Navodila Maga MA uplinjevalni kotel (PDF, 1019 kB)

UPLINJEVALNI KOTEL ZA CENTRALNO OGREVANJE
NA POLENA
MA 15, MA 20, MA 25
MA 31, MA 40, MA 49, MA 80
Z ventilatorjem dimnih plinov in KRMILNO ENOTO ST 81 zPID
NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE
MAGA s.r.o., S. Kollára 86
979 01 Čerenčany – Rimavská Sobota
Slovakia
Tel / fax:
05 7391 255/ 258/ 261
1
PRED NAMESTITVIJO IN UPORABO KOTLA PODROBNO PREUČITE PRILOŽENA
NAVODILA, DA BI TAKO ZAGOTOVILI
DOLGO TRAJANJE, ENOSTAVNO IN VARNO UPORABO KOTLA
1.
Uporabljajte samo suha polena z največ 20 % vsebovane vlažnosti – (2 leti stara polena).
2.
V procesu uplinjevanja lesa se nekaj katrama in drugih kondenzatov (kisline) lahko nabere v
nalagalnem prostoru. Iz tega razloga je potrebno vgraditi mešalni ventil ali Laddomat na povratnem
vodu v kotel. Priporočamo nastavitev delovanja kotla na način, ki bo zagotavljal delovno temperaturo
vode od 75 do 90 ºC (167 – 194 ºF). Priporočljiva minimalna temperatura povratnega voda je 60 ºC
(140 ºF).
3.
V času delovanja črpalke mora biti temperaturna razlika med vhodom in povratkom vsaj 15 – 20 °C
in minimalna temperatura povratne vode 60 ºC (140 ºF). Črpalka mora biti vezana na toplotno stikalo
na način, da lahko deluje samo takrat, ko so izpolnjeni navedeni pogoji.
4.
Kotel ne sme biti dlje časa v delovanju na moči, ki je nižja od 60 % njegove nazivne moči.
5. Za pravilno in varno delovanje kotla je treba upoštevati še naslednja priporočila:
- Sprotno čiščenje kotla skozi celotno kurilno sezono;
- Temeljito čiščenje kotla po zaključku kurilne sezone;
- Zagotoviti potreben vlek dimnika (zadovoljivo hitrost odvoda dimnih plinov)
- Dobro toplotno izolirati dimnik;
- Redno kontrolirati in čistiti dimnik
6. V ogrevalni sistem je priporočljivo vgraditi zalogovnik tople vode.
POZOR – ob neupoštevanju gornjih navodil lahko pride do poškodb jeklenega dela in izolacijskih
keramičnih oblog kot posledica nizke temperature in škodljivega korozijskega delovanja na površini
komore. Površina notranjosti kotla tako postane močno nagrizena že prej kot v dveh letih.
1. Namen uporabe
MA toplovodni kotli so namenjeni za ogrevanje stanovanjskih hiš in drugih zgradb. Načrtovani so
izključno za kurjenje lesa. Suha polena ali deli vej, premera 15 – 20 cm in maksimalne dolžine 500 mm
(MA 15 – 350 mm, MA 80 – 650 mm) se lahko nalagajo v te kotle. Lahko se nalagajo tudi polena večjega
premera. V takem primeru se bo moč kotla nekoliko zmanjšala in hkrati povečal čas gorenja do ponovnega
polnjenja.
2
Tehnični podatki
Kotel tipa
Izhodna moč
Maksimalna izhodna moč
Grelna površina
Volumen nakl. prostora
Potrebni vlek dimnika
Max. delovni tlak vode
Teža kotla
Premer dimnega nastavka
Višina kotla
Globina kotla
Širina kotla
Izkoristek kotla
Pri nazivni moči
Kurivo
Povprečna poraba
Maxim. premer polena
ø 60 – 200 mm, dolžine
Električna zaščita
Električni priključek
Moč ventilatorja
kW
kW
kv. m.
kub. dm (dm3)
Pa
(MPa)
kg
mm
mm
mm
mm
MA 15
MA 20
MA 25
15
18
1,45
75
10-15
0,25
310
159
1120
1000
570
20
22
1,75
110
10-15
0,25
350
159
1120
1140
570
25
27
1,95
125
10-15
0,25
380
159
1210
1140
570
%
90,3
90,3
90,3
suha polena kalorične moči 15 – 17 MJ . kg ,
Maksim. vlažnost – 20 %
-1
kg . h
4,2
5,8
6,2
mm
IP
V / Hz
W
Tip kotla
350
20
230/50
77
500
20
230/50
77
MA 31 MA 40
500
20
230/50
77
MA 49
MA 80
Izhodna moč
Maksimalna izhodna moč
Grelna površina
Volumen naklad. prostora
Potrebni vlek dimnika
Maksim. delovni tlak vode
Teža kotla
Premer dimnega nastavka
Višina kotla
Globina kotla
Širina kotla
Izkoristek kotla
Pri nazivni moči
Kurivo
kW
31
kW
33
sq. m.
2,35
kub. dm (dm3)140
Pa
15-20
(MPa)
0,25
kg
430
mm
159
mm
1210
mm
1140
mm
620
Povprečna poraba
Maksimalen premer polen
ø 60 – 200 mm, dolžina
Električna zaščita
Električni priključek
Moč ventilatorja
kg . h-1
90,3
90,3
90,3
90,3
Suha polena kalorične moči 15 – 17 MJ . kg-1
maksimalne vlažnosti – 20 %
7,8
9,1
9,8
18,6
mm
IP
V / Hz
W
500
500
20
20
230/50 230/50
77
77
Pozor:
%
40
42
3,6
140
15-20
0,25
510
159
1290
1140
620
49
52
4,1
190
15-20
0,25
550
159
1290
1165
730
500
20
230/50
120
75
80
7,3
300
20-25
0,25
810
159
1425
1380
730
650
20
230/50
120
če se zahteva maksimalna moč kotla, je treba vsa polena, ki so premera večjega od
predpisano, razcepiti na pol oz. na četrtine.
3
2. Tehnični opis
Kotel je projektiran za izgorevanje polen na način, da se sveži zrak iz okolice (prostora) dovaja skozi
izgorevalno komoro in v dimnik s pomočjo ventilatorja.
Telo kotla je izdelano iz varjene pločevine. Zgoraj se nahaja nakladalni prostor, na dnu je vgrajena
ognjeodporna plošča z izgorevalno šobo. Pod šobo se nahaja drugi izgorevalni prostor , kjer se plamen
usmerja s pomočjo posebnih ognjeodpornih keramičnih podstavkov. Na zadnji strani kotla so vgrajene
pokončne cevi, ki se na zgornjem delu povežejo v odvodnik dimov. Tu je vgrajena še dimna loputa.
Odvodnik dimov se na zadnji strani zaključi z izpušnim ventilatorjem in dimnim nastavkom za povezavo na
dimnik.
S sprednje strani so zgoraj vrata za nakladanje, spodaj so vrata za čiščenje pepela. Ventilator je
nameščen na zadnji strani.
Zunanjost kotla je izdelana iz obdelane pločevine, pod katero je nameščena plast toplotne izolacije.
Na zgornjem pokrovu kotla se nahaja kontrolna plošča.
Izvedba kotla nam nudi naslednje prednosti:
- proces izgorevanja se vrši pri višji temperaturi ob izkoriščanju funkcije moči generatorskega uplinjanja
- zrak za izgorevanje se oskrbuje preko ventilatorja na dimniku;
- v izgorevalnem procesu je zagotovljen stabilni plamen, stanje in kvaliteta izgorevanja;
- velika nakladalna odprtina omogoča izgorevanje različnih kosov lesa z največjo dolžino 500 mm (MA15
– 350mm, MA 80 do 650 mm);
- omogoča izgorevanje ostankov lesa.
3. Pravila delovanja
Priprava kotla za delovanje
Preden pustimo kotel v delovanje se moramo prepričati, če je sistem napolnjen z vodo (kot določa
standard STN 07 7401:1992) in odzračen. Keramični “U” podstavek mora biti pravilno sestavljen in
nameščen točno pod šobo – (glej stran 8). Doza za električni priključek se nahaja na zadnji strani kotla,
vključno s konektorjem za povezavo črpalke . Z ustrezno nastavitvijo parametrov (glej navodila na ST-81
za PID control unit) lahko izberemo temperaturo, pri kateri se bo vključilo delovanje obtočne črpalke.
Prednastavljena temperatura je 60°C ( območje od 30 - 60°C)
Da bi zagotovili trajno in zanesljivo delovanje kotla je treba dosledno upoštevati priložena navodila. S
kotlom lahko upravlja samo odrasla oseba.
POZOR
Pri prvem vžigu kotla se lahko po notranjih stenah pojavi kondenz - kar ne pomeni napako na kotlu.
Po daljši uporabi kotla bo kondenz izginil.
Vžig plamena in delovanje
Pred prvim vžigom kotla se moramo prepričati, če je loputa dimnika (11) odprta. To storimo tako, da
povlečemo ročico lopute (15) proti sebi, dokler se ne zaustavi v položaju "B”. Položimo suhe trske lesa na
ognje odporno dno (5) skozi zgornja vrata (2). Lesne trske položimo prečno čez kanal (10) medsebojno
oddaljene 2 – 4 cm , s čimer omogočimo prehod produktov izgorevanja skozi šobo . Na to položimo in
prižgemo papir, dodamo še trske in na vrhu še večje kose lesa. Odpremo spodnja vrata (3) in zaženemo
izpušni ventilator. (Za vklop izpušnega ventilatorja pritisnemo tipko ON na kontrolni enoti s stikalom na
položaj I in pritisnemo dva-krat tipko menu
.) ventilator (4) bo začel delovati. Na kontrolni enoti
lahko izberemo temperature 80 – 85°C s pritiskanjem na
avtomatsko shranila v spomin.
4
ali
tipko. Izbrana vrednost se bo
Po vžigu plamena zapremo zgornja vrata (2) in počakamo, da se prižgejo še ostala drobna polena.
Nato doložimo nakladalni prostor do vrha s poleni. Ko plamen zajame še ostala polena, zapremo spodnja
vratar (3), zapremo dimno loputo (15) s potiskom ročice dimne lopute (A).
Kontrolna enota deluje po tovarniških nastavitvah. Za spremembo nastavitev glej navodila poglavje ST-81
zPID kontrolna enota.
Ko plamen gori in temperatura vode narašča, se ventilator in črpalka avtomatsko zaustavita.
Pomembno:
Kotel ima vgrajeno tipalo dimnih plinov, ki pri določeni temperature izključi ventilator. V kontrolni enoti
moramo pri nastavitvi senzorja izbrati ON.
Nastavitev izhodne moči kotla
Nastavitev izhodne moči kotla se vrši avtomatsko z vklopom in izklopom ventilatorja oz. z nastavitvijo
hitrosti ventilatorja na kontrolni enoti.
Nalaganje polen
Ponovno nalaganje polen moramo opraviti na naslednji način: - s pritiskom na tipko Menu se pojavi napis
“ Fan 100 % ”. Ta način uporabljamo med polnjenjem polen v kotel, medtem ko ventilator dimov
obratuje na 100 % hitrosti za čas T-time, ki je predhodno nastavljen na 60 sekund (območje od 20 – 250
sekund.) V času izteka izbranega termina se bo ventilator samodejno povrnil v pravilni način delovanja.
Odpremo dimno loputo (15). Počakamo cca 5 sekund in nato delno odpremo nakladalna vrata (2) , da se
nabrani dim odstrani skozi dimnik. Za tem do konca odpremo nakladalna vrata.. Napolnimo nakladalni
prostor do vrha s poleni, nakar zapremo nakladalna vrata in zapremo dimno loputo.
Čiščenje kotla
Čiščenje kotla opravimo na naslednji način: odpremo nakladalna vrata (2) in izpraznimo pepel skozi
odprtino (10) v spodnji predel. Manjši kosi neizgorelega lesa (i.e. oglje) lahko ostanejo v zgornjem
prostoru do naslednjega nalaganja. Odpremo čistilno odprtino (13) , povlečemo turbolatorje iz dimnih cevi
(25) ter čistimo dimne cevi. Ko odpremo še spodnja vrata lahko izpraznimo pepel iz spodnjega prostora.
Pogostost čiščenja je odvisna od kvalitete drv, ki jih kurimo, moči ogrevanja, vleka dimnika in ostalih
okoliščin. Kotel moramo očistiti vsaj en krat mesečno, spodnji izgorevalni prostor mora biti še posebno čist,
zato ga moramo čistiti vsaj dva krat tedensko.
Vsaj enkrat letno priporočamo čiščenje loput ventilatorja (4) in zračnih poti. Takrat kotel ugasnemo in
ga izključimo iz električne napeljave. Ventilator snamemo z odvitjem štirih vijakov, dostopnih skozi dimno
cev (14) in izvlečemo ventilator skupaj z nosilno ploščo. Pazimo, da ne poškodujemo električnega kabla,
vezanega na kotel. Lopatke očistimo z mehko ščetko. Za tem ponovno montiramo ventilator v obratnem
vrstnem redu.. Električni kabel lahko visi z vogala ventilatorja. Za čiščenje zračnih poti moramo sneti
prednjo ploščo (26), z odvitjem dveh vijakov pod zgornjimi vrati (2) in dveh vijakov s strani plošče.
Odvijemo dimno zračno loputo (7) in očistimo poti. Pokrijemo gorilno šobo, da se ne zamaže s sajami. Po
čiščenju odstranimo pokrov na šobi in ponovno privijemo ploščo v obratnem vrstnem redu.
4. Vzdrževanje kotla in ogrevalnega sistema
Količino vode v sistemu moramo preveriti vsaj enkrat na 14 dni ter jo po potrebi dolijemo. Vodo v
sistem lahko dolivamo samo, kadar kotel ni v obratovanju. Če v zimskem času kotla ne uporabljamo,
obstaja možnost zamrznitve vode in poškodovanja sistema. V takih primerih lahko sistem napolnimo s
tekočino proti zmrzovanju. Vodo iz sistema izpraznimo samo v izrednih primerih. Po zaključku kurilne
sezone temeljito očistimo kotel in zamenjamo morebitne obrabljene dele z novimi.
5
5. Kurivo - drva
Za kurivo uporabljamo pripravljena suha polena z največ 20% vlažnostjo. Dolžina polen je lahko
največ 500 mm (MA 15 – 350 mm, MA 80 – 650 mm) in kalorične vrednosti 15 – 17 MJ.kg-1. Potrebne
dimenzije polen so navedene v Poglavju 2 – tehnični podatki.
6. Dimnik
Dimnik mora neprestano zagotavljati potreben vlek in odvod proizvodov izgorevanja v zunanje
okolje. Pravilno delovanje kolta je odvisno od pravilnega delovanja in vleka dimnika. Vlek je odvisen od
premera dimnika, višine in gladkosti notranjih sten dimnika. Model kotla MA 25 za delovanje zahteva vlek
dimnika 10-15 Pa.
Na isti dimnik ne smemo priključiti druge grelne naprave.
Za kotle MA, so priporočljive notranje dimenzije dimnika:
20 x 20 cm
minimalna višina 7 m
ø 20 cm
minimalna višina 8 m
7. Oprema
Strgalo za čiščenje cevi
Polnilni ventil
Čistilna grebljica
Navodila za uporabo in vzdrževanje
Garancijska izjava
Prirobnica za črpalko
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
8. Povezava kotla na električno omrežje
Kotel se na električno omrežje poveže s tri-žilnim kablom (triplex) z varovalnim vložkom. Varovalni
vložek je vstavljen v ženski del vložka pod napetostjo 230 V / 50 Hz, 16 A. Električna povezava mora biti
izvedena v skladu z veljavnimi krajevnimi predpisi. Varovalni vložek se vstavi v osnovno podnožje, ko je
kotel montiran in pripravljen za uporabo.
9. Mogoče napake in način odprave zastojev
napake
način odprave
vzroki
opozorilna lučka (“Power”) - ni napajanja na priključni plošči
ne gori
- talilni vložek ni pravilno nameščen
- slab talilni vložek
- okvara glavnega stikala
- slab dovodni elek. kabel
Slabo greje vodo
- premalo vode v sistemu
Ne dosega grelne moči
- grelni sistem ni bil prezračen
- ni izbrana pravilna moč kotla za vaš
sistem ogrevanja
- drva slabe kvalitete, visoka vlažnost,
- prevelika polena, ostanki lesa
- slab vlek dimnika
Preveč glasen ventilator
- ne dovolj čist kotel
- ventilator je zamazan
Vrata ne tesnijo
Zamašena šoba
- slaba tesnilna vrvica
- slabo izgorevanje lesa
6
- preveriti
- preveriti
- zamenjati
- zamenjati
- zamenjati
- dodati vodo
- prezračiti
- preveriti projekt
- vstavimo suha polena
- očistiti dimnik,
preveriti povezavo
- očistiti kotel
- očistiti ventilator z zračnim
curkom ali ščetko
- zamenjati
10. Požarna varnost pri montaži in uporabi ogrevalnih naprav
Kotel mora biti montiran v skladu z navodili STN 061008 standard – Fire Safety of Local Heating
and Heat Consuming Devices. Med montažo kotla mora biti stalno upoštevana varnostna razdalja med
kotlom in gredbenimi elementi vsaj 200 mm. Ista varnostna razdalja se zahteva glede bližine drugih
vnetljivih materialov skupine B, C1, C2 vnetljivostni razred (za vnetljivostne razrede glej Tabelo 1).
Če sta kotel in dimna cev vgrajena v bližini materialov skupine C3 vnetljivostnega razreda, mora biti
predpisana razdalja 200 mm za dvakrat večja!
Varnostna razdalja 200 mm mora biti tudi dvo-kratna v primerih, ko ni poznana stopnja vnetljivosti
materialov v bližini.
Varnostna razdalja se lahko zmanjša na pol (100 mm) , če uporabimo toplotno negorljivo izolacijo
minimalne debeline vsaj 5 mm. Taka zaščita mora biti nameščena vsaj 25 mm stran od gorljivih materialov,
ki jih varuje.
Kotel namestimo na ognjeodporna toplotno izolirana tla, s čistim prostorom okrog kotla vsaj 500 mm od
robov in območja odprtih vrat na vsako stran.
Zagotoviti moramo minimalno varnostno razdaljo od zunanjih robov kotla in od dimniških elementov do
gorljivih ali delno gorljivih materialov vsaj na razdalji 800 mm.
Primeri vnetljivosti:
Stopnja vnetljivosti B: zelo težko vnetljivi materiali / mavčni elementi .../
Stopnja vnetljivosti C1: težje vnetljivi materiali / lesne plošče, iverka .../
Stopnja vnetljivosti C2: srednje vnetljivi materiali / les - hrast, jelša, macesen, jelka, umetne mase .../
Stopnja vnetljivosti C3: lažje vnetljivi materiali/ les - bukev, jesen, topol, umetne mase, pluta, polystyrene,
polyethylene, asfaltna masa, celulozni materiali .../
Kotel mora biti vgrajen v skladu s standardi, ki veljajo v državi, kjer se izvaja vgradnja in montaža.
Dimni plini
Dimni plini morajo biti speljani v dimno cev. Kotel ne sme biti neposredno povezan na dimnik. Cev
do dimnika naj bo čim krajša in ne daljša od 1 m, gladke površine, nagib navzgor proti dimniku Biti mora
mehansko čvrsta, utrjena, odporna proti učinkom dimnih plinov in mora omogočati čiščenje od znotraj.
Dimni plini ne smejo uhajati v kak drug sosednji prostor.
Notranji premer dimnika ne sme biti manjši od predpisanega in ne sme imeti ovir ali zmanjšanih
odsekov skozi dimnik. Na tak dimnik ne sme biti priključena druga naprava.
11. Tip trošila
POZOR: Kotel mora biti vgrajen v posebnem prostoru – kotlovnici z ustreznim prezračevanjem. V
nobenem primeru ne sme biti vgrajen v bivalnem prostoru.
V primeru, da bi se iz kakršnegakoli razloga v prostoru, kjer je vgrajen kotel, lahko pojavili vnetljivi
plini ali hlapljive tekočine, ki bi lahko povzročili požar ali eksplozijo, kotla ne smemo uporabljati niti
prižigati, dokler obstaja taka nevarnost. (npr. lakiranje tal, lepljenje PVC plošč ipd.).
V kotel ne smemo metati vnetljivih snovi, niti jih shranjevati v bližini, manjši od predpisane varnostne
razdalje.
12. Delovanje in nadzor
Vsakršna uporaba kotla mora biti v skladu s temi navodili. Niso dovoljeni nikakršni posegi, ki bi
ogrozili zdravje ali varnost uporabnika kotla in drugih oseb v bližini.
S kotlom lahko upravlja samo oseba, starejša od 18 let, ki je seznanjena z navodili za varno uporabo in
vzdrževanje kotla.
7
V času obratovanja kotla ne smemo pustiti otrok v neposredni bližini.
Za prižiganje in delovanje kotla ne smemo uporabljati nobenih vnetljivih tekočin. Povečevanje moči kotla
nad predpisano prav tako ni dovoljeno.
Med obratovanjem mora biti kotel nadziran s strani pooblaščene osebe.
Uporabniku je dovoljeno zamenjati samo standardne nadomestne dele (kot so tesnilna ognjeodporna vrvica
in podobno). Ni dovoljeno odstraniti električnih zaščit na kotlu.
13. Priporočljiva oprema za MA uplinjevalne kotle
1) DUOMIX mešalni ventil je najbolj primeren element za sistem centralnega ogrevanja. Zagotavlja , da
povratna temperatura vode v kotel ni nižja od 60 °C (140 °F). (tudi druge naprave, ki zagotavljajo povratno
temperaturo vode nad 60 °C (140 °F) se lahko uporabljajo – kot npr. termoregulacijski ventil).
2) Cirkulacijska črpalka s termostatom ali
3) Laddomat oz. podobni sistemi.
14. Rezervni deli
Ognjeodporni vložki (5, 10); Ventilator (4). Na razpolago so še drugi rezervni deli (po dogovoru z
dobaviteljem kotlov).
SESTAVNI DELI KOTLA (več tipov):
1 Telo kotla (jedro)
2 Vrata za nakladanje polen (zgornja vrata)
3 Vrata za čiščenje pepela (spodnja vrata)
4 Ventilator dimov
5 Pregrada med komorama (šamotni vložek)
6 Kontrolna plošča
7 Loputa za regulacijo zraka
8 Dovod sekundarnega zraka
9 Dovod primarnega zraka
10 Keramična šoba
11 Dimniška loputa
12 Kanal za dovod primarnega zraka
13 Čistilni pokrov
14 Dimni nastavek
15 Ročica dimniške lopute
16 Varovalka
17 Tipalo dimnika (tipalo temperature dimnih plinov)
18 Keramična “U”cev
19 Izhod tople vode ( DN 40, G1,1/2´´ )
20 Vstop hladne vode ( DN 40, G1,1/2´´ )
21 Vstopna odprtina
22 Toplotna izolacija
23 Hladilni izmenjevalnik
24 Cevni toplotni izmenjevalnik
25 Turbolator (zračni dušilni vložek)
26 Prednji zaščitni pokrov
8
15. Montaža kotla
Kotel se dobavi kupcu z osnovno kotlovsko regulacijo. Regulacija zagotavlja vzdrževanje zahtevane
temperature ogrevalne vode med 75 do 90° C. Ne podpira regulacije mešalnih ventilov in črpalke. Vsaka od
črpalk v sistemu mora biti krmiljena ločeno preko termostata. Na tak način je zagotovljeno, da temperatura
povratne vode v kotel ne pade pod 60°C. Če se kotel vgradi brez zalogovnika ali ustreznega hranilnika
toplote, mora vsaka črpalka na ogrevanju delovati (vklop on in off) preko neodvisnega termostata ali
električne regulacije, kjer črpalka deluje samo takrat, kadar deluje krožna črpalka na kotlu. Če uporabljamo
dva termostata (vsak vklaplja svojo črpalko), moramo vgraditi črpalko kotlovskega kroga, ki se vključi pri
temperaturi 75 °C in črpalko ogrevalnega kroga, ki se vključi pri 80 °C. Vsaj ena od črpalk mora biti
opremljena s filtrom.
Izbira želene temperature za sistem ogrevanja (prostorov) se izvede z vgradnjo 3 ali 4-potnega mešalnega
ventila. 3-potni ventil ne zagotavlja vračanja v kotel ustrezno tople vode. Tak mešalni ventil je lahko
krmiljen ročno ali z elektromotornim pogonom, ki zagotavlja udobnejšo in bolj varčno delovanje kotla. Vse
dodatne električne naprave na kotlu lahko vgradi samo ustrezno usposobljena oseba, skladno z STN EN
standardom.
Zaščita kotla proti nevarnosti nizko-temperaturne korozije.
Kotel mora biti vgrajen/povezan na Laddomat ali termoregulacijski ventil. Taka povezava omogoča
termično ločitev med kotlom in sistemom ogrevanja, s čimer se zagotovi minimalna temperatura
povratka v kotel 60 °C . Izhodna temperatura vode iz kotla mora biti stalno na višini od 75 do 90 °C.
Pri normalnih delovnih pogojih, temperatura dimnih plinov naj ne bi nikoli padla pod minimalno
vrednostjo 110 °C. Nizka temperatura dimnih plinov povzroča kondenzacijo, katram in kisline kljub
temu, da je temperatura vode na izhodu med 75 - 90 °C in temperatura vode na povratku v bojler ni
nižja od 60 °C. Taki pogoji se pojavijo pri ogrevanju v poletnem času ali kadar ogrevamo samo
manjši del ogrevalnega sistema. Za take primere je priporočljivo, da se kotel poveže na toplotni
9
hranilnik (zalogovnik) ali pa da dnevno prižigamo kotel. Kotel ne sme delovati dlje časa na moči
izpod 60% njegove najvišje grelne moč.
Shema vezave / Povezava na Laddomat
Shema vezave / Povezava na Termoregulacijski ventil
10
Shema vezave / Povezava na vodni hranilnik toplote
Shema vezave/Povezava na 4-potni ventil
11
Delovanje kotla, vezanega na zalogovnik
Ko smo kotel prižgali in prične delovati s polno močjo, bo ta segreval vodo v zalogovniku do temperature
80 - 90 °C (kar lahko traja od 2 – 4 polnjenja polen). Za tem lahko pustimo kotel, da ugasne. Od tu dalje se
toplota črpa iz zalogovnika preko 3-potnega ventila, kar lahko traja določen čas, ki je odvisen od velikosti
zalogovnika in zunanje temperature.
Priporočljive velikosti zalogovnikov:
Tip kotla
Moč
(kW)
Volumen
(l)
MA 15
MA 20
MA 25
MA 31
MA 40
MA 49
MA 80
15
20
25
31
40
49
80
1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
3000-3500
3500-4000
4000-5000
Zalogovniki morajo biti ustrezno toplotno izolirani.
Prednosti zalogovnika so:
- od 20 - 30 % manjša poraba kurjave – kotel deluje na maksimalni moči, pri čemer dosega optimalno
stopnjo učinkovitosti.
- daljša življenjska doba kotla in dimnika – minimalno izločanje katrama in kislinskih produktov
- udoben in prikladen način ogrevanja pri idealnih pogojih izgorevanja.
17. Zaščita kotla proti morebitnemu pregrevanju
Za zaščito kotla proti nepredvidenemu pregrevanju je potrebno priključiti vgrajen hladilni izmenjevalni
sistem preko ventila Danfoss BVTS, Honeywell TS 130 ali WATTS STS 20 , povezanega na vodovodno
omrežje.
1) kotel
2) temperaturno tipalo
3) hladilni izmenjevalnik v kotlu
4) izhod hladilne vode
5) vstop hladilne vode
Slika: shema hladilne cevi, ventila in povezovalnih spojev
12
POZOR!
Izmenjevalnika za preprečevanje pregretja kotla ne smemo uporabljati za kakršnekoli drugačne
namene, razen za to, kot je predpisano s temi navodili.
Pred prvim polnjenjem kotla z vodo se prepričajmo, da je vgrajeno temperaturno tipalo in varnostni
ventil proti pregretju!!!
Danfoss BVTS, Honeywell TS 130 ali WATTS STS 20 varnostni ventili, ki se vgradijo na zadnjem delu
kotla, ščitijo kotel na način, da skozi izmenjevalno cev spustijo hladno vodo iz vodovoda v primeru, kadar se
temperatura ogrevalne vode v kotlu dvigne nad 95 °C. Hladilna voda iz izmenjevalne cevi mora biti
speljana v odtok.
18. KRMILNA ENOTA ST 81 zPID
Navodila za uporabo KRMILNE ENOTE ST 81 zPID
Za MAGA UPLINJEVALNE KOTLE NA POLENA
Krmilna enota ST 81 zPID je inteligenten sistem, ki zagotavlja maksimalno izhodno moč kotla glede
na podatke, ki jih posreduje tipalo dimnih plinov.
Krmilna enota spremlja temperaturo dimnih plinov, s čimer zagotavlja minimalna odstopanja od nastavljene
temperature ogrevalne vode. S PID algoritmom dosežemo preko 13 % prihranka pri porabi kuriva. Tako
nimamo nepotrebnih izgub toplote skozi dimnik.
Tehnične lastnosti/Parametri:
Električni priključek
Električna moč
Temperaturno območje delovanja
Maksimalni tok cirkulacijske črpalke
Maksimalni tok ventilatorja
230 V / 50 Hz
4W
10 – 50 º C
1A
1A
13
+/–10 %
Merilno območje temperature
Območje nastavitve temperature
Tipalo termične upornosti
Varovalka
0 do 95 º C
40 do 90 º C
– 25 do 100 º C
3,15 A
UPORABNIŠKE NASTAVITVE:
Zagon krmilne enote On/Off: vključimo glavno stikalo ON (I) ali OFF (O).
Dodatno k LCD prikazovalniku so nameščene tri signalne lučke na spodnjem delu enote, ki opozarjajo na
delovanje:
- ventilator
- črpalka
- prižiganje
Funkcije krmilne enote:
Ta del vsebuje informacije, ki jih zagotavlja krmilna enota, način regulacije in način prikazovanja menuja.
Začetni prikaz
(CH)
62°C
(Reg.)
Fire Off
82°C
Kotel ne obratuje.
Pri normalnem načinu delovanja se bo na LCD prikazovalniku pojavil začetni prikaz , kjer so lahko vidne
naslednje informacije:
Fire Off
Boiler Temperature
Set Temperature (ročno nastavljiv)
Tipke
in
temperature.
S pritiskom na tipko
(plamen ugasnjen)
(temperatura kotla)
(nastavljena temp.)
nameščene na kontrolni plošči omogočajo hitro spreminjanje ročne izbire
,uporabnik preide na prvo stopnjo menuja. Prikažeta se prvi dve vrstici
menuja. V menuju se lahko premikamo z uporabo tipk
in
puščice. S pritiskom na
tipko nas popelje v drugi podmenu, ali prikaže splošne opcije na prikazovalniku.
14
S pritiskom na
tipko preidemo na začetni menu.
Funkcije
Z enkratnim pritiskom na
tipko nas postavi v prvi nivo menuja.
Prižig: Pritisnemo ponovno na
tipko, s čimer sprožimo funkcijo "firing boiler" prižiganja.
Ventilator dimov bo počasi začel povečevati hitrost vrtenja do maksimalne hitrosti. Na podlagi iskanja
nastavljene temperature, vžigalna "fire up" funkcija se bo končala, na kar prične avtomatski način
delovanja – prosimo poglejte Servisne nastavitve.
Ročni način: Kadar deluje kotel na ročnem načinu, se prikažejo naslednja stanja / funkcije on ali off s
pritiskom na
tipko:
1) Hitrost ventilatorja (območje od 0-100%)
2) Ventilator
3) Črpalka
4) Alarm
Temperatura črpalke CK (centralne kurjave): Nastavitev temperature za osnovno delovanje
cirkulacijske črpalke. Območje je od 30°C do 60°C.
Zvočni alarm: Možnost utišanja audio alarma.
Jezik: Kontrolna enota omogoča večkratno zamenjavo jezika.
Tovarniške nastavitve: V kolikor izberemo "Default settings” označeno z YES, se vse nastavitve
spremenijo na začetne tovarniške nastavitve.
Zaščita kotla in napake:
Z namenom zagotovitve varne in učinkovite uporabe kotla, je regulator opremljen z raznimi zaščitnimi
elementi. V primeru slabega delovanja boste zaslišali opozorilni zvok (ALARM – če ni utišan) in
prikazovalnik bo prikazal oznako napake. Zvočni signal lahko utišamo preko menuja.
Poškodovanje sistema CK V takem primeru pokličite instalaterja ali serviserja kotla.
Previsoka temperat. CK
V takem primeru omogočimo odvod več toplote iz kotla. Alarm nastopi pri
temperaturi nad 95 ºC.
Vžig ni uspel
Preverite začetno polnjenje in delovanje ventilatorja.
Ko odpravimo vzroke navedenih zastojev se krmilnik resetira in ponovno prične z normalnim delovanjem.
V primeru zastoja krmilne enote preverite napajanje in varovalko. Če to ni bil vzrok in krmilna enota še
vedno ne deluje, pokličite servis za zamenjavo z novo.
15
Toplotna zaščita: Toplotna zaščita je zagotovljena preko dodatnega bimetalnega mini senzorja (nameščen
v bližini tipala temperature kotla), ki izključi delovanje ventilatorja, kadar se ta približa najvišji vrednosti.
Temperatura vključitve alarma je pri 95 °C. Ta zaščita varuje kotel pred pregretjem in pred morebitnim
poškodovanjem elektronike. Tak način zaščite (z bimetalnim senzorjem) omogoča, da se ponovno delovanje
vzpostavi avtomatsko.
Varovalka : Elektronska komandna plošča je varovana s 3,15 A varovalnim vložkom.
POZOR: Ne uporabljati varovalke z višjo vrednostjo, ker taka lahko povzroči poškodovanje kontrolne
plošče.
Status ventilatorja in dimnih plinov:
V glavnem meniju držimo tipko
Prikažejo se naslednji podatki.
za 2 sekundi.
CK podatki
Dimnik - podatki
Delovni parametri
CK podatki:
62°C
Boiler
85°C
Req.
Dimnik - podatki: prikaže temperaturo kotla, temp. dimnih plinov. in hitrost ventilatorja
62°C
Boiler
120°C
Fumes
56%
Fan
16
Kako priključiti krmilno enoto KE:
Varovalka:
Napetost:
Ventilator:
Črpalka CK:
Zaščita:
Tipalo dimov:
Tipalo CK:
3.15 Amp
230 V / 50Hz
230 V / 1 Amp max.
cirkulac. črpalka 230 V / 1 Amp max.
varnostni termostat
senzor dimnih plinov
senzor temperature vode
Prikazovalnik za Napajanje, Ventilator, CK črpalka:
L
PE
N
Napajanje - faza (rjava)
Ozemljitev (rumeno –zelena)
Ničla (modra)
Tovarniške nastavitve:
Reg. temperature
CK temp. črpalke
Max dimnika
Min ventilator
Max ventilator
Neprekinj. delovanje
Neprekinj. pavza
Neprekinj. Min. moč
85°C
60°C
220 °C
35
170
8s
15 min
60 %
17
GARANTNO PISMO
za lesni uplinjevalni kotel za centralno ogrevanje
To garantno pismo nadomešča certifikat o kakovosti in neoporečnosti proizvoda. Proizvajalec zagotavlja,
da kotel ustreza zahtevam o kakovosti in ima pridobljeno ustrezno dokumentacijo v skladu z zahtevami
standarda EN 303-5.
Proizvod..........................................................................................................
Serijska številka:..................................................................................................
Datum izdelave:
.....................................
Žig in podpis proizvajalca
Datum prodaje:
.....................................
Žig in podpis prodajalca
Datum prvega zagona:
.....................................
Žig in podpis monterja/serviserja
Garantni list ni veljaven, če ni izpolnjen in podpisan s strani prodajalca / monterja ali če je prepisan!
(v takem primeru garancija ne velja)
Kupec je dolžan preveriti vso dokumentacijo!
Z nakupom proizvoda kupec soglaša z vsemi pogoji glede garancije in reklamacij na izdelku.
Opozorilo za kupca – pogoji garancije in reklamacij so navedeni na GARANCIJSKEM LISTU, ki
se kupcu preda ob prvem zagonu kotla.
18
Seznam popravil v garancijski dobi
Zapis izvedenih popravil v garancijski dobi in kasneje
Datum
Opis popravila
Izvajalec
(podpis, žig)
19
Podpis kupca
CONFORMITY DECLARATION
Issued according to § 12 section 3 letter a) of the law number 264/1999 of the code
a 97 / 23 EC
S. KOLLÁRA 86
ČERENČANY
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
SLOVAKIA
IČ DPH: SK 2020075904
We MAGA Ltd.
Declare to our full responsibility that the mentioned products meet the requirements of technical regulations,
that the products are safe to use when conditions for their use are met and that we took all measures to
secure accordance of the undermentioned products with technical documentation and with demands of
governmental orders.
Product :
Type :
WOOD-FIRED HOT WATER BOILER
MA 15 , MA 20, MA 25 , MA 31, MA 40, MA 49, MA 80
Producer :
MAGA s.r.o.
S. KOLLÁRA 86
ČERENČANY
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
SLOVAKIA
Above mentioned products are compatible with the following standards:
EN 303-5:2001, STN 92 0300:1997
EN 55014-1:2000+A1+A2, EN 55014-2:1997+A1, EN 61000-3-2:2000,
EN 61000-3-3:1995+A1, EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 50165:1997+A1
Subsidiary information: REPORT OF THE INITIAL TESTS OF THE BUILDING PRODUCT
No S 03/09/0009/4501/SC/2
Registration No: UK 2692028 01
Report No: 28202058 001
Registration No: UK 2692029 01
Report No: 28202091 001
date 02. 11.2009
date 17.4.2006
date 17.4.2006
Certificates issued by: Technický skúšovný ústav Piešťany
TÜV Rheinland
Place of issuing the declaration: Čerenčany Name: Ing. Miroslav Müller
Date of issuing: 22.06.2010
Position : director
Signature:
20
SEZNAM POOBLAŠČENIH SERVISERJEV
EMV d.o.o., Trpinčeva 39, 1000 LJUBLJANA
01 546 5078
041 636 668
ZARJA KOVIS d.o.o. , Molkova 5, 1240 KAMNIK
041 983 404
031 202 481
VEIT d.o.o., Zavrh 84, 2232 VOLIČINA
02 729 2656
041 712 562
MIKLOŠIČ ALEKSANDER s.p. Glavna ulica 56 Dokležovje, 9231 BELTINCI
02 543 1417
041 633 482
ELVIP RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM
02 870 6432
041 918 840
KOKOT BOŠTJAN s.p., Moškanjci 45a, 2272 GORIŠNICA 02 743 0226
041 676 822
MURAUS NOVA d.o.o., Ul. Roberta Kukovca 21,
MARIBOR
02 330 0011
040 844 681 (g.
ŽELKO)
AE-KO EPŠEK ANDREJ s.p., Černeče 181, 2370
DRAVOGRAD
040 452 537
GERČER D.O.O., Brezno 3a, 3270 LAŠKO /serviser
AŠKERC SLAVKO/
03 735 6133
040 256 797
040 710 577
040 710 579
ISTRABENZ PLINI d.d., PE CELJSKI PLINI , Plinarniška
ul. 1, 3000 CELJE
ROBEL d.o.o., Kotna ulica 1, 3000 CELJE
PLINSTAL d.d., Industrijska ul. 1a, 4270 JESENICE
/serviser PRESTEREL MATJAŽ/
03 428 41 20 030 668 648
04 581 0200
041 641 167
OGREVALNE NAPRAVE BEVK VLADO s.p. , Pot v Bitnje
41, 4000 KRANJ
041 626 379 031 626 379 (g. BENO)
ETIS - ŠTRUKELJ BOJAN s.p., Prvačina 87, 5297
PRVAČINA
05 301 6550
041 616 457
M-STIS d.o.o. /ZOROJA MARKO/, Erjavčeva 17, 5000
NOVA GORICA
05 302 4501
041 633 345
PETERNEL VALTER s.p., Stritarjeva 1, 6230 POSTOJNA
05 726 5754
041 639 176
URŠIČ VILI s.p., Lokavska 1, 6210 SEŽANA
041 641 620
VALENČIČ BOGDAN s.p., Stjenkova 4, 6210 SEŽANA
05 734 1277
041 742 173
BARUCA VALTER s.p., Bošamarin 39, 6000 KOPER
TOPTERM d.o.o., Kajuhova 28, 6310 IZOLA
TERMOTEHNIKA d.o.o., Pod Trško goro 83, 8000 NOVO
MESTO
05 639 4030
05 640 1250
041 650 657
041 608 796
ZORAN FRANC s.p., Orešje 30A, 8220 ŠMARJEŠKE
TOPLICE
EKOPLAM d.o.o., Bizeljska cesta 4, 8259 BIZELJSKO
KODRIČ DARKO s.p., Velika vas pri Krškem 51, 8273
LESKOVEC PRI KRŠKEM
07 332 2550
041 385 613
031 312 437
041 823 871
VULKAN - ŽIVKOVIČ ZORAN s.p., Breg pri Kočevju 53,
1332 STARA CERKEV
041 707 233
RUPNIK FRANC s.p., Črni vrh 122, 5274 ČRNI VRH NAD
IDRIJO
041 407 278
21