PRVO SVETO OBHAJILO

junij 2010, LETO XX, ŠT. 5
PRVO SVETO OBHAJILO
Zadnjo nedeljo v mesecu maju so naši
otroci in z njimi cela župnija praznovali
poseben dan. Prejeli so zakrament prvega
svetega obhajila. Osemindvajset otrok
iz cele župnije, polnih pričakovanj, kako
bo vse skupaj potekalo in kaj vse bodo
doživeli, se je v belih oblačilih zbiralo
pred župnijsko cerkvijo sv. Martina. Če
sem otroke vprašala, kaj pričakujejo od
prvega sv. obhajila, sem v večini primerov
dobila otroško iskrena odgovora, da bodo
prejeli hostijo in veliko daril. Seveda sta
oba odgovora pravilna, je pa bistveno,
kako smo starši pripravili otroke, kaj je
pri tem bolj pomembno. Mnogo razlage
in razmišljanja o sveti maši smo slišali pri
šmarnicah in na devetdnevni pripravi na
sveto obhajilo, tako da smo naše otroke
lahko vodili po pravi poti.
Evharistija (obhajilo), je eden od najpomembnejših krščanskih zakramentov in
temelji na Jezusovem izrecnem naročilu,
ki ga je podal svojim učencem pri zadnji
večerji. V Svetem pismu je dogodek opisan v evangelijih. Evangelist Marko podaja
naslednji opis:
»Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh,
zmolil nad njim blagoslov, ga razlomil in
Prvo sveto obhajilo
2
rekel: »Vzemite, to je moje telo.« Nato je
vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so iz
njega pili. Rekel jim je: »To je moja kri, kri zaveze, ki se preliva za mnoge. Resnično vam
povem: ne bom več pil od sadu vinske trte
do tistega dne, ko bom novo pil v božjem
kraljestvu.« Ko so odpeli zahvalno pesem,
so odšli proti Oljski gori.« (Mr 14, 22-26)
Sveto pismo navaja tudi, da se je Jezus
po smrti in vstajenju še večkrat prikazal
učencem in jim lomil kruh. Učencem se
je zdelo, da je ta obred treba nadaljevati,
čeprav niso takoj razumeli, kaj pomeni.
POPOTNICA
NAŠIM
Podelitev zakramenta poteka v dveh delih
in sicer posvetitev kruha in vina oz. povzdigovanje in obhajanje vernikov oz. delitev
obhajila. Ta del evharistije je bil za naše
otroke še posebno vznemirljiv, saj so prvič
prejeli Jezusovo telo, s tem pa so se utrdili
v veri in bili obdarjeni s svetimi darovi.
Vsi skupaj se ob obhajilu lahko zahvalimo dobremu Bogu, da smo se mogli
udeležiti pri njegovi daritvi in prejeti nebeške dobrine. Božji kruh je namreč tisti,
ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.
Stanka
LJUBIM
PRVOOBHAJANCEM
MAJHNO JE LAHKO VELIKO
NISI VELIK, ČE IMAŠ,
VIŠINO MERI TO, KAR DAŠ.
NISI VELIK, KO SI STAR,
ČE ZA DRUGE TI NI MAR.
ČEPRAV SI ŠE OTROŠKIH LET,
LAHKO PRESEŽEŠ CEL PLANET,
KO NA TLEH POBEREŠ PTIČKA,
KI BOLI GA PERUTNIČKA.
IN BOGASTVO NIČ NE ŠTEJE,
ČE DOBROTA GA NE GREJE.
NISI VELIKAN Z VIŠINO,
ČE V SRCU IMAŠ PRAZNINO,
DOBROSRČNOST JE ZAKLAD,
Z NJO SI ZIDAŠ ZLATI GRAD,
MAJHNA JE DOVOLJ VELIKA,
DA SONCA SREČE SE DOTIKA.
MAJHEN SI PA VIDIŠ SVET,
NA PRSTKE ŠTEJEŠ NEKAJ LET,
ZNAŠ IZREČI: IMAM TE RAD,
POJDI Z MANO SE IGRAT!
Z NJO PRINESEŠ NA OLTAR,
JEZUSU NAJLEPŠI DAR,
SPOMNI VEDNO SE BESED,
DA S SRCEM GLEDAMO V SVET.
MIRIJAM SABINA ŽVEGLA
MAMICA LANE MARJETKE ŠEŠKO
IG
Zgodilo se je
3
2010 DEKANIJSKO SREČANJE PEVSKIH ZBOROV
Župnija Vič je bila ponovno gostiteljica dekanijskega srečanja cerkvenih pevskih zborov.
Zbrali smo se v nedeljo 18. 4. 2010. Program
je povezoval Marjan Bunič, katerega glas prav
dobro poznajo poslušalci Radia Ognjišče. Na
začetku nas je nagovoril gospod dekan, pater
Marjan Čuden. Saj vsi poznamo tisto, če poješ,
dvakrat moliš, pater Čuden pa nas je spomnil
na Slomškovo misel, da nas pesem lahko bolj
nagovori, kot cela pridiga.
Nastopilo je več župnijskih mešanih
zborov, en mladinski in glasbena skupina.
Glasbeno skupino z Brezovice vodi študent
teologije Tilen Mlakar, ki smo ga spoznali že
tudi pri nas, trenutno pa se močno angažira
pri civilni iniciativi, ki zagovarja tradicionalno
družino.
Med zapetimi pesmimi so glede na čas
prevladovale velikonočne, čeprav so v vabilu
predlagali evharistične. Naš zbor se je priporočila držal, saj je bila prva pesem evharistična.
Na koncu se je gostitelj zahvalil pevcem
za vse ure, ki jih žrtvujejo za vaje in nastope
in podelil priznanja zborovodjem.
Pri pogostitvi v Antonovem domu pa
smo pevci pokramljali med seboj, izmenjali
izkušnje pa tudi note in se zadovoljni zaradi
lepe prireditve razšli.
EVHARISTIČNI SHOD NAŠE DEKANIJE NA KUREŠČKU
V pripravah na Slovenski evharistični
kongres, ki bo 13. 6. 2010 v Celju, se je naša
dekanija odločila za evharistični shod na
Kureščku. Pri izbiri datuma 15. 5. 2010 pa je
imela nesrečno roko, saj ta dan goduje sv. Zofija. Ta se kot običajno ni izneverila svojemu
slovesu in je obilno zalivala našo deželo. Močni nalivi so zdesetkali udeležence, le duhovni
voditelji se niso ustrašili dežja in so se shoda
LETNI KONCERT ŽPZ IG
»Ave Maria, gratia plena...« je odmevalo
v čudovito obnovljeni župnijski cerkvi sv.
Martina, duši našega kraja, in ponosu našega
krščanskega izročila, v soboto, 22. maja, zvečer, ko so pevke Ženskega pevskega zbora Ig
udeležili v zares velikem številu. Shod ja vodil salezijanski inšpektor g. dr. Alojzij Slavko
Snoj, ki nam je govoril o pomenu in potrebnosti evharistije. Odpadla pa je napovedana
procesija. Med tistimi, ki jih vreme ni odvrnilo
od udeležbe, so bili tudi pevci mešanega
cerkvenega zbora Ig. Lepo so sodelovali pri
maši in pri petih litanijah po njej.
Tončka Jeraj
spletle v venček Marijine in pomladne pesmi.
V prvem delu smo prisluhnili najstarejšim liturgičnim napevom, ki častijo Marijo, nato pa
različnim uglasbitvam molitve Zdrava Marija,
milosti polna... s katero se verniki zatekajo
IG
Zgodilo se je
4
po pomoč k Božji materi Mariji. Skladatelje
je besedilo molitve vedno nagovarjalo in
nastalih je mnogo melodij, koliko natančno,
ne vemo. Na koncertu smo slišali tudi skladbo
v priredbi Franza Schuberta ter izvedbi Vesne
Mencej in Iztoka Petriča.
Mesec maj je še posebej posvečen Marijinemu čaščenju, ki je postalo del duše našega
naroda. Maj je čas, ko se dokončno prebudi
narava, ko se odene v svojo najlepšo podobo
in v nadaljevanju smo prisluhnili skladbam,
ki opisujejo prebujanje narave, pomlad,
zeleni maj...
Za zaključek so pevke predstavile cikel
sedmih Marijinih pesmi (Zdrava Marija, Materi Mariji, Marija, Mati ljubljena, Žalostna je
Mati stala, Mati sveta...), ki jih je na besedila
različnih avtorjev uglasbil Alojzij Mihelčič.
Letos se namreč spominjamo 130-letnice rojstva in 35 - letnice smrti tega pomembnega
slovenskega cerkvenega skladatelja.
Ženski pevski zbor Ig, pod vodstvom zborovodje Iztoka Petriča, je s svojim odličnim
koncertom zaokrožil majsko čaščenje Marije,
ki je našla posebno mesto tudi v naši bližini,
na Kureščku, kjer ponuja svoj mir vsem, ki
jo obiščejo.
Ob zaključku nas je nagovoril gospod
župnik Jože Pozderec.
Čestitke in zahvala pevkam, vodji zbora
Vesni Mencej, Poloni Černe, ki je pevke spremljala na klavirju in z njimi vsa leta sodeluje.
Posebna zahvala pa gre zborovodji Iztoku
Petriču, za odličen izbor in uspešno vodenje
Ženskega pevskega zbora Ig.
Alenka Jeraj
ZLATA POROKA MARIJE IN IVANA ZAJC S PIJAVE GORICE
Letošnji 16. maj je bil za Zajčeve iz Pijave Gorice in njihove prijatelje ter sorodnike
še posebej pomemben dan. Pred petdesetimi leti sta si namreč draga mama in oče
obljubila večno ljubezen in zvestobo pred
Bogom in ljudmi.
Obred zlate poroke je v cerkvici na
Pijavi Gorici slovesno opravil gospod
župnik Jože Pozderec ob sodelovanju
gospoda Janeza. V imenu vseh svatov, še
posebej pa v imenu njunih treh otrok, je
pred začetkom slovesne zlate poroke slavljenca pozdravil njun najmlajši sin Tomaž
z naslednjimi besedami:
IG
Draga starša,
Odkar sta pred Stvarnikom zakon sklenila,
ljubezen do zdaj vaju ni zapustila.
Moči vse od sebe v zakon sta dala,
saj skupno življenje vse prej je, kot šala!
Za svoje otroke lep dom sta zgradila,
ljubezen sta starševsko nam podarila.
Draga starša Marija in Ivan, še enkrat iskrene čestitke za vajino zlato poroko vama
iz src želimo vsi vajini otroci z družinami.
Ko bosta praznovala biserno poroko, oz.
diamantno, se pa spet oglasimo.
Zajčevi s Pijave Gorice
Mladinska stran
5
OTROCI IN MARIJINE ŠMARNICE
PIJAVA GORICA
Pri šmarnicah mi je najbolj všeč, ko pojemo pesmi, beremo litanije in zgodbico.
Traja 20 minut, ob četrtkih pa eno uro. Pri
šmarnicah se zelo zabavamo. Glavni pa so:
Klavdija, Damjana in kaplan Janez. Vedno
mi je zelo všeč.
Maruša
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo peli.
Vsako leto bom hodila k šmarnicam. Animatorki sta Damjana in Klavdija, ki igra
na kitaro.
Zarja T.
KAKO ČASTIMO MARIJO - IG
Vsi smo se zbirali pred cerkvijo, nekateri
starejši so že šli molit, medtem ko smo se
otroci lovili zunaj in se zabavali. Kmalu smo
morali v cerkev, saj so se že čez 5 minut začele šmarnice. Peli smo pesmi v čast Mariji,
molili, brali litanije, g. župnik, sestra Marija,
sestra Cilka ali g. kaplan pa so brali zgodbo,
ki se vsak dan nadaljuje. Naslov ji je Radovedna Eva. Žal bo šmarnic še prehitro konec,
a bodo gotovo še naslednje leto pa še po
naslednjem letu…
Erika
Veliko novih stvari sem izvedela skozi Evino
zgodbo. Večkrat sem tudi sama glasno brala
zgodbo za druge. To mi je bilo všeč. Najboljša zgodba mi je bila K Mariji na Brezje. Saj je
bila tam zadovoljna tudi Eva. Nežka Grmek
MATENA
šmarničarji iz Matene
DOBRAVICA
Šmarnice na Dobravici smo imeli do 20.
maja, nato so se zaradi devednevnice pred
prvim svetim obhajilom nadaljevale na
Igu. Šmarnice je obiskovalo 5 otrok. Otroci
so brali zgodbo o radovedni Evi ter molili
Oče naš, Zdrava Marija, O Gospa moja in
Sveti angel. Pri šmarnicah je bila otrokom
IŠKA VAS
najbolj všeč zgodba o radovedni Evi. Po
K šmarnicam sem redno hodila v Iško končanih šmarnicah pa so otroci uživali
vas. Všeč mi je bila Evina zgodba. Vsak dan tudi v skupnem druženju in igrah na dvose ji je zgodilo kaj novega in zanimivega. rišču.
Anka
20. ORATORIJ ŽUPNIJE IG 28. 6. – 4. 7. 2010
Za vse otroke, ki si ga želijo. Po dogovoru tudi varstvo pred in po oratoriju.
ANKARAN: počitnice 16. – 21. avgust. Prijave do konca julija ali do zapolnitve mest!
USKOVNIŠKI TEDNI: 18. – 24. julij; 25. – 31. julij; 1. – 7. avgust
IG
Zgodilo se bo, Sporočila
6
MATENA – 6. DAN ŽUPNIJE IG
V nedeljo 4. julija bomo že drugič v Mateni obhajali dan župnije.
Matenčani so znova pripravljeni organizirati to praznovanje.
Sveta maša bo pod šotorom (od gasilskega doma proti Brestu).
Sveta maša - kosilo – srečelov – druženje
Vabljeni, da sodelujemo na različne načine, kakor bo potrebno,
posebej pa s svojo veselo udeležbo. vaščani Matene
SLOVENSKI EVHARISTIČNI KONGRES 13. 6. 2010
Odhod avtobusa ob 7.30 izpred cerkve. • ob 11.00 sv. maša - somaševanje bo
Radi bi bili čim prej v Celju na stadionu.
vodil vatikanski državni tajnik S. Em.
kardinal Tarcisio Bertone, SDB
Ob 9. uri se bo začel duhovni praznični • beatifikacija Alojzija Grozdeta
• in procesija z Najsvetejšim
spored.
Ižanci bomo po zaključku odšli
• zbrane bo nagovoril misijonar Pedro
na kosilo in obiskali spominski park
Opeka
• na stadion bodo v procesiji prinesli – grobnico v Teharjih.
Doma boste lahko spremljali dogajanje
podobo Marije Pomagaj z Brezij
• pripravili se bomo na sv. mašo
preko radia Ognjišče in na TV.
ZAKRAMENT KRSTA so prejeli: Jakob Drobnič, 8.5. na Igu, Kočevska cesta 126, Pijava
Gorica; Tjaša Uršič, 9.5. na Igu, Iška Loka 38; Ivan Kuzma, 23.5. na Igu, Pri mostiščarjih 9,
Ig; Jan Marinkovič, 23.5. na Igu, Matena 46; Jon Krebs, 23.5. na Igu, Sarsko 5 B; Nastja
Korpič, 23.5. na Igu, Iška Loka 23 A; Nik Japelj, 23.5. na Igu, Iška Loka 1F; Domen Černič,
23.5. na Kureščku, Ig, Ižanska c. 104 A, župnija Lj.-Rakovnik.
ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA sta si podelila: Marko Mlakar in Ana Kocjan,
29.5.2010, na Kureščku, iz župnije Lj.-Vič.
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Frančiška Škerjanc, 6. 5. 2010, Matena 54. Za sv. maše in v dober namen so darovali: sin Jože,
hčerka Marija, vnuk Tomaž z družino, vnukinja Martina z možem, Ana Ciber iz Matene, Tegljevi iz Iške
Loke, Demšarjevi iz Matene, sosedje Modicevi, družina Bogša, Franc Uršič.
+ Ivan Zalar, 23. 5. 2010, Iška vas 66. Za sv. mašo je darovala soseda Žagarjeva.
IG
Sporočila
7
+ Milka Černič, 25. 5. 2010, Iška Loka 46. Za sv. maše in v dober namen so darovali: hči Angelca z
družino, sin Janez z družino, sin Martin z družino, sosedje Švigljevi, družina Modic iz Iške Loke, Marjan
Župec z družino, Černičevi iz Matene, sosed Vinko Župec z družino in Slavko Župec z družino.
+ Pavla Čuden, 26. 5. 2010, Iška Loka 18. Za svete maše in v dober namen so darovali: mož Martin,
sin Martin z družino, hči Bernarda z družino, hči Silva z družino, vnukinja Petra z družino, vnuk Uroš
z Uršo, vnukinja Simona z družino, vnukinja Natalija z Robijem, vnukinja Ines z družino, vnuka Sašo
in Luka, Cibrovi, Iška Loka 1A, družina Franca Viranta, Hrenova 7, Ig, Tončka Žnidaršič z družino, Mirko
Štrukelj, Matena 5, Družina Modic iz Iške Loke, družina Švigelj iz I. L., Marija Grmek, družina Angelce
Lenaršič, družina Marinke Jager iz Orel, družina Ugovšek, Vinko Strle za družino, Milan Čuden z družino,
Ponikvarjevi iz Staj, Ana Podržaj, družina Šteblaj z Ižanske ceste, družina Železnik, Tegljevi, Iška Loka 4,
družina Regina, Brigita Regina z družino, Opeka, Iška vas 62, družina Dolinšek, Andrejčkovi iz Ponove
vasi, Mici Mavec z Lavrice, Angela Uršič, Angela Grmek, Ižanska c. 146, družina Zgonc s Kremenice,
družina Šivc.
Vsem darovalcem za sv. maše in v dober namen iskren Bog plačaj!
NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 6. 6. 10. navadna nedelja - ob 8. uri sv. maša in telovska procesija, ob 10.30
druga sv. maša in sklep veroučnega leta
Sreda 9. 6. sv. Primož – ob 18. uri sv. maša v Iški
Petek 11. 6. Srce Jezusovo, slovesni praznik, sv. maša ob 19. uri, po maši litanije Srca
Jezusovega in evharistični blagoslov
Sobota 12. 6. ob 19. uri na Igu nedeljska sv. maša; ob 18. uri na P. Gorici
Nedelja 13. 6. 11. navadna nedelja – Slovenski evharistični kongres v Celju – beatifikacija mučenca Lojzeta Grozdeta; v župniji bosta ta dan samo dve maši:
ob 8. uri na Igu in ob 16. uri na Kureščku
Četrtek 17. 6. ob 19. uri priprava staršev in botrov na krst otroka
Sobota 19. 6. romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje, maša ob 10.30
Nedelja 20. 6. 12. navadna nedelja – posvetitev Srcu Jezusovemu - sv. maše ob 8. in 10.
uri, na Kureščku ob 16. uri (tudi molitev za ozdravitev družinskega debla)
Petek 25. 6. dan državnosti, d. p. – ob 19. uri sv. maša na Gornjem Igu
Sobota 26. 6. mašniško posvečenje v ljubljanski stolnici ob 16. uri
Ponedeljek 28.6. ORATORIJ - od ponedeljka do nedelje
Torek 29. 6. sv. Peter in Pavel – sv. maše ob 8. in 19. uri, na P. G. ob 18. uri; g. nadškof
in metropolit dr. Anton Stres prejme palij v Rimu
Tridnevna pobožnost v juliju na Kureščku bo v četrtek (1. 7) in petek (2. 7) ob
16.00 uri, v soboto (3. 7.) pa ob 10.00 uri; čaščenje Najsvetejšega od 9. do 10. ure.
IG
Petek 2. 7. prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu
Sobota 3. 7. sv. Tomaž, apostol – prva sobota, pobožnost v čast Marijinemu srcu in
molitev za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice
Nedelja 4. 7. 14. navadna nedelja – 6. DAN ŽUPNIJE v Mateni - izseljenska nedelja –
sklep oratorija – spravna slovesnost v Kočevskem rogu ob 11. uri
Ponedeljek 5. 7. SV. CIRIL IN METOD, slovanska apostola, zavetnika Evrope in glavna
zavetnika ljubljanske nadškofije – sv. maša ob 19. uri
Torek 6. 7. ob 18. uri sv. maša na Kremenici v čast sv. Urhu
Nedelja 11. 7. 15. navadna nedelja – ŽEGNANJE V MATENI ob 10. uri
Ponedeljek 12. 7. sv. Mohor in Fortunat, zavetnika matenske cerkve – ob 18. uri sv. maša v
Mateni
Nedelja 25. 7. 17. navadna nedelja, Krištofova nedelja – blagoslov avtomobilov in
darovi za misijonska vozila
Petek 30. 7. DUHOVNI SEMINAR NA KUREŠČKU – 1. dan, začetek ob 9. uri, sklep s sv. mašo
ob 18. uri – voditelj p. James Manjackal
Sobota 31. 7. DUHOVNI SEMINAR NA KUREŠČKU – 2. dan, začetek ob 9. uri, sklep s sv. mašo
ob 18. uri; sv. Ignacij Lojolski – ob 18.00 sv. maša na Dobravici
Nedelja 1. 8. 18. navadna nedelja – DUHOVNI SEMINAR NA KUREŠČKU – 3. dan, začetek
ob 9. uri, sklep s sv. mašo ob 16. uri
Tridnevna pobožnost v avgustu na Kureščku bo v četrtek (5. 8.) in petek (6.
8.) ob 16. uri, v soboto (7. 8.) pa ob 10. uri; čaščenje Najsvetejšega od 9. do
10. ure
Petek 6. 8. Jezusova spremenitev na gori, praznik, sv. maša ob 19. uri – prvi petek:
zadoščevalna pobožnost v čast Srcu Jezusovemu, obisk in obhajilo bolnikov
na domu
Sobota 7. 8. prva sobota – molitev za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice
Torek 10. 8. sv. Lovrenc, diakon, mučenec - ob 18. uri sv. maša na Sarskem
Nedelja 15. 8. MARIJINO VNEBOVZETJE – sv. maše 8. in 10. uri, Pijava Gorica 9. uri,
Kurešček 10. in 16. uri
Ponedeljek 16. 8. sv. Rok – ob 18. uri sv. maša na Kremenici
Nedelja 22. 8. 21. navadna nedelja – ob 10. uri žegnanje na Visokem
Nedelja 29. 8. 22. navadna nedelja – žegnanje na Kureščku: sv. maše ob 8. in 16. uri,
od 9. do 16. ure čaščenje Najsvetejšega
Sreda 1. 9. obletnica kronanja Marijinega kipa na Brezjah
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku v četrtek (2.9.) in petek (3.9.) ob
16. uri, v soboto (4.9.) ob 10.uri.
Petek 3. 9. prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu, ob 19. uri sv. maša
in pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
Sobota 4. 9. prva sobota – pobožnost v čast Srcu Marijinemu in molitev za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice
Nedelja 5. 9. 23. navadna, angelska nedelja – ob 10. uri ŽEGNANJE V IŠKI