1. BALIGAČ, Tatjana. Pedagoški programi v Mestnem muzeju

2009
1. BALIGAČ, Tatjana. Pedagoški programi v Mestnem muzeju Ljubljana : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Baligač],
2009. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41877346]
2. BRATUŠA, Klemen. Pogled obmejnih prebivalcev na schengenski režim : slovensko-hrvaška meja : diplomsko
delo. Ljubljana: [K. Bratuša], 2009. 66 f. [COBISS.SI-ID 41821794]
3. BUIĆ, Mirna. Vplivi italijanskih jezikovnih vzorcev na govore v Izoli : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Buić], 2009.
113 f. [COBISS.SI-ID 39921250]
4. DEŽJOT, Sunčana. Zagrebško "urbano odporniško gibanje" : raziskava teženj k urbani identiteti in urbanemu
načinu življenja v Zagrebu : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Dežjot], 2009. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 40517986]
5. DOLINAR, Maja. Arabska skupnost in njen jezik : jezikovne prakse v Maroku : diplomsko delo. Ljubljana: [M.
Dolinar], 2009. 132 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 40524386]
6. DROZG, Hojka. Spletne strani socialnega mreženja : diplomsko delo. Ljubljana: [H. Drozg], 2009. 124 f., ilustr.
[COBISS.SI-ID 39370594]
7. FAJDIGA, Polona. Zgodbe o Ospu : različne realnosti prostora vasi Osp kot dela širšega območja Kraškega
roba : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Fajdiga], 2009. 74 f., zvd. [COBISS.SI-ID 40452706]
8. FALLER, Urška. Devet trgov vzhodne Slovenije - trgi in njihovo sejemsko življenje. [S. l.]: [U. Faller], [2009?].
117 f.,16 f. pril., 7 zvd. [COBISS.SI-ID 40837218]
9. FEKONJA, Martina. Hiše in vrtovi ob vznožju grajskega hriba : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Fekonja], 2009.
102 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41511266]
10. FRANCÉ, Ursula Mojca. Vasilij Kandinski in Krištof Zupet : etnološka obravnava življenjskih projektov :
diplomsko delo. Ljubljana: [U. Francé], 2009. 102 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41797986]
11. GAŠPAR, Natalija. Otrok - človek z napako ali prihodnost družbe : diplomska naloga. Ljubljana: [N. Gašpar],
2009. 71 f. [COBISS.SI-ID 43033442]
12. GORENC, Suzana. Od Philippa Augusta do Charlesa de Gaulla : poimenovanje postajališč pariške podzemne
železnice : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Gorenc], 2009. 65 f., [9] f. pril., zvd. [COBISS.SI-ID 41783138]
13. GORJUP, Mateja. Turbofolk - včeraj, danes, jutri : primerjava turbofolk kultur v Bolgariji in Sloveniji :
diplomsko delo. Dramlje; Ljubljana: [M. Gorjup], 2009. 112 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41780322]
14. GRABNAR, Saša. Razmerje med naravo in kulturo na varovanem območju Natura 2000 : primer Jovsi :
diplomsko delo. Ljubljana: [S. Grabnar], 2009. 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41706338]
15. GRLJ, Julija. Struktura odnosov v zdravstveni delovni skupini : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Grlj], 2009. 157
f., 1 načrt. [COBISS.SI-ID 40532834]
16. HLIŠČ, Andreja. Muzejske trgovine v Ljubljani : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Hlišč], 2009. 58 f.
[COBISS.SI-ID 41730658]
17. ISAKOVIĆ, Maja. "Deci romske krvi" : stereotipi o Romih in med Romi v Pušči in Sloveniji : (diplomska
naloga). Ljubljana: [M. Isaković], 2009. 73 f. [COBISS.SI-ID 41715554]
18. JENŠTERLE, Katarina. Kultura sanjanja : vrednotenje in razumevanje sanj v sodobni slovenski družbi : sanje
kot vodnik k razumevanju in samospoznavanju človeka : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Jenšterle], 2009. 99 f.,
ilustr. [COBISS.SI-ID 40633186]
19. KOROŠEC, Boštjan. Življenje majevske skupnosti v Gvatemali : Tzutuhili iz vasi san Pedro la laguna na
jezeru Atitlán : diplomska naloga. Koper: [B. Korošec], 2009. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 40600418]
20. KOVAČ, Eva. Od delovnega do paradnega konja : spremembe v reji, funkciji in rabi konja na Gorenjskem :
diplomsko delo. Ljubljana: [E. Kovač], 2009. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41673314]
21. KUHAR, Anja. Erotika, seksualnost in cenzura v Bollywoodu. Ljubljana: [A. Kuhar], 2009. 88 f., ilustr.
[COBISS.SI-ID 41701218]
22. KUKIĆ, Ana. Verska znamenja v Beli krajini : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kukić], 2009. 154 f., ilustr.
[COBISS.SI-ID 39942754]
23. KVARTIČ, Ambrož. "Danes burek nič več ---" : sodobne povedke v Velenju : diplomsko delo. Ljubljana: [A.
Kvartič], 2009. 71 f. [COBISS.SI-ID 40264802]
24. LORBEK, Tina. Metempsihoza in metamorfoza v slovenski folklori : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Lorbek],
2009. 144 f. [COBISS.SI-ID 39013730]
25. LUKIĆ, Dijana. Slovenci v Vojvodini : društvo Slovencev "Kredarica" v Novem Sadu : diplomsko delo.
Ljubljana: [D. Lukić], 2009. 93 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 40416098]
26. PEČNIK, Anja. Ljubiteljski fotograf Alojz Pečnik in njegov fotografski opus : predstavitev življenja v Velikih
Laščah od leta 1900 do leta 1980 : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Pečnik], 2009. 109 f., ilustr. [COBISS.SI-ID
40416610]
27. PIRC, Nina. "Kamor gre še cesar peš : stranišča nekoč in danes" : diplomska naloga. Ljubljana: [N. Pirc],
2009. 78 f., ilustr. [COBISS.SI--ID 39960674]
28. PLEMENITAŠ, Ana. "Gremo v košute" : zaton tradicije maskiranja na Kozjanskem : diplomsko delo. Ljubljana:
[A. Plemenitaš], 2009. 91 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41731426]
29. PODOBNIK, Tina. Prosti čas in družabno življenje v Ljubljani : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Podobnik], 2009.
144 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39935586]
30. PUNGARTNIK, Tina. Ograjene soseske - antropološki pogled v sosesko Glavarjeva rezidenca : diplomsko
delo. Ljubljana: [T. Pungartnik], 2009. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41681250]
31. ROMIH, Matjaž. Kulturni antropolog in njegove biljardne krogle prej in potem : radijski medij, izbrani prostor
javnega druženja in oglaševanja skozi avtoetnografski pristop : diplomsko delo. Ptuj: [M. Romih], 2009. 90 f.
[COBISS.SI-ID 40453474]
32. ROŠIČ-ALT, Nana. Mesna prehrana in njeno trženje v MIP : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Rošič-Alt], 2009.
109 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39949922]
33. ROT, Robert. Gorski vodniki : diplomsko delo. Žaga: [R. Rot], 2009. 74 f. [COBISS.SI-ID 39939170] 34.
ROTAR, Eva. Joga v objemu instant kulture : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Rotar], 2009. 102 f., ilustr.
[COBISS.SI-ID 40653154]
35. SAJKO, Tjaša. Prehranjevalne navade na Slovenjebistriškem med drugo svetovno vojno in po njej :
diplomsko delo. Ljubljana: [T. Sajko], 2009. 89 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41673570]
36. SIVEC, Janja. Zasebna etnološka zbirka v Dramljah : etnološka zbirka kot člen razvoja podeželja : diplomska
naloga. Ljubljana: [J. Sivec], 2009. 99 f., tabele. [COBISS.SI-ID 41683810]
37. STANIĆ, Tjaša. Modeli - med stereotipi in realnostjo : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Stanić], 2009. 61 f.
[COBISS.SI-ID 41685858]
38. ŠEPETAVC, Jana. Kasaški šport na Slovenskem : zgodovinsko-etnološki pregled kasaškega športa :
diplomska naloga. Ljubljana: [J. Šepetavc], 2009. 78 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39310690] 39. ŠUMER, Andrej.
Potenciali razvoja turizma na vaških območjih na primeru območja Čemšeniške planine v občini Zagorje ob Savi :
(diplomsko delo). Zagorje ob Savi: [A. Šumer], 2009. 85 f. [COBISS.SI-ID 41850210]
40. TRNOVEC, Barbara. Kolumbova hči : življenje in delo Alme Karlin : diplomsko delo. Škofja Loka; Celje: [B.
Trnovec], 2009. 111 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 40531298]
41. VESELKO, Ana. Družabno življenje mladih v Ljubljani : nekoč in danes : diplomsko delo. Ljubljana: [A.
Veselko], 2009. 80 f. [COBISS.SI-ID 41682274] 42. ZAJEC, Tamara. Iz oči v oči : fotografija kot zgodovinski vir in
idejni medij : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Zajec], 2009. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 40649570]
43. ZEVNIK, Špela. Spolnost onkraj užitka in spolnosti : antropološke, fiziološke in etnične dimenzije tantrične
spolnosti : diplomska naloga. Ljubljana: [Š. Zevnik], 2009. 4 f. [COBISS.SI-ID 40261218]
44. ZRINSKI, Ines. "Mesto brez grafitov je vas!" : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Zrinski], 2009. 121 f., ilustr.
[COBISS.SI-ID 41851746] 45. ŽAKELJ, Katarina. "Tako pač je pri nas na Koroškem" : kolektivni spomini v
Šmihelu pri Pliberku kot odsev sedanjosti. Ljubljana: [K. Žakelj], 2009. 87 str. [COBISS.SI-ID 39921762]