Prijavnica na PSAO in naročilnica oratorijskih gradiv

ORATORIJ 2015: NAROČILNICA – VSA GRADIVA
1) Pomladansko srečanje animatorjev Oratorija (predstavitev gradiv)
ORATORIJ/ŽUPNIJA:
Prijavljamo se na pomladansko srečanje animatorjev Oratorija (izberite):
a) v soboto, 28. februarja, od 9.00 do 13.00 v Novem mestu (Zavod Friderika I. Baraga),
b) v nedeljo, 1. marca, od 15.00 do 19.30 v Mariboru (SMC Maribor),
c) v soboto, 7. marca, od 9.00 do 13.00 v Ljubljani (SMC Rakovnik),
d) v nedeljo, 8. marca, od 15.00 do 18.00 v Celju (SMC Celje),
e) v soboto, 14. marca, od 9.00 do 13.00 v Vipavi (Škofijska gimnazija Vipava),
f) v soboto, 21. marca, od 9.00 do 13.00 v Veržeju (Marijanišče),
pride _____ udeležencev.
DATUM: Oratorij v naši župniji bo letos potekal: od ________________ do ___________________
ODGOVORNI ZA ORATORIJ:
Duhovni asistent (žpk/kpl/kat): ____________________________________________
Voditelj oratorija: ____________________ Naslov: _________________________P. št.: _____ Pošta: ________________
tel.:__________________ e-mail:_____________________________ Ali želi biti na mailing listi oratorijskih voditeljev: da / ne ?
Sovoditelj oratorija: ____________________ Naslov: ______________________ P. št.: _____ Pošta: ________________
tel.:__________________ e-mail:_____________________________ Ali želi biti na mailing listi oratorijskih voditeljev: da / ne ?
Lansko leto smo imeli oratorij od _________ do _________, na katerem smo imeli _____ otrok in _____ animatorjev.
Ali ste v letošnjem šolskem letu v vaši župniji imeli ORATORIJSKI DAN? Da / Ne
Če da, kolikokrat ste ga imeli? ______ - krat. Katero temo ste na njem obravnavali?
2) Naročilnica – GRADIVA ZA ORATORIJ 2015
Opis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ORATORIJ 2015
Oratorij 2015: Hočem biti svet (oratorijski priročnik)*
Oratorijska HIMNA in ZGODBA - radijska igra (CD)
Reklamni plakat za oratorij
Molitvena kocka (oratorijski spominek)
Svetinjica sv. Dominika Savia (oratorijski spominek)
Podobica sv. Dominika Savia (oratorijski spominek)
Oratorijski buff (spominek za animatorje)
Zvezek z oratorijsko zgodbo 2015
Zvezek s katehezami 2015
Oratorijska majica 2015** - otroška
Oratorijska majica 2015** - animatorska
Redna
cena
11,00 €
8,50 €
1,00 €
1,20 €
0,60 €
0,08 €
2,40 €
2,00 €
2,60 €
5,55 €
6,30 €
Naročilo - št.
Cena s popustom izvodov
(20 %)
(30 %)
(60 %)
(20 %)
(30 %)
(25 %)
(30 %)
(25 %)
(25 %)
(30 %)
(30 %)
8,80 €
5,95 €
0,40 €
0,95 €
0,40 €
0,06 €
1,70 €
1,50 €
1,95 €
3,90 € okvirno št.:
4,40 € okvirno št.:
* Zaradi novega zakona o enotni ceni knjig bo mogoče oratorijski priročnik s popustom kupiti izključno na pomladanskih srečanjih animatorjev!
** V to naročilnico prosimo vpišite okvirno številko majic, ki jih boste naročili. Za točnejše naročanje oratorijskih majic vam bomo naročilnico
poslali naknadno, predvidoma v maju. Zaradi dogovorov z dobavitelji majic vas naprošamo, da se okvirnega števila naročenih majic držite čim bolj.
LETOS PRIPOROČAMO
Življenjepis sv. Dominika Savia (knjiga, 2015)
Dominik Savio (strip, 2013)
Strip o Dominiku Saviu, moj dnevnik (strip, 2012)
Don Bosko – Živí svoje sanje (strip, 2013)
Don Bosko: svetnik mladih (strip, 2014)
Spomini, za mlade priredil T. Bosco
Don Bosko – Z močjo srca (don Boskov življenjepis, 2013)
Duhovnost vzgaja: življenjska izkušnja sv. Janeza Boska (2014)
Janez Bosko: Napotki za duhovno življenje (2014)
Žogaj se z mano! 123 iger za lepši dan (priročnik, 2014)
Poslednji vrh (La última cima) (dokumentarni film)
Birma - pečat Svetega Duha (priročnik za starše birmancev in
23
birmanske botre, 2015)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
8,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
2,00 €
13,00 €
11,50 €
13,90 €
popust: 20%
6,40€
1,60 €
1,60 €
1,60 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
1,60 €
10,40 €
9,20 €
11,10 €
15,00 €
12,00 €
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
DODATNA GRADIVA ZA ANIMATORJE
… DELO V SKUPINI
Izzivalci (priročnik za kateheze v mladinskih skupinah)
Evharistični dnevi za otroke in mlade (priročnik)
Z oratorijem skozi cerkveno leto (priročnik)
Šola za animatorje (priročnik)
Veliki oratorij (gradivo za animatorje)
Fotogovorica III (mapa s ČB fotografijami)
Fotogovorica (mapa z barvnimi fotografijami, 2012)
… DON BOSKO IN PREVENTIVNI SISTEM
ABC animatorstva v salezijanskem duhu
Vodim oratorij, torej sem
(žepna enciklopedija kompetenc oratorijskega voditelja)
Gospod, animator sem (priročnik za molitev in meditacijo)
Vzgajajmo z don Boskovim srcem (knjiga, 2009)
Koliko je ura? (Življenjepis sv. Marije Mazzarello, knjiga, 2011)
Don Boskov preventivni sistem (knjiga, 2011)
… IGRE
Igraj se z mano, 375 iger za lepši dan (knjiga z igrami)
Igra je zakon (knjiga z igrami)
Igre za gradnjo timov in skupin (knjižica z igrami)
Igre s padalom (knjižica z igrami)
Vija vaja ven (knjiga z igrami)
Igre za prvo pomoč (knjižica z igrami)
Igre za spoznavanje (knjižica z igrami)
Vodne igre (knjižica z igrami)
Igre za zabavne večere (knjižica z igrami)
Igre za klošarjenje (knjižica z igrami)
Igre za na pot (knjižica z igrami)
Igre za medkulturni dialog (knjižica z igrami)
Didaktične igre in druge dinamične metode (priročnik, 2013)
Uporaba igre v andragoških procesih (knjiga)
… DELAVNICE
Delavnice I. del (120 delavnic za v mapo)
Delavnice II. del (80 delavnic za v mapo)
Delavnice III. del (100 delavnic za v mapo)
… GLASBA, PETJE, BANSI
BANSI I (DVD z učnimi posnetki)
BANSI II (DVD z učnimi posnetki)
BANSI III (DVD z učnimi posnetki)
Jubilate II z dodatkom (mladinska duhovna pesmarica)
Jubilate II samo dodatek k stari pesmarici Jubilate I
popust: 20%
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
3,75 €
20,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
3,00 €
16,00 €
24,00 €
12,50 €
10,00 €
4,00 €
3,20 €
5,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
4,00 €
12,00 €
12,00 €
9,60 €
15,70 €
12,00 €
5,00 €
5,00 €
21,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
12,56 €
9,60 €
4,00 €
4,00 €
16,80 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
8,00 €
4,00 €
10,50 €
7,50 €
9,00 €
8,40 €
6,00 €
7,20 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
6,00 €
2,50 €
11,60 €
11,60 €
11,60 €
4,80 €
2,00 €
Oratorijski katalog 2015 s fotografijami vseh artiklov in naslovnic knjig je dosegljiv na www.oratorij.net/oratorij2015.
Naslov za izstavitev računa (naziv, naslov, d. št.):
___________________________________________________________________________________
Naročilnico najkasneje do srede pred srečanjem, na katerega se prijavljate, pošljite na naslov:
Oratorij Slovenija Rakovniška 6, 1000 Ljubljana oz. na e-mail: [email protected]