Oglaševanje - Marketing magazin

122 × 84,5mm
248 × 84,5 mm
*oglasi so vedno ravnani na spodnji in/ali
zunanji rob, razen tam, kjer se pojavljajo
v parih
Specifikacije za oddajo:
eps, pdf, jpg, tif format
mere morajo biti 1:1 z dodanim
prostorom za porezavo samo tam, kjer
je to posebej določeno
slikovni material, uporabljen v oglasu,
mora biti v visoki ločljivosti, min. 250
dpi, z minimalno kompresijo
cmyk barvni prostor
črkovni material (fonti) v krivuljah
dimenzije so podane kot višina × širina
vektorskemu formatu (eps in pdf ) naj
se priloži jpg dokument v ekranski
kakovosti (za predogled) ali print
122 × 173 mm
59 × 350 mm
59 × 173 mm
122 × 350 mm
Cenik oglasnega prostora
na www.marketingmagazin.si za leto 2013
Dimenzije in format za banner na internetni strani:
1 teden
1 mesec
768x90 zgornji banner
370,00 €
1.200,00 €
300x250 stranski banner
290,00 €
1.000,00 €
Format bannerjev: flash ali animirani gif.
Splošna navodila
1 Rok za oddajo oglasov je 3 delovne dni pred objavo.
2 Oglasi morajo biti izdelani v formatih gif, jpg, png ali swf.
3 Izdelava oglasov v flash formatu naj bo pripravljena v verziji 6 do 8.
4 Največja dovoljena teža oglasov ne sme presegati 35 k.
5 Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik.
6 V podjetju marketingmagazin si pridržujemo pravico, da oglas zavrnemo.
7 Cenik velja od x. x. 2013 (DDV ni/je vključen v ceno).
Tehnična navodila
1 swf file je vedno transparenten, neglede na to kakšen background color izberete, zato je nujno na
zadnjem layerju narediti željeno barvo oglasa. (ali pustite transparentnost)
2 v nevidni layer ali button, je treba dodati kodo za merjenje klikov in prikazov:
on (release) {
getURL(_root.clickthru, "_blank");
}
3 Povezavo na klik bannerja, pa pošljete po mailu zraven swf file-a.
MARKETING
MAGAZIN