Pobegla risa pokonca..

04.02.2014
POP TV
Torek
Oddaja: 24 ur zvečer - 22:15 (poglej)
Št. gledalcev: 117.783, Rating: 6,2%, Delež: 22,6%
Država: Slovenija
1/2
Trajanje: 04:00
Pobegla risa pokončala gamsa
POP TV, 4.2.2014, 24 UR ZVEČER, 22:15
EDI PUCER: Nadaljujemo v Ljubljani, v ljubljanskem živalskem vrtu sta risa ponoči pobegnila iz
ograde, ki so jo poškodovala podrta drevesa in pokončala gamsa. Do zdaj ju še niso ujeli.
Oskrbniki upajo, da se bosta vrnila k plenu, zato so jim nastavili pasti. V Živalskem vrtu pravijo, da
so napad pobeglih risov na kakšno žival pričakovali, nista pa nevarna za ljudi.
BARBARA MIHELIČ (strokovni vodja, ZOO Ljubljana): No, najbolj nas je skrbelo za rise, zato
smo šli pogledat tja in ugotovili, da sta po sledovih obe živali zapustili svojo ogrado. Sta sicer šli
večkrat ven, večkrat noter, ampak ko smo nadaljevali pot naprej, dve ogradi naprej, se prebili do
tja, smo ugotovili, da je samec gamsa mrtev in da je bil pač zelo verjetno uplenjen s strani risa.
PUCER: Popoldne je sicer več ljudi klicalo na številko 113, da je videlo pobegla risa, približno tri
kilometre od živalskega vrta. No, ekipa Živalskega vrta je skupaj z biologi na terenu ugotovila, da
so v snegu sledi mačka in ne risa. V Živalskem vrtu zato občane prosijo, naj pred klicem
preverijo, ali res vidijo risa. Pred živalskim vrtom je Barbara Bašič. Barbara, kako pa naj
prepoznamo risa, čeprav je verjetnost, da bi ga srečali precej majhna.
BARBARA BAŠIČ: Res je, Edi, risi so zelo plahe živali. Sicer pa je z menoj vodja veterinarske
ambulante v živalskem vrtu Pavel Kvapil. V Živalskem vrtu ste v opozorilu zapisali, da naj se
ljudje prepričajo, pren kličejo, da so videli risa. Kako se je torej potrebno prepričati?
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
PAVEL KVAPIL: Najbolje se ugotovi po velikosti same živali. Moramo računati, da naši risi so
imeli okoli 20 kil telesne teže, torej je to žival, štirikrat večji približno kot mačka. Tudi zapušča
večje sledove, kateri so približno sedem centimetrov veliki.
BAŠIČ: Kje sta torej risa? Po zadnjih informacijah ste z zelo veliko verjetnostjo trdili, da sta na
območju Živalskega vrta, z gotovostjo pa tega ne morete trditi. Torej, kje naj bi se risa zdaj
trenutno nahajala?
KVAPIL: Mi, po posvetovanju z biološkim oddelkom Univerze v Ljubljani predvidevamo, da glede
na teritorialnost risov se nahajajo še zmeraj v bližini in torej v Živalskem vrtu ali v okolici Rožnika.
BAŠIČ: Prosto hodita naokoli, kaj pa druge živali? To pomeni, da so še vedno ogrožene, da jih
lahko napadejo, uplanita, kako je pač to za druge živali?
KVAPIL: Danes sta že uplenila gamsa. Torej, zopet predvidevamo, da se bodo obnašali tako kot
divje živali in se bodo vrnili k svojemu plenu, se pravi k gamsu, v drugem primeru se lahko
spomnijo, da imajo obilico hrane tudi v svoji ogradi in mislimo, da obstaja velika možnost, da se
vrnejo tudi tam.
BAŠIČ: Vi jih tudi hranite, ampak vseeno obstaja velika verjetnost, da bosta postala lačna. Kaj pa
to pomeni?
KVAPIL: Dejansko to pomeni prav to, da upamo, da ko bosta postala lačna, bodo šli ali na plen,
kjer jih lahko ujamemo, ali nazaj v svojo ogrado, kjer so navajeni rednega pridobička hrane.
BAŠIČ: Kaj pa z ostalimi živalmi, tistimi bolj nevarnimi, kje se te živali nahajajo?
KVAPIL: Vse bolj nevarne živali so že od nedelje zaprte v notranjih prostorih, torej takoj ko smo
predvidevali nevarnost so zaprti na varnem.
BAŠIČ: V prihodnjih dneh boste torej še vedno imeli naprej 24 urno dežurstvo. Pravite, da je
varno, pa vseeno, če srečamo živali, ki jo pač ljudje nismo ravno vajeni, kako svetujete, da naj
ravnamo?
KVAPIL: Risi so zelo plašne živali, se pravi, če ga bo kdo srečal bo to načeloma zelo velika sreča
in ga bo z največjo verjetnostjo videl od daleč. V takšnem primeru seveda obvestite 112 ali
direktno Živalski vrt in imamo pripravljeno intervencijsko ekipo, katera bo šla žival ulovit.
04.02.2014
POP TV
Torek
Oddaja: 24 ur zvečer - 22:15 (poglej)
Št. gledalcev: 117.783, Rating: 6,2%, Delež: 22,6%
Država: Slovenija
2/2
Trajanje: 04:00
BAŠIČ: Gospod Kvapil, najlepša hvala. Edi, toliko iz živalskega vrta.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
PUCER: Zdaj veste kako ravnati če vidite risa.