Spoštovani! - Plazmocitom.si

Številka 4
Brezplačna izdaja
Oktober 2014
Spoštovani!
S kemoterapijo povzročena periferna nevropatija je neželen
učinek, ki se lahko pojavi ob uporabi nekaterih zdravil za
zdravljenje rakavih bolezni. Kaj povzroča periferno nevropatijo, kakšni so simptomi, ali jo lahko preprečimo oz. kako
jo zdravimo, preberite v prispevku Barbare Skopec, dr. med.,
iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
Telesna vadba je pomembna in koristna za naše zdravje. Priporočljivo je, da se ji ne odpovemo, tudi ko zbolimo, seveda
pa jo moramo prilagoditi svojim zmogljivostim. Dr. Nada
Rotovnik Kozjek, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana, ki je tudi sama aktivna športnica, je v svojem prispevku
opisala, zakaj je ukvarjanje s športom pomembno za bolnike
s hematološkimi raki. Telesna vadba ima pomembne telesne
kot tudi pozitivne psihološke učinke.
V naši četrti številki glasila vam predstavljamo Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Združujejo okoli 2500 članov,
bolnikov, njihovih svojcev, zdravnikov in ostalih, ki si prizadevajo za čim boljšo kvaliteto življenja bolnikov.
Na koncu pa smo ponovno poskrbeli za nekaj razvedrila. Na
zadnji strani vas čaka sudoku.
Želimo vam prijetno branje!
Skupina za onkologijo podjetja Janssen
Vse številke glasila Krvničke novičke lahko najdete na spletni strani: www.plazmocitom.si
BOLEZEN IN BOLEZENSKI ZNAKI
S kemoterapijo povzročena
periferna nevropatija
Barbara Skopec, dr. med., Klinični oddelek za hematologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Kljub napredku v razvoju in uporabi novih zdravil za zdravljenje rakavih
bolezni se zdravniki in bolniki še vedno soočamo s posledicami neželenih
učinkov zdravljenja. S kemoterapijo lahko poškodujemo živce, ki
povezujejo hrbtenjačo z mišicami, kožo in notranjimi organi.
To stanje imenujemo s kemoterapijo povzročena periferna nevropatija.
Kaj je periferna nevropatija?
Periferna nevropatija je motnja, pri kateri
pride do poškodbe živcev, odgovornih za
prenašanje informacij med centralnim živčnim sistemom (možgani in hrbtenjača) in
preostalim telesom. Glede na vrsto živčnih
vlaken, ki so prizadeta, ločimo različne oblike
periferne nevropatije ‒ te imajo posledično tudi različno klinično sliko. Senzorična
nevropatija je najpogostejša. Prizadene živčna
vlakna, ki so odgovorna za občutke. Motorična nevropatija je posledica okvare motoričnih
živčnih vlaken, ki oživčujejo mišice in skrbijo,
da se lahko normalno gibamo. Redkeje so
prizadeta živčna vlakna. Ta skrbijo za delovanje telesnih funkcij, na katere nimamo vpliva
(uravnavanje krvnega tlaka, normalno odvajanje vode in blata, potenje …). V tem primeru
govorimo o avtonomni nevropatiji.
Kaj je vzrok s kemoterapijo
povzročene periferne nevropatije?
Vemo, da obstaja pri nekaterih vrstah kemoterapije večja verjetnost, da bo prišlo do
nastanka periferne nevropatije. Simptomi se
lahko pojavijo kadarkoli med zdravljenjem in
se poslabšajo, če zdravljenje nadaljujemo. Pri
nekaterih oblikah rakavih bolezni je periferna
nevropatija lahko tudi simptom bolezni (npr.
pri diseminiranem plazmocitomu).
2 / KrvničkeNovičke
Nekatere vrste kemoterapevtikov, ki
pogosteje povzročijo periferno nevropatijo:
y zaviralci proteasoma,
y zdravila, ki vsebujejo platino,
y taksani,
y rastlinski alkaloidi,
y imunomodulatorna zdravila.
Poznamo tudi druge vzroke, ki pri bolnikih
z rakom, zdravljenih s kemoterapijo, še povečajo verjetnost nastanka periferne nevropatije:
y sladkorna bolezen,
y preveliko uživanje alkohola,
yp
omanjkanje vitamina B12,
nekatere avtoimunske bolezni
(sistemski eritematozni lupus,
revmatoidni artritis),
y hipotiroidizem,
y periferna arterijska bolezen,
y kronična ledvična bolezen,
y okužba z virusom HIV,
y okužbe, ki prizadenejo živce,
y obsevanje,
y o perativno zdravljenje
(npr. mastektomija pri raku dojke),
y pritisk tumorja na živec.
Kakšni so simptomi s kemoterapijo
povzročene periferne nevropatije?
Simptomi in njihova izrazitost se pri bolnikih
razlikujejo, odvisno od števila in vrste živčnih
vlaken, ki so prizadeta, in od vrste kemoterapije. Lahko se pojavijo med zdravljenjem ali
po njem. Čas trajanja težav je različen, običajno do nekaj mesecev; težave se postopoma
zmanjšujejo. Na žalost se pri nekaterih bolnikih stanje ne izboljša. Običajno se simptomi
pojavijo na najbolj oddaljenih delih telesa, na
stopalih, pozneje lahko tudi na dlaneh. Če
bolezen napreduje, se simptomi pojavljajo
tudi višje po nogah in rokah.
Simptomi pri senzorični nevropatiji:
y bolečina,
y otopelost,
y pekoč občutek,
y mravljinčenje in gomazenje,
y o bčasne ostre, električnemu sunku
podobne bolečine,
y izguba občutka za dotik, bolečino,
pritisk, vroče, hladno,
y velika občutljivost za dotik.
Simptomi pri motorični nevropatiji:
y motnje pri hoji,
ym
otnje ravnotežja in koordinacije
zaradi občutka težkih udov,
y mišični krči,
y atrofija mišic.
Simptomi pri avtonomni nevropatiji:
y motnje odvajanja vode in blata,
y motnje pri uravnavanju krvnega tlaka,
y nezmožnost normalnega potenja,
y prebavne težave (zaprtje, driska),
y vrtoglavice,
y motnje požiranja,
y težave s spolnostjo.
Ali s kemoterapijo povzročeno
periferno nevropatijo lahko
preprečimo in kako jo zdravimo?
Trenutno ni nobenega dokaza, da lahko katerokoli zdravilo, vitamini ali drugi prehrambeni nadomestki preprečijo nastanek periferne
nevropatije. Ko pride do težav, je cilj zdravljenja lajšanje simptomov.
Z zdravili lahko zdravimo bolečino. Pri
nevropatski bolečini najpogosteje uporabljamo antikonvulzive in antidepresive. Edino
zdravilo, ki ima priporočilo ASCO (Ameriško društvo za klinično onkologijo) za uporabo pri s kemoterapijo povzročeni periferni
nevropatiji spada v skupino inhibitorjev
privzema serotonina. Ta zdravila kombini-
Čas trajanja težav je različen, običajno do nekaj
mesecev; težave se postopoma zmanjšujejo.
Na žalost se pri nekaterih bolnikih stanje ne izboljša.
Običajno se simptomi pojavijo na najbolj oddaljenih
delih telesa, na stopalih, pozneje lahko tudi na
dlaneh. Če bolezen napreduje, se simptomi pojavljajo
tudi višje po nogah in rokah.
ramo z ostalimi zdravili za lajšanje bolečine
(nesteroidni antirevmatiki, opioidni analgetiki). Uporabimo lahko tudi lokalna sredstva za
lajšanje bolečine (obliži, kreme).
S fizikalno in delovno terapijo lahko ohranimo mišično moč in izboljšamo koordinacijo
in ravnotežje. Redna vadba pomaga pri lajšanju bolečin. Pri izvajanju dnevnih aktivnosti
lahko bolnikom delovni terapevt pomaga z
različnimi pripomočki.
Podporna terapija, kot so masaže, akupunktura in tehnike sproščanja, zmanjšajo bolečine
in psihični stres.
Prehrana, bogata z vitamini B, folno kislino
in antioksidanti, je priporočljiva za bolnike s
periferno nevropatijo. Svetujemo jim tudi, naj
se izogibajo uživanju alkohola, saj ta lahko
poslabša simptome.
Za konec naj poudarim, da je najpomembnejša komunikacija med zdravnikom in bolnikom pred in med procesom zdravljenja. Če
bolnik opazi, da so se začeli pojavljati simptomi s kemoterapijo povzročene periferne nevropatije, mora o tem takoj obvestiti lečečega
zdravnika. Ta bo zamenjal način zdravljenja
ali pa pri obstoječem načinu zdravljenja
zmanjšal odmerek in s tem preprečil poslabšanje ali napredovanje simptomov. ●
Vsebina članka je odgovornost avtorice in ne odraža nujno stališča podjetja Janssen.
KrvničkeNovičke / 3
SKRB ZASE
Rak in
telesna aktivnost
Dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., Enota za klinično prehrano, Onkološki inštitut Ljubljana
Rakasta obolenja prinašajo s seboj številne strahove
in vprašanja.
Mnogi ljudje se s preizkušnjo rakaste bolezni srečajo
v času zelo aktivnega načina življenja. Tudi bolniki
s hematološkimi raki. Zato niso redki tisti, ki se
zakrbljeno sprašujejo, ali še vedno lahko tečejo,
smučajo, kolesarijo. Predvsem jih zanima, ali jim
lahko telesna aktivnost med zdravljenjem malignega
obolenja škoduje.
Kaj pravi znanost?
Tudi brez visoke znanosti vemo, da je gibanje
za zdravje koristno. Kaj pa, ko zbolimo? Takrat ‒ čeprav se marsikomu zdi, da je bolezen
čas za počitek ‒ postane telesna aktivnost v
številnih bolezenskih stanjih že skoraj nuja. S
telesno vadbo bolnik zadržuje izgubo mišičja
in funkcionalne telesne mase ter tako pripomore k optimalnemu zdravljenju raka. Zlasti
je to pomembno pri uporabi protirakavih
zdravil, pri katerih je kot stranski učinek še
posebej izražena prizadetost mišic. Ta zdravila pogosto uporabljajo tudi pri hematoloških
rakih, kot je na primer plazmocitom.
Tudi znanstvene ugotovitve so močno na
strani telesne aktivnosti. Zaradi že skoraj
osupljivo pozitivnih učinkov telesne vadbe
kot podporne terapije pri zdravljenju rakastih
obolenj in močnega orodja za preprečevanje
razvoja kaheksije je število raziskav o povezavah med telesno vadbo in rakastimi obolenji
zelo naraslo. Številne raziskave so prikazale
ugodne učinke telesne vadbe na samo počutje, obstajajo pa tudi trdni znanstveni dokazi,
da telesna aktivnost pomaga pri preživetju
bolnikov z rakom. Še več, telesna aktivnost se
je kot pomembno terapevtsko orodje izkazala
tudi pri bolnikih z napredovalimi oblikami
raka. Lahko bi celo trdili, da je telesna aktivnost, seveda v povezavi z ustrezno prehrano,
4 / KrvničkeNovičke
Za rakom pa obolijo tudi številni, ki nikoli niso bili
telesno aktivni. Zato so njihova vprašanja drugačna.
In ker bi vsi hoteli narediti tako rekoč “vse”, da bi
ozdraveli, se marsikdo vpraša, kaj bo pridobil, če se
bo med zdravljenjem rakaste bolezni začel ukvarjati s
telesno aktivnostjo. In, ali je to sploh potrebno?
Zato bom v prispevku skušala odgovoriti obojim;
tistim, ki brez športa težko živijo, in drugim, ki za
ukvarjanje s športom potrebujejo posebno spodbudo.
neke vrste paralelna terapevtska pot v vseh
fazah zdravljenja rakastih obolenj. Pri bolnikih, ki so rakasto bolezen že preboleli, pa bo
aktivni življenjski stil pripomogel k rehabilitaciji in tudi zmanjšal možnost ponovitve
bolezni.
Pozitivni učinki telesne aktivnosti
Ugodni učinki telesne vadbe so številni, od
psiholoških do telesnih. Za blagodejen vpliv
telesne aktivnosti ni treba, da bolnik z rakom
preteče maraton ali spleza na dvatisočaka. Za
to, da bo rakasto bolezen in tudi samo onkološko terapijo doživljal manj stresno in zakrbljeno, zadostuje že zmeren odmerek telesne
aktivnosti.
Pri bolnikih , ki so telesno aktivni, opisujejo manj depresivnih stanj; manj so utrujeni
in celo zaznava bolečine je manjša. Telesna
aktivnost ima pozitivne učinke tudi na apetit. Za bolnike na protirakavi terapiji je to
izjemno pomembno, ker jim olajša težave s
prehranjevanjem, ki pogosto spremljajo zdravljenje rakastih bolezni. Prehrana je ključ do
pozitivnih učinkov telesne vadbe: bolnik naj
ne vadi “na prazno” in naj se zaveda, da prazen žakelj ne stoji pokonci! Z boljšim apetitom in manjšim odmerkom protibolečinskih
tablet je tudi prebava boljša in bolniki imajo
manj težav z zaprtjem.
Telesna vadba pri bolnikih z rakom ima tudi
dober učinek na spanje. Bolniki, ki so redno
telesno aktivni, bolje spijo in jih manj muči
nespečnost.
Pozitivni učinki telesne vadbe pa lahko postanejo hitro negativni in še dodatno pospešijo razgraditvene procese v organizmu,
kadar bolnik z njo pretirava. Čas bolezni in
njenega zdravljenja ni čas za osebne rekorde
ali športne dosežke, ki bi jim pripisali pridih
herojstva. Da bo imela telesna vadba pozitivne učinke, naj bo zmerno naporna, če pa bo
ob tem še zabavna, bo njen psihološki učinek
še boljši. Bolnik z rakom mora vedeti, da
“več” ni “bolje” in da telo tudi po telesni vadbi
potrebuje čas za okrevanje. Zato si velike
športne podvige prihranite za čas po končanem zdravljenju.
Kdaj telesna aktivnost ni primerna?
Pri telesni vadbi moramo biti previdni ali pa
se ji celo izogniti, kadar se pojavijo hujši zapleti zdravljenja, kot je na primer visoka vročina, močna slabost in bruhanje ali neobvladljive bolečine. Pri teh in drugih zdravstvenih
problemih, ki ogrožajo vitalne telesne funkcije, je v prvi vrsti potrebna simptomatska
terapija. Ko so simptomi obvladani, se telesne
vadbe lotite postopno in previdno.
Telesna aktivnost je ukrep
proti kaheksiji pri bolnikih
z hematološkim rakom
Pri bolnikih z rakom se zaradi same rakaste
bolezni ali njene terapije razvije kronično
vnetno stanje, ki ima za posledico razgraditvene presnovne spremembe. Prva žrtev so
beljakovinske telesne strukture, ki počasi propadajo. To najprej vidimo na velikih mišičnih
skupinah, na nogah in rokah. Najbolj vidna
žrtev so namreč mišice, ki sestavljajo največji
del funkcionalne mase telesa. Pri bolnikih s
hematološkimi raki k razgraditvenim procesom v veliki meri ali pa celo bolj kot sama
bolezen prispeva oziroma funkcionalno maso
načne zdravljenje z agresivnimi zdravili.
Ker bolnik izgublja mišično moč in telesno
maso, to vodi v funkcionalno opešanje in
slabšo kvaliteto življenja. Teh razgraditvenih
presnovnih sprememb ne moremo popolnoma preprečiti, lahko pa jih zelo učinkovito
zaviramo z ustrezno prehrano in redno telesno aktivnostjo. Nasprotno telesna neaktivnost in pretiran počitek še spodbujata te
presnovne spremembe, ki jih imenujemo tudi
kahektične spremembe presnove. Danes še
ne vemo čisto natančno, ali je osnovni vzrok
za izgubo beljakovinskih struktur predvsem
Pri bolnikih, ki so telesno aktivni, opisujejo
manj depresivnih stanj; manj so utrujeni in celo
zaznava bolečine je manjša. Telesna aktivnost
ima pozitivne učinke tudi na apetit.
povečana razgradnja ali predvsem zmanjšana izgradnja beljakovin v telesu. Verjetno je
vpletenih več mehanizmov; na nekatere od
njih lahko zelo uspešno vplivamo s telesno
vadbo. Prav tako vemo, da telesna neaktivnost
oziroma pretirano mirovanje pripomore k
zmanjšani izgradnji beljakovinskih struktur
ter tako neposredno pospešuje propadanje
telesa.
Ta znanstvena spoznanja nam torej ponujajo prepričljive razloge, zakaj je za bolnika z
rakom telesna vadba pravzaprav kar nuja!
Kakšna telesna aktivnost?
Spoznanja o presnovnih spremembah pri
kaheksiji so tako poleg že znanih ugodnih
učinkov telesne vadbe osnovno izhodišče
za nasvete glede telesne vadbe za bolnike z
rakom. Ker je najbolj učinkovit protiukrep
proti mišičnemu propadanju vadba za “izgra-
dnjo mišic”, bolnikom najprej priporočamo to
vrsto vadbe, ki jo imenujemo tudi vadba moči
ali uporovna vadba. Vzdržljivostna vadba
učinek vadbe za moč še poveča.
Bolniki naj torej predvsem poskrbijo za svoje
mišice. Zadostujejo že osnovne vadbe za moč
kot dviganje bremen, počepi, če zmorete, tudi
sklece in podobne vaje, ki se jih spomnite še
iz osnovne šole. Vadba moči naj traja vsaj 20
minut, 2‒3 krat na teden. Ob tem ne pozabite na vaje za trup, kot so trebušnjaki.
Telesna vadba je torej za bolnike dobra opora, ki pomaga prebroditi težavno zdravljenje
rakaste bolezni. Če jo izvajate zmerno, nima
nobenih spremljajočih sopojavov. ●
Vsebina članka je odgovornost avtorice in ne odraža nujno stališča podjetja Janssen.
KrvničkeNovičke / 5
1
PRIPRAVILI SMO ZA VAS • TELOVADBA
Vadba
Predstavljamo vam nekaj vaj za krepitev mišic.
Prilagodite jih vaši telesni zmogljivosti in trenutnemu
počutju. Ročke pri vajah 5 in 6 lahko nadomestite tudi
s polnimi 0,5-litrskimi plastenkami vode. Poskrbite,
da med vadbo zaužijete dovolj tekočine.
2. Dotikanje gležnjev
V legi na hrbtu iztegnite
roki in nogi v zrak. Glava
počiva na tleh. V kolikor
nimate moči, da bi noge
držali v zraku, jih naslonite na steno. Z izdihom
stabilizirajte trup, dvignite
zgornji del telesa in
se z rokami poskušajte
dotakniti prstov na nogi.
Z vdihom se vrnite v začetni položaj.
4
4. Diagonalno
dvigovanje okončin
3
6. Izpadni korak na
mestu z ročkami
Levo nogo prednožimo
pred desno (naredimo izpadni korak). Razmik med
nogami naj bo približno
1 m. V roke primemo uteži
in jih spustimo ob telesu.
Z aktivacijo trupa ter z
vdihom znižajte težišče
telesa ter pri tem pazite,
da vam sprednje koleno ne
zakrije pogleda na sprednje
stopalo (kot med stegnenico in golenjo ne sme biti
manjši od 90 stopinj).
Z izdihom se vrnite v začetni položaj. Vajo ponovite 7 do 10 krat na eni nogi,
nato nogo zamenjajte.
6 / KrvničkeNovičke
3. D vig trupa in
razteg elastike
Ulezite se na hrbet, noge
pokrčite v kolenih in stopala
položite na tla. V roke primite
elastiko tako, da je razpon med
rokami približno 15 cm. Roke
iztegnite pred seboj. Z izdihom aktivirajte mišice trebuha
ter trup dvignite le toliko, da
lopatice dvignete od tal. Hkrati
poskušajte elastiki povečati
napetost. Z vdihom se vrnite v
začetni položaj.
5
5. Izteg rok nad glavo
Postavite se vzravnano, v roke
primite ročke. Roke iztegnite
v stran v višino ramen in jih v
komolcih pravokotno upognite
navzgor, tako da nadlahtnica in
podlahtnica tvorita pravi kot.
Z izdihom povečajte napetost
trupnih mišic ter roke iztegnite
nad glavo. Pazite, da je medenica ves čas v nevtralnem položaju, lopatici pa čim bolj skupaj.
Z vdihom ročke spustite v začetni položaj.
Ulezite se na trebuh, roke
iztegnite nad glavo, noge
naj počivajo na tleh, čelo
naslonite na podlago.
Z izdihom dvignite iztegnjeno roko ter diagonalno
roko stran od podlage. Z
vdihom diagonalni okončini spustite in ob ponovnem
izdihu dvignite drugo
diagonalo.
6
V legi na hrbtu pokrčite noge
in stopala položite vzporedno
na tla. Roke iztegnite in jih dvignite proti stropu. Z izdihom
stisnite trebušne mišice in vzdignite medenico do mostu na lopaticah. Boki so v tem položaju
iztegnjeni (stegna in zgornji del
telesa so v isti liniji). Opremo se
na lopatice in stopala in nikakor
ne na vrat. Medenica se ves čas
izvedbe vaje nahaja v nevtralnem položaju, nato jo z vdihom
spustite proti tlom, in se tik
pred stikom s tlemi ustavite.
Vajo večkrat ponovite. V kolikor
si želite vajo otežiti, postavite
stopala dlje od telesa ali pa vajo
izvedite zgolj na eni nogi.
Sistem vaj za krepitev celotnega telesa
2
1. Dvigovanje bokov
7
7. Raztezanje elastike
pred seboj v višini ramen
Stojte vzravnano, stopala so
postavljena v širini bokov.
V roke primite elastiko tako,
da je razpon med rokama približno 10 cm. Roke se nahajajo
predročeno v višini ramen in
so v komolcih rahlo pokrčene.
Z izdihom stabilizirajte trup in
potegnite roke narazen. Pazite,
da ohranite višino ramen.
Z vdihom napetost elastike
počasi zmanjšujte.
PRISPEVEK DRUŠTVA BOLNIKOV
Društvo onkoloških
bolnikov Slovenije
V Sloveniji živi več kot 88 tisoč bolnikov z rakom. Sodobni postopki
odkrivanja in zdravljenja bolezni omogočajo vse več ljudem, da
kljub vedno bolj razširjenemu obolevanju in tudi po bolezni živijo
polnovredno v svojem delovnem in družbenem okolju. Pri tem jim
je že 30 let v podporo tudi program Društva onkoloških bolnikov
Slovenije Pot k okrevanju.
Društvo združuje tako bolnike z rakom kot tudi
njihove svojce, prijatelje, zdravstvene strokovnjake
in druge, ki želijo sodelovati, se zavzemati za krepitev zdravja in za čim bolj kakovostno življenje z
boleznijo.
Trenutno je članov okoli 2500. Namen društva je:
y prispevati k celostni rehabilitaciji
bolnikov z rakom,
y razvijati prostovoljno delo in samopomoč,
y širiti znanje o raku,
y o zaveščati bolnike o pomembnosti dejavnega
sodelovanja pri zdravljenju in rehabilitaciji,
bolnikov pa ozavešča, informira in spodbuja k aktivnemu sodelovanju pri zdravljenju in okrevanju.
Z zbirkama knjižic »Dobro je vedeti, kaj pomeni«
in »Vodnik za bolnike na poti okrevanja« želimo
širiti znanje o posameznih vrstah raka in svetovati bolnikom, da bi laže obvladovali bolezenske
težave.
Akcije ozaveščanja o raku
Poleg opisanih programov izvajamo še številne
akcije ozaveščanja o raku in si prizadevamo, da bi
se ljudje raka ne bali, temveč bili o njem obveščeni,
da bi ga čim hitreje odkrili in uspešno zdravili. ●
Pomembne informacije
Naslov
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Poljanska cesta 14
1000 Ljubljana
Predsednica
prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med.
Uradne ure
od 9. do 13. ure, od ponedeljka do petka
Kontakt
telefon: 01 430 32 63,
gsm: 041 835 460
e-pošta: [email protected]
y jih seznanjati o njihovih pravicah in jih tudi
zagovarjati,
y v plivati in soodločati pri načrtovanju in izvajanju zdravstvenega varstva.
Društvene dejavnosti
Pot k okrevanju ‒ organizirana samopomoč
bolnikov z rakom.
Princip samopomoči temelji na dejstvu, da si ljudje
z enako izkušnjo bolezni in s podobnimi težavami
najlaže zaupajo svoje stiske in učinkovito nudijo
oporo z globoko empatijo in razumevanjem ter
izmenjavo izkušenj. V ta namen delujejo posebej
usposobljeni prostovoljci in strokovnjaki v mreži
21 skupin za samopomoč po celi Sloveniji. Za
individualno samopomoč se bolnik in svojci lahko
obrnejo na društvena informativna centra na Onkološkem inštitutu Ljubljana in v UKC Maribor,
ženske z rakom dojke pa še na prostovoljke v štirih
krajih, kjer operirajo raka dojke.
Publikacije.
Društveno glasilo ‒ revija Okno izhaja od leta
1987, dvakrat letno. Sprotno poroča o dejavnostih
društva, s prispevki strokovnjakov in pričevanji
KrvničkeNovičke / 7
Navodilo:
2
L D
B
T E
A
B
O
E
T
1
E
V
2
V
L
D
B A
L
A
O
L
Vnesite črke v prazna polja tako, da
bo vsaka vrstica, vsak stolpec in vsako
3x3 polje vsebovalo vse črke besede
TELOVA1DBA2.
A O
1
T E
T
2
D A

1
V
Diseminirani plazmocitom
Pozdravljeni!
Vam je zdravnik povedal,
da imate diseminirani plazmocitom?
Poglejte na spletno stran:
www.plazmocitom.si
Namen te spletne strani je vam in vašim bližnjim predstaviti
čim več informacij o tej krvni bolezni. Tako boste lažje razumeli,
o čem govorijo vaši zdravniki in medicinsko osebje.
Besedilo je napisano v razumljivem jeziku in predstavlja možne
vzroke, simptome in pot do diagnoze diseminiranega plazmocitoma. Izvedeli boste, kaj lahko pričakujete od različnih načinov
zdravljenja, ki so danes na voljo.
Veliko pozornosti smo namenili tudi socialnim okoliščinam te
bolezni, saj sta številnim bolnikom podpora in razumevanje, ki
so ju deležni od drugih bolnikov, v veliko pomoč.
Upamo, da boste v besedilu našli koristna pojasnila, s katerimi
boste dopolnili tista, ki jih boste dobili pri svojem lečečem zdravniku/hematologu. Njega lahko prosite za jasno razlago svojega
stanja in možnosti, ki jih imate.
Na prijazen način vas skozi značilnosti bolezni,
zdravljenje in nasvete popeljejo tudi animacije.
Kolofon glasila:
Krvničke Novičke . VEL-SLO-N-156-021014 . Izdajatelj: Janssen, farmacevtski del Johnson & Johnson, Šmartinska 53, 1000 Ljubljana, telefon: 01 401 18 00
Oblikovna zasnova in grafična priprava: Future Art d.o.o., Ljubljana . Oktober 2014
FOTOGRAFIJE V REVIJI: SHUTTERSTOCK, OSEBNI ARHIV DRUŠTVA ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE • ILUSTRACIJE: FUTURE ART • SLIKA Z NASLOVNICE: MARIO MESA, SOCIAL FIRE, UMETNIŠKO DELO IZ »THE CREATIVE CENTER«
V A Sˇ
S U D
OKU
A