite, da so vsi priključki vodotesni. Pri nameščanju vodnih
priključkov pazite, da jih ne namestite preblizu regulatorju tlaka. V
nasprotnem primeru lahko sčasoma pride do okvare in izgube vode,
ki lahko povzroči poškodbe na napravah in/ali ljudeh. Kadar je voda
zelo agresivna, je treba v skladu z veljavno zakonodajo preprečiti
možnost, da pride do okvare na regulatorju tlaka, s tem pa tudi
motenj v njegovem delovanju.
Ta navodila za uporabo
so namenjena uporabniku