Navodila za uporabo in vzdrževanje

Navodila za
uporabo
in vzdrževanje
VSEBINA / KAZALO
1.
2
VARNOSTNI NAPOTKI TER NAVODILA
ZA PREPREČEVANJE POŠKODB
3
2. NAVODILA ZA POSLUŽEVANJE
2.1
Okna in balkonska vrata
2.2
Drsni elementi
2.2.1 Nagibno drsna vrata (PSK)
2.2.2 Dvižno drsna vrata (HS)
2.2.3 Zgibna balkonska vrata
2.3.
Vhodna vrata
2.3.1 Biometrično odpiranje vrat na prstni odtis
6
6
6
7
8
9
9
10
3. NASTAVITVENA DELA
3.1
Okna in balkonska vrata
3.1.1
Krilni in kotni ležaj (spodaj)
3.1.2 Škarje in ležaj
3.1.3 Kako obesimo in snamemo okensko krilo
3.2
Drsni elementi
3.3
Vhodna vrata
3.3.1 Nasadila lesena vrata
3.3.2 Nasadila aluminijasta vrata
3.3.3 Nasadila pvc vrata
16
16
16
16
17
17
18
18
20
21
4. ČIŠČENJE, NEGA IN VZDRŽEVANJE
4.1
Splošno
4.2
Lesene površine
4.3
Površine iz umetnih mas (PVC)
4.4
Površine iz aluminija in nerjavečega jekla
4.5
Steklene površine
4.6
Nega tesnil
4.7
Nega okovja
4.8
Nega kljuk in ostalega vidnega okovja
22
22
22
28
29
31
33
33
35
5. ROLETE
5.1
Navodilo za rokovanje in vzdrževanje rolet
5.2
Navodilo za programiranje eno ali večkanalnega
oddajnika
5.3
Navodilo za programiranje 16 kanalnega oddajnika
36
36
44
52
6.
7.
8.
9.
10.
11.
60
64
65
66
68
71
POLKNA
STEKLO
UDOBJE
ZRAČENJE IN KONDENZACIJA (ROSENJE)
NASVETI IN OPOZORILA PRI VGRADNJI VHODNIH VRAT
GARANCIJE
1. VARNOSTNI NAPOTKI TER
NAVODILA ZA PREPREČEVANJE
POŠKODB
INLES okna, vrata in dodatni elementi so visokokakovostni izdelki. Za
dolgotrajno zagotavljanje uporabnosti in kvalitete naših izdelkov, kakor tudi za
preprečevanje morebitnih poškodb in materialne škode, sta nujno potrebna
ustrezno negovanje in strokovno vzdrževanje.
Prosimo, upoštevajte sledeče:
Pazite, da dodatno ne obremenjujete ali obtežujete krila.
Preprečite udarjanje kril v okenske špalete, saj lahko posledično
pride do nepopravljive škode (okovja, okvirja, krila ali drugih
delov okna). Ob vetru ali prepihu morajo biti okenska in vratna
krila zaprta in zapahnjena.
Ne postavljajte predmetov med krilo in okvir. Pozornost velja
predvsem pri zapiranju!
Pazite, da ne pride do priprtja med okenskim oz. vratnim krilom
in okvirjem!
Pri odprtih elementih obstaja nevarnost padca skozi odprtino!
Še posebej bodite pozorni na otroke.
Pri odprtih elementih obstaja nevarnost poškodb zaradi vetra.
3
1. VARNOSTNI NAPOTKI TER NAVODILA ZA PREPREČEVANJE POŠKODB
Odprta krila (obrtno ali nagibno) ne izpolnjujejo nobenih zahtev
glede toplotne, zvočne ali protivlomne zaščite, niti ne
zagotavlja zrako – ali vodotesnosti.
Vrata, ki niso pravilno zaprta oz. zaklenjena, ne izpolnjujejo
zahtev v zvezi s protivlomno zaščito.
Pri vgrajenih vhodnih vratih z odpiranjem navzven je z vidika
vodotesnosti priporočena oz. nujna postavitev nadstreška, ki
preprečuje direkten stik padavin z vrati.
4

Zaprta okna in vrata ne zagotavljajo ustreznega prezračevanja. Ustrezno
prezračevanje je potrebno zagotoviti bodisi s periodnim zračenjem ali
ustreznimi zračniki (odvisno od velikosti prostora ter podnebja).

Običajno steklo ne izpolnjuje zahtev glede višje protivlomne zaščite. Pri
razbitju običajnega stekla obstaja nevarnost poškodb zaradi ostrih steklenih
delcev!

Varnostne dele okovja je potrebno redno pregledovati (ali so trdno
privijačeni, ali so obrabljeni ipd.) ter jih po potrebi zamenjati. Vijake, s
katerimi je okovje pritrjeno, se po potrebi privije.

Med gradbeno fazo je nujno okenske elemente zaščititi pred umazanijami,
mehanskimi poškodbami, visokimi temperaturami, visoko vlažnostjo ipd.
Zaščitite jih tako, da jih prekrijete ali prelepite, ter za odvajanje odvečne
vlage poskrbite za zadostno prezračevanje. Lepilni trakovi morajo biti
primerni za vse površine, čimprej po končanih delih pa jih je potrebno
odstraniti.

V fazi tlakovanja in ometanja zidov lahko v zaprtih prostorih pride do
nepopravljive škode na okenskih in vratnih elementih.

Če na elementih stavbnega pohištva kljub pazljivosti ostane umazanija, jo je
potrebno odstraniti takoj po nastanku. Za odstranjevanje se uporabijo
neagresivna sredstva, ki ne vsebujejo alkohola (najboljša je topla voda).

Tako med gradbeno fazo kakor tudi kasneje preprečite nastajanje previsoke
zračne vlage (največ 60%). Previsoka zračna vlaga namreč lahko povzroči
škodo, npr. nabrekanje in krivljenje lesenih delov ter s tem povezane težave
pri posluževanju. Škoda lahko nastane tudi na okovju (korozija), lahko se
pojavlja plesen in nezdrava bivalna klima.

Natavitve okovja (predvsem škarij in kotnih ležajev), kakor tudi zamenjavo
posameznih delov okovja naj izvajajo le za to usposobljeni strokovnjaki.

Ostri robovi lahko pri nepazljivem oz. nepravilnem ravnanju z okenskimi ali
vratnimi elementi povzročijo poškodbe, posebej če se osebe zadržujejo pod
odprtim krilom.

Za preprečevanje poškodb vratnih kril, ki lahko nastanejo z udarci v špaleto,
je treba krilo zavarovati z ustreznim ustavljalnikom.

Pri izbiri barve vrat je potrebno biti pozoren na lego vgrajenih vrat, saj se
pri temnejših površinah vrat in direktnemu sončnemu sevanju vrata lahko
segrejejo tudi preko 80°C. Tako visoka temperatura vpliva na zvijanje
vratnega krila in posledično slabšega tesnjena ter večjega napora pri
zaklepanju vrat.
5
2. NAVODILA ZA POSLUŽEVANJE
2.1
Okna in balkonska vrata
Kljuka na krilu z obrtno-nagibnim okovjem glede na svoj položaj omogoča
delovanje različnih funkcij. Krilo se pri vodoravnem položaju kljuke obrača, pri
navpičnem položaju kljuke pa nagiba.
Položaj kljuke 1 – krilo je zapahnjeno in zaprto:
Položaj kljuke 2 – krilo se lahko obrtno odpre:
Položaj kljuke 3 – krilo se lahko nagiba
ter stoji v tem položaju:
2.2 Drsni elementi
drsno krilo
6
fiksno krilo
2.2.1 Nagibno drsna vrata (PSK)
Da se krilo postavi v nagibni oz. drsni položaj, mora biti kljuka v vodoravnem
položaju. V tem položaju se krilo lahko nagiba, vendar se še ne more premikati
(drseti), saj je spodaj še zapahnjeno. Da bi lahko krilo odprli, se mora kljuka
potisniti navzgor. Drsno krilo se postavi vzporedno na okvir in se sedaj lahko
premika (drsi). Krilo zopet zapremo z navpičnim položajem kljuke.
Položaj kljuke 1:
krilo je zaprto in zapahnjeno
Položaj kljuke 2:
krilo je v nagibnem položaju
Položaj kljuke 3:
S potiskom kljuke navzgor se krilo spodaj odpahne,
kljuka gre nazaj v položaj 2
Položaj kljuke 4:
drsna funkcija krila je sedaj omogočena
4
7
2. NAVODILA ZA POSLUŽEVANJE
2.2.2 Dvižno-drsna vrata (HS)
Da bi lahko odprli drsno krilo, obrnite kljuko za 180° (navzdol). S tem se krilo
privzdigne in lahko premika oz. odpira. Z zasukom kljuke nazaj v prvotni položaj
(navzgor) se lahko krilo fiksira (ne zapahne!) v poljubnem položaju.
Položaj kljuke 1: krilo je zaprto in zapahnjeno
Položaj kljuke 2: krilo se privzdigne in je
pripravljeno za premikanje
kljuka
fiksni del
8
dvižno pomično
krilo
2.2.3 Zgibna balkonska vrata
kljuka
prehodno
krilo
zgibno
krilo
zgibno
krilo
zgibno
krilo
Posluževanje kot pri vrtljivi in vrtljivo-nagibni izvedbi:
!
Preden se lahko prehodno krilo odpre, morajo
biti vse kljuke v odprtem položaju (položaj 2).
Pred odpiranjem zgibnih kril pa morajo biti vse
kljuke v položaju 3 (navzgor).
2.3
Vhodna vrata
Pri posluževanju vhodnih vrat je možno uporabljati kljuko, prijemalo ali
gumb. S pritiskom na kljuko se zatič sprosti in vrata se lahko odprejo.
V primeru, da je na vratih montirano prijemalo
ali gumb, vrata odpremo s pomočjo ključa. Zatič
sprostimo tako, da ključ obrnemo nasprotni smeri
zapiranja do omejila.
Zaklepanje: S popolnim obratom ključa v smeri zapiranja izstopijo zapah in
ostale blokade (zatiči, kavlji) v odprtine, vrata se zaklenejo.
9
2. NAVODILA ZA POSLUŽEVANJE
2.3.1 Biometrično odpiranje vrat na prstni odtis
prikazovalnik
prikaz statusa
tipalo
gumbi za upravljanje
2.3.1.1 Uporaba gumbov
Upravljanju z napravo so namenjeni 4 gumbi:
OK:
< in >:
ESC (X):
služi za vstop v meni in za potrditev ukaza
služita za spreminjanje vrednosti ter premikanje
po meniju
služi za preklic ukaza.
PROGRAM, FUNKCIJE MENIJA IN PRIKAZ
Normalno delovanje
(utripajoča pika)
Vnos uporabnika
(enroll user)
Eu
Brisanje uporabnika
(delete user)
du
Nastavitev varnostne kode
(security code) Sc
Nastavitev tovarniških vrednosti
rr
(izbris vseh uporabnikovih nastavitev in podatkov)
10
.
2.3.1.2 Zajem prstnega odtisa s pomočjo čitalnika
Zelo pomembno je, da s prstom pravilno potegnete preko čitalnika.
Opozorilo: Najboljše rezultate dosežete z uporabo sredinca, medtem, ko sta
kazalec in prstanec iztegnjena.
Z izbranim prstom potegnite preko tipala od začetka prvega členka, do konca
prsta, s čim večjo površino. Čim večja je vnešena površina, tem boljša bo
prepoznavnost vašega odtisa.
Tipalo je v sredini vodila prsta (siva črta, glej sliko). S prstom potegnite preko
tipala nežno, vendar ne prerahlo, s konstantno, srednjo hitrostjo.
Osebe, ki se veliko ukvarjajo z ročnimi deli, naj bodo pozorne na obrabljenost
odtisov. Pri desničarjih priporočamo uporabo leve roke in obratno.
POZOR: Preko tipala potegnite s čim večjo površino prvega členka vašega
prsta. Pritisk naj bo
majhen. Na ta način boste dosegli odlično
prepoznavanje.
11
2. NAVODILA ZA POSLUŽEVANJE
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
VNOS VARNOSTNE KODE
Pritisnite tipko OK v notranji enoti
Vnesite s tipkama < in > levo cifro varnostne kode. (Serijska nastavitev je 9)
Pritisnite tipko OK
Vnesite s tipkama < in > desno cifro varnostne kode.
(Serijska nastavitev je 9)
1.5. Pritisnite tipko OK
1.6. Na prikazovalniku sveti „Eu“ (Enroll user) („Enroll“ = „registracija“)
2. DODELITEV PRAVIC
2.1. Ko na prikazovalniku v notranji enoti sveti “Eu”, pritisnite tipko OK.
2.2. Izbira uporabnika: Na prikazovalniku sveti “1”. e je to uporabniško
mesto že zasedeno, sveti poleg številke tudi pika. Npr. “1.”. S tipkama < in
> nastavite željeno številko uporabnika.
2.3. Pritisnite tipko OK.
2.4. Izbira prsta: Na prikazovalniku sveti “F1” za 1. prst. S štetjem začnite pri
mezincu leve dlani. Desni mezinec je 10. prst (= “F0” na
prikazovalniku). Če je določen prst že vnešen, je ta označen s piko ob
številki. Npr. za desni kazalec vnesite “F7”
2.5. Pritisnite tipko OK.
2.6. Sedaj lahko določite katerega izmed obeh relejev boste krmilili z izbranim
prstom. Izbira releja: Na prikazovalniku sveti „01“, kar je znak, da je
izbran prvi rele (motorni pogon). S tipkama < in > nastavite željen rele in
pritisnite tipko OK. Tudi v tem primeru zasveti „EF“.
Možnosti :
„01“ Rele 1 ------->
„02“ Rele 2 ------->
motorna ključavnica
zunanji relejski kontakt
2.3.1.3 Vnos prstnega odtisa
1.
2.
3.
12
Ko na prikazovalniku zasveti “EF” imate 60 sekund časa, da s celotnim
zadnjim členkom izbranega prsta potegnete preko tipala čitalnika.
Vnos mora biti izveden v skladu z navodili v razdelku 2.3.1.2.
Zunanja enota označuje stanje s svetlečo diodo v treh različnih barvah.
Rdeča:
Oranžna:
Zelena:
prst ni bil uspešno vnešen. Ponovite vnos!
v fazi vnosa. Naprava čaka na vnos željenega prsta.
uspešen vnos.
2.3.1.4 Brisanje uporabnika
1. VNOS VARNOSTNE KODE
1.1. Pritisnite tipko OK v notranji enoti
1.2. Vnesite s tipkama < in > levo cifro varnostne kode.
(Serijska nastavitev je 9)
1.3. Pritisnite tipko OK
1.4. Vnesite s tipkama < in > desno cifro varnostne kode.
(Serijska nastavitev je 9)
1.5. Pritisnite tipko OK
1.6. Na prikazovalniku sveti „Eu“ (Enroll user) („Enroll“ = „registracija“)
2. IZBIRA IN BRISANJE UPORABNIKA
2.1. Toliko časa pritiskajte tipko >, da zasveti “du”
(delete user = brisanje uporabnika).
2.2. Pritisnite tipko OK
2.3. S tipkama < in > izberite številko uporabnika, ki ga želite brisati
iz sistema.
2.4. Pritisnite tipko OK
2.5. Na prikazovalniku kratko zasveti “OK” in nato je naprava
v normalnem stanju.
13
2. NAVODILA ZA POSLUŽEVANJE
2.3.1.5 Vnos nove varnostne kode
Upoštevajte, da boste po spremembi napravo lahko uporabljali le z
novonastavljeno varnostno kodo. Po trikratnem napačnem vnosu varnostne
kode, se vključi 30 minutna zapora naprave.
1. VNOS TRENUTNE VARNOSTNE KODE
1.1. Pritisnite tipko OK.
1.2. Vnesite s tipkama < in > levo cifro varnostne kode.
(Serijska nastavitev je 9)
1.3. Pritisnite tipko OK.
1.4. Vnesite s tipkama < in > desno cifro varnostne kode.
(Serijska nastavitev je 9)
1.5. Pritisnite tipko OK.
1.6. Na prikazovalniku sveti „Eu“ (Enroll user)
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
14
POTEK NOVE NASTAVITVE
Toliko časa pritiskajte tipko >, da zasveti „Sc“.
Pritisnite tipko OK.
Vnesite s tipkama < in > levo cifro nove varnostne kode.
Pritisnite tipko OK.
Vnesite s tipkama < in > desno cifro nove varnostne kode.
Pritisnite tipko OK.
Na prikazovalniku kratko zasveti “OK” in nato je naprava
v normalnem stanju.
2.3.1.6 Opis napak
Napaka
Vzrok
Rešitev
Vnos prsta ne deluje
1. Prsta niste enakomerno, s
prednjim členkom, povlekli
preko čitalnika.
3. Prst ste potegnili prepočasi
ali prehitro
1. S prednjim členkom prsta
potegnite preko čitalnika
enakomerno, brez
zaustavljanja.
2. S prstom nežno, vendar ne
prerahlo, potegnite čez
čitalnik.
3. S prstom srednje hitro
potegnite čez čitalnik.
1. Pri vnosu je bila odčitana
druga površina prsta.
1. Ponovite vnos prsta v skladu z
navodili in slikami.
2. Vnos prsta ni bil pravilno
izveden.
2. Glej napako „Vnos prsta ne
deluje“ – dober vnos omogoča
odlično prepoznavnost.
Utripajoča pika, ki označuje
normalno stanje, ne utripa.
Prekinjeno napajanje z
električno energijo.
1. Zagotovite vir napajanja.
2. Preverite stanje varovalke.
Napaka „E0“ na
prikazovalniku, za tem odštevanje
od 45.
1. Ni povezave z zunanjo enoto.
2. Napajanje je bilo prekinjeno.
Sledi ponoven zagon.
1. Preverite 4-polni povezovalni
kabel
2. Počakajte, da se dokonča
postopek zagona.
Napaka „E1“
Vnešenih je že 99 prstov
Dodaten vnos prsta ni mogoč. Za
vnos novega prsta je potrebno
zbrisati vnešenega.
Napaka „E2“
30 minutna zapora sistema
zaradi 3-kratnega vnosa napačne
varnostne kode
Počakati je potrebno 30 minut, da
bi lahko ponovno vnesli varnostno
kodo.
Napaka „E3“
Priključeni sta nekompatibilni
napravi.
Pravilno izvedite priklop
Zelena LED v zunanji enoti
prikazuje pozitivno prepoznavanje
uporabnika, vendar rele ne
vklaplja.
Priključeni sta nekompatibilni
napravi. Prepoznava ni sprejeta,
ker je bila ena od naprav
zamenjana.
Pravilno izvedite priklop
2. Pritisk prsta na čitalnik je
premočen ali prešibek.
Naprava ne prepozna
že vnešenega prsta
Pozor: Biometrični sistem ne sme biti edini način za vstop v objekt. Za primer
višje sile, požara ali naravne nesreče, predvidite rezervno možnost.
Podrobnejša navodila si lahko ogledate na spletni strani našega podjetja www.inles.si
15
3. NASTAVITVENA DELA
Potrebno je paziti, da se nastavitvene možnosti uporabljajo le do
meje, ki še omogoča normalno posluževanje in da pri tem ni
zmanjšana funkcionalnost elementov! Manjše nastavitvene posege
lahko opravite sami. Za zahtevnejše nastavitve pokličite našo
servisno službo, ki bo strokovno in kakovostno opravila
nastavitvena dela.
3.1
Okna in balkonska vrata
3.1.1 Krilni in kotni ležaj (spodaj):
A) Dvig in spust okenskega krila:
Za zvišanje krila je potrebno inbus vijak na kotni sponi z inbus ključem priviti v
smeri urinega kazalca. Za znižanje krila se vijak privije v nasprotni smeri
urinega kazalca.
B) Stranska nastavitev krila:
Za premik krila v smeri kotnega ležaja obrnite inbus ključ v smeri urinega
kazalca. Za premik krila v smeri kljuke obrnite inbus ključ v nasprotni smeri
urinega kazalca.
C) Nastavitev naležnega pritiska krila na okvir:
Za povišanje naležnega pritiska obrnite inbus ključ v smeri urinega kazalca, za
znižanje naležnega pritiska pa v nasprotni smeri urinega kazalca.
3.1.2 Škarje in ležaj (zgoraj):
Za nastavljanje moa biti krilo v nagibnem položaju! Po nastavitvi se mora krilo
zopet zapreti.
16
Stranska nastavitev v smeri nasadila ali gonilke:
D) Za premik krila v smeri kljuke obrnite inbus ključ v nasprotni smeri urinega
kazalca.
E) Za premik krila v smeri ležaja škarij obrnite inbus ključ v smeri urinega
kazalca.
3.1.3 Kako obesimo in snamemo okensko krilo
Včasih je potrebno okensko krilo sneti tudi po vgradnji (montaži), načeloma pa
naj bi to opravljale le strokovno usposobljene osebe.
1. Kljuka naj bo v vodoravnem položaju.
2. Krilo snamemo tako, da najprej čep ležaja škarij z ustreznim orodjem
izvlečete (navzdol). Nato krilo odprite v 90° položaj, izvlecite ga iz ležaja
škarij ter ga dvignite iz kotnega ležaja (slika 1).
3. Krilo obesimo nazaj v obratnem vrstnem redu.
4. Pri tem pazite na pravilno lego čepa, sicer se lahko zgodi, da krilo pade na
tla! Ko krilo obesimo ter okno zapremo (ne zapahnemo), se mora vzmet čepa
zaskočiti (slika 2).
slika 2
slika 1
čep
čep
orodje
3.2
orodje
Drsni elementi
Priporočamo, da nastavitve ter uravnave drsnih elementov izvajajo le za to
pooblaščene in usposobljene osebe!
17
3. NASTAVITVENA DELA
3.3
Vhodna vrata
3.3.1 Nasadila lesena in les/alu vrata
NASADILO
A
VRHNJE
NASADILO
NASADILO
H
SREDNJE
NASADILO
NASADILO
A
SPODNJE
NASADILO
18
KRILO
NASADILO
OKVIR
H
1
NASTAVITEV
LEVO/DESNO
3
4
2
1
3
NASTAVITEV
VIŠINE
KRILO
NASADILO
OKVIR
A
3
1
NASTAVITEV
LEVO/DESNO
5
2
1
3
NASTAVITEV
ODMIKA OD
OKVIRJA
NASTAVITEV LEVO/DESNO
1. rahlo popustimo dva pritrdilna vijaka na krilu 1
2. z inbus ključem SW 4 izvedemo nastavitev z rotacijo nastavitvenega vijaka 2 :
levo - pomik krila v smeri ključavnice (max 3 mm)
desno – pomik krila v smeri nasadila (max 3 mm)
3. zategnemo pritrditvena vijaka 1
NASTAVITEV VIŠINE
1. rahlo popustimo dva pritrdilna vijaka na okvirju 3
2. nastavitveni vijak 4 pri nasadilu H (sredinskem) z inbus ključem SW 4 zavrtimo
in nastavljamo višino (max 3 mm)
3. zategnemo pritrditvena vijaka 3
NASTAVITEV ODMIKA OD OKVIRJA
1. rahlo popustimo dva pritrdilna vijaka na okvirju 3
2. nastavitveni vijak 5 pri nasadilu A z inbus ključem SW 4 zavrtimo in
nastavljamo odmik krila od okvirja (max 4 mm) 3
19
3. NASTAVITVENA DELA
3.3.2 Nasadila aluminijasta vrata
1 Vratno krilo vedno
podprite z zagozdo
in šele nato odvijačite
pritrdilne vijake
2 Pritrdilne vijake
odvijačite
TORKS 25
4 Pritrdilne vijake
ponovno priviti
3b
nastavitev
po višini
+ / - 1,5 mm
3a
20
horizontalna
nastavitev
+ / - 4 mm
3.3.3 Nasadila PVC vrata
3D nastavitve (pri zaprtih vratih):
Vsa nasadila je potrebno nastaviti enakomerno, da se izogne napetostim na osi
nasadila.
Nastavitev višine:
Najprej odstranite pokrivno kapico.
Nastavitev glede na osnovno višino
-/+ 5mm.
Horizontalna nastavitev:
Odstranite stranske kapice.
Stranska nastavitev do +/- 5 mm.
Nastavitev naleganja:
Odstranite pokrivne kapice.
Nastavitev naleganja na tesnilo do +/- 2 mm.
21
4. ČIŠČENJE, NEGA IN VZDRŽEVANJE
4.1
Splošno
Da zagotovimo lepo ohranjeno površino oken, tekoče delovanje okovja ter dobro
tesnenje, je potrebno elemente stavbnega pohištva redno čistiti, vzdrževati in
negovati. Poleg staranja so okenski/vratni elementi obremenjeni tudi npr. z
dimom, industrijskimi plini, prahom in podobno. Tovrstne umazanije v povezavi z
deževnico ali roso lahko poškodujejo površino ter okrnejo njen lep videz. Če boste
upoštevali nekaj manjših napotkov v nadaljevanju, boste z našimi proizvodi trajno
zadovoljni.
Za čiščenje ne uporabljajte sredstev z neznano sestavo. Če delovanja čistila ne
poznate dovolj dobro, ga preizkusite s testnim čiščenjem in sicer na vizualno
skritem delu okna.
Priporočamo redno čiščenje zunanjih delov zato, da preprečimo morebitno
kopičenje oblog umazanije. Čim prej se umazanija odstrani, tem lažje je čiščenje.
4.2 Lesene površine
Čiščenje in nega
Les je živ material in potrebuje ustrezno zaščito (premaz). Prosimo, da z vašimi
izdelki ravnate skrbno in pazljivo, da ne bi nastale poškodbe na površini oz.
končnem nanosu. Leseni elementi s končnim premazom so obdelani z vodotopnim
sistemom lakiranja s postopkom brizganja. Vzdrževanje je zelo odvisno od samega
barvnega odtenka, okoliščin montaže ter vremenskih vplivov.
Les je naraven material. Kljub isti lesni vrsti se zato lahko pokažejo na površini
določene barvne razlike. Tudi če se les prevleče z lazuro, se včasih te svojevrstnosti
lesa ne da odpraviti. Barvne razlike, ki nastanejo iz tega vzroka, se mora
tolerirati, prav tako kot tudi odstopanja od barvnih vzorcev.
Manjša barvna odstopanja so pogojena tako proizvodno-tehnično, kot tudi z
materialom in le poudarjajo lastnost lesa – da je les naraven in živ.
22
Redno in pravilno čistite okvir ter krilo, za kar je najprimernejša milnica ali
blago sredstvo za ročno pomivanje posode, pri čemer je površino na koncu
potrebno očistiti še s čisto vodo. Pri tem uporabljajte mehke čistilne krpe ali
gobice. Sredstva za čiščenje, gospodinjska čistila ter čistila za stekla, ki
vsebujejo agresivne sestavine (alkohol, salmiak), niso primerna.
Načeloma pa priporočamo preventivno nego (posebej zunanjih površin), saj je ta
bistveno enostavnejša in stroškovno ugodnejša kot popolna sanacija lesenih
površin. Za preventivno nego lesenih površin lahko pri nas naročite set za
vzdrževanje lesenih površin. Izrecno bi radi opozorili na to, da je ta set primeren
le za preventivno nego lesenih površin in ne za sanacijo že obstoječih poškodb na
površini (glej stran 27).
Vzdrževanje in popravilo poškodb
Zaradi zunanjih vplivov (med gradnjo, z vremenskimi vplivi) lahko pride do
poškodb na barvi. Večje poškodbe naj v vsakem primeru odpravijo strokovnjaki!
Manjše poškodbe, kot so praske in drobne razpoke, se lahko popravi s čistim in
tankim čopičem ter vodotopnim premaznim sredstvom na akrilni bazi.
Pomembno pri tem je, da se poškodovano mesto popravi takoj, sicer obstaja
nevarnost, da v les prodre voda, ki pozimi zamrzne, zaradi česar se premaz oz.
lak odlušči. Poškodbe, ki jih saniramo kasneje, se torej lahko odpravijo le z
veliko večjimi stroški.
Površinska obdelava – vzdrževanje
1. V skladu s tehničnimi podatki se pri površinsko obdelanih elementih
uporabljajo vodotopne lazure oz. laki (akril), ki so tudi ekološko neoporečne.
2. Okna in vrata so zelo kakovostni gradbeni elementi. Med in po vgradnji jih je
potrebno primerno zaščititi pred nečistočami - posebej pri delih z malto je treba
skrbno pokriti vse dele. Umazanije je potrebno takoj odstraniti, vendar nikakor
ne s smirkovim papirjem, drugimi ostrimi predmeti ali abrazivnimi sredstvi.
3. V drugem letu po vgradnji je potrebno pregledati stike med steklom in lesom –
silikon mora trajno dobro tesniti, v nasprotnem primeru je potrebno popravilo.
Na
23
4. ČIŠČENJE, NEGA IN VZDRŽEVANJE
Na južnih in jugozahodnih straneh je potrebno pregledati premaz in videz lesenih
površin, katere se po potrebi dodatno obdela.
4. Če je potrebno, se v tretjem letu po vgradnji zunanje površine najprej očisti,
rahlo obrusi ter enkrat površinsko obdela s sredstvom, ki je bilo uporabljeno pri
površinski obdelavi.
5. Če je les izpostavljen močnejšemu UV-sevanju ali ekstremnim vremenskim
razmeram, je potrebno ta pregled izvesti prej in postopati po navodilih.
6. Če je potrebno, se v petem letu po vgradnji ponovi površinska obdelava, opisana
pod točko 4. Po potrebi ta postopek izvedemo tudi na notranji strani.
7. Nadaljnje površinske obdelave naj bi se v naslednjih letih izvajale v skladu s tem
intervalom.
8. Prosimo, pri prenavljanju upoševajte naše priporočene intervale
(stran 25 in 26).
Kako pogosto naj barvamo lesena okna?
Splošno veljavnega priporočila, kako pogosto je potrebno premazati lesene dele
oken ali vrat, ni, saj so obremenitve na izdelke lahko zelo različne. Bistveno so
odvisne od situacije med vgradnjo in montažo, od lege vaše zgradbe in od zunanjih
vplivov (sonce, dež, sneg, toča, veter). Okna naj bi se prebarvala takrat, ko se lesk
površine občutno zmanjša oz. če se pokažejo manjše razpoke ali poškodbe.
Načeloma velja, da svetlejši kot je barvni odtenek, pogosteje je potrebno les
prebarvati.
Zaradi eventualnih poškodb, kot so praske, odtiski ali poškodbe zaradi toče, je
priporočljivo redno pregledovati lesene površine. Tovrstne poškodbe površine
povzročajo visoko vlažnost v vrhnjih plasteh lesa ter odstopanje oz. luščenje teh
plasti, zato jih je nujno čimprej sanirati.
24
25
4. ČIŠČENJE, NEGA IN VZDRŽEVANJE
26
Lesene površine v notranjosti
Lesene površine na notranji strani oken in vrat občasno očistite s toplo vodo ali
blagimi čistilnimi sredstvi (npr. z razredčenim sredstvom za pomivanje ali milnico).
Izogibajte se čistilnim sredstvom, ki drgnejo, razjedajo ali vsebujejo topila.
Uporabljajte izključno mehke čistilne krpe, da ne opraskate lakirane površine. Po
čiščenju s suho in mehko krpo temeljito obrišite lesene profile, saj predolgo
učinkovanje sredstva lakirano površino lahko razmehča.
Inlesov čistilno negovalni set
V našem podjetju lahko naročite Inlesov negovalno čistilni set za nego lesenih
površin. S tem setom boste lahko pravilno in kvalitetno čistili in vzdrževali površine
vaših oken in vrat in površinam izdelkov ohranili kakovosten vizualni izgled.
Čistilo uporabljamo za čiščenje lesenih površin oken in vrat. Razredčenega z vodo
nanesemo na površino, odstranimo madeže in prah ter površino obrišemo s čisto, vlažno
krpo. Nato površine obrišemo še s suho krpo ter na njo nanesemo zaščitni negovalni
balzam.
Negovalni balzam nanesemo na površino s čisto, mehko krpo, v smeri vlaken. Pustimo
delovati 5 minut, nato površino obrišemo z vlažno krpo. Balzam prodre globoko v
strukturo lesa ter zagotavlja vodo odbojni učinek. Za stalno ohranitev takšne površine, se
priporoča 3-4 krat letna zaščita lesenih površin z negovalnim balzamom.
Posebni varnostni napotki za lesene elemente
Naravni materiali, kot je tudi les, se vedno prilagajajo vlažnosti okolice. Ta pojav je
prisoten v celotnem življenjskem obdobju lesa – od drevesa do obdelanega lesenega
gradbenega elementa. Predvsem med gradbeno fazo je potrebno okna in vrata
zavarovati pred visoko vlažnostjo. Še posebej, če gradnja poteka pozimi in se v
27
4. ČIŠČENJE, NEGA IN VZDRŽEVANJE
zaprtih stavbah izločajo velike količine vlage pri ometavanju in pri estrihu. Zato
vedno poskrbite za zadostno prezračevanje med gradbeno fazo, saj ob dolgotrajni
visoki zračni vlagi lahko zaradi nabrekanja lesenih profilov nastanejo težje
poškodbe na kotnih spojih in na površini.
4.3 Površine iz umetnih mas (PVC)
Čiščenje in nega
Redno in pravilno čistite okvir in krilo, za kar je najprimernejša milnica ali blago
sredstvo za ročno pomivanje posode, pri čemer je površino na koncu potrebno očistiti
še z vodo. Pri tem uporabljajte mehke čistilne krpe ali gobice. Sredstva za čiščenje,
gospodinjska čistila ter čistila za stekla, ki vsebujejo agresivne sestavine (alkohol,
salmiak), niso primerna.
Inlesov čistilno negovalni set
V našem podjetju lahko naročite Inlesov negovalno čistilni set za nego plastičnih
površin. S tem setom boste lahko pravilno in kvalitetno čistili in vzdrževali površine
vaših oken in vrat in površinam izdelkov ohranili kakovosten vizualni izgled.
Vzdrževanje in popravilo poškodb
O morebitnih poškodbah plastičnih površin obvestite vašega trgovca, saj v teh
primerih poškodbe odpravljajo strokovnjaki z ustreznimi sredstvi.
28
4.4 Površine iz aluminija in nerjavečega jekla
Prašno lakirane površine
Aluminijaste površine lahko zaradi vplivov okolja postanejo brez leska, saj se
zmanjšata barvna obstojnost in stopnja sijaja.
Najmanj enkrat letno očistite okvir in krilo, ob močnejših obremenitvah iz okolja
pa vsekakor večkrat letno z mrzlo vodo, kateri dodamo malce mila ali blago
čistilo za ročno pomivanje posode. Pri tem uporabljajte mehko krpo ali gobico.
Sredstva za čiščenje, gospodinjska čistila ter čistila za stekla, ki vsebujejo
agresivne sestavine (alkohol, salmiak), niso primerna. Čistiti ne smete pri
neposrednem sončnem sevanju, temperatura površine pa ne sme preseči 25°C.
Za odstranitev mastnih, sajastih ali lepljivih snovi uporabljajte gorilni špirit ali
čistilni bencin. Neposredno po vsakem čiščenju površino splaknite še s čisto
hladno vodo. Priporočamo tudi dodatno obdelavo s kvalitetnimi polirnimi
sredstvi za avtomobile, v skladu z navodili proizvajalca.
Drobne praske na prašno lakiranih površinah lahko prekrijete s sredstvi za
poliranje avtomobilov, ki vsebujejo barvni pigment. Tovrstna sredstva v različnih
osnovnih barvah (rdeča, bela, modra itd.) lahko dobite v prodajalnah z
avtomobilsko opremo.
Površine iz nerjavečega jekla - inox
Uporabljajte izključno pH-nevtralna čistilna sredstva (izogibajte se abrazivnim
sredstvom, ki praskajo ali drgnejo), na voljo so paste proti oblogam. Poleg tega
priporočamo naknadno obdelavo s konzervirnimi sredstvi, ki na površini
ustvarijo vodoodbojno plast. Tudi močno umazanih površin (katran, lak in
podobne spojine) nikakor ne čistite s sredstvi, ki drgnejo ali praskajo, v ta namen
v specializiranih trgovinah obstajajo čistilne paste. Trdovratne umazanije lahko
odstranite tudi z razredčili (npr. s čistilnim bencinom). Pri tem se ravnajte po
veljavnih konkretnih navodilih za uporabo in varnostnih napotkih za posamezno
sredstvo, da ne poškodujete tesnil ali ostalih lakiranih površin.
Za sledi površinske rje, ki je posledica drobnega kovinskega prahu v zraku
(bližina cest, makadama, nedokončani objekti, gradbišča, daljše
nevzdrževanje,..) se lahko uporabi scotch-Brite krpa z dodatkom vodi
primešanih organskih ali mineralnih razredčil. V začetni fazi površinske rje
zadostuje že krpa in močnejše drgnjenje. Čiščenje naj vedno poteka v smeri, ki je
enaka smeri brušenja oziroma obdelovanja izdelka.
29
4. ČIŠČENJE, NEGA IN VZDRŽEVANJE
Vrsta umazanije
Čiščenje
Posebna sredstva
- prah, saje
brisanje z mehko
krpo, izpiranje z vodo
(eventuelno brisanje
na suho)
Posebna sredstva
- prstni odtisi - manjši
mastni madeži
- suh pepel
izpiranje s čistilom,
brez dodatkov sredstev
za poliranje, izpiranje
z vodo (brisanje na suho)
Cet, Ajax, Prill, Vif,
Flupp, itd.
- ostanki folije - oznake
s pisali - napisi podjetij
- spajkalna sredstva
(neobarvana)
izpiranje z organskimi
topili (tuluol, ksien...)
bencin, nitro razredčilo,
aceton, alkohol itd
- zaščita površine
čiščenje kot v gornjih
treh primerih, nanašanje
konzervirnih sredstev, ki
vsebujejo olje ali vosek
čistilo za kromova jekla,
inox krema
- pritrjena umazanija
- betonski madeži, omet
- obarvanja od varjenja
(deloma)
s čistilnimi sredstvi
z dodatkom za poliranje,
spiranje z vodo, sušenje
Ajax, Vim, ipd.
Scotch-Brite, Glitzi
- rja kot posledica drobnega
kovinskega prahu v zraku,
bližina cest, makadama,
nedokončani objekti,
gradbišča, daljše nezdrževanje
z najlonsko krpo
z dodatkom vode,
organskih ali mineralnih
razredčil
Scotch-Brite, Glitzi
Inlesov čistilno negovalni set
V našem podjetju lahko naročite Inlesov negovalno čistilni set za nego
aluminijastih površin in površin iz nerjavečega jekla. S tem setom boste lahko
pravilno in kvalitetno čistili in vzdrževali površine vaših oken in vrat in površinam
izdelkov ohranili/povrnili kakovosten vizualni izgled.
30
4.5 Steklene površine
Trdovratne madeže lahko odstranite s špiritom, acetonom ali pralnim
bencinom, pri čemer bodite zelo previdni. Takoj zatem je potrebno stekleno
površino očistiti še z vodo. Etikete na steklu odstranite takoj po vgradnji. Za
čiščenje stekla nikoli ne uporabljamo niti močnih alkalnih pralnih lugov niti
kislin, še posebej ne fluorovodikove kisline, kot tudi ne čistilnih sredstev na
osnovi fluorovodika.
Nasveti za vzdrževanje kakovosti in čiščenje stekla
Zaradi zagotavljanja kakovosti tesnenja med okenskim okvirjem in steklom so
stekla zatesnjena s silikonsko maso. Ker morebitne ostanke silikonske mase
zaradi njenega strjevanja ni možno takoj odstraniti, je slednje potrebno
opraviti po vgradnji okna oz. ob prvem čiščenju stekel.
Pri večjih ostankih silikona na steklu, morate le tega odstraniti mehansko s
posebnim strgalom, ki se ga lahko kupi v tehničnih trgovinah. Pri tem pa je
potrebno paziti, da je na steklo nanešeno čistilo ali voda z običajnim
detergentom, ki ga uporabljemo v gospodinjstvu, saj ne smemo drgniti po suhi
površini ter da izvajamo enakomerne gibe, s katerimi ne bomo trajno
poškodovali stekla ali tesnilne mase.
Umazanijo na na steklu praviloma odstranimo s pomočjo blagih čistilnih
sredstev in z običajnimi čistilnimi pripomočki (goba, umetna koža, papir,
brisalec za steklo, čistila v razpršilih ipd.) Ne pozabite, da čistila za steklo
običajno škodujejo lesu, zato pazite, da se čistila ne bodo cedila na les, saj
lahko čistilo poškoduje lak oz barvo.
31
4. ČIŠČENJE, NEGA IN VZDRŽEVANJE
Ob čiščenju v rednih intervalih z običajnimi čistilnimi sredstvi za stekla, bo
steklo ohranilo kakovost in estetski videz.
Kadar so stekla mokra zaradi kondenza ali čiščenja, je na tako spremenjenih
površinah lom svetlobe drugačen. Pri tem so vidne morebitne sledi odtisov etiket,
vakumskih prijemalk, prstov, polzenja gladilne tekočine ipd. Ko se steklo osuši, ti
odtisi izginejo.
Steklene površine je potrebno zaščititi pred:
madeži malte, cementnim muljem, neobdelanimi betonskimi površinami,
ploščami vlaknatega cementa;
 iskrami in varilnimi delci;
 kislinskimi fasadnimi čistili.

32
4.6 Nega tesnil
Dopustno je le čiščenje z običajnimi blagimi čistilnimi sredstvi. Vsa tesnila (z
izjemo silikona) je potrebno za ohranitev funkcionalnosti vsaj enkrat letno
očistiti in namastiti.
Za nego in ohranitev funkcionalnosti tesnil priporočamo uporabo Inlesovega
negovalnega sredstva za tesnila, ki vsebuje mast in ohranja prožnost tesnil ter
preprečuje prezgodnjo krhkost materiala. Naročite ga lahko v našem podjetju.
Pri barvanju bodite pozorni, da ne prebarvate tudi tesnil.
4.7 Nega okovja
Vse okovje je že naoljeno. Umazanijo, ki nastane med montažo, naj odstranijo
monterji. V tem primeru je potrebno funkcionalne dele (drsna mesta, gibljivi
deli) rahlo naoljiti z oljem.
Vse dele okovja je potrebno redno pregledovati in preveriti, ali trdno stojijo in ali
se ne obrabljajo. Enkrat letno je potrebno z mazivom za okovje rahlo namazati
vsa drsna mesta in gibljive dele okovja (glej sliko spodaj). Okovje sme priti v stik
le s takimi sredstvi za nego in čiščenje, ki ne škodujejo protikorozijski zaščiti
okovja. Priporočamo uporabo Inlesovega mazalnega seta za okovje, ki ga lahko
naročite v našem podjetju.
33
4. ČIŠČENJE, NEGA IN VZDRŽEVANJE
Drsni elementi
Da bi okovje trajno delovalo in ostalo ohranjeno, je potrebno, da uporabniki
najmanj enkrat letno izvedejo sledeča vzdrževalna in negovalna dela na gibljivih
krilih drsnih elementov:
34
1.
Gibljiva zapirna mesta je potrebno vselej vzdrževati tako, da so zmožna
drsenja. Pri tem se uporabljajo brezkislinska in brezsmolnata maziva,
da se ne zmanjša antikorozijska zaščita na okovju.
2.
Pri površinski obdelavi morajo biti vsi deli okovja izvzeti, torej se jih ne
sme prebarvati ali lakirati.
3.
Potrebno je preveriti, če je kljuka stabilno pritrjena. V nasprotnem
primeru se vijake na kljuki ponovno privije, pri čemer je potrebna
pazljivost pri odstranjevanju rozete.
4.
Spodnje vodilo (tirnico) je potrebno redno čistiti trših umazanij in smeti
in ga je potrebno občasno namastiti.
4.8 Nega kljuk in ostalega vidnega okovja
Vidno okovje (kljuke, ročaje) je treba primerno negovati in čistiti. Reklamacije,
ki se nanašajo na npr. potemnitve, oksidacijo ali praske, niso upravičene in bodo
zavrnjene.
MEDENINA: Medenina v nezaščiteni obliki (nelakirani ali voskani deli okovja)
je podvržena koroziji, pri čemer nastane rjava do sivozelena plast patine. Prvotni
sijaj se lahko vedno znova obnovi s pravilno nego in običajnimi polirnimi sredstvi.
Do trajnega „zlatega leska“ brez nege in čiščenja lahko pridemo le s posebnimi
prevlekami oz. glazurami (kot je npr. Zirtanio). V programu imamo tudi okovje
iz takega materiala.
NERJAVEČE JEKLO: Površina je skrajno odporna proti koroziji in tudi v
najtežjih pogojih se na njej pokaže komajda kakšna sled od udarca ali kakšna
praska. Sledi umazanije se lahko odstranijo z vlažno krpo. Če se čez čas slučajno
pokažejo sledi rje, gre večinoma za rjo, ki ne pride iz materiala, temveč od zunaj.
Podrobnejša navodila si lahko preberete na strani 27.
ALUMINIJ: Načeloma materiali iz aluminija ne potrebujejo nege, saj jih ščiti
eloksirana plast. Madeži in nečistoče se lahko odstranijo z vodo in mehko krpo.
Ob vsakodnevni rabi se aluminijaste površine lahko poškodujejo (npr. s prstani
ipd.) ter nastanejo praske. Tovrstne poškodbe eventualno zmanjšajo estetiko
kljuke, ne vplivajo pa na delovanje in funkcionalnost.
35
5. ROLETE
5.1
Navodilo za rokovanje in vzdrževanje rolet
Prosimo preberite navodilo zelo pozorno, pred prvo uporabo in
upoštevajte predvsem varnostne napotke. Pri poškodbah povzročenih
zaradi neupoštevanja navodila za uporabo in vzdrževanje, ne jamčimo
garancije. Shranite ta dokument vse do odvoza na odpad oz. ga
posredujte pri prodaji, ker vsebuje tudi navodila za vzdrževanje in
popravilo.
Ta roleta vam je bila dobavljena in vgrajena s strani strokovno
usposobljenih montažerjev za rolete in senčila. Popravila in
demontažo lahko izvajajo le za to usposobljeni strokovni delavci. Ne
spreminjajte sami ničesar na izdelku. Varna uporaba izdelka potem ni
več zagotovljena.
Prikazane slike so samo vzorčne. Navodilo velja tudi za druge vrste
rolet.
Znak Uporaba/ Razlaga
POZOR: Označuje morebitno bližajočo se nevarnost, ki bi lahko
vodila do poškodb ali materialne škode, če se ji ne izognemo.
Varnostna navodila za ročno in električno vodene rolete
Uporaba rolete pri viharju
Pri močnejšem vetru zaprite okna. Poskrbite, da v
vaši odsotnosti ne pride do prepiha.
Pri viharju mora biti roleta:
spuščena - čisto spodaj ali
dvignjena - čisto zgoraj
NAVODILO
Spuščene rolete pri odprtem oknu ne zdržijo
vsake obremenitve vetra. Podano jakost
vetra prenese roleta le pri zaprtih oknih.
36
Uporaba rolete pri vročini
Kadar uporabljate roleto kot senčilo, vam
svetujemo, da je ne spustite popolnoma do
konca, da zagotovite prezračevanje.
Pri roletah iz umetne mase se tako zmanjša
tudi nevarnost deformacij.
Uporaba rolete pri mrazu
Pri mrazu lahko roleta zmrzne.
Izogibajte se nasilni uporabi in ne odpirajte
oz. ne zapirajte zamrznjene rolete.
NAVODILO
Po odtajanju je uporaba
ponovno mogoča
Krmljenje rolete
Spuščanje rolete mora potekati neovirano.
NAVODILO
Pazite, da spust rolete poteka brez ovir.
37
5. ROLETE
Napačna uporaba
Rolete nikoli ne potiskajte navzgor.
To bi lahko povročilo napake v delovanju.
Neprimerna uporaba
Izdelek ne obremenujte z dodatno težo.
Avtomatične rolete na balkonskih in terasnih vratih
Kadar je pred edinim dostopom do vašega
balkona ali terase nameščena roleta, ki je
vodena avtomatično, obstaja možnost, da ne
morete več nazaj v prostor.
NAVODILO
Kadar ste na balkonu oz. na terasi
izklopite avtomatiko. S tem boste
preprečili, da se zaprete ven.
38
Omejite dostop do elementov za upravljanje
Ne dovolite otrokom, da se igrajo z elementi
za upravljenje, kot so daljinec ali roletno
stikalo.
Daljincev ne puščajte v bližini otrok.
Uporaba pozimi
Pri avtomatičnem krmljenju izklopite
avtomatiko, kadar obstaja nevarnost zmrzali
(glej tudi navodilo za uporabo rolete v mrazu)
IZJEMA
Roletni pogoni, ki so označeni z
znakom za zmrzal.
MOTOR BREZ OZNAKE ZA ZMRZOVANJE:
Roletne zavese, ki so pokrite s snegom ali ledom
ne odpirajte ali zapirajte.
Upoštevajte čas vklopljenega motorja
Vgrajeni motorji niso primerni za stalno
delovanje. Vgrajena toplotna zaščita
samodejno izklopi motor po cca 4 minutah.
Po cca 10 ali 15 minutah je izdelek spet
pripravljen za uporabo.
39
5. ROLETE
Ročno upravljanje
Poteg z jermenom (tudi vrvica)
Roleto dvigniti / spustiti (splošen postopek)
Pri dvigovanju v zadnji tretjini počasi
pritisnite. Roleta ne sme s silo udariti
navzgor. Pri spuščanju jo v zadnji tretjini
počasi spuščajte. Dvižni pas med delovanjem
ne izpustite.
NAVODILO
Izogibajte se vsaki sunkoviti uporabi dvižnega jermena.
Rolete dvigniti / spustiti
Dvižni jermen potegniti vedno enakomerno
in navpično navzdol oz. iz navijalnega
ohišja.
NAVODILO
Stranski odklon dvižnega jermena
lahko vodi do obrabe.
Na tak način se jermen lahko
razvleče.
POZOR - POŠKODBA IZDELKA
Dvižni jermen se avtomatično navija v navijalnem ohišju. Dvižni
jermen navzgor popuščati, ne izpustiti.
40
Monokomanda (ročica)
Roleto dvigniti / spustiti
Pred popolnim dvigom upočasnite krožne gibe
ročice. Roleta ne sme s silo udariti navzgor.
Pred popolnim spustom upočasnite krožne gibe
z ročico. Kakor hitro čutite upor, ne vrtite
naprej.
NAVODILO
Izogibajte se prevelikemu odklonu
ročičnega droga. To vodi do težke
vodljivosti in k pretirani obrabi.
POZOR - POŠKODBA IZDELKA
Ročice pri popolnoma dvignjeni roleti ne vrtite s silo naprej.
Ročice pri popolnioma spuščeni roleti ne vrtite navzdol, kakor
hitro čutite upor.
Uporaba z elektromotorjem
Uporaba vrtilnega stikala - tipala
S pomočjo pritiskanja ali držanja ustrezne
tipke (NAVZGOR / NAVZDOL) oz. s pomočjo
vrtenja ali držanja zatiča (LEVO/ DESNO) se
roleta premika v željeni smeri.
NAVODILO
Če tipko ali zatič spustite se roleta
ustavi.
41
5. ROLETE
Posluževanje s avtomatskim stikalom
S pomočjo pritiskanja ustrezne tipke
(NAVZGOR/ NAVZDOL) oz.s pomočjo vrtenja
zatiča (LEVO/ DESNO) se roleta premika v
željeno smer.
NAVODILO
S pomočjo Stop - tipke ali tipke za
nasprotno smer (glede na izvedbo stikala)
oz. z navijanjem nazaj, se roleta ustavi.
Uporaba z avtomatičnim upravljanjem
Glej dodatno navodilo
Vzdrževanje in nega
Vzdrževanje
Ročno preverjajte upravljalne dele glede vidne obrabe,
poškodbe ali stabilnosti izdelka.
Upravljalne dele oz. poškodbo pravočasno obnovite s
pomočjo strokovnega sodelavca.
Uporabite samo originalne rezervne dele.
NAVODILO
V primeru da se dvižni jermen pretrga, se
roleta nekontrolirano spusti in se lahko
poškoduje.
Nadaljna vzdrževalna dela, npr. nastavitev končnih pozicij, lahko opravi
le za to strokovno usposobljeni delavec.
POZOR
Rolete ne uporabljajte, kadar je potrebno popravilo.
42
Nega
Prosimo čistite vašo roleto le kadar je ta
čisto iztegnjena. Nikoli se ne oprijemajte
lamel ali delov rolete, ampak za to uporabite
varne pripomočke za vzpenjanje (npr.
lestev). Upoštevajte naslednja navodila za
čiščenje:
- nikoli ne pritiskajte premočno na lamele, sicer se lahko le te
prelomijo
- izklopite napravo / avtomatiko
- nikoli ne uporabljajte visokotlačnega čistilca.
Obstaja nevarnost, da se površina lamel poškoduje zaradi pritiska
in vročine.
- Odstranite prah z mehko ščetko.
- Uporabljajte samo komercialna , manj močna čistila za dom in
ostanke čistila izpirajte s čisto vodo.
- Ne uporabljajte sredstev za drgnjenje, čistilnih gob za drgnjenje ali
topil (npr. alkohol, bencin).
POZOR
Roleto ločiti od elektrike, v primeru da uporabljate
roleto izven vidnega zornega kota
43
5. ROLETE
5.2 Navodilo za programiranje eno
ali večkanalnega oddajnika
1. Opozorila
To navodilo vsebuje pomembne podatke o načinu uporabe in varnosti namestitve.
Upoštevajte navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Gre za motor z
mehanskimi stikali na končnih položajih in z vgrajenim radijskim
sprejemnikom. Pričujoči izdelek je namenjen odpiranju in zapiranju okensk ih
rolet, navojnih senčnikov in podobnega, vsaka druga uporaba ni primerna in je
prepovedana.
2. Tehnične specifikacije (pri temperaturi 20°C)
Napajanje:
120 ali 230 V izmeničnega tok a, 50/60 Hz
Kapaciteta kontaktov : 7A @ 250 V izmeničnega toka
Deluje pri temperaturi: od -20 do +55 ° C
Čas delovanja:
130 sek .
Radijsk a frek venca:
433,92 MH z
Oddajnik i v pomnilniku: 15 (vključno z radijskimi senzorji)
Domet (ocena):
100 m na prostem, 20 m v zaprtih prostorih
3. Opombe k radijskemu sistemu
- Radijska oprema se ne sme uporabljati v okoljih z visokim faktorjem
motenj (npr. v bližini policijskih postaj, letališč, bank, bolnišnic). Vsekakor
pa se pred namestitvijo kakršnegakoli radijskega sistema priporoča
tehnični pregled z namenom preverjanja ustreznosti namestitve radijskih
sistemov.
- Radijska oprema se lahko uporablja le tam, kjer morebitne motnje ali
nepravilno delovanje oddajnika ali sprejemnika ne predstavljajo dejavnika
tveganja, ali pa je dejavnik tveganja izničen s primernimi varnostnimi
sistemi.
- Radijske naprave, ki delujejo v istem frekvenčnem razponu, se lahko med
seboj motijo, kar povzroča nepravilno delovanje radijskih sistemov.
4. Električne povezave
- Izdelek mora namestiti usposobljeno osebje v skladu z vsemi predpisi in
zakoni, ki veljajo na območju.
- Izdelek je pod nevarno električno napetostjo. Povezave ne smejo biti
izvedene pod napetostjo.
44
-
Povežite ozemljitveno žico (rumeno/zelena).
Prepričajte se, da električni vod ni odvisen od električnih tokov za
razsvetljavo.
Komandni gumbi so pod omrežno napetostjo in morajo biti zato ustrezno
izolirani in zaščiteni.
Monterjeva dolžnost je, da zagotovi glavno stikalo za napravo
(z minimalnim 3 mm razmakom kontaktov).
Ne spreminjajte ali zamenjajte delov brez dovoljenja proizvajalca.
V primeru več motorjev z radiom v istem sistemu minimalna razdalja med
njimi ne sme biti manjša od 1,5 m.
Ne nameščajte izdelk a v bližini kovinskih površin.
Prepovedano in nevarno je poseganje v motor in napajalni kabel.
V nobenem pr imeru ne režite žice antene.
Zaradi vaše varnosti so prepovedana opravila v bližini navijalnega droga
rolete z motorjem pod napetostjo.
4.1 Napajanje
ELEKTROMOTOR RX se lahko napaja z napetostjo 120 V izmeničnega
toka ali 230 V izmeničnega toka s frekvenco 50/60 Hz. Napajalno
napetost se priključi na RJAV in MODER vodnik.
Napajanje
iz omrežja
ČRNA
SIVA
RUMENO/ZELENA
RJAVA
MODRA
LN
RUMENO/ZELENA
SIVA
ČRNA
Kabel motorja
RJAVA
MODRA
4.2 Priključitev gumbov
Komandni gumbi morajo biti povezani s SIVIM in ČRNIM vodnikom,
skupna žica gumbov mora biti povezana z RJAVIM vodnikom. Komandni
gumbi morajo biti v trenutni poziciji, ne uporabljajte stikal za
ohranjevanje položaja. Več gumbov se lahko poveže s pomočjo vzporedne
povezave. Če želite uporabiti ukaz gor ali dol, pritisnite ustrezen gumb za
pol sekunde, za prekinitev delovanja pa pritisnite katerikoli komandni
gumb. Komandni gumbi so pod omrežno napetostjo in morajo biti zato
ustrezno izolirani in zaščiteni.
P1
P2
PX
Napajanje
iz omrežja
45
5. ROLETE
5. KOMPATIBILNI ODDAJNIKI
5.1 Prenosni oddajniki
ELEKTROMOTOR RX je kompatibilen z vsemi oddajniki serij 592T X100, 592T
X500, 55592T X W00, 592T X T00 in lahko shrani do 15 različnih radijskih kod v
pomnilnik, ena od teh pa je lahko za radijski senzor 591KXS00. Shranjevanje
oddajnikov v spomin se opravi, kot je opisano v oddelk u 7.1.
5.2 Radijski senzorji 591KXS00
ELEKTROMOTOR RX lahko upravlja radijski senzor
tipa 591KXS00. Prag moči vetra in sonca se lahko
neposredno nastavi na radijskem senzorju. Če je naprava
pravilno nameščna, alarm za veter (ki ima prednost pred
vsemi drugimi ukazi) ukaže dvig in onemogoča
katerikoli drug ukaz, dokler traja stanje alarma za veter.
Za podrobnejše informacije glejte letak z navodili za
senzor 591KXS00.
ELEKTROMOTOR RX
591KXS00
5.2.1 Delovanje, ki se nanaša na senzor vetra
Če je hitrost vetra večja od praga nastavljenega na
radijskem senzorju, ta ukaže modulu dvig in onemogoča
katerikoli drug ukaz, dokler traja stanje alarma za veter.
5.2.2 Delovanje, ki se nanaša na senzor sonca
Če je intenzivnost sonca vsaj dve minuti in pol večja od praga nastavljenega na
radijskem senzorju, ta ukaže modulu spust; če intenzivnost ostane vsaj 18 minut
pod pragom nastavljenem na radijskem senzorju, ukaže modulu dvig.
46
5.2.3 Vključitev/izključitev funkcije senzorja sonca
Če želite, da modul upravljajo samo informacije o hitrosti vetra, ki jih pošilja
radijski senzor, izklopite funkcijo senzorja sonca na prenosnem oddajniku; če
želite, da napravo upravljajo tudi informacije o intenzivnosti sonca, ki jih pošilja
radijski senzor, vključite funkcijo na prenosnem oddajniku. Postopek
aktiviranja/deaktiviranja senzorja sonca je opisan v navodilih za oddajnik pod
geslom “funkcija sonce”.
5.3 Generični radijski senzorji
ELEKTROMOTOR RX lahko upravljajo druge vrste radijskih senzorjev, ki jih
izdeluje isti proizvajalec. Radijski senzor se shrani kot normalen oddajnik (glej
točko 7.1). Kjer je to predvideno, se pragovi posega nastavijo neposredno na
radijskem senzorju. Za podrobnejše informacije glejte navodila za radijski
senzor, ki ga želite shraniti v spomin.
6. PRVA NAMESTITEV
Brž ko je priklopljen, ELEKTROMOTOR RX preveri ali ima v spominu vsaj en
oddajnik serije 592T X100, 592T X500 itd. Če je vsaj en oddajnik v spominu,
ELEKTROMOTOR RX začne s svojim normalnim delovanjem, če pa je
pomnilnik prazen, ELEKTROMOTOR RX ukaže 4 majhne premike motorja, gre
v “programiranje oddajnikov ” in čaka na veljavno kodo iz prenosnega
oddajnika.
Da vnesete v spomin prvi oddajnik :
- če so štirje gibi motorja navzgor, pritisnite na tipko “DVIG” na oddajniku,
da ga vnesete v spomin.
- če so štirje gibi motorja navzdol, pritisnite na tipko “SPUST ” na oddajniku,
da ga vnesete v spomin.
Če 8 sekund po koncu 4 majhnih premikov ELEKTROMOTOR RX še ni prejel
veljavnega radijskega ukaza za DVIG ali SPUST, zapusti programiranje in
motor bo deloval le z ukaznimi gumbi.
4X
1
SHRANJENA
KODA
4 PREMIKI NAVZGOR
ALI
4X
1
SHRANJENA
KODA
4 PREMIKI NAVZDOL
47
5. ROLETE
7. PROGRAMIRANJE ODDAJNIKA
Z vsak im predhodno v spomin shranjenim prenosnim oddajnikom se lahko iz vede
nek atere operacije v z vezi s shranjevanjem in br isanjem oddajnikov in nastavitev
funkcije “radio test ”.
7.1 Shranjevanje novega o ddajnik a v spomin
- Postavite motor v vmesni položaj, tako da so vidni signalni pomiki motorja.
- Pritisnite PROGRAM na enem od že v spomin shranjenih prenosnih
oddajnikov za približno 4 sekunde, tako da motor izvede dva pomika navzgor in
s tem nakaže, da je vstopil v “programiranje oddajnikov ”.
- V 8 sekundah pritisnite DVIG ali STOP ali SPUST na oddajniku, ki ga želite
shraniti v spomin (v primeru radijskega senzorja pritisnite tipko, ki je
označena na letaku z navodili za radijski senzor).
- ELEKTROMOTOR RX si zapomni kodo in to signalizira s premikom motorja
navzgor.
7.2 Zbris oddajnika iz spomina
- Postavite motor v vmesni položaj, tako da so vidni signalni pomiki motorja.
- Pritisnite PROGRAM na enem od že v spomin shranjenih ročnih oddajnikov za
približno 4 sekunde, tako da motor izvede dva pomika navzgor in s tem
nakaže, da je vstopil v “programiranje oddajnikov ”.
- V 8 sekundah pritisnite DVIG ali STOP ali SPUST na oddajniku, ki ga želite
izbrisati iz spomina (v primeru radijskega senzorja pritisnite tipko, ki je
označena na letaku z navodili za radijski senzor).
- ELEKTROMOTOR RX izbriše kodo in to signalizira s premikom motorja
navzdol.
7.3 Radio test
Takoj, ko ELEKTROMOTOR RX shrani v spomin radijski senzor tipa 591KXS00,
samodejno sproži test radijske komunikacije med senzorjem in sprejemnikom. Če
ni komunikacije med radijskim senzorjem in sprejemnikom (zaradi okvare na eni
ali obeh enotah ali zaradi motnje drugih naprav ali dejavnikov, glej točko 3 opomb
k radijskim sistemom), ELEKTROMOTOR RX ukaže premik navzgor. Ta manever
se redno izvaja (približno vsakih 20 min), dokler se ne vzpostavi radijska zveza. Za
spremembo nastavitev radio testa:
- Postavite motor v vmesni položaj, tako da so vidni signalni pomiki motorja.
- Pritisnite PROGRAM na enem od v spomin shranjenih ročnih oddajnikov za
48
približno 4 sekunde, tako da motor izvede dva pomika navzgor in s tem
nakaže, da je vstopil v “programiranje oddajnikov ”.
Na kratko pritisnite PROGRAM. Če se motor premakne navzgor, je
“radio test ” aktiviran, če se motor premakne navzdol, “radio test ” ni
aktiviran.
- Če je nastavitev “radio testa” takšna, kot jo želite, počakajte, druge
operacije niso potrebne. Po približno osmih sekundah se motor ustavi,
naprava zapusti programiranje in se vrne k normalnemu delovanju.
- Če želite spremeniti nastavitev “radio testa”, pritisnite DVIG ali STOP ali
SPUST na oddajniku. ELEKTROMOTOR RX spremeni nastavitve “radio
testa” in premakne motor navzgor, če je bil “radio test ” aktiviran ali
navzdol, če je bil “radio test ” deaktiviran.
8. OBNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV (reset)
- Motor izključite iz napajanja.
- Povežite sponke gumbov, kakor kaže slik a ( RJAVA + ČRNA + SIVA ).
- Priključite motor. Po približno 30 sekundah motor izvede dva kratka premika
(vsakega v nasprotno smer) v potrditev obnovitve tovarniških nastavitev.
- Motor izključite iz napajanja.
- Ponovno vzpostavite povezave.
- Priključite motor.
- Sledite navodilom v točki 6 (“Prva namestitev ”).
počakajte
približno 30
sekund
Napajanje
izključeno
SIVA+
ČRNA+
RJAVA
SKUPAJ
Priključeno
napajanje
Napajanje
izključeno
PONOVNA
NASTAVITEV(RESET)
JE IZVEDENA
PONOVNA
VZPOSTAVITEV
POVEZAVE
Priključeno
napajanje
9. ODSTR ANJE VANJE
Po koncu življenjske dobe izdelka, ga odstranite v skladu z lokalnimi
predpisi ali ga oddajte prodajalcu ob nakupu novega podobnega
izdelka. Ta izdelek lahko vsebuje snovi, ki onesnažujejo okolje in škodijo
zdravju in se ga ne sme odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
49
5. ROLETE
10. POGOSTA VPRAŠANJA IN ODPRAVLJANJE TEŽAV
KO SE MOTOR PRIKLJUČI NA OMREŽJE, BI MORAL IZVESTI ŠTIRI
PREMIKE NAVZGOR ALI NAVZDOL, VENDAR SE TO NE ZGODI.
- Preverite, ali sta RJAV in MODER vodnik pod napetostjo.
- Preverite električne povezave.
- Izvedite reset sistema (glejte točko 8).
NE DA SE SHRANITI PRVEGA ODDAJNIKA.
- Priključeno napajanje
počakajte približno 30 sekund
PONOVNA NASTAVITEV (RESET ) JE IZVEDENA.
- Preverite, ali ste pravilno izvedli postopek prve namestitve (glejte točko 6).
- Preverite, ali so baterije v oddajniku polne.
- Poskusite izvesti isto operacijo z drugim oddajnikom.
- Preverite, ali okolja ne motijo druge naprave, ki delujejo na isti frekvenci
(radijske slušalke, alarmi, itd.)
- Izvedite reset sistema (glej točko 8) in ponovno poskusite shraniti oddajnik
v spomin (glejte točko 6).
KO SE POSKUŠA SHRANITI V SPOMIN ŠE EN ODDAJNIK , MOTOR OPRAVI
DVA PREMIKA NAVZDOL.
- Preverite, ali ste pravilno opravili postopek za shranjevanje v spomin
(točk a 7.1).
- Postopek je bil iz veden prepočasi. Od trenutka, ko naprava vstopi
v “programiranje oddajnikov ” je na razpolago 8 sekund za pritisk na DVIG
ali STOP ali SPUST na oddajniku, ki ga želimo shraniti v spomin.
- Preverite, ali so baterije v oddajniku, ki ga želimo shraniti v spomin, polne.
KO SE POSKUŠA SHRANITI V SPOMIN ŠE EN ODDAJNIK, MOTOR OPRAVI
EN PREMIK NAVZGOR IN TRI PREMIKE NAVZDOL.
- ELEKTROMOTOR RX tako signalizira, da je že shranjeno v spomin 15
oddajnikov, k ar je največje dopustno število.
KO SE POSKUŠA ODDA JNIK ZBRISATI IZ SPOMINA, MOTOR OPRAVI DVA
PREMIKA NAVZDOL.
- Preverite, ali ste pravilno izvedli postopek brisanja iz spomina (glejte
točko 7.2).
50
- Postopek je bil izveden prepočasi. Od trenutka, ko naprava vstopi
v “programiranje oddajnikov ”, je na razpolago 8 sekund za pritisk na
DVIG ali STOP ali SPUST na oddajniku, ki ga želimo izbrisati iz spomina.
- Če ima ELEKTROMOTOR RX v spominu en sam prenosni oddajnik, je ta
operacija prepovedana.
MODUL IMA V SPOMINU RADIJSKI SENZOR 591KXS00, TODA OB
VETRU MOTOR NE OPRAVI DVIGA.
- Prepričajte se, ali je bil radijski senzor pravilno shranjen v spomin.
- Prag vetra na radijskem senzorju je morda nastavljen previsoko.
- Radijski senzor je lahko v položaju, ki je premalo izpostavljen vetru.
- Radijski senzor je lahko predaleč od sprejemnika, ali pa je domet zmanjšan
zaradi motenj.
- Radijsko povezavo lahko motijo naprave, ki delujejo na isti frekvenci.
- Preverite delovanje radijskega senzorja (glejte navodila za 591KXS00).
MODUL IMA V SPOMINU RADIJSKI SENZOR 591KXS00 IN OB VETRU
MOTOR OPRAVI DVIG, VENDAR NE OPRAVI SPUSTA OB SONČNEM
VREMENU.
- Prag sonca je na radijskem senzorju morda nastavljen previsoko.
- Radijski senzor je lahko v položaju, ki je premalo izpostavljen soncu, ali pa
kakšna ovira prepričuje pravilno odčitavanje sonca.
- Funkcija za sonce je lahko neaktivna (glej točko 5.2.3).
- Preverite delovanje senzorja za sonce (glej navodila za 591KXS00).
51
5. ROLETE
5.3
52
Navodilo za programiranje 16 kanalnega
oddajnika
1. OPOZORILA
Ta letak vsebuje pomembne podatke o načinu uporabe in varnosti namestitve.
Upoštevajte ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. 592TXT00 je radijski
oddajnik, ki omogoča upravljanje do 16 kanalov, 8 skupin in 8 skupin skupin. Šest
časovnikov, s katerimi je opremljen, omogoča nastavitev tempiranih opravil glede na
potrebe. Oddajnik serije 592TXT00 je namenjen odpiranju in zapiranju navojnih
senčnikov, okenskih rolet in podobnega, vsaka druga uporaba ni primerna in je
prepovedana.
2. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
-
Napajanje: ena 3V mod. CR2032 baterija
Deluje pri temperaturi: od -20°C do +55°C
Dimenzije: 40x110x15 mm
Časovniki: 6 tedenskih
Posamezni kanali: do 16
Skupine kanalov: do 8
Skupine skupin: do 8
Delovna frekvenca oddajnika: 433,92 Mhz
3. OPOMBE K RADIJSKEMU SISTEMU
- Radijska oprema se ne sme uporabljati v okoljih z visokim faktorjem motenj (npr. v
bližini policijskih postaj, letališč, bank, bolnišnic itd). Vsekakor pa se pred
namestitvijo kakršnega koli radijskega sistema priporoča tehnični pregled z
namenom preverjanja ustreznosti namestitve radijskih sistemov. - Radijska oprema se
lahko uporablja le tam, kjer morebitne motnje ali nepravilno delovanje oddajnika ali
sprejemnika ne predstavljajo dejavnika tveganja, ali pa je dejavnik tveganja izničen s
primernimi varnostnimi sistemi. - Radijske naprave, ki delujejo v istem frekvenčnem
razponu, se lahko med seboj motijo, kar povzroča nepravilno delovanje radijskih
sistemov.
4. DELOVANJE GUMBOV
Oddajnik ima zaslon na tekoče kristale in 5 gumbov s funkcijami:
PROG
SELECT
STOP
postavi sprejemnike na izbranem kanalu v način za
programiranje
izbere naslednji aktivni kanal
^ po izbranem kanalu ukaže dvig
ˇ po izbranem kanalu ukaže spust
po izbranem kanalu ukaže prekinitev izvajajočega postopka
53
5. ROLETE
STOP + ^
STOP + ˇ
STOP+SELECT
STOP+PROG
STOP za 10 sekund
posebna koda (*)
posebna koda (*)
aktivira/dezaktivira časovnike
prikliče meni za programiranje oddajnika
prikliče meni nastavitev za dodatne ukaze
(*) Samo pri sprejemnikih, ki imajo to funkcijo.
S pritiskom na katerikoli gumb se prižge zaslon in kaže trenutni čas, status
časovnikov (aktiven ali neaktiven) in trenutni kanal z odgovarjajočimi
nastavitvami. Z naslednjim pritiskom na gumb oddajnik izvede ukazano
operacijo. Približno osem sekund po zadnjem pritisku na enega od gumbov
zaslon ugasne.
4.1 Izbira kanala
Izbiro kanala izvedemo z gumbom SELECT. Po vsakem pritisku se na zaslonu
prikaže naslednji aktiven kanal. S tiščanjem gumba SELECT lahko preletimo
aktivne kanale.
4.2 Pošiljanje ukaza
Pri prižganem zaslonu pritisnite gumb za operacijo, ki jo želite izvesti. Zaslon
prikaže kanal operacije in operacijo, ki se izvaja (^, ˇ, STOP, STOP^, STOPˇ).
Kratek pritisk na gumb SELECT prekine trenutni prenos.
4.3 Gumb PROG
Pritisk na ta gumb omogoča programiranje sprejemnika, ki je povezan s
trenutnim kanalom. Med pritiskom gumba PROG zaslon z utripanjem kaže
trenutno izbrani kanal. Gumb PROG se lahko uporablja le, kadar je trenutni
kanal posamezen kanal (pri skupinah in skupinah skupin gumb ni aktiven).
4.4 Aktiviranje in dezaktiviranje časovnikov
Avtomatične ukaze lahko nastavimo s pomočjo šestih vgrajenih tedenskih
časovnikov (glejte točko 5.6). Avtomatski ukazi se izvajajo samo, če oddajnik
deluje v načinu “TIMER ON”. Preklapljanje iz načina “TIMER ON” v način
“TIMER OFF” in obratno: medtem ko tiščite gumb STOP, pritisnite SELECT in
tiščite oba gumba, dokler zaslon ne pokaže želene nastavitve, potem izpustite
oba gumba.
54
5. MENI ZA PROGRAMIRANJE
S tem menijem lahko nastavite glavne parametre sprejemnika. Meni sestavljajo
sledeče strani:
Za vstop in pomik v meni programiranja:
5.1 h (ura)
Pritisnite ^, da nastavite uro in STOP, da nastavite minute.
5.2 d (dan)
Pritisnite ^, da nastavite dan (0 = ned, 1 = pon, 2 = tor, 3 = sr, 4 = čet, 5 =
pet, 6 = sob).
5.3 c (aktivni kanali)
592TXT00 lahko uporablja do 16 kanalov, 8 skupin, 8 skupin skupin. Vsak
izmed njih je lahko aktiviran ali dezaktiviran na osnovi potreb. Tako bo na
primer v stanovanju s petimi roletami, ki se radijsko upravljajo, mogoče
aktivirati le pet od šestnajstih kanalov, ki so na voljo. Isto velja tudi za skupine in
skupine skupin. Med normalnim delovanjem ima uporabnik dostop le do aktivnih
kanalov. Da aktivirate ali deaktivirate kanal:
- Pritiskajte ^, da se pomikate skozi kanale, dokler ne dosežete kanala, ki ga
želite.
- Pritisnite STOP, da spremenite stanje kanala. Če zaslon kaže “OFF”, je kanal
dezaktiviran, če kaže “ON”, je kanal aktiviran.
55
5. ROLETE
5.3.1 Vrsta kanala
Za vsak kanal je možno prikazati, ali je z njim povezan sprejemnik navaden ali
sprejemnik meteorološkega tipa (tak, ki lahko sprejema odločitve na osnovi hitrosti
vetra in/ ali moči sonca). Glede na izbran parameter zaslon kaže za kanal
standardne simbole (“M1” in “M2”) ali meteorološke simbole (“vetrna zastavica”,
“sonce”, “M2”). Napačna določitev tega parametra ne vpliva na funkcionalnost
sprejemnika, ampak samo na način, na katerega oddajnik prikazuje nastavitve,
povezane s kanalom.
Da spremenite vrsto prikaza, povezano s kanalom, pritisnite SELECT.
Če zaslon kaže “M3”, bo simbol povezan s kanalom standarden, če zaslon kaže
“vetrno zastavico”, bo simbol povezan s kanalom vremenski.
5.4 G1...G8 (skupina 1...8)
Skupina je poseben kanal, ki omogoča povezavo več kanalov med seboj. Vzemimo na
primer, da je kanal 1 povezan z roleto kuhinje, kanal 2 pa z roleto dnevne sobe in se
želi tretji kanal, ki bo nadziral obe roleti. Možne rešitve so:
a) Shranimo kanal 3 na obeh roletah. Na ta način, ko izberemo kanal 3 in se
izvede prenos, bosta obe roleti prepoznali kodo in se hkrati aktivirali.
b) Nastavimo skupino G1, tako da je sestavljena iz kanala 1 in kanala 2. Na ta
način, ko izberemo skupino G1 in ukažemo operacijo, 592TXT00 posreduje
ukaz kanalu 1 in kanalu 2. Poleg tega po zaključku operacije vsake
posamezne rolete, 592TXT00 izvede še en cikel hitrih prenosov, kar zmanjša
verjetnost, da sprejemnik “zgreši” sprejem.
Bolj kot narašča število sprejemnikov, bolj postaja ugodno in urejeno ustvarjanje
skupin. Da sestavite skupino:
- Pritisnite ^ za pomikanje po kanalih in izberite želen kanal.
- Pritisnite STOP, da spremenite stanje kanala. Če zaslon kaže “OFF”, kanal
ne pripada skupini, če kaže “ ON”, kanal sodi v skupino.
5.5 A1...A8 (skupina skupin 1...8)
Skupina skupin (združene skupine) je poseben kanal, ki omogoča, da povežete skupaj
več posameznih skupin. Vzemimo na primer, da skupino G1 sestavljajo rolete kuhinje,
skupino G2 pa rolete dnevne sobe in želite kanal, ki bo nadziral oba sklopa rolet.
Možne rešitve so:
a) Shranite v spomin vseh rolet v kuhinji in dnevni sobi neuporabljen kanal. Na ta
način, ko izberete ta kanal in se izvede prenos, bodo vse rolete prepoznale kodo in
se istočasno aktivirale.
56
b) Nastavite skupino skupin A1, tako da je sestavljena iz skupin G1 in G2. Na ta
način, ko izberete skupino skupin A1 in se izvede operacija, 592TXT00 izvede
oddaje, ki se nanašajo na kanale, ki tvorijo G1 in G2. Da sestavite skupino
skupin:
- Pritisnite ^ za pomikanje skozi skupine, dokler ne pridete do želene skupine.
- Pritisnite STOP, da spremenite status skupine. Če zaslon kaže “OFF”, skupina
ne pripada skupini skupin, če kaže “ ON”, skupina sodi v skupino skupin.
5.6 TIMER1...TIMER6 (samodejne operacije 1-6)
592TXT00 je opremljen s šestimi časovniki, ki omogočajo avtomatske ukaze ob
nastavljeni uri in dnevu v tednu. Da se opravijo samodejne operacije, je
potrebno, da je 592TXT00 nastavljen na način delovanja “TIMER ON” (glejte
točko 4.4). Opis v nadaljevanju se nanaša na časovnik 1, isto velja tudi za drugih
pet časovnikov.
Za nastavitev časovnika ena je potrebno nastaviti sledeče strani:
5.6.1 h1 (ura izvedbe samodejne operacije 1)
- Pritisnite ^, da nastavite uro in STOP, da nastavite minute.
- Pritisnite ˇ, da se premaknete v naslednji meni.
5.6.2 d1 (dnevi izvedbe samodejne operacije 1)
- Pritisnite ^, da nastavite dan (0 = ned, 1 = pon, 2 = tor , 3 = sr, 4 = čet, 5 =
pet, 6 = sob).
- Pritisnite ST OP, da spremenite stanje samodejne operacije za izbran dan. Če
zaslon kaže “OFF”, samodejna operacija ni aktivna na izbran dan, če pa
kaže “ ON”, potem je samodejna operacija aktivna na izbran dan.
- Pritisnite ˇ, da se premaknete v naslednji meni.
5.6.3 t1 (operacija, ki naj se izvede (^ ali ˇ) s samodejno operacijo 1)
- Pritisnite STOP, dokler zaslon ne kaže želene operacije (^ ali ˇ).
- Pritisnite ˇ, da se premaknete v naslednji meni.
57
5. ROLETE
5.6.4 1----Ch01 (kanali, na katerih se mora izvesti samodejna operacija 1)
- Pritisnite ^ za pomikanje skozi kanale, dokler ne pridete do želenega kanala.
- Pritisnite STOP, da spremenite stanje kanala. Če zaslon kaže “OFF”, se na
kanalu ne bo izvedla samodejna operacija 1, če pa kaže “ON”, se bo na kanalu
izvedla samodejna operacija 1.
- Pritisnite ˇ, da se premaknete v glavni meni.
Pomnite
Če uporabnik uporablja oddajnik v trenutku, ko naj bi se izvedla neka samodejna
operacija, se ta ne bo izvedla. Urniki aktiviranja samodejnih operacij morajo biti
vsaj minuto narazen. Če med izvajanjem neke samodejne operacije uporabnik
pritisne katerikoli gumb, se samodejna operacija prekine in kontrolo prevzame
uporabnik.
6. NAČINI DELOVANJA
Za vsak posamezen kanal (torej brez skupin in skupin skupin) je možno
aktivirati/dezaktivirati dva parametra (“način1” ali “prvi dodatni ukaz” in
“način2” ali “drugi dodatni ukaz”), katerih vpliv na delovanje sprejemnika je
odvisen od tipa sprejemnika povezanega s kanalom. Za učinke aktiviranja ali
dezaktiviranja teh dveh parametrov, glejte torej navodila za sprejemnik.
Za vstop v meni nastavitev načinov delovanja, pritisnite STOP za približno 10
sekund, dokler se na zaslonu ne pojavi simbol “prog”, beseda “ Set” in številka
kanala.
- Pritisnite SELECT za pomikanje skozi kanale, dokler ne pridete do želenega
kanala.
- Pritisnite ^, da nastavite način1 (prisotnost simbola “M1” ali simbola
“SONCE” pomeni, da je za trenutni kanal način1 aktiven, odsotnost obeh pa, da
je način1 za trenutni kanal dezaktiviran).
- Pritisnite ˇ, da nastavite način2 (prisotnost simbola “M2” pomeni, da je za
trenutni kanal način2 aktiven, odsotnost simbola “M2” pa, da je način2 za
trenutni kanal dezaktiviran).
- Pritisnite STOP za izhod iz menija in povratek v normalno delovanje.
58
7. RESETIRANJE SISTEMA
Da bi sistem vrnili na tovarniške nastavitve:
- Odprite pokrov na hrbtni strani 592TXT00 in odstranite baterijo.
- Medtem ko tiščite gumb SELECT, ponovno vstavite baterijo (pazite na
polarnost). Simbol “baterija” začne utripati.
- Še vedno tiščite gumb SELECT. Po približno 15 sekundah simbol “baterija”
ostane stalno prižgan.
- Odstranite baterijo iz 592TXT00 in jo po nekaj sekundah zopet vstavite.
8. ZAMENJAVA BATERIJE
Pozor! Nevarnost eksplozije, če zamenjana baterija ni pravega tipa. Iztrošene
baterije je treba odstraniti v ustrezne zabojnike.
592TXT00 se napaja z eno baterijo CR 2032 3V. Za zamenjavo odprite pokrov
na hrbtni strani, odstranite iztrošeno baterijo in jo zamenjajte z novo. Namestite
pokrov na svoje mesto.
9. ODSTRANJEVANJE
Po koncu življenjske dobe izdelka ga odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Ta
izdelek lahko vsebuje snovi, ki onesnažujejo okolje in škodijo zdravju ter se ga ne
sme odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
59
6. POLKNA
6.1
Navodila za vzdrževanje in čiščenje
Enkrat letno je potrebno naoljiti vse gibljive dele polkenskega okovja. Po potrebi
se privijejo pritrdilni vijaki, preveri obrabo nosilnih delov okovja oziroma se
zamenjajo sestavni deli. Morebitne naknadne spremembe nastavitev okovja
morajo opraviti strokovno usposobljene osebe.
Dodatno je potrebno izvesti optično kontrolo površinske obdelave zaradi
morebitnih korozijskih poškodb (odstranitev napak z novim premazom).
Pri morebitnem čiščenju se lahko uporabljajo samo brezkislinska in nejedka
čistilna in negovalna sredstva, ki ne zmanjšujejo antikorozijske zaščite okovja.
Vzdrževanje kvalitete površinske obdelave
V normalnih klimatskih pogojih korozija elektrolitsko nanesenih cinkovih prevlek
in prevlek nanešenih s prašnim lakiranjem ne načenja, v kolikor na delih okovja ne
nastaja kondenzna voda ali pa se občasno nastala kondenzna voda hitro posuši.
60
Za dolgoročno ohranjanje kakovosti površinske obdelave in preprečevanje
škodljivih vplivov korozije je potrebno upoštevati naslednja navodila:
- Okovje je potrebno zaščititi pred oblogami in onesnaženjem zgradbenimi
materiali (npr. mavčni omet, silikonski kit, prah, cement ipd.).
- Ne smejo se uporabljati tesnila z ocetno ali kislinsko mrežno strukturo ter
taka, ki vsebuejo zgoraj omenjene sestavine, ker lahko tako direktni kontakt s
tesnilom, kot tudi njegove izparine korodirajo površino okovja.
- Okovje se lahko čisti le z blagimi, ph-nevtralnimi čistili v razredčeni obliki.
V nobenem primeru se ne smejo uporabljati agresivna kisla čistila ali polirna
sredstva, ki vsebujejo v zgornjem odstavku navedene sestavine.
Avtomatski polkenski
pritrdilec
Uporaba
2
1
1
Zaskok polkna
Sprostitev polkna
61
6. POLKNA
Vratni polkenski pritrdilec
Pravilni položaj
Regulacija višine
4 mm inbus
Posluževanje
Brez podloge
e
1
Sprostitev
1
Zapiranje - zaskok
2
Posluževanje z zaporo
– enokrilno polkno
3
– dvokrilno polkno
2
1
2
1
62
3
– dvokrilno polkno z možnostjo
režnega prezračevanja
– režno prezračevanje
3
2
1
2
1
Spona z avtomatskim zaskokom
- Odpiranje polkna
- Zapiranje polkna
avtomatski zaskok zaskočen
1
2
1
Pri hitrostih večjih od 40km/h ali pri močnih sunkih vetra uporabo odsvetujemo.
Možnost trajne poškodbe okovja.
Obvezna uporaba
v kompletu z odbojnikom.
63
7. STEKLO
Pogled skozi Inlesova sodobna izolacijska stekla je jasen in nepopačen.
Pri osvetlitvah stekla pod določenimi vpadnimi koti s sončnimi žarki
se lahko zgodi, da se na steklu pojavijo mavrične barve - pojav interference.
To je fizikalen pojav in ni pomanjkljivost z vidika kakovosti. Ta pojav ni
razlog za reklamacijo.
TERMIČNI LOM
Steklo je prav tako kot ostali materiali izpostavljeno termičnemu raztezku.
Pri različnih temperaturah se steklo različno krči ali razteza. V kolikor je
sama površina stekla naenkrat izpostavljena različnim temperaturam v
steklu, pride do termičnih napetosti in posledica je lahko lom stekla.
Vzroki za to neenakomerno segrevanje steklene površine so lahko
neenakomerno delno prekrivanje stekla ob sončnem sevanju, lokalno
pregrevanje zaradi vpliva grelnih teles, delno prekrivanje površine stekla
zaradi reklamnih nalepk in podobno. V vseh primerih je ovirano ali
enakomerne segrevanje ali hlajenje steklenih površin. Lom stekla zaradi
tovrstni vplivov na steklo ni predmet reklamacije.
Pri večjih temperaturnih razlikah in dimenzijah stekel z križi lahko pride do
zvijanja medstekelnih križev navznoter ali navzven. Distančniki, še posebej
pri steklih s plini, niso montirani zaradi tehnologije montaže medstekelnih
križev.
64
8. UDOBJE
temperatura prostora (°C)
Občutek udobja v prostoru ni odvisen samo od temperature prostora in
zračne vlage, ampak tudi od gibanja zraka in temperaturne razlike med
zrakom v prostoru ter površinami (stenami), ki obdajajo prostor.
pretoplo
premrzlo
0
5
10
prijetno
15
20
25
30
35
temperatura površin (°C)
Primer: Pri temperaturi površin 18°C in temperaturi zraka v prostoru
20°C se počutimo prijetneje kot pri temperaturi površin 15°C ter
temperaturi zraka v prostoru 24°C. Znižanje temperature zraka v
prostoru za 1°C pomeni tudi do 7% prihranka pri stroških ogrevanja. V
prostorih z relativno veliko temperaturno razliko med stenami in zrakom
v prostoru se topel zrak ob stenah ohlaja ter spušča k tlom. To stalno
gibanje in kroženje zraka daje vtis prepiha. V ogrevalni sezoni je treba
paziti, da se “zbiralniki toplote” (stene, tla, pohištvo ipd.) nikoli preveč
ne ohladijo.
65
9. ZRAČENJE IN KONDENZACIJA
(ROSENJE)
Pri običajnih temperaturah stanovanjskih prostorov se prijetno počutimo ob
zračni vlažnosti med 40% in 60%. Tvorjenje višje zračne vlažnosti je potrebno
preprečevati, saj lahko posledično povzroča škodo, kot npr. nabrekanje lesenih
delov, deformacija gradbenih elementov, korozija na okovju, luščenje barvnih
plasti oz. lazure, nastajanje plesni ter nezdrava klima za bivanje.
Vzroki za visoko zračno vlažnost:
Vlaga med gradnjo (posebej po ometavanju, pleskanju ali delih z estrihom).
Vlažni prostori – npr. kopalnice, tuš-prostori, pralnice, pokriti bazeni,
kletni prostori.
 Izdihani zrak, kuhanje, sušenje perila, itd.


Previsoka zračna vlažnost povzroča tvorjenje kondenzacijske vode na oknih in
stenah, kar povzroča:
 plesen,
 gnitje, trohnobo,
 poškodbe na barvnih plasteh
Pravilno in zadostno prezračevanje vam bo prineslo več
koristi:
zdravo klimo v stanovanju: dovajanje svežega ter izpuščanje slabega zraka.
prihranek energije: zračenje po potrebi (npr. kratkotrajno močno
prezračevanje) preprečuje nepotrebno ohlajevanje notranjih sten in s tem
manjšo porabo energije za ogrevanje.
 preprečitev škode na konstrukciji in elementih.


Preprečevanje nastajanja kondenzacijske vode:
osnovno načelo: poskrbite za odvajanje vlage iz stanovanja!
v primeru visoke vlažnosti prostore močno prezračite večkrat na dan za
kratek čas. Pri tem na široko odprite nasproti si ležeča okna.
 med zračenjem zaprite radiatorje (temperatura v prostoru kljub temu ne
sme pasti pod 15°C).


66
v hladnih mesecih v spalnicah uporabite takšen način prezračevanja, da bo
zagotovljen vsaj minimalen dovod zraka.
 pozimi ne imejte oken predolgo odprtih v nagibnem položaju, saj z
ohladitvijo nastane kondenzacijska voda.
 ob začasni visoki gradbeni vlažnosti (nad 60%) prezračujte večkrat dnevno.

Nastajanje kondenzacijske vode na izolacijskem steklu
Kondenzat (rosenje) se na zunanji površini stekla tvori tedaj, kadar je površina
stekla hladnejša od zraka, ki jo obdaja. Nastajanje kondenza na zunanjih
površinah izolacijskih stekel je pogojeno s koeficientom toplotne prehodnosti
stekla (U-vrednost), vlažnostjo zraka, zračnih tokov, zunanje in notranje
temperature.
Nastajanje kondenza na notranji (sobni) strani površine stekla se še pospeši, če je
ovirano kroženje zraka (globoka okenska špaleta, goste zavese, cvetlični lončki,
notranje žaluzije, ipd.), kot tudi pri neugodni razporeditvi radiatorjev ali
podobnih ovirah, ki preprečujejo segrevanje stekla. Pri izolacijskem steklu z
visoko toplotno izolativnostjo lahko na zunanjih površinah začasno nastaja rosa
oz. led, če je zunanja relativna vlažnost visoka ter če je temperatura zraka višja
kot temperatura površine stekla.
67
10 Nasveti in opozorila za vgradnjo
vhodnih vrat
Velike steklene površine poleg vhodnih vrat
Odsvetujemo vgradnjo velikih
steklenih površin poleg
vhodnih vrat še posebej na
soncu izpostavljenih legah,
ker lahko pride do večjih
temperaturnih razlik znotraj
- zunaj objekta. Sončni žarki
skozi steklo ogrejejo prostor,
posledica teh večjih
temperaturnih razlik pa je
krivljenje vratnega krila in
slabše tesnjenje.
Vrata izpostavljena sončnemu obsevanju
Pri vhodnih vratih
izpostavljenih direktnemu
sončnemu obsevanju
odsvetujemo uporabo temnih
premazov. Temnejše površine
vrat se lahko pod vplivom
sončnih žarkov segrejejo tudi do
80°C. Posledica povišane
temperature je lahko krivljenje
vratnega krila in krajša
obstojnost premaznega filma.
68
Prezračevalniki in grelna telesa v neposredni bližini vrat
Prezračevalniki, ki izpihavajo topel zrak in ostala grelna telesa vgrajena v
neposredni bližini vhodnih vrat, posebej v zimskem času, povzročajo nastanek
kondenza na notranji strani vrat. Ogret topel zrak se ob stiku z hladnejšo
površino vhodnih vrat ohladi in se mu zniža temperatura rosišča. V kolikor
temperatura ohlajenega zraka pade pod to temperaturo, se iz zraka odvede
voda v obliki kondenza.
GRELNO TELO
PREZRAČEVALNIK
PREZRAČEVALNIK
TALNO GRETJE
69
10. NASVETI IN OPOZORILA ZA VGRADNJO VHODNIH VRAT
Previsoka relativna zračna vlažnost v objektu
Preprečiti je potrebno previsoko
vlažnost v objektu. Posledice
previsoke vlažnosti so krivljenje
vratnega krila (slabše tesnenje) in
pojav poškodb na površini.
Tovrstne poškodbe niso predmet
reklamacije.
V prostorih z povečano relativno zračno vlažnostjo je potrebno poskrbeti
za ustrezno zračenje prostorov.
70