Mladinska pesmarica 2011 PDF - Župnija Celje

Pesmarica mladinskih pesmi 2011
Župnija Celje – Sveta Cecilija
1. ABRAHAM JE BIL BREZ SINA (Srečanja)
e
D
e
D
Abraham je bil brez sina, vendar Bogu je
verjel,
a
e
D
e
Mojzes sam je pasel čredo, ko je grm zagorel.
D
e
D
Samuel je spal v templju, ko ga klical je
Gospod,
a
e
D
e
v votlini je Elija končno zvedel, kdo je Bog.
G
D
C
G DG
To so srečanja človeka in Boga, to so
srečanja duha.
D
C
G H7
To so srečanja človeka in Boga, to so srečanja.
Peter je sedel v čolnu in Matej denar je štel,
Pavel pa je padel s konja, ko je Jezus mimo
šel.
Magdalena je grešila in Zahej je goljufal,
tik pred smrtjo se razbojnik je na križu pokesal.
Odp.
Mnogi so ljudje že našli v Jezusu prijatelja,
Božje znamenje je svetu, brat človeka
vsakega.
Tudi danes se kristjani s Kristusom srečujemo,
priče vere smo za tiste, ki še vedno dvomijo.
Odp.
Brat, sedaj si ti na vrsti, da se srečaš z Jezusom.
Sestra, zdaj se ti odloči za življenje s Kristusom.
Odp.
2. ALELUJA (hrvaška)
DAG
D GD
A
D A
DAG D
Župnija Celje – Sveta Cecilija
G
A-le-lu-ja, a-le-lu-ja, A-le-lu-ja, a-le-lu-ja.
D
A
Boga slavimo, ki v nebesih je,
D
A
Boga slavimo, dela čudeže.
D
A
Slavimo ga, ker dober je.
D
G
A
Slavimo ga, ker On je Bog. Aleluja…
Pojmo Bogu, ki usmiljen je.
Pojmo vsi, glasno prepevajmo.
Pojmo, ker resnično dober je.
Pojmo vsi, ker On je Bog. Aleluja…
Vzklikajte Bogu, ki usmiljen je,
vzklikajte sestre, bratje vzklikajte.
Vzklikajte, ker mogočen je,
vzklikajte, ker On je Bog. Aleluja…
3. ALELUJA, JEZIS ŽIVI
E
A Fis
H
E
A H7
E
Aleluja, aleluja, Jezus živi! Aleluja, aleluja, smrti
več ni!
a
E
a
E
Bila sta le angela, ko h grobu je prišla
Gis
cis
Fis
H
Magdalena objokana, oznanjala sta:
Učence in žene pregnal je preplah,
a zbrani že tretji dan so peli na glas:
In Mati je v žalosti molila Boga,
ko pesem ji radosti privre iz srca:
Je volja izpolnjena in človek otet,
ljubezen nevidena rešila je svet.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Odšel je k Očetu v slavo neba,
a vedno smo združeni v objemu Duha.
Vse, kar je ustvarjeno, pred Njim zdaj kleči
in Kralju mogočnemu stvarstvo doni:
4. ALELUJA, JEZUS ŽIVI
G
D
d
e
Aleluja, Jezus živi. Premagana je smrt ljudi več
teme greha ni,
a
e hC h e hC D
večen, ne umre, On živi, On živi. _
G
D
d
On začetek je in konec, alfa, omega, jagnje
Božje, ki odpušča,
e
a
e hChe hC D
Rešitelj je sveta, Ljubezen je mogočna, On živi,
On živi.od začetka
C
D
G
Jezus Gospod zares živi. – zaključek
5. ALELUJA
D
G
g
Dal si čisto mi srce, dal odprte mi roke,
D
A7
D7
dal si čustva mi in dal si mi razum, dal svobodo
da lahko,
G
g
D
A7
D
sam o vsem odločam se, zasadil vame vero in
pogum.
G
D
Zato bom vedno hodil za teboj,
A7
D
D7
Župnija Celje – Sveta Cecilija
zato bom vedno hodil za teboj. Evangelij bom
živel,
G
g
D
A7
D
alelujo ti bom pel in vedno hodil za teboj.
Dal si novih mi moči, luč prižigal mi v temi,
kadar padel sem si vedno me pobral.
Ko zašel se stran s poti, ti v ljubezni vztrajal si;
da rešil bi me, Sina si poslal.
Ko po tvoji poti grem, sem vesel, saj dobro
vem,
da na koncu te poti me čakaš ti.
In ko čas me bo vzel, vem, da k tebi bom
prišel
in alelujo z angeli bom pel.
6. ALELUJA
D
A
C
G
Aleluja, aleluja, pojemo Ti aleluja,
B
F
e A
D
aleluja, aleluja, pojemo Ti, o Gospod. (2x)
D
A
D
A
Poslušajmo in sprejmimo Gospodovo besedo,
D
A
D
A
glas Gospodov vsem prinaša mir, veselje v
srca naša. Odp.
Kjer dva, trije zbrani bodo v Jezusovem imenu,
bo prihajal, v njih prebival, v njih bo srca
razplamteval. Odp.
7. ALELUJA TEBI, BOG
(D7)
G
A
Življenja radost v meni prepeva,
Župnija Celje – Sveta Cecilija
D D7
G
ker Bog je stopil na mojo pot.
(D7) G
A
Tako pričel sem življenje novo
D D7
G
in končno našel svojo pot iz zablod.
G
E7 a
Aleluja, moj Gospod, a-aleluja!
D7
G
Aleluja, tebi Bog, a-aleluja!
G
E7 a
Aleluja, moj Gospod, a-aleluja!
C c G
e D7
G
Aleluja, Tebi Bog, aleluja!
Ko Bog prišel je v življenje moje,
pregnal temo je, nemir in greh.
Zato hvaležen mu zdaj prepevam,
saj On je Sonce, moja radost in smeh. Odp.
8. ANGELČEK VARUH MOJ
G
D7
Angelček, varuh moj, varuj me ti nocoj,
G e
a
D7 G
varuj me ti nocoj, angelček moj,
D7
G e a D7 G
varuj me ti nocoj, angelček moj.
G
D7
Bog pa je stvarnik moj, ustvaril me je na svet,
G
e a
D7 G
Bog, pa mi daj še to noč preživet,
D7
G
e a
D7 G
Bog, pa mi daj še to noč preživet.
G
D7
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Ti boš pri meni spal in me boš varoval,
G
e a D7 G
jaz pa bom sanjal tiho kraj te,
D7
G e a
D7 G
jaz pa bom sanjal tiho kraj te.
9. ASSISI, MESTO RADOSTI
e
C
D
G
Assisi, mesto radosti, mogočen v svoji si lepoti,
e
C
saj v tvoji senci živela sta človeka,
D
G
ki iskala sta bogastvo za nebesa.
V ponižnosti, uboštvu sta srečala Boga,
z ljubeznijo odkrivala meje resničnega sveta.
V molitvi moči iskala sta,
a nam pokazala sta pot do Stvarnika sveta.
C
D
G
e
Povzpnimo se v nebo, saj asiške ceste nas
vabijo,
C
D
G
G7
povzpnimo se v nebo, k Frančišku in Klari nas
kličejo,
a
D
G
e
da tudi mi spoznali bi svobodo v ljubezni,
C
D
C
D
da tudi mi spoznali bi smisel strpnosti.
V prijateljstvu odkrije milijone se stvari,
vsak delček človeka ponovno zaživi.
V ljubezni srce se z lahkoto umiri,
vsi hodimo po isti poti, hrepenimo po večnosti,
zato...
Povzpnimo se v nebo... smisel strpnosti. (konec
DG)
Župnija Celje – Sveta Cecilija
10. BIRMANSKA (Moje telo je posoda)
C D h e C a7 D4 D7
Uuuu...,
G
C/G G
Moje telo je posoda Svetega Duha - ogenj v
meni.
G
C/G G
Moje telo je posoda Svetega Duha - ogenj v
meni.
C D G C De
Sveti ogenj v meni tli, Bog me ljubi, mi govori,
C D h 7 e saj mi daje modrost, da moja
krepost a 7
D D7
ga v plamen goreč spremeni.
G
CDG
Plamen življenja prenavlja duha, e C
a7 D7
v njem Sveti Duh j e navzoč!
G C D e a7 D7 G D7
Čutim, kako se dotika srca, mi daje luč in
pomoč!
Božja ljubezen iz drobnih čudes mi brez besed
govori,
iskro svetosti razpiha v kres, z njim živo
verokrepi.
G h e G D heC Es FG
Ogenj v meni! Ogenj v meni! Ogenj v me—ni!
11. BLAGOSLOVI NAJ TE GOSPOD
F
B
d
C7
Blagoslovi naj te Gospod in te varuje,
F B
d
C
naj sije mu obraz nad tabo, naj ti bo milostljiv.
B
C
F d B C7
Naj bo Njegov pogled nad teboj in mir naj ti
podeli. F
B
F C7 F
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Blagoslovi naj te Gospod, tebe Leon, brat.
d C/E F
B F/A C
Nai bo blagoslov, nai bo blagoslov,
F F / E d
C B F/A C7 F
naj bo božji blagoslov s teboj in te varuje.
F B
d
C7
Benedikat tibi Dominus et custodiat te,
F
B d
C
ostendat faciem suam tibi et miseratur tui,
B
C F d B C7
covertat voltum suum ad te, ed det tibi
pacem.
F
B F C7 F
Dominus benedicat, frater Leon, te.
d C / E F B F / A C Benedi—i—
cat, benedi—i—cat,
F F / E d C B F / A C 7 F benedicat
tibi Dominus et custodiat
12. BOG JE Z NAMI
G
C D
G
Petje ptičev me zbudi, žvrgolenje lepše jutro
naredi.
G
C
D
G
(C G)
Zapojem z njimi pesem si, z ljubeznijo do vseh
ljudi.
Zakaj jezil bi se na svet, zakaj moril bi sebe
spet.
/:Saj Bog skrbi in govori:
»Ne boj se, ti v mojih rokah si.«:/
G
C
D
G
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Veselimo se, zavriskajmo, v Bogu živimo.
G
C
D
G
Zaupajmo, prepevajmo, Bog je z nami, tu živi.
(2x)
Ko naša pesem zaživi, ko srce se razživi.
/:Skrbi več ni in ni noči, Božja luč vse razsvetli.:/
Odp.
13. BOJIM SE SAMOTE (Nov korak)
G
e
C
D
Bojim se samote, bojim se hrepenenja,
G
e
C
D
bojim se življenja, ker ne vem več kaj je prav.
C
D
G G7C
D
G G7
Rad bi šel po tvoji poti, rad bi ljubil kakor ti.
C
D
GD e
C D
GG7
Res se trudim, a le človek sem, človek sem,
brez moči.
C
D
G
e
Hodim po tej poti, a moj duh je še mehak,
C
D
G G7
padam, vendar vztrajno grem naprej.
C
D
G
e
Vem, da bom napravil še na tisoče napak,
C
D
G
a daj mi moči za nov korak.
Kot čoln brez krmarja, kot bilka brez opore,
v nevihti življenja sem svetilnik brez luči.
Rad bi šel po tvoji poti, rad živel bi kakor ti.
Res se trudim, a le človek sem,
človek sem, brez moči. Odp.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
14. BOŽIČNA
D
G
D
G
A
Gledam te, detece nebeško, vonjam tvoje
otroško telo;
D
G
D
A
D
G
A
D
naj ti bo lepo, naj ti bo toplo, sprejemam te z
ljubeznijo.
h
A
G D
Ti, ubogo dete, si moj neskončni Bog,
h
G
A
ti, ki piješ na prsih človeške matere,
h
A
G
D
ki ti očka poje, preden sladko zaspiš,
e
G A
D
(D DdimD)
prinašaš mir- to božično noč.
Vidim, detece nebeško, vabiš me z belimi
ročicami,
tvoje očke govorijo, naj se ne bojim,
saj si le nebogljen otrok. Odp.
Gledam te, detece nebeško, si res prišel, da
me rešiš solza?
Blagoslovi me, nedolžno jagnje Božje,
ki odjemlješ greh sveta. Odp.
15. BOŽIČ
G
C
D
G
Miza polna je dobrot, vse nekoga čakajo.
C
D
Kdo bo tisti, ki bo prišel, kdo bo tisti?
G
C
D
G
Mi pa urejamo, svečka sem, prtiček tja.
C
D
G
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Kdo bo tisti, ki bo prišel, kdo bo tisti? Le kdo
bo?
C
D
G
Dve postavi hitita v temno noč.
C
D
GC
D
G
Nihče ju videl ni, nihče hotel. Dve postavi in
temna noč.
Tu toplo, vsi skupaj smo, na šipi roža od mrazu.
Je kdo sam v noči tej, je kdo sam?
Vse pripravljeno je zdaj, a nikogar ni bilo.
Vse res naredili smo, a vrata zaklenjena so.
Odp.
Božič je, Božič vsepovsod. Okoli nas in
vsepovsod Božič.
A v srcu našem, a v srcu našem, a v srcu
Božiča ni.
Sklanjam se nad jaslice, moj Gospod tam
mirno spi.
Ali pa je zunaj kje v mrazu.
Iščem vsako sled za Njim in nikogar ne pustim,
da odšel bi praznih rok, saj v vsakem, je moj
Gospod.
Božič je, Božič vsepovsod. Okoli nas in
vsepovsod Božič.
Božični dan, je vsak dan.
Dve postavi hitita v temno noč. Nihče ju videl
ni, nihče hotel.
Dve postavi in temna noč. Božični dan je vsak
dan.
16. ČAKAJ IN MOLI BOGA
A cis D2 A cis D2
Čakaj in moli Boga, čakaj svetlobo z neba.
fis E D
G D E
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Verujem obljubi tej, v njej je moje upanje, f i s
E D E A
moja moč in trdna tla, čakam Boga.
Ostani v mestu, miruj, obljubo očeta pestuj.
Saj v Jeruzalemu Duh se razlije v srca, da o
meni pričali bi brez meja.
Prosi in dano ti bo. Trkaj, odprlo se bo.
Kajti Oče podari iz ljubeče polnosti Svetega
Duha vsem, ki prosijo.
17. ČASTIM TE, GOSPOD
F
a
B C7 d
B
gC7 F a
B C7
Častim te, Gospod. Zaslužiš vse časti. Častim
te, Gospod,
d
B
C C7 B
F
g
C
nihče ni kot si ti. Častim te, moj Bog,
mogočen, veličasten
B
F
G
C7 F
in neizmerno dober. Častim te, moj Bog.
Častim te, Gospod, ki Človek Bog si bil.
Častim te, Gospod, ljubiti si učil.
Častim te, Gospod, ti moj vodnik, pastir.
Častim te, Gospod, zdravnik, miru izvir.
Častim te, Gospod, resnice luč, modrost.
Častim te, Gospod, usmiljenje, svetost.
Častim te, Gospod, Odrešenik sveta.
Častim te, moj Kralj, kraljestva Božjega.
18. ČE LETAL BI (Človek sem)
C
a
Če letal bi kot ptica po nebu,
F
G
Župnija Celje – Sveta Cecilija
videti bi znal drobne stvari,
C
a
če tekal bi kot srna na begu,
F
G
bi premagoval neskončne poti.
F
G
C
a
Če bil bi gora, bi dolino varoval;
F
G
C
a
če bil bi žitni klas, bi vetru šepetati znal.
F
G
C
a
Če bil bi morje, bi mirno, mirno valoval;
F
G
C C7
če bil bi sonce, bi sijal.
F
G
C
C7
A le človek sem in to bom ostal - trenutek v
večnosti.
F
G
Da, le človek sem in sploh mi ni žal,
C
C7
rastem v svoji majhnosti.
F
G
C
V sebi odkrivam brezmejne širine, skrivnostne
globine,
a
F G
C
ki nikoli jim ne pridem do dna - samo srce jih
lahko zazna.
Če bil bi svetla zvezda na nebu,
vodil bi ljudi, jim svetil v temi.
In če bi bil podoben galebu,
nad oblaki bi pozabil skrbi.
Če bil bi voda, bi prepire pogasil;
če bil bi ogenj, bi led v srcih vseh ljudi stopil.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Če bil bi mir, bi se povsod po svetu naselil
in vsem bi upanje delil. Odp.
19. ČAS ŽIVLJENJA
C
a
e
a
Čas življenja je v tvojih rokah,
F
C
d
G
lahko se umirim, v tebi je moj mir.
C
a
e
a
Ti daješ varnost mi, v tebi vse se spremeni,
F
C
d G7 C
Daj močno mi srce, trdno le s teboj.
a
F
G
C
Skrb me tare že preko vseh moči,
d
G
C
G7
Strt sprašujem, kakšen bo nov dan.
a
F
E
a
Vendar ti me ljubiš, to jaz vem.
D7 G D7 G
C G7
Oče, bodi ti z menoj. Odp.
Hlastam,tekam od jutra do noči,
kot jetnik vklenjen zdaj ječim.
Prosim, pridi, osvobodi me,
varno hodil bom s teboj. Odp.
Smisel dneva ostaja mi zakrit,
brez moči jaz gledam čas beži.
Ure, dnevi, leta minejo,
in jaz vprašam, kam se vse zgubi. Odp.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
20. ČASTITE GA
E
cis A
fis H43
Častite ga, slavite ga! Naj se iz vaših ust
dviguje hvalnica!
E
cis A
fis
H43
Častite ga, slavite ga! Iz vaših src naj širi
ogenj se Duha!
A HE cis A fis
H43
Čaka vas, pristopite in mu poklonite daritev
svojih src. Odp.
A H E
cis A fis
H43
Iz srca slavite vsi Boga, ljubezen vam
življenje spremeni. Odp.
21. DAJTE GOSPODU ČAST, PSALM 29
E
A
HE
Dajte Gospodu čast, njegovi sinovi,
dajte mu slavo, pojte mu vsi rodovi,
A
H cis
slavite le njegovo sveto ime
E
A
HE
in z vami poje naj zdaj vsako srce.
cis
A
Glas Gospodov nad vodami,
cis
A
Bog veličastva naj bo z vami.
cis
A
Glas Gospodov je grmenje,
H
ognjenih zubljev je gorenje.
Gospod pretresa puščavo, objema svojo
naravo.
Gospodov veter gozdove razgalja, vse
Župnija Celje – Sveta Cecilija
stvarstvo pozdravlja svojega Kralja.
Gospodu slava se poje, on zmaguje vse
boje.
Na veke on prestoluje in mir svoj nam
daruje.
22. DANES JE ZASIJALA LUČ
a
F
G a
F
G
a
Danes je zasijala luč, luč življenja sredi teme,
F
G
a
F
G
a
razsvetljuje vsako srce, Jezus Kristus ji je ime.
C
d G
C
d
G
Naj puščava ozeleni, od veselja vzklika, žari;
F
e
F CF
d G
tam, kjer suša mori, v živi vodi vse se prerodi.
Odp.
Videli boste slavo Boga, veličastni Gospodov
sijaj,
srcu žalostnemu recite z Gospodom le brez
strahu. Odp.
Rešenik prihaja k vam, svoje mu odprite srce
za ljubezen Boga, ki v rešenje vaše sebe da!
Odp.
23. DANES
E
Tukaj sedim, gledam okrog. Ura beži, odteka
moj čas.
A
In obtičim, kot da sem sam. Meni se zdi, da
težko dojemam.
H
A
Čas je, da vstanemo vsi, zdi se mi, da
predolgo smo sedeli,
H
A
H
Župnija Celje – Sveta Cecilija
skriti v svojem kotu majhnosti, dvigamo
pogled.
E
H
A
H
Danes je prvi dan, ko začenjam vse na novo,
danes je prvi dan, vem, da nočem več nazaj,
danes je prvi dan, ko začenjam vse na novo,
danes je prvi dan, vem, da rabim tvojo moč!
Nove poti, preveč je smeri…
Kje si, moj Bog? V meni kriči…
Zapiram oči, poslušam srce…
Zaslišim le glas ure, ki ustavi se… Odp.
24. DAR LJUBEZNI
C
G
G7
C
Prišel z nebes med nas je, med nas z ljubeznijo.
G
G7
C
Bog nam ga poslal je, da bi pretrgal suženjske
vezi.
Od Boga Očeta, ki ljubi nas zelo,
prišel kot dar ljubezni,kot znak njegove milosti.
C7
F
C
Ljubezen ni ljubezen, dokler je ne deliš.
G
C
Jezus se rodil je, da bi pokazal, kaj ljubezen je.
Ljubezen je dobrota, ljubezen večna je.
Ljubezen je svoboda, ki poruši vse meje.
Če deliš ljubezen, takrat srečen si.
25. DARUJEMO TI
C
aF
G
Darujemo ti to našo pesem,
C
a
F
G
sprejmi jo, Bog, kot dar iz srca.
a G
F a
G
F
Ko bomo sami, bodi z nami ti,
a G
F a
G
z nami ostani, varuj nas vse dni!
Župnija Celje – Sveta Cecilija
C
a
F
G
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja! (2x)
Darujemo ti vse svoje želje,
sprejmi jih Bog, kot dar iz srca. Odp.
Darujemo ti svoje življenje,
sprejmi ga Bog, kot dar iz srca. Odp.
Darujemo ti svoje veselje,
sprejmi ga Bog, kot dar iz srca. Odp.
26. DA, GOPSOD, DOBER SI
D
G
D
A7
Da, Gospod, dober si, ti, Gospod, si moja
moč;
D
G
DA D
da, Gospod, dober si, aleluja!
D
G
D
A
Veselo Bogu vzklikajmo, v ljubezni pojmo
združeni,
D
G
DA7D
Gospod me osvobodil je, aleluja! Odp.
Veselje, moja moč sta v njem, moj branik je
Duh njegov,
v ljubezni poje zemlja mu, aleluja!
Tvoj križ me osvobodil je, tvoje rane ozdravile
tesnobnosti in krivde vse, aleluja!
Res, Gospod, si moja moč, luč, rešenje moje si,
ljubezni tvoji verujem, aleluja!
Bog Abrahamov, Oče naš, Jezus, Rešenik
sveta,
ognja Duh, veselja vir, aleluja!
Hvala za Duha, Gospod, za tvojo milost v srcih
vseh,
hvala za očiščenje, aleluja!
27. DENI ME (Visoka pesem ljubezni)
Župnija Celje – Sveta Cecilija
GeCD G
a
D
Deni me, kakor pečat na svoje srce,
G
a
D
deni me, kakor pečat na svojo roko!
C
G
Zakaj močna, močna kakor smrt je ljubezen,
a
e
trda kakor podzemlje njena gorečnost;
a
D
a
D
GG7
njeni žari so žari ognja, nje plameni,
Gospodovi plameni.
C
D
G
e
Je potrpljiva, dobrotljiva; ni nevoščljiva, ni
brezobzirna,
C
D
G
G7
se ne ponaša, ne napihuje, ne išče svojega.
C
D
G
e
Vse opraviči, vse veruje, vse upa, vse prenaša,
C
D
G eCD
veseli se resnice in ne mine.
Odp.
28. DO DNA
D Dmaj7
h7 -2-3
Do dna si me pretresel.
G
e7
A -4-3
V obupu padel sem na tla.
D
e
fis
G
Ganjen si pritekel, me poljubil, objel.
D
e 7 A4
D
Tvoja se ljubezen ne konča.
h -2G -6Noč. Speče mesto.
h -2G -6Župnija Celje – Sveta Cecilija
Izmenično utripanje luči.
e -7fis -7Dež. Izsušen pogled.
e -7fis -7Mir. Viharne misli.
In dan. Napetost v zraku.
Vsak drvi v svojo smer.
Sam in labirint poti.
Tujec brez želja.
"Kdo sem, kam grem, odkod prihajam?",
nenehno kljuva v glavi.
Opotekajoč korak.
e
C-A
Strah. Kako naprej? Odp.
29. DVIGNITE SE, OTROCI BOGA
C/G G C/G G C D e7 D / f i s
Dvignite se, vi, otroci Boga, ubogi v duhu,
ponižni srca.
C/GG C/G G C D CG
Božje kraljestvo prihaja med vas, to odrešenja
je čas.
e h7
C G C h a7 D
Tebe, Gospod, bom vselej slavil, v tebi počil
bom in se veselil, e h 7 C G a 7
D
Božji prijatelji vzklikajo naj, gledali bodo Boga.
Pridite, pojmo, saj tuje Gospod! Kadar ga
kličem, usliši me rad! Mojih strahov in tesnob
reši me, močno njegovo je ime!
Zdaj obrnimo h Gospodu pogled, kdor ga
bo gledal, bo v njem zažarel.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Ubožec je vpil in uslišal gaje, malim Gospod
dober je.
Srečen je ta, ki bo v Bogu obstal.
Nič mu ne manjka, ker njega je izbral.
Sledite mu, vedno iščite mir; v njem ste
dobrote izvir.
30. FRANCESCO D'ASSISI
C
F
Je Assisi mesto majhno, a v sebi veliko,
C
G
tam živel trgovec Peter je s svojo Piko.
a
F
Imel trgovino je, se pisal Bernardone,
G
denarja – ne vprašte – imel je na tone.
On pa žena Pika, ljubka in fina,
sta leta 1182 dobila svoj'ga sina.
Je najprej bil Giovanni, bi narisal kakšno fresko,
pa je oče rekel: »Ne, naj bo Francesco!«
CGF
G
C
Francesco, Francesco d'Assisi! (2x)
Mama ga je vzgajala v ljubezni, miru, skoz',
nič mu ni manjkalo, nikoli ni bil bos.
S prijatelji prepeval je in žuriral
in skupaj so predajali se sladkemu nemiru.
Hotel je bit' vitez, slaven in bogat,
šel je na vojno, se vrnil kmal' do vrat.
Hudo je zbolel in dolgo je okreval,
a takrat je Bog srce za drugo mu ogreval.
Odp.
Naenkrat je videl svet z novimi očmi,
tam vrabček mu poje, tam zvezda se blešči.
Ves svet tako čudovito narejen je.
A kdo je ta stvarnik, ki daje življenje?
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Itak je to Bog, najvišji naš vladar,
Francesco mu hoče služit' vselej in vsekdar.
Vse, kar je imel, je ubogim dal,
čeprav je oče čisto znorel kmal'.
Francesco mu je dal vse stvari njegove,
pustil vse malike in lažne vse bogove.
Od zdaj ima očeta le v nebesih še,
tam je dom, tam njegovo je srce! Odp.
Se odločil za uboštvo je in preprostost,
saj to k največji Božji ljubezni je most.
Je vprašal Boga, kaj hoče, da stori,
da v temu svetu k'j Božjega nar'di.
»Francesco, daj mojo cerkev popravi,«
on pa gre in si kamnov nabavi.
A kmalu spozna, da to ne gre na tak način,
s svojim življenjem bo gradil on, Božji sin. Odp.
Kmalu več bratov se mu pridruži,
z beračenjem si kruh vsak dan zasluži.
Ljudje jih čudno gledajo: »A ste sploh trezni?«
In oni so res norci, ampak Božje ljubezni! Odp.
To je bil delček iz njegovega življenja,
delček iskanja, po Najvišjem hrepenenja.
Bil resnično svet je, se Bogu ves predal,
v njegovi ljubezni za zmeraj je ostal.
In danes mi s Frančiškom Bogu pjemo hvalo,
da bi vsi bili orodje, da bi iz nas k'j nastalo.
Pri tem sploh nismo sami – ej, ne se bat'!
Vse nas blagoslavlja Francesco, manjši brat!
Odp.
31. GLEDAM TELO
C
d
G
C
Gledam telo, razpeto na križ,
a
d G
C
iz ran še teče, teče kri.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Gledam obraz, ljubeznivo zre na nas ljudi,
iz ran še teče, teče kri.
Gledam srce, stokrat prebodeno za nas,
iz ran še teče, teče kri.
32. GLEJ TE OČKE
A
E
A
fis
Glej te očke kakor zvezde, glej pogled
svoboden kot nebo!
gis cis A
H
Čutiš mir kot rahel veter, ki zdaj veje iz teh
malih src?
Glej ročico ki pomaha in se dvigne kakor
morski val;
ki pomaha proti soncu, da odžene vsak vihar.
A
E
fis
A
Mlad pogled nikoli ne ugasne, če ga vodiš
Jezus ti,
cis
H
A
H7
s tabo skozi žitna polja gremo vsi!
Glej, kako žare obrazi, obžarjeni z žarki
večnosti,
glej temo kako izginja, ko se mlad obraz smeji!
Ko pa se izlije solza, ker se strah priplazi iz noči,
je nekdo, ki nanje pazi, ljubi in za nje skrbi.
Odp.
33. GOSPOD, MOJ BOG
A
DA
E
Gospod, moj Bog, glej, iščem te, Gospod naj
pridem iz teme.
fis
D
A
E
Daj, odpri mi kdaj oči, Gospod, pomagaj mi!
D
E
A
fis
Gospod, moj Bog, ne skrivaj se. Gospod, moj
Bog, reši me.
E
Župnija Celje – Sveta Cecilija
D
E
A
Saj verujem, da boš ti odrešil vse ljudi.
Gospod, moj Bog, kje najdem te? Kako naj
pridem do tebe?
Glej, oči solzijo se, da našle pot bi iz teme.
Odp.
Gospod, moj Bog, glej, greh preži.
Prosim, daj mi še moči,
da v sužnosti sveta najdem pot do bližnjega.
Odp.
Gospod, moj Bog, naj najdem te
v bližnjem, ki nasmehne se,
da spoznal bom, da si ti ljubezen vseh ljudi.
Odp.
Gospod, moj Bog, zdaj vidim te. V trpljenju
bližnjih iščeš me. Zdaj spoznal sem, da si ti v
dušah, srcih vseh ljudi. Odp.
34. GOSPOD NAJ TI DA
E
H7
Gospod naj ti da svoj blagoslov,
fis
H E
varuje naj te vedno povsod.
E
H7
Gospod naj ti da svoj blagoslov,
fis
H H7
E
varuje naj te vedno povsod.
E
cis fis
H
Naj ti Gospod, dobri Bog,
gis
cis A
EH7E
pokaže svoj obraz in se te usmili. Odp.
Naj Gospod obrne k tebi
obličje svoje, naj ti podari svoj mir. Odp.
35. GOSPOD USMILI SE (toronto)
Župnija Celje – Sveta Cecilija
C
F
C
F
G
Gospod, spet sem tukaj pred teboj, sprejmi
me, nevreden dar…
CFCFGFGFCFCF (GFC)
Gospod usmili se…
Gospod, večkrat dvomim v vse kar si, in bojim
se upati.
Kristus usmili se…
Gospod, grešnik sem, pomagaj mi, rad bi ljubil
kakor ti…
DGDGAGAGDGDG (AGD)
Gospod usmili se
36. GREMO VSI
E
H7
E
Gremo vsi, gremo vsi, tja v hišo Gospodovo,
(2x)
A
E
H7 E
kjer slavili in častili bomo Boga. (2x)
A
E
On poklical nas je iz smrti, življenje nam dal.
A
H7
On poklical nas je iz smrti, življenje nam dal.
E
H7
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja!
37. HEJ BRAT
C
a
F
G
Hej, brat, odpri oči, poglej okrog sebe,
Župnija Celje – Sveta Cecilija
C
a
F
G
človek v stiski je in potrebuje tudi tebe.
C
a
F
G
CG
Ne skrivaj se, odpri oči in pojdi z menoj med
ljudi.
C
G a
e
Pojdi z menoj, pojdi z menoj,
F
G
G7
C
G
šla bova med brate oznanjat resnico,
C
E a
e
pojdi z menoj, pojdi z menoj,
F
G
G7
C
hej, brat, zaupaj, ne boj se, nisi sam.
Hej, brat, odpri srce, ne glej samo nase,
tisoč imaš darov, nikar ne hrani jih le zase.
Ne skrivaj se, odpri oči
in pojdi z menoj med ljudi. Odp.
38. HLADNA NOČ
E
A
E
Hladna noč je, luna sveti, dolga pot je že za
nami,
Fis
H
bratec osel le počitka si želi.
A Frančišek se sprašuje,
kaj veselje je popolno,
kaj zares veselje tisto pravo je…
H
E
A
E
Mar ne vidiš, da sem lačen, mar ne vidiš, da
medlim že,
A
E
H
dost mam vsega, kje so vsi, zebe me…
Bodi miren in nasmej se, tvoja jeza ne
pomaga,
raje pojva in zaplešiva oba…
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Se ti meša, kaj je s tabo?
Zdaj naj pojem, zdaj naj plešem?
Lačen sem, razumeš človek! Zebe me…
Bodi miren in nasmej se…
To veselje je popolno, to veselje tisto pravo,
če takrat, ko je hudo, jeziš se ne. (2x).
39. HOZANA(Oče tebi izročam vse)
C
G
C
F
a
Oče tebi izročam se, tebi povzdigujem glas,
C G C
F G C
ljubim te in te častim, daj da te ne izgubim.
Vse storiti pripravljen sem in ljubiti tebe le,
vse sprejeti iz tvojih rok, zgodi tvoja volja se.
G
a
F
C
Hozana, hozana, polna slave nebesa so.
G
a
C
G C
Hozana, hozana, ti na zemlji prepevamo.
40. HOSANA
E
H7
cis
A H7
Hosana, hosana, hosana na višavah,
hosana, hosana, hosana na višavah!
A
E
A
E
Svet si ti, naš Gospod, aleluja, sveto tvoje
ime, aleluja,
A
E H7 cis
A
H7 E
vedno slavljen si ti, naš Bog, hosana na
višavah.
Slava, slava, slava tebi, Kristus Kralj.
Slava, slava, slava tebi, Kristus Kralj. Odp.
41. HOZANA (Oče tebi izročam se)
Župnija Celje – Sveta Cecilija
c
G
c F
a
Oče tebi izročam se, tebi povzdigujem glas,
C
G
C
F
G C
ljubim te in te častim, daj da te ne izgubim.
Vse storiti pripravljen sem in ljubiti
tebe le, vse sprejeti iz tvojih rok,
zgodi tvoja volja se.
G
a
F
C
Hozana, hozana, polna slave nebesa so.
Ga
C G C
Hozana, hozana, ti na zemlji prepevamo.
42. HVALA TI, O MOJ GOSPOD
g C
d
Hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti, o moj
Gospod.
B
C B
F
Hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti, o moj
Gospod.
F
g C
d
Da nam sonce vsak dan sije in ogreva nam
življenje,
B
C
B
C
razsvetljuje pot vseh tistih, ki te iščejo,
Gospod.
F
g C
d
Za vse zvezde in za luno, ki so kakor moje
sestre,
B
C B
F
na nebo si jih postavil in jih dal vsem, ki so v
temi. Odp.
F
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča, cvetje
daje,
ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdanji.
Za pogumne v trpljenju, ki odpuščajo v
ljubezni,
daj svoj mir jim, o Gospod, ko življenje zvečeri
se. Odp.
In za našo sestro smrt, ki jo čutim vsak trenutek,
a če bom živel v ljubezni, dala smisel bo
življenju.
Za ljubezen, ki je v svetu, in tvoj dar je vsem
ljudem,
za življenje vseh otrok, ki prenavljajo naš svet.
Odp.
Pojem ti, o moj Gospod, in po meni se vse
stvarstvo
zahvaljuje ti ponižno, ker le ti si naš Gospod.
Odp.
43. HVALI SVOJEGA BOGA
A
fis
D
E
A
Hvali svojega Boga, saj vedno on te ljubi.
D E
D
A
D
E
Glej, varuje vsak tvoj korak, on ne dremlje, ne
zaspi.
A
fis
D
E
fis
Varno vodi tvojo pot, ko greš in ko prihajaš.
DE
A fis D
E7
A
/:Sedaj in vekomaj - hvali svojega Boga. (2x)
44. HVALNICA FRANČIŠKOVEGA OTROKA
D
A
G
A
D AGAD
Halo, Bog, kličem te, tu Frančiškov sem otrok.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
D
A
G
A
D AGAD
Hvala ti, ker vem, da vse je delo tvojih rok
In pogledam v nebo, tam toplo sonce sije.
Razpel si čezenj mavrico, ko dež nam vse
umije. AGA
G
A
D fis h
Hvala, Bog, ker sem tvoj otrok
G
A
D
in ker hvalo poje ti življenje moje! (2x)
Hvala za prijatelje, ker skupaj se igramo.
Za družino hvala ti, da radi se imamo.
Veš, včasihtudi jaz ne znam se prav smejati.
Je objokan moj obraz, ne znam ti hvale dati.
A povem ti vedno vse, kar me teži in muči.
Potolažiš vedno me, živeti me nauči! Odp.
G
A
D fis h
Lahko bi pesem to ti pel ves dan,
G
A
GD
A ne bom – ker hvalo poje ti življenje moje!
45. HVALNICO POJEM BOGU
D
G D
A
Hvalnico pojem Bogu na strune svojih
dni,
D
G
e
A
D
pojte z menoj Gospodu in ga slavite
vsi!
fis
h
e
A
D
Hvalijo ga drevesa, žamet zelenih trav,
G
D
G
A
polje in bela breza, vse poje mu v pozdrav.
Odp.
Vriskajo mi vrhovi, morje zanj valovi,
grmi v ozarah sonca odpirajo dlani. Odp.
Mesec na strehi zemje z zvezdami se igra,
Župnija Celje – Sveta Cecilija
kaplje dežja kot solze molijo Stvarnika. Odp.
46. IZVIR SI, JEZUS
C
d G
C
Izvir si, Jezus, žive vode, napolni s Svetim
Duhom nas!
a
d G
C
Naj moje bo srce kot tvoje, ljubezen tvoja v
njem gori!
47. JERUZALEM
De A h A D
e
Jeruzalem, ki zidan si kot mesto veliko,
A
D A
v sebi trdno sklenjeno,
h
e
D Ah G D A D
v tebi so Gospoda vsi rodovi, Jeruzalem,
Jeruzalem.
Jeruzalem, postavljeni so v tebi sodni stoli,
vsi stoli hiše Davida,
da se slavi ime Gospoda, Jeruzalem, Jeruzalem.
DE A
fis h
E
V tebi mir naj bo in varnost vsepovsod,
A
fis
h
E
DA
zaradi hiše Gospoda našega.
Jeruzalem, veselil sem se, ko so mi rekli:
V hišo Gospodovo gremo.
Glej že med vrati tvojimi stojimo,
Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem.
48. JEZUS, K TEBI HITIM
D D/FisG A DD/FisG A
Jezus, k tebi hitim, Jezus, se ti izročim.
D
G
e
Župnija Celje – Sveta Cecilija
A
Sliši moi glas, Gospod, naj zate le živim.
DD/FisG A D
Jezus, k tebi hitim.
D C
A
D
Tvoja beseda, Bog, mi luč na poti je,
he7
A
Fis A7
služabnik tvoj naj bom, Gospod, razsvetli me.
Vse misli in skrbi, Gospod, izročam ti; moj
srčni si pastir; moliti te želim.
Ubog sem pred teboj, a ti si tu z menoj; moja
zaščita si, naproti pridi mi.
49. JEZUS LJUBI VSE OTROKE
D
Jezus ljubi vse otroke,
A7
Malčke vse na svetu tem.
D
D7
G
D
On ne gleda barve las, niti barve kože ne.
A7
D
Jezus ljubi vse otroke zemeljske.
- Jezus prosi za otroke…
- Jezus vstal je za otroke…
- Jezus moli za otroke…
- On križ nosi za otroke…
50. JEZUS KRISTUS JE NAŠ REŠENIK
D
A
Jezus Kristus je naš Rešenik, Jezus Kristus je vstal
in živi,
h
G A D
s svojim križem premagal je smrt, a – leluja.
D
A
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja,
h
G A D
aleluja, aleluja, aleluja, a – leluja. (2X).
Osvobodil nas s svojo krvjo je od greha in smrti,
teme,
za vse čase odkupljeni smo, aleluja. Odp.
Pred vsemi ljudmi pričamo, da ljubezen je strla
temo,
hvalimo ga, Gospoda neba, aleluja. Odp.
Zdaj prihaja k nam s svojo močjo,veselimo se,
tu je naš Kralj,
Zmagovalec in Bog od Boga, aleluja. Odp.
51. JEZUS MOJ, LJUBIM TE
C
G
a F
d
G G7
Jezus moj, ljubim te! Bolj kot vse drugo ljubim
te!
C
G
a F C
G
C
Vse, kar je v meni naj prepeva ti: Jezus moj,
ljubim te!
Jezus moj, hvalim te,… Jezus moj, molim te,…
Jezus moj, kličem te,…
Jezus moj, iščem te,…
52. JEZUS, OPROSTI MI
G
D
C DG
D C D
G
Jezus, oprosti mi,
ker sem bil te s svojimi
dlanmi.
G
D
C DG
D
C
DG
Jezus, oprosti mi,
ker sem pomagal, ko so
te križali.
Jezus, oprosti mi, ker sem te žalil in sem bičal
te.
Jezus, oprosti mi, saj nisem vedel, da ti ljubiš
me.
e
D
C
G
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Zdaj, Gospod, se vračam k tebi, sprejmi v
svoje me srce!
e
D
C
D G
Zdaj, Gospod, želim si k tebi, moj Bog, ljubim
te!
Jezus, oprosti mi, ker sem vina z žolčem dajal
ti.
Jezus, oprosti mi, ker smo za tvojo suknjo
žrebali.
Jezus, oprosti mi, ker sem odhajal, ko si jokal
se.
Jezus, oprosti mi,vem, da na križu zame jokaš
še. Odp.
53. JEZUS RUŠI PREGRAJE (Jezus daje
ljubezen)
C
G
Jezus ruši pregraje, podira vse staro in zida na
novo.
C
Jezus spreminja življenje, obrača na glavo vsa
tvoja pravila.
C7
F
f
Jezus briše preteklost, širi obzorja, prinaša nov
smisel,
C
G
C
Jezus daje ljubezen, ljubezen je Jezus.
54. JEZUS, Tl Sl ME SPREMENIL
EH cis
A E fisA
H
Jezus, ti si me spremenil, dal si novo mi
življenje,
E H cis
A E H
E E4 E
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Dis
danes bolj kot sneg sem bel, danes sem ves
nov. c i s g i s A
E
Popolnoma si me opral moje krivde,
cis gis
A
H
mojega greha si me očistil.
Dal si mi slišati radost in veselje, vse moje
krivde si mi izbrisal.
Čisto srce, o Bog, si mi ustvaril, duha
55. KAKOR FRANČIŠEK
G
D G
C
G
D
Kakor Frančišek tudi vsi mi, skupaj na poti v
uboštvu,
G
D
G
C
G
D
G
nas nič ne ustavi, strahu več ni, Ljubezen
premaga skrbi.
G
D G
DG
D G
D
Le zakaj bi bali se ljudi, le zakaj želeli ne bi si,
e
H
e H
e H
D
zakaj, saj vendar upanje, življenje naše dviga
le.
Zakaj tujci bi bili, bratje, sestre smo prav vsi.
Nič čakanja, tudi jaz grem s Frančiškom v
korak. Odp.
Frančišek ti me poznaš, dobro veš, uboga sem
jaz.
Kruh, nebesa uživam s teboj, a svobodno ni
moje srce.
Glej uboštvo, uboštvo ni Bog,
saj uboštvo je suženjstvo zanj,
brez okusa sta kruh in nebo,
če tvoj kruh ni svobode okus. Odp.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
56. KAKOR JE BIL TA KRUH (Kruh in vino)
C
d
G7 C
a
/:Kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, prej
raztresen po gorah,
G7
C
E
a
zgneten eno je postal. (2x) Tako naj se zbere
tvoja Cerkev
F
G G7
ob koncu zemlje v tvoje kraljestvo.
/:Kakor je bila pijača, ki jo pijemo,
skrita v grozdnih jagodah in je vino postala.
(2x) Odp.
57. KAKOR NA KRSTNI DAN
h
A
D
Kakor na krstni dan, o moj Gospod,
A
G
Fis
sprejmi vse moje življenje.
h
A
D
Kakor na krstni dan, o moj Gospod,
A
G
Fis
ljubezni duha mi zdaj podari.
h
A
e h
D
Fis
Živa voda priteka in prenavlja vso zemljo.
h
A
e h
D
Fis
Duh nebeški prihaja in poraja življenje.
Kakor na krstni dan, o moj Gospod,
grehe vse moje odpusti.
Kakor na krstni dan, o moj Gospod,
srce skesano mi očisti. Odp.
Kakor na krstni dan, o naš Gospod,
v prave apostole nas rodi.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
d
Kakor na krstni dan, o naš Gospod,
daj nam poguma za življenje. Odp.
58. KAKOR JELEN HREPENI
h
e
A D
h
e
/: Kakor jelen hrepeni po potokih, polnih vode,
Fis
h
po potokih, polnih vode, (2x)
h
e A D
h
e
/: tako vse v meni hrepeni po tebi, Adonai,
Fis
h
po tebi, Adonai. (2x)
/: Moja duša koprni po Gospodu, živem Bogu,
po Gospodu, živem Bogu. (2x)
/: Le kdaj prišel bo tisti čas, ko gledal bom
Boga,
ko gledal bom Boga. (2x)
59. KAKOR PLAMEN
C
G
a
Kakor plamen živ prižge se v nas
d
G
C
neizmerna neskončna radost,
F
G C ad
G
ki nihče ne bo je pogasil, saj ti med nas si se
vrnil.
C
G
a
d G
C
Kdo lahko sedaj še o tem molči, da na poti
spremljaš nas ti,
F
G
C ad
G
da za vedno smrt je premagana, da si nam
vrnil življenje.
a
F
C
G
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Razlomi kruh in razdeli ga, medtem ko sonce
zahaja,
g
A
F
G
naše oči te zdaj vidijo, tu si, ostani pri nas.
Vedno znova se kažeš ti v tem dejanju
ljubezni,
roke, ki zopet lomijo ta kruh, vir večnosti.
60. KAKOR SEM JAZ LJUBIL VAS (Ps 103)
E A
Kakor sem jaz ljubil vas, tako se tudi vi,
E F i s H 7 ljubite med seboj!
E Aa
Kakor sem jaz ljubil vas, tako se tudi vi
E H7 E
ljubite med seboj!
A E
Usmiljen in milostljiv je Gospod,
A E
počasen v jezi in bogat v dobroti.
A E
Ne pravda se venomer,
cis H7 A-H7
ne očita na veke. Odp.
Z nami ne ravna po naših grehih,
ne vrača nam po naših krivdah.
Silno je dober do tistih,
ki se ga bojijo. Odp.
Kakor vzhod je oddaljen od zahoda,
naša hudodelstva oddaljuje od nas.
Kot oče usmiljenje do vseh,
ki se ga bojijo. Odp.
61. KJER LJUBEZEN JE
C
G
d
G
C
Kjer ljubezen je in modrost, tam ni strahu,
nevednosti
Župnija Celje – Sveta Cecilija
G
d
G
C
Kjer je strpnost, ponižnost, tam ni jeze,
vznemirjenja.
F
G
C
Kjer uboštvo je skupaj z veseljem,
F
G
C
tam ni pohlepa, tam ni skoposti.
d
G
G7
C
Kjer spokojnost je, premišljevanje,
F
C
d G7 C
tam ni skrbi, raztresenosti.
C
d
Daj mi ljubezen, daj mi modrost,
G
C d
G7
C
daj, da bom dober, usmiljen, preprost;
d
daj mi uboštvo, veselje, Gospod,
G C d
G7
C
tvoja naj roka me vodi povsod!
Kjer ljubezen je in modrost, tam ni strahu,
nevednosti.
Kjer je strpnost, ponižnost, tam ni jeze,
vznemirjenja.
Tam, kjer strah Gospodov varuje dom,
tja sovražnik ne more vstopiti.
Kjer usmiljenje je in obzirnost,
tam ni potrate, ošabnosti. Odp.
62. KJER SI TI
C
G
a
F
f
Rad nekoga bi poznal, ki bi poleg mene stal,
C
da se ne bi bal.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Rad bi hodil po poteh, kjer bi spet poslušal
smeh
vseh prijateljev.
a
e
Vem obstaja kraj, kjer me poznajo vsi;
F
f
G G7
to je tam, kjer si ti.
CF
CF
Ti si moj Bog, prijatelj moj.
a
F
G (G C)
Ti roka si, ki dviga me iz grešnosti. (2x)
Vem nekoga zdaj poznam, ki je z mano, ko
sem sam,
ko ugaša dan.
Spet bom hodil po poteh in bom spet poslušal
smeh
vseh prijateljev. Odp.
63. KLIČEM »SVET Sl!«
E
H cis fis H
Poklonim se, vse izročim k Jezusovim nogam:
E
H cis fis H
ljubezni moč, usmiljenje k Jezusovim nogam.
(E) A fis H
Kličem: »Svet si, svet
si, svet si!«
(E) A fis H
Kličem: »Svet si, svet
si, svet si«!
(E) A fis H A E
Kličem: »Svet si, svet si, svet si ti,
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Gospod.«
64. KO BI ZNAL GOVORITI (Ljubezen)
C
e
Ko bi znal govoriti vse jezike,
d
G
ljubezni pa bi ne imel,
d
G
sem brneč bron, cimbale zveneče.
C
e
Ko bi imel dar prerokovanja,
d
ko bi imel vso vednost,
e
a
poznal vse skrivnosti,
d
ko bi imel tako vero,
e
a
da bi gore prestavljal,
F
G
ljubezni pa bi ne imel...
C
e
F
G
/:nič ne koristi! Ker človek res ni človek, če ne
ljubi! (2x)
C
e
d
e
Če bi dal v živež svoje imetje, telo, da bi
zgorelo,
f
C
G
ljubezni pa bi ne imel... nič ne koristi!
C
e
d
e
/:Ponehala bodo preroštva, umolknili jeziki,
F
G
znanost vsaka bo prešla,
C
e
a ljubezen nikoli ne umre,
Župnija Celje – Sveta Cecilija
d
e
d
e
ker vse veruje, vse upa, vse prenaša, vse
opraviči,
f
C
f
C
nikoli ne išče svoje, resnice le se veseli! (2x)
65. KO BO FRANČIŠEK
F
C
d
B
F
C
Ko bo Frančišek prišel tisti dan, rada bi rekla
mu tako:
F
C
d
B F
C
F
"Reci, ubožnost sem tvoja samo, jaz, ki uboga
sem tu."
B
F
C F
B
F
C
A Frančišku bom rekla takrat: "Dobro veš, da
uboga sem jaz.
d
A d
A d
A
d
C
Kruh, nebesa uživam s teboj, a svobodno ni
moje srce."
In on, Frančišek, poslan od Boga zjokal se bo
nad menoj.
Rekla mu bom, kakšna ubožnost sem jaz, on
odgovoril mi bo:
"Glej, uboštvo, uboštvo ni Bog, saj uboštvo je
suženjstvo zanj.
Brez okusa je kruh in nebo, če tvoj kruh ni
svobode okus".
Ko bo Frančišek prišel tisti dan, lastovke krila
imela bom.
Jaz poletela svobodna bom z njim tja pod
svobodno nebo.
66. KO PRIDEŠ V ASSISI
C
G
a
F
Ko prideš v Assisi, tvoje se nebo zvedri,
Župnija Celje – Sveta Cecilija
C
G
a F
G
ljudje so vsi drugačni, odprte so dlani,
a
G
F
G
ki kličejo in vabijo: "Hodi za menoj,
C
F
G
C
prepusti se, naj duh Frančiškov bo voditelj
tvoj."
G
F
C
Ko stopam po asiških ulicah,
G
F
G
prepevam si veselo s kitaro v rokah.
a
G
F
G
V bratstvu in sestrinstvu življenje zacveti,
C
F
G
C
pri Klari in Frančišku se združijo poti
G
F
G
in vsi vemo, da Bog nas ljubi, pridruži se takoj,
F
G
C
naj angeli prepevajo s teboj.
Vsakdanjost je drugačna, večkrat se zgodi,
da Bog ti je beseda tuja, življenje brez
vrednosti.
Takrat poskušaj v sebi prebuditi vse,
kar Klara in Frančišek sta naučila te.
Zapoj si o asiških ulicah,
prepusti se Očetu, naj on usmerja tvoj korak.
V miru in ponižnosti boš našel pravo pot,
ki te bo popeljala k Frančišku v nebo.
Dopusti le, da Bog te ljubi
in slavo mu zapoj, naj angeli prepevajo s
teboj.
C
67. KO ŽIVLJENJE (Sanje)
G
a
Župnija Celje – Sveta Cecilija
e
Ko življenje pokaže zobe in v trenutku ti poruši
vse,
F
C
G
G7
nikar ne obupaj, pa čeprav se ti zdi, da
ničesar več ni.
C
G
a
e
A sanje so, sanje so, ker sanje vedno ostanejo,
F
C
F
G C
v tvoj svet nov smeh in upanje prinašajo.
GF
C GF
C
Uuu - sanjajva, uuu - sanjajva.
Kadar solza po licu drsi in misliš si, da rešitve ni,
ne obupaj, pa čeprav je hudo
in zdi se ti, da je vse odšlo. Odp.
F
G
C
Ne obupaj nikoli, zaupaj v sanje,
a
ker sanje upanje ti dajo, upanje dajo.
F
G
C
E
Pusti svoje težave, naj misli letijo v nebo, letijo
kot ptice.
a F CaF
G
C
aeFGG7
Nee, - - - ne dovoli nikomur, da vzame ti
sanje. - Odp.
68. KRISTUS JE NAŠ MIR IN SPRAVA
d
F C
d
F C
d
Kristus je naš mir in sprava, Kristus je večna
resnica.
d F C
d
F C
d
On odrešil je človeka, ki se z grehom je izgubil.
d
F C
d
On zmaguje vsako razklanost,
d
F
C
d
Župnija Celje – Sveta Cecilija
On podarja skupnost življenja.
Kristus je naš mir in sprava, Kristus je večna
resnica.
On odrešil je človeka, ki se z grehom je izgubil.
Kristus je naš mir in sprava, Kristus je večna
resnica.
69. KRIŽ
A
hG D
A
h
G
Križ je vsak moj trenutek, lahko ga sprejmem
ali ne.
D
A
h G
D A
h A
Ti si ga sprejel… zdaj vem, kje najdem te…
D
A
Gh A
Vstopam v tvoje veličastvo,
D
A
G
h A
vstopam v tvoje srce, Gospod.
D
e
Sprejemam voljo tvojo,
h
G
D
A
D
moj križ postaja lahek… čutim, da si z menoj.
Moč ni v tem, da bežim, se sprašujem, zakaj
sploh živim.
Odpreti moram vrata bolečin, ker tam me
čakaš ti. Odp.
Želim sprejeti svoj križ, za vsako ceno, Gospod.
Saj vem, da prej, ko ti rečem da, prej se bova
srečala. Odp.
D
70. K TEBI ODPIRAMO ROKE
Župnija Celje – Sveta Cecilija
C
F f
CE
a F
C
D7 G
K tebi odpiramo roke, Gospod, sprejmi dar
človeštva,
C
F
f
CE
a
F
C
G7C
k tebi odpiramo roke, Gospod, v naših srcih je
sreča.
c
f
As G c
Ti nas ohrani majhne pred seboj, o Bog,
As
B
Es G7
skromne in čiste kot izvir,
c
f
As G c
ti nas ohrani majhne pred ljudmi, o Bog,
As
G G7
c C
daj nam okusiti tvoj mir. Odp.
Ti nas ohrani majhne pred seboj, o Bog,
radost, ljubezen v nas vžgi,
ti nas ohrani majhne med ljudmi, o Bog,
naj bomo dobri kakor ti. Odp.
71. LJUBEZEN
a
d
Na, na ljubezen je njegovo ime,
G
C
na, na, na, na, na ljubezen, tega potepuha,
E
a
ki živel je le od sonca in od pesmi.
a
d
Nekoč prišel je k nam s kitaro prek ramen,
G
C
nihče ga ni poznal, obhodil je ves svet,
E
a
v njegovih je laseh mu pesmi veter pel,
E
a
globoko v očeh bil svobode je odsev. Odp.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Živel z naravo je, bil soncu, vetru brat,
igral se kot otrok, o luči pričeval,
delil je svoje sanje, razdajal je svoj smeh
in v vsakem tem smehljaju svobode bil je ples.
Odp.
Nato pa je odšel, nihče ni vedel, kam
in kdor ga bo iskal, ta kmalu bo spoznal,
da nam je v pesmih teh pustil svobode sled,
na, na, na, na, … Odp.
72. Lepa si
C
G
a
d
F
G
Lepa si vsa brez madeža, sence greha ni
na tebi.
CG
ad
G
Pela si pesem Jagnjeta svojemu Gospodu
iz srca: a e
a
e
Moja duša tebe naj slavi, moje srce raduje
se F
d
G
v tebi, ki si moj Odrešenik in Gospod.
Vsak otrok k tebi se ozre. Tvoj ljubeč
pogled ga spremlja. Kažeš nam Jezusa
Boga, da prepevamo mu iz srca.
Kadar pa utrujen obležim, tvoja dviga me
milina.
Tvoj sijaj daje mi moči, da lahko zapojem iz
srca.
73. LE V BOGU UMIRI SE SRCE
A
D/A (E/A)A A/Gis fis(H) E4
E
Le v Bogu umiri se sr - ce, od niega mi pride
pomoč,
D
E/D cis fis h DE4 E
le on je moja skala, moja rešitev, nikakor ne
omahnem,
Župnija Celje – Sveta Cecilija
A D/A (E/A)A A/Gis fis(H) E 4 E
le v Bogu umiri se sr - ce, od njega mi pride
pomoč,
D
E/D cis fis n D A4 A
le on je moja skala, moja rešitev, nikakor
omahnem ne.
a d
a E
Zaupaj Gospodu, ljudstvo božje,
a a/G F d E4 E
izlijte pred njim svoja srca!
A
D/A E/A A
Kajti on nam je zave - tie, zaupajte mu vse.
D
E/D D
E4 E
Krhki smo kot dih, on podaija moč.
Nikar ne zaupajte nasilju, bogastvo naj vas
ne pogubi!
Kajti te stvari pri Bogu nič ne štejejo, naš
zaklad je on, naše upanje.
74. LJUDJE, HITRO PRIDITE
C
G
C
G
Ljudje, hitro pridite, poglejte kaj dogaja se,
F
C
F
G C
Frančišek zapušča vse, uboštvo ostaja le.
a
e
G
C
Poglejte ga, znorel je, čudno obnaša se.
F
C
F
G
C
Išče podrte cerkvice, počasi popravlja vse.
Vedno bolj zamišljen je, cvetlicam govori,
s ptiči poje pesmice, za metulji hiti. Odp.
Ste slišali, kaj rekel je, oče več oče ni,
vrača njegovo mu ime, obleko in vse stvari.
Ničesar več nima on, brez vsega tu stoji,
moli Očeta v nebesih zdaj, moli in molči. Odp.
75. LUČ
Župnija Celje – Sveta Cecilija
E H4 fis
Luč si za svet, kjer je tema, si zarja,
E H4 A
luč, ki odpira oči.
E H4 fis
Luč in lepota, srce te proslavlja,
E H4 A
s Tabo se ne izgubim.
H7/4 E H/Dis
Tu sem, da te hvalim, da se ti poklonim,
E/Gis A2
da ti rečem Bog in moj Gospod!
E H/Dis
Zame si edini, neizmerno vreden,
E/Gis A
Jezus, moj prijatelj čudovit!
Kralj za vse čase,
češčen in povzdignjen,
v slavi nebeški živiš.
Skromen prišel si na zemljo 'z ljubezni.
Bog, ki postal je ubog. Odp.
H/Dis E/Gis A
Moj Bog, kakšno ceno plačal si,
H/Dis E/Gis A H4
da na križ moj greh je bil pribit!? (2x)
76. LUČ LJUBEZNI BOŽANSKE SVETI
A
D
A
E
A
D
A
E
Luč ljubezni božanske sveti, skoz' temo in skoz'
mrak posveti.
D
E
cis
fis D
E
cis
fis
Luč sveta z milostjo nas obdaja, Duh resnice
teme osvobaja.
G
E G
E
Sveti naj luč, Jezus je luč!
A E
D
H
E
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Sveti naj luč veličastva zdaj v tej deželi,
A
E
D
H
GE
A E
D
Božji naj Duh razsvetli nam pot! Reka, o Bog,
H
E
AE
D
HE
A
reka milosti naj poplavlja, željo nam vlij po
Besedi, Gospod.
Bog, zatečem naj se spoštljivo iz teme v tvojo
luč iskrivo.
Tvoja kri me ponese v svetlobo, mračnost
mojo odstri
in tesnobo. Sveti naj luč, name posij!
Ko strmimo v kraljevsko slavo, v srcih sije nam
veličastvo.
Tebi, Bog smo življenja predali, tvoja zgodba
naj v njih se zrcali. Sveti naj luč
77. LUNA
D A
h AG
A
D G
Luna, luna tam, samotna si na nebu nam
A
D
in ti vse vidiš, nič ne veš…
D A
h AG
A
D
Luna, luna tam, po naših giblješ se mejah,
G
A
D
A
h E
A
ti nimaš mej in ne preprek in vse ljudi enake
zreš.
D
fis
G
A
e A
Ti, ki odsevaš na obrazih črnih in belih.
D
fis
G
A
e A
Navdihuješ in razširjaš enake misli, doživetja
D
med vsemi nami tu.
Luna, luna tam v pobožnem plašču siješ nam,
navzočnost tiha si Boga, njegovega in
mojega.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Ti, ti, ki svetiš človeku blodnemu na potih.
Mir svoj daj nam, mir tvoj daj nam,
tvoj beli mir naj se razlije, naj sije vsem ljudem.
h
E
A A7 D
O - o - bela luna, bela luna... (2x)
78. LUČ SVETA
G
C
Edini, ki smo videli ga vsi,
Dsus4
D G
edini, ki smo ga čutili med dlanmi.
C
Edini, ki smo slišali ga mi,
Dsus4
D
G
edini, ki s srca spoznali smo ga vsi.
e
h
a7
C
On je edini Odrešitelj naš, sijajen nad vse,
a7
Dsus4
sveti ljudstvom vseh dežel.
Veliko je ljudi, ki slepi so, ne vidijo, da svet v
temi še živi.
Zdaj bratje vsi odprimo jim oči
in sestre tudi ve, preženite skrbi.
Skupaj od teme odidimo in s srcem vsem
ljudem
novo luč prinesimo.
G
e
Luč smo sveta, sol te zemlje,
a7
F
Dsus4 D
preženimo temo z vso ljubeznijo.
G
e
Luč je sveta, Kristus naša Luč.
a7
C
D
G
Sijmo zdaj vsi mi z odsevom te luči iz dneva v
dan.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Mnogi se še vedno iščejo, življenje, kaj je to, se
sprašujejo.
Če le prisluhnemo jim čisto vsi,
pomagamo zares težave rešiti.
Povejmo jim veselo našo vest, da v kruhu On
živi,
ki rešil bo ta svet. Odp.
Ni vredna sol, če svoj okus zgubi,
če luč nam ne gori, živimo le s temo.
Zato bodimo dobri vse te dni
in Svetega Duha za darove prosimo.
Ljubimo le resnico, ki drži. Ljubezen naj živi,
naj Bog nas prenovi. Odp.
79. MARIJA, MATI MOLKA
C
F
a
d7
G7
Še nikoli ni bilo in nikoli več ne bo
C
F
d7G7C
tako mile in modre žene.
C
G
F
C a
D9 fis7
F
G
Mati molka, naša Mati, zavij nas v plašč
svojega molka!
Mati sprave, naša Mati, utri nam steze do
odpuščanja!
Mati vere, naša Mati, učvrsti nas v trdnosti
vere!
Mati upa, naša Mati, podari krila svojega upa!
Mati ljubezni, naša Mati, umij nam srca v svoji
ljubezni! Mati vstajenja, naša Mati, vse nas
potopi v zarjo življenja!
C
80. MARIJA, NAŠA MATI
e7
d7
Župnija Celje – Sveta Cecilija
G
Bila preprosto si dekle, Božjo voljo ti angel
oznanil je,
C
e7
d7(F)
G
rodila si Sina Božjega, mati najboljša zanj si
bila.
Ko zemeljsko pot prehodil je,
v najtežjih trenutkih nate spomni se,
s teboj pod križem učenec je stal,
njemu in vsem nam te za mater je dal.
CG F
G
Marija, ti naša mati si,
CG F
G
C
Marija, ta pesem preprosta naj te slavi.
Pride trenutek, ko sem na tleh,
v duši nemir mi povzročil je greh,
nasmeha oropan moj je obraz,
obračam se nate, poslušaj moj glas.
Ko dan se pričenja, ko bliža se noč,
v molitvi slavim te, to daje mi moč,
na vsakem koraku, Mati, spremljaš me,
svetel mi zgled je tvoje čisto srce. Odp.
81. MLADOST – VEČ KOT NOROST
A H
E
A H
Mladost ni več samo norost! Mladost je več,
čutim!
E
A
H
cis
AH
E
Mladost ni več samo norost! Mladost si Ti
med ljudmi!
fis
gis
A
E
Ko zbiramo se mladi, si med nami Ti.
fis
gis
A
H7
Začutim te v srcu, ki v ritmu poje ti.
Dal ti bom svojo roko, moj prijatelj si.
Zdaj smo kot eno srce, ki v ritmu poje ti. Odp.
E
Župnija Celje – Sveta Cecilija
In zdaj bom noro kričal, na ploskajo dlani.
Mladost si ti med nami. Naj bomo s tabo mi!
Odp.
82. MLADO ŠE DEKLE
D
e G
A D
Mlado še dekle bila Marija je tedaj,
e G
A D
ko so vsi ljudje čakali na Odrešenika.
fis
G
A
Skrivnostni Jahve prihajal je vse bliže,
D
fis
G
A
čas se je dopolnil, da On je spregovoril:
Dh
A7D h
A7D
»Ave, Marija, ave, Marija!«
D
e
G
A D
Bog te je izvolil, da prejmeš polno milosti.
e
G
A
D
Dal ti moč ljubezni, katere ne premaga svet.
fis
G
A
Topel dom odprla si svojemu Bogu
D
fis G
A
in postala mati novemu človeku.
Dh
A7D h
A7D
»Ave, Marija, ave, Marija!«
Rekla si besedo, da boš ostala njemu zvesta.
Spet te je poprosil, da varuj vsakega človeka.
So ljudje spoznali Jahveja, Boga;
uzrli in slavili brata Jezusa. Odp.
83. MNOGO POTI (Daj mi roko, brat)
E
A
E
Mnogo poti skozi življenje vodi, prijatelj moj,
A
H
Župnija Celje – Sveta Cecilija
a izbereš lahko le eno izmed njih.
E
E7
A
a
Na razpotju teh poti pa vate gledajo oči
E
cis fis
H
in upajo, upajo, upajo, da pravo boš izbral.
E
A
E
Svoj nasmeh boš človeku daroval,
A
E
košček svoje ljubezni mu boš dal.
fis
H
E
cis
/:Daj mi roko, moj brat, ne izgubljajva besed,
fis
H
E
daj mi roko in najin bo ves svet. (2x)
Mnogo dlani na tvojo roko čaka, prijatelj moj,
na milijone ljudi potrebnih pomoči.
Ko si sam in brez moči, takrat se spomni teh
ljudi,
ki upajo, upajo, upajo, da roko jim boš dal.
Odp.
84. MNOGO SEM PREHODIL (Ni več
tavanja)
D
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.
D
A
h
Mnogo sem prehodil poti,
G
D A
iskal sem dneve, noči, cilj življenja,
D
A
h
blodil sem zaprtih oči
G
D A
in zaslepljen od strasti, hrepenenja.
G
A
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Ni več tavanja, ni več zablod,
D
h
ni več dvomov in življenjskih zmot,
G
A
D
končno sem odkril pravo pot.
Tam, kjer je trpljenje, gorje,
kjer vojne vihre more in bolezni,
kjer ljudje sovražijo se,
tam naj dokaže srce moč ljubezni. Odp.
85. MOJA PESEM TEBI(Mati Marija)
A
E D
A
E D
A
Moja pesem tebi, Mati ljubezniva, plemenita,
sveta Ave Marija.
G
A
D
E
D
A
Zvezda si na nebu, ko se dan poslavlja, pri
tebi v veselju,
D
A
E
A A7
pri tebi v trpljenju ostanem, Marija.
D
E
cis
fis
Z vsem svojim srcem zatekam se k tebi,
D
A
EA
(A7)(E7)
Brezmadežna ti, Marija.
Moja pesem tebi, Mati ljubezniva, plemenita,
sveta Ave Marija
Pot si mi v življenju, zgled si mi v trpljenju.
Preprosta Marija,
o roža premila, Kraljica edina.
86.
MOJ JEZUS, REŠITELJ
A E fis E D
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Moj Jezus, Rešitelj, kdo velik je kakor ti?
A/Cis D A fis G D/Fis E4-3
Vse svoje dni rad bi slavil ljubezni tvoje
čudeže.
Tolažba, zavetje, k tebi hitim po pomoč;
naj vsak moj dih in vse kar sem, tebi bo v
slavo, čast.
A fis D E4-3
Kliče Gospodu vsa zemlja, nebo,
A fis D E4-3
tebe slavimo in hvalimo te.
fis D E fis E
Vse, kar ustvaril si, klanja se, ko zasliši tvoje ime.
A fis D E4-3
Pojem za vse kar podaril si mi,
A fis D E4-3
za vedno bom ljubil te, kot si želiš,
fis D E4-3 A
večje od tvoje obljube ni nič, Gospod
87. NAŠ BOG
d
F
G
d
Naš Bog, on je močni Bog in kralj nad nebom
in zemljo,
F
G
a
d
z večno ljubeznijo ljubi nas, on je močni Bog.
88. NAJ BO LEP TA DAN
E7
A
E
D
Naj bo lep ta dan – naj bo lep ta dan,
H
E
pozabi svoje skrbi – bodi nasmejan.
A
E
D
Naj bo lep ta dan – naj bo lep ta dan,
h
E
naj bo odprto srce – naj bo odprta dlan.
A
Cis
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Naj ne bo izgubljena minuta nobena,
fis
D
ne dovoli, da bi minil ta dan zamam!
A
E
D A
Naj bo lep – še lepši – najlepši današnji dan!
A
fis
Dovolj je le, da si močno želiš
D
E
A
pred toplim soncem se oblaki skrijejo.
fis
Dan želi, da se mu prepustiš,
D
E
A fis
zvezde danes naj le zate sijejo! O-o-o…
D
E
A
fis
Dan je najlepši, kadar sem s teboj,
E
A
dan je najlepši…
89. NAJLEPŠO PESEM
C
e
d
G
Najlepšo pesem tebi bom zaigral,
C
a
G G7
slavil te bom dan in noč.
C e
d
G
Srce ti dam, ti veš za moje želje,
C
a
G G7
moj Bog, moj Kralj, ljubim te!
a
d
G
C
Ti, Gospod, si klical me, prihajam predte, moj
Bog,
a
d
G G7
voljo tvojo izpolniti želim. Odp.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Tvoje bom slavil ime, ker ti odkupil si me,
moja usta pojejo: dober si! Odp.
Ti si me odrešil, Bog, pogube, greha in zla,
podaril življenje mi v večnosti. Odp.
Vlil veselje si v srce, zdaj tebi bom zaigral,
ker si mi svobodo dal, hvala ti! Odp.
90. NAJ TE POZDRAVIM
F
B
F
C
Naj te pozdravim Sveta Gospa
F
B
F
C
in Kraljica nebeška, Mati si Božja.
F
B
F
C
Vedno ostaneš sveta Devica,
F
B
F
C
saj Oče nebeški te je blagoslovil.
B
A
d
Ti si bila in si milosti polna,
C
F
C
ljubezni, dobrote; jaz te pozdravljam.
F
B
F
C
Naj te pozdravim, njegova palača, njegov
šotor, hiša.
F
B
F
C
Naj te pozdravim, njegova obleka ter dekla in
mati.
Naj te pozdravim Sveta Gospa
in Kraljica nebeška, Mati si Božja.
Naj še pozdravim vas, svete kreposti,
ki po milosti Božji in Duha razsvetljenju
Župnija Celje – Sveta Cecilija
ve razlite ste v srca vseh verujočih,
da jih okrepite v zvestobi Gospodu. Odp.
Naj te pozdravim Sveta Devica! (3x)
91. NA POTI SKOZI ŽIVLJENJE
D
GD A
D
Na poti skozi življenje ti nisi nikdar sam,
G
D
A
D
s tabo skozi trpljenje Mati Marija gre.
G
D
A
D
Spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti,
G
D
A
D
spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti.
Čeravno ti pravijo drugi, da je ta pot zaman,
za tabo svet se spreminja, novi vstaja svet.
Odp.
Če na tem svetu samoten hodi ubog otrok,
daj usmiljen mu roko, rad stopi z njim v korak.
Odp.
Če tvoji koraki se zdijo nesmiselni napor,
drugi ti že sledijo, hodil nisi zaman. Odp.
92. NAD VSEM
GCDG
Nad vsako silo in oblastjo,
CDG
nad vso naravo in sleherno stvarjo,
D/F# e D C
nad vso modrostjo in vsem kar človek zna,
a D/F#
bil si in si še vladar vsega.
GCDG
Nad vsako slavo in častjo,
Župnija Celje – Sveta Cecilija
CDG
nad vsakim čudom, ki vidi ga oko,
D/F# e D C G/B
nad vsem bogastvom, zakladi tega sveta,
a H7/4
bil si in si še vladar vsega.
G a7 D/F# G a7
Križani! V smrt si šel za me v hladen grob,
D/F# G D/F# e
zavržen zapuščen. Kakor cvet,
G/D C G/H a7G/H C
v zemljo poteptan. In še tedaj si ljubil me
D4 G C D
Nad vse
G D/Fis C/E C G D/Fis C/E
Nad vsako
93. NASMEH V OČEH
E
H7
cis A
E
H
Cvet dišeč z jutrom se odpre, sonce odpira
oči.
E
H7
cis
Polje z vetrom v plesu ziblje se.
E
H
E
Gospod, povsod vidim te.
A
H
E
cis
Z nasmehom v očeh se odpravljam v ta dan,
A H
E
delo Tvojih rok.
A
H
E
A
Je sonce, je dež, je žalost in smeh
H
A E
in v vsem si Ti, Gospod.
Pesem ptic o Tebi govori: rek šumenje radost
budi.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Veter poje pravljico dreves.Gospod, povsod
slišim Te. Odp.
Sonce ugledal je otrok, v školjki se biser rodi,
vrh gore planinec osvoji. Gospod, povsod
najdem Te. Odp.
94. NAJVEČJI
EH
Največji si, večji od vseh stvari,
cis A
vse si ustvaril Ti, velik si, Bog.
EH
Največji si, v zvestobi in milosti,
cis A
vse, kar je, Te slavi, dobri naš Bog.
EH
Pred Tabo, moj Gospod,
cis A
vse stvarstvo klanja se, vladaš povsod.
E H cis A
Nad vsako bilko bdiš, za ptice neba skrbiš,
dober si.
E H cis A
Preden rodil sem se, poznal in poslal si me,
zdaj sem tu.
EHCD
V prsih gori srce, dvigam glas in roke...
Majhen in zaskrbljen. a Tvoj otrok ljubljen
sem; kličeš me,
da s Tabo govorim, vsak dih Ti izročim,
prav vse.
Nič nemogoče ni, s Tabo, ki ljubiš me,
hvala ti.
V prsih gori srce, dvigam glas in roke...
Župnija Celje – Sveta Cecilija
cis gis A E dis cis
Nič nemogoče ni s Tabo, ki velik si, največji
si!
gis A C D
Ne, nič nemogoče ni s Tabo, ki velik si...
95. NA TVOJI STRANI
G
D
Jaz sem vedno tukaj s tabo, tudi, ko osamljen
si;
a
C
GD
G
moje misli so pri tebi. Tudi, ko krivica udari,
D
aG C
D G
jeza pljune ti v obraz; vedno sem na tvoji
strani.
G
e
Ko načrti tvoji poteptani so na tleh
C
a7
D
in strah je tvoj sopotnik s tiho solzo v očeh.
G
e
Ko beseda tvoja kakor kamen onemi,
C
a7
D
G
v tihem glasu vetra moja se rodi. Odp.
Ko ti vse zapoje, ker srce se veseli
in soncu se nasmeješ, ker tako se ti zazdi.
In beseda tvoja kakor morje vzvalovi,
v tihem glasu vetra moja se rodi. Odp.
96. NAŠEL VELIK ZAKLAD SEM
A
E7
D
A
Našel velik zaklad sem, bolj bleščeč kakor
sonce.
D
A E7 A D
E7
A
Nihče vzeti ne more ga, ker mi v srcu je skrit.
Kar imel sem, minilo, vse se v nič razgubilo.
Pustil vsako sem stvar, ki ni Bogu ljuba bila.
A
E7 D
A
Ti si moj velik zaklad, ti, ki ljubezen deliš.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
E7
D
Vsak dan srečen ves znova odkrivam,
A
E7
da v veselju, ljubezni je moja prostost.
Glej, srce ti darujem, ti ga sprejmi z veseljem.
Naj bo tam, kjer si ti, Gospod, tam, kjer je moj
zaklad.
97. NEBEŠKI JERUZALEM
D A h7 G
V nebesih dom pripravljen je za nas s svetimi,
e A4 A D A
v ljubezni Jagnjeta. V svetlobi Božji bo žarel
h7 G A D4 D
obraz nebeški Jeruzalem
D G D/Fis
Svetilnik Jagnje tukaj nam bo
e A4
in sonce skrilo bo svoj žar pred njim.
A G D/Fis
Za vedno noč premagana bo,
eA
Božji sijaj nas bo razsvetljeval.
Prebival tu bo Bog med ljudmi,
obrisal solze z njihovih oči.
Ne bo več žalosti, bolečin,
saj stari svet za vselej bo minil.
Čas odrešenja med nami je,
premoč in zmaga našega Boga.
Zato v nebesih dvignite se,
na veke Jezus je za kraljeval.
d
98. NEK TRGOVEC
C
d
B
C
Župnija Celje – Sveta Cecilija
F
Nek trgovec je sina imel, ki je v mestu prodajal
blago.
d
C
d
/:Na zabavah, gostijah, banketih
C
d
je zapravljal prešerno mladost. (2x)
d
C
d
F
C7
F
Vse, kar si zapustil v svetu, ne Frančišek, to ni
za te.
g
C FCd
B
C
d
/:Le v uboštvu, ki si ga zaživel, si postal
bogatejši kot kralj.
Je zapustil očetovo hišo, da odkrival bi upanje
novo.
/:Vsem ubogim ljudem je razdajal
oblačila, bogastvo, denar. (2x) Odp.
Končno našel zaklad je najdražji, ki presega
zlatnino, dragulje.
/:in odkar on je vzljubil Gospoda,
ves mu svet že postal je prijatelj. (2x) Odp.
99. NIHČE NE LJUBI TE KOT JAZ
e
a
Kako sem čakal ta trenutek,
d
G
kako sem čakal, da boš tu pred menoj.
C
e
a
Želel sem si, da prideš k meni,
d
G
da mi zaupaš, kaj godi se s teboj.
C
e
a
Dobro vem, zakaj prišel si
d
G
in dobro vem, zakaj si jokal,
C
Župnija Celje – Sveta Cecilija
C
e
a
Prav vse vem, kaj pretrpel si,
d
G
saj sem vedno bil ob tebi.
C e
a
d
G
Nihče ne ljubi te kot jaz, nihče ne ljubi te kot
jaz,
C
e
a
moj križ, poglej, to največji je dokaz.
d
G
nihče ne ljubi te kot jaz.
Nihče ne ljubi te kot jaz (2x)
moj križ je zate, ker močno te ljubim,
d
G
C
nihče ne ljubi te kakor jaz.
Dobro vem, kaj hočeš reči
tudi takrat, ko ti ne najdeš besed.
In dobro vem, kaj v sebi čutiš,
čeprav mi ti tega nikdar ne poveš.
Vedno hodil sem ob tebi
in s tabo bil sem vsak trenutek.
Vzel sem te na svoje rame,
Bil sem tvoj ljubeč prijatelj. Odp.
100.
NJEGA NOSILA SI
A D A E fis D h E
Njega nosila si, ki nosi vse, Odrešenik bil je v
tebi spočet.
A D A E fis D E A
Vrata nebeška, kraljica sveta, o, Marija,
pozdravljamo te!
ADEAhE
Iz ljubezni izbral te je Bog, preblažena.
A D E fis D E
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Tvoj odgovor v veselje mu je, radost neba.
Dekla Božja, zaupala si slu iz nebes.
Izpolnila obljuba se je po tvojem »da«!
Sveti Duh je nadte prišel, izvoljena.
Zdaj podarjaš nam Kralja sveta: Bog z nami je!
Mati, ki pod križem molče sprejmeš v srce
nas otroke, ki tavali smo, tu si za nas!
V svojo slavo vzel te je Bog, okronal te,
zdaj postala kraljica si src, zvezda neba!
101.
NJEMU, KI JE NA PRESTOLU
fis
E4
fis
E
Njemu, kije na prestolu in Jagnjetu
modrost in čast in vsa oblast. Amen.
Duh in nevesta kličeta, pridi, o Jagnje,
fis
E4 DE
voda življenja in vstali Sin.
A E DE A E
DE A
Je bil in je in bo prišel, naj ljudstva vsa in jezik
vsak
povzdigne glas in slavi Svetega. (2x)
fis
E4 fis E
Bog vsemogočni ti si sveti. (3x)
102.
NIKAR NE MISLI (Pred nami)
a
e
a
D
Nikar ne misli, da smo sami, ko hodimo po
poti tej.
a
e
Ko pa gre ti vse postrani,
C
D
Župnija Celje – Sveta Cecilija
veruj Gospodu, pojdi z njim naprej.
G
D
a
C
a
Hej, pred nami je življenje, kjer mine vse
trpljenje
C
D
G
D
a
in mir potuje vsepovsod. Hej, pred nami so
nebesa,
C
a
C
D
G
ko pade še zavesa, ki loči nas zdaj od Boga.
Včasih greh srce ti rani in sam zakrivaš si oči.
Pesem naj te zdaj predrami,
povej Gospodu vse, kar te boli! Odp.
NE VEM, GOSPOD
A
Ne vem, Gospod, kako bi danes te sprejel,
cis
H
ko bi rekel, da sem črn grob.
E
A
Ne vem, Gospod, kako bi danes gledal nate,
cis
H
ko s hinavci bi primerjal me.
E
A
Ne vem, Gospod, kaj danes bi si mislil,
cis
H
A E
ko bi te videl s klateži.
fis
A
E
Bojim se, bojim se, da obsodil bi te…
fis
A
E
h A E h
A
Bojim se, bojim se, da na križ pribil bi te,
E
…res bojim se Gospod.
Ne vem, Gospod, če zmogel bi prav vse
pustiti,
E
103.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
ko bi prosil me, naj grem s teboj.
Ne vem, Gospod, če verjel bi v smisel križa,
ko bi videl tvoj trpeč obraz.
Ne vem, Gospod, ali bi verjel v vstajenje,
ko bi čutil tvoj poslednji boj. Odp.
104.
NJEMU MIR
F
C
F
C
Njemu mir, ki se ne smeje. Tebi mir, ki si
poražen.
d
a
B C
B
C
Njemu mir, ki je zaupal v prazne, neresnične
sanje.
Tebi mir, ki znaš ljubiti. Tebi mir, ki znaš trpeti.
Njemu mir, ki ne razume, a z očmi ljubezni le
zaupa
v novi svet, ki naj bo boljši, kjer ljudje živijo v
miru,
kjer se primejo za roke, tudi če so ceste vse
drugačne.
Njemu mir, ki je osamljen. Njemu mir, ki je
sovražnik.
Njemu mir, ki stiska puško, saj on ve, da boj
rodi nasilje.
Njemu mir, ki mir prinaša v mnoge hiše po
vsem svetu,
sleherni bi človek zmogel,končno spet doseči
mir in dobro.
105.
NOVO ŽIVLJENJE
C
B
a
G
To je zgodba nenavadna, res ne vem, kaj, se
dogaja.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
C
B
a
G
On, Frančišek, naš prijatelj, stil življenja že
spreminja.
C
B
a
G
K pravi sreči hrepenimo, je »bogastvo« ne
odtehta.
C
B
a
G
Toda svet, ki v njem živimo, zna Frančišek
razložiti.
C
a F
G
Daj, Frančišek, ti voditelj boš naš, z vsemi nami
brat.
C
a F
G
Preprostost, ljubezen, sveta modrost, življenje
pravo je.
C
a
C
F
In za vedno skupaj bomo živeli, tudi če kam
daleč gremo,
d
C
G
C
tvoja pesem naj po svetu naša pota razsvetli.
F C
G
C
/:Aleluja, v nas naj sreča zaživi. (2x)
Ne žalujmo za življenjem, ker nam vse je
podarjeno.
Vsi ljudje, ki srečamo jih, bratje so, prisluhnimo
jim.
Svet vesoljni je za nas, ker ga Bog nam je
podaril.
Mi sedaj poznamo že, vse skrivnosti naše
dobe.
In potem, ko srečamo se, se s Frančiškom
veselimo,
Župnija Celje – Sveta Cecilija
v poslušanju in molitvi z Bogom ena smo
družina.
106.
OČE
D e
A7
D e
A7
Oče, tebe slavila bom, Oče, tebe slavila bom,
G9
D
e
A7 D
vsak nov dan, vsak nov dan, vsak nov dan
Gospod in moj Bog,
G9
D
e
A7 D
vsak nov dan, vsak nov dan, vsak nov dan,
Gospod.
Oče, tebe ljubila bom, Oče, tebe ljubila bom,
…
Oče, tebi služila bom, Oče, tebi služila bom, …
Oče, zate živela bom, Oče, zate živela bom,
…
107.
OČE, DOBRI OČE (Oče naš)
D
e
A
D
Oče, dobri Oče, posvečeno bodi tvoje ime.
e
A
D
Stegni svoje roke in objemi nas v ljubezni.
h
fis
G
A A7
Oče, naj zgodi se tvoja volja v nebesih in na
zemlji.
Oče, dobri Oče, ti skrbiš za naš vsakdanji kruh.
Prosim, daj, odpusti nam vse naše dolge.
108.
C d
ODPRI OČI MI
G G7
C a
d7
Župnija Celje – Sveta Cecilija
G7
Odpri oči mi, da vidim te, Jezus, da se te
dotaknem
C
d G G7
C a
in rečem, da tvoj sem. Ušesa odpri mi za tvojo
besedo,
d7
G G7
C
srce odpri mi, da vzljubim te, Jezus.
109.
OČE, PRISLUHNI (Molitev)
E
gis
cis
E
Oče, prisluhni, pred tabo klečim,
fis
H
rad z nekaj bi besedami povedal vse, kar ti
želim.
E
gis
A
a
Varuješ me, vodiš, nad mano ti bediš,
E
fis
H
nikdar me ne obsodiš, zvesto za me skrbiš.
E
fis
H
E
Usmiljeni, dobri Bog, kako naj povrnem ti?
fis
H
E
Popotnik sem reven, ubog, ki prosi te pomoči.
Tvoja ljubezen pregnala je noč,
če ji sledim, se prepustim, občutim nje veliko
moč,
Sina daješ v hrano, prelivaš njega kri,
mi to je darovano, da svet premagal bi.
Ko vate se poglobim, resnično te doživim,
odkrijem, zakaj sem tu, za koga živim, čemu.
Ti si veselje, življenje, Gospod,
ti lučka si, ki sveti mi, edina si v življenje pot.
Vogelni si kamen, ovčicam si pastir,
prižigaš vere plamen, prinašaš pravi mir.
Ko klical boš, vabil me, naj s srcem odzovem
se,
Župnija Celje – Sveta Cecilija
pogumno grem za teboj, oznanjam naj nauk
tvoj.
110.
OČE, ZDRUŽI NAS
F
B
C C7
F
g C
C7
B
C
Oče, združi nas, Oče, združi nas, da bo svet
spoznal,
F Cda g C
B F
da Sina si poslal, Oče, združi nas.
B
C
C7
F
g
C
Kako prijetno in dobro je, kjer v složnosti
bratje so združeni,
B
C
F
da g
C BF
tam Bog obljublja svoj blagoslov, večno
življenje. Odp.
111.
O, DOBRI, MOGOČNI BOG
C
F
G
C
O, dobri, mogočni Bog, o, dobri, veličastni
Bog,
F
d G
C
razsvetli, razjasni temine srca.
C
G
C
/:Daj mi močno vero, trdno upanje,
G
C
daj ponižnost pravo in ljubezni žar. (2x).
O, daj mi, Gospod, razumnost in spoznanje,
da zvest bom vse dni le tvojim zapovedim.
Odp.
112.
ODRINI NA GLOBOKO
Župnija Celje – Sveta Cecilija
E
cis
fis
H
Hodil sam povsod sem naokrog lahkih nog
brez tebe.
E
cis
A
H A
Svet sem ljubil, skoraj nič se trudil, da bi te
spoznal.
E
cis
E
H
fis
H
Tedaj si prišel ti, prišel ti, o moj Bog, z neba mi
na pomoč,
E
cis
A
H H A gis
fisE
ker videl si mojo slabotno moč in mi dejal:
H
E
H7
»Odrini na globoko, tam so školjke,
A
E
v njih odkril boš bisere drage.
H
E
H7
Odrini na globoko, tam so školjke,
A
H
E
v njih odkril boš svoj zaklad.« (2x)
Zdaj sem srečen, saj postal sem večen v tebi,
o, moj Bog.
Hvala ti za tiste težke dni, ko si ljubil me le ti.
Gospod, pridi z menoj, ko grem med nje,
ki si žele Božje ljubezni in miru, dejal bom
vsakemu: Odp.
113.
O GOSPOD, STUDENEC VSE
DOBROTE
D
A h
O Gospod, studenec vse dobrote,
G
D
A
zbiraš nas, da rastemo skupaj.
D
A7 h
Mi prepevamo Bogu ljubezni,
G
D
A
D
ki prenavlja danes naša srca.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
D
A G
fis
Jezus se je učlovečil, vsem prihaja naproti,
h
A G
e
da nas povede po poti v smeri vse skrivnosti,
G
e
A
e
A
prave ljubezni. Vztrajno rastemo v njem. Odp.
Mi smo kot seme pšenično v zemljo zorano,
vsejano,
za dobro rast potrebuje: toplo sonce in vodo
in veter in ljubezen. Vztrajno rastemo v njem.
Odp.
Kar sem, o tem premišljujem, vse je le dar
neizmerni,
znak neizmerne ljubezni; kar je darovano,
nikdar ni izgubljeno, moje življenje gradi. Odp.
Le Jezus Kristus, Gospod, vidi, kar v srcu je
skrito,
ve za vse moje potrebe, sleherni trenutek
mojega življenja. Njemu le rad bom sledil.
Odp.
114.
PA REKLI SO MI
C
F
Pa rekli so mi, da prijatelji niso več,
C
F
C C7
kot so nekoč bili. In gledam te oči, odprle so
se, prijatelji.
F
Ali se spomniš, skupaj gradimo svet?
Ali se spomniš, svet, svetal in lep?
C
G
F
C C7
Ali nas vidiš, tukaj smo…
F
B
C F
Poglej še enkrat, odpri oči,
F
B
d C B
C
C7
Župnija Celje – Sveta Cecilija
poglej še enkrat, pa boš videl tudi ti, da
prijatelji smo…
F
B
F
B
Ker to je vse, kar znamo, ker to je vse, kar
imamo,
F B
C
F
ker to je vse, kar lahko ti damo…(2x)
115.
POSVEČENO IME
A E
fis7 D
Posvečeno je Tvoje ime v deželi tej,
A
E
kjer obdaijaš nas vse brez mej,
D
posvečeno je.
Posvečeno je Tvoje ime, ko v puščavi sem,
tudi ko po divjini grem, posvečeno je.
A
E
fis7 D
Na vsak Tvoj blagoslov bom odgovoril,
A E
fis7 D
slavil Te vedno, moj Bog in govoril:
A
E
Posvečeno bodi Tvoje ime,
fis7 D
posvečeno ime!
A
E
Posvečeno bodi Tvoje ime,
fis7 E D
posvečeno slavljeno ime! (2x)
Posvečeno je Tvoje ime, ko je krasen dan, s
srečo in soncem obsijan, posvečeno je.
Posvečeno je Tvoje ime, kjer trpijo vsi, tudi
ko nedolžna teče kri,posvečeno je.
Na vsak tvoj blagoslov... Odp.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
A
E
Ti daš in vzameš vse,
fis7
D
Ti daš in vzameš vse !
A E
Ponižno je srce,
fis7 D
posvečeno Tvoje ime. Odp.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
116.
PESEM TEME (Novo jutro)
E
cis A
H E
cis
A
H
Pesem teme, noč na vasi, ples meglic, trepet
zemlje;
E
cis A H
E
A E
zlato morje, žitni klasi - jutro prebuja se.
Bele reke, sveža polja, kaplje rose se bleste;
gozdni šumi, luč obzorja - jutro prebuja se!
E cis A
H
E cis A
H
Čutim radost, čutim moč, duša poje, kot
nekoč.
E cis
A H
E
A E
V mojem srcu novo jutro vstaja - jutro prebuja
se!
E
A
E
D
Novo jutro, novo jutro, v mojem srcu prebuja
se!
E
A
E
A GE
Novo jutro, v mojem srcu - novo jutro prebuja
se...
PETER SKALA
G
C
Jezus ljubil je apostole, učil jih, govoril jim
prilike.
D
C
D G
Vsakemu svojo nalogo je dal, Simona za Petra
je imenoval.
»Na trdi skali bom Cerkev gradil, niti pekel je ne
bo pogubil,
G
117.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Peter, kjuče od vrat ti imej, če ljubiš me še prej
mi povej.«
G
CG D
C G
D
Gospod, zakaj sprašuješ me, povej, zakaj
dvomiš v me?
CD
G
Ti veš vse, veš da ljubim te.
118.
POGLED POVZDIGUJEM (Varuh)
C
F
C F
Pogled povzdigujem proti nebu
C
G C
G
od koder prihaja moja pomoč.
C
F
C F
C
G
C
Pogled povzdigujem proti nebu od koder
prihaja pomoč.
C
F
C
a
G
C
Moj korak bo ostal krepak. Varuh moj nikdar
ne spi.
F
C a
G
F
In ne dopusti, da me zaslepi, ogenj sonca
pred očmi.
C
F
C a
G
F
/:Ko se noč spusti, polne lune sij, mi počitka ne
krati. Odp.
Moja dlan se opira nanj, Stvarnik vsega kar
stoji.
Naj mi zlo preti, mene ne skrbi, v moji duši mir
živi.
Ne potujem sam, zdaj sem tu, zdaj tam,
z mano Varuh je vse dni. Odp.
119.
POGLEJ TO LUČKO
D
G
D
Poglej to lučko, poglej ta sij, ki seže do srca in
greje,
Župnija Celje – Sveta Cecilija
e
G
e
greje še tako majhen cvet, greje bitje,
G
D
ki hoče živet in čaka, še zmeraj čaka.
D
Kdo je dal to lučko v to temo sveta,
G
D
da prižiga novi dan in greje?
e
G
e
G
D
Kdo je hotel, da tu stoji, ko ugasnejo vse luči
in čaka,
A
o poglej, kako čaka, čaka le na tvoj korak.
e
A
D
G
Vzemi to lučko, naj te spremlja povsod,
e
A
D
D7
majhen bel plamenček osvetlil ti bo pot.
G
A
Vzemi roko, ki ob poti bo čakala,
G
A
osamljenost, potrtost ti bo priznala.
G
A
D
Daj ji v roke luč, pojdita skupaj za njo.
Bog je dal to lučko, želel je, da sveti vsem
ljudem sveta in greje.
Kdor pa lučko le zase drži, ta svetlobe te vreden
ni
naj čaka, morda pa dočaka, dočaka tvoj
korak. Odp.
Prosim te, Oče, ne vzemi je nazaj,
v mojem srcu bo sijala vekomaj.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
V tej pesmi bom samo še to zapisala:
hvala za to luč, še enkrat hvala.
120.
POJ IN PRAZNUJ
G
D 4 3 G
( e )
D 4 3 a
G
C
D 4
Poj in praznuj, Jezus je in živi, on je Vstali,
slavite ga vsi! e
a
G
D
a
e
C
D 7 G
Poj in praznuj in oznanjaj na glas: »Živi, a-le-luja!«
h
e
D 43
G
Slavi ga z vso močjo, on nam sveti v temo,
a
e
C
a
F
D 4 3
živi Bog nas rešil je, on je vstal od smrti.
Naj slavi ga zbor nebes, pojte mu, ker dober
je.
Njemu dvignite roke, on je vstal od smrti!
Poj mu, ker mogočen je, zate je premagal
smrt. Razprostrto je nebo, on je vstal od
smrti.
Slavi ga, kervelikje, Bog močnejši je kot smrt.
Jezus nam odpira pot, on je vstal od smrti.
121.
POJEMO TI SLAVO
A
cis
Pojemo ti slavo, čast in hvalo,
h
G
A
k tebi dvigamo roke, tvoje ime slavimo. (2x)
A
fis
Ker velik si, dobra dela delaš ti,
D
h
E
prav nihče ni kakor ti, Gospod, prav nihče ni
kakor ti. (2x)
G
122.
D
POKLIČI ME
G
D
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Hodim po ozkih stezah, skozi svet stopam
zmeden,
G
nemočen in sam.
C
G
D
G
Ne slišim tvoj glas, ne vidim, ko kličeš me ti.
G
D
G
D
Rad hodil bi po poti, kjer sliši se tvoj glas
G
in vem, da si tam,
C
G
D
G G7
kjer vem, da si ti,ki ljubiš, ljubiš vse ljudi.
C
D
Pokliči me, naj grem za teboj,
G
D
e
C
D
saj vem, da spremljal me boš povsod,
Gospod.
C
D
G D
e
Svojo toplo roko mi boš podal sredi vseh mojih
zablod,
C
D
Gospod, povsod.
C
D
Pokliči me, naj grem za teboj,
G
D
e
Pokliči me, naj grem za teboj,
C
D
G
Pokliči me, naj grem za teboj.
Sedaj gremo na stezo,
na katero vabiš, kjer vodič si ti,
naj odpre srce se naše,
naj te nesemo med ljudi. Odp.
F
123.
C
POJDI V POPOLNEM MIRU
d
B
F
C
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Pojdi v popolnem miru, hodi vedro, jasno,
mirno.
F
C
d B
F
C
F
Saj imaš zagotovilo, da Gospod povsod te
spremljal bo.
B
C
F B
C
F
Resnica je, da cena tega, pustiti vse, ločiti se
B
C
F
G
B
d
C
in res je to edina cesta, edini le način, da
srečala bi se. Odp.
Kje je obljubljena dežela? Kje kraji so minulih dni?
Kako se Mojzes imenuje, ki ti pomagal bo hoditi
vso to pot? Odp.
Ta pot je drugega dežela, ljudje vsi hodimo po
njej.
Vendar postajamo si bližji;
ko ti pogledaš me, tvoj brat se čutim že. Odp.
Na ozki evangeljski poti lastnine ne želimo si.
Tako je lažje potovati,
v uboštvu brez ovir smo bratje in sestre. Odp.
124.
POLETI
h
GA
h
G
Si videl, ptice so poletele z drobnimi krili
A
DAG
A D
h
otožno so prekrile nebo, si videl krila nad
oblaki,
G
AD
si videl angela.
D
h G
A
Poleti, zaupaj, ko ti bo hudo,
D
h
G
A
moj angel prav vedno tukaj ob tebi bo.
D G
e
A D
h
G
A
D
Poleti, kadar te svet zapusti, poleti in vedi, da
si z angeli. (…da tudi on živi).
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Si slišal tiho molitev k Njemu kakor jok otroka
obale.
Si slišal pesem neba, si slišal angela. Odp.
Si čutil, kako je biti ljubljen
in vračal dobljeno ljubezen nazaj.
Si čutil, kako te ljubi On, ki je ljubezen. Odp.
125.
POVABIL SI ME
A D
E
A
fis
Povabil si me, Gospod, da sprejmem te v svoje
srce,
h
E
A
A7
dal si mi obljubo to, da tvoje telo pripelje me v
nebo.
D
E
A
fis
Verjamem in zaupam ti, zato pristopam k tvoji
mizi,
h
E
A
da se nasitim in znova zaživim.
D
E A
fis
Rad bi dojel veličino tvoje ljubezni,
h
fis
razmišljam, a ne pridem do dna,
E
A A7
obdaja me le prijeten občutek, da sva eno ti
in jaz.
D
E
A A7
Prepuščam se ti, tako varen sem s teboj.
D
E
A A7
Prepuščam se tvoji ljubezni, ki se razliva name.
D
E
A
Prepuščam se tvoji bližini, Gospod.
Že dolgo je tega, ko si žrtvoval svoje telo na
križu.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Vse stvari minevajo, le tvoja ljubezen je vedno
ista,
D E
A E
enkratna, neponovljiva. Ne razmišljam več, le:
Odp.
D
E
A
D
E
A
Prepuščam se ti, Gospod. Prepuščam se ti,
Gospod.
126.
PREBUJAM SE
D
G
Vse poti življenja prehodil sem,
D
G
iskal sem smisel svojih sanj…
A
h
G
A
Ne vedoč za Resnico hodil sem v temi.
Skozi temo greha se bližam Ti,
dolg predor je brez luči,
edina pot, ki varno pelje me iz sanj; v novi
dan.
DA
h fis
GD
E7A
Prebujam se iz dolgih sanj in poln luči me vabi
dan,
DA
h fis
G D
A
(D)
podajam se na novo pot, v novi dan grem s
Teboj(Gospod).
Vse vezi temine se trgajo spet življenja čutim
vonj
odprem srce in novi svet se mi odpre;
zagledam Te.
Na postaji čakaš vrsto let nočeš vrat srca
odpret
trkaš in čakaš, da predrami se; in Ti odpre.
Odp.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
127.
PREJELI BOSTE MOČ
E A/E
Prejeli boste moč,
H/E A/E
E
ko bo Sveti Duh prišel nad vas.
E A/E
Prejeli boste moč,
H/E A/E
H/E
ko bo Sveti Duh prišel nad vas,
A
E
in boste moje priče!
(2x )
gis7
A
Kadar skupaj zbrani smo
fis7
H 43
kakor Cerkev v prvih dneh,
gis7 A
skupaj vsi pričujemo,
D
H 43
da ogenj tvoj tli v vseh ljudeh. Ref
H/E A/E
E
ko bo Sveti Duh prišel nad vas.
E A / E Prejeli boste moč,
H/E A/E
H/E
ko bo Sveti Duh prišel nad vas,
A
E
in boste moje priče!
(2x )
gis7
A
Kadar skupaj zbrani smo
fis7
H 43
kakor Cerkev v prvih dneh,
gis7 A
skupaj vsi pričujemo,
D
H 43
da ogenj tvoj tli v vseh ljudeh. Ref
Trdno zdaj zaupamo, vsak od nas se
prepusti.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
Glej, v nas ogenj Tvoj gori; pričevali bomo
vsi. Ref.
E/Gis cis fis A H E
Pošlji svojega Duha
E/Gis cis fis A H E
In prenovi srca vsa. (2x)
Prejeli boste moč ... (Ref
Župnija Celje – Sveta Cecilija
128.
PRIČEVAL LJUBEZEN BOM
G
D e7 C9
Vsi odtenki mavrice, vsi glasovi, kar ji je.
G
De7
C9
Vsake sanje, ki prav drzno, drzno iščejo izvor
ljubezni le.
D e7 C9
Vsaka črka vsake zgodbe, vsaka zvezda iz
neba,
a h
C
D
G43
vsak kotiček tega stvarstva, Ljubezni priča je.
G
D
e
Kakor dolgo bom živel, pričeval Ljubezen
bom,
C
G
priča Zanjo bom v tišini, ko beseda ni dovolj.
D
e
Z vsakim dihom, ki ga imam, hvalo bom
Gospodu dal.
C
G
Kakor dolgo bom živel, pričeval Ljubezen
bom.
Gore, hribi in doline, reke, moije, jezera.
Vsaka dlan, ki sega k Tebi,
k Tebi, da svoj mir bi ti ponudila.
Vsako skromno, dobro delo, vsak korak,
ki vodi me, vsako upanje v srcu Ljubezni priča
je.
Župnija Celje – Sveta Cecilija
129.
PRIDI HITRO, BODI Z NAMI
D
G
D
G A
Pridi hitro, bodi z nami, molimo skupaj,
D
G
A
pridi hitro, Jezus čaka, spet je tukaj!
D
G
D
G A
Pridi hitro, bodi z nami, molimo skupaj,
D
G
A D
pridi hitro, Jezus čaka, glej ga tukaj!
G
D
G
D
Oči napnem, ne vidim ga, z ušesi ga ne slišim,
G
D
G
A
s prsti tipam en, dva, tri, bratec Jezus, kje si? Odp.
Sprašujem se, kje Jezus je, v Svetem pismu piše,
tam, kjer trije skupaj so, še Jezus se nariše. Odp.
Nič ne vidim, slišim nič, včasih le začutim,
nekaj v srcih zaiskri, bratec Jezus, si to ti? Odp.
V nebesa rad jaz prišel bi, molitev mi pomaga,
Frančišek kliče, kličem jaz, ta pot zares je prava.
Odp.
130.
PRIDI, PODAJ ROKO
D
h
G
A D GA
Pridi, podaj roko, nasmeh je treba podariti,
D
h
G
A D
čutim, kako lepo gojiti je prijateljstvo.
D
h
G
A D
GA
Pridi, podaj roko, dobroto treba je deliti,
D
h
G
A D
povej mi, kar ni težko, saj skupaj lažje rastemo.
G
h G
A7
fis
Življenje je dar človeku, radost, hrepenenje,
H7
e
saj v srcu bivajo vse skrite želje,
A7
D D7
ki rade bi iz globine do neba.
G
h G A7
fis
Življenje v samoti ni lahko in je boleče,
90
H7
e
G
A A7
le s tabo našel bom ta košček sreče, to moja pot je
do srca.
Pridi, podaj roko, z nasmehom lažje je živeti,
čutim kako lepo gojiti je prijateljstvo.
Pridi, podaj roko, dobroto treba je vrniti,
povem ti, kar ni težko, saj skupaj lažje rastemo.
131.
PRIJATELJI
G
D e C
G
Temni oblaki zagrnili so nebo.
D e
C
h e
Ko dnevi so taki, vem da spet mi bo hudo.
A
D
h e
Ne vem ne kod ne kam, u u u u u
A
D
mimo bo šel še en dan.
G
D e
C
G
Senca spomina spet prilezla je na plan.
D e
C
h e
Kaplja pelina zagrenila mi je dan.
A
D
h
e
A
D
Nočem ostati sam, hej, prijatelji, srečen sem, da vas
imam.
G C
D
G C D
/: Vsaka bolečina manj boli, solza se hitreje posuši
G
C
D
C
D
in nasmeh kar sam se spet nariše, če ob tebi so
prijatelji.
Vsi samotarji trmasto kljubujejo,
a jezni viharji vsakega upognejo.
Nočem ostati sam, hej, prijatelji,
srečen sem, da vas imam. Odp.
E
132.
H
PRINAŠAM TI
A
HE
H
A
H
91
Prinašam ti vse žalitve Gospod, umazano delo
svojih rok.
E
H7
A
Prinašam ti vse sovraštvo sveta,
fis
E
H fis
H7
E
slutim reko krvi, ljubeče s križa polzi.
E
cis
Hvala ti, moj Jezus, ker zvesto mi odpuščaš,
fis7
H7
že davno preden se zavem.
fis7
A
fis7
H7
Ti mi podstavljaš ramo, naj me odreši tvoja moč.
Odp.
Daj mi moč, moj Jezus, da ne bom množil trpljenja,
da ne bom sokriv umiranja.
V globino moje duše naseli se za vekomaj. Odp.
133.
RADOST NAM DAJEŠ
C
F
C
F
Radost nam daješ, radost nam daješ,
C
d
G
ti Gospod vsega si stvarstva.
C
F
C
F
Radost nam daješ, odet v svetlobo,
C
G
aF C
G
F C
odet v neskončno si slavo, odet v neskončno si
slavo.
Zopet si z nami, zopet med nami,
od sreče srce nam prepeva.
Zopet si z nami, zopet med nami,
za vedno med nami ostaneš, za vedno med nami
ostaneš.
Žene, koga iščete, ve žene, koga iščete, ve,
on, ki je umrl, ni več tu,
je od mrtvih vstal, kakor prej vsem povedal je,
92
javite zdaj vsem ljudem, da je od mrtvih vstal,
vsem ljudem, da je od mrtvih vstal.
Zmago si prinesel nam ti, zemljo vso si osvobodil,
to za nas največja sreča je,
smrtnega strahu ti si osvobodil vse ljudi,
s svojim si vstajenjem, rešil nas vse,
vse ljudi, s tabo vse ljudi.
134.
RAD BI TE VIDEL
E
gis
Odpri mi oči srca, moj Bog, odpri mi oči srca,
A
E
rad bi te videl, rad bi te videl. (2x)
H
cis A
H
Pridi ta trenutek, Gospod, daruj mi, prosim, svoje
srce.
cis
A
Gospod, s teboj želim hoditi povsod, saj ti si sveti,
sveti,
E
sveti, sveti, sveti.
Odpri mi oči…
Pridi ta trenutek…rad bi te videl.
E (gis, A)
E
Sveti, sveti, sveti, rad bi te videl.
135.
RES JE PRIJETNO
C
e
F
G e
Res je prijetno, kadar v srcu čutim
a G F e a d D7
G
srečo, veselje, tiho pesem stvarstva.
C
e F
G e
a GF ea
93
Vem, da na svetu nihče ni osamljen, vsak je le
delček
d G7 C
a f C F
f G
C
širnega življenja, ki radodarno razliva se povsod.
a f
C F f
G
C
Vse to je dar, neizmerni dar Ljubezni.
Dal nam nebo je in blesteče zvezde, v soncu dal
brata,
v mesecu je sestro. Dal nam je zemljo, G
sadje, trate, cvetje, ogenj in veter, zrak in čisto vodo.
a G Fe a d
G
C
Vir je življenja vsem njegovim bitjem.
/:Vse to je dar, neizmerni dar Ljubezni. (2x)
Hvaljen bodi, naš Gospod in Bog, ker si ustvaril
zemljo in nebo. Hvaljen bodi, naš Gospod in Bog,
tudi vsi mi smo delo tvojih rok.
Vse to je dar, neizmerni dar Ljubezni.
Vse to je dar, neizmerni dar Ljubezni.
136.
RES VELIK Sl BOG!
G e7
Ti veličastni Kralj, oblečen v
sijaj,
C6
D
vsa zemlja v radosti zdaj vriska, poje Ti.
G
e7
V svetlobi se bleščiš in tema že beži,
C6
pred Tabo trepeta, pred Tabo trepeta.
G9
e7
Res velik si, Bog! Pojte z mano: Velik si Boe!
C 6 D s u s 4 G 9 Vsak bo
videl, da je velik naš Bog!
Od vekomaj stojiš in čas v rokah držiš:
začetek, konec, vse, začetek, konec,vse.
Ti Troedini Bog, Oče, Duh in Sin,
Ti jagnje si in lev, Ti jagnje si in lev.
94
Res velik si Bog! Pojte z mano: Velik si Bog!
Vsak bo videl, daje velik naš
Bog!
Tvoje ime, kije nad vsem, slave vredno je.
In srce Ti poje: velik si, Bog!
137.
SAMO TO
D
G
D
e7
Nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne premoti. (2x)
h
G
D
A
/:Ker vse mine - le Bog ostaja isti.
h
G
D
A
In vse propade – le On je vedno mlad. (2x)
e
C
G
D
Blagor ubogim v duhu, v sebi nosijo nebesa.
e
C
G
D
In blagor žalostnim, smeh jih prerodi.
Blagor krotkim, večna polja podedujejo, o, blagor
lačnim pravice, sanje se izpolnijo. Odp.
Blagor čistim v srcu, kajti zrli bodo vso lepoto Boga.
Blagor usmiljenim, On poboža jih.
Blagor miroljubnim, Božji ljubljenci postanejo.
Blagor preganjanim, naj zapojejo. Odp.
Kdor ima Boga, mu nič manjkati ne more.
Kdor ima Boga, ta ima vse.(2x). Odp.
Nič naj te ne vznemirja... (4x)
138.
SENCE (Ostani z nami)
D
G
D
fis
Sence se razširjajo, večer se spušča že in za gorami
se
e
h
oddaljujejo odsevi tega dne, ki se ne bo končal,
G
D
fis
dneva, ki od sedaj živel bo vedno. Kajti vemo,
95
G
D
G
A
da se je tu začelo življenje novo, ki se nikoli ne
konča.
D
fis
G
D
Ostani tukaj z nami, sonce že zahaja,
e
A
G
A D
ostani tukaj z nami, Gospod, saj je večer.
D
fis
G
D
Ostani tukaj z nami, sonce že zahaja,
e
A
G
A
D
če si ti med nami, noč ne bo prišla.
Tvoj krog valov širi se po morju in veter nosi jih,
vse dokler ne pridejo k obali vsakega srca, do
začetka
ljubezni prave, kot plamen, ki požge vse na poti,
tako bo tvoja ljubezen osvojila svet. Odp.
Človeštvo je pred nami, bori se, trpi in upa,
je kakor zemlja, ki izsušena prosi vode,
kot nebo, ki je brez oblakov in lahko bi ji življenje
dalo.
S teboj bomo izvir čiste vode,
s teboj med nami puščava bo vzcvetela. Odp.
139.
SI SOLZA V OČEH
D
G
Si solza v očeh, kot rosa na tleh, svetiš se.
e
A
Neodprti si cvet, biser v školjko ujet, ki skriva se.
D
G
Ta lučka si ti, ki sveti v temi in greje me.
A
A7
Si žarek z neba, poslan od Boga, ki prinaša upanje
za vse.
D
G
A
D
96
Ti sij, sij ljubezen iz srca, ti grej, grej vse ljudi sveta,
G
A
D
Ti tli, tli v srcu vseh ljudi, jim nosi upanja.
Si kaplja morja, kot rosa z neba, poživljaš me.
Si čudež sveta, govoriš iz srca in poslušaš me. Odp.
SKUPAJ S FRANČIŠKOM
A
Skupaj s Frančiškom odkrij
E
H
(HE)
in živi radostno svoje življenje. (2x)
E
A
Sledi Frančišku in boš odkril
E
H
lepoto Božje bližine,
E
A
E
sledi Frančišku in kakor on popravi vse,
H
kar vidiš, da ruši se. Odp.
Sledi Frančišku in sprejmi vse,
vse, kar Bog zate naredil je.
Sledi Frančišku in veseli se,
poj z odprtim srcem Najvišjemu. Odp.
E
140.
141.
SLAVI BOGA (po Ps 103)
D
h e
A fis
h
e7 A7
D
Slavi Boga, slavi Boga, slavi Boga, moja duša, slavi
Boga.
D e7
A
D
Nikdar srce ne bo pozabilo, kar ti je storil
Gospod.(2x) Odp.
97
Ker on odpušča vse tvoje grehe in te ozdravlja ran.
(2x) Odp.
Smrti rešuje tvoje življenje in te z usmiljenjem venča.
(2x) Odp.
Kakor nebo visoko nad zemljo, je milost njegova nad
tabo.(2x)Odp.
Slavi Boga, zahvali se Bogu, hvali Boga, moja duša.
(2x) Odp.
142.
SLAVI GA
E
Slavi ga, slavi ga,
A
E
ko se zbuja jutro, ko zvoni opoldne.
Gis7 cisE
H7 E
Slavi ga, slavi ga, kadar zvezde zažare.
Moli ga, …
Hvali ga, …
Ljubi ga, …
Jezus, …
Moj Gospod in moj Bog, …
143.
SLAVITE BOGA
C Ga
CF
G dAd
FG C
O-o-o VSI SLAVITE BOGA! O-o-o Vsi slavite Boga!
a ea
FG C
FG C
O-o-o Vsi slavite Boga, vsi slavite Boga!
Angeli slavite Boga, * vsa nebesa, slavite ga, * vse
moči Gospodove!
Sonce in luna, * zvezde na nebu, * dež in rosa!
Vse vetrovi, * ogenj in vročina, * mraz in pripeka!
Rosa in slana, * mraz in zima, * sneg in ledovje!
Vse noči in dnevi, * tema in svetloba, * bliski in
oblaki!
98
Zemlja slavi naj Boga, * gore in hribi, * vse rastline
zemeljske!
Studenci, reke, morja, * vse živali, ki v vodah žive, *
ptice vse pod nebom tem!
Živina, divje zveri * in ljudje po svetu vsi, * Božji
izvoljenci!
Duhovniki Gospodovi, * vsi Božji služabniki, * duše
vseh pravičnih!
Sveti in ponižni, * mladeniči v ognjeni peči, * vse
vesolje Gospoda naj slavi!
Slavimo Očeta večnega, * Sina s Svetim Duhom, *
slavljen bodi, poveličevan!
Amen, amen, * aleluja, aleluja, * amen, amen!
144.
SLAVLJENJE
G
e
G
e
Sijaj sonca si oblekel zame, ogrnil svojo svetlobo prek
rame.
razpel nebo si kot šotor za naju, letiš k meni na
perutih vetra.
a
D a
D
Takrat mi zmanjka besed, bližaš se med veselimi
vzkliki,
v soju radosti žariš, vabiš v svojo kraljevo palačo.
D
h
S svojim ognjem netiš mojo ljubezen,
z dihom obvezuješ smrtno rano,
rešuješ me iz močnih klešč tesnobe,
varuješ v senci me ob času stiske.
e
Ae
A
Raduj se moje srce, slâvi sveto ime,
naj opevam na veke vseh vekov
ljubezen večno na tvoji desnici.
99
h G
D
A
hG
Pozdravljam te, blagoslavljam te, hvalim te,
D
A
h G D
A E Fis
slavim te, Gospod! Potapljaš me v svojo slavo.
e
Ae
A
Raduj se moje srce, slâvi sveto ime,
naj opevam na veke vseh vekov
ljubezen večno na tvoji desnici.
h G
D
A
hG
Pozdravljam te, blagoslavljam te, hvalim te,
D
A
hG
D A
E
slavim te, Gospod! dvigaš me v svoje veličastvo!
Fis
G Fis
Slava tebi gre! Slava tebi gre!
h G
D
A
hG
Pozdravljam te, blagoslavljam te, hvalim te,
D
A
h G D
A E Fis
slavim te, Gospod! Potapljaš me v svojo slavo.
h
G DA
h
G D A
Aleluja! Aleluja, alelu. Aleluja! Aleluja, aleluja.
h
G DA
E
Aleluja! Aleluja, aleluja.
Fis
G Fis
h
Slava tebi gre! Slava tebi gre! Aleluja.
145.
SMO BOŽJI OTROCI
A
D
A
E
Smo Božji otroci, v svet poslani zato,
A
D A
E
A
E
da kakor Frančišek s svojim življenjem lepšamo ga.
Pa vendar prevečkrat se kar izgubimo v njem,
prevelik naš svet je, preveč je sovraštva, preveč je
grozot.
100
h
E h
E
h
Brez tvoje pomoči o Bog, nemočni smo,
daj nas nauči ti, kako se naredi, da svet se
spremeni…
A
D
Pokaži nam pot, pokaži nam pot,
A
E (A)
pokaži nam pot miru. (2x)
Nauči tudi nas, nauči tudi nas
graditi svet miru. (2x)
146.
G
D
SLAVA Tl, O BOG, OČE NAŠ
e
Slava ti, o Bog, Oče naš,
a C a D
slava ti, Božii Sin in naš Rešenik.
G D e
Slava ti, Duh svete luči,
a D C G
večna sveta Trojica, tebi slava in
čast.
e C
D
Oče nebes, ti dobrota si vsa,
C
D G
ti svoje nam darove deliš.
G7 e
a D
Ustvaril si nas, sprejmi srca v dar,
H7 e a D
mi molimo te, poveličujemo
te.
Jezus Gospod, Sin in naš Rešenik, naj dvigne k
tebi se ta naš spev.
Tvoje srce odprto nam govori, da večna ljubezen
Očetova v njem gori.
O božji Duh, ti svetosti si Duh, k resnici vedno
101
vodiš nas ti.
Pridi med nas, razsvetljuj nam poti, naš bodi
Gospod, da bomo priče povsod.
147.
SONCE ZAHAJA
C
a
e
F C
Sonce zahaja in noč na zemljo pada, gledaš v
nebo.
Na nebu sije luna, svetla, bela luna, sveti na zemljo.
Čriček več ne poje, petelin se oglaša, nov dan
rojeva se.
Jutro se prebuja, nov dan je tukaj zate, nov dan
podarjen ti je.
F C
F
G
Ali veš, kdo prižiga dan?
Ali veš, kdo ugaša noč?
Veš zakaj se svet vrti,
veš morda, zakaj si ti?
148.
SONCE, ZVEZDE (Moja pesem)
h
e
A
DG
e
Sonce, zvezde, tisoč drobnih stvari in življenje
neskončno
A
D
D7
G
A
si podaril mi ti, za vedno. Za vse to bi se ti rad
zahvalil,
D
h
rad bi pokazal ti, da sem hvaležen,
G
A
D
D7
zato ti podarjam največ, kar imam - svojo pesem.
G
A
D
h
102
A to niso le besede in zlogi in to niso samo melodije,
G
A
D D7
v tej pesmi, v tej skromni pesmi je skrito srce.
G
A
D
h
Zato sprejmi jo, kakor sprejmeš najdražje darilo,
G
A
D
ker to je resnično največ, kar lahko ti dam.
heADGeA7DD7GADhGADD7
G
U….….
A to niso le besede...
149.
S PESMIJO NA USTIH
D
G A
D
S pesmijo na ustih, skupaj stopamo,
G
D
h
A
s svojimi rokami ves svet objemimo.
D
G
A
D
Kot Frančiškova mladina, pogumno stopajmo,
G
D
h
A
kot otroci Frančiška, glasno vzklikajmo!
D
G
D
A
Služimo Gospodu, z veseljem služimo,
G
D
A
D
vsi ljubezen našo in našo radost potrebujejo.
S pesmijo na ustih, skupaj stopamo,
Božji smo glasniki, mir prinašamo.
Mir in dobro, vsem želimo mi,
vodi nas resnica večna, Stvarnik vseh stvari!
150.
SPOMIN PREDRAGOCENI
d
a
F
C
Spomin predragoceni podoba si Očeta;
B
a
g B
C
vse naše hrepenenje živeti je s teboj.
d
a
F
C
103
Ti si vodnik življenja, ti, nežnost neizmerna,
B
a
g B C
F
C
dobrota si neskončna, edina si opora, edina si
opora.
F aC
C7
F
aC
B a
Hvala, ker daroval si življenje, dragoceno prelil kri
G
e
B
G
iz neizmerne ljubezni do nas.
F a C
C7
F
aC
B
a
Hvala za kruh, ki si ga razlomil in za kelih trpljenja,
G
B
C
B F
tako za vedno ostajaš pri nas.
Na križu umirajoče tvoj glas nam še šepeče,
Gospod, ti pa odpuščaš pregrehe vse človeške.
Za nas ti daroval si vse delo in življenje.
Sedaj za vedno bivaš, nam upanje podarjaš,
nam upanje podarjaš. Odp.
Gospod, ti si Stremljenje, Resnica in Življenje,
vsak dan prenavljaj znova občestvo svoje Cerkve.
Središče si vseh bitij, njih razlog si in smisel,
ves svet sloni na tebi, ti poje živo pesem,
ti poje živo pesem. Odp.
Gospod, ti si Vstajenje, Gospod, ti si Življenje,
s teboj se je začelo edinstveno stvarjenje.
Med narodi na svetu nas kličeš v občestvo,
da vedno bi ostali zedinjeni v tebi,
zedinjeni v tebi. Odp.
151.
SREČNI DAN
C
F
a
Dan, kije presegel vse, smrti ni več, ti si rešil me,
F
pojmo vsi, Jezus res živi.
C
F
a
Prazen križ, prazen grob, večno zdaj življenje čaka
nas,
F G
vzklikajmo, ker Jezus res živi, On živi!
104
CF a G
O, srečni dan, srečni dan, moj greh je zdaj opran!
C F a G
C Fa
O, srečni dan, srečni dan, ne bom več tak kot prej,
G
C FaG
ker s tabo bom odslej.
Ko stojim tu pred teboj, končno prost te gledam v
oči, j ji z sem tvoj, Jezus, ti si moj.
Cista radost, trajen mir, bolečina vsaka se zgubi,
vriskajmo, ker Jezus res živi, On živi! Odp.
a
e
O, ta preslavni dan,
F
ta čudovit način,
C
da rešil si me!
a
e
O, ta preslavni dan,
F C
o, presveto ime! Odp
152.
SPREJMI GA
C
F
G
C
Ko težave se ti vrste, le na njega obrni se.
F
G
C
On pomagal vedno ti bo, ko ti bo hudo.
In ko vse narobe gre, On obriše ti solze,
radost, sreča, smeh, skrbi, On le zate živi.
C
F
G7
C
/:Sprejmi ga, On vidi te, sprejmi ga, On hoče te.
F
G7
C
Sprejmi ga, On ljubi te, vedi, da ničesar ti vzel ne bo.
(2x)
Ko prijatelja več ni, k Njemu se zateči ti.
Veš, da v tebi še živi, nad tabo bdi vse dni.
105
Vesel lahko si sreče te, da te On poklical je.
Njegov otrok si s tem postal, zakaj bi se le bal? Odp.
153.
SPREJMI, GOSPOD, NAŠE DAROVE
C
a
C C7
Sprejmi, Gospod, naše darove, v tej skrivnosti, ko se
srečata,
FGC
a FG
C
naša revščina in tvoja veličina.
Mi ti prinašamo darove, ki ti sam si jih dal nam,
ti v zameno daješ nam, daješ samega sebe.
154.
SPREJMI TA DAR, GOSPOD
E
A
H
Darujem ti ljubezen, ki v meni živi,
E
A
H
sprejmi ta dar, Gospod.
E
A
H
cis
Tu je moja sreča, vse moje skrbi,
A
H
E
vsak utrip srca darujem Ti.
A
H
E
/:Ti Gospod, si v tem kruhu in vinu,
A
H
E
tu Tvoje je telo in tvoja kri.
A
H gis
cis
Vedno si za nas se daroval
A
H
E
zdaj sprejmi te darove radosti.:/
In vsaka moja misel v tem dnevu, Gospod,
zate naj se rodi.
Tu je vsak trenutek, ki me vzradosti,
vsak življenja dar darujem Ti. Odp.
106
155.
SPREMENIL SRCA JE
F
B
C
Spremenil srca je, spremenil nas je vse,
a
B g7
F
on res živi. Aleluja!
F
B
C
Spremenil srca je, spremenil nas je vse,
a
B g7
F
on res živi. Aleluja!
F
a7
Jezus svojo je luč podaril,
B
F
svetu je ne prikrivajmo.
F
a7
Razsvetlimo s tem sijem zemljo,
B
C
z novim srcem pričujmo zanj. Odp.
Ko hodili smo skozi temo,
ti si ogenj za nas prižgal,
z njim pojdimo, zažgimo zemljo
in oznanjajmo dan Boga. Odp.
V svet nas vodi njegova roka,
da resnico oznanjamo,
da ponovno se vname zemlja
in v svetosti spet zagori. Odp.
Bratje v Jezusu smo postali,
v ljubezni in veri vanj:
le en sam je naš Bog in Oče,
z odpuščanjem nas rešil je. Odp.
Slava tebi, naš Bog in Oče,
ker darujemo se lahko;
daj, naj hodimo v svetlobi,
v odpuščanju svobodni smo. Odp.
G
156.
SRCE
h
107
Svet še vedno se vrti, tu je mnogo ranjenih.
a7
D
G
Jočejo, ko zaboli. Veš, zmanjkuje mi moči,
h
a D
mi moči, mi moči…
Kdo bo hranil te ljudi? Moja notranjost kriči,
ker ne vidijo poti, verjamejo v preproste laži.
G
h
/:Bodi senca, bodi zrak, bodi moč za moj korak,
a
C
D G D CDG
bodi kri življenja tem, ki v meni iščejo Srce:/
Srce(3x)…
Svet še vedno se vrti, tu je mnogo ranjenih,
kdo se zmeni za ljudi, ko zmanjkuje jim moči,
jim moči, jim moči…
In srce spregovori, noro ljubi vse ljudi,
jim odpušča vse laži s kapljico svoje krvi. Odp.
157.
STOPI S HVALNICO H GOSPODU
D
G
A
D
Stopi s hvalnico h Gospodu, slavi njega, sveti narod,
h
e
A
D
slavi Jezusa, Gospoda, Rešenika, Kralja slave. Aleluja
(8x)
Blagoslavljamo te, Jezus, ti prihajaš kot Rešitelj,
v moči mira, odpuščanja, ti ozdravljaš, ti rešuješ.
Odp.
Hvaljen Jezus, naš Rešitelj, Sveti Duh, ti naš Branitelj,
hvaljen Oče vsega stvarstva, dobri, vsemogočni,
sveti. Odp.
158.
STVARNIK ZEMLJE IN NEBA
G
a DG
a
D
108
Stvarnik zemlje in neba videl stisko sem sveta.
G
e C
a
D
D7
Greh in zlo, trpljenje vse premagal bom.
G
a
DG
a
D
Sonce sem ustvaril jaz, da prežene temo, mraz.
G
e
C
A7
D
D7
Kdo odkril bo luč ljudem? Koga pošljem naj?
G
D7
G
e
Tukaj sem, Gospod, pošlji mene!
C
G
C
A7
D D7
Slišal sem tvoj klic in zdaj sem tu.
G D7
G e
C
D7
G
Bodi z mano, ko bom vabil vse k ljubezni, veri,
upanju.
Jaz ustvaril sem ta svet, rad prebivam pri ljudeh.
Z njimi jokam in trpim, a daleč so.
Srca kot iz kamna so, a beseda moja bo
jim ljubezen dala spet. Koga pošljem naj? Odp.
Zrak in ogenj ustvaril sem, dajem hrano vsem ljudem.
Za uboge jaz skrbim, rešujem jih.
Svoj kruh z njimi rad delim, dušo in telo krepim.
Zanje sem življenje dal. Koga pošljem naj? Odp.
109
159.
SUŠA – SPRAŠUJEM SE
E
A
cis H
Sprašujem se, kje si zdaj, moj Bog,
E
A
cis H
kje si moje veselje, moč.
A
E
Verujem, da si tu,
A
E
H
verujem vate, moj Gospod! (Moj Gospod!)
E
A
H
E
Dotakni se me s svojimi dlanmi,
A
H
E
Naj vidim le za hip tvoje oči,
A
gis
cis
Na krilih dvigni me k sebi v nebo,
A
gis
fis E H
E
A gis fis E H E
Tvoj sijaj naj zaslepi moje oko.
Čutim samoto, ki presega me,
čutim noč, srce pogreza se.
Verujem, da si tu,
verujem vate, moj Gospod! (Moj Gospod!). Odp.
Edini veš, kaj je življenje,
kaj je skrito hrepenenje.
Verujem, da si tu,
verujem vate, moj Gospod! (Moj Gospod!). Odp.
160.
SVET
E
A H
E
Svet si ti, svet si ti, najvišji naš Gospod.
gis
A
H
E
Veseli tu ti pojemo in srca k tebi dvigamo.
a
110
161.
d
SVET
G
C
Ea
FEa
Svet si, svet si, svet si ti, Gospod, Bog vsega
stvarstva.
a
d
G
C Ea
FEa
Svet si, svet si, svet si ti, Gospod, Bog vsega
stvarstva.
a
d G
C E
FEa
Zemlja in nebo sta polna tvoje večne slave.
F
G
C
E
F
G
C
Hosana Bogu na višavah, hosana Bogu na višavah,
G
a
G C
G
a
GC E
hosana Bogu na višavah, hosana Bogu na višavah.
a d
G
C E
F Ea
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodu.
F
G
C
E
F
G
C
Hosana Bogu na višavah, hosana Bogu na višavah,
G
a
G C
G
a
GC
hosana Bogu na višavah, hosana Bogu na višavah.
162.
SVETEL PLAMEN
D
G
A
e
/: Svetel plamen naj gori v tvoji mladi duši,
D
G
A
A
D
zahvaljuj Gospodu se, :/ ker on ta plamen je.
G
D
G
D
Kadar prav zares hudo ti je in ko veš, da si se zmotil,
G
D
E
A
le obrni na Gospoda se, in nikdar ne obupaj. Odp
Ko prijatelj razočara te, ko ostaneš sam na svetu,
veš, nekdo ti lučko bo prižgal in upanje ti dal. Odp.
In ko dan bo zopet nasmejan, se oblaki razbežijo,
takrat drugim tudi ti podaj svetel plamen upanja.
Odp.
111
163.
SVETA DEVICA MARIJA
D
A
h D7 G
D
A4 A
Sveta Devica Marija, sveta si, Božja Gospa,
D A
h
D7 G
D
A
ni ti enake na zemlji med vsemi ženami sveta.
G
A
D D7e
A
D
Hči si in dekla Očeta, večnega kralja neba,
Fis
h
G
D
A4 A A7
mati Boga, Gospoda Jezusa Kristusa.
D
A e
A4 A D
Prosi, prosi za nas, prosi, Marija za nas,
D7
G
D
A4 A
prosi svojega Sina, našega Učenika.
D
A e
A4 A D
Prosi, prosi za nas, prosi, Marija za nas,
D7
G
A
A7
D
prosi svojega Sina, prosi, Marija za nas.
Sveta Devica Marija, sveta si, Božja Gospa,
ti si izbrana nevesta, nevesta si Svetega Duha;
skupaj z vsemi svetniki, vso pomočjo iz nebes
prosi za nas Gospoda Jezusa Kristusa. Odp.
164.
SVETI DUH
C
G a
F
C
G
Edini si svet, edini popoln, lep, ti si bil, ti si, ti boš.
a
F D
F
d
G
Duh tolažnik, Duh milosti, molitve, obljubljeni si od
Boga.
a F
C
G
a
C
Pridi, Sveti Duh, razlij svojo moč, vnemi me, prežari
me,
112
C G
a
F
CG
posveti me. Uči me, razsvetli me, prenovi me,
a
F C
G
F
ad
zapiši mi v srce – svoje sveto ime, Sveti Duh.
Očetov nasmeh in Sinovo lepoto v svojem ognju
razžariš.
Vse delaš novo: uglasi mi srce na strune troedine.
165.
SVETI DUH NAM BIL JE DAN
d
C
F
C A7
Sveti Duh nam bil je dan, da vsi otroci Božji smo,
d
a
B
d
A4 d
za svobodo poklicani, s svojim življenjem slavimo ga!
F
g C
d
g6A4 A
V Božji ljubezni ustvarjeni, sol zemlje smo, otroci luči.
B
C
d g
C
Sredi sveta z močjo Duha ljubezni ogenj širimo. Odp.
Bog Oče nas ustvaril je, da bi ljubili kakor On.
Njegova podoba biva v nas, če ljubimo ga iz srca.
Odp.
Kadar nas vodi Sveti Duh, smo brez strahu, svobodni
smo.
Nas posinovil je Gospod, otroci Božji smo sedaj. Odp.
Bodimo sveti brez strahu, vrata odprimo upanju,
Jezus brezmejno ljubi nas, svoj mir nam daje, vodi nas.
Odp.
Z nami Marija Mati gre, Mati Boga in nas ljudi,
naša vodnica k Sinu je, nikoli nas ne zapusti. Odp.
166.
SVETI OČE
G h Ce
Sveti Oče, darujemo ti,
a G C2 3 D4 3
113
kar ti sam nam podaril si prej.
G
h
Ce
V veselju v ponižnem slavljenju
a G CD7 G
za tvojo milost brez mej.
Ta pšenični kruh in trte vino v Svetem Duhu
spremenil se bo v zakrament, kije vir odrešenja,
Sinovo kri in telo.
Kako silna, Gospod, ta skrivnost je, po kateri
živimo s teboj !
Naj te naša življenja slavijo,
Naj hvalo tebi pojo.
167.
SVOJ MIR VAM DAM
Uvod: D , h , A , G ( 2 x ) G D
h
A
G
Zapuščam vam svoj mir - vam dam, širite ga v
svet. D h
A G
D h A G
Zaupam, vam, življenje dam, širite ga v svet. h
A
G
K tebi prihajam, Gospod, truden in obtežen, h
A
Ge
včasih prepljavlja me svet in tvoj glas bi slišal spet.
Ti, jagnje božje in Kruh, ki prihajaš k nam z neba.
Začutil toplino bi rad objema tvojega.
Spomni se me, o Bog, zaupam ves ubog in grehe
odpusti mi vse, ki storil sem jih že.
e
D/Fis G
Ko me življenje zlomi, Ljubezen greje me. e
D / F i s G
V šibkih trenutkih dneva besede slišim že:
168.
SVETIŠČE
D
C
G
D
Angeli napolnili so svetišče to do dna.
D
C
G
D
114
Serafi naznanili so prihod skrivnostnega Boga.
C
G
Spet prihajaš k nam kot Bog in kralj,
C
G
prihajaš spet na ta oltar.
a
e
C
Golgota se ponovi, sveta rešnja teče kri,
G
kot reka, ki nas oživi.
Angeli pristopili so in na oltar polagajo
srca teh, ki te ljubijo, da v tebi srečo najdejo. Odp.
169.
TAKŠEN VELIK, TAKŠEN MAJHEN
D
e
A
Takšen velik, takšen majhen si lahko svetnik,
D
e
A
takšen debel in takšen suh si lahko svetnik,
D
e
A
takšen mlad in takšen star si lahko svetnik,
D
e
A
takšen jaz in takšen ti si lahko svetnik.
h
A
h
Svetniki ljubijo in molijo Boga,
G
Fis
ljubijo bližnjega kot samega sebe. (2x) Odp.
Kdor se spreobrne ta ni žalosten,
vsak svetnik je vedno nasmejan. (2x) Odp.
Nič ne potrebuješ vedno se raduješ
ker si prijatelj živega Boga. (2x) Odp.
Kje naj danes v svetu svetnike srečamo?
Poglej jih med nami v šoli in službi. (2x) Odp.
170.
TAM KJER JE LJUBEZEN DOMA
115
A
Asus4
Esus4
Poklical si nas v svoj dom, v tvoje zavetje, v tvoj
objem,
Asus4 A
kjer resnično smo doma.
A
Asus4
Esus4
Asus4 A
Kjer je ljubezen, kjer je objem, tvoj dotik, polnost
življenja.
G
D
A
G
Asus4
V tem kraju ni skrbi, tam si ti, tam smo
mi,
Asus4
E
kjer ljubezen je doma.
A
Asus4
Pridi, pridi Sveti Duh, blagoslovi nas.
Esus4
V studencu žive vode daj nam moči.
A
Asus4
Esus4
Pridi, pridi Sveti Duh, blagoslovi nas.
Esus4
V studencu žive vode daj nam moči.
V tem kraju padajao zidovi, celijo se
mostovi,
življenje smisel svoj dobi.
Ostal sem brez besed, ko videl sem,
kako k sebi kličeš vse ljudi.
Stari človek umre, nov se rodi, življenje začenja se.
171.
TA PESEM
C
G
a
F
Ta pesem govori o miru, o miru, ki ga daješ Ti.
116
C
G
a
F
Ta pesem govori o tebi, ki na rokah se mi rodiš.
C
G
a
F
Ta pesem poje vsemu svetu, ker vem, da moja sreča
si.
C
G
a
F
f
Ta pesem, ki si jo napisal po meni, ki te zdaj slavim.
e
F
C
Tebi pojem, ki berač, berač ljubezni si.
e
F
C
Tebi pojem, ki te vse, vse nebo slavi.
B
C
B
C
In vsi ljudje in angeli. In vsi ljudje in angeli.
Ta pesem naj opeva tebe, ki prideš, ko se dan budi.
Ta pesem naj odžene dvome, o tem, da z nami ti
živiš.
Ta pesem je zahvala tebi, da v kruhu vsak dan živiš,
ko se po mojih grešnih rokah vsemu svetu podeliš.
Odp.
C
B
C
Amen! Aleluja! Amen! Amen!
172.
TEBI, O GOSPOD
D (A)
A (D)
/: Tebi, o Gospod, dajem se vsega. (2x)
D
G
D
O moj Bog, zaupam ti, naj ne bo me strah,
A
D
ne daj, da moj sovražnik zmagal bi.
/:Ne spominjaj se greha mladih dni. (2x) Odp.
/:Kaži svojo pot, mi vse dni, Gospod.(2x) Odp.
117
173.
TEBI POSVEČAM TO PESEM
E
A
Tebi posvečam to pesem, ki pojem jo nocoj.
E
A
Tebi, ki me varuješ, ko senc me oblega roj.
fis
H
cis(H) A
Tebi, ki si rodila Gospoda Jezusa.
fis
H
E
Tebi pojem to pesem, Brezmadežna.
Tebi, ki si jokala, ko Jezus umiral je.
Tebi, ki si spoznala, da smrt potrebna je.
Ti si prva zapela: Aleluja!
Tebi pojem to pesem, Brezmadežna.
Tebi, ki vidiš otroka, še preden se rodi.
Tebi, ki tiho se jokaš, ko človek ga umori.
Tebi, ki sprejmeš ga k sebi, del je tvojega srca.
Tebi pojem to pesem, Brezmadežna.
Tebi pojem to pesem, ker vedno si z menoj.
Tebi, ki me poslušaš, ko sam sem pred teboj.
Tebi, ki me ob smrti popelješ pred Boga.
Tebi pojem to pesem, Marija.
174.
TI EDINA, SESTRA KLARA
D A
G AD
A
G AD
(A) Ti edina, sestra Klara, dobro veš, kaj naj bila bi
A
G
A
D
A
ta vročica, ki me žene, da bi hodil za Gospodom.
G
D GDA
G
D
(B) Ki preganja nezadržno me po svetu
razdvojenem
fis
h
E
A D
in vsak človek, ki me sreča, se braniti me ne more.
(A) Ti edina, sestra Klara, dragocena mi mladika,
veš lahko, kaj naj bila bi neugasljiva moja žeja.
118
(B) Ti edina me razumeš, ki odšla si v odločitvi,
da živela bi v uboštvu, starše, dom si zapustila.
D G
h
G
h
(C) Ti resnično si uboga, ti ne nosiš las spuščenih,
G
D
A
D A
ki bili so dolgi lepi, kakor vrt so pokošeni.
(B) Tvoji prsti negovani, rinko, prstan so zavrgli,
tvoje roke občutljive cvetje pisano držijo;
(A) oroseno in dišeče, kakor tvoje vedro lice,
kljub pogostnemu trpljenju okrašeno je z nasmehom.
(B) Dragocena mi mladika, ti resnično si uboga,
ohranila si milino ter vso žensko si človečnost.
D A
G AD
A
G
AD
Dostojanstvena mladika, ki izbrala si uboštvo,
A
G AD A
G
AD
ti dosegla si svobodo, zapustila svetno družbo,
A
G
D
A
G
D
ki le ženo izigrava, jo kot sužnjo obravnava.
A
G AD A
G
AD
Dostojanstvena mladika, ti uboštvo si izbrala.
175.
TI SI MOJ PRIJATELJ
C
G
a F
G
C
Ti si moj prijatelj, ti si moj prijatelj,
E7
a F G
C
ti si moj prijatelj, Jezus Gospod.
Ti si moj rešitelj…
Ti si me poklical…
Ti si moja skala…
Šel sem za teboj…
Ti si moja radost…
Oznanjam tvojo slavo…
Ti me vedno spremljaš… Daješ mi veselje…
Nikdar ne zadremlješ… Na moja pota paziš…
176.
F B F B
Tl SVETI BOG Sl
F
119
Ti sveti Bog si, slavljen bodi ti!
B F B
F
Ti močni Bog si, naj praznujemo,
a d B g
C4 3
Bog si ljubezni, nežnosti, usmiljenja, Gospod.
a
B d7 B
C4 3
Naš Gospodje krotak, milostljiv, dober, potrpežljiv,
a
B d7 B
a C
Če potrt si, on zate skrbi; dobrota Boga za vse ljudi!
Zvest Gospodje v svojih poteh, kar izreče, drži.
Tvoja dela oznanjamo vsi; pravičen je Bog v vsem,
kar stori.
Vsega zla me obranil je Bog, ko v temo sem zašel.
Živel bom in opeval Boga, oznanjal ga bom, močan
je in svet!
Vseh dobrot ti povrnit' ne znam, moj Gospod,
Rešenik.
V vsakem času moj Bog, ti bom pel, veselo srce ti
bom podaril.
177.
TI, TVOJE ŽIVLJENJE (Za teboj)
C
F
G
Ti, tvoje življenje, popolnoma preprosto je,
a
ti znaš razsvetliti noč.
F
D
Vedno me iščeš, vedno me najdeš,
G
ko rabim tvojo moč.
C
F
G
Vem, moje življenje drugačno bi lahko bilo,
a
če glas bi poslušal tvoj.
120
F
D
A bal sem se boja in večnih porazov,
G G7
če hodil bi za teboj.
C
F
d G
Za teboj gradijo se mostovi,
C
F
d G
za teboj rojeva se nov čas,
C
F
d G
C
G
C
za teboj korakajo rodovi, za teboj grem danes tudi
jaz!
Ti, ti mi zaupaš, kljub temu da prav dobro veš,
da znova grešila bom.
Moj križ v senci tvojega križa našel je svoj dom.
Veš, moje življenje drugačno je, kot je bilo,
ker vem, da si ti z menoj.
Vem, da me spremljaš, vem, da me vodiš,
ko hodim za teboj. Odp
178.
TOLIKOKRAT POSLUŠAMO
E
A
Tolikokrat poslušamo besede o miru,
H7
E
tolikokrat se strinjamo z vsem,
E
A
tolikokrat obsojamo krivice po svetu,
H7
E
tolikokrat se zgražamo nad čem.
cis
H
Pozabljamo pa na kraj, kjer živimo,
A
H
pozabljamo, da se krivice v njem godijo,
A
H
E
121
da človek človeku podati ne zna roke,
H
A
E
da človek človeku podati ne zna roke.
H
A
/: Potrudimo se odpreti srca svoja,
E
E7
da naseli v njih se spet dobra volja.
A
H
Ni treba, da gremo kamorkoli drugam,
E
saj doma je veliko nerešenih vprašanj.
H
A
E
Veliko je ljudi potrebnih miru,
H
A
E
O, res, veliko je ljudi, potrebnih miru. (2x)
Zavedati se moramo:
miru ne prinašajo velike besede, pomembni ljudje.
Mir je orožje preprostih ljudi, ki so se naučili dajati.
Vemo: prišel je naš čas,
vemo: nekaj se mora spremeniti v nas,
da s pogledom spoznali bomo: spet smo ljudje.
Odp.
179.
TU SMO ZBRANI
C
d
/:Tu smo zbrani, Jezus, v tvojem imenu,
G
C
da te proslavimo, Gospod. (2x)
d
/: Slava Očetu, slava Sinu,
G
C
slava Duhu, ki v nas prebiva. (2x)
C d G C
A-le-lu-ja, a-le-lu-ja.
180.
122
TU STA DVA KROKODILA
C
a d G7
Tu sta dva krokodila in orangutan,
C
a
d
G7
dve majhni kači in čisto pravi orel,
C
C7
F
zajček, maček, slon, so živali zbrale se,
C
a
d
G7 C
a še vedno smo pogrešali dva liokorna.
Ca
d
G7
/:La, la, la, la la, la la la,…(2x)
C
a
d
G7
Nekoč se Noe v gozd odpravi,
C
a
d
G7
in vse živali zbrale so se okrog njega.
C
a
F
»Grešno človeštvo bo uničil potop,
C
a G7
C
niste krivi vi, jaz vas bom rešil!« Odp.
Živali so se na ladji zbrale,
na nebu pa nastane velik črn oblak.
Kapljico za kapljico začelo je deževati,
besni Gospod ni mogel več čakati. Odp.
Valovi barko so nosili in že jo je odneslo daleč od
obale.
Noe ponovno živali je preštel,
takrat je spoznal, da ni liokornov. Odp
181.
UPAJ, PRIHODNOST JE ZATE
DA
D
Večkrat sem poskušal do novih obzorij,
A
D
včasih smelo stopil naprej,
G
A
D
G
123
a danes se mi zdi, da zame ni nobene več smeri,
A
A7
nobene smiselne poti.
DA
D
G
A
Upaj, prihodnost je zate, upaj, prihodnost je zate,
G
A
D
G
postavi si kažipote, naredi si znamenja,
D
A
D
upaj, prihodnost je zate.
Prijatelji pravijo, da trud je odveč,
saj bojda samota je vse,
dežurni govorci le napovedujejo,
da jutri v blišču bo svet. Odp.
Gospod, čemu se tožim, ko tvoja ljubezen
v obilju prihaja do nas
in tvoj Sin vsakega popotnika uči
korake za nove dni. Odp.
182.
UPAJ V GOSPODA
G
C
Upaj v Gospoda, bodi močan,
G
D
po hudi nevihti se vrni v pristan.
C
DG
G/fis e
Tam Jezus ti zakrpa tvoje mreže
C
D G
e
in obveže tvoje žuljave dlani,
C
D
G G7
toplo ti pravi: »Tu se odpočij!«
C
D G
e
Upaj v Gospoda, bodi močan,
C
D
G
e
Pojdi pogumno v boj, saj je vedno on s teboj,
C
D
G C
G C
G
Tudi ko si misliš, da si sam. (Upaj v Gospoda, bodi
močan!)
124
183.
VARUJ ME, O BOG
D
A AhG D
E7 A
Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam.
D
A
AhG D
A7
D
Ti si moj Gospod, sreče zame ni brez tebe.
D
fis
h
G C DA
Vsi, ki hodijo za tujimi bogovi, si množe bolečine;
D fis
h
e
A
D
njih krvavih daritev ne bom, ne bom daroval. Odp.
Ti si delež dediščine moje in keliha, keliha mojega,
v meni vnel si ljubezen, pokazal si pravo mi pot.
Odp.
Hvalim Gospoda, ker vedno mi svetuje,
ponoči me v srcu opominja;
vedno On je z menoj, podpira me s svojo roko. Odp.
Moje srce veseli se v tebi, raduje se moja duša,
moje življenje je tvoje, pri tebi sem varen vse dni.
Odp.
184.
VČASIH
H
Hmaj7 cis
Fis
Včasih glava srcu govori, da Te sploh ni,
H
Hmaj7 cis Fis H
daje nemogoče, daje kdo mogočen kot Ti.
E
cis
H gis
Če pa že si, si slab, ker ustvaril take
si ljudi
E
cis Fis H
in krut, ker pustiš, da svet trpi.
E cis H
gis
Srce pa ve, da si in se smeii, se le smeii,
E cis Fis H
srce se glavi le smeji.
Včasih se srce potoži glavi, da boli, da
125
Ljubezen s križa sname se le z ranami.
Da vsak nasmeh v pozdrav, se spremeni v posmeh
in to ni prav, boli in to ni prav!
A glave glava ne boli za to in se smeji, glava srcu
se smeji.
E Fis H
Jaz pa ljubim Te, o Bog, s srcem in glavo,
E F i s H ljubim Te, ker vem,
da si!
E F i s H Jaz pa ljubim Te, o Bog, v
srcu in glavi E F i s
H
vem, da si moj Bog, vem, da si!
Včasih se telo pritoži duši, da trpi, da preveč
prepovedi je in zapovedi.
Drevo spoznanja pa cveti in svet ponuja, kar želiš,
Ti pa ne pustiš.
Duša pa ve, daje svobodna v Tebi in se le smeji,
duša se smeji.
Včasih duša žalostna je, grehi jo skrbe.
Svetle luči večne zaije oddaljene se zde.
Telo pa pravi, da gre vse v spomine, da vse mine,
to ga ne skrbi.
Telo pa pravi, da gre vse v spomine, da vse mine,
To ga ne skrbi.
Jaz pa ljubim Te, o Bog, z dušo in telesom, z vso
močjo, moj Bog!
Jaz pa ljubim Te, o Bog, z dušo in telesom, vem,
da si moj Bog!
E Fis
H
Ker vem, da si moj Bog, vem, da si.
Saj ve, da si moj Bog, vem, da si.
Ja, vem, da si moj Bog, vem, da si.
185.
D A
126
hD
VERUJEMO V TE
e
A
Verujemo v te, ki si navzoč med nami,
D A
hD e A
GD
verujemo v te, sedaj in vsak trenutek.
D A
fis
G
fis
Verujem v Očeta, mogočnega Boga,
G
fis
E
A
ustvaril je človeka in vsa številna bitja. Odp.
V Jezusa verujem, Očetovega Sina;
je rojen iz Marije, življenje razsvetljuje.
V Jezusa verujem, na križu je v trpljenju
umrl iz ljubezni, je vstal od smrti večne. Odp.
Verujem v Ljubezen, v Svetega Duha,
ki govori v prerokih in v njem smo prerojeni.
Verujem v Cerkev, verujem v občestvo,
je znamenje Gospoda, njegovega kraljestva. Odp.
Verujem v življenje, ki nikdar več ne mine.
Če z Jezusom umremo, z njim v odrešenje gremo.
Odp.
186.
VESELIMO ZDAJ SE VSI
G
D
e
h
Veselimo zdaj se vsi, Bog prihaja med ljudi,
C
G
C
G (CDG)
vino kri postalo bo in kruh Kristusa telo . (2x)
G
D
Zahvaljen Bog, Gospod vesolja.
a
CD
Ta kruh smo prejeli po tvoji dobroti.
G
D
Tebi ga prinašamo, sad zemlje,
C
D
G
dela naših rok, postane naj kruh življenja.
187.
E
VSI,
KI STE ŽEJNI
gis7
127
Vsi, ki ste žejni, vsi utrujeni,
A2
fis gis A
pridite k vodi. potopite srce v me.
E
gis
Bolečina in žalost se izpereta,
A
fis gis A
v valovih neskončnih božjega usmiljenja.
E E4 A2
Pridi, Jezus, Bog. (3x)
Vsi, ki ste žejni, vsi utrujeni, pridite k vodi, potopite
srce v me. Bolečina in žalost se izpereta, v valovih
neskončnih božjega usmiljenja. Kličem:
Pridi, Jezus, Bog\ (4x)
E
gis fis
gis
Pridi k nam, pridi k nam, odžejaj nas z ljubeznijo,
A
HE
gis
greh izperi z milostjo... k nam, pridi k nam, f i s
gis A
H fis
AH
žejni smo, utrujeni, vse po Tebi hrepeni, vse po tebi
hrepeni.
E
A
Pridi, Sveti Duh!...
188.
VES DAN, VSO NOČ
F
B
F
Ves dan, vso noč angeli bdijo nad menoj, Gospod.
C7
F
Ves dan, vso noč angeli, varujte me!
F
B
F
Sonce kmalu bo zašlo, angeli bdijo nad menoj,
Gospod.
C7
F
Čuvaj me to noč, moj Bog, angeli, varujte me! Odp.
Če ne bom dočakal dne,
angeli bdijo nad menoj, Gospod.
Reši mojo dušo le, angeli, varujte me! Odp.
128
189.
V MIRNI NOČI
d
F
V mirni noči brez počitka v malem čolnu sredi morja,
C
a
B
d
in ko prebuja se nov dan, ti gledaš svoje prazne
mreže.
F
C
a
Toda klic, ki te poziva, drugo morje ti pokazal bo
B
F
g
F
in na bregove src ljudi svoje mreže vrgel boš.
d
F
C
a
B
Svoje daruj življenje kakor Marija tam ob vznožju
križa
d
F
C
a
B
in ti boš vseh ljudi služabnik, žrtev iz ljubezni,
F
g
F
duhovnik, ti človeštva celega.
Ti goreče si vztrajal v naporu in v nadi,
da rodilo seme bo, saj padlo je v dobro zemljo.
Zdaj je v tvojem srcu praznik, saj žito sredi polja
rumeni,
dozorelo je pod soncem, spravi ga v žitnice. Odp.
190.
V MOJIH MISLIH
G
e
V mojih mislih si le ti, Gospod,
D
G
v mojih mislih si le ti, Gospod,
e
C
D
GG7
v mojih mislih si le ti, Gospod, v mojih mislih si le ti!
C
D
Zato ker ti si dal mi življenje,
G
e
me izbral za svoj'ga otroka,
C
D
G (G7)
129
ker obdaja tvoja me roka, ljubezen in mir. (2x)
Moje veselje si le ti, Gospod, …
Moja moč si samo ti, Gospod, …
191.
V NAŠI ULICI
C
G
V naši ulici, v bloku, starec je živel,
a
e
bil je slep, nikoli videl ni svetlobe.
F
C
Vsako jutro, zgodaj zjutraj, v parku je sedel
G
G7
in tam krmil svoje je golobe.
Bil je vedno nasmejan in strašno pameten,
zato smo ga otroci imeli radi,
vabil nas je k sebi in govoril nam o vsem,
o soncu, o življenju, o pomladi.
F
G
C
a
A nekoč sem mu priznal, kako se mi prav čudno zdi,
F
G
C
a
da vse stvari pozna, čeprav jih nikdar videl ni.
F
G
C a
F
G
C
Na te besede se je le nasmehnil, pobožal me po
glavi in dejal:
F
CG
F
C
"Zapri oči, zapri oči, le tako boš videl bistvo vseh
stvari,
F
C G
F
zapri oči, zapri oči, naj te blišč ne preslepi,
G
F
G
s srcem glej in ne z očmi, s srcem glej,
F
G
C
če hočeš videti, zapri oči."
192.
VRISKAJ NEBO
A
D
/:Vriskaj nebo in raduj se svet,
130
E7
A
ker naš Gospod prihaja spet! (2x)
A
cis D
E
Vriskaj in poj Jeruzalem, ker prihaja spet tvoj kralj,
fis
E
h
E
A
pleši vesel, ne boj se več, tvoj Gospod je tu! Odp.
Čas je, da odpreš srce, da Gospoda sprejmeš ti,
luč, ki sveti ti v temi, Jezusa, Boga. Odp.
Breme sveta odvrzi proč, steci Jezusu v objem,
smrti, trpljenja, vsega zla, te osvobodi. Odp.
193.
VSAK DAN
a
d
Vsak dan mimo mene gre na stotine ljudi,
G
C
E
v glavnem dosti mar mi ni, kar se v njih godi.
a
d
Skrit v dnevu čaka človek me, ne znam ga videti,
F
E
F
d
E
saj mi ničesar dal še ni, zastonj ne znam ljubezni
vračati.
A7
d
V mojem srcu o Gospod, je toliko laži,
G
C
E7
mislil sem, da te poznam, a le napuh me je slepil;
a
d
od zdavnaj že iz tvojih ran ljubezni teče kri;
F
E7
želi, da brez plačila dam,
F
d
E7 a d a
če vračam le, - v tem ljubezni ni!
Kako in kje naj spet začnem, da se srce zbudi
katera vrata naj odprem, kje luč mi zagori?!
Zagledam te, smehljaš se mi; zdaj vem - ne morem
sam.
Tvoja roka naj zgradi v moji duši tempelj radosti! Odp.
131
194.
VSA ZEMLJA GOVORI
C
a
A slišiš, kaj ti pravi ptica v srcu?
C
a
A slišiš, kaj ti pravi, govori o miru?
F
d
Kdo jo je ustvaril, ji nadel peruti?
F
G
Od sonca in vetra preprosto živi.
A slišiš, kaj ti pravi pogled?
A slišiš, kaj ti pravi pogled?
Ko se nasmehneš, se vse razjasni,
ko prepustiš, da On govori!
F
G
C
a
Vsa zemlja govori, kako je lepo,
F
G
C Ga
ker Ti za nas skrbiš, ker mi tvoji smo.
F
G
C
a
Ti daješ času čas, trenutku večnost.
F
G
CaF G
C
Naj te slišim, govori, Gospod, govori.
A slišiš, kaj ti pravi, ko oči zapreš?
A slišiš, ti pravi, ko tišina govori?
V sanjah pride, pokliče tvoje ime,
kamen ti vzame, da srce!
195.
VSE KAR SEM IN KAR IMAM
C
d
G
C
Vse kar sem, vse kar imam, Tebi darujem, o moj
Gospod.
D
C
F
C
F
G
Kar dobro je in kar slabo; žalost, veselje, polagam
pred Te.
C
a
d
Gospod, izročam življenje Ti, delo in vse skrbi,
F
CG
rad pel bi Ti slavo.
132
Gospod, podarjam Ti dneve vse, molitev naj dviga
me,
F
C
v naročje Tvoje. Gospod, podarjam Ti vse.
Pretekle stvari, prihodnost vsa, sanje in želje, ki skrite
so še.
Načrti vsi, prav vse skrbi, srce, poglej, zdaj dviga se!
Gospod, izročam življenje Ti, delo in vse skrbi,
rad pel bi Ti slavo.
Gospod, podarjam Ti dneve vse, molitev naj dviga
me,
v naročje Tvoje.
Gospod, kaj naj Ti dam, povej,kaj kar ni Tvoje še,
ničesar nimam.
Moje življenje le, zaklad moj edini je podarjam ga
Tebi,
Gospod, želim biti Tvoj.
VSAKO JUTRO
h
C
D
Vsako jutro, ko vstanem, nič ne da se mi.
G
h
C
D
Še en dan, kjer so ovire in lahko mi ni.
G
h
C
D
Teže dneva hočem se razbremenit in dan polepšat
si.
G
h
C
D
Le en način poznam kako, srce z ljubeznijo
napolnil bi,
e
A
C
D
napolnil bi, napolnil bi, napolnil bi.
G
CG D
GDG
C
D CD
Vsako jutro in vsak dan z Jezusom začni.
G
CGD GDGC
D
G
G
196.
133
Vse ovire in težave boš premagal z njim.
Vse lažje ti bo, če boš hodil z njim,
ki ljubezen ti vliva, daje ti moči.
Nikoli sam ne boš ostal, če molil boš in ga iskal,
in ga iskal, in ga iskal, in ga iskal.
197.
VSE, KARKOLI JE (Kruh in vino)
D
G
fis
G
D
Vse, karkoli je, kar vidim naokrog, polagam na oltar;
A
h
A
G D
tvoj dar je, o Gospod, ljubezen naj postane.
A
h
A
D
Vsakdanji kruh in vino polagam na oltar,
G
fis
e7
A4
da bi telo postalo in rešnja kri Gospoda. Odp.
Vse dobro, kar mi daješ, vsak dan, ki že minil je,
stvari, ki sem iskal jih, ljudi, ki sem jih srečal. Odp.
Življenje moje sprejmi, ki si mi ga podaril.
Darujem ti trpljenje, ker nisem znal ljubiti. Odp.
198.
VSAK PONIŽEN ČLOVEK
E
H7 E H7 E
H7 E H7
Vsak ponižen človek nosi v srcu sanje.
E
H7
E H7 E
H7 E H7
Kdor živi preprosto, bo jih uresničil.
E H7
E H7 E
H7 E H7
Če živel boš skromno, vdano in ponižno,
E
H7 E H7 E
H7
E H7
tudi brez imetja vedno bolj boš srečen.
Fis
A
E
H7
Z močno voljo dan za dnem in z Božjim blagoslovom,
Fis
A
E
H7
stopnjo za stopnjo, dospel boš visoko.
Le v življenju skromnem boš našel pot za sebe.
Ta ti bo prinesla mir in v srce veselje.
Saj največje radosti vedno so prav tiste,
ki jih v srcu porodi skromnost in veselje. Odp.
134
199.
VSE, KAR BIVA
D
D/C#
/:Vse, kar biva, vse, kar diha,
h7
G
G/A D (2. e7)
vse, kar daje, vse slavi Boga. (2x)
D
D/C#
Hvalim te zjutraj, hvalim te opoldne,
h7
G
hvalim te, ko noč zamenja dan.
Hvalim te s smehom, hvalim te v solzah,
hvalim te tak, kot že pač sem.
e7
D/F#
e7
D/F#
Če vsak poznal bi tvojo skrb in tvoj usmiljeni pogled,
e7
D/F# G
molče pred Tebe bi položil vse. Odp.
Hvalim te v jasnini, v soncu in rosi,
v zvezdi, ki skrivnostno se blešči.
Hvalim te v megli, blisku in neurju,
v vetru, ki prepiha do kosti.
Če vsak poznal bi tvojo moč, besede, ki ozdravljajo,
molče pred Tebe bi položil vse. Odp.
Hvalim te v gorah, v ozkih soteskah,
v gamsu, ki podi se prek vrhov.
Hvalim te v morju, v brezmejnem obzorju,
in v ribiču, ki vrača se domov.
Če vsak poznal bi tvoj načrt življenja, smisla in miru,
molče pred Tebe bi položil vse. Odp.
Vsak, kdor upa, vsak, kdor sanja,
vsak, kdor hrepeni, slavi Boga.
Vsak, kdor ljubi, vsak, kdor sprejme,
vsak, kdor odpusti, slavi Boga.
135
200.
VSE KAR SEM, VSE KAR IMAM
C
d
Vse kar sem, vse kar imam,
G
C
Tebi darujem, o moj Gospod.
d
C
Kar dobro je in kar slabo;
F
C
F
G
žalost, veselje, polagam pred Te.
C
a
Gospod, izročam življenje Ti,
d
delo in vse skrbi,
F
C G
rad pel bi Ti slavo.
Gospod, podarjam Ti dneve vse,
molitev naj dviga me,
v naročje Tvoje.
F
C
Gospod, podarjam Ti vse.
Pretekle stvari, prihodnost vsa,
sanje in želje, ki skrite so še.
Načrti vsi, prav vse skrbi,
srce, poglej, zdaj dviga se!
C
a
Gospod, izročam življenje Ti,
d
delo in vse skrbi,
F
C G
rad pel bi Ti slavo.
136
Gospod, podarjam Ti dneve vse,
molitev naj dviga me, v naročje Tvoje.
Gospod, kaj naj Ti dam, povej,
kaj kar ni tvoje še,
ničesar nimam.
Moje življenje le, zaklad moj edini je
podarjam ga Tebi,
Gospod, želim biti Tvoj.
201.
VSEMOGOČNI, NAJSVETEJŠI
C
F
G
C
Vsemogočni, najsvetejši, vsemogočni, najvišji,
C
F
d G
C
vsemogočni, najsvetejši, najvišji si, o, Bog.
C
F
G
C
/:Tebi pojemo vso hvalo, tebi pojemo vso slavo,
C
F
G
C
tebi pojemo zahvalo, tebi dajemo vso čast. (2x).
Ti si dober, vedno dober, edini dober, le dober;
za vse dobro gre zahvala, zahvala naša, le tebi.
Odp.
202.
VSI, KI UPAJO VANJ
F
C7
Vsi, ki upajo vanj, prejmejo novo moč,
B
C7 F
vsi, ki upajo vanj, prejmejo novo moč,
137
F7
B
vsi, ki upajo vanj, prejmejo novo moč!
BF
C7 F
/: Amen, aleluja, amen aleluja! (2x)
F
C7
F
Upaj vanj, dragi brat, on ti daje moč,
C G7
C
C7
peruti orlove, dal ti bo Gospod! Odp.
Svoje vse skrbi zdaj preloži nanj,
srečen bodi ti, vedno upaj vanj! Odp.
203.
VZEMI SRCE MOJE
d
d7 d
g7
C
F
Vzemi srce moje, vzemi ga, moj Bog,
G7
A7 dd7 g6 A
d
vžgi v moji duši ogenj svoj, Gospod.
Naj vse moje bitje diha za te,
moj Gospodar, moj Kralj, ljubim te.
d
g g7 C
F
Izvir življenja, ljubezni, miru,
d
g g7 C
F
glej, k tebi vpijem dneve in noči.
G7 A7 d d7 g
C7 F
Ti me vodi in podpiraj me,
G7 A7 d d7 g6 A d
edini, dobri, izpolni me.
Zla zahrbtnega, Gospod, me varuj,
veri in delom mojim gospoduj.
Če tema zakrije pa pogled mi kdaj,
sij skozi noč in luč mi svojo daj. Odp.
138
Glej, že vstaja zarja novega dne,
sinje nebo prelestno sveti se.
Jezus se pripravlja, nič ne tožimo,
v slavi bo prišel, glave dvignimo. Odp.
204.
ZAHVALJUJTE SE GOSPODU VSI
D
A
h
Fis
Zahvaljujte se Gospodu vsi, večno ljubi nas le on,
D
A
h
G
Fis
reci hiša Izraelova, da usmiljen je Gospod.
h
A
G Fis
Aleluja, aleluja, aleluja!
V stiski klical le Gospoda sem, vedno slišal je moj
glas.
Z mano hodi in varuje me, da sovražniki zbeže. Odp.
Moja moč in pesem je Gospod, on rešuje vedno me.
Smrt nad mano nima več moči, živel in prepeval
bom. Odp.
Naj odpro se vrata milosti, skoznje stopimo zdaj vsi.
Pojmo hvalo Vsemogočnemu, slavospev naj mu
doni. Odp.
Ti moj Bog si, tebe hvalim zdaj, naj raduje se ves svet,
vsakdo naj zahvali Bogu se, da usliši prošnje vse.
Odp.
205.
ZAMENJAM VSE SKRBI
A D
fis E A D
fis E
Zamenjam vse skrbi, zamenjam sram, laži,
A D
fis E A D fis E
zamenjam, Gospod, za tvojo radost.
Zamenjam, kar teži, zamenjam, kar boli,
zamenjam, Gospod, za tvojo radost.
139
Ja, Gospod, ja, ja, Gospod!
Ja, Gospod, ja, ja, Gospod!
Ja, Gospod, ja, ja, Gospod! Amen!
Koje stiska, me ne stre, preganjan sem, a ne
zavržen! Na tleh, vendar živim!
Blagoslov me varuje inv obljubo verujem, da bo
radost moja moč!
E
E4 E
In če se žalost prikrade to noč,
G
D
jo radost prežene z jutrom!
206.
ZA NEBO PRED TEBOJ
A
fis h
E
Za nebo pred teboj, vsemogočni Gospod,
A
fis
h
E
za vso tvojo neskončnost v velikem in malem
fis
in z obokom neba, ki tvoj zvezdni je plašč,
E
s soncem, ki je moj brat, kličem naj ti:
A E7
fis
Moj Bog, velik in čudovit,
D
E
živi Bog in Gospod, ti ljubezni si Bog.
A E7
fis
D
E
Moj Bog, velik in čudovit, živi Bog in Gospod, ki si tu
A
v svojem stvarstvu navzoč.
Z oceani sveta in z valovi morja,
preko širnih celin, z vodo rek in potokov,
z ognjem, ki prasketa kakor grm goreč,
z vetrom, ki se igra, kličem naj ti: Odp.
Za vse gore mogočne, za zelene doline,
hladno senco gozdov in poljane cvetoče,
140
za brstenje dreves, cvetje, rože v preriji,
žito zlatorumeno, kličem naj ti: Odp.
Za vsa bitja sveta, za živali in ribe,
za žgolenje vseh ptic, za to pesem življenja,
za človeško srce, ki te ljubi iskreno,
za otroške oči, kličem naj ti: Odp.
Glej to nežno roko, ki te vabi na ples,
glej poljub, ki ti daje upanje in zavezo,
glej oko, ki te gleda ljubeznivo in toplo,
za tvoj kruh in za vino, kličem naj ti: Odp.
ZDAJ SEM TU, MOJ BOG
cis
fis
H E
A
H E
Ti najsvetlejša si luč v temi, ki razsvetlila moje je
srce.
cis
fis
HA
H
E
Naj bom ponižen služabnik ti, naj svetim tudi jaz.
E
A
H
E
cis
Zdaj sem tu, moj Bog, pripravljen na pot,
A
H
E
A
H
ki mi kaže jo tvoja dlan. V meni je pogum,
A
E
A
H
E
vem, da zmorem vse to, saj ob meni si ti vsak dan.
Vem, da ti vedno razumeš me, vem, da ob meni si,
ko iščem te.
In ko ne najdem poti naprej, začutim tvojo moč.
Odp.
E
207.
208.
ZJUTRAJ
H
Fis
E
H
Fis
E
Ko jutro zjutraj se prebuja; prebujam se še jaz.
H
FisE
H
Fis
E
V moji duši ni življenja, tedaj zaslišim glas.
G
D C
G
D
141
To je tvoj glas; prebujaš me, Gospod.
C
G
D
C
G D
Ko zarja zjutraj te umiva nebesa pojejo: Aleluja!
C
G
D
C
G
D
Drevesa so se priklonila v vetru, molijo te, Gospod.
C
GD
Molim z njimi tudi jaz! (2x)
Ko sonce zjutraj me prebuja, iščem tvoj obraz.
V mojem srcu ni veselja, Tedaj zaslišim glas.
To je tvoj glas: prebujaš me, Gospod. Odp.
209.
ZNOVA SE LAHKO RODIŠ
D
A
h
fis
Znova se lahko rodiš, znova vse lahko začneš,
D
A D
G
A
ko preteklost zapustiš, in odpraviš se na pot
Fis
h
e E7
A
in odpraviš se na pot, Jezus s tabo bo povsod!
G
A
Fis
h
In odpraviš se na pot, Jezus s tabo bo povsod,
e
A D
Jezus bo tvoj kažipot!
Dal ti vode piti bo, dal ti vode piti bo,
ki izvir je čistosti; dal ti vode piti bo,
dal ti vode piti bo, ki izvir resnice je!
Dal ti vode piti bo, dal ti vode piti bo,
iz vodnjaka večnosti!
Grehi vseh minulih dni odpuščeni bodo ti,
ker jih je odkupil on; Božji mir te prenovi,
Božji mir te prenovi, pij iz vira čistosti!
Božji mir te prenovi, Božji mir te prenovi,
pij iz vira čistosti!
210.
D
142
ŽIVETI SEDAJ
E7
Načrti, prihodnost, pogled v neskončnost,
G
D
morje skrbi, življenja več ni!
E7
Preteklost le ena nalaga bremena,
G
A
življenje zapleta v tisoč vezi.
Drvenje, hitenje, kam te to žene?
Prelaganje sreče, si res to še ti?
Življenja je le še za včeraj in jutri,
kdaj končno bo danes prišel do luči?
h
A
Ge
C
A
In ko Beseda se rodi…In Tvoj glas spregovori:
D
A
e
G
A
DA
Začni živeti sedaj… sedanji trenutek, današnji
dan…
e G
A
D
današnji dan … začni živeti sedaj!
V viharju življenja dovolj je trpljenja,
kaj res je potrebno, da še iščemo ga?
Vse srčne želje in pristno veselje
Človeku podari iz svoj'ga srca!
Vstopi že danes v novo življenje,
z novo vnemo na pot se podaj.
Položi v sedanjost svoje hotenje,
Včeraj in jutri živiš prav sedaj.
In ko sedanjost se zgodi…
In nov glas te prebudi: Odp.
211.
ŽIVIM
G
D C
D
Živim, živiš Ti?! Živiš vsak dan, znova in znova?!
143
Živim, živiš Ti?! Živiš za se ali živiš za vse?!
Živim, živiš Ti?! Živiš da prejemaš ali da daješ?!
C D GG7 C D G
Jaaz živim! Jaaz živim!
Živim, živiš Ti?! Vedno znova se smejim!
Živim, živiš Ti?! Vedno znova živim za ljudi!
Živim, živiš Ti?!Prejemam in dajem kot učil si me Ti!
Jaaz živim! Jaaz živim!
G
D C
D
Živim, živiš Ti?! Ko na nebu oblaček plava!
Živim, živiš Ti?! Ko v mojo glavo prihaja težava!
Živim, živiš Ti?! Ko s prijatelji se veselim!
Ja, jaz živim! Rad živim! In vesel sem da živim!
212.
ŽIVLJENJE JE DAR
D
h
Življenje je dar,
G
A
D
h
direktno od Boga dobili smo ga,
G
A
h
G
a dostikrat ne zavedamo se,
A
D GA
da je to dar od Boga.
Veselje je dar….
Prijatelji so dar…
Ljubezen je dar…
Sreča je dar…
Mladi smo dar…
Sonce je dar…
Dežek je dar…
Veter je dar…
Slovenija je dar…
144
Assisi je dar…
Molitev je dar…
Marija je dar…
Pesem je dar…
213.
ŽIVLJENJE V TEBI
A
E
Ta večer lebdim Gospod, skozi veter v nebo
D
E
in vonj narave me popelje v tvoj svet.
A
E
Luna sije mi svetlo, zvezde padajo z neba,
D
E
ptice pojejo večerni spev.
fis fis/F
A/E
H/Dis h
E
To noč naj zaspim, ko v mislih k tebi hitim, da se ne
izgubim.
A
D
E7
Daj Gospod, da tvoj glas me prebudi
A
D
E7
in sonce prežene vse skrbi.
D
Cis
fis
H
Naj ne obupam nikdar, naj ne bojim se svojih sanj,
h7
Esus E7 A
ker vem, da z mano si vse dni. (2x)
V soncu gore se blešče, pogled me vabi na vrhe,
če prav ovir ne sluti moje radostno srce,
saj v mladosti mi gori, se življenja se veseli
in kot potok razigrano žubori.
Vsak nov dan, ki ga živim, naj volji tvoji le prepustim,
naj se ne izgubim.
145
214.
TAIZÉJSKI SPEVI
fis
h
Cis
fis E
ADORAMUS TE, CHRISTE, benedicimus tibi,
A
fis
h Cis A H Cis fis
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.
e
C
a
H
BLIZU JE BOG, prihaja k nam.
e D G
aH e
Blizu je Bog, le čakaj nanj.
d
g
d
g
BODI TU in čuj zdaj z menoj!
d C
F C d
A
Čuj zdaj in moli, čuj zdaj in moli!
d
A
d C F
BONUM EST CONFIDERE in Domino,
g
C F d g7 a d
bomum sperare in Domino.
D
h
D
A
CONFITEMINI DOMINO, quoniam bonus,
e
C
e AD
confitemini Domino, aleluja!
d
G
d
B
C
F A
DAJ NAM MIR, GOSPOD, razsvetli nam srce.
d
G
d
B
C
d
Daj nam mir, Gospod, razjasni svoj obraz.
BLESS THE LORD my soul
and bless God's holy name.
Bless the lord my soul, who leads me into life.
a
E a
F
E
DAJ NAM SVOJ MIR, O GOSPOD, vsem, ki upamo v
te.
a
E C6 d
E a
Daj nam, daj nam svoj mir, o Gospod, daj nam svoj
mir.
146
DONA LA PACE, SIGNORE, a chi confida in te.
Dona, dona la pace, Signore, dona la pace.
c
f
B
Es
c f
B Es
DOMINE DEUS, Filius Patris, miserere nobis!
D
A
h fis G D E A
GLORIA, gloria, gloria Patri et Filio.
D
A
h fis G D A D
Gloria, gloria, gloria Spiritui Sancto.s
h
e
A
D
JEZUS, GOSPOD, ti luč si notranja,
G
A
D e Fis
temi ne pusti, da v meni govori.
h
e
A
D
Jezus, Gospod, ti luč si notranja,
G
e
Fis
h
daj, da sprejmem vso tvojo ljubezen.
D G A
JUBILATE DEO omnis terra.
Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia.
POJ VESELO BOGU, širna zemlja,
služi mu radostno, on je Stvarnik tvoj.
Aleluja, aleluja, on je Stvarnik tvoj.
a
E
a
G
LAUDATE DOMINUM, laudate Dominum
C
G
a FG7E
omnes gentes, alleluia!
a
E
a
G
Laudate Dominum, laudate Dominum
C
G
a dEa
omnes gentes, alleluia!
D
G D A h
Fish A D e A
LAUDATE OMNES GENTES, laudate Dominum.
D G D A h
eh A D
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
HVALITE VSI RODOVI, hvalite Jezusa.
Hvalite vsi rodovi, hvalite Jezusa.
H
e
C G D e a7 H
e
CD G
147
LE V BOGU UMIRI se, moje srce. Le on me rešil bo.
e
C G D e a7
H e
a H
e
Da, v Bogu se spočije moja duša, v njem doseže
svoj mir.
h
A
D
G
Fis
NAŠA TEMA NIKDAR NI TEMNA s teboj, Gospod,
h
A
D e Fis
in noč ti bo svetila kakor dan.
D
A
E7
A
G D
A
NOVO PESEM BOGU POJ, hvali ga na vekomaj,
G D
GA D
D G e A fis h G A
hvali ga na vekomaj.
A D
e7
D
A
O CHRISTE DOMINE JESU, o Christe Domine Jesu.
G
D
e7
C a D
PRIDI SVETI DUH, pridi Sveti Duh,
G D
e7
a C D G
pridi in prebivaj v meni, Sveti Duh.
d g
C
F
TI MOJA LUČ SI, GOSPOD,
g
A
dA
moj Bog, razsvetli mojo temo.
d
g C F
B
A
Moj Bog, moj Bog, razsvetli mojo temo.
d g C F
g
Ad
Moj Bog, moj Bog, razsvetli mojo temo.
F
C
d
BDGC F C d g C F
UBI CARITAS et amor, ubi caritas, Deus ibi est.
KJER DOBROTA JE, ljubezen, kjer dobrota je,
tam prebiva Bog.
d a
d
a
UPANJE SRCA, vir vseh radosti;
d
a
d
a
Jezus, vsem nam daj srce ubogih.
F
B C
F
C
V GOSPODU JE MOJA MOČ in Gospod je moja luč.
B
A
d
C
F
B
C
148
Upaj vanj, odrešil te bo, nič se ne bojte, Gospod je
tu,
a
d
B
C F
nič se ne bojte, Gospod je tu.
H
e
V MRAKU NAŠIH DNI ti netiš nam ogenj
D G
C G
D
ki nikdar ne zamre, ki nikdar ne zamre;
G
e
C a
H
v mraku naših dni ti netiš nam ogenj,
e a H
e a H
ki nikdar ne zamre, ki nikdar ne zamre.
C Ga
CF
G dAd
FG C
O-o-o VSI SLAVITE BOGA! O-o-o Vsi slavite Boga!
a ea
FG
C
FG
C
O-o-o Vsi slavite Boga, vsi slavite Boga!
215.
JEZUS SKALA JE
Jezus skala je, ki odrola vse skrbi! (2x)
Jezus skala je, ki odrola vse! (2x)
Jezus skala je, ki
odrooooooooooooooooooooooooooola vse skrbi!
(1x)
Skala je, ki se ne da! (2x)
Ozdravi telo in objame srce! (2x)
Jezus skala je, ki
odrooooooooooooooooooooooooooola vse skrbi!
(1x)
149
150