Sistem za merjenje glukoze v krvi Contour next

®
Merilnik CONTOUR®NEXT
Vklop in izklop merilnika
Datum
Čas
• Pritisnite in držite gumb OK, dokler se
merilnik ne vklopi ali izklopi.
• Merilnik se vklopi tudi, če v odprtino za
testni listič vstavite testni listič.
13.10.12
12:24
mmol/L
5.2
Sistem za merjenje glukoze v krvi
Pred obrokom
Glej moznosti
Gumb L
13.10.12
5.2
Odprtina za
testni listič
SLOVENIAN
Pred obrokom
Glej moznosti
Pred prvim merjenjem glukoze v krvi
morate nastaviti svoj merilnik.
Gumbi za pomikanje gor/dol/OK
Podatkovna
vrata
Gumb M
Gumb za
potrditev OK
12:24
mmol/L
Prva nastavitev merilnika
Siv pravokoten del
Ta konec vstavite
v odprtino za testni listič
Vrh testnega
lističa
1. Pritisnite in držite
gumb OK, dokler se
merilnik ne vklopi.
• Z gumboma L ali M lahko spreminjate
posamično vrednost ali možnost.
Z daljšim pritiskom gumba L ali M
pa se pomikate hitreje.
• Označeno izbiro potrdite s pritiskom
gumba OK.
• Če želite zapreti dnevnik ali trende in se
vrniti v glavni meni, pritisnite gumb OK.
• Če želite zapreti zaslon nastavitev in se
vrniti v glavni meni, se pomaknite na
zapis Glavni meni in pritisnite gumb OK.
LANGUAGE
English
Slovenscina
Hrvatski
Deutsch
Italiano
Tukaj se vsrka
vzorec krvi
Testni listič CONTOUR®NEXT
K
KRATKA NAVODILA ZA UPORABO
OPOZORILO: Z merilnikom
CONTOUR NEXT uporabljajte samo
Bayerjeve testne lističe CONTOUR NEXT.
Glukometar CONTOUR®NEXT
®
Datum
Vrijeme
Sustav za mjerenje glukoze u krvi
13.10.12
Tipka L
13.10.12
12:24
mmol/L
Tipka M
Tipka OK
5.2
CROATIAN
Prije obroka
Vidi Opcije
12:24
mmol/L
Prije obroka
Priključak za
prijenos
podataka
Ulaz za
test senzor
Sivi kraj senzora
Umetnite ovaj kraj
u ulaz za test senzor
Vrh za
uzorak
Uzorak krvi
uvlači se ovdje
CONTOUR®NEXT test senzor
KRATKE UPUTE
UPOZORENJE: koristite samo Bayerov
CONTOUR NEXT test senzor za glukometar
CONTOUR NEXT.
English
3. Sledi zaslon, ki potrdi
izbiro jezika.
OK
Continue
No
4. Za dokončanje nastavitev pritisnite
gumb OK. Merilnik je sedaj
pripravljen za merjenje glukoze
v krvi.
Jezik, uro in datum lahko spremenite tudi
tako, da odprete Glavni meni in izberete
Nastavitve. Napotke najdete v navodilih
za uporabo.
Uključivanje i isključivanje glukometra
Početno postavljanje glukometra
Prije prvog testiranja šećera u krvi morate
napraviti početno postavljanje glukometra.
1. Pritisnite i držite
tipku OK dok se
glukometar ne
uključi.
Tipke za listanje gore/dolje i tipka OK
• Tipke za listanje L ili M omogućuju
vam mijenjanje vrijednosti ili opcija,
jednu po jednu. Za listanje možete
držati L ili tipku M.
• Pritisnite OK kako biste odabrali
označenu opciju.
• Za izlaz iz Dnevnika ili Trendova i
povratak na Glavni izbornik pritisnite
tipku OK.
• Za izlaz iz Postavljanja i povratak na
Glavni izbornik listajte prema dolje do
Glavni izbornik i pritisnite tipku OK.
LANGUAGE
English
Slovenscina
Hrvatski
Deutsch
Italiano
Za potpune informacije molimo, svakako
pročitajte CONTOUR®NEXT upute za
uporabu i MICROLET®2 umetak. Samo
za in vitro dijagnostičku uporabu.
2. Pritisnite tipku M
ako je potrebno
označiti željeni jezik.
Za pregled više
jezika listajte prema
dolje. Pritisnite
tipku OK za potvrdu
vašeg odabira.
Ovaj zaslon pokazuje odabir jezika.
Redoslijed jezika može se razlikovati
ovisno o vašoj državi.
Vsi sistemi za merjenje glukoze v krvi
predstavljajo biološko nevarnost.
Zdravstveni delavci ali osebe, ki
uporabljajo ta sistem pri več bolnikih,
naj sledijo postopkom za nadzor okužb
v svoji ustanovi.
Vse izdelke ali predmete, ki pridejo
v stik s človeško krvjo, je treba tudi
po čiščenju obravnavati kot možne
prenašalce virusnih obolenj.
Uporabnik mora upoštevati priporočila
za preprečevanje nalezljivih bolezni,
ki se prenašajo s krvjo, v zdravstvenem
okolju, kot je priporočeno za
potencialno kužne človeške vzorce
pred popravili ali preiskavo.
Popolna navodila najdete v navodilih
za uporabo.
Več informacij najdete na spletnem
mestu www.bayerdiabetes.com
ali na brezplačni telefonski številki
za pomoč uporabnikom izdelkov
družbe Bayer Diabetes: 080 1880.
Na sliki je primer zaslona za izbiro jezika.
Prikazani vrstni red jezikov se lahko
razlikuje glede na državo.
• Pritisnite i držite tipku OK dok se
glukometar ne uključi ili isključi.
• Umetanje test senzora u ulaz za test
senzor na glukometru će uključiti
glukometar.
5.2
Vidi Opcije
Natančnejši opis preberite v navodilih
za uporabo merilnika CONTOUR®NEXT
in sprožilne naprave MICROLET®2.
Samo za in vitro diagnostično uporabo.
2. S pritiski gumba
M se pomaknite
na želeni jezik.
S pomikanjem
navzdol vidite druge
jezike. Pritisnite
gumb OK, da
potrdite izbiro.
Potencialna biološka nevarnost
Language:
Moguća biološka opasnost
Language:
English
3. Zaslon potvrđuje
vaš jezik.
OK
Continue
No
4. Pritisnite tipku OK za završetak
postavki. Vaš je glukometar sada
spreman za testiranje šećera u krvi.
Jezik, vrijeme i datum također
možete promijeniti tako da odete na
Glavni izbornik i odaberete Postavljanje.
Za upute pogledajte Upute za uporabu.
Svi sustavi za mjerenje glukoze u krvi
smatraju se biološki opasnima.
Zdravstveni djelatnici ili osobe koje
koriste ovaj sustav na više pacijenata
trebaju slijediti postupak za kontrolu
zaraze koji je propisala njihova
ustanova.
Svim proizvodima ili predmetima koji
dolaze u doticaj s ljudskom krvlju, čak
i nakon čišćenja, potrebno je rukovati
kao da mogu prenijeti zarazne bolesti.
Prije popravaka ili pretraga, korisnik
treba poštivati preporuke zdravstvenih
ustanova za sprječavanje prijenosa
bolesti koje se prenose krvlju, a koje
se odnose na potencijalno infektivne
ljudske uzorke.
Za potpune upute pogledajte Upute
za uporabu.
Za više informacija posjetite
www.bayerdiabetes.com.hr i
www.medilab.hr ili nazovite službu
za korisnike tvrtke MEDiLAB na
besplatan telefonski broj 0800 600 900.
10/29/12 03:26 PM
84563871_CntrNEXT_QRG_EU_SL_HR_FpBp_v2
7mm min.
FC: 12.5mm BC: 10mm
Footer: N/A CE: 5mm
1/3rd of the Cross clear
space has been applied.
18211 NE 68th Street, E120
Redmond, WA 98052
T: 425-881-5454
DATE: October 29, 2012
BAN#:84563871 Rev. 09/12
CLIENT: Bayer HealthCare
Contour Next G3 QRG EU Slovenia - Croatia
DESCRIPTION: Contour Next G3 QRG EU Slovenian Alt#1 - 10/16/142 copy changes
Croatian
Alt#2 - 10/29/142 copy changes
SCHAWK JOB#: 909581
SKU#: 7364 Parent BAN# 84413748
DIMENSIONS: 8.0" (H) x 16.5" (W)
PRINTER SPEC: 10000008207 REV 01
FONTS: Helvetica, Helvetica Neue, HelvCroatMCO, Skinny Mini, Mini Micra, Zapf Dingbats
COLORS:
Cyan
Magenta
Yellow
Black
Clinical Trial / Global Master Template No: M_QRG_0256_R0001_EU_3 5 2012_Cntr NXT
Regional Master Template No: XXXX
NOTE: THIS COLOR PROOF INDICATES COLOR BREAK ONLY AND MAY NOT ACCURATELY REFLECT ACTUAL PRODUCTION COLOR.
RELEASE: V-2
INTERNAL: R-X
LANGUAGE(S): SLOVENIAN, CROATIAN
Merjenje glukoze v krvi – iz prsta
OPOZORILO
SLOVENIAN
Pred merjenjem in po njem, pred rokovanjem z merilnikom, sprožilno napravo
ali testnimi lističi si vedno umijte roke
z milom in vodo ter jih dobro osušite.
1. Odstranite
pokrovček
s sprožilne
naprave
MICROLET®2.
2. Zrahljajte
zaščitno kapico
na lanceti tako,
da jo zavrtite za
¼ obrata, vendar
je ne odstranite.
3. Čvrsto vstavite
lanceto v
sprožilno
napravo, do
konca.
Mjerenje šećera u krvi — jagodica prsta
UPOZORENJE
Uvijek dobro sapunom i vodom operite
i osušite ruke prije i nakon testiranja,
rukovanja glukometrom, lancetarom
ili test senzorima.
CROATIAN
1. Uklonite
podesivi vrh
s MICROLET®2
lancetara.
2. Olabavite
okruglu zaštitnu
kapicu na lanceti
okretanjem za
¼ okreta, ali je
nemojte skinuti.
3. Čvrsto umetnite
lancetu u
lancetar sve
dok ne dođe
do kraja.
84563871_CntrNEXT_QRG_EU_SL_HR_FpBp_v2
4. Odvijte okroglo
zaščitno kapico
lancete.
8. Pokrovček naprave
odločno nastavite
na mesto vboda
in pritisnite modri
sprožilni gumb.
Če je rezultat višji ali nižji od ciljnih meja,
se rezultat prikaže takoj, brez zahtevane
izbire označevalnika.
13.10.12
12:24
mmol/L
5. Na napravo
namestite sivi
pokrovček.
6. Globino vboda
prilagodite
z vrtenjem
pokrovčka.
7. Testni listič
vstavite
v odprtino za
testni listič
s sivim delom
naprej.
S tem se merilnik vklopi in na zaslonu se
prikaže zapis Dotakni se kapljice. Merilnik
je sedaj pripravljen za merjenje.
Masirajte dlan v smeri prsta in mesta
vboda, da priteče kapljica krvi.
9. S konico testnega
lističa se takoj
dotaknite kapljice
krvi.
Če je prva kapljica
krvi premajhna, merilnik dvakrat zapiska.
Za dodajanje krvi na isti listič imate
približno 30 sekund časa. Upoštevajte
navodila na zaslonu merilnika.
AUTOLOG
Izberi oznako
Na tesce
Pred obrokom
Po obroku
Brez oznake
4. Odvrnite okruglu
zaštitnu kapicu
lancete.
5. Vratite sivi
vrh lancetara.
6. Prilagodite
regulatorom
dubine uboda
željenu dubinu
uboda.
7. Umetnite sivi
kraj test senzora
u otvor za test
senzor dok
se glukometar
ne uključi.
Glukometar će se uključiti i na zaslonu
će se pojaviti Nanesi krv. Glukometar
je sada spreman za testiranje.
10. Prikaže se zaslon
funkcije AutoLog*.
Izberite označevalnik
Na tesce, Pred
obrokom, Po obroku
ali Brez oznake, nato
pritisnite gumb OK.
8. Snažno pritisnite vrh
lancetara na mjesto
uboda i palcem
pritisnite plavu tipku
za otpuštanje.
Trljajte ruku i prst prema mjestu uboda
kako bi se stvorila kapljica krvi.
9. Odmah dotaknite
vrhom test senzora
kapljicu krvi.
Ako prva kapljica
krvi nije dostatna, glukometar će se dva
puta oglasiti. Imate oko 30 sekundi za
dodavanje još krvi na isti senzor. Slijedite
upute na zaslonu glukometra.
AUTOLOG
Odaberi oznaku
Nataste
Prije obroka
Iza obroka
Bez oznake
10. Pojavit će se
zaslon AutoLog*.
Odaberite Natašte,
Prije obroka, Iza
obroka ili Bez
oznake, a zatim
pritisnite tipku OK.
5.2
Pred obrokom
Glej moznosti
Ko izberete
označevalnik,
se prikaže rezultat
meritve. Vaša
meritev je zaključena
in rezultat meritve
označen.
Če je rezultat meritve zunaj ciljnega
območja, se bo prikazal z opombo,
brez prikaza zaslona AutoLog.
11. Če si želite ogledati možnost
nastavitve opomnika ali dodajanja
opomb, pritisnite gumb OK, preden
izvlečete testni listič.
Napotke za uporabo možnosti najdete
v navodilih za uporabo. Če želite izklopiti
merilnik, izvlecite testni listič.
* Funkcija AutoLog je prednastavljena tako, da je vključena.
Informacije o funkciji AutoLog najdete v navodilih za uporabo.
Vaš merilnik je prednastavljen in zaklenjen tako, da
prikazuje rezultate v mmol/L. Če je vaš rezultat prikazan
v mg/dL, pokličite pomoč uporabnikom izdelkov
Bayer Diabetes Care: 080 1880.
Ako vam je rezultat ispod ili iznad raspona
ciljnih vrijednosti, uvijek ćete vidjeti rezultat
bez pritiska tipke.
13.10.12
12:24
mmol/L
5.2
Prije obroka
Vidi Opcije
Nakon što ste odabrali
pojavit će se vaš
rezultat. Testiranje
je sada završeno,
a rezultat testiranja
označen.
Ako vam je rezultat mjerenja izvan
raspona ciljnih vrijednosti, vidjet ćete
rezultat s obavijesti i nećete vidjeti
zaslon AutoLog.
11. Za pregled opcija za postavljanje
podsjetnika ili dodavanje bilješke
pritisnite tipku OK prije vađenja test
senzora.
Za upute kako koristiti opcije pogledajte
Upute za uporabu. Za isključivanje
glukometra izvadite test senzor.
* Vaš glukometar dolazi s uključenom funkcijom AutoLog.
Za upute o funkciji AutoLog pogledajte Upute za uporabu.
Glukometar je tvornički podešen za prikaz rezultata u
mmol/L. Ako se prikaže rezultat u mg/dL, obratite se službi
za korisnike tvrtke MEDiLAB na besplatan telefonski broj:
0800 600 900.
OPOZORILO:
• Sprožilna naprava MICROLET®2 ni
primerna za profesionalno uporabo
s strani zdravstvenih delavcev. Sprožilne
naprave zaradi tveganja okužbe ne sme
uporabljati več oseb.
• Če želite odstraniti lanceto iz sprožilne
naprave, glejte navodila za uporabo
naprave MICROLET®2 ali navodila za
uporabo merilnika CONTOUR®NEXT.
Za več informacij obiščite spletno
mesto www.bayerdiabetes.com
ali pokličite brezplačno telefonsko
številko za pomoč uporabnikom
izdelkov Bayer Diabetes: 080 1880.
Distributer v Sloveniji:
Zaloker & Zaloker d.o.o.
Kajuhova ulica 9
1000 Ljubljana
Tel: 01 542 51 11
Brezplačni tel: 080 1880
Faks: 01 542 43 32
Slovenija
www.bayerdiabetes.com
www.zaloker-zaloker.si
Pomoč uporabnikom: 080 1880
Zaslon glavnega menija
1. Označena bo možnost Dnevnik.
Če si želite ogledati dnevnik, pritisnite
gumb OK.
12:35
Dnevnik
Trendi
Nastavitve
2. Če si želite ogledati
vsa povprečja
in povzetke,
z gumbom M
označite možnost
Trendi, nato
pritisnite gumb OK.
3. Če želite spremeniti ali prilagoditi
nastavitve merilnika, označite možnost
Nastavitve in pritisnite gumb OK.
UPOZORENJE:
• MICROLET®2 lancetar nije prikladan za
profesionalnu medicinsku uporabu. Ne
smije se koristiti na više od jedne osobe
zbog opasnosti od infekcije.
• Za vađenje lancete iz lancetara
pogledajte MICROLET®2 umetak
ili CONTOUR®NEXT Upute za uporabu.
Bayer, Bayerjev križ, CONTOUR, MICROLET, in logotip
Brez Kodiranja so registrirane blagovne znamke
družbe Bayer.
Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland
84563871
Uvoznik i zastupnik za RH:
MEDiLAB d.o.o.
Hondlova 2/9, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 2356 730
Faks: +385 1 2356 700
Republika Hrvatska
www.bayerdiabetes.com.hr
www.medilab.hr
Korisnička podrška, besplatan broj:
0800 600 900
1. Dnevnik će biti označen. Za pregled
vašeg dnevnika pritisnite tipku OK.
Dnevnik
Trendovi
Postavljanje
2. Za pregled svih
vaših prosjeka
i sažetaka
pritisnite tipku M
za označavanje
Trendova i pritisnite
tipku OK.
3. Za promjenu i podešavanje postavki
glukometra, označite Postavljanje
i pritisnite tipku OK.
© 2012 Bayer. Vse pravice pridržane. Rev. 09/12
Za više informacija posjetite
www.bayerdiabetes.com.hr
i www.medilab.hr ili nazovite besplatan
telefonski broj službe za korisnike
tvrtke MEDiLAB: 0800 600 900.
Zaslon glavnog izbornika
12:35
0088
Logotipi Bayer, Bayerov križ, CONTOUR, MICROLET
i No Coding (Bez kodiranja) registrirani su trgovački
znaci tvrtke Bayer.
Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland
84563871
0088
© 2012 Bayer. Sva prava pridržana. Rev. 09/12
10/29/12 03:26 PM