Posebno vabilo za organizacije, podjetja

Povabilo na 3. zasavski tek in hojo za upanje – POMOČ ZA SAMOPOMOČ
Zasavski VDC (http://www.vdc-zagorje.si/) pod okriljem slovenskega združenja za boj proti raku dojk
Evropa Donna (http://www.europadonna-zdruzenje.si/) v Europarku v Zagorju ob Savi že tretje leto
zapored organizira Tek in hojo za upanje. Prireditev bo potekala v sredo, 1.10. 2014, od 10. ure
dalje, s startom ob 11. uri. Trasa je primerna za invalide, starejše in otroke, saj je dogodek poleg
promocije zdravja, namenjen predvsemvzpostavitvi enakih možnosti, socialnem vključevanju,
medgeneracijskem druženju, medsektorskem povezovanju in solidarnosti.
V letu 2013 je skupaj z nami teklo ali hodilo preko 900 udeležencev različnih starosti in različnih
ustanov. Z akcijo želimo prispevati k čim boljši ozaveščenosti in združiti vire pomoči za čim širši krog
ljudi. Želimo biti aktivni in prispevati k pozitivnim spremembam v naši družbi. Stremimo k cilju, da bo
vsak posameznik v prvi vrsti odgovoren zase, da bo znal v kritičnih situacijah poiskati podporo ter bil
pripravljen pomagati soljudem.Vzgoja za družbeno odgovornost je temelj človeškega razvoja – naše
prihodnosti.
Z udeležbo svoje organizacije in zaposlenihboste lahko realiziraliizpolnitev zakonskih obveznosti na
področju promocije zdravja na delovnem mestu (32. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu). S
sodelovanjem na teku in hoji boste pridobili potrdilo, da so vaše podjetje in v njem zaposleni aktivno
sodelovali nadobrodelni športni prireditvi, katere namen je med drugim tudi ohranjanje zdravja
zaposlenih. Poleg teka ali hoje bodo na dogodku vsi udeležencideležni brezplačnega merjenja pritiska
in krvnega sladkorja, vsak pravočasno prijavljen udeleženec pa bo prejel tudi majico EuropaDonna.
Zavedamo, da delovni proces ne sme biti moten, želimo pa si, da sedogodka iz vsake zasavske
organizacije (vsaj simbolično) udeleži vsaj en zaposlen.
Tudi letos bomo poskrbeli za dobro medijsko pokritost dogodka, v katero bomo vključili tudi
informacijo o sodelovanju vašega podjetja ter odgovornem ravnanju do zaposlenih in družbenega
okolja.Na sami prireditvi vam ob vnaprejšnjem dogovoru nudimo možnost predstavitve
dejavnostina stojnici (z vašimi predstavniki), ali namestitev večjega reklamnega napisa na prizorišču.
STARTNINE NE BO, DOBRODOŠLI BODO PROSTOVOLJNI PRISPEVKI. Namenili jih bomo projektu
POMOČ ZA SAMOPOMOČ, v okviru katerega bomo omogočili praktično usposabljanje in
izobraževanje zasavskih pedagoških delavcev, vzgojiteljev, staršev z učinkovitimi prijemi in terapijami
za podporo osebam s cerebralno paralizo. Del sredstev bomo namenili triletnemu dečku s cerebralno
paralizo, Jaku Krebsu (njegova mama Petra Golob je iz Zasavja), ki nas je medsektorsko povezal v
prepričanju, da lahko vsak – ne glede na organizacijsko obliko, poslanstvo in delovno področje,
naredi korak naprej. KORAK ZA POMOČ ČLOVEKU IN KORAK ZA SAMOPOMOČ.
Ob 30. obletnici VDC Zagorje ob Savi smo se odločili, da damo še večji poudarekmedsektorskemu
povezovanju z okoljem. Pri organizaciji dogodka smo se povezali s Fundacijo Jakec in čarobna lučka,
neprofitno, nevladno ustanovo za pomoč Jakcu in drugim invalidnim otrokom
(http://www.carobnalucka.si/, ter zasavskimdruštvom Sonček (http://soncek-zasavje.si/).
Prostovoljne prispevke ali donacije lahko nakažete na tekoči račun fundacije:
Delavska hranilnica .d.d, IBAN: SI 56 6100 0000 6835 646, SWIFT ali BIC: HDELSI22
In kdo je Jaka in kaj je zasavsko društvo Sonček?
Jaka je že velik fant, saj je letošnjo pomlad praznoval tretji rojstni dan. Juhej! Po naravi je radoveden,
rad raziskuje in spoznava nove stvari. Je zelo bister in pameten fant, ki bi dal vse na tem svetu, da
pride tisti dan, ko bo lahko samostojno sedel, se gibal, igral s prijatelji in …hodil. Glava si želi, a telo
ne zmore. Jakčeva zgodba je realnost tisočih otrok s cerebralno paralizo, ki pa ni bolezen, temveč
stanje. Stanje, ki se z ustrezno in pravočasno obravnavo lahko izboljša.
Zasavsko društvo za cerebralno paralizo - Sonček se trudi pomagati in olajšati vsakdanje življenje
ljudem, katerim vsakodnevna opravila zaradi težke gibalne ali psihomotorične prizadetosti
predstavljajo nerešljiv problem in so povsem odvisni od pomoči drugih. Zasavsko društvo Sonček šteje
preko 100 članov, od tega je kar 36 oseb težko gibalno oviranih oziroma psihomotorično prizadetih.
Večina teh je otrok, ki so trajno vezani na invalidski voziček. Delovanje društva Sonček je neprofitno,
prostovoljno in neodvisno.
V želji, da sev sredo, 1.10.2014 ob 10. uri v Europarku v Zagorju ob Savisrečamo v čim večjem
številuin s tem pokažemo, da so zasavskim organizacijam in posameznikom zdravje, enake
možnosti, solidarnost in družbena odgovornost resnično vrednota, Vas lepo pozdravljamo.
Za nadaljnje informacije in prijave udeležencev smo vam na voljo do srede, 24.9.2014:
•
Heda KOVAČ, 051 334 860, [email protected]
•
Robi LAZAR ,031 251 578, [email protected]
v.d.direktorice VDC Zagorje ob Savi:
mag. Špela REŽUN