8 - SEW-Eurodrive

Pogonska tehnika \ avtomatizacija pogonov \ sistemska integracija \ storitve
Navodila za uporabo
MOVITRAC® B
Izdaja 11/2013
20145950 / SL
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Kazalo
1 Splošna navodila.................................................................................................... 8
1.1 Način uporabe dokumentacije........................................................................ 8
1.2 Struktura varnostnih navodil........................................................................... 8
1.2.1 Pomen opozorilnih besed ................................................................... 8
1.2.2 Struktura varnostnih navodil po odsekih ............................................. 8
1.2.3 Struktura vključenih varnostnih navodil ............................................... 8
1.3 Garancijske zahteve ...................................................................................... 9
1.4 Izključitev odgovornosti .................................................................................. 9
1.5 Opomba glede avtorskih pravic...................................................................... 9
1.6 Imena izdelkov in blagovne znamke .............................................................. 9
2 Varnostna navodila .............................................................................................. 10
2.1 Uvodne opombe........................................................................................... 10
2.2 Splošni podatki............................................................................................. 10
2.3 Ciljna skupina............................................................................................... 11
2.4 Namenska uporaba...................................................................................... 11
2.4.1 Varnostne funkcije ............................................................................ 12
2.4.2 Vsebina dokumenta .......................................................................... 12
2.5 Ostali veljavni dokumenti ............................................................................. 12
2.6 Transport / skladiščenje ............................................................................... 12
2.7 Namestitev ................................................................................................... 13
2.8 Električna priključitev.................................................................................... 13
2.9 Varna galvanska ločitev ............................................................................... 13
2.10 Delovanje ..................................................................................................... 14
2.11 Temperatura enote ...................................................................................... 14
3 Sestavni deli enote............................................................................................... 15
3.1 Oznaka tipa .................................................................................................. 15
3.2 Imenska tablica ............................................................................................ 15
3.3 Dobavni obseg ............................................................................................. 16
3.4 Velikost 0XS / 0S / 0L .................................................................................. 17
3.5 Velikost 1 / 2S / 2 ......................................................................................... 18
3.6 Velikost 3 ..................................................................................................... 19
3.7 Velikosti 4 / 5................................................................................................ 20
4 Namestitev ............................................................................................................ 21
4.1 Navodila za namestitev osnovne enote – mehanika.................................... 21
4.1.1 Najmanjša zračnost in položaj vgradnje ........................................... 21
4.2 Navodila za namestitev osnovne enote – elektrika ...................................... 22
4.2.1 Priporočeno orodje ........................................................................... 22
4.2.2 Napeljava v skladu s standardom UL ............................................... 22
4.2.3 Pravilna napeljava za zmanjšanje EMC motenj ................................ 24
4.2.4 Sponke z oklopom ............................................................................ 24
4.2.5 Priključni načrt .................................................................................. 29
4.2.6 Potrebni pogoji za namestitev "Cold Plate" – samo za velikost 0 ..... 30
4.2.7 Izključitev kondenzatorjev za odpravo radiofrekvenčnih
motenj – samo za velikost 0 .............................................................. 30
4.2.8 Ločeni kanali za kable ...................................................................... 31
4.2.9 Delovanje v IT sistemih ..................................................................... 31
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
3
Kazalo
4.3
4.4
4
4.2.10 Razred uporabe kontaktorjev ........................................................... 32
4.2.11 Potrebni prerezi ................................................................................ 32
4.2.12 Dolžina vodnikov za posamezne pogone ......................................... 32
4.2.13 Izhod naprave .................................................................................. 32
4.2.14 Preklopne induktivnosti .................................................................... 32
4.2.15 Omrežni ozemljitveni priključek PE v skladu z EN 61800-5-1 .......... 32
4.2.16 Sevanje motenj ................................................................................ 33
4.2.17 Binarni izhodi ................................................................................... 33
Pribor in opcije za namestitev – mehanika................................................... 33
4.3.1 Namestitev sprednjih modulov .......................................................... 33
4.3.2 PTC zavorni upor BW1 / BW3 s FKB10B ......................................... 34
4.3.3 Ploščati (nizki) zavorni upori s FKB11B / FKB12B / FKB13B
in FHS11B / FHS12B / FHS13B ....................................................... 35
Pribor in opcije za namestitev – elektrika..................................................... 35
4.4.1 Priključitev zavornega upora ............................................................. 35
4.4.2 Priključitev zavornega upora BW..-P / BW..-T / BW.. na X3 / X2 ...... 36
4.4.3 Namestitev zavornega upora ............................................................ 37
4.4.4 Omrežna dušilka ND ......................................................................... 37
4.4.5 Omrežni filter NF ............................................................................... 37
4.4.6 Ploščati feriti ULF11A ....................................................................... 38
4.4.7 Izhodni filter HF ................................................................................. 38
4.4.8 Izhodna dušilka HD ........................................................................... 39
4.4.9 EMC modul FKE12B / FKE13B ........................................................ 40
4.4.10 Priključitev regenerativne napajalne enote ...................................... 42
4.4.11 Priključitev vmesnika RS485 ............................................................ 44
4.4.12 Priključitev sistemskega vodila (SBus 1) .......................................... 44
4.4.13 Priključitev krmilnika za nastavljanje vrednosti ................................ 51
4.4.14 Priključitev vmesniškega pretvornika UWS21B ............................... 52
4.4.15 Priključitev dajalnika za vgradnjo EI7C ............................................ 53
4.4.16 Zaščita napajalnega voda in zaščitna stikala na diferenčni tok ........ 53
4.4.17 Temperaturno tipalo TF in bimetalno stikalo TH .............................. 53
4.4.18 Priključitev zavornega usmernika ..................................................... 54
4.4.19 Namestitev FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B ............................ 55
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Kazalo
5 Zagon .................................................................................................................... 58
5.1 Splošna navodila za zagon .......................................................................... 58
5.1.1 Potreben pogoj ................................................................................. 58
5.1.2 Uporaba za dvigala ........................................................................... 58
5.2 Pripravljalna dela in pripomočki ................................................................... 58
5.2.1 Pripravljalna dela in pripomočki pri zagonu s tovarniškimi
nastavitvami ...................................................................................... 59
5.2.2 Pripravljalna dela in pripomočki pri zagonu s tipkovnico ali
z osebnim računalnikom ................................................................... 59
5.3 Tipkovnice .................................................................................................... 60
5.3.1 FBG11B – osnovna tipkovnica ......................................................... 60
5.3.2 DBG60B – napredna tipkovnica ....................................................... 66
5.4 Programska oprema za inženiring MOVITOOLS® MotionStudio................. 73
5.5 Kratek opis pomembnih korakov za zagon .................................................. 74
5.5.1 Postopek ........................................................................................... 74
5.5.2 Navodila ............................................................................................ 74
5.5.3 Ponovna vzpostavitev tovarniških nastavitev (P802) ........................ 75
5.5.4 Prilagoditev frekvence PŠM (P86x) .................................................. 75
5.5.5 Nastavitev parametrov naslova pretvornika
(SBus / RS485 / Fieldbus) (P81x) ..................................................... 75
5.5.6 Nastavitev postopka regulacije (P700) ............................................. 75
5.5.7 Specifikacija vrste aplikacije ............................................................. 75
5.5.8 Izbira načina delovanja (4-kvadrantno delovanje P82x) ................... 76
5.5.9 Določitev nastavljene vrednosti (P10x) ............................................. 76
5.5.10 Zaščitne funkcije .............................................................................. 76
5.5.11 Določitev omejitev sistema ............................................................... 77
5.5.12 Aktiviranje funkcije varčevanja z energijo (P770) ............................. 77
5.5.13 Aktiviranje funkcij tehnologije ........................................................... 77
5.5.14 Nastavitve pri nižjih številih vrtljajev motorja (P32x) ........................ 77
5.5.15 Določitev razporeditve binarnih vhodov (P60x) ................................ 78
5.5.16 Nastavitev funkcije zavore (P73x) .................................................... 78
5.6 Zagon motorja v ročnem delovanju.............................................................. 78
5.6.1 Analogna nastavljena vrednost ......................................................... 78
5.6.2 Stalno nastavljene vrednosti ............................................................. 80
5.7 PI krmilnik (P25x) ......................................................................................... 82
5.8 Delovanje master/slave (P750) .................................................................... 82
5.9 Skupinski pogon........................................................................................... 82
5.10 Zagon trifaznih asinhronih motorjev s protieksplozijsko zaščito
kategorije 2 (94/9/ES) .................................................................................. 82
5.11 Komunikacija in profil enote ......................................................................... 84
5.11.1 Podatki procesa ............................................................................... 85
5.11.2 Konfiguracija podatkov procesa ....................................................... 87
5.11.3 Opis podatkov procesa .................................................................... 88
5.11.4 Potek krmiljenja ................................................................................ 95
5.11.5 Nadzorne funkcije .......................................................................... 105
5.11.6 Nastavitev parametrov pretvornika ................................................ 106
5.11.7 Navodila za nastavitev parametrov ................................................ 117
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
5
Kazalo
5.12 Zunanja izbira nastavljene vrednosti.......................................................... 118
5.12.1 Nastavljena smer vrtenja ................................................................ 118
5.12.2 Nastavljena vrednost števila vrtljajev ............................................. 118
5.12.3 Sprostitev smeri vrtenja z RS485 ali SBus ..................................... 118
5.12.4 Zagon za krmilnik za nastavljanje vrednosti MBG11A ................... 119
5.13 Pregled parametrov ................................................................................... 120
6 Delovanje ............................................................................................................ 126
6.1 Shranjevanje podatkov .............................................................................. 126
6.1.1 Shranjevanje podatkov z enoto FBG11B ........................................ 126
6.1.2 Shranjevanje podatkov z enoto DBG60B ....................................... 126
6.1.3 Shranjevanje podatkov z enoto UBP11A ........................................ 127
6.1.4 Shranjevanje podatkov z MOVITOOLS® MotionStudio .................. 128
6.2 Prikazi stanja.............................................................................................. 129
6.2.1 Osnovna enota / tipkovnica FBG11B .............................................. 129
6.2.2 Stanje binarnih vhodov / binarnih izhodov ...................................... 130
6.3 Povratne kode (return codes) (r-19 – r-38) ................................................ 131
6.4 Tipkovnica DBG60B................................................................................... 132
6.4.1 Osnovni prikazi ............................................................................... 132
6.4.2 Sporočila ......................................................................................... 133
6.4.3 Funkcije tipkovnice DBG60B .......................................................... 134
7 Servis / seznam napak ....................................................................................... 137
7.1 Informacije o napravi.................................................................................. 137
7.1.1 Pomnilnik napak ............................................................................. 137
7.1.2 Odzivi z izklopom ............................................................................ 137
7.1.3 Reset .............................................................................................. 138
7.2 Seznam napak (F00 – F113) ..................................................................... 138
7.3 Servisna služba SEW, oddelek za elektroniko........................................... 143
7.3.1 Hotline (strokovna podpora) ............................................................ 143
7.3.2 Pošiljanje v popravilo ...................................................................... 143
7.4 Dolgotrajno skladiščenje ............................................................................ 143
7.5 Odstranjevanje odpadkov .......................................................................... 144
8 Tehnični podatki................................................................................................. 145
8.1 Tehnični podatki osnovne enote ................................................................ 145
8.1.1 Oznaka CE, odobritev UL in znak C-Tick ....................................... 145
8.1.2 Splošni tehnični podatki .................................................................. 146
8.1.3 Tehnični podatki za MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC ........................ 148
8.1.4 Tehnični podatki za MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC ........................ 157
8.1.5 Tehnični podatki za MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC ........................ 165
8.1.6 Podatki elektronike za MOVITRAC® B ........................................... 169
8.1.7 MOVITRAC® B, podatki elektronike za funkcionalno varnost ......... 170
6
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Kazalo
8.2
8.3
Tehnični podatki za pribor in opcije............................................................ 171
8.2.1 Tipkovnice ....................................................................................... 171
8.2.2 Vmesniški pretvornik ....................................................................... 177
8.2.3 Sprednji moduli ............................................................................... 181
8.2.4 Priključitev fieldbus ......................................................................... 189
8.2.5 Krmilnik MOVI-PLC® ....................................................................... 199
8.2.6 Stikalni napajalnik UWU52A ........................................................... 205
8.2.7 Regenerativna napajalna enota ...................................................... 206
8.2.8 Pritrditev na tračnico FHS11B/12B/13B .......................................... 213
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov...................................... 215
8.3.1 Zavorni upori ................................................................................... 215
8.3.2 Omrežne dušilke ND ....................................................................... 225
8.3.3 Omrežni filter NF ............................................................................. 228
8.3.4 Ploščati feriti ULF11A ..................................................................... 230
8.3.5 Izhodne dušilke HD ......................................................................... 231
8.3.6 Izhodni filtri HF... ............................................................................. 234
8.3.7 EMC modul FKE12B / FKE13B ...................................................... 238
9 Deklaracije o skladnosti .................................................................................... 240
9.1 MOVITRAC® .............................................................................................. 240
10 Seznam naslovov ............................................................................................... 241
Indeks .................................................................................................................. 253
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
7
Splošna navodila
Način uporabe dokumentacije
1
1
Splošna navodila
1.1
Način uporabe dokumentacije
V tej dokumentaciji, ki je sestavni del izdelka, so opisana pomembna navodila za delovanje in servisiranje. Dokumentacija vključuje pomembne podatke za vse osebe, ki izvajajo namestitvena, zagonska in servisna dela na izdelku.
Dokumentacija mora biti čitljiva in dostopna. Zagotovite, da so vse osebe, ki so odgovorne za delovanje sistema, ter osebe, ki samostojno delajo na sistemu, v celoti prebrale
dokumentacijo in jo razumejo. V primeru nejasnosti ali v primeru potrebe po dodatnih
informacijah se posvetujte s predstavniki podjetja SEW-EURODRIVE.
1.2
Struktura varnostnih navodil
1.2.1
Pomen opozorilnih besed
V naslednji razpredelnici je prikazan razpon in pomen opozorilnih besed za varnostna
navodila, opozorila pred poškodbo opreme in dodatna navodila.
Opozorilna beseda
1.2.2
Pomen
Posledice ob neupoštevanju
NEVARNOST!
Neposredna nevarnost
Smrt ali težje telesne poškodbe
OPOZORILO!
Potencialna nevarna situacija
Smrt ali težje telesne poškodbe
PREVIDNOST!
Potencialna nevarna situacija
Lažje telesne poškodbe
POZOR!
Možne poškodbe opreme
Poškodba na pogonskem sistemu
ali njegovi okolici
NAVODILO
Koristno navodilo ali namig:
Za lažjo uporabo pogonskega
sistema.
–
Struktura varnostnih navodil po odsekih
Varnostna navodila po odsekih ne veljajo samo za poseben postopek, temveč za več
postopkov v okviru posamezne teme. Uporabljeni piktogrami lahko opozarjajo na splošno ali specifično nevarnost.
Tukaj je prikazan primer formalne strukture varnostnih navodil po odsekih:
OPOZORILNA BESEDA!
Vrsta in izvor nevarnosti.
Možna posledica (možne posledice) ob neupoštevanju.
•
1.2.3
Ukrep(i) za preprečevanje nevarnosti.
Struktura vključenih varnostnih navodil
Vključena varnostna navodila so integrirana neposredno v navodila tik pred opisom
nevarnega postopka.
Tukaj je prikazan primer formalne strukture vključenih varnostnih navodil:
•
OPOZORILNA BESEDA! Vrsta in izvor nevarnosti.
Možna posledica (možne posledice) ob neupoštevanju.
– Ukrep(i) za preprečevanje nevarnosti.
8
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Splošna navodila
Garancijske zahteve
1.3
1
Garancijske zahteve
Upoštevanje navodil in informacij iz dokumentacije za MOVITRAC® B je pogoj za nemoteno delovanje in za izpolnjevanje morebitnih garancijskih zahtev. Zato priporočamo, da
pred začetkom uporabe naprave preberete dokumentacijo!
1.4
Izključitev odgovornosti
Upoštevanje navodil iz dokumentacije za MOVITRAC® B je osnovni pogoj za varno
delovanje enote MOVITRAC® B ter za dosego podanih lastnosti izdelka in delovnih značilnosti. Podjetje SEW-EURODRIVE ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe
oseb, opreme ali škode na premoženju, do katerih pride zaradi neupoštevanja dokumentacije. Odgovornost za stvarne napake je v teh primerih izključena.
1.5
Opomba glede avtorskih pravic
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Vse pravice pridržane.
Vsako nepooblaščeno kopiranje, predelava, razmnoževanje ali drugačna uporaba
celote ali delov dokumenta je prepovedano.
1.6
Imena izdelkov in blagovne znamke
Imena izdelkov in zaščitne znamke, omenjene v tej dokumentaciji, so blagovne znamke
oz. zaščitene blagovne znamke imetnika naslova.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
9
Varnostna navodila
Uvodne opombe
2
2
Varnostna navodila
Naslednja osnovna varnostna navodila so namenjena preprečevanju poškodb oseb in
opreme. Upravljavec mora zagotoviti upoštevanje in ravnanje v skladu z varnostnimi
navodili. Zagotovite, da so vse osebe, ki so odgovorne za delovanje sistema, ter osebe,
ki samostojno delajo na sistemu, v celoti prebrale navodila za uporabo in jih razumejo.
V primeru nejasnosti ali v primeru potrebe po dodatnih informacijah se posvetujte
s predstavniki podjetja SEW-EURODRIVE.
2.1
Uvodne opombe
Naslednja varnostna opozorila se nanašajo predvsem na uporabo frekvenčnih pretvornikov. Pri uporabi pogonov z motorji ali motornimi gonili upoštevajte tudi varnostna opozorila za motorje in gonila v pripadajočih navodilih za uporabo.
Upoštevajte tudi dodatna varnostna opozorila v posameznih poglavjih navodil za
uporabo.
2.2
Splošni podatki
Med delovanjem so lahko frekvenčni pretvorniki (v odvisnosti od stopnje zaščite) pod
napetostjo, nekateri deli so nezaščiteni.
•
Vsa dela v zvezi s prevozom, skladiščenjem, namestitvijo/montažo, priključitvijo,
zagonom, vzdrževanjem in popravili lahko izvajajo samo strokovno usposobljene
osebe, ki morajo obvezno upoštevati:
– ustrezna podrobna navodila za uporabo,
– varnostne in opozorilne ploščice na motorju/motornem gonilu,
– vso drugo pripadajočo projektno dokumentacijo, navodila za uporabo in vezalne
načrte,
– posebne predpise in zahteve v povezavi s sistemom,
– državne oz. regionalne predpise glede varnosti in preprečevanja nezgod.
•
Nikoli ne namestite poškodovanih izdelkov.
•
V primeru poškodb med prevozom takoj vložite reklamacijo prevozniškemu podjetju.
Odstranitev potrebnih pokrovov, nepravilna uporaba, napačna namestitev ali nepravilno
upravljanje lahko pripelje do težjih poškodb oseb in opreme.
Dodatne informacije so na voljo v dokumentaciji.
10
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Varnostna navodila
Ciljna skupina
2.3
2
Ciljna skupina
Vsa mehanska dela lahko izvajajo samo strokovno usposobljene osebe. Strokovno
usposobljene osebe v smislu teh navodil za uporabo so osebe, ki morajo dobro poznati
sestavne dele, namestitev, odpravljanje napak in vzdrževanje izdelka ter so strokovno
usposobljene:
•
Imajo pridobljeno izobrazbo na področju mehanike (npr. kot mehaniki ali mehatroniki) z opravljenim zaključnim izpitom.
•
So dobro seznanjene s temi navodili za uporabo.
Vsa elektrotehnična dela lahko izvajajo samo strokovno usposobljeni elektrotehniki. Elektrotehniki v smislu teh navodil za uporabo so osebe, ki morajo dobro poznati električno
napeljavo, postopek zagona, odpravljanje napak in vzdrževanje izdelka ter so strokovno
usposobljene:
•
Imajo pridobljeno izobrazbo na področju elektrotehnike (npr. kot elektroniki ali mehatroniki) z opravljenim zaključnim izpitom.
•
So dobro seznanjene s temi navodili za uporabo.
Vsa dela na preostalih področjih, kot so transport, skladiščenje, obratovanje in odstranjevanje izdelkov, lahko izvajajo samo ustrezno poučene osebe.
2.4
Namenska uporaba
Frekvenčni pretvorniki so komponente za krmiljenje asinhronih trifaznih motorjev.
Frekvenčni pretvorniki so namenjeni vgradnji v električne sisteme ali stroje. Na frekvenčne pretvornike ne priklapljajte kapacitivnih bremen. Delovanje s kapacitivnimi bremeni lahko povzroči prenapetosti in s tem uničenje naprave.
Pri prodaji frekvenčnih pretvornikov v države iz območja EU/EFTA veljajo naslednji
standardi:
•
Frekvenčnih pretvornikov ni dovoljeno zagnati (vključiti za namensko delovanje)
v primeru vgradnje v stroje, dokler ne ugotovite, da stroj ustreza direktivi 2006/42/ES
(direktiva o strojih) z upoštevanjem EN 60204.
•
Zagon (to je vključitev za namensko delovanje) je dovoljen samo v primeru skladnosti z EMC direktivo (2004/108/ES).
•
Frekvenčni pretvorniki so izdelani v skladu z zahtevami nizkonapetostne direktive
2006/95/ES. Za frekvenčne pretvornike se uporabljajo usklajeni standardi serije
EN 61800-5-1/DIN VDE T105 v povezavi z EN 60439-1/VDE 0660, del 500 ter
EN 60146/VDE 0558.
Upoštevajte tehnične podatke in zahteve glede priključene napetosti, ki so zapisani na
imenski tablici in v navodilih za uporabo.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
11
Varnostna navodila
Ostali veljavni dokumenti
2
2.4.1
Varnostne funkcije
Frekvenčni pretvorniki SEW-EURODRIVE ne smejo brez glavnega varnostnega sistema opravljati nobenih varnostnih funkcij.
Za zagotovitev varnosti strojev in osebno zaščito uporabite glavni varnostni sistem.
Pri uporabi funkcije "Varnostna zaustavitev" upoštevajte naslednje dokumente:
•
MOVITRAC® B / funkcionalna varnost
Ta dokumentacija je na voljo na spletni strani podjetja SEW-EURODRIVE pod
"Documentation \ Software \ CAD".
2.4.2
Vsebina dokumenta
V dokumentu so opisani pogoji in dopolnitve za varnostno uporabo enote MOVITRAC® B.
Sistem sestavlja frekvenčni pretvornik z asinhronim motorjem in preizkušeno zunanjo
napravo za varnostni izklop.
2.5
Ostali veljavni dokumenti
Priloženi dokument dopolnjuje navodila za uporabo enote MOVITRAC® B in omejuje
opozorila za uporabo v skladu z naslednjimi podatki.
Priloženi dokument se lahko uporablja samo v povezavi z naslednjimi dokumenti:
2.6
•
Kompaktna navodila za uporabo MOVITRAC® B
•
Ustrezen priročnik uporabljene opcijske kartice
Transport / skladiščenje
Takoj po prejemu preverite pošiljko glede povzročitve morebitnih poškodb med transportom. V primeru poškodb nemudoma obvestite prevozno podjetje. Morda bo
potrebno preprečiti zagon motorja. Upoštevajte klimatske pogoje v skladu s poglavjem
"Splošni tehnični podatki" (→ stran 146).
12
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Varnostna navodila
Namestitev
2.7
2
Namestitev
Namestitev in hlajenje naprav mora biti izvedeno v skladu z ustreznimi predpisi, zapisanimi v teh navodilih za uporabo.
Frekvenčne pretvornike zaščitite pred nedovoljeno obremenitvijo. Pri transportu in rokovanju ni dovoljeno preoblikovati nobenih sestavnih delov in/ali spreminjati izolacijskih
razdalj. Ne dotikajte se elektronskih sestavnih delov in kontaktov.
V frekvenčnih pretvornikih so vgrajeni elektrostatično občutljivi elementi, ki se v primeru
nepravilnih postopkov lahko poškodujejo. Preprečite mehanske poškodbe ali uničenje
električnih sestavnih delov.
Prepovedani so naslednji načini uporabe (v kolikor niso izrecno dovoljeni):
2.8
•
Uporaba v potencialno eksplozijsko nevarnih okoljih.
•
Uporaba v okoljih s škodljivimi olji, kislinami, plini, hlapi, prahom, sevanjem itd.
(Frekvenčni pretvorniki lahko delujejo samo v klimatskem razredu 3K3 v skladu
z EN 60721-3-3)
•
Uporaba v premičnih aplikacijah, kjer so mehanske aplikacije in udarci večji od predpisanega v standardu EN 61800-5-1.
Električna priključitev
Pri opravilih na frekvenčnih pretvornikih pod napetostjo upoštevajte veljavne državne
predpise iz varstva pri delu (kot je npr. BGV A3 v Nemčiji).
Pri namestitvi upoštevajte podatke o prerezu napeljave, velikosti varovalk in povezavi
zaščitnega vodnika. Upoštevajte ustrezna navodila v teh navodilih za uporabo.
Nasveti za pravilno napeljavo za zmanjšanje EMC motenj (npr. zaščitni oklop, ozemljitev, razporeditev filtrov in polaganje kablov) so opisani v teh navodilih za uporabo.
Proizvajalec sistema ali stroja je odgovoren za vzdrževanje mejnih vrednosti glede na
EMC zakonodajo.
Poskrbite za preventivne ukrepe in zaščitne naprave v skladu z veljavnimi predpisi
(npr. s standardom EN 60204 ali EN 61800-5-1).
Ozemljite napravo.
2.9
Varna galvanska ločitev
Naprava izpolnjuje vse zahteve glede varne galvanske ločitve napajalnih in elektronskih
priključkov po standardu EN 61800-5-1. Za zagotovitev varne ločitve morajo zahtevam
za varno galvansko ločitev ustrezati tudi vsa priključena vezja.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
13
Varnostna navodila
Delovanje
2
2.10
Delovanje
Sistemi z vgrajenimi frekvenčnimi pretvorniki morajo biti opremljeni z dodatnimi kontrolnimi in zaščitnimi napravami v skladu s trenutno veljavnimi varnostnimi predpisi
(npr. z zakonom, ki usklajuje tehnično opremo; s predpisi iz varstva pri delu itd.).
Delov pod napetostjo in napajalnih priključkov se zaradi možne visoke napetosti na
napolnjenih kondenzatorjih ne smete dotakniti 10 minut po odklopu frekvenčnih pretvornikov od napajalne napetosti. Upoštevajte tudi ustrezne opozorilne nalepke na frekvenčnem pretvorniku.
Med delovanjem morajo biti ohišje in vsi pokrovi zaprti.
Stanje, ko svetleča dioda (LED) in drugi prikazovalni elementi ne svetijo več, ne pomeni,
da je naprava ločena od omrežne napetosti in da ni več pod napetostjo.
Mehanske blokade ali notranje varnostne funkcije naprave lahko zaustavijo delovanje
motorja. Odprava vzroka težave ali reset lahko povzroči samodejni zagon pogona. Če
samodejni zagon motorja iz varnostnih razlogov za gnano napravo ni dovoljen, pred
začetkom odpravljanja napake najprej izklopite napravo iz omrežja.
2.11
Temperatura enote
Frekvenčni pretvorniki MOVITRAC® B običajno delujejo z zavornimi upori. Zavorni upori
se običajno vgrajujejo na pokrov priključne omare.
Površine zavornih uporov se pri delovanju lahko segrejejo precej nad temperaturo
70 °C.
Med delovanjem in v času ohlajanja se v nobenem primeru ne dotikajte zavornih uporov.
14
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Sestavni deli enote
Oznaka tipa
3
Sestavni deli enote
3.1
Oznaka tipa
3
Naslednji diagram prikazuje oznako tipa:
MC 07
B
0022-
2 B 1- 4- 00
/T
Izvedba
/T = tehnološka enota
/L = barva
(delno lakirane plošče
tiskanega vezja)
/S = naslov SBus 1
Izvedba
00 = Standardna izvedba
S0 = Varnostna zaustavitev
Kvadranti
4 = 4Q (z zavornim
prekinjevalnikom)
Vrsta priključitve 3 = 3-fazna / 1 = 1-fazna
Odpravljanje
0 = Ni odpravljanja radijskih
radijskih motenj motenj
A = Stopnja odpravljanja
radijskih motenj C2
B = Stopnja odpravljanja
radijskih motenj C1
Priključna
napetost
2 = 200 – 240 V AC
5 = 380 – 500 V AC
Priporočljiva
moč motorja
0022 = 2,2 kW
Verzija B
Serija in generacija
Tip MOVITRAC®
3.2
Imenska tablica
Naslednja slika prikazuje imensko tablico:
3185547659
Input
U
Nazivna omrežna napetost
T
Temperatura okolice
I
Nazivni omrežni tok, 100 % delovanje Pmot. Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
f
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
Output U
Izhodna napetost, 100 % delovanje
I
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
f
Izhodna frekvenca
Stanje enote je nad spodnjo črtno kodo. Dokumentira stanje strojne in programske opreme naprave.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
15
Sestavni deli enote
Dobavni obseg
3
3.3
Dobavni obseg
V nadaljevanju navedeni deli so dobavljeni v priloženi vrečki za posamezno velikost.
Številka
slike
Velikost
0XS, 0S, 0L
1
2S
2
3
4, 5
1x
1x
1x
1x
1x
1x
3x
3x
3x
3x
3x
1x
1x
1x
Kovinski oklep za krmilno elektroniko s sponko in vijakom
[1]
1x
[3]
1x
1x
Kovinski oklep za napajalni del brez vijakov
1x
Kovinski oklep za napajalni del z vijaki
Vtič za sponke za elektroniko
[2]
3x
Ozemljitvene sponke z vijaki
[4]
1x
Vtič za omrežno napajanje (2 ali 3-polni) in motor
[5]
1x
Izolacijska podložka z nalepko
[6]
1x
Zaščita pred dotikom
1x
Pritrdilne spone
1x
1x
"#!#%!#
#!"#%#
"#$!"&"#%&"
16
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Sestavni deli enote
Velikost 0XS / 0S / 0L
3.4
3
Velikost 0XS / 0S / 0L
[1]
[2]
[3]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
9007199279301643
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
X1: Omrežni priključki:
3-fazni: L1 / L2 / L3
1-fazni: L / N
Pritrdilna spona
Ozemljitveni priključek PE
Kovinski oklep za kabel motorja, pod pritrdilno spono
X2: Priključki motorja U / V / W / priključka zavore +R / –R
X17: Varnostni kontakt za varno zaustavitev
(samo MC07B...-S0: velikost 0S / 0L, 400/500 V)
X13: Binarni izhodi
X12: Binarni vhodi
X10: Analogni vhod
Stikalo S11 za V mA preklop analognega vhoda (pri velikosti 0XS in 0S za snemljivim
vtičem)
Mesto za opcijsko kartico (dodatna vgradnja ni možna / ne velja za VEL 0XS)
Priključek za dodatno komunikacijo / analogni modul
Opcijska tipkovnica, priključena
Svetleča dioda (LED) stanja (vidna tudi brez opcijske tipkovnice)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
17
Sestavni deli enote
Velikost 1 / 2S / 2
3
3.5
Velikost 1 / 2S / 2
[1]
[2]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
9007199346901259
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
18
X1: 3-fazni priključek omrežne napetosti: L1 / L2 / L3 / ozemljitveni vijak (PE)
X4: Priključek napetosti vmesnega tokokroga –UZ / +UZ
X3: Priključitev zavornega upora R+ / R– / PE
Sponka z oklopom za elektroniko
X2: Priključitev motorja U / V / W / ozemljitveni vijak (PE)
X17: Varnostni kontakt za varno zaustavitev (samo 400/500 V)
X13: Binarni izhodi
X12: Binarni vhodi
X10: Analogni vhod
Stikalo S11 za V mA (U-I) preklop analognega vhoda
Mesto za opcijsko kartico (dodatna vgradnja ni možna)
Priključek za dodatno komunikacijo / analogni modul
Opcijska tipkovnica, priključena
Svetleča dioda (LED) stanja (vidna tudi brez opcijske tipkovnice)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Sestavni deli enote
Velikost 3
3.6
3
Velikost 3
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7] [6]
[5]
[4]
9007199346833675
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
X2: Ozemljitveni priključek PE
X1: 3-fazni priključek omrežne napetosti: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Priključek napetosti vmesnega tokokroga –UZ / +UZ
X3: Priključek zavornega upora R+ (8) / R– (9) in ozemljitveni priključek PE
X2: Priključitev motorja U (4) / V (5) / W (6)
X2: Ozemljitveni priključek PE
Sponka z oklopom za elektroniko
X17: Varnostni kontakt za varno zaustavitev (samo 400/500 V)
X13: Binarni izhodi
X12: Binarni vhodi
X10: Analogni vhod
Stikalo S11 za V mA (U-I) preklop analognega vhoda
Mesto za opcijsko kartico (dodatna vgradnja ni možna)
Priključek za dodatno komunikacijo / analogni modul
Opcijska tipkovnica, priključena
Svetleča dioda (LED) stanja (vidna tudi brez opcijske tipkovnice)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
19
Sestavni deli enote
Velikosti 4 / 5
3
3.7
Velikosti 4 / 5
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
9007199346827019
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
20
X2: Ozemljitveni priključek PE
X1: 3-fazni priključek omrežne napetosti: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Priključek napetosti vmesnega tokokroga –UZ/+UZ in ozemljitveni priključek PE
X3: Priključek zavornega upora R+ (8) / R– (9) in ozemljitveni priključek PE
X2: Priključitev motorja U (4) / V (5) / W (6)
X2: Ozemljitveni priključek PE
Sponka z oklopom za elektroniko
X17: Varnostni kontakt za varno zaustavitev (samo 400/500 V)
X13: Binarni izhodi
X12: Binarni vhodi
X10: Analogni vhod
Stikalo S11 za V mA (U-I) preklop analognega vhoda
Mesto za opcijsko kartico (dodatna vgradnja ni možna)
Priključek za dodatno komunikacijo / analogni modul
Opcijska tipkovnica, priključena
Svetleča dioda (LED) stanja (vidna tudi brez opcijske tipkovnice)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Navodila za namestitev osnovne enote – mehanika
4
4
Namestitev
NEVARNOST!
Površine hladilnika se lahko segrejejo prek 70 °C.
Nevarnost opeklin.
•
Ne dotikajte se hladilnika.
NEVARNOST!
Nevarne napetosti na kablih in sponkah.
Smrt ali težje poškodbe zaradi udara električnega toka.
Za preprečitev udarov električnega toka zaradi shranjenega naboja:
•
Pred začetkom del odklopite pretvornik iz omrežja in počakajte 10 minut.
•
Z ustreznimi merilnimi instrumenti preverite, da na kablih in sponkah ni prisotne
napetosti.
4.1
Navodila za namestitev osnovne enote – mehanika
4.1.1
Najmanjša zračnost in položaj vgradnje
•
Za neovirano hlajenje pustite nad in pod enoto najmanj 100 mm (3,94 in) prostora od
ohišja. Ob straneh prostor ni potreben, enote lahko razvrstite eno do druge brez vmesnega prostora.
•
Pazite, da kroženja zraka ne ovirajo kabli in ostala napeljava. Preprečite vpihovanje
vročega zraka iz drugih naprav.
•
Enote vgradite samo v navpičnem položaju. Ležeča, prečna ali navzdol obrnjena
vgradnja ni dovoljena.
•
Dobro odvajanje toplote z zadnje strani hladilnika izboljša termično obremenjenost
naprave.
100 mm
(3.94 in)
100 mm
(3.94 in)
648722187
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
21
Namestitev
Navodila za namestitev osnovne enote – elektrika
4
4.2
Navodila za namestitev osnovne enote – elektrika
4.2.1
Priporočeno orodje
•
4.2.2
Za priključitev priključne letve elektronike X10 / X12 / X13 uporabljajte samo izvijač
širine 2,5 mm.
Napeljava v skladu s standardom UL
Za napeljavo po standardu UL upoštevajte naslednja navodila:
•
Za priključno napeljavo uporabite samo bakrene kable z naslednjim temperaturnim
območjem:
– MOVITRAC® B 0003 – 0300: temperaturno območje 60 / 75 °C
– MOVITRAC® B 0370 in 0750: temperaturno območje 75 °C
22
•
Potrebni momenti privijanja za močnostne priključke enote MOVITRAC® B: Glejte
poglavje "Tehnični podatki" (→ stran 148).
•
Pretvorniki se lahko uporabljajo samo v napajalnih omrežjih z najvišjo fazno napetostjo 300 V AC.
•
Pretvornike lahko uporabljate v IT sistemih, kadar fazna napetost 300 V AC ne more
biti prekoračena niti v delovanju niti v primeru napake.
•
Frekvenčne pretvornike MOVITRAC® B lahko uporabljate samo v napajalnih sistemih z največjimi vrednostmi po spodnji razpredelnici. Uporabljajte izključno talilne
varovalke. Obratovalna vrednost varovalk ne sme preseči vrednosti, ki so zapisane
v spodnji razpredelnici.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Navodila za namestitev osnovne enote – elektrika
Največje
vrednosti /
varovalke
4
Za napeljavo po standardu UL upoštevajte naslednje največje vrednosti / varovalke:
230-voltne enote /
1-fazne
Največji omrežni tok
Najvišja omrežna
napetost
Varovalke
0003 / 0004 / 0005 / 0008
5000 A AC
240 V AC
15 A / 250 V
0011 / 0015 / 0022
5000 A AC
240 V AC
30 A / 250 V
230-voltne enote /
3-fazne
Največji omrežni tok
Najvišja omrežna
napetost
Varovalke
0003 / 0004 / 0005 / 0008
5000 A AC
240 V AC
15 A / 250 V
0011 / 0015 / 0022
5000 A AC
240 V AC
20 A / 250 V
0037
5000 A AC
240 V AC
30 A / 250 V
0055 / 0075
5000 A AC
240 V AC
110 A / 250 V
0110
5000 A AC
240 V AC
175 A / 250 V
0150
5000 A AC
240 V AC
225 A / 250 V
0220 / 0300
10000 A AC
240 V AC
350 A / 250 V
400/500-voltne enote
Največji omrežni tok
Najvišja omrežna
napetost
Varovalke
0003 / 0004 / 0005 / 0008 /
0011 / 0015
5000 A AC
500 V AC
15 A / 600 V
0022 / 0030 / 0040
5000 A AC
500 V AC
20 A / 600 V
0055 / 0075
5000 A AC
500 V AC
60 A / 600 V
0110
5000 A AC
500 V AC
110 A / 600 V
0150 / 0220
5000 A AC
500 V AC
175 A / 600 V
0300
5000 A AC
500 V AC
225 A / 600 V
0370 / 0450
10000 A AC
500 V AC
350 A / 600 V
0550 / 0750
10000 A AC
500 V AC
500 A / 600 V
NAVODILO
Za zunanji vir enosmerne napetosti 24 V DC uporabite samo preskušene enote s prenapetostno (Umaks = 30 V DC) in tokovno omejitvijo (I ≤ 8 A).
UL odobritev ne velja za delovanje v omrežnih sistemih z neozemljenim zvezdiščem
(IT sistemi).
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
23
Namestitev
Navodila za namestitev osnovne enote – elektrika
4
4.2.3
Pravilna napeljava za zmanjšanje EMC motenj
•
Vsi vodniki, razen omrežne napeljave, morajo biti oklopljeni. Druga možnost za znižanje vrednosti elektromagnetnega sevanja (pod mejno vrednost) napeljave motorja
je uporaba opcije HD.. (izhodne dušilke).
•
Pri uporabi oklopljenega kabla motorja, npr. tovarniško pripravljenega kabla motorja
podjetja SEW-EURODRIVE, morajo biti neoklopljene žile med oklopom in priključno
sponko pretvornika čim krajše.
•
Oklop na obeh straneh po najkrajši razdalji priključite z veliko površino na maso. Pri
vodnikih z dvojnim oklopom ozemljite zunanji oklop na strani pretvornika, notranji
oklop pa na drugi strani.
9007199272247947
•
Za oklop vodnikov lahko uporabite tudi ozemljene kovinske kanale ali kovinske cevi.
Močnostno in krmilno napeljavo pri tej izvedbi položite ločeno.
•
Pretvornik in vse dodatne enote ozemljite pravilno glede na visoko frekvenco.
Uporabite ploščati kovinski kontakt na ohišju enote z maso, npr. nelakirano vgrajeno
ploščo stikalne omare.
NAVODILO
4.2.4
•
MOVITRAC® B je izdelek, ki lahko povzroča elektromagnetne motnje po standardu
EN 61800-3. V tem primeru izvedite ustrezne ukrepe, da omejite sevanje.
•
Podrobni nasveti za pravilno napeljavo za zmanjšanje EMC motenj so opisani
v dokumentu "EMC pri uporabi pogonskih enot", ki ga je izdalo podjetje SEWEURODRIVE.
Sponke z oklopom
Namestitev
kovinskega
oklepa za krmilno
elektroniko
(vse velikosti)
Pri izvedbi MOVITRAC® B je serijsko priložen kovinski oklep za
krmilno elektroniko s pritrdilnim vijakom. Kovinski oklep za
krmilno elektroniko vgradite na naslednji način:
1. Najprej popustite vijak [1]
2. Sponko potisnite v režo v plastičnem ohišju
3. Sponko z oklopom močno privijte
[1]
24
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Navodila za namestitev osnovne enote – elektrika
4
Namestitev
kovinskega oklepa
za napajalni del
S kovinskim oklepom za napajalni del lahko zelo enostavno dogradite oklop na napeljavo motorja in zavornega upora. Oklop in ozemljitveni vodnik PE napeljite kot je prikazano na naslednjih slikah.
Velikost 0
Pri izvedbah MOVITRAC® B velikosti 0 je serijsko priložen kovinski oklep za napajalni
del z 2 pritrdilnima vijakoma.
Kovinski oklep za napajalni del vgradite s pritrdilnima vijakoma.
[1]
[2]
318334475
[1]
[2]
Kovinski oklep
Ozemljitveni priključek PE
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
25
Namestitev
Navodila za namestitev osnovne enote – elektrika
4
Velikost 1
Pri izvedbah MOVITRAC® B velikosti 1 je serijsko priložen kovinski oklep za napajalni
del z 2 pritrdilnima vijakoma.
Kovinski oklep za napajalni del vgradite s pritrdilnima vijakoma.
[1]
[2]
244986123
[1]
[2]
Velikost 2S / 2
Kovinski oklep
Ozemljitveni priključek PE
Pri izvedbah MOVITRAC® B velikosti 2S / 2 je serijsko priložen kovinski oklep za napajalni del z 2 pritrdilnima vijakoma.
Kovinski oklep za napajalni del vgradite s pritrdilnima vijakoma. Naslednja slika prikazuje velikost 2.
111752587
[1]
[2]
26
Kovinski oklep
Ozemljitveni priključek PE
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Navodila za namestitev osnovne enote – elektrika
Velikosti 3 – 5
4
Pri izvedbah MOVITRAC® B velikosti 3 – 5 kovinski oklepi za napajalni del niso priloženi. Za montažo oklopa na napeljavo motorja in zavornih uporov uporabite običajne
trgovske sponke z oklopom. Oklop naj bo čim bližje pretvorniku.
Namestitev zaščite
pred dotikom
NEVARNOST!
Napajalni priključki niso pokriti.
Smrt ali težka poškodba zaradi udara električnega toka.
Velikost 2S
•
Zaščito pred dotikom namestite v skladu s predpisi.
•
Enote nikoli ne zaženite brez nameščene zaščite pred dotikom.
Pri izvedbah MOVITRAC® B velikosti 2S se serijsko dobavljata 2 zaščiti pred dotikom
sponk vmesnega tokokroga in zavornega upora. Z vgrajeno zaščito pred dotikom
doseže enota MOVITRAC® B velikosti 2S razred zaščite IP20.
NAVODILO
Brez nameščene zaščite pred dotikom ima enota MOVITRAC® B velikosti 2S razred
zaščite IP10.
Zaščito pred dotikom namestite v skladu z naslednjo sliko.
IP10
X4
-UZ +UZ PE
IP20
X4
-UZ +UZ PE
IP10
X3
8/+R 9/-R PE
IP20
X3
8/+R 9/-R PE
9007199366497419
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
27
Namestitev
Navodila za namestitev osnovne enote – elektrika
4
Velikosti 4 / 5
Pri izvedbah MOVITRAC® B velikosti 4 / 5 sta serijsko dobavljeni 2 zaščiti pred dotikom
z 8 pritrdilnimi vijaki.
Zaščito pred dotikom vgradite na oba zaščitna pokrova močnostnih priključkov.
[2]
[1]
[3]
188886667
[1]
[2]
[3]
Pokrov
Zaščitni pokrov priključkov
Zaslon (samo za velikost 4)
Enota MOVITRAC® B velikosti 4 / 5 doseže stopnjo zaščite IP10 samo ob izpolnjenih
naslednjih pogojih:
•
Zaščita pred dotikom je povsem vgrajena
•
Na vseh močnostnih priključkih (X1, X2, X3, X4) je nameščena skrčna cev
NAVODILO
Če zgoraj omenjena pogoja nista izpolnjena, dosežejo pretvorniki MOVITRAC® B
velikosti 4 in 5 samo stopnjo zaščite IP00.
28
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Navodila za namestitev osnovne enote – elektrika
4.2.5
4
Priključni načrt
3 x AC 400/500 V / PE
3 x AC 230 V / PE
1 x AC 230 V / N / PE
MOVITRAC® B
L1
N
PE
S2
S1
X44
[1]
ON
ON
OFF
OFF
FSC11B
–UZ +UZ
(
PE
7
8
X45
PE X4
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Preklop
I signal <-> U signal*
0 V – +10 V
0 (4) – 20 mA
REF1
0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA
Referenčni potencial analognih signalov
Glavna krmilna
enota
Binarni vhod
Reset napake*
Desno/zaustavitev
Levo/zaustavitev*
Sprostitev/zaustavitev*
n11/n21*
n13 = n11 + n12
n12/n22*
Napajalna napetost za TF/TH
[2] +24 V vhod/izhod
(možnost izklopa s P808)
Referenčni potencial binarnih signalov
Binarni
izhodi
}
1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24
3 x 400 V:
5.5 – 75 kW, stand.
3 x 400 V:
0.55 – 4.0 kW, MC07B..-S0
3 x 230 V:
3.7 – 30 kW, stand.
3 x 230 V:
0.55 – 2.2 kW, MC07B..-S0
Referenca
binarnih izhodov
Referenčni potencial
Sproščena zavora*
Pripravljen za delovanje*
Referenčni potencial
Relejski kontakt /motnja*
Zapiralni kontakt releja
Odpiralni kontakt releja
X17:
X17 "Varnostna
zaustavitev"
24VIO
PE
PE X2
X3
[1]
[1]
-> Poglavje "Priključitev
zavornega upora BW.. / BW..-T / BW..-P"
-> Poglavje "Priključitev
zavornega usmernika"
3-fazni
PE
* = tovarniška nastavitev
[1] Pri velikostih 1, 2S in 2 poleg priključnih sponk omrežne napetosti in motorja [X1] / [X2] ni ozemljitvenega priključka PE.
Zato poleg priključka napetosti vmesnega tokokroga [X4] (na voljo samo za velikosti 1 – 5) uporabite ozemljitveno sponko PE.
Pri velikosti 0 je plošča ozemljitveni priključek PE.
[2] Enota tipa MC07B..-S0 se mora vedno napajati z zunanjo napetostjo.
Izvedba X4 je na voljo samo za velikosti 1 – 5. Od velikosti 3 dalje sta 2 dodatni ozemljitveni sponki PE.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
29
Namestitev
Navodila za namestitev osnovne enote – elektrika
4
4.2.6
Potrebni pogoji za namestitev "Cold Plate" – samo za velikost 0
Izgubna moč frekvenčnega pretvornika se lahko odvaja prek hladilnika, ki deluje z različnimi hladilnimi mediji (zrak, voda, olje itd.). To je smiselno npr. v primerih, ko je za
vgradnjo na voljo malo prostora. Ob upoštevanju običajnih navodil za vgradnjo (40 °C /
100 mm (3,94 in) prostora na zgornji in spodnji strani) tehnologija "Cold Plate" ni
potrebna.
Za zanesljivo delovanje frekvenčnega pretvornika je pomembna dobra termična povezava s hladilnikom:
4.2.7
•
Kontaktna površina med hladilnikom in frekvenčnim pretvornikom mora biti velika
vsaj toliko, kot je hladilna plošča frekvenčnega pretvornika.
•
Potrebne so ravne kontaktne površine, dovoljeno je odstopanje do največ 0,05 mm
(0,0002 in).
•
Hladilnik in hladilno ploščo povežite z vsemi predpisanimi vijačnimi povezavami.
•
Montažna plošča se med delovanjem lahko segreje do največ 70 °C. Omejitev temperature zagotovite z ustreznim hladilnim medijem.
•
Z enotami FHS ali FKB namestitev "Cold Plate" ni možna.
Izključitev kondenzatorjev za odpravo radiofrekvenčnih motenj – samo za velikost 0
NEVARNOST!
Smrt ali težje poškodbe zaradi udara električnega toka.
•
Izključite pretvornik. Izklopite napetost 24 V DC ter omrežno napajanje.
•
Počakajte 10 minut.
•
Zagotovite, da enota ni pod napetostjo.
•
Pred dotikom pokrova zagotovite ustrezno zaščito pred elektrostatično razelektritvijo (uporabite trak za razelektritev, prevodne čevlje itd.).
•
Pretvornik lahko primete samo za okvir in hladilnik. Ne dotikajte se elektronskih
elementov.
Predelavo lahko izvede samo strokovno usposobljen elektrotehnik. Po predelavi mora
biti naprava označena z nalepko, ki je priložena v vrečki s priborom.
Postopek za izključitev kondenzatorjev za odpravo radiofrekvenčnih motenj pri frekvenčnem pretvorniku MOVITRAC® B je naslednji:
1. Odprite pretvornik:
– snemite vse vtiče;
– odstranite sponko z oklopom za elektroniko;
– odstranite vijak za pritrditev ohišja na sredini sprednjega dela ohišja;
– snemite ohišje.
30
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Navodila za namestitev osnovne enote – elektrika
4
2. Odstranite oba vijaka [A] za pritrditev plošče.
3. Vijaka vstavite v priložene plastične izolacijske podložke [B].
4. Vijaka ponovno privijte na napravo [C].
5. Napravo zaprite.
6. Napravo označite s priloženo nalepko.
[A]
[A]
[B]
[C]
[C]
25372555
Uhajavi tokovi po izključitvi kondenzatorjev za odpravo radiofrekvenčnih motenj ne
tečejo več preko kondenzatorjev.
•
Uhajavi tokovi so določeni v glavnem z velikostjo napetosti vmesnega tokokroga, frekvenco PŠM, uporabljeno napeljavo motorja in dolžino te napeljave ter z vrsto uporabljenega motorja.
Po izključitvi kondenzatorjev za odpravo motenj EMC filter ni več aktiven.
4.2.8
Ločeni kanali za kable
•
4.2.9
Napajalne kable in napeljavo elektronike položite v ločene kanale.
Delovanje v IT sistemih
•
Podjetje SEW priporoča, da v omrežnih sistemih z neozemljenim zvezdiščem (IT sistemi) uporabite nadzor ozemljitvene upornosti z impulzno metodo merjenja. S tem se
zaradi ozemljitvene kapacitivnosti pretvornika izognete nepotrebnemu proženju
zaradi uhajavega toka skozi nadzorni sistem.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
31
4
Namestitev
Navodila za namestitev osnovne enote – elektrika
4.2.10 Razred uporabe kontaktorjev
•
Uporabite samo kontaktorje razreda uporabe AC-3 (EN 60947-4-1).
4.2.11 Potrebni prerezi
•
Omrežna napeljava: Prerez glede na vhodni nazivni tok Iomr pri nazivni obremenitvi
Napeljava do motorja: Prerez glede na izhodni nazivni tok IN
Napeljava elektronike: Največ 1,5 mm2 (AWG16) brez izolirnih nastavkov1)
Največ 1,0 mm2 (AWG17) z izolirnimi nastavki
4.2.12 Dolžina vodnikov za posamezne pogone
•
Dolžina napeljave je odvisna od frekvence PŠM. Dovoljene dolžine vodnikov do
motorja so zapisane v poglavju "Načrtovanje".
4.2.13 Izhod naprave
•
Priključite samo ohmsko/induktivno breme (motor).
4.2.14 Preklopne induktivnosti
PREVIDNOST!
Preklopne induktivnosti.
Nevarnost: motnje v delovanju / poškodbe opreme.
•
Razmik od preklopnih induktivnosti do pretvornika mora biti najmanj 150 mm
(5,91 in).
•
Uporabite dušilne člene za odpravljanje motenj na:
– kontaktorjih
– relejih
– elektromagnetnih ventilih
Dušilni členi so npr. diode, varistorji ali RC členi:
644450187
Vezij za odpravljanje motenj ne smete priključiti neposredno na MOVITRAC® B. Vezja
za odpravljanje motenj priključite čim bližje induktivnosti.
4.2.15 Omrežni ozemljitveni priključek PE v skladu z EN 61800-5-1
Med normalnim delovanjem se lahko pojavi uhajavi tok ≥ 3,5 mA. Za varno priključitev
ozemljitvenega priključka PE upoštevajte naslednje:
•
Dovod omrežne napetosti < 10 mm2:
– vzporedno z zaščitnim vodnikom položite dodatni ozemljitveni vodnik PE
z enakim prerezom, kot je prerez omrežnih vodnikov, ali
– uporabite bakren zaščitni vodnik s prerezom 10 mm2
1) Pramenastih vodnikov ni dovoljeno priključiti brez izolirnih nastavkov.
32
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – mehanika
•
4
Dovod omrežne napetosti 10 – 16 mm2:
– uporabite bakren zaščitni vodnik z enakim prerezom, kot je prerez omrežnih
vodnikov.
•
Dovod omrežne napetosti 16 – 35 mm2:
– uporabite bakren zaščitni vodnik s prerezom 16 mm2.
•
Dovod omrežne napetosti > 35 mm2:
– uporabite bakren zaščitni vodnik s polovičnim prerezom omrežnih vodnikov.
4.2.16 Sevanje motenj
•
Za pravilno izvedbo napeljave glede elektromagnetne skladnosti uporabite oklopljeno napeljavo do motorja ali izhodne dušilke HD.
4.2.17 Binarni izhodi
•
Binarni izhodi so odporni proti kratkemu stiku in na zunanjo napetost do 30 V. Višja
zunanja napetost lahko uniči binarne izhode.
4.3
Pribor in opcije za namestitev – mehanika
4.3.1
Namestitev sprednjih modulov
Sprednje module namestite na naslednji način:
FIO 11B
FIO 21B
FSC 11B
FSC 12B
FSE 24B
2.
1.
3.
4.
3889591435
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
33
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – mehanika
4
4.3.2
PTC zavorni upor BW1 / BW3 s FKB10B
PTC zavorni upori BW1 in BW3 [1] se lahko z dodatnim kotnim nosilcem FKB10B [2],
številka izdelka 1 821 621 8, vgradijo na kovinski oklep pod pretvornik.
[1]
[2]
9007199923476235
34
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4.3.3
4
Ploščati (nizki) zavorni upori s FKB11B / FKB12B / FKB13B in FHS11B / FHS12B / FHS13B
Ploščate (nizke) zavorne upore namestite na naslednji način:
•
FKB11B / FKB12B / FKB13B: pritrditev na zadnjo ploščo stikalne omare
•
FHS11B / FHS12B / FHS13B: pritrditev z montažno tračnico
FKB11B
FKB12B
FKB13B
FHS11B
FHS12B
FHS13B
18014399298721547
4.4
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4.4.1
Priključitev zavornega upora
•
Kable skrajšajte na potrebno dolžino.
•
Uporabite 2 drobno prepletena vodnika ali dvožilni, oklopljen močnostni kabel.
Prerez kabla glede na prožilni tok IF varovalke F16.
•
Zavorni upor zaščitite z bimetalnim relejem (F16, glejte priključni načrt) z razredom
proženja 10 oz. 10A. Prožilni tok nastavite v skladu s tehničnimi podatki zavornega
upora.
•
Pri zavornih uporih serije BW..-T lahko poleg bimetalnega releja priključite še vgrajeno termostikalo z dvožilnim, oklopljenim kablom.
•
Zavorni upori ploščate izvedbe imajo vgrajeno termično zaščito pred preobremenitvijo (in ne zamenljive talilne varovalke). Ploščate (nizke) zavorne upore vgradite
z ustrezno zaščito pred dotikom.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
35
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
4.4.2
Priključitev zavornega upora BW..-P / BW..-T / BW.. na X3 / X2
OPOZORILO!
Površine zavornih uporov se pri obremenitvi z nazivno močjo PN zelo segrejejo.
Nevarnost opeklin in požara.
•
Izberite primerno mesto za vgradnjo. Običajno se zavorni upori vgrajujejo na stikalno omaro.
•
Ne dotikajte se zavornega upora.
X2/X3:
+R -R PE
X2/X3:
X2/X3:
+R -R PE
+R -R PE
8
8
9
9
F16
→ K11
BW..-P
95
97
F16
RB1
T2
→ K11
96
98
4
→ K11
BW..-T
T1
6
BW..
RB2
9007199281070731
Sponko programirajte na "/Zapora krmilnika". K11 se mora odpreti, "/Zapora krmilnika"
pa mora biti nastavljena na signal "0" v naslednjih primerih:
•
BW..-P: sproži se pomožni kontakt
•
BW..-T: sproži se notranje termostikalo
•
BW..: sproži se zunanji bimetalni rele F16
Tokokrog zavornega upora ne sme biti prekinjen!
Preobremenitvena zaščita zavornih uporov BW:
Preobremenitvena zaščita
Tip zavornega upora
Določena
s konstrukcijo
Notranje termostikalo
(..T / ..P)
Zunanji bimetalni rele
(F16)
BW..
–
–
Potreben
BW..-T / BW..-P
–
Pri obeh opcijah (notranje termostikalo / zunanji
bimetalni rele) je potreben en način.
BW..-003 / BW..-005
Ustrezen
–
Dovoljen
BW1 – BW4
Ustrezen
–
–
1)
1) Dovoljeni načini vgradnje: na vodoravne ali navpične površine z nosilci na spodnji strani in perforirano
pločevino na zgornji in spodnji strani. Nedovoljeni načini vgradnje: na navpične površine z nosilci zgoraj,
desno ali levo.
36
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4.4.3
4.4.4
4
Namestitev zavornega upora
•
Na napeljavi zavornih uporov pride pri nazivnem delovanju do visoke enosmerne
napetosti (približno 900 V DC).
•
Površine zavornih uporov se pri obremenitvi z nazivno močjo PN zelo segrejejo. Izberite primerno mesto za vgradnjo zavornih uporov. Običajno se zavorni upori vgrajujejo v pokrov priključne omare.
Omrežna dušilka ND
Priključitev omrežne dušilke serije ND
B
9007199272823563
Namestitev
opcijskih
močnostnih
komponent
4.4.5
Kontaktor za več enot
Vstavite omrežno dušilko za omejitev vklopnega toka:
•
Pri več kot petih 3-faznih enotah
•
Pri več kot dveh 1-faznih enotah
Omrežni filter NF
•
•
Pri uporabi omrežnega filtra NF je pri enotah MOVITRAC® B velikosti 0 do 5
potrebno upoštevati razred mejnih vrednosti C1 / B.
PREVIDNOST Možne poškodbe opreme
Uničenje vhodne stopnje.
– Ne vključite med omrežni filter in enoto MOVITRAC® B.
•
Omrežni filter vgradite v bližino pretvornika, vendar zunaj potrebnega minimalnega
območja za hlajenje.
•
Vodnike med omrežnim filtrom in pretvornikom omejite na nujno potrebno dolžino,
na največ 400 mm (15,7 in). Uporabite lahko prepletene vodnike brez oklopa.
•
Tudi za omrežno napeljavo uporabite kable brez oklopa.
Priključitev omrežnih filtrov NF
B
18014398527568907
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
37
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
Omrežni filter
Frekvenčni pretvorniki MOVITRAC® B imajo do moči 11 kW serijsko vgrajen omrežni
filter. Brez dodatnih ukrepov na omrežni strani ustrezajo naslednjemu razredu mejnih
vrednosti po standardu EN 61800-3:
•
1-fazna priključitev: C1, v omrežni napeljavi
•
3-fazna priključitev: C2
Mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja za omrežne sisteme brez ozemljenega
zvezdišča (IT sistemi) niso določene. Učinkovitost omrežnih filtrov je močno omejena.
4.4.6
Ploščati feriti ULF11A
Napajalna vodnika (L in N) napeljite skozi ploščate ferite in ferite stisnite skupaj do
zaskoka.
Skladnost z razredom mejnih vrednosti elektromagnetnega sevanja C1 je potrjena na
specifični testni sestavi. Skladnost z razredom mejnih vrednosti C1 glede sevanja
motenj se doseže s pravilno namestitvijo ploščatih feritov ULF11A.
4.4.7
Izhodni filter HF
NAVODILO
Izhodni filter vgradite poleg pripadajočega pretvornika. Pod in nad izhodnim filtrom
pustite najmanj 100 mm (3,94 in) prostora za zračenje. Ob straneh ni potrebno puščati
praznega prostora.
•
Kable med pretvornikom in izhodnim filtrom omejite na nujno potrebno dolžino.
Dolžina je največ 1 m / 3 ft za kable brez oklopa in 10 m / 33 ft za kable z oklopom.
•
Pri pogonu skupine motorjev z enim pretvornikom lahko več motorjev priključite
hkrati na en izhodni filter. Vsota nominalnih tokov priključenih motorjev ne sme biti
večja od nazivnega toka izhodnega filtra.
•
Za podvojitev nazivnega toka filtra je dovoljena vzporedna priključitev 2 enakih izhodnih filtrov na en izhod pretvornika. Pri tem povežite vzporedno vse istoimenske priključke na izhodnih filtrih.
•
Pri delovanju pretvornika s fPŠM = 4 ali 8 kHz ni dovoljena priključitev priključka izhodnega filtra V5 (pri HF..-503) oz. 7 (pri HF..-403).
•
Pri enotah velikosti 0XS ni dovoljena priključitev Uvm (UZ).
Priključitev izhodnega filtra HF brez priključene Uvm (samo za delovanje pri PŠM frekvencah 4 ali 8 kHz)
B
X1
X2/3
+R
9007199272832779
38
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
Priključitev izhodnega filtra HF s priključeno Uvm (samo za delovanje pri PŠM frekvencah 12 ali 16 kHz)
B
X1
X2/3
+R
9007199345067147
4.4.8
Izhodna dušilka HD
•
Izhodno dušilko vgradite v bližino enote MOVITRAC® B, izven območja minimalnega
prostega prostora.
•
Vse 3 fazne vodnike (brez PE!) vedno napeljite skupaj skozi izhodno dušilko.
•
Pri oklopljenem kablu oklopa ni dovoljeno napeljati skozi izhodno dušilko.
Pri izhodni dušilki HD mora biti kabel 5-krat napeljan skozi dušilko.
n=5
9007199271903243
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
39
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
Pri kablih z večjim prerezom lahko napeljete tudi manj kot 5 ovojev. V tem primeru uporabite 2 ali 3 izhodne dušilke, vezane zaporedno. Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča, da pri 4 ovojih uporabite 2 izhodni dušilki, pri 3 ovojih pa 3 izhodne dušilke, vezane
zaporedno.
•
Namestitev izhodne dušilke HD012:
Izhodno dušilko vgradite pod pripadajoči pretvornik. Pod in nad izhodno dušilko
pustite najmanj 100 mm (3,94 in) prostora za zračenje. Na obeh straneh pustite
10 mm (0,39 in) praznega prostora.
Za priključitev zaščitnega vodnika so na voljo 3 označeni možni načini priključitve.
Ozemljitveni vodnik PE kabla motorja lahko priključite neposredno na frekvenčni pretvornik.
Namestitev
izhodne dušilke
HD100 / HD101
S priloženimi vijaki pritrdite izhodno dušilko HD100 / HD101 skupaj s frekvenčnim
pretvornikom MOVITRAC® B na prevodno montažno površino v stikalni omari.
Priključke U / V / W, ki so označeni s črkami U / V / W, priključite v skladu z oznakami.
9007200304810123
4.4.9
EMC modul FKE12B / FKE13B
S priloženimi vijaki pritrdite EMC modul skupaj s frekvenčnim pretvornikom MOVITRAC®
B na prevodno montažno površino v stikalno omaro.
Priključke U / V / W, ki so označeni s črkami U / V / W, priključite v skladu z oznakami.
40
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
Priključke L1 / L2 / L3 (rjav / oranžen / bel) lahko priključite v poljubnem zaporedju.
L1 L2 L3
PE
PE
MOVITRAC® B
FKE
U V W
L1 L2 L3
PE
U V W
PE
M
3
~
9007199753732747
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
41
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
4.4.10 Priključitev regenerativne napajalne enote
Povezava vmesnega tokokroga z regenerativno napajalno enoto MDR60A0150/0370/0750
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K11
(AC3)
Napačna priključitev napetosti
vmesnega tokokroga
(zamenjava polov, zemeljski stik)
povzroči uničenje priključene opreme!
L1 L2 L3
Omrežni filter NF...
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
L2
L3
8
1
X1:
-UZ +UZ PE
PE L1
X3: 1
2
3
L2
L3 PE
X4:
maks. 5 m
X1:
7
®
4
V
5
W
6
+R -R
8
5
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
MDR60A0370-503-00
MDR60A0750-503-00
X3:
PE U
4
3
TRIP rdeča: MDR ni pripravljena
rumena: MDR je pripravljena
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
X2:
2
DGND
3
Pripravljen
za delovanje
PE L1
2
DGND
1
ND...
'
U2 V2 W2
Izhod
+24 V DC
Zapora
Ne priključite omrežnih
napajalnih priključkov
pretvornika!
PE -D
PE
X2:
9
F25
11
+D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
rd
bk
bk
rd
rd
bk
F26
Priključek dodatnih pretvornikov.
Po potrebi uporabite dodatni razdelilnik.
BW... l
F16
deluje na K11
1877029771
42
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
Povezava vmesnega tokokroga z regenerativno napajalno enoto MDR60A0150, ki deluje kot zavorni modul
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K12
(AC3)
L1 L2 L3
Omrežni filter NF...
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
ND...
U2 V2 W2
1
X1:
PE L1
X3: 1
2
3
L2
L3 PE
X4:
®
2
3
4
5
DGND
8
maks. 5 m
X1:
7
-UZ +UZ PE
Pripravljen
za delovanje
3
L3
Izhod
+24 V DC
Zapora
2
L2
DGND
1
PE L1
'
TRIP rdeča: MDR ni pripravljena
rumena: MDR je pripravljena
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
(maks. 30 kW)
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
X3:
X2:
PE U
4
V
5
W
6
+R -R
8
PE
PE
X2:
9
F25
-D +D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
11
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
bk
rd
F26
BW... l
F16
deluje na K11
3627533963
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
43
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
4.4.11 Priključitev vmesnika RS485
Napeljava
vmesnika RS485
na FSC11B / 12B
Prek vmesnika RS485 lahko med seboj povežete največ 32 enot MOVITRAC® B.
RS485 povezava z MOVITRAC® B
®
®
MOVITRAC B
®
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
X13
X44
X44
FSC11B / 12B
FIO11B
FSC11B / 12B
FIO11B
X45
X46
X45
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DGND 9
ST11 10
ST12 11
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
9007199280036491
NAVODILO
Zaključni upor: Dinamični zaključni upori so že vgrajeni. Ne priključite nobenih zunanjih zaključnih uporov!
Dolžina napeljave
•
Dovoljena skupna dolžina kabla je 200 m.
•
Uporabite kabel z oklopom.
4.4.12 Priključitev sistemskega vodila (SBus 1)
Namestitev
sistemskega
vodila (SBus) na
FSC11B/12B/
FIO21B
Prek sistemskega vodila (SBus) se lahko naslavlja največ 64 enot vodila CAN. SBus
podpira prenos podatkov v skladu s standardom ISO 11898.
Z DIP stikaloma S1 oz. S1:8 lahko priključite zaključni upor velikosti 120 ohm (končnik
vodila).
Pri FSC11B se pri tem prek X46:4;:5 odklopi tudi nadaljnje vodilo CAN.
FIO21 nima vgrajenega zaključnega upora 120 ohm, ki se lahko vključi; za končnik
vodila je potrebno med X46:4 in X46:5 priključiti priložen upor.
FSC11
S1
FSC12
S1:8
FSC11/12
FSC11
FSC12
X46:1;:2
X46:4;:5
X46:4;:5
Off
CAN 1
CAN 1
CAN 1
On
CAN 1, zaključen
–
CAN 1, zaključen
S2 je pri FSC11B rezerviran in mora biti vedno nastavljen na "Off".
Pri enoti MOVITRAC® B z vgrajeno opcijsko kartico je priložen priključni kabel za povezavo SBus.
44
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
Povezava sistemskega vodila MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVIDRIVE® B
S12
S1
S2
S1
ON
ON
OFF
OFF
X44
X44
ON OFF
S2
X12:
DGND 1
SC11 2
FSC11B / 12B
X45
HL
X46
1234567
FSC11B / 12B
X45
HL
SC12 3
X46
1234567
9007199279915787
Povezava sistemskega vodila MOVITRAC® B z UFx
®
MOVITRAC B
UFx
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B / 12B
X45
HL
X46
1234567
9007199494900875
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
45
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
Povezava sistemskega vodila MOVITRAC® B s prehodom DFx/UOH11B oz. z DFx,
vgrajenim v MOVITRAC® B
UOH11B
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
9
5
6
1
X30
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
®
MOVITRAC B
S1
S2
ON
H1
H2
X44
OFF
X24
FSC11B / 12B
X45
X26
HL
1234567
X46
1234567
+ 24 V
GND
9007199494905355
Dolžina napeljave
•
•
Dovoljena skupna dolžina kabla je odvisna od hitrosti prenosa podatkov SBus (P884):
– 125 kbit/s: 500 m (1640 ft)
– 250 kbit/s: 250 m (820 ft)
– 500 kbit/s: 100 m (328 ft)
– 1000 kbit/s: 25 m (82 ft)
Uporabite kabel z oklopom.
NAVODILA
46
•
Zaključni upor: Na začetku in koncu povezave sistemskega vodila vključite
zaključni upor vodila (S1 = ON). Na vmesnih enotah izključite zaključni upor
(S1 = OFF).
•
Določene enote imajo fiksno vgrajen zaključni upor, ki ga ni možno izključiti. To
velja za prehode (gateway) UFx in DFx / UOH, ki predstavljajo fizični zaključek
linije. Ne priključite nobenih zunanjih zaključnih uporov!
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
Specifikacija kabla
4
Uporabite 4-žilni prepleteni bakren kabel z oklopom (kabel za prenos podatkov
z oklopom iz bakrene pletenice). Kabel mora ustrezati naslednjim specifikacijam:
– Prerez žice 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Upornost kabla 120 Ω pri 1 MHz
– Kapacitivnost na enoto dolžine ≤ 40 pF/m pri 1 kHz
Primerna sta npr. kabel CAN vodila ali DeviceNet kabel.
Zaščitni oklop
•
Oklop na obeh koncih pritrdite z veliko površino na sponke z oklopom elektronike
pretvornika in glavne krmilne enote.
•
Pri povezavi med enotama MOVIDRIVE® B in MOVITRAC® B zagotovite galvansko
ločitev med referenčnim potencialom DGND in ozemljitvijo enote MOVIDRIVE® B.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
47
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
Namestitev sistemskega vodila (SBus) na DFP21B
Montaža opcijske kartice DFP21B v MOVITRAC® B
NAVODILA
•
•
Enota MOVITRAC® B ne potrebuje posebne verzije firmware.
Opcijske kartice za MOVITRAC® B lahko vstavijo ali odstranijo samo predstavniki
podjetja SEW-EURODRIVE.
Priključitev
sistemskega
vodila (SBus)
MOVITRAC® B
S1
[1]
DFP21B
RUN
S2
BUS
FAULT
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
9
5
6
1
X30
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2
X24
X12
+
24V =
–
24V IO
GND
X26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 3 45 6 7
6140139531
[1]
Zaključni upor je vključen, S1 = ON
NAVODILA
Enota DFP21B ima vgrajen zaključni upor SBus in ga zato vedno namestite na začetek sistemskega vodila.
Naslov enote DFP21B je vedno 0.
X46
X26
X46:1
X26:1
SC11 SBus +, CAN high
X46:2
X26:2
SC12 SBus –, CAN low
X46:3
X26:3
GND, CAN GND
X46:7
X26:7
24 V DC
X12
48
X12:8
+24 V vhod
X12:9
Referenčni potencial GND za binarne vhode
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
Za enostavno ožičenje se lahko enota DFP21B napaja z enosmerno napetostjo 24 V iz
sponke X46.7 enote MOVITRAC® v sponko X26.7.
Pri napajanju DFP21B iz enote MOVITRAC® se mora enota MOVITRAC® sama napajati z enosmerno napetostjo 24 V na sponkah X12.8 in X12.9.
Priključitev sistemskega vodila
®
MOVITRAC B
S1
S2
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
ON
OFF
X44
FSC11B
X45
9
5
6
1
X46
X30
HL^ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2
X24
MOVITRAC® B
S1
X12
+
24V =
-
24V IO
GND
X26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 3 45 6 7
MOVITRAC® B
S2
S1
ON
X44
OFF
X44
FSC11B
X45
S2
ON
OFF
FSC11B
X46
X45
HL ^ 1 2 3 4 5 6 7
X46
HL ^ 1 2 3 4 5 6 7
6140140043
DFP
GND
SC11
SC12
®
= referenca sistemskega vodila
= sistemsko vodilo – high
= sistemsko vodilo – low
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
MOVITRAC B
GND = referenca sistemskega vodila
SC22 = sistemsko vodilo, odhodni signal – low
SC21 = sistemsko vodilo, odhodni signal – high
SC12 = sistemsko vodilo, vhodni signal – low
SC11 = sistemsko vodilo, vhodni signal – high
S12
= zaključni upor sistemskega vodila
49
4
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
Upoštevajte:
•
Uporabite 2-žilni prepleteni bakren kabel z oklopom (kabel za prenos podatkov
z oklopom iz bakrene pletenice). Oklop na obeh koncih priključite z veliko površino
na sponke z oklopom elektronike enote MOVITRAC® in obenem povežite konce
oklopa na GND. Kabel mora ustrezati naslednjim specifikacijam:
– Prerez žice 0,75 mm2 (AWG18)
– Upornost kabla 120 Ω pri 1 MHz
– Kapacitivnost na enoto dolžine ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) pri 1 kHz
•
Dovoljena skupna dolžina kabla je odvisna od hitrosti prenosa podatkov SBus:
•
– 250 kbit/s:
160 m (528 ft)
– 500 kbit/s:
80 m (264 ft)
– 1000 kbit/s:
40 m (132 ft)
Na koncu povezave sistemskega vodila priključite zaključni upor vodila (S1 = ON).
Na ostalih enotah (vmesnih) izključite zaključni upor (S1 = OFF). Gateway DFP21B
vedno priključite na začetek ali na konec sistemskega vodila. Vključen mora imeti
zaključni upor vodila.
NAVODILA
50
•
Med enotami, ki so povezane na SBus, ne sme prihajati do potencialnih razlik. Za
preprečitev potencialnih razlik uporabite ločen vod in med sabo povežite mase
posameznih enot.
•
Vezava v zvezdo ni dovoljena.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
4.4.13 Priključitev krmilnika za nastavljanje vrednosti
•
A: Montaža z zadnje strani skozi 4 navojne izvrtine
•
B: Montaža s sprednje strani skozi 2 pritrdilni izvrtini
A
B
A
A
B
M4
28 (1.1)
B
60 (2.4)
88 (3.5)
Namestitev
krmilnika za
nastavljanje
vrednosti MBG11A
A
A
56 (2.2)
68 (2.7)
188175883
Priključitev
MOVITRAC® B
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
MBG11A
1234
188285707
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
51
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
4.4.14 Priključitev vmesniškega pretvornika UWS21B
Številka izdelka
Vmesniški pretvornik UWS21B: 1 820 456 2
Dobavni obseg
V dobavnem obsegu opcije UWS21B so:
Povezava
pretvornika in
enote UWS21B
•
Enota UWS21B
•
CD plošča s programom MOVITOOLS® MotionStudio
•
Standarden vmesniški kabel z 9-polno DB vtičnico in 9-polnim DB vtičem za povezavo enote UWS21B z osebnim računalnikom
•
Standarden vmesniški kabel z 2 vtičema RJ10 za povezavo enot UWS21B in
MOVITRAC®
•
Za povezavo opcije UWS21A na enoto MOVITRAC® uporabite priložen povezovalni
kabel.
•
Kabel priključite v vtično mesto XT na enoti MOVITRAC®.
•
Upoštevajte, da na enoto MOVITRAC® ne morete hkrati priključiti tipkovnice
DBG60B in serijskega vmesnika UWS21B.
•
Na naslednji sliki je prikazan povezovalni kabel MOVITRAC® – UWS21B.
MOVITRAC® MC07B
UWS21B
6473136523
Povezava
pretvornika
z osebnim
računalnikom
•
Za priključitev vmesnika UWS21B na osebni računalnik (PC) uporabite priložen
povezovalni kabel (standardni kabel vmesnika RS232 z oklopom).
•
Na naslednji sliki je prikazan povezovalni kabel UWS21B – PC (povezava 1:1).
PC COM 1-4
UWS21B
5
GND
5
3
2
TxD
3
2
RxD
max. 5 m (16.5 ft)
RS232
[1]
[2]
1805918987
[1]
[2]
52
9-polni DB vtič
9-polna DB vtičnica
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
4.4.15 Priključitev dajalnika za vgradnjo EI7C
Kabel dajalnika z M12
B
A
4158396811
Priključitev pretvornika
Kontakt
X12.4 (DI03)
X12.5 (DI04)
Stran priključitve
motorja
Signal
Barva žice
Kontakt
A
Rjava (BN)
3
A
Bela (WH)
4
B
Rumena (YE)
5
B
Zelena (GN)
6
nc
Rdeča (RD)
7
nc
Modra (BU)
8
X12.8 (24VIO)
UB
Siva (GY)
1
X12.9 (GND)
GND
Rožnata (PK)
2
Dajalnik potrebuje tok do 40 mA. Zunanje napajanje 24 V je v tem primeru potrebno, če
je potrebno tudi za napajanje binarnih vhodov.
Številka izdelka:
Tip kabla
M12, izolirni nastavki
Fiksna povezava
1362 3273
Povezava z nosilci kablov
1362 3281
4.4.16 Zaščita napajalnega voda in zaščitna stikala na diferenčni tok
•
Varovalke namestite na začetek dovodov omrežne napetosti za odcepom zbiralke
(glejte priključni načrt osnovne enote).
•
Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča, da ne uporabljate zaščitnih stikal na diferenčni tok. V primerih, ko je uporaba zaščitnega stikala na diferenčni tok (FI) predpisana za direktno ali indirektno zaščito pred dotikom, upoštevajte naslednje navodilo:
•
OPOZORILO! Nepravilen tip uporabljenega zaščitnega stikala na diferenčni tok.
Smrt ali težje telesne poškodbe
– Enota MOVITRAC® B lahko povzroči enosmerni tok v vodniku za zaščitno ozemljitev. Ko je za direktno ali indirektno zaščito pred dotikom uporabljeno zaščitno
stikalo na diferenčni tok (RCD) oz. zaščitna naprava na diferenčni tok (RCM),
lahko na napajalni strani enote MOVITRAC® B uporabite samo zaščito RCD ali
RCM tipa B.
4.4.17 Temperaturno tipalo TF in bimetalno stikalo TH
Temperatura navitja se nadzira s temperaturnim tipalom TF ali bimetalnim stikalom TH.
TF ali TH priključite na izhod TF: VOTF in vhod TF: DI05TF na enoti MOVITRAC® B.
Binarni vhod DI05TF nastavite na TF signal. Za temperaturni nadzor se v tem primeru
uporablja enota MOVITRAC® B, dodatna nadzorna naprava ni potrebna.
Bimetalna stikala TH lahko priključite tudi na 24 V IO in na binarni vhod. Binarni vhod
nastavite na vrednost "/Zunanja napaka".
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
53
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
4.4.18 Priključitev zavornega usmernika
NAVODILO
Za priključitev zavornega usmernika je potrebna lastna omrežna napeljava. Zavorni
usmernik ni dovoljeno napajati z napajalno napetostjo motorja!
Za K11 in K12 uporabite samo kontaktorje razreda uporabe AC-3.
V naslednjih primerih uporabite odklop zavore na enosmerni in izmenični strani:
•
pri vseh uporabah za dvigala,
•
za pogone, ki potrebujejo kratek zavorni čas.
Če je zavorni usmernik vgrajen v stikalno omaro, napeljite priključne kable med
zavornim usmernikom in zavoro ločeno od drugih močnostnih kablov. Skupna napeljava
z ostalimi kabli je dovoljena samo, če so ostali kabli oklopljeni.
Priključni načrti
DOØ2
GND
odklop na enosmerni in
izmenični strani
odklop na enosmerni in
izmenični strani
odklop na izmenični
strani
9007199909369355
Pri zavorah brez BG/BGE ali BME upoštevajte ustrezne predpise za priključitev.
Podrobne informacije o zavorah SEW so na voljo v dokumentu "Praktična uporaba
pogonskih enot: Kolutne zavore SEW".
54
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
4.4.19 Namestitev FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B
Z moduli FIO11B/21B, FSC11B/12B in FSE24B lahko razširite osnovne enote.
S1
S2
ON
X44
X44
FIO11B
X44
FIO21B
X45 X40
X46
X42
HL ⊥ 1 2 3 4 5
H L⊥1 2 3 4 5 6 7
OFF
X44
FSC12B
FSC11B
X45
X44
X45
X46
FSE24B
X46
X47 X30 IN X30 OUT
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
1 2
X44
FSE24B
RUN
ERR
SYS-F
X47
EtherCAT
X30 IN
®
X30 OUT
18014398749591179
Priključitev / tip modula
FIO11B
FIO21B
FSC11B/12B
FSE24B
Analogni
modul
Digitalni
modul
Komunikacija
Komunikacija
Analogni vhod / izhod X40
da
ne
ne
ne
Binarni vhodi X42
ne
da
ne
ne
RS485 za diagnostiko (RJ10) X44
da
da
da
da
Priključitev RS485 prek sponk X45
da
ne
da
ne
Priključitev SBus prek sponk X46
ne
da
da
ne
ne
ne
ne
da
®
Povezava EtherCAT (2 × RJ45) X30
Pritrditev in
namestitev
sprednjih modulov
Opcijo vedno privijte na enoto s priloženimi vijaki. Pri velikosti 0 najprej namestite distančni vijak. Od velikosti 1 je vijak že prisoten. Z uvodnico zagotovite visokofrekvenčno
EMC povezavo med osnovno enoto in opcijo.
Funkcija
Sponka
Opis
Podatki
FIO11B
FIO21B
FSC11B/
12B
FSE24B
Vmesnik za
servisne
posege
X44
Prek vtičnega
spojnika RJ10
Samo za servisiranje
Največja dolžina kabla
je 3 m (10 ft)
da
da
da
da
Vmesnik
RS485
X45:H
ST11: RS485+
ne
da
ne
ST12: RS485–
Vzporedna vezava
z X44
da
X45:L
X45:Ø
GND: Referenčni
potencial
X46:1
SC11: SBus visok
nivo
ne
da1)
da2)
ne
X46:2
SC12: SBus nizek
nivo
CAN vodilo po CAN
specifikaciji 2.0,
dela A in B
Največ 64 enot
X46:3
GND: Referenčni
potencial
X46:4
SC21: SBus visok
nivo
ne
ne
da3)
ne
X46:5
SC22: SBus nizek
nivo
X46:6
GND: Referenčni
potencial
Sistemsko
vodilo
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
55
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
4
Funkcija
Sponka
Opis
24 V DC
X46:7
24 V DC
EtherCAT®
FIO11B
FIO21B
FSC11B/
12B
FSE24B
24VIO: Pomožna
napetost / zunanja
napajalna napetost
ne
ne
da
ne
X47:1
24VIO: Zunanja
napajalna napetost
ne
ne
ne
samo
vhod
X47:2
GND: Referenčni
potencial
X30:In
Z 2 vtičnima spojnikoma RJ45
Fast Ethernet
ne
ne
ne
da
–10 do +10 V
Rvh > 40 kΩ
Ločljivost 10 bitov
Čas vzorčenja 5 ms
Točnost ±100 mV
da
ne
ne
ne
0 do +10 V
Imaks = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Ločljivost 10 bitov
Čas vzorčenja 5 ms
Zaščiten pred kratkim
stikom in zunanjo
napetostjo do 30 V
Točnost ±100 mV
da
ne
ne
ne
Rvh = 3 kΩ,
Ivh = 10 mA,
čas vzorčenja 5 ms,
PLC združljiv
ne
da
ne
ne
X30:Out
Analogni
vhod
Analogni
izhod
Binarni
vhodi
X40:1
AI2: Napetostni vhod
X40:2
GND: Referenčni
potencial
X40:3
GND: Referenčni
potencial
X40:4
AOV1: Napetostni
izhod
X40:5
AOI1: Tokovni izhod
X42:1
DI10
X42:2
DI11
X42:3
DI12
X42:4
DI13
X42:5
DI14
X42:6
DI15
X42:7
DI16
Podatki
1) Možen je končnik vodila s priloženim uporom 120 Ω med SC11 in SC12.
2) Zaključni upor 120 Ω se lahko vkopi z DIP stikalom, SC21 in SC22 sta v tem primeru izključena.
3) Zaključni upor 120 Ω je možno vključiti z DIP stikalom.
Potencial 24 V DC iz X46:7 in X47:1 je identičen potencialu X12:8 osnovne enote. Vse
GND sponke na enoti so povezane med seboj in s PE.
Specifikacija kabla
•
Uporabite 4-žilni prepleteni bakren kabel z oklopom (kabel za prenos podatkov
z oklopom iz bakrene pletenice). Kabel mora ustrezati naslednjim specifikacijam:
– Prerez žice 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Upornost kabla 120 Ω pri 1 MHz
– Kapacitivnost na enoto dolžine ≤ 40 pF/m pri 1 kHz
Primerna sta npr. kabel CAN vodila ali DeviceNet kabel.
56
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Namestitev
Pribor in opcije za namestitev – elektrika
Zaščitni oklop
•
4
•
Oklop na obeh koncih pritrdite z veliko površino na sponke z oklopom elektronike
pretvornika in glavne krmilne enote.
•
Če pri povezavi med enoto MOVITRAC® B in gateway ali med dvema enotama
MOVITRAC® B in MOVITRAC® B uporabite kabel z oklopom, povezava mas ni
potrebna. V tem primeru je dovoljena uporaba 2-žilnega kabla.
•
Pri povezavi med enotama MOVIDRIVE® B in MOVITRAC® B zagotovite galvansko
ločitev med referenčnim potencialom DGND in ozemljitvijo enote MOVIDRIVE® B.
PREVIDNOST! Potencialna razlika
Možna posledica je nepravilno delovanje ali celo uničenje enote.
– Med povezanimi enotami ne sme prihajati do potencialnih razlik. Za preprečitev
potencialnih razlik uporabite ločen vod in med sabo povežite mase posameznih enot.
NAVODILO
Sprednji moduli tipa FIO21B in FSE24B potrebujejo napajalno napetost 24 V. Če ni
priključena zunanja napajalna napetost, se parameter P808 Izhod pomožne napetosti
24VIO ne sme izklopiti.
Analogni vhod AI1
Bipolarno
Analogni izhod AO1
Unipolarno
X45 X40
X45 X40
X45 X40
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
HL ⊥ 1 2 3 4 5
Napetostni izhod AOV1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
Tokovni izhod AOC1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
Vezava
analognega
modula FIO11B
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
GND
A
Zunanja
–10 V
Zunanja
+10 V
GND
+10 V
zunanja
ali
X10:1
RL
V
RL ≤ 750 Ω
Vezava digitalnega
modula FIO21B
X42
CAN +
CAN –
GND
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DC 24 V V
3833241355
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
57
I
5
Zagon
Splošna navodila za zagon
0
5
Zagon
5.1
Splošna navodila za zagon
NEVARNOST!
Napajalni priključki niso pokriti.
Smrt ali težka poškodba zaradi udara električnega toka.
5.1.1
•
Zaščito pred dotikom namestite v skladu s predpisi.
•
Enote nikoli ne zaženite brez nameščene zaščite pred dotikom.
Potreben pogoj
Za uspešno izveden postopek zagona je potrebno pravilno projektiranje pogona.
Frekvenčni pretvorniki MOVITRAC® B so tovarniško nastavljeni za delovanje s SEW
motorjem (4-polni, 50 Hz) v V/f načinu delovanja in prilagojeni na pravo močnostno stopnjo. Na ta način lahko prilagojeni motor SEW-EURODRIVE zaženete brez načrtovanja.
5.1.2
Uporaba za dvigala
NEVARNOST!
Smrtna nevarnost zaradi padanja dvigala.
Smrt ali težje poškodbe.
Enota MOVITRAC® B se lahko uporablja v aplikacijah pri dvigalih.
Enote MOVITRAC® B ne uporabljajte za varnostne funkcije.
•
5.2
Kot napravo za varnostne funkcije uporabite kontrolni opozorilni sistem ali
mehanske zaščitne pripomočke.
Pripravljalna dela in pripomočki
•
Preverite napeljavo.
NEVARNOST!
Nevarnost priščipnjenja zaradi nenamernega zagona motorja.
Smrt ali težje poškodbe.
58
•
Preprečite nenamerni zagon motorja, npr. z odklopom priključne letvice elektronike
X12.
•
Izvedite tudi dodatne varnostne ukrepe za preprečitev poškodb oseb ali okvare
strojev, npr. uporabite kontrolni opozorilni sistem ali mehanske zaščitne pripomočke. Vrste ukrepov so odvisne od aplikacije.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Pripravljalna dela in pripomočki
I
5
0
5.2.1
5.2.2
Pripravljalna dela in pripomočki pri zagonu s tovarniškimi nastavitvami
•
Priključite omrežno napetost in motor.
•
Priključite signalne sponke.
•
Vklopite omrežno napetost.
Pripravljalna dela in pripomočki pri zagonu s tipkovnico ali z osebnim računalnikom
•
Priključite omrežno napetost in motor. Ne priključite signalnih sponk, da pretvornik ne more prejeti signala za sprostitev!
•
Vklopite omrežno napetost.
•
Na zaslonu se izpiše Stop.
•
Programirajte signalne sponke.
•
Nastavite parametre (npr. rampe).
•
Preverite pravilno razporeditev priključkov (P601 – P622).
•
Izklopite omrežno napetost.
•
Priključite signalne sponke.
•
Vklopite omrežno napetost.
NAVODILO
Pretvornik ob izvajanju postopka zagona samodejno spremeni vrednosti parametrov.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
59
I
5
Zagon
Tipkovnice
0
5.3
Tipkovnice
5.3.1
FBG11B – osnovna tipkovnica
Razporeditev tipk ter piktogrami na tipkovnici:
[1]
9007199348841739
[1] Prikaz LED pri delujočem programu IPOS®
Funkcije tipkovnice
S tipkami UP / DOWN / OUT / ENTER se pomikate skozi meni. Tipki RUN in
STOP/RESET se uporabljata za krmiljenje pogona. Z enoto za nastavljanje vrednosti
določite nastavljeno vrednost.
UP / DOWN se uporablja za izbiranje simbolov in spreminjanje vrednosti.
out
Enter
RUN
STOP
OUT / ENTER za vključitev in izključitev simbolov ali menija parametrov
RUN za zagon pogona.
STOP/RESET za reset napak in zaustavitev pogona.
RESET
STOP
RESET
Tipka STOP/RESET ima prioriteto pred sprostitvijo prek sponke ali prek vmesnika.
Če pogon zaustavite s tipko STOP/RESET, ga morate ponovno omogočiti s tipko RUN.
NAVODILO
Po izklopu omrežne napetosti odstranite zaporo s pritiskom na tipko STOP/RESET!
Po pojavu napake in programiranem odzivu na napako lahko izvedete reset s tipko
STOP/RESET. Pogon je takrat onemogočen. Omogočite (sprostite) ga lahko s tipko
RUN. Funkcijo zaustavitve (STOP) lahko izključite prek FBG11B s parametrom P760.
RUN
Če pogon zaustavite s tipko STOP/RESET, utripa prikaz Stop. Utripanje označuje, da
je s tipko RUN pogon potrebno ponovno sprostiti.
Po kopiranju kompleta parametrov v pretvornik je naprava prav tako zaustavljena.
60
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Tipkovnice
I
5
0
Osnovni principi
upravljanja
tipkovnice FBG11B
Nivo 2
Nivo 1
Prikaz stanja
pretvornika in
števila vrtljajev
Prikaz
naraščanja rampe
out Enter
Spreminjanje
naraščanja rampe
Enter
Sprememba /
prevzem vrednosti
Prikaz
padanja rampe
out Enter
Spreminjanje
padanja rampe
Enter
Sprememba /
prevzem vrednosti
Meni za nastavljanje vrednosti
Način spreminjanja
Izbira menija za
nastavljanje
vrednosti
out Enter
Prikaz največje
nastavljene
vrednosti
out Enter
Izbira
menija parametrov
out Enter
out Enter
Enter
Spreminjanje
najvišjega števila
vrtljajev [vrt/min]
Enter
Sprememba /
prevzem vrednosti
Način spreminjanja
Meni parametrov
out Enter
Enter
Izbira zagona
motorja, komplet
parametrov 1
out Enter
Izbira zagona
motorja, komplet
parametrov 2
out Enter
Izbira
shranjevanja
podatkov
out Enter
Sprememba /
prevzem vrednosti
Sprememba /
prevzem vrednosti
Meni za zagon motorja
Meni za zagon motorja 2
out
Izbira FBG
krmilnika
nastavljene vrednosti
Meni za shranjevanje podatkov
Enter
FBG krmilnik za nastavljanje vrednosti
Prikaz
začetne frekvence
Prikaz
izhodnega toka
9007199272928395
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
61
I
5
Zagon
Tipkovnice
0
62
Uporaba menijev
Ko izberete simbol, v izbranem simbolu zasveti svetleča dioda (LED). Pri simbolih,
ki predstavljajo samo prikazano vrednost, se na prikazu izpiše trenutna vrednost.
Spreminjanje
parametrov
Po izbiri simbola in pritisku na tipko ENTER lahko izberete želen parameter.
Prikazi stanja
V stanju "Sprostitev pogona" se na zaslonu izpiše izračunano trenutno število vrtljajev.
Prikaz napak
Ob pojavu napake se zaslon spremeni in prikaže utripajočo kodo napake, npr. F-11,
glejte seznam napak v poglavju "Servis / seznam napak" (→ stran 138). V času zagona
se ta postopek ne izvede.
Opozorila
Nekaterih parametrov ni dovoljeno spreminjati v nobenih stanjih delovanja. Če jih
poskušate spremeniti, se na zaslonu izpiše r-19 – r-32. Prikaz na zaslonu prikazuje
kodo, ki je odvisna od trenutnega delovanja, npr. r-28 (potrebna je zapora krmilnika).
Seznam navodil je opisan v poglavju "Delovanje" (→ stran 126).
Menjava menija
parametrov: kratki
meni ↔ dolgi meni
S pomočjo parametra P800 lahko preklapljate med kratkim in dolgim menijem. V opisu
parametrov in na seznamu parametrov je označeno, kateri parametri so dosegljivi prek
kratkega in dolgega menija.
Za spreminjanje vrednosti parametra ponovno pritisnite tipko ENTER. Vrednost lahko
spremenite, ko utripata vrednost in svetleča dioda v ustreznem simbolu. Ponovno pritisnite tipko ENTER; vrednost postane aktivna in preneha utripati.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Tipkovnice
I
5
0
Zagon s tipkovnico
FBG11B
Nivo 2
Nivo 1
Nivo 3
Izbira motorja:
– SEW motor DT/DV
– Motor drugega proizvajalca
out
out
Enter
out
Enter
Enter
– SEW motor DRS
– SEW motor DRE
– V/f + enosmerni tok zaviranja
– VFC
out
Enter
– VFC z enosmernim tokom zaviranja
– VFC funkcija hitrega zagona
– VFC hoist (dvigalo)
out
Enter
out
Enter
kW
KM = kW x 1.33
Napetost motorja V
out
Enter
Nazivna frekvenca motorja Hz
(
out
Enter
out
Enter
Nazivno število vrtljajev motorja
1/min
Nazivni tok motorja A
out
Enter
out
Enter
)
na voljo samo za zagon
motorjev drugih proizvajalcev
(motor = noSEW)
cos phi
4-kvadrantno delovanje
out
Enter
Število motorjev za
27021597782442891
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
63
5
I
Zagon
Tipkovnice
0
Potrebni podatki
Za uspešen zagon so potrebni naslednji podatki:
•
Tip motorja (SEW motor ali drug motor)
•
Podatki motorja
– Nazivna napetost in frekvenca.
– Za druge motorje so potrebni še: nazivni tok, nazivna moč, faktor moči cosφ in
nazivno število vrtljajev.
•
Vključitev
postopka zagona
Nazivna omrežna napetost
Potrebni pogoji:
•
Pogon v stanju "Ni sprostitve": Stop
Če priključite večji ali manjši motor (največji preskok za eno velikost), izberite vrednost,
ki je najbližja nazivni moči motorja.
Postopek zagona ni zaključen, dokler se s tipko OUT ne vrnete v glavni meni.
NAVODILO
Zagon SEW motorja je opisan za 4-polne motorje. 2-polne ali 6-polne SEW motorje je
smotrno zagnati kot motor drugega proizvajalca.
Zagon pogona
z več motorji
Pogoni z več motorji so med seboj mehansko povezani, npr. verižni pogon z več motorji.
Zagon
skupinskega
pogona
Skupinski pogoni so mehansko ločeni drug od drugega (npr. različni transportni trakovi).
Pretvornik deluje v tem načinu delovanja brez kompenzacije zdrsa in s konstantnim
razmerjem V/f.
Upoštevajte navodila v priročniku "MOVIDRIVE® pogoni z več motorji".
Upoštevajte navodila v priročniku "MOVIDRIVE® pogoni z več motorji".
Zagon pri velikem
vztrajnostnem
masnem
momentu, kot je
pri črpalkah in
ventilatorjih
Kompenzacija zdrsa je načrtovana za razmerje vztrajnostnega momenta bremena proti
vztrajnostnemu momentu motorja, ki je manjše od 10. V primeru večjega razmerja in pri
oscilaciji pogona je potrebno kompenzacijo zdrsa zmanjšati, po potrebi celo na 0.
Ročno delovanje
s krmilnikom
za nastavljanje
vrednosti FBG11B
FBG11B krmilnik za nastavljanje vrednosti na tipkovnici (lokalno ročno delovanje):
utripa LED
Pravilni parametri v načinu delovanja "FBG krmilnik za nastavljanje vrednosti" so:
•
P122 Smer vrtenja FBG ročno delovanje
•
Tipka RUN in tipka STOP/RESET
•
Krmilnik za nastavljanje vrednosti (potenciometer)
Ko je vključen FBG krmilnik za nastavljanje vrednosti, utripa simbol.
Najmanjše število vrtljajev lahko omejite s parametrom P301 Najnižje število vrtljajev,
največje število vrtljajev pa s simbolom nmaks.
64
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Tipkovnice
I
5
0
Po napaki lahko izvedete reset prek sponke ali vmesnika s tipko STOP/RESET. Po izvedenem resetu je ponovno vključen način "ročno krmiljenje nastavljene vrednosti". Pogon
ostane zaustavljen.
Utripanje prikaza Stop označuje, da je potrebno pogon ponovno sprostiti s tipko RUN.
Parameter P760 Locking RUN/STOP keys (blokada tipk RUN/STOP) ne deluje v načinu
"ročno krmiljenje nastavljene vrednosti".
Z odklopom tipkovnice FBG11B se sproži postopek zaustavitve.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
65
I
5
Zagon
Tipkovnice
0
5.3.2
DBG60B – napredna tipkovnica
Potrebni podatki
Za uspešen zagon so potrebni naslednji podatki:
•
Tip motorja (SEW motor ali drug motor)
•
Podatki motorja
– Nazivna napetost in frekvenca.
– Za druge motorje so potrebni še: nazivni tok, nazivna moč, faktor moči cosφ in
nazivno število vrtljajev.
•
Izbira želenega
jezika
Nazivna omrežna napetost
Naslednja slika prikazuje tipke za izbiro želenega jezika.
[1]
[2]
[4]
[3]
247015051
[1]
[2]
[3]
[4]
Tipka ↑
Tipka OK
Tipka ↓
Tipka za jezik
Premik navzgor v naslednjo točko menija
Potrditev vnosa
Premik navzdol v naslednjo točko menija
Prikaže se seznam razpoložljivih jezikov
Ob prvem priklopu tipkovnice ali ob vključitvi začetnega stanja DBG60B se na zaslonu
za nekaj sekund izpiše besedilo:
SEW
EURODRIVE
66
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Tipkovnice
I
5
0
Zatem se na zaslonu prikaže simbol za izbiro jezika.
Postopek za izbiro želenega jezika:
Zagon
•
Pritisnite tipko za jezik. Na zaslonu se prikaže seznam razpoložljivih jezikov.
•
S tipkama ↑ / ↓ izberite želeni jezik.
•
Izbiro jezika potrdite s tipko OK. Na zaslonu se prikaže osnovno okno v izbranem
jeziku.
Naslednja slika prikazuje tipke za zagon.
[1]
[6]
[2]
[5]
[3]
[4]
247163659
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Tipka ↑
Tipka OK
Priročna tipka
Tipka ↓
Tipka ↔
Tipka DEL
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Premik navzgor v naslednjo točko menija
Potrditev vnosa
Vključitev priročnega menija
Premik navzdol v naslednjo točko menija
Sprememba menija, zaslonski način ↔ urejevalni način
Preklic ali prekinitev zagona
67
5
I
Zagon
Tipkovnice
0
Postopek zagona
1. Na sponko X12:2 (DIØ1 "/DESNO/ZAUSTAVITEV")
vnesite vrednost signala "0", npr. z odklopom priključne letvice elektronike X12.
0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT
2. Priročni meni vključite s pritiskom na priročno tipko.
PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
3. S tipko ↓ se
"STARTUP".
MANUELL DRIFT
STARTUP
COPY TO DBG
COPY TO MDX
pomaknite
navzdol
do
menija
4. Za začetek postopka zagona pritisnite tipko OK. Prikaže se prvi parameter. Utripajoč kurzor pod številko
parametra pomeni, da je tipkovnica v zaslonskem
načinu.
•
S tipko ↔ preklopite v urejevalni način. Utripajoč
kurzor izgine.
•
S tipko ↑ ali ↓ izberite "PARAMETER SET 1" ali
"PARAMETER SET 2".
•
Izbiro potrdite s tipko OK.
•
S tipko ↔ se vrnete v zaslonski način. Ponovno se
pojavi utripajoč kurzor.
•
S tipko ↑ izberete naslednji parameter.
STARTUP
PREPARE FOR
STARTUP
C00*STARTUP
PARAMETER SET 1
PARAMETER SET 2
5. Nastavite vrsto motorja.
C22*MOTORS
SINGLE MOTOR
IDENT. MOTORS
DIFFERENT MOTORS
6. Nastavite želen način delovanja. S tipko ↑ izberete
naslednji parameter.
C01*OPER. MODE 1
STANDARD V/f
VFC1
Za vključitev funkcije hitrega zagona ali funkcije za
dvigala je potrebna uporaba načina delovanja VFC.
a. V primeru izbire načina delovanja STANDARD V/f:
C28*DC BRAKING
NO
YES
b. V primeru izbire načina delovanja VFC:
68
C36*OPER.MODE
SPEED CONTROL
HOIST
DC BRAKING
FLYING START
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Tipkovnice
I
5
0
7. Izberite tip motorja. Če je priključen 2 ali 4-polni motor
SEW-EURODRIVE, iz seznama izberite ustrezen
motor.
C02*MOTOR TYPE 1
DT71D2
DT71D4
DT80K2
Če je izbran SEW motor z več kot 4 poli ali drug motor,
s seznama izberite "NON-SEW MOTOR".
C02*MOTOR TYPE 1
S tipko ↑ izberete naslednji parameter.
8. Vpišite nominalno napetost motorja za izbrano vrsto
priključitve. Vrednosti so podane na imenski tablici.
NON-SEW MOTOR
DT63K4/DR63S4
C03*
V
MOT. RATED VOLT 1
+400.000
Primer: Podatek na imenski tablici 230Ö/400Õ50 Hz
Vezava Õ → vpišite "400 V".
Vezava Ö / prehodna točka pri 50 Hz → vpišite
"230 V".
Vezava Ö / prehodna točka pri 87 Hz → prav tako vpišite "230 V", vendar takoj po zagonu nastavite parameter P302 "NAJVIŠJE ŠTEVILO VRTLJAJEV 1" na
vrednost 87 Hz. Takoj zatem zaženite pogon.
Primer: Podatek na imenski tablici 400Ö/690Õ50 Hz
Možna je samo vezava Ö → vnesite "400 V".
Vezava Õ ni možna.
S tipko ↑ izberete naslednji parameter.
9. Vpišite nazivno napetost, prepišite jo z imenske
tablice motorja.
C04*
Hz
MOT. RATED FREQ. 1
+50.000
Primer: 230Ö/400Õ50 Hz
V obeh primerih vezave:
Õ in Ö vpišite "50 Hz".
S tipko ↑ izberete naslednji parameter.
PRI MOTORJIH SEW
10. Za 2 ali 4- polne SEW motorje so vrednosti shranjene
v programu in jih ni potrebno vnašati.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
C47*4-Q OPERATION
NO
YES
69
5
I
Zagon
Tipkovnice
0
PRI DRUGIH MOTORJIH
10. Iz imenske tablice prepišite naslednje podatke:
•
C10* nominalni tok motorja, vrsto priključitve Õ
ali Ö.
•
C11* nominalno moč motorja
•
C12* faktor moči cosφ
•
C13* nominalno število vrtljajev motorja
C47*4-Q OPERATION
NO
YES
11. Vpišite nazivno omrežno napetost (C05* pri SEW
motorjih, C14* pri drugih motorjih).
C05*
V
NOM. LINE VOLT. 1
+400.000
11. Za izračun zagonskih podatkov izberite "YES".
Postopek traja nekaj sekund.
C06*CALCULATION
NO
YES
PRI MOTORJIH SEW
12. Izračun se izvede. Po zaključenem izračunu se samodejno prikaže naslednja točka menija.
C06*SAVE
NO
YES
PRI DRUGIH MOTORJIH
12. Izračun pri drugih motorjih zahteva postopek umerjanja:
•
•
Motor se samodejno napaja.
13. Nastavite "SAVE" na "YES". Podatki (parametri
motorja) se prekopirajo v stalni pomnilnik enote
MOVITRAC® B.
DATA IS
BEING COPIED...
14. Zagon je zaključen. S tipko DEL se vrnete nazaj v priročni meni.
MANUELL DRIFT
STARTUP
COPY TO DBG
COPY TO MC07B
15. S tipko ↓ se pomaknite navzdol do točke menija
"EXIT".
UNIT SETTINGS
QUIT
16. Izbiro potrdite s tipko OK. Odpre se osnovni prikaz.
0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT
NEVARNOST! Nepravilne nastavitve parametrov zaradi neprimernih naborov
podatkov.
Smrt ali težja poškodba.
– Prepričajte se, da je kopiran nabor podatkov primeren za vašo aplikacijo.
70
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Tipkovnice
I
5
0
•
Nastavitve parametrov, ki so drugačni od tovarniških, vnesite v seznam parametrov.
•
Pri drugih motorjih nastavite ustrezen reakcijski čas zavore (P732 / P735).
•
Za pomoč pri zagonu motorja si oglejte poglavje "Zagon motorja".
•
Pri povezavi in prehodni točki pri 87 Hz nastavite parameter P302 / P312 "Najvišje
število vrtljajev 1/2" na vrednost 87 Hz.
Zagon
s karakteristično
krivuljo 87 Hz
Za zagon s karakteristično krivuljo 87 Hz vstavite podatke motorja v vezavi trikot.
Po zagonu nastavite najvišje število vrtljajev s pomočjo parametra P302 in / ali P312 na
vrednost 87 Hz.
Primer
Za motor z nazivnim številom vrtljajev 1420 1/min, nazivno napetostjo Un = 230/400 V,
nazivno frekvenco 50 Hz in zagonom v vezavi trikot / s prehodno točko pri 87 Hz vstavite
naslednje zagonske podatke:
Nastavitev
parametrov
Nazivna napetost motorja
230 V
Nominalna frekvenca motorja
50 Hz
Najvišje število vrtljajev (prehodno število vrtljajev)
2470 1/min
Parametre nastavite po v nadaljevanju opisanem postopku:
•
S pritiskom priročne tipke prikličite priročni meni. V priročnem meniju izberite "PARAMETER MODE". Izbiro potrdite s tipko OK. Utripajoč kurzor pod številko parametra
pomeni, da je tipkovnica v načinu parametrov.
•
S tipko ↔ preklopite v urejevalni način. Utripajoč kurzor izgine.
•
S tipko ↑ ali ↓ lahko izberete oz. nastavite pravilne vrednosti parametrov.
•
Izbiro ali nastavitev potrdite s tipko OK.
•
S tipko ↔ se vrnete nazaj v način parametrov. Ponovno se pojavi utripajoč kurzor.
•
S tipko ↑ izberite naslednji parameter.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
71
5
I
Zagon
Tipkovnice
0
Ročno delovanje
Funkcija manual operation (ročno delovanje) se uporablja za krmiljenje pretvornika prek
tipkovnice DBG60B (priročni meni → Manual operation).
Binarni vhodi, z izjemo vhoda "/Controller inhibit" (/Zapora krmilnika), med ročnim delovanjem nimajo več nobenih funkcij. Za zagon pogona v ročnem načinu mora biti na
binarnem vhodu "/Controller inhibit" (/Zapora krmilnika) prisoten signal "1".
Smer vrtenja ni določena z binarnima vhodoma "CW/Stop" ali "CCW/Stop" ("Desno/zaustavitev" ali "Levo/zaustavitev"), ampak z izbiro smeri vrtenja prek tipkovnice DBG60B.
•
Vstavite želeno število vrtljajev ter s tipko za predznak (+/–) še želeno smer vrtenja
(+ = CW (desno) / – = CCW (levo)).
Ročno delovanje ostane vključeno tudi po izklopu in ponovnem vklopu omrežne napetosti. Pretvornik je takrat blokiran.
•
Tipko RUN uporabite za sprostitev in zagon pretvornika z nmin v izbrani smeri vrtenja.
Število vrtljajev višate in nižate s tipkama ↑ in ↓.
NAVODILO
Signali na binarnih vhodih so aktivni takoj, ko je zaključen ročni način delovanja. Binarnega vhoda/zapore krmilnika ni potrebno preklapljati v zaporedju "1"-"0"-"1". Pogon se
lahko zažene glede na signale na binarnih vhodih in izvore nastavljenih vrednosti.
•
NEVARNOST! Nevarnost priščipnjenja zaradi nenamernega zagona motorja.
Smrt ali težja poškodba.
– Preprečite nenamerni zagon motorja, npr. z odklopom priključne letvice elektronike X12.
– Izvedite tudi dodatne varnostne ukrepe za preprečitev poškodb oseb ali okvare
strojev. Vrste ukrepov so odvisne od uporabe.
72
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Programska oprema za inženiring
MOVITOOLS®
Zagon
MotionStudio
I
5
0
5.4
Programska oprema za inženiring MOVITOOLS® MotionStudio
V meniju Start v operacijskem sistemu Windows zaženite program MOVITOOLS®
MotionStudio:
Programi / SEW / MOVITOOLS® MotionStudio / MotionStudio
Z gumbom [Scan] v programu MOVITOOLS® MotionStudio lahko prikažete vse
naprave, ki so vključene v sistem.
189003915
S klikom z desno miškino tipko na napravo lahko npr. izvedete postopek zagona.
Za dodatne informacije si oglejte spletno pomoč za uporabnike.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
73
I
5
Zagon
Kratek opis pomembnih korakov za zagon
0
5.5
Kratek opis pomembnih korakov za zagon
Frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B lahko priključite neposredno na motor z enako
močjo. Na primer: Motor z močjo 1,5 kW (2,0 KM) lahko priključite neposredno na pretvornik MC07B0015.
Postopek
1. Motor
priključite
na
pretvornik
MOVITRAC® B (na sponko X2).
3-fazni
1-fazni
PE
2. Priključite lahko tudi zavorni upor (sponka
X2/X3).
3. Prek krmilne enote nastavite naslednje
signalne sponke:
•
Sprostitev DIØ3
•
Izberite med: desno/zaustavitev DIØ1
ali levo/zaustavitev DIØ2
•
쓔
Preklop
I signal <-> U signal*
REF1
Referenčni potencial analognih signalov
Nastavljena vrednost:
– analogni vhod (X10) ali / in
Reset napake*
Desno/zaustavitev
Levo/zaustavitev*
Sprostitev/zaustavitev*
– DIØ4 = n11 = 150 1/min ali / in
– DIØ5 = n12 = 750 1/min ali / in
– DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 1/min
Za zavorni motor:
DOØ2 = zavorni krmilni
z zavornim usmernikom
4. Priključite
sponke:
lahko
naslednje
Napajalna napetost za TF/TH
+24 V vhod/izhod
Referenčni potencial binarnih signalov
24VIO
sistem
Referenčni potencial
Sproščena zavora*
Pripravljen za delovanje*
Referenčni potencial
Relejski kontakt /motnja*
Zapiralni kontakt releja
Odpiralni kontakt releja
signalne
•
DIØØ = reset napake
•
DOØ1 = /motnja (kot relejski kontakt)
•
DOØ3 = pripravljen za delovanje
5. Preverite želeno delovanje krmilne enote.
6. Frekvenčni pretvornik
omrežje (X1).
n13 = n11 + n12
priključite
쓔
•
GND
}
5.5.1
X2
X3
PE
na
= sponka z oklopom
댷
= tovarniška nastavitev
M
3-fazni
53520267
5.5.2
Navodila
Funkcije signalnih sponk in nastavljene vrednosti lahko spreminjate s tipkovnico
FBG11B ali z osebnim računalnikom. Za priključitev osebnega računalnika sta potrebna
sprednji modul FSC11B ter eden izmed naslednjih vmesniških pretvornikov: UWS21B /
UWS11A / USB11A.
74
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Kratek opis pomembnih korakov za zagon
I
5
0
5.5.3
Ponovna vzpostavitev tovarniških nastavitev (P802)
S parametrom P802 Tovarniška nastavitev lahko ponastavite skoraj vse tovarniške
nastavitve, ki so shranjene v EPROM-u.
5.5.4
Prilagoditev frekvence PŠM (P86x)
S P860 / P861 lahko nastavite nominalno preklopno frekvenco na izhodu pretvornika.
Če sta P862 / P863 nastavljena na "Izključeno", lahko preklopno frekvenco samostojno
spreminjate glede na obremenjenosti enote.
5.5.5
Nastavitev parametrov naslova pretvornika (SBus / RS485 / Fieldbus) (P81x)
S parametrom P810 nastavite naslov enote MOVITRAC® B za komunikacijo prek serijskega vmesnika.
5.5.6
Nastavitev postopka regulacije (P700)
S tem parametrom nastavite osnovni način delovanja pretvornika. Parametre nastavite
s tipkovnico.
V/f karakteristična
krivulja
(standardna)
Standardna (privzeta) nastavitev za način delovanja je V/f. Ta način delovanja uporabite, če nimate posebnih zahtev za kakovost števila vrtljajev ter za aplikacije, ki zahtevajo najvišjo izhodno frekvenco prek 150 Hz.
VFC karakteristična krivulja
(vektorska
regulacija)
Pretvornik morate zagnati v načinu delovanja VFC ali VFC z enosmernim zaviranjem za:
•
visok vrtilni moment
•
trajno delovanje pri nizkih frekvencah
•
natančno kompenzacijo zdrsa
•
boljše dinamične lastnosti
V ta namen ob zagonu izberite v točki P01 način delovanja VFC ali VFC z enosmernim
zaviranjem.
5.5.7
Specifikacija vrste aplikacije
Krmiljenje števila
vrtljajev
Dvigalo
Funkcija za dvigala samodejno pripravi vse funkcije, ki so potrebne za delovanje nekompenziranega dvigala. Iz varnostnih razlogov vključite zlasti nadzorne funkcije, ki lahko
preprečijo nenamerni zagon pogona.
DC zavora
Funkcija DC zavora zavira asinhroni motor z vsiljenim tokom. Pri tem motor zavira brez
zavornega upora na pretvorniku.
Funkcija hitrega
zagona
Funkcija hitrega zagona omogoča preklop pretvornika na rotacijski motor. To velja predvsem za pogone, ki se ne zaustavljajo z aktivnim zaviranjem, dolgim časom iztekanja ali
premikanjem v pretakajočem sredstvu, kot so npr. črpalke in ventilatorji. Najdaljši čas
hitrega zagona je približno 200 ms.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
75
I
5
Zagon
Kratek opis pomembnih korakov za zagon
0
5.5.8
Izbira načina delovanja (4-kvadrantno delovanje P82x)
S parametroma P820 / P821 lahko vključite in izključite 4-kvadrantno delovanje. 4-kvadrantno delovanje je možno, če na enoto MOVITRAC® B priključite zavorni upor. Če na
enoti MOVITRAC® B zavorni upor ni priključen in tako regenerativno delovanje ni
možno, je potrebno parametra P820 / P821 nastaviti na "Izklop". Enota MOVITRAC® B
poskuša v tem načinu delovanja podaljšati rampo zaviranja. Na ta način regenerativna
moč ni prevelika, napetost vmesnega tokokroga pa ostane pod izklopnim pragom.
5.5.9
Določitev nastavljene vrednosti (P10x)
S parametroma P100 "Izvor nastavljene vrednosti" in P101 "Izvor krmilnega signala"
lahko kot izvor nastavljene vrednosti oz. izvor krmilnega signala nastavite tudi komunikacijski vmesnik. Vmesniki se s tem parametrom ne izključijo samodejno, ker mora biti
frekvenčni pretvornik vedno pripravljen na sprejem prek vseh vmesnikov.
Stalno nastavljene vrednosti imajo vedno večjo prioriteto kot druge nastavljene vrednosti. Za opis parametra P100 glejte popoln seznam možnih izbir.
Določitev prek
vodila fieldbus /
SBus
Za določitev izvora nastavljene vrednosti prek vodila fieldbus oz. SBus je za P100
potrebno izbrati vrednost "SBus1 / stalno nastavljena vrednost". Smer vrtenja določa
predznak nastavljene vrednosti.
Določitev prek
analogne vrednosti
Za določitev izvora nastavljene vrednosti prek analogne vrednosti so za P100 na voljo
naslednje možnosti:
Določitev prek
stalno nastavljene
vrednosti (digitalno
krmiljenje)
•
Bipolarno (obdelava predznačene vrednosti analognega vhoda 1 oz. stalno nastavljene vrednosti)
•
Unipolarno (obdelava absolutne vrednosti analognega vhoda 1 oz. stalno nastavljene vrednosti)
•
Potenciometer motorja (navidezni potenciometer)
•
Stalno nastavljena vrednost + AI1 (vsota izbrane stalno nastavljene vrednosti in
vrednosti analognega vhoda AI1 → velja tudi za P112 za način delovanja AI1)
•
Stalno nastavljena vrednost × AI1 (faktor ovrednotenja za analogni vhod AI1→ 0 – 10 V
= 0 – 100 %)
•
Bipolarno AI2 (analogni vhod 2 oz. stalno nastavljena vrednost)
Za določitev izvora nastavljene vrednosti prek binarnih vhodov je P100 potrebno nastaviti na vrednost "Vhod za nastavljanje vrednosti frekvence / stalno nastavljena vrednost"
(frekvenca na binarnem vhodu DI04 določa nastavljeno vrednost). S pomočjo parametra P102 "Normiranje frekvence" lahko nastavite vrednost vhodne frekvence, pri
kateri sistemska nastavljena vrednost doseže 100 %.
5.5.10 Zaščitne funkcije
76
Nastavitev
parametrov
tokovne meje
(P303)
Notranja tokovna omejitev se nanaša na navidezni tok, torej izhodni tok pretvornika.
V področju slabšega polja pretvornik samodejno zniža tokovno mejo. Na ta način pretvornik izvede zaščito motorja pred zvračanjem.
Nastavitev
parametrov
nadzora števila
vrtljajev (P50x)
Pogon doseže število vrtljajev, ki ga določa nastavljena vrednost, samo v primeru dovolj
velikega vrtilnega momenta. Če pretvornik doseže vrednost parametra P303 Tokovna
meja, to pomeni, da ni dosegel želenega števila vrtljajev. Če pretvornik preseže tokovno
mejo v času, ki je daljši od P501 Čas zakasnitve, se sproži nadzor števila vrtljajev.
Nastavitev
parametrov odziva
ob napaki (P83x)
Napaka "EXT. FAULT" (ZUN. NAPAKA) se sproži samo v "SPROŠČENEM" stanju pretvornika. S parametrom P830 lahko programirate odziv na napako, ki se sproži prek
vhodne sponke, programirane na "/EXT. FAULT" (/ZUN. NAPAKA).
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Kratek opis pomembnih korakov za zagon
I
5
0
Nastavitev
parametrov zaščite
motorja (P340)
Ko je ta funkcija vključena, prevzame MOVITRAC® B elektronsko termično zaščito priključenega motorja. Zaščitna funkcija motorja se v večini primerov lahko primerja s standardno termično zaščito (z zaščitnim odklopnikom motorja) in poleg tega upošteva hlajenje v odvisnosti od števila vrtljajev z vgrajenim ventilatorjem. Obremenjenost motorja
se določi s pomočjo izhodnega toka pretvornika, vrste hlajenja, števila vrtljajev motorja
in časa. Kot osnova termičnega modela motorja se uporabljajo podatki motorja, ki so
navedeni pri zagonu (MOVITOOLS® MotionStudio/DBG60B) ob upoštevanju pogojev
obratovanja, ki so predpisani za motor.
5.5.11 Določitev omejitev sistema
Najnižje število
vrtljajev (P301)
Vrednost, pod katero število vrtljajev ne more pasti tudi, če je določena nastavljena
vrednost enaka nič. Najnižje število vrtljajev je veljavno tudi, če je nastavljeno nmin <
nstart / stop.
Najvišje število
vrtljajev (P302)
Določena nastavljena vrednost ne sme preseči tukaj nastavljene vrednosti. Če nastavite
nmin > nmaks, velja za najnižje in najvišje število vrtljajev vrednost, ki je nastavljena za
nmaks.
Rampe števila
vrtljajev (P13x)
Časi ramp se nanašajo na spremembo nastavljene vrednosti Δn = 3000 1/min. Rampe:
t11 / t21 za višanje ter t11 / t21 za nižanje so veljavne pri spremembi nastavljene vrednosti. Ob preklicu sprostitve s tipko STOP/RESET ali prek sponk je veljavna zaustavitvena rampa t13 / t23.
5.5.12 Aktiviranje funkcije varčevanja z energijo (P770)
Funkcija varčevanja z energijo se lahko vključi za načine delovanja VFC / VFC &
FLYING START / V/f CHARACTERISTIC. V prostem teku se lahko poraba moči motorja
zniža za do 70 %.
Varčevanje energije se lahko doseže z delovanjem črpalk, ventilatorjev, transportnih
trakov itd. Pri tem postopku se namagnetenje asinhronega motorja krmili v odvisnosti od
obremenitve s prilagoditvijo razmerja napetosti in frekvence; motor je namagneten na
nižjo vrednost.
5.5.13 Aktiviranje funkcij tehnologije
Poleg značilnosti standardne izvedbe lahko z napravami v tehnološki izvedbi uporabljate aplikacijski modul, ki je na voljo v programski opremi za inženiring MOVITOOLS®
MotionStudio. Funkcijo tehnologije prepoznate po oznaki "0T" na koncu oznake tipa oz.
v programu MOVITOOLS® MotionStudio pod "Podatki enote" kot "Izvedba enote:
Tehnološka".
Trenutno je aplikacijski modul "enostavno pozicioniranje" na voljo v kombinaciji s SEW
dajalniki za vgradnjo kot zamenjava za preklop med veliko in počasno hitrostjo s stikali
bližine.
Aktiviranje je v skrajnem primeru lahko tudi naknadno. V tem primeru je potrebno v programu MOVITOOLS® MotionStudio prek menija "Delo z napravo" / "Aktiviranje tehnologije" vnesti pravilno vrednost TAN.
5.5.14 Nastavitve pri nižjih številih vrtljajev motorja (P32x)
Funkcijo P320 / P330 Samodejna izravnava uporabite samo pri delovanju z enim
motorjem. To funkcijo lahko uporabite za vse motorje in postopke regulacije. Pretvornik
umeri motor med postopkom namagnetenja ter nastavi parameter P322 / P332 IxR
izravnava. Vrednosti so shranjene v neobstojni pomnilnik.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
77
I
5
Zagon
Zagon motorja v ročnem delovanju
0
5.5.15 Določitev razporeditve binarnih vhodov (P60x)
Informacije so na voljo v poglavju "Skupina parametrov 6., razporeditev priključkov".
5.5.16 Nastavitev funkcije zavore (P73x)
Pretvorniki MOVITRAC® B lahko krmilijo zavoro, vgrajeno v motor. Funkcija zavore
deluje na binarni izhod, ki je zaseden s funkcijo "/ZAVORA" (24 V = popuščena zavora).
Za zavorni krmilni sistem uporabite izhod DO02.
5.6
Zagon motorja v ročnem delovanju
Upoštevajte, da je pred sprostitvijo motorja prek sponk potrebno zapustiti ročni način
delovanja.
5.6.1
Analogna nastavljena vrednost
V spodnji razpredelnici so prikazani signali, ki morajo biti prisotni na sponkah X11:2
(AI1) in X12:1 – X12:4 (DIØØ – DIØ3), ko je za delovanje pogona z analogno nastavljeno vrednostjo izbrana nastavljena vrednost "Unipolarna / stalno nastavljena vrednost" (P100). Razporeditev priključkov je tukaj samo kot primer. Po želji se lahko spremeni prek parametrov P601 – 608. DI01 je stalno nastavljen na "Desno/zaustavitev".
Funkcija
X11:2 (AI11)
Analogni
vhod n1
X12:1
(DIØØ)
/Zapora
krmilnika1)
X12:2 (DIØ1)
Desno/
zaustavitev2)
X12:3
(DIØ2)
Levo/
zaustavitev
X12:4
(DIØ3)
Sprostitev/
zaustavitev
X12:5
(DIØ4)
n11/n21
X12:6
(DIØ5)
n12/n22
Zapora krmilnika
X
0
X
X
X
0
0
Stop
X
1
X
X
0
0
0
Sprostitev in
zaustavitev
X
1
0
0
1
0
0
Vrtenje v desno
s 50 % nmaks
5V
1
1
0
1
0
0
Vrtenje v desno
z nmaks
10 V
1
1
0
1
0
0
Vrtenje v levo
s 50 % nmaks
5V
1
0
1
1
0
0
Vrtenje v levo
z nmaks
10 V
1
0
1
1
0
0
1) Ni standardna nastavitev
2) Stalna nastavitev
0
1
X
78
=
=
=
signal 0
signal 1
ni pomembno
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Zagon motorja v ročnem delovanju
I
5
0
Spodnji časovni diagram prikazuje primer zagona motorja s povezavo sponk X12:1 –
X12:4 in analognih nastavljenih vrednosti. Binarni izhod X10:2 (DOØ2 "/Zavora") je
uporabljen za vklop zavornega kontaktorja K12.
Vhod DIØØ
/Zapora krmilnika
1
t
0
1
Vhod DIØ1
Desno/zaustavitev
0
Vhod DIØ2
Levo/zaustavitev
t
1
t
0
1
Vhod DIØ3
Sprostitev/
zaustavitev
t
0
1
Izhod DOØ2
/Zavora
0
t
10V
Analogni
vhod n1 (AI11) 5V
0V
t
nmax
Število vrtljajev
50 % nmax
nmin
nstart-stop
0
-50 % nmax
t11 narašča
t11 narašča
t11 narašča
t11 pada
t11 pada
t
t11 narašča
Zaustavitvena
rampa t13
-nmax
18014398698571787
NAVODILO
Pri zapori krmilnika se motor ne napaja. Motor brez zavore se prosto vrti do
zaustavitve.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
79
I
5
Zagon
Zagon motorja v ročnem delovanju
0
5.6.2
Stalno nastavljene vrednosti
V spodnji razpredelnici so prikazani signali, ki morajo biti prisotni na sponkah X12:1 –
X12:6 (DIØØ – DIØ5), ko je za delovanje pogona z določeno nastavljeno vrednostjo
izbrana nastavljena vrednost "Unipolarna / stalno nastavljena vrednost" (P100). Razporeditev priključkov je tukaj samo kot primer. Po želji se lahko spremeni prek parametrov
P601 – 608. DI01 je stalno nastavljen na "Desno/zaustavitev".
X12:1 (DIØØ)
/Zapora
krmilnika1)
X12:2 (DIØ1)
Desno/
zaustavitev2)
X12:3 (DIØ2)
Levo/
zaustavitev
X12:4 (DIØ3)
Sprostitev/
zaustavitev
X12:5 (DIØ4)
n11/n21
X12:6 (DIØ5)
n12/n22
Zapora krmilnika
0
X
X
X
X
X
Stop
1
X
X
0
X
X
Sprostitev in
zaustavitev
1
0
0
1
X
X
Vrtenje v desno
z n11
1
1
0
1
1
0
Vrtenje v desno
z n12
1
1
0
1
0
1
Vrtenje v desno
z n13
1
1
0
1
1
1
Vrtenje v levo
z n11
1
0
1
1
1
0
Funkcija
1) Ni standardna nastavitev
2) Stalna nastavitev
0
1
X
80
=
=
=
signal 0
signal 1
ni pomembno
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Zagon motorja v ročnem delovanju
I
5
0
Spodnji časovni diagram prikazuje primer zagona pogona s povezavo sponk X12:1 –
X12:6 z notranjimi stalno nastavljenimi vrednostmi. Binarni izhod X10:2 (DOØ2
"/Zavora") je uporabljen za vklop zavornega kontaktorja K12.
1
Vhod DIØØ
/Zapora krmilnika
0
t
1
Vhod DIØ1
Desno/zaustavitev
0
Vhod DIØ2
Levo/zaustavitev
t
1
t
0
1
Vhod DIØ3
Sprostitev/
zaustavitev
t
0
1
Vhod DIØ4
n11/n21
t
0
1
Vhod DIØ5
n12/n22
t
0
1
Izhod DOØ2
/Zavora
t
0
Število
vrtljajev
n13
n12
n11
0
-n11
-n12
-n13
t11 narašča
t11 narašča
t11 pada
t11 narašča
t
t11 narašča
Zaustavitvena
rampa t13
18014398698576011
NAVODILO
Pri zapori krmilnika se motor ne napaja. Motor brez zavore se prosto vrti do
zaustavitve.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
81
I
5
Zagon
PI krmilnik (P25x)
0
5.7
PI krmilnik (P25x)
Za informacije o PI krmilniku si oglejte poglavje "Načrtovanje/PI krmilnik".
5.8
Delovanje master/slave (P750)
Funkcija master/slave omogoča vpeljavo samodejnih funkcij, kot je npr. sinhronizacija
števila vrtljajev. Za komunikacijsko povezavo se lahko uporabi vmesnik RS485 ali vmesnik sistemskega vodila.
Na pomožni enoti je potrebno nastaviti P100 Izvor nastavljene vrednosti = glavna enota
SBus ali P100 Izvor nastavljene vrednosti = glavna enota RS485. Firmware samodejno
nastavi izhodne podatke procesa PO1 – PO3 (P870, P871, P872).
Programabilna funkcija sponke "Prosti tek pomožne enote" P60x binarni vhodi osnovne
enote omogoča ločitev pomožne enote od glavne nastavljene vrednosti glavne enote ter
preklop v lokalni način krmiljenja (kot npr. izvor krmilnega signala: bipolarna / stalna
nastavljena vrednost).
5.9
Skupinski pogon
Za informacije o skupinskem pogonu si oglejte poglavje "Načrtovanje/.../Večosni pogon,
skupinski pogon".
5.10
Zagon trifaznih asinhronih motorjev s protieksplozijsko zaščito kategorije 2
(94/9/ES)
Za delovanje z enoto MOVITRAC® B so dovoljeni trifazni motorji s protieksplozijsko
zaščito podjetja SEW-EURODRIVE, ki so odobreni v skladu s podatki na imenski tablici
in na ES certifikatu o tipskem preskusu.
Varno delovanje v eksplozijsko nevarnem območju zagotavlja potrjena varnostna funkcija v povezavi s temperaturnimi tipali v motorju. Funkcija tokovne omejitve v enoti
MOVITRAC® B preprečuje sproženje varnostne funkcije. To pomeni, da je motor zaščiten pred nedovoljenim pregrevanjem (→ naslednja slika).
Tokovna omejitev lmej
l1
1.5 lC
lN(motor)
lü
C
lü
D
l2
B
E
A
Odvisno od
tipa motorja
Dovoljeno območje
trajnega toka
fA
fB
fC
fEck
fD
fE
f/Hz
9007200296570891
82
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Zagon trifaznih asinhronih motorjev s protieksplozijsko zaščito kategorije 2
I
5
0
Za postopek zagona uporabite program MOVITOOLS® MotionStudio. Pri zagonu se
samodejno vključijo parametri P560 – P566 – za izbrane motorje SEW, odobrene za
delovanje v eksplozivno nevarnem območju.
Po zagonu lahko parameter P560 vključite samo, če se je pred tem zagnal motor, odobren za delovanje v eksplozivno nevarnem območju.
Po zagonu motorja je vključena tokovna omejitev I1. Tokovna omejitev I2 določa dovoljen trajni tok (osenčeno območje).
Zagonske parametre in vrednosti lahko zabeležite s programom MOVITOOLS® MotionStudio. Vrednosti so prikazane v polju "ATEX information".
NAVODILO
Za dodatne informacije si oglejte navodila za uporabo: "Trifazni motorji s protieksplozijsko zaščito EDR.71 – 225".
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
83
I
5
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
5.11
Komunikacija in profil enote
Enota MOVITRAC® B vam prek komunikacijskega vmesnika omogoča digitalni dostop
do vseh parametrov in funkcij pogona.
Frekvenčni pretvornik je krmiljen prek hitrih, cikličnih podatkov procesa. Preko kanala
s podatki procesa lahko vnašate nastavljene vrednosti (npr. nastavljeno vrednost števila
vrtljajev, čas rampe integratorja za pospeševanje / zaviranje itd.) ter prožite različne
funkcije pogona, kot npr. sprostitev, zapora krmilnika, zaustavitev, hitra zaustavitev itd.
Hkrati lahko kanal uporabite tudi za odčitavanje trenutnih vrednosti frekvenčnega pretvornika, kot so npr. trenutna vrednost števila vrtljajev, tok, stanje enote, številka napake
in tudi referenčni signali.
V kombinaciji s krmiljenjem procesa in pozicioniranjem IPOSplus®, ki je vgrajeno v frekvenčnem pretvorniku, se kanal podatkov procesa lahko uporablja tudi za direktno povezavo med krmilnikom PLC in programom IPOSplus®. Podatki procesa se v tem primeru ne
ovrednotijo iz frekvenčnega pretvornika, temveč neposredno iz programa IPOSplus®.
Medtem ko izmenjava podatkov procesa običajno poteka na cikličen način, se parametri
pogona lahko berejo oz. vpisujejo na acikličen način s pomočjo funkcij READ in WRITE.
Izmenjava podatkov parametrov omogoča izvajanje aplikacij, pri katerih so vsi
pomembni parametri pogona shranjeni v glavni programabilni enoti. Tako ročno nastavitev parametrov frekvenčnega pretvornika ni potrebno.
Uporaba sistema fieldbus zahteva dodatne nadzorne funkcije v pogonski tehniki, npr.
časovni nadzor fieldbus (fieldbus timeout) ali posebne zasnove zasilne zaustavitve.
Nadzorne funkcije enote MOVITRAC® B lahko prilagodite vaši posebni aplikaciji.
Primer: določite lahko, kateri odzivi ob napaki frekvenčnega pretvornika se sprožijo
v primeru napake vodila. Hitra zaustavitev je primerna za razne aplikacije. Enak učinek
se doseže z zamrznitvijo zadnje nastavljene vrednosti.
Ker je delovanje krmilnih priključkov zagotovljeno tudi v načinu fieldbus, lahko s pomočjo priključkov frekvenčnega pretvornika uporabite koncept zasilne zaustavitve, neodvisno od vmesnika fieldbus.
Frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B nudi številne diagnostične možnosti za zagon in
servisiranje. Iz glavne krmilne enote lahko s tipkovnico DBG60B preverjate tako poslane
nastavljene vrednosti kot tudi trenutne vrednosti. Poleg tega imate na voljo številne
dodatne informacije o stanju komunikacijskih vmesnikov.
Še bolj uporabno in enostavno orodje za diagnostiko ponuja programska oprema za
inženiring MOVITOOLS® MotionStudio, ki poleg nastavitev vseh parametrov pogona in
komunikacijskih parametrov omogoča tudi podroben prikaz vmesnikov in informacij o
stanju naprave.
84
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
5.11.1 Podatki procesa
Pod pojmom podatki procesa (PD) razumemo vse časovno kritične podatke procesa
(v realnem času), ki zahtevajo hitro obdelavo oz. prenos. Enoto odlikujejo dobre dinamične lastnosti in aktualnost.
Podatki procesa so npr. nastavljene vrednosti in trenutne vrednosti frekvenčnega pretvornika ter tudi stanje perifernih končnih stikal. Podatki procesa se ciklično izmenjujejo
med programabilno enoto in frekvenčnim pretvornikom.
Prek podatkov procesa se izvaja aktualno krmiljenje frekvenčnega pretvornika
MOVITRAC® B.
Vhodni podatki procesa (PI) in izhodni podatki procesa (PO) se običajno obravnavajo
ločeno. Tako lahko posebej za vašo aplikacijo določite, kateri izhodni podatki procesa
(nastavljene vrednosti) se pošljejo iz krmilnika v frekvenčni pretvornik, oz. katere
vhodne podatke procesa (trenutne vrednosti) naj frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B
prenese v nasprotni smeri do glavne krmilne enote.
Za krmiljenje frekvenčnega pretvornika prek komunikacijskega vmesnika je potrebno
vmesnik najprej preklopiti na ustrezen izvor krmilnega signala in izvor nastavljene vrednosti. Razlikovanje med izvorom krmilnega signala in izvorom nastavljene vrednosti
omogoča različne kombinacije, tako da se npr. pogon krmili prek vodila fieldbus ter kot
nastavljeno vrednost uporablja analogno nastavljeno vrednost. Parametri za opis izhodnih podatkov procesa se uporabljajo tudi za sporočanje frekvenčnemu pretvorniku,
kako naj interpretira sprejete podatke procesa.
Parameter P100 Izvor nastavljene vrednosti določa, kateri komunikacijski vmesnik naj
frekvenčni pretvornik uporablja za obdelavo nastavljene vrednosti.
Parameter
Komunikacijski vmesnik
RS485
P100 Izvor nastavljene vrednosti
Fieldbus
SBus
...
S parametrom P101 Izvor krmilnega signala je določen način krmiljenja frekvenčnega
pretvornika. Pretvornik pričakuje krmilno besedo iz tukaj nastavljenega vira.
Parameter
Vir krmiljenja pretvornika
Sponke
P101 Izvor krmilnega signala
RS485
Fieldbus
SBus
Nastavitev:
SPONKE
Pri tej nastavitvi se frekvenčni pretvornik krmili samo prek binarnih vhodov in po potrebi
tudi prek krmilnega programa IPOSplus®.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
85
5
I
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
Nastavitev:
RS485,
FIELDBUS, SBus
Pri tej nastavitvi se krmilna beseda, ki je določena v kanalu izhodnih podatkov procesa,
posodablja iz nastavljenega izvora krmilnega signala (RS485 / FIELDBUS / sistemsko
vodilo).
Binarni vhodi in krmilni program IPOSplus® so še vedno vključeni v postopek krmiljenja.
PREVIDNOST!
Iz varnostnih razlogov mora biti frekvenčni pretvornik za krmiljenje prek podatkov procesa vedno sproščen tudi prek sponk. Sponke priključite oz. programirajte na način,
ki omogoča sprostitev pretvornika prek binarnih vhodov.
Na naslednji sliki je prikazan primer priključitve sponk in nastavitve parametrov izključno
za krmiljenje frekvenčnega pretvornika s podatki procesa.
24VIO
X12
DI00 = reset napake
DI01 = desno/zaustavitev
DI02 = levo/zaustavitev
DI03 = sprostitev/zaustavitev
DI04 = n11/n21
DI05TF = n12/n22
VOTF = napajalna napetost za TF/TH
24VIO4 = + 24 V vhod/izhod
GND = referenčni potencial za binarne signale
X13
GND = referenčni potencial za binarne signale
DO02 = sproščena zavora
DO03 = pripravljen za delovanje
GND = referenčni potencial
DO01-C = relejski kontakt/motnja
DO01-NO = zapiralni kontakt releja
DO01-NC = odpiralni kontakt releja
8674167947
86
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
5.11.2 Konfiguracija podatkov procesa
Frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B se lahko krmili prek komunikacijskega vmesnika
z 1 do 10 (pri RS485 z 1 do 3) podatkovnimi besedami procesa. Število vhodnih
podatkov procesa (PI) in izhodnih podatkov procesa (PO) je pri tem identično.
PO
PO 1
PO 2
PO 3
PI 1
PI 2
PI 3
PI
5945505675
Konfiguracija podatkov procesa se lahko nastavlja z DIP stikali na opcijski kartici oz.
prek glavne enote med zagonom sistema vodila (npr. PROFIBUS-DP ali RS485). Na ta
način frekvenčni pretvornik samodejno pridobi pravilno nastavitev. S tipkovnico oz.
z nadzorom fieldbus v programu MOVITOOLS® MotionStudio lahko v točki menija P090
Fieldbus PD configuration nadzirate trenutno konfiguracijo podatkov procesa.
V odvisnosti od uporabljenega vmesnika fieldbus so aktivne naslednje konfiguracije
podatkov procesa v skladu s spodnjo razpredelnico.
P090 PD konfiguracija
1 podatkovna beseda procesa + kanal parametrov
1PD+PARAM
1 podatkovna beseda procesa
1PD
2 podatkovni besedi procesa + kanal parametrov
2PD+PARAM
2 podatkovni besedi procesa
2PD
....
....
10 podatkovnih besed procesa + kanal parametrov
10PD+PARAM
10 podatkovnih besed procesa
10PD
Navodilo: 3 PD za kartice za vodilo, 10 PD za FSE24B v izvedbi za sprednji modul.
Za krmiljenje frekvenčnega pretvornika s podatki procesa je pomembno samo število
podatkov procesa (torej 1PD – 10PD). Če se programabilni krmilniki uporabljajo kot
glavna enota fieldbus, se ti podatki procesa običajno preslikajo neposredno v I/O območje ali v območje periferije. Zato mora I/O območje oz. območje periferije krmilnika PLC
zagotavljati dovolj pomnilniškega prostora za podatke procesa frekvenčnega pretvornika (glejte naslednjo sliko). Naslov med podatki procesa frekvenčnega pretvornika in
naslovnim področjem PLC se običajno določi na glavni enoti fieldbus.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
87
5
I
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
AW 44
AW 42
AW 40
PO 3
PO 2
PO 1
PO
PO 1
PO 2
PO 3
PI 1
PI 2
PI 3
Naslovno področje PLC
EW 44
EW 42
EW 40
PI 3
PI 2
PI 1
PI
5945507339
5.11.3 Opis podatkov procesa
Opis podatkov procesa določa vsebino prenesenih podatkov procesa. Uporabnik lahko
individualno določi vse podatkovne besede procesa.
Za definiranje prvih treh podatkovnih besed procesa je na voljo naslednjih šest parametrov fieldbus:
•
P870 Opis nastavljene vrednosti PO1
•
P871 Opis nastavljene vrednosti PO2
•
P872 Opis nastavljene vrednosti PO3
•
P873 Opis trenutne vrednosti PI1
•
P874 Opis trenutne vrednosti PI2
•
P875 Opis trenutne vrednosti PI3
Če se spremeni eden izmed zgoraj omenjenih parametrov, se samodejno onemogoči
prevzem izhodnih podatkov procesa za obdelavo nastavljene vrednosti prek vodila fieldbus. Šele po ponovnem aktiviranju parametra fieldbus
•
P876 Sprostitev podatkov PO = VKLOP
se sprejeti izhodni podatki procesa obdelajo v skladu z novimi opisi trenutne in nastavljene vrednosti.
Podatkovne besede procesa 4 do 10 se lahko berejo in vpisujejo samo s programom
IPOSplus®.
88
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
Opis nastavljenih
vrednosti
podatkov PO
Parametri Opis nastavljene vrednosti POx določajo vsebino izhodnih podatkovnih
besed procesa, ki jih glavna programabilna enota pošilja prek sistema fieldbus (glejte
naslednjo sliko).
P870: OPIS NAST. VR.PO1
P871: OPIS NAST. VR.PO2
Krmilna beseda 1
Krmilna beseda 2
Nast. vr. števila vrtljajev
Nastavljena
vrednost toka
itd.
P872: OPIS NAST. VR.PO3
Krmilna beseda 1
Krmilna beseda 2
Nast. vr. števila vrtljajev
Nastavljena
vrednost toka
itd.
PO 1
PO 2
Krmilna beseda 1
Krmilna beseda 2
Nast. vr. števila vrtljajev
Nastavljena
vrednost toka
itd.
PO 3
Izhodni podatki procesa
5946331531
Izhodne podatkovne besede procesa PO1, PO2 in PO3 se lahko uporabljajo za prenos
omenjenih nastavljenih vrednosti prek kanala izhodnih podatkov procesa. Pri tem lahko
sami določite, v kateri podatkovni besedi procesa se prenaša bolj pomemben del vrednosti (high) oz. manj pomemben del vrednosti (low).
Dodelitev
Pomen
NO FUNCTION
Nastavitev NO FUNCTION (BREZ FUNKCIJE) povzroči, da frekvenčni pretvornik te izhodne podatkovne besede procesa ne
uporabi za obdelavo nastavljenih vrednosti. Vsebina izhodne
podatkovne besede procesa, ki je programirana na NO FUNCTION (BREZ FUNKCIJE), se prezre, tudi če krmilnik določi realno
nastavljeno vrednost prek sistema fieldbus.
Nastavitev NO FUNCTION (BREZ FUNKCIJE) blokira samo
obdelavo te izhodne podatkovne besede procesa v sistemu pretvornika. Do izhodnih podatkov procesa lahko vedno dostopate
s programom IPOSplus®.
SPEED
Z nastavitvijo SPEED (ŠTEVILO VRTLJAJEV) frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B interpretira nastavljeno vrednost, ki se prenaša v tej podatkovni besedi procesa, kot nastavljeno vrednost
števila vrtljajev, če nastavljen način delovanja (P700 Način delovanja 1, P701 Način delovanja 2) dopušča nastavljeno vrednost
števila vrtljajev.
Če nastavljena vrednost števila vrtljajev ni programirana, čeprav
je kot izvor nastavljene vrednosti nastavljen komunikacijski vmesnik (FIELDBUS, RS485, sistemsko vodilo), frekvenčni pretvornik
uporabi nastavljeno vrednost števila vrtljajev = 0.
1 digit = 0,2 / min
CURRENT
Z nastavitvijo CURRENT (TOK) frekvenčni pretvornik interpretira
nastavljeno vrednost, ki je določena v tej podatkovni besedi procesa, kot nastavljeno vrednost toka, če je kot način delovanja
(P700 Način delovanja 1) nastavljena izvedba s krmiljenjem vrtilnega momenta. V nasprotnem primeru frekvenčni pretvornik
prezre nastavljeno vrednost toka.
1 digit = 0,1 % IN
MAX. SPEED
Z nastavitvijo MAX. SPEED (NAJVIŠJE ŠTEVILO VRTLJAJEV)
frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B interpretira preneseno
nastavljeno vrednost kot omejitev števila vrtljajev. Omejitev števila
vrtljajev je določena z enoto 1/min in se interpretira kot vrednost
za obe smeri vrtenja.
Podprto območje vrednosti omejitve števila vrtljajev prek vodila
fieldbus ustreza območju vrednosti parametra P302 Najvišje število vrtljajev 1. Z omejitvijo števila vrtljajev prek vodila fieldbus se
samodejno onemogočita parametra P302 Najvišje število vrtljajev
1, P312 Najvišje število vrtljajev 2.
1 digit = 0,2 / min
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Normiranje
89
5
I
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
Posebni primeri
obdelave
podatkov PO
90
Dodelitev
Pomen
Normiranje
MAX. CURRENT
Z nastavitvijo MAX. CURRENT (MAKS. TOK) frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B interpretira prenesene izhodne podatke
procesa kot tokovno omejitev. Tokovna omejitev je določena
s procentualno vrednostjo glede na nazivni tok pretvornika v enoti
% IN in se interpretira kot vrednost za obe smeri vrtenja.
Podprto območje vrednosti tokovne omejitve prek vodila fieldbus
ustreza območju vrednosti parametra P303 Tokovna meja 1.
Tokovni meji, ki sta nastavljeni s parametroma P303 Tokovna
meja 1 in P313 Tokovna meja 2, veljata tudi pri določitvi tokovne
omejitve prek podatkov procesa. To pomeni, da je ta dva parametra potrebno upoštevati kot največji efektivni tokovni meji.
1 digit = 0,1 % IN
SLIP
Z nastavitvijo SLIP (ZDRS) frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B
interpretira preneseno izhodno podatkovno besedo procesa kot
kompenzacijsko vrednost zdrsa.
S kompenzacijo zdrsa prek vodila fieldbus se samodejno izklopita
parametra P324 Kompenzacija zdrsa 1 in P334 Kompenzacija
zdrsa 2.
Določitev kompenzacije zdrsa prek kanala podatkov procesa je
tehnično smiselna samo v načinu delovanja VFC-n-CONTROL,
ker je s spremembo kompenzacije zdrsa možen posreden vpliv
na vrtilni moment.
Območje vrednosti te vrednosti kompenzacije zdrsa je identično
območju vrednosti parametra P324 Kompenzacija zdrsa 1 in
ustreza območju števila vrtljajev 0 – 500 1/min.
Če zdrs, ki je določen s podatki procesa, leži izven tega območja
vrednosti, se pri nedoseganju spodnje meje uporabi minimalna
vrednost, pri prekoračitvi zgornje meje pa maksimalna vrednost.
1 digit = 0,2 / min
RAMP
Z nastavitvijo RAMP (RAMPA) frekvenčni pretvornik MOVITRAC®
B interpretira preneseno nastavljeno vrednost kot zagonsko
rampo oz. rampo zaviranja. Predhodno določena številčna vrednost ustreza času v milisekundah in se nanaša na spremembo
števila vrtljajev 3000 1/min.
Ta rampa procesa ne vpliva na funkciji hitre zaustavitve in zasilne
zaustavitve. Pri prenosu rampe procesa prek sistema fieldbus
rampe t11, t12, t21 in t22 nimajo učinka.
1 digit = 1 ms
CONTROL
WORD 1 / CONTROL WORD 2
Razporeditev izhodnih podatkov procesa s krmilno besedo 1 oz.
krmilno besedo 2 omogoča aktiviranje skoraj vseh funkcij pogona
prek sistema fieldbus. Za opis krmilnih besed 1 in 2 glejte
poglavje "Definicija krmilne besede".
SPEED [%]
Z nastavitvijo SPEED [%] (ŠTEVILO VRTLJAJEV [%]) frekvenčni
pretvornik MOVITRAC® B interpretira nastavljeno vrednost, ki se
prenaša v tej podatkovni besedi procesa, kot nastavljeno vrednost
števila vrtljajev v odstotkih.
Relativna nastavljena vrednost števila vrtljajev se vedno nanaša
na trenutno veljavno največjo omejitev števila vrtljajev, to je na
P302/312 oz. MAX. SPEED (NAJVIŠJE ŠTEVILO VRTLJAJEV)
oz. PO omejitev števila vrtljajev.
4000hex
= 100 % nmaks
IPOS PO-DATA
Nastavitev IPOS PO-DATA (IPOS PO podatki) povzroči, da frekvenčni pretvornik te izhodne podatkovne besede procesa ne
uporabi za obdelavo nastavljenih vrednosti. Sistem pretvornika
prezre vsebino izhodne podatkovne besede procesa, ki je programirana v IPOS-PO-DATA (IPOS PO podatki) in je na voljo samo
za obdelavo v krmilnem programu IPOSplus®.
V programu IPOSplus® lahko z ukazom GetSys PO-Data dostopate neposredno do izhodnih podatkov procesa komunikacijskih
vmesnikov. Dodatne informacije so na voljo v priročniku za krmiljenje procesa in pozicioniranje IPOSplus®.
Med glavno
programabilno
enoto in
IPOSplus® se
lahko izmenjajo
3 besede s po
16 individualno
kodiranimi biti.
Ločena nastavitev opisa izhodnih podatkov procesa omogoča številne kombinacije, ki
pa vse niso tehnično smiselne.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
Poleg izhodnih podatkov procesa se na splošno uporabljajo tudi digitalne vhodne
sponke in v posebnih primerih tudi analogna nastavljena vrednost frekvenčnega pretvornika MOVITRAC® B.
Manjka določitev
nastavljene
vrednosti prek
fieldbus
Če je kot izvor nastavljene vrednosti vnesen komunikacijski vmesnik ter pri opisu
izhodnih podatkov procesa ni programirana nastavljena vrednost, se v pretvorniku
generira nastavljena vrednost = nič.
Ni določitve
krmilne besede
prek fieldbus
Če je kot izvor krmilnega signala vnesen komunikacijski vmesnik ter pri opisu izhodnih podatkov procesa ni programirana krmilna beseda, se v pretvorniku določi
krmilni ukaz SPROSTITEV.
Dvojna razporeditev kanala izhodnih podatkov
procesa
Če več izhodnih podatkovnih besed procesa dobi enak opis nastavljene vrednosti,
je veljavna samo prva prebrana izhodna podatkovna beseda procesa. Zaporedje
obdelave v frekvenčnem pretvorniku je pri tem PO1 – PO2 – PO3, kar pomeni, če
imata npr. PO2 in PO3 enak opis nastavljene vrednosti, je veljavna samo PO2.
Vsebina PO3 se prezre.
Sprostitev
podatkov PO
P876: Sprostitev podatkov PO
PO 1
PO 2
PO 3
Izhodni podatki procesa
5946336651
Spreminjanje parametrov Opis nastavljene vrednosti PO1 – PO3 povzroči samodejno
zaporo izhodnih podatkov procesa s Sprostitev podatkov PO = Ne. Kanal izhodnih
podatkov procesa je ponovno sproščen za obdelavo šele po nastavitvi parametra
Sprostitev podatkov PO = DA (npr. z glavno krmilno enoto).
Obdelava
podatkov PO/PI
NE
Izhodni podatki procesa so onemogočeni.
Obdelava nastavljenih vrednosti frekvenčnega pretvornika se nadaljuje do ponovnega aktiviranja nastavljenih vrednost fieldbus z zadnjimi veljavnimi (zamrznjenimi) izhodnimi podatki
procesa.
DA
Izhodni podatki procesa so sproščeni.
Frekvenčni pretvornik deluje z izhodnimi podatki procesa, ki jih določa glavna enota.
Vhodni podatki procesa pretvornika (trenutne vrednosti, informacije o stanju itd.) se
lahko preberejo prek vseh komunikacijskih vmesnikov pretvornika in torej niso povezani
z izvorom krmilnega signala in izvorom nastavljene vrednosti.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
91
5
I
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
Sistemsko vodilo 1
RS485
PO 1
PO 2
PO 3
PO 1
PO 2
PO 3
100 Izvor nastavljene vrednosti
101 Izvor krmilnega signala
Nastavljene vrednosti n/I
Omejitve n/I
Rampa, zdrs
Krmilna beseda 1
Krmilna beseda 2
da
876 Sprostitev podatkov PO
Diagnostika prek vodila
870 Opis nastavljene vrednosti PO1
871 Opis nastavljene vrednosti PO2
872 Opis nastavljene vrednosti PO3
Binarni vhodi
PO 1
PO 2
PO 3
094 Nastavljena vrednost PO1 [hex]
095 Nastavljena vrednost PO2 [hex]
096 Nastavljena vrednost PO3 [hex]
Krmilnik pogona
Obdelava nastavljene vrednosti
plus
IPOS
Diagnostika prek vodila
873 Opis trenutne vrednosti PI1
874 Opis trenutne vrednosti PI2
875 Opis trenutne vrednosti PI3
RS485
PI 1
PI 2
PI 3
097 Trenutna vrednost PI1 [hex]
098 Trenutna vrednost PI2 [hex]
099 Trenutna vrednost PI3 [hex]
Sistemsko vodilo 1
5946339339
92
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
Opis trenutne
vrednosti
podatkov PI
Parametri Opis trenutne vrednosti PI1 – PI3 določajo vsebino vhodnih podatkovnih
besed procesa, ki se pošiljajo iz frekvenčnega pretvornika v glavno programabilno enoto
(glejte naslednjo sliko). Vsaka podatkovna beseda procesa je določena z lastnim parametrom, tako da so za opis vhodnih podatkov procesa potrebni trije parametri.
P875: OPIS TREN. VR.PI1
P875: OPIS TREN. VR.PI2
Beseda stanja 1
Beseda stanja 2
Tren. vr. št. vrtljajev
Tren. vr. navidezn. toka
itd.
P876: OPIS TREN. VR.PI3
Beseda stanja 1
Beseda stanja 2
Tren. vr. št. vrtljajev
Tren. vr. navidezn. toka
itd.
PI 1
PI 2
Beseda stanja 1
Beseda stanja 2
Tren. vr. št. vrtljajev
Tren. vr. navidezn. toka
itd.
PI 3
Vhodni podatki procesa
5946342027
Z vhodnimi podatkovnimi besedami procesa PI1 do PI3 lahko prek kanala podatkov procesa prenesete naslednje parametre. 32-bitne vrednosti, kot je npr. trenutni položaj, se
prenesejo v 2 podatkovnih besedah procesa. Pri tem lahko sami določite, v kateri podatkovni besedi procesa se prenaša bolj pomemben del vrednosti (high) in manj
pomemben del vrednosti (low).
Dodelitev
Pomen
NO FUNCTION
Določitev vhodne podatkovne besede procesa z NO FUNCTION
(BREZ FUNKCIJE) povzroči, da sistem pretvornika ne posodobi
te vhodne podatkovne besede procesa. MOVITRAC® B v tem primeru običajno v glavno krmilno enoto vrne vrednost 0000hex.
SPEED
Z nastavitvijo SPEED (ŠTEVILO VRTLJAJEV) vrne frekvenčni
pretvornik v glavni sistem avtomatizacije trenutno vrednost števila
vrtljajev z enoto 1/min.
Trenutna vrednost števila vrtljajev se lahko pravilno pošlje nazaj
samo, če frekvenčni pretvornik lahko prek povratnega krmiljenja
števila vrtljajev določi dejansko število vrtljajev motorja. Za aplikacije s kompenzacijo zdrsa je odstopanje od dejanskega števila
vrtljajev motorja določeno z natančnostjo kompenzacije zdrsa,
ki jo nastavi uporabnik.
1 digit = 0,2 / min
OUTPUT
CURRENT
Z nastavitvijo OUTPUT CURRENT (IZHODNI TOK) vrne frekvenčni pretvornik v glavni sistem avtomatizacije trenutno vrednost izhodnega toka z enoto [% In] (v odstotkih, glede na nazivni
tok frekvenčnega pretvornika).
1 digit = 0,1 % IN
ACTIVE
CURRENT
Z določitvijo vhodne podatkovne besede procesa na ACTIVE CURRENT (DELOVNI TOK) vrne frekvenčni pretvornik v glavni sistem
avtomatizacije trenutno vrednost delovnega toka z enoto % In.
1 digit = 0,1 % IN
STATUS WORD 1 /
STATUS WORD 2
Določitev vhodnih podatkov procesa z besedo stanja 1 oz.
besedo stanja 2 omogoča dostop do številnih informacij o stanju,
sporočil o motnjah in referenčnih signalov.
SPEED [%]
Z nastavitvijo SPEED [%] (ŠTEVILO VRTLJAJEV [%]) vrne frekvenčni pretvornik v glavni sistem avtomatizacije trenutno relativno vrednost števila vrtljajev z enoto % nmaks / P302.
4000hex
= 100 % nmaks
IPOS PI-DATA
Z nastavitvijo IPOS PI (IPOS Process Input Data) se lahko iz programa IPOSplus® z vhodnimi podatki procesa prenese posamezna trenutna vrednost v glavno krmilno enoto. Ta nastavitev
s tem omogoča, da se med glavno programabilno enoto in programom IPOSplus® lahko prek kanala podatkov procesa izmenjajo
podatki z 48 individualno kodiranimi biti.
V programu IPOSplus® lahko z ukazom SetSys PI-Data neposredno vpisujete vhodne podatke procesa. Dodatne informacije
so na voljo v priročniku za krmiljenje procesa in pozicioniranje
IPOSplus®.
Med glavno
programabilno
enoto in
IPOSplus® se
lahko izmenjajo
3 besede s po
16 individualno
kodiranimi biti.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Normiranje
93
I
5
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
Normiranje
podatkov procesa
Podatki procesa se načelno prenašajo kot vrednosti s fiksno decimalno vejico, da se
v tekočem sistemskem postopku lahko izvede čim bolj enostaven izračun. Parametri
z enakimi merskimi enotami se enako normirajo, da je omogočena neposredna primerjava nastavljenih in trenutnih vrednosti v uporabniškem programu glavne programabilne
enote. Obstajajo trije tipi podatkov procesa:
•
Število vrtljajev v 1/min
•
Tok v % IN (nazivni tok)
•
Rampa v ms
Različne izvedbe krmilne besede in besede stanja so kodirane kot bitno polje ter so opisane v posebnem poglavju.
Podatki procesa
Tip
Ločljivost
Nastavljena vrednost števila
vrtljajev /
Trenutna vrednost števila
vrtljajev /
Omejitev števila vrtljajev,
kompenzacija zdrsa
16, celo
število
1 digit = 0,2 min-1
Referenca
Območje
Relativna nastavljena vrednost
števila vrtljajev [%] /
Relativna trenutna vrednost
števila vrtljajev [%]
16, celo
število
1 digit = 0,0061 %
(4000hex = 100 %)
Najvišje število
vrtljajev
pretvornika
-200 % – 0 – + 200 % – 0,0061%
8000hex – 0 – 7FFFhex
Trenutna vrednost navideznega
toka /
Trenutna vrednost delovnega
toka /
Nastavljena vrednost toka
Tokovna omejitev
16, celo
število
1 digit = 0,1 % IN
Nazivni tok
frekvenčnega
pretvornika
-3276,8 % – 0 – +3276,7 %
8000hex .– 0 – 7FFFhex
Naraščanje rampe procesa /
padanje rampe procesa
16, brez
predznaka
1 digit = 1 ms
delta f = 100 Hz
0 ms – 65535 ms
0000hex – FFFFhex
-6553,6 – 0 – +6553,4 min-1
8000hex – 0 – 7FFFhex
Pozitivne nastavljene vrednosti števila vrtljajev pri pravilno priključenem motorju ustrezajo vrtenju v DESNO stran.
Primeri
Podatki
procesa
Število
vrtljajev
Relativno število vrtljajev
Tok
Rampa
94
Vrednost
V desno 400 min-1
V levo 750 min
-1
Normiranje
Preneseni podatki
procesa
400/0,2 = 2000dec = 07D0hex
2000dec
ali 07D0hex
-(750/0,2) = 3750dec = F15Ahex
-3750dec ali F15Ahex
V desno 25 % fmaks
25 x (16384/100) = 4096dec = 1000hex
4096dec ali 1000hex
V levo 75 % fmaks
-75 x (16384/100) = -12288dec = D000hex
-12288dec ali D000hex
45 % IN
(45/0,1) = 450dec = 01C2hex
450dec ali 01C2hex
115,5 % IN
(115,5/0,1) = 1155dec = 0483hex
1155dec ali 0483hex
300 ms
300 ms → 300dec = 012Chex
300dec ali 012Chex
1,4 s
1,4 s = 1400 ms
400dec = 0578hex
1400dec ali 0578hex
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
5.11.4 Potek krmiljenja
Definicija krmilne
besede
Dolžina krmilne besede je 16 bitov. Vsakemu bitu je dodeljena ena funkcija frekvenčnega pretvornika. Nizek bajt vsebuje 8 fiksno določenih funkcijskih bitov, ki so vedno
veljavni. Določitev pomembnejših krmilnih bitov se spreminja glede na različne krmilne
besede.
Tudi funkcij, ki jih ne podpira frekvenčni pretvornik, ni možno aktivirati prek krmilne
besede. Posamezne bite krmilne besede je potrebno v tem primeru upoštevati kot rezervirane bite in jih mora uporabnik nastaviti na logično 0!
Osnovni
krmilni blok
V manj pomembnem delu krmilne besede (bit 0 do bit 7) je 8 fiksno določenih funkcijskih
bitov za najpomembnejše funkcije pogona. V naslednjem pregledu je prikazana razporeditev osnovnega krmilnega bloka.
Bit
Funkcija
0
Zapora krmilnika = "1" / sprostitev = "0"
1
Sprostitev = "1" / hitra zaustavitev = "0"
2
Sprostitev = "1" / zaustavitev = "0"
3
Rezervirano
4
Preklop integratorja: integrator 1 = "1" / integrator 2 = "0"
5
Preklop kompleta parametrov: komplet parametrov 2 = "1" / komplet parametrov 1 = "0"
6
Reset: ponastavitev prisotne motnje = "1" / ni aktivno = "0"
7
Rezervirano
8
9
10
11
12
Odvisno od krmilne besede
13
14
15
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
95
5
I
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
Povezava
varnostnih
krmilnih ukazov
Krmilni ukazi
•
ZAPORA KRMILNIKA
•
HITRA ZAUSTAVITEV / ZAUSTAVITEV
•
STOP
•
SPROSTITEV
se običajno lahko istočasno aktivirajo prek nastavljenega izvora krmilnega signala,
binarnih vhodov ter iz krmilnega programa IPOSplus®. Za varnostno povezavo teh
krmilnih funkcij se daje prednost posameznim krmilnim ukazom. Naslednja slika prikazuje primer, ko je za sprostitev frekvenčnega pretvornika potrebna sprostitev z vseh treh
blokov za obdelavo (obdelava prek sponk, krmilnih besed in s programom IPOSplus®).
Takoj, ko eden izmed treh blokov za obdelavo sproži krmilni ukaz višje prioritete
(npr. STOP ali ZAPORA KRMILNIKA), le-ta postane aktiven.
Po vklopu frekvenčnega pretvornika program IPOSplus® običajno pošlje krmilni ukaz
SPROSTITEV, tako da se pogon lahko takoj krmili tudi brez programa IPOSplus®.
Na splošno ostanejo binarni vhodi aktivni tudi, če se frekvenčni pretvornik krmili prek
podatkov procesa (P101 Izvor krmilnega signala = RS485/FIELDBUS/SBus). Varnostne
funkcije, kot npr. zapora krmilnika in sprostitev, se prav tako enakovredno obdelujejo
prek priključne letve in prek vodila fieldbus. To pomeni, da mora biti frekvenčni pretvornik za krmiljenje prek sistema fieldbus predhodno sproščen prek sponk. Vse ostale
funkcije, ki se prav tako lahko aktivirajo prek sponk in krmilne besede, se obdelujejo
združene z logičnim "ALI". Na naslednji sliki je prikazano stanje enote v odvisnosti od
različnih izvorov krmilnega signala (sponke, vodilo ali IPOS® krmilna beseda)
VODILO:
Desno/zaustavitev = 0
SPONKE:
Levo/zaustavitev = 0
Bit 0 = 1
XOR
P101 =
SBus/RS485/Fieldbus
Sprostitev/zaustavitev = 0
AND
IPOS krmilna beseda:
Bit 2 = 0
VODILO:
P101 =
SBus/RS485/Fieldbus
IPOS krmilna beseda:
Bit 30 = 1
OR
OR
Sponke:
AND
Zapora krmilnika = 0
ZAPORA KRMILNIKA
STOP
Bit 0 = 1
Bit 1 = 1
"F"
"1"
Stanje enote
"2"
"2"
NAPAKA
STOP
Sponke:
Zun. napaka = 0
IPOS krmilna beseda:
Sponke:
Stop = 0
Bit 1 = 0
P101 =
SBus/RS485/Fieldbus
96
OR
OR
Bit 11 = 1
AND
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
Iz varnostnih razlogov je osnovni krmilni blok določen tako, da frekvenčni pretvornik
z nastavljeno krmilno besedo 0000hex prevzame stanje ni sprostitve, ker vsi standardni
sistemi glavnega vodila fieldbus v primeru napake ponastavijo izhode na 0000hex!
Frekvenčni pretvornik v tem primeru izvede hitro zaustavitev in nato vključi mehansko
zavoro.
Krmilni ukazi
Krmiljenje
frekvenčnega
pretvornika
z biti 0 – 2
Če je bil frekvenčni pretvornik sproščen prek sponk, se lahko za aplikacije s povratnim
krmiljenjem števila vrtljajev osnovnega krmilnega bloka krmili z biti 0 – 2.
Bit 2: Sprostitev/zaustavitev
Bit 1: Sprostitev/hitra zaustavitev
Bit 0: Zapora krmilnika/
sprostitev
Prioriteta
visoka
nizka
.
.
.
.
.
.
.
Krmilni ukaz:
Bit 2
Bit 1
Bit 0
X
X
1
npr. 01hex, 03hex,
05hex, 07hex,
X
0
0
npr. 00hex, 04hex
Zaustavitev:
0
1
0
npr. 02hex
Sprostitev:
1
1
0
06hex
Zapora
krmilnika:
Hitra
zaustavitev:
X = ni pomembno
Krmilni ukaz
"Zapora krmilnika"
S krmilnim ukazom Zapora krmilnika lahko blokirate močnostne končne stopnje
frekvenčnega pretvornika in ga s tem preklopite v stanje visoke upornosti. Istočasno
frekvenčni pretvornik aktivira mehansko zavoro, tako da se pogon takoj zaustavi
z mehanskim zaviranjem. Motorji, ki nimajo mehanske zavore, pri uporabi tega krmilnega ukaza delujejo do zaustavitve.
Za sproženje krmilnega ukaza Zapora krmilnika zadošča, da nastavite bit 0: Zapora
krmilnika/sprostitev v krmilni besedi, ker vsi ostali biti niso pomembni. Ta nastavitev
določa najvišjo prioriteto krmilnega bita v krmilni besedi.
Krmilni ukaz
"Hitra zaustavitev"
S krmilnim ukazom Hitra zaustavitev omogočite, da frekvenčni pretvornik zavira motor
s trenutno veljavno rampo hitre zaustavitve. Pri tem običajno veljajo naslednje rampe
hitre zaustavitve, nastavljene s parametri:
•
P136 Zaustavitvena rampa T13 (pri aktivnem kompletu parametrov 1)
•
P146 Zaustavitvena rampa T23 (pri aktivnem kompletu parametrov 2)
Rampa procesa, ki je bila nastavljena prek fieldbus, nima vpliva na hitro zaustavitev!
Ta krmilni ukaz se aktivira s ponastavitvijo bita 1: Sprostitev/hitra zaustavitev.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
97
5
I
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
Krmilni ukaz
"Zaustavitev"
S krmilnim ukazom Zaustavitev omogočite, da frekvenčni pretvornik zavira motor do
zaustavitve. Če se rampa procesa prenaša prek sistema fieldbus, uporabi ta krmilni
ukaz trenutno veljavno vrednost rampe kot rampo zaviranja. V nasprotnem primeru uporabi frekvenčni pretvornik za ta krmilni ukaz tipično rampo integratorjev, odvisno od
nastavljenega kompleta parametrov in kompleta integratorjev.
Krmilni ukaz Zaustavitev se sproži z bitom 2: Sprostitev/zaustavitev.
Krmilni ukaz
"Sprostitev"
S krmilnim ukazom Sprostitev sprostite frekvenčni pretvornik prek sistema fieldbus.
Če se rampa procesa prenaša prek sistema fieldbus, uporabi ta krmilni ukaz trenutno
veljavno vrednost rampe kot zagonsko rampo. V nasprotnem primeru uporabi frekvenčni pretvornik za ta krmilni ukaz tipično vrednost za Čas naraščanja rampe integratorjev, odvisno od nastavljenega kompleta parametrov in kompleta integratorjev.
Za krmilni ukaz Sprostitev morajo biti vsi trije biti nastavljeni na Sprostitev (110bin).
98
Izbira veljavnega
kompleta
parametrov
Za izbiro veljavnega kompleta parametrov se uporablja bit 5 v krmilni besedi. Komplet
parametrov se lahko preklopi samo v stanju Zapora krmilnika.
Reset po napaki
Z bitom 6 krmilne besede se v primeru napake izvede reset prek kanala podatkov
procesa. Reset se lahko sproži samo z bokom 0/1 v krmilni besedi.
Ta bit je z logičnim "ALI" povezan s funkcijo vhodnih sponk Preklop kompleta parametrov. To pomeni, da komplet parametrov 2 aktivira logično stanje "1" vhodne sponke ALI
biti krmilne besede!
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
Krmilna beseda 1
Krmilna beseda 1 poleg najpomembnejših funkcij pogona osnovnega krmilnega bloka
vsebuje v pomembnejšem bajtu funkcijske bite za notranje funkcije nastavljene vrednosti, ki se generirajo v frekvenčnem pretvorniku MOVITRAC® B.
Bit
Funkcionalnost
Določitev
0
Zapora krmilnika "1" / sprostitev "0"
1
Sprostitev "1" / hitra zaustavitev "0"
2
Sprostitev "1" / zaustavitev "0"
3
Stalna določitev
4
Rezervirano
Preklop integratorja
5
Preklop kompleta parametrov
6
Reset
7
Rezervirano
8
Smer vrtenja za
potenciometer
motorja
0 = smer vrtenja v DESNO
1 = smer vrtenja v LEVO
9
10
Potenciometer
motorja za zagon
Potenciometer
motorja za zaviranje
10
0
1
0
1
11
12
Izbira notranjih stalno
nastavljenih vrednosti n11 – n13 oz.
n21 – n23
12 11
0 0 = nastavljena vrednost števila vrtljajev prek izhodne podatkovne
besede procesa 2
0 1 = notranja nastavljena vrednost n11 (n21)
1 0 = notranja nastavljena vrednost n12 (n22)
1 1 = notranja nastavljena vrednost n13 (n23)
13
Preklop stalno nastavljenih vrednosti
0 = stalno nastavljene vrednosti aktivnega kompleta parametrov se lahko
izberejo z bitom 11/12
1 = stalno nastavljene vrednosti drugega kompleta parametrov se lahko
izberejo z bitom 11/12
14
Rezervirano
Rezervirane bite nastavite na!
15
Rezervirano
Rezervirane bite nastavite na!
9
0 = brez spremembe
0 = pada
1 = narašča
1 = brez spremembe
Notranje funkcije nastavljene vrednosti se aktivirajo, ko parameter P100 nastavite na
ustrezno stalno nastavljeno vrednost oz. nastavite potenciometer motorja ter poleg tega
nastavite ustrezne bite v krmilni besedi 1. Določitev nastavljene vrednosti števila
vrtljajev z izhodno podatkovno besedo procesa SBus ni več veljavna!
Potenciometer
motorja prek
fieldbus
Potenciometer motorja za funkcijo nastavljene vrednosti se krmili prek vmesnika fieldbus na enak način kot prek standardnih vhodnih sponk. Rampa procesa, ki se lahko
določi tudi prek druge izhodne podatkovne besede procesa, ne vpliva na potenciometer
motorja. Na splošno se uporabljajo samo naslednji integratorji potenciometra motorja.
•
P150 T3 rampa narašča
•
P151 T4 rampa pada
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
99
5
I
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
Krmilna beseda 2
Krmilna beseda 2 vsebuje funkcijske bite za najpomembnejše funkcije pogona osnovnega krmilnega bloka – v pomembnejšem delu navideznih vhodnih sponk. To so prosto
programabilne vhodne sponke, ki pa zaradi manjkajoče strojne opreme (opcijske kartice) fizično niso na voljo. Te vhodne sponke so zato predstavljene na navideznih vhodnih sponkah vmesnika fieldbus. Vsaka navidezna sponka je opcijska in je dodeljena
vhodni sponki, ki fizično ni na voljo. Navidezna sponka se lahko prosto programira.
Bit Funkcija
0
Zapora krmilnika "1" / sprostitev "0"
1
Sprostitev "1" / hitra zaustavitev "0"
2
Sprostitev "1" / zaustavitev "0"
3
Rezervirano
4
Preklop integratorja
5
Preklop kompleta parametrov
6
Reset
7
Rezervirano
8
Navidezna sponka 1 = P610 / binarni vhod DI10
9
Navidezna sponka 2 = P611 / binarni vhod DI11
10
Navidezna sponka 3 = P612 / binarni vhod DI12
11
Navidezna sponka 4 = P613 / binarni vhod DI13
12
Navidezna sponka 5 = P614 / binarni vhod DI14
13
Navidezna sponka 6 = P615 / binarni vhod DI15
14
Navidezna sponka 7 = P616 / binarni vhod DI16
15
Navidezna sponka 8 = P617 / binarni vhod DI17
Definicija
Stalna določitev
Navidezne vhodne sponke
PREVIDNOST!
Če je v frekvenčni pretvornik poleg vmesnika fieldbus dodatno vstavljena tudi opcija
FIO21B, imajo prednost vhodi opcije FIO21B. Navidezni vhodi se v tem primeru ne
ovrednotijo!
100
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
Definicija besede
stanja
Dolžina besede stanja je 16 bitov. Manj pomemben bajt, tako imenovan osnovni blok
stanja, vsebuje 8 fiksno določenih bitov stanja, ki označujejo najpomembnejše funkcije
pogona. Določitev pomembnejših bitov stanja se spreminja glede na različne besede
stanja.
Osnovni blok
stanja
Osnovni blok stanja za besedo stanja vsebuje dodatne informacije, ki so potrebne za
skoraj vse pogonske aplikacije.
Bit
Funkcija / določitev
Definicija
0
Sproščena končna stopnja "1" / blokirana končna stopnja "0"
1
Pretvornik je pripravljen za delovanje "1" / pretvornik ni pripravljen za
delovanje "0"
2
Sproščeni podatki PO "1" / blokirani podatki PO "0"
3
Aktualni komplet integratorjev: integrator 2 "1" / integrator 1 "0"
4
Aktualni komplet parametrov: komplet parametrov 2 "1" / komplet
parametrov 1 "0"
5
Motnja / opozorilo: prisotna motnja / opozorilo "1" / ni motnje "0"
Stalna določitev
6
7
Sporočilo
"Pretvornik je
pripravljen za
delovanje"
Sporočilo
"Sproščeni
podatki PO"
Bit 1 v besedi stanja z vrednostjo Pretvornik je pripravljen za delovanje = 1 signalizira,
da je frekvenčni pretvornik pripravljen na odziv na krmilne ukaze zunanjega krmilnika.
Frekvenčni pretvornik ni pripravljen za delovanje, če
•
MOVITRAC® B sporoča napako
•
je aktivna tovarniška nastavitev (setup)
•
omrežna napetost ni prisotna
Bit 2 z vrednostjo Sproščeni podatki PO = 1 signalizira, da se frekvenčni pretvornik
odziva na krmilne oz. nastavljene vrednosti iz komunikacijskih vmesnikov. Na naslednji
sliki je prikazano, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za sprostitev podatkov PO:
100 Izvor nastavljene vrednosti RS-485
SBus 1
101 Izvor nastavljene vrednosti RS-485
SBus 1
ALI
876 Sprostitev podatkov PO DA
IN
Beseda stanja, bit 2: Sprostitev podatkov PO
5946738187
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
101
5
I
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
Motnja/opozorilo
Beseda stanja 1
Z bitom 5 v besedi stanja frekvenčni pretvornik signalizira morebitno motnjo oz. opozorilo. Posledica motnje je, da frekvenčni pretvornik ni več pripravljen za delovanje.
Opozorilo pa se lahko pojavi samo začasno in ne vpliva na značilnosti delovanja frekvenčnega pretvornika. Zato je za natančno filtriranje motnje potrebno poleg bita motnje
ovrednotiti tudi bit 1 Pretvornik je pripravljen za delovanje (pogoj: vključena omrežna
napetost).
Bit 1: Pripravljen za delovanje
Bit 5: Motnja / opozorilo
Pomen
0
0
Pretvornik ni pripravljen za
delovanje
0
1
Motnja
1
0
Pretvornik je pripravljen za
delovanje
1
1
Opozorilo
Beseda stanja 1 poleg dodatnih informacij v osnovnem krmilnem bloku v pomembnejšem bajtu stanja vsebuje še stanje enote oz. številko napake. V odvisnosti od bita
motnje se pri bitu motnje = 0 prikaže stanje enote ter v primeru motnje (bit motnje = 1)
številka napake. S ponastavitvijo motnje se ponastavi tudi bit motnje in ponovno se prikaže trenutno stanje enote. Pomen številk napak in stanja enote je naveden v sistemskem priročniku oz. v navodilih za uporabo MOVITRAC® B.
Bit Funkcija
0
Sproščena končna stopnja
1
Pretvornik je pripravljen za delovanje
2
Sproščeni podatki PO
3
Aktualni komplet integratorjev
4
Aktualni komplet parametrov
5
Motnja / opozorilo
6
Rezervirano
7
Rezervirano
8
9
10
11
12
13
14
15
102
Definicija
Stalna določitev
Motnja / opozorilo?
Bit 5 = 1 → številka napake:
01 prevelik tok
02 ...
Stanje enote / številka napake
Bit 5 = 0 → stanje enote:
0x1 zapora krmilnika
0x2 ...
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
Beseda stanja 2
Beseda stanja 2 poleg dodatnih informacij v osnovnem krmilnem bloku v pomembnejšem bajtu stanja vsebuje navidezne izhodne sponke DO10 – DO17. S programiranjem
funkcij priključkov za izhodne sponke se lahko prek sistema fieldbus obdelajo vsi standardni signali.
Bit
Funkcija
0
Sproščena končna stopnja
1
Pretvornik je pripravljen za delovanje
2
Sproščeni podatki PO
3
Aktualni komplet integratorjev
4
Aktualni komplet parametrov
5
Motnja / opozorilo
6
Rezervirano
7
Rezervirano
8
Navidezna sponka 1 = P630 / binarni izhod DO10
9
Navidezna sponka 2 = P631 / binarni izhod DO11
10
Navidezna sponka 3 = P632 / binarni izhod DO12
11
Navidezna sponka 4 = P633 / binarni izhod DO13
12
Navidezna sponka 5 = P634 / binarni izhod DO14
13
Navidezna sponka 6 = P635 / binarni izhod DO15
14
Navidezna sponka 7 = P636 / binarni izhod DO16
15
Navidezna sponka 8 = P637 / binarni izhod DO17
Definicija
Stalna določitev
Navidezne izhodne sponke
PREVIDNOST!
Če je v frekvenčni pretvornik poleg vmesnika fieldbus dodatno vstavljena tudi opcija
FIO21B, imajo prednost vhodi opcije FIO21B. Navidezni vhodi se v tem primeru ne
ovrednotijo!
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
103
5
I
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
Številka napake in
stanje enote
NAVODILO
Aktualni seznam številk napak in stanj enote je na voljo v seznamu parametrov, ki
ustreza firmware verziji vaših enot. Dodatne informacije so na voljo v navodilih za uporabo in v sistemskem priročniku enote MOVITRAC® B.
Stanje enote
Z besedo stanja se prikaže stanje delovanja enote MOVITRAC® B, v primeru napake
pa koda napake oz. opozorila.
Stanje enote
(visok bajt v besedi stanja 1)
Pomen
Svetleča dioda stanja
0
24 V delovanje (pretvornik ni pripravljen)
Utripa rumeno
1
Aktivna zapora krmilnika
Sveti rumeno
2
Ni sprostitve
Sveti rumeno
3
Tok mirovanja
Sveti zeleno
4
Sprostitev
Sveti zeleno
5
Krmiljenje
Sveti zeleno
8
Tovarniška nastavitev
13
Hiter zagon (flying start)
Sveti zeleno
V besedi stanja se prikaže
številka napake
Prikaz napake (utripa)
Utripa rdeče
Prikaže se dejansko stanje
enote
Ročno delovanje
Sveti zeleno
16
Pretvornik čaka na podatke
Utripa zeleno-rumeno
17
Vključena "Save Stop" (varnostna zaustavitev)
Utripa rumeno
14
OPOZORILO!
Nepravilna razlaga vključenega prikaza U = "Safe stop" (varnostna zaustavitev).
Smrt ali težje telesne poškodbe.
Vključen prikaz U = "Safe Stop" ni povezan z varnostjo in ga ne smete uporabljati v varnostne namene!
Prikaz "utripajoče črke U" pri uporabi tipkovnice FBG11B.
104
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
5.11.5 Nadzorne funkcije
Za varno delovanje frekvenčnega pretvornika MOVITRAC® B prek komunikacijskih
vmesnikov so uvedene dodatne nadzorne funkcije, ki npr. v primeru napake vodila sprožijo funkcijo pogona, ki jo nastavi uporabnik. Za vsak komunikacijski vmesnik sta na
voljo dva parametra.
•
Interval prekinitve
•
Odziv na prekinitev
Ta dva parametra omogočata od uporabe odvisen odziv pogona v primeru napake
v komunikaciji.
Sporočilo o napaki
prekinitve / interval
prekinitve / odziv
na prekinitev
Frekvenčni pretvornik generira prekinitev, če v nastavljenem časovnem oknu (intervalu
prekinitve) ne sprejme nobenih novih sporočil prek sistema vodila. Nastavi se lahko
odziv na prekinitev, ki določa vrsto motnje (napaka/opozorilo) ter odziv pogona ob
napaki.
Sporočilo o napaki
prekinitve
MOVITRAC® B generira za vsak komunikacijski vmesnik lastno sporočilo o napaki
prekinitve:
Interval prekinitve
Komunikacijski vmesnik
Številka napake
Sporočilo o napaki prekinitve
RS485
F 43
PREKINITEV RS485
SBus
F 47
PREKINITEV SBUS 1
Interval prekinitve se lahko ločeno nastavi za vsak komunikacijski vmesnik.
Komunikacijski vmesnik
Odziv na prekinitev
Številka parametra
Ime parametra
Interval
prekinitve
RS485
812
Interval prekinitve RS485
0,00 sekunde
SBus
883
SBus interval prekinitve 1
0,10 sekunde
Odziv na prekinitev se lahko ločeno nastavi za vsak komunikacijski vmesnik.
Številka parametra
Ime parametra
Odziv na prekinitev
833
Odziv na prekinitev RS485
RAPID STOP/WARN.
836
Odziv na prekinitev SBus1
RAPID STOP/WARN.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
105
I
5
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
Nadzor prekinitve je smiseln za vse komunikacijske vmesnike, vendar se za posamezne sisteme vodil lahko precej razlikuje.
Parametri za interval prekinitve fieldbus
Območje vrednosti
Enota
sekunde
Območje
0,01 s do 650,00 s v korakih po 10 ms
Poseben primer
0 ali 650,00 = izključena prekinitev fieldbus
Tovarniška nastavitev
0,5 s
NAVODILO
Pri MOVILINK® prek RS485 in SBus je potrebno interval prekinitve ustrezno ročno
nastaviti v P812 oz. P883. Pri krmiljenju prek CANopen oz. FSE24B se interval prekinitve samodejno nastavi v parametru P883.
5.11.6 Nastavitev parametrov pretvornika
Dostop do parametrov pogona pretvornika se običajno izvaja s storitvama READ in
WRITE, specifičnima za vodilo. Dodatne storitve se pri vseh sistemskih vodilih lahko
izvajajo prek kanala parametrov MOVILINK®. Ta kanal parametrov, ki je na voljo pri
vseh sistemih vodil, je podrobno razložen v nadaljevanju.
Poleg tega so v dokumentaciji za vmesnike fieldbus dodatna navodila za programiranje
za uporabo kanala parametrov MOVILINK® prek različnih sistemov vodil.
Postopek
nastavitve
parametrov
Nastavitev parametrov frekvenčnega pretvornika MOVITRAC® B se običajno izvaja na
osnovi modela odjemalec/strežnik. To pomeni, da frekvenčni pretvornik pošilja v glavno
programabilno enoto zahtevane informacije samo na zahtevo. MOVITRAC® B na ta
način običajno deluje samo kot strežnik (glejte naslednjo sliko).
CLIENT
SERVER
Request
Indication
Response
Confirmation
5947102475
106
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
Zgradba kanala
parametrov
MOVILINK®
Kanal parametrov MOVILINK® omogoča dostop do vseh parametrov pogona frekvenčnega pretvornika, neodvisnih od vodila. Znotraj tega kanala parametrov so na voljo
posebne storitve, ki omogočajo branje različnih informacij o parametrih. Kanal parametrov je načelno sestavljen iz bajta upravljanja, rezerviranega bajta, indeksne besede ter
štirih podatkovnih bajtov.
Bajt 0
Upravljanje
Bajt 1
Bajt 2
Subindeks Visok indeks
Bajt 3
Bajt 4
Bajt 5
Bajt 6
Bajt 7
Nizek
indeks
Podatki
MSB
Podatki
Podatki
Podatki LSB
Indeks parametrov
4 bajti podatkov
Upravljanje kanala
parametrov (bajt 0)
Celoten postopek nastavitve parametrov nadzira bajt 0 "Upravljanje". S tem bajtom so
nastavljeni pomembni parametri storitev, npr. identifikacija storitve, dolžina podatkov,
verzija in stanje izvedene storitve.
Indeksno
naslavljanje
(bajti 1 –3)
Bajt 2 "Index high" (visok indeks), bajt 3 "Index low" (nizek indeks) in bajt 1 "Subindex"
določajo parameter za branje ali pisanje prek sistema fieldbus. Vsi parametri frekvenčnega pretvornika MOVITRAC® B so navedeni v sistemskem priročniku MOVITRAC® B.
Vsakemu parametru je dodeljena posebna številka (indeks), pod katero lahko ta parameter berete ali vpisujete.
Območje podatkov
(bajti 4 –7)
Podatki se nahajajo v bajtih 4 do 7 v kanalu parametrov. To pomeni, da se ob eni storitvi
lahko prenesejo 4 bajti podatkov. Podatki so vedno vneseni z desno poravnavo, to
pomeni, da bajt 7 vsebuje najmanj pomemben podatkovni bajt (Podatki – LSB), bajt 4
pa najpomembnejši podatkovni bajt (Podatki – MSB).
Bajt upravljanja
Biti 0 – 3 vsebujejo identifikacijo storitve in določajo storitev, ki se bo izvedla.
Bita 4 in 5 določata dolžino podatkov v bajtih. Za frekvenčne pretvornike SEW morata
biti običajno nastavljena na 4 bajte.
Bajt 0: Upravljanje
MSB
Bit:
7
LSB
6
5
4
3
2
1
0
Identifikacija storitve:
0000 = No service (brez storitev)
0001 = Read parameter (branje)
0010 = Write parameter (pisanje)
0011 = Write Parameter volatile
(pisanje neobstojnega parametra)
0100 = Read minimum (branje najmanjše
vrednosti)
0101 = Read maximum (branje največje
vrednosti)
0110 = Read default (branje privzete
vrednosti)
0111 = Read scale (branje območja)
1000 = Read attribute (branje lastnosti)
Dolžina podatkov:
00 = 1 bajt
01 = 2 bajta
10 = 3 bajti
11 = 4 bajti
Handshake bit
Bit stanja (status bit):
0 = brez napake pri izvajanju storitve
1 = napaka pri izvajanju storitve
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
107
I
5
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
Bit 6 je handshake bit (kontrolni bit). Ima različen pomen, odvisno od sistema vodila:
•
Pri vodilu SBus (CAN) in nastavljenem handshake (kontrolnem) bitu (= 1) se odgovor
(response) pošlje šele po sinhronizacijskem sporočilu.
•
Pri RS485 in vodilu fieldbus se handshake (kontrolni) bit uporablja pri postopku cikličnega prenosa kot bit za potrditev med odjemalcem in strežnikom. Ker se kanal parametrov pri tej izvedbi ciklično prenaša s procesnimi podatki, mora izvajanje storitve
v pretvorniku sprožiti kontrolni (handshake) bit 6 s spremembo boka signala. Zato se
mora vrednost tega bita zamenjati (preklopiti) po vsaki izvedeni storitvi. Pretvornik
uporablja handshake bit za obveščanje o opravljeni storitvi. Storitev se izvede takoj,
ko sprejet handshake (kontrolni) bit v krmilniku ustreza poslanemu.
Bit stanja 7 (status bit) prikazuje, če je bilo možno pravilno izvesti storitev, oz. je prišlo
do napake.
Response
(odgovor)
Odgovor (response) na zahtevo (request) za nastavitev parametrov je sestavljen na
naslednji način:
•
Bajt upravljanja odgovora (response) je sestavljen enako kot bajt zahteve (request).
•
Bit stanja prikazuje, če se je storitev uspešno izvedla:
– Če je bit stanja nastavljen na "0", se zahtevani podatki nahajajo v bajtih 4 do
7 odgovora (response).
– Če je bit stanja nastavljen na "1", se v območje podatkov (bajti 4 do 7) sporoči
koda napake, glejte odsek "Napačno izvajanje storitve" (→ stran 110).
108
Opis storitev
parametrov
Z biti 0 – 3 bajta upravljanja so določene posamezne storitve parametrov. Enota
MOVITRAC® B podpira naslednje storitve parametrov.
No service
To kodiranje signalizira, da ni prisotne storitve parametrov.
Read parameter
Ta storitev parametrov se uporablja za branje parametra pogona.
Write parameter
Ta storitev parametrov se uporablja za obstojno pisanje parametra pogona. Vpisana
vrednost parametra je obstojno shranjena (npr. v EEPROM). Ta storitev se ne sme uporabljati za ciklične dostope za pisanje, ker pomnilniški moduli dovoljujejo samo omejeno
število ciklov pisanja.
Write Parameter
volatile
Ta storitev parametrov se uporablja za neobstojno pisanje parametra pogona, v kolikor
parameter to dopušča. Vpisana vrednost parametra je neobstojno shranjena
v pomnilnik RAM pretvornika in se ob izklopu pretvornika izgubi. Po vnovičnem vklopu
pretvornika je ponovno na voljo vrednost, ki je bila vpisana s parametrom Write.
Read minimum
Ta storitev se lahko uporablja za določitev najmanjše vrednosti (minimuma), ki se lahko
nastavi za parameter pogona. Kodiranje poteka na enak način kot za vrednost parametra.
Read maximum
Ta storitev se lahko uporablja za določitev največje vrednosti (maksimuma), ki se lahko
nastavi za parameter pogona. Kodiranje poteka na enak način kot za vrednost
parametra.
Read default
Ta storitev se lahko uporablja za določitev tovarniške nastavitve (privzete) za parameter
pogona. Kodiranje poteka na enak način kot za vrednost parametra.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
Read Scale
Ta storitev se lahko uporablja za določitev normiranja parametra. Pri tem pretvornik
pošlje nazaj tako imenovan indeks veličine in preračunski indeks.
Bajt 4
Bajt 5
Bajt 6
Bajt 7
Podatki MSB
Podatki
Podatki
Podatki LSB
Indeks veličine
Preračunski indeks
Rezervirano
Indeks veličine:
Indeks veličine se uporablja za kodiranje fizikalnih veličin. S tem indeksom komunikacijski partner pošilja informacije o fizikalnih veličinah, ki se uporabljajo za posamezne
vrednosti parametrov. Kodiranje poteka v skladu s profilom za tipala/aktuatorje uporabniške skupine (PNO) PROFIBUS. Vnos FFhex pomeni, da indeks veličine ni vpisan.
Indeks veličine je naveden tudi v seznamu parametrov pretvornika.
Preračunski indeks:
Preračunski indeks se uporablja za preračun prenesene vrednosti parametra v osnovno
enoto sistema SI. Kodiranje poteka v skladu s profilom za tipala/aktuatorje uporabniške
skupine (PNO) PROFIBUS.
Primer:
Parameter pogona:
P131 rampa t11 pada v DESNO
Indeks veličine:
4 (= čas v sekundah kot merska enota)
Preračunski indeks:
3 (10-3 = mili)
Prenesena številčna vrednost:
3000 dec
Številčno vrednost, ki se prenese prek vodila, frekvenčni pretvornik interpretira na naslednji način: 3000 s × 10-3 = 3 s
Read attribute
Ta storitev se lahko uporablja za branje atributov za dostop ter indeksa naslednjega
parametra. Naslednja razpredelnica prikazuje kodiranje podatkov za to storitev parametrov.
Bajt 4
Bajt 5
Bajt 6
Podatki MSB
Podatki
Podatki
Naslednji razpoložljiv indeks
Bajt 7
Podatki LSB
Atributi za dostop
Kodiranje atributov za dostop je specifično za enoto. Za frekvenčne pretvornike
MOVITRAC® B velja definicija atributov v skladu s spodnjo razpredelnico.
Bajt 6
Bajt 7
Bit
Bit
8
9 - 15
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Pomen
0
1 = Parameter dovoljuje dostop do storitve write
1
1 = Parameter je trajno shranjen v EEPROM-u
2
1 = Tovarniška nastavitev prepiše vrednost v pomnilniku RAM
3
1 = Tovarniška nastavitev prepiše vrednost v EEPROM-u
4
1 = Vrednost v EEPROM-u je veljavna po inicializaciji
5
1 = Stanje zapore krmilnika ni potrebno za dostop do storitve write
6
1 = Potrebno je geslo
7
00 = Parameter je splošno veljaven
01 = Parameter je dodeljen kompletu parametrov 1
10 = Parameter je dodeljen kompletu parametrov 2
11 = Parameter je dodeljen obema kompletoma parametrov
Rezervirano
109
I
5
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
Seznam
parametrov
Podrobne informacije o kodiranju in atributih za dostop do vseh parametrov so na voljo
v seznamu parametrov.
Napačno izvajanje
storitve
Če je sprejet handshake bit (kontrolni bit) enak poslanemu kontrolnemu bitu, je pretvornik opravil storitev.
Bajt 0
Upravljanje
Bajt 1
Bajt 2
Subindeks Visok indeks
Bajt 3
Nizek
indeks
Bajt 4
Bajt 5
Error class Error code
(razred
(koda
napake)
napake)
Bajt 6
Bajt 7
Add. code
high
Add. code
low
↓
Bit stanja = 1: napačno izvajanje storitve
Povratne kode
za nastavitev
parametrov
Frekvenčni pretvornik v primeru napak pri nastavitvi parametrov vrne glavni nastavljeni
enoti različne povratne kode s podrobnimi informacijami o vzroku napake. Vse povratne
kode so v splošnem strukturirane po EN 50170. Sistem razlikuje med naslednjimi
elementi:
•
Error class (razred napake)
•
Error code (koda napake)
•
Additional code (dodatna koda)
Te povratne kode veljajo za vse komunikacijske vmesnike enote MOVITRAC® B.
Error class
(razred napake)
Element error class (razred napake) natančno določi vrsto napake. Naslednji razredi
napak se ločijo v skladu s standardom EN 50170.
Class (hex)
Oznaka
Pomen
1
vfd state
Napaka stanja navidezne enote
2
application reference
Napaka v uporabniškem programu
3
definition
Napačna definicija
4
resource
Napaka vira
5
service
Napaka pri izvajanju storitve
6
access
Napaka dostopa
7
ov
Napaka v seznamu objektov
8
other
Druga napaka (glejte Additional code)
Komunikacijski program vmesnika fieldbus v primeru napake v komunikaciji generira
error class (razred napake) z izjemo Error class 8 = Other error. Vse povratne kode, ki
jih pošlje sistem frekvenčnega pretvornika, spadajo v Error class 8 = other error. Napako
je možno natančneje določiti z uporabo elementa additional code (dodatna koda).
Ethernet error code je "0".
Error code
(koda napake)
110
Element error code (koda napake) omogoča natančnejšo določitev vzroka napake znotraj razreda napake (error class). V primeru napake v komunikaciji ga generira komunikacijski program vmesnika fieldbus.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
Additional code
(dodatna koda)
Additional code (dodatna koda) vsebuje posebne povratne kode (return codes) SEW
v primeru napak pri nastavitvi parametrov frekvenčnega pretvornika. V glavno enoto se
vrnejo kot Error class 8 = Other error. V spodnji razpredelnici so prikazana možna kodiranja za dodatno kodo (additional code).
MOVILINK®
Additional code
Error class
0x05
High
(visoka)
00
Low
(nizka)
Opis
0x00
Unknown error
0x01
Illegal Service
0x02
No Response
0x03
Different Address
0x04
Different Type
0x05
Different Index
0x06
Different Service
0x07
Different Channel
0x08
Different Block
0x09
No Scope Data
0x0A
Illegal Length
0x0B
Illegal Address
0x0C
Illegal Pointer
0x0D
Not enough memory
0x0E
System Error
0x0F
Communication does not exist
0x10
Communication not initialized
0x11
Mouse conflict
0x12
Illegal Bus
0x13
FCS Error
0x14
PB Init
0x15
SBUS – Illegal Fragment Count
0x16
SBUS – Illegal Fragment Type
0x17
Access denied
Not used
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
111
5
I
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
MOVILINK®
Additional code
Error class
0x08
112
High
(visoka)
00
Low
(nizka)
Opis
0x00
No error
0x10
Illegal Index
0x11
Not yet implemented
0x12
Read only
0x13
Parameter Blocking
0x14
Setup runs
0x15
Value too large
0x16
Value too small
0x17
Required Hardware does not exist
0x18
Internal Error
0x19
Access only via RS485 (via X13)
0x1A
Access only via RS485 (via XT)
0x1B
Parameter protected
0x1C
"Controller inhibit" required
0x1D
Value invalid
0x1E
Setup started
0x1F
Buffer overflow
0x20
"No Enable" required
0x21
End of File
0x22
Communication Order
0x23
"IPOS Stop" required
0x24
Autosetup
0x25
Encoder Nameplate Error
0x29
PLC State Error
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
Primer: Napaka
pri nastavitvi
parametrov
Primer: Branje
parametra (READ)
Med izvajanjem branja ali pisanja je bil vnesen nepravilen indeks.
Koda (hex)
Pomen
Error class
(razred napake)
0x08
Other
Error code
(koda napake)
0x00
-
Add. code high
0x00
-
Add. code low
0x10
Illegal Index
Za branje parametra prek komunikacijskih vmesnikov se uporablja zahteva za branje
(read request) iz programabilne enote na frekvenčnem pretvorniku MOVITRAC® B
(glejte naslednjo sliko).
SERVER
CLIENT
1. Zahteva za branje (npr. branje "Rampa t11 narašča v DESNO"
= indeks 8470
ReadREAD (8470)
Request
Read-Indication
2a. Indeks parametra
8470 se bere iz
pretvornika.
3a. Storitev "branje" se odziva s podatki (npr. 0,5 s)
ReadConfirmation
OK + podatk
i iz indeksa 84
70
ALI
3b. Napaka storitve "branje", dodatne informacije so
v povratni kodi
vratna koda
Napaka + po
Read-ErrorConfirmation
Read-Response
2b. Prišlo je do napake!
Podatki niso na voljo
negative
Read-Response
5947128715
Če branje v frekvenčnem pretvorniku ni možno, frekvenčni pretvornik pošlje programabilni enoti negativen odgovor (negative read response). Programabilna enota s tem
prejme negativno potrditev (read error confirmation) z natančno določitvijo napake.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
113
5
I
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
Ciklično branje
parametra
Pri postopku cikličnega prenosa se mora za aktiviranje obdelave storitve (izvajanja storitve Read) spremeniti handshake bit (kontrolni bit). Pri uporabi acikličnih tipov podatkov
PDU pretvornik obdela vsako zahtevo (request) in na ta način vedno izvede kanal
parametrov.
Nastavitev parametrov se izvede na naslednji način:
1. Indeks parametra za branje vnesite v bajt 2 (Indeks high) in bajt 3 (Indeks low).
2. V bajt upravljanja (bajt 0) vnesite identifikacijo storitve read (branje).
3. Pri cikličnih tipih podatkov PDU prenesite storitev Read v pretvornik samo s spremembo kontrolnega (handshake) bita. Pri acikličnih tipih podatkov PDU se vedno
ovrednoti kanal parametrov.
V primeru branja se poslani podatkovni bajti (bajti 4 – 7) in dolžina podatkov (v bajtu
upravljanja) ne upoštevajo in jih ni potrebno nastaviti.
Pretvornik zdaj izvede storitev Read (branje) in istočasno pošlje nazaj potrditev o opravljeni storitvi s spremembo kontrolnega (handshake) bita.
Bajt 0: Upravljanje
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1
1
1
0
0
0
1
Identifikacija storitve:
0001 = Read (branje)
Dolžina podatkov:
11 = 4 bajti
Handshake bit (kontrolni bit):
Spremeniti se mora pri vsaki novi storitvi.
Bit stanja (status bit):
0 = brez napake pri izvajanju storitve
1 = napaka pri izvajanju storitve
X = ni pomembno
0/1 = vrednost bita se spremeni
114
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
Primer: Pisanje
parametra
(WRITE)
Pisanje parametra poteka podobno kot branje parametra prek vmesnika fieldbus
(glejte naslednjo sliko).
SERVER
CLIENT
1. Zahteva za pisanje (npr. pisanje v indeks 8470 = "Rampa t11
narašča v DESNO", vrednost parametra = 2,5 s)
WriteWRITE (8470: 2.5
s)
Request
Write-Indication
2a. Indeks parametra
8470 je nastavljen
na 2,5 s.
3a. Storitev "pisanje" se odziva s podatki (npr. 0,5 s)
Write-Response
OK
WriteConfirmation
ALI
2b. Prišlo je do napake!
Podatki niso vpisani
3b. Napaka storitve "pisanje", ker je npr. vrednost parametra
prevelika
negative
vratna koda
Write-Response
Napaka + po
Write-ErrorConfirmation
5947132427
Če pisanje v frekvenčnem pretvorniku ni možno, npr. zaradi prenosa nepravilnih parametrov, frekvenčni pretvornik pošlje programabilni enoti negativen odgovor (negative
write response). Programabilna enota s tem prejme negativno potrditev (write error
confirmation) z natančno določitvijo napake.
Ciklično pisanje
parametra
Pri postopku cikličnega prenosa se mora za aktiviranje obdelave storitve (izvajanja storitve WRITE) spremeniti handshake bit (kontrolni bit). Pri uporabi acikličnih tipov
podatkov PDU pretvornik obdela vsako zahtevo (request) in na ta način vedno izvede
kanal parametrov.
Nastavitev parametrov se izvede na naslednji način:
1. Indeks parametra za pisanje vnesite v bajt 2 (Indeks high) in bajt 3 (Indeks low).
2. Podatke za pisanje vnesite v bajte 4 – 7.
3. V bajt upravljanja (bajt 0) vnesite identifikacijo storitve in dolžino podatkov za storitev
write (pisanje).
4. Pri cikličnih tipih podatkov PDU prenesite storitev WRITE v pretvornik samo s spremembo kontrolnega (handshake) bita. Pri acikličnih tipih podatkov PDU se vedno
ovrednoti kanal parametrov.
Pretvornik zdaj izvede storitev Write (pisanje) in istočasno pošlje nazaj potrditev o opravljeni storitvi s spremembo kontrolnega (handshake) bita.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
115
5
I
Zagon
Komunikacija in profil enote
0
Bajt 0: Upravljanje
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1
1
1
0
0
1
0
Identifikacija storitve:
0010 = Write (pisanje)
Dolžina podatkov:
11 = 4 bajti
Handshake bit (kontrolni bit):
Spremeniti se mora pri vsaki novi storitvi.
Bit stanja (status bit):
0 = brez napake pri izvajanju storitve
1 = napaka pri izvajanju storitve
0/1 = vrednost bita se spremeni
Dolžina podatkov je 4 bajte za vse parametre frekvenčnega pretvornika SEW.
Predstavljen je primer storitve WRITE. Naslednja slika prikazuje postopek nastavitve
parametrov med krmilnikom in pretvornikom pri uporabi cikličnih tipov podatkov PDU.
Za poenostavitev poteka je prikazan samo bajt upravljanja kanala parametrov.
Krmilnik
RS-485
Frekvenčni pretvornik
(pomožni)
00110010
Kontrolni kanal je
pripravljen za
postopek pisanja.
00110010
00110010
Kanal parametrov je sprejet,
vendar ni ovrednoten.
00110010
Kontrolni (handshake)
bit se spremeni in
storitev prenese
na frekvenčni
pretvornik.
01110010
00110010
01110010
Izvaja se postopek
pisanja.
00110010
Sprejeta je potrditev
o opravljeni storitvi,
zato sta poslani in
sprejeti kontrolni
(handshake) bit
zopet enaka.
Izvede se postopek pisanja,
kontrolni (handshake) bit se
spremeni.
01110010
01110010
01110010
Kanal parametrov je sprejet,
vendar ni ovrednoten.
5947147915
116
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Komunikacija in profil enote
I
5
0
Frekvenčni pretvornik lahko pošilja in sprejema podatke iz kanala parametrov samo
v času, ko glavna enota pripravlja kanal parametrov za storitev Write (pisanje). Storitev
se lahko vključi šele v trenutku, ko se kontrolni (handshake) bit spremeni, v tem primeru
iz 0 na 1. Frekvenčni pretvornik interpretira kanal parametrov in izvaja postopek pisanja
ter hkrati nadaljuje z odgovori na vsa sporočila z vrednostjo handshake bit (kontrolni bit)
= 0. Izvedeni postopek se potrdi s spremembo kontrolnega (handshake) bita v odgovoru
(response) frekvenčnega pretvornika. Glavna enota zdaj prepozna, da je vrednost kontrolnega (handshake) bita ponovno enaka poslanemu. Začne se priprava za postopek
nastavitve parametrov.
5.11.7 Navodila za nastavitev parametrov
Z nastavitvijo parametrov frekvenčnega pretvornika MOVITRAC® B prek sistema fieldbus postanejo na splošno dosegljivi vsi parametri pogona. Ker so nekateri parametri
pogona povezani neposredno s komunikacijo prek sistema fieldbus, je pri nastavitvi
parametrov potrebno upoštevati naslednja navodila.
Nastavitev
parametrov
v stanju ZAPORA
KRMILNIKA
Nekatere parametre lahko spreminjate (vpisujete) samo v stanju pogona ZAPORA
KRMILNIKA. Pretvornik signalizira to stanje z negativno potrditvijo storitve Write
(branje). Za ogled parametrov s to omejitvijo glejte seznam parametrov. Ti parametri se
običajno lahko spreminjajo tudi v stanju napake oz. v stanju 24 V delovanje.
Tovarniška
nastavitev
Pri izvajanju postopka tovarniške nastavitve se skoraj vsi parametri ponastavijo na privzete vrednosti. Za delovanje prek vodila to pomeni, da se izvor krmilnega signala in
izvor nastavljene vrednosti ponastavita na privzeti vrednosti.
NAVODILO
Frekvenčni pretvornik mora biti za krmiljenje z uporabo podatkov procesa sproščen
prek sponk. To pomeni, da se pogon po izvedbi postopka tovarniške nastavitve sprosti
pod določenimi pogoji. Zato pred aktiviranjem postopka tovarniške nastavitve zagotovite, da signali digitalnih binarnih vhodov po izvedbi postopka tovarniške nastavitve ne
povzročijo sprostitve frekvenčnega pretvornika. Zato zaradi varnosti priključite omrežno napetost šele po zaključenem postopku nastavitve parametrov pretvornika.
Zapora parametrov
Zapora parametrov, ki se aktivira s P803 Zapora parametrov = Da, blokira vsakršno
uravnavanje nastavljivih parametrov. Aktiviranje zapore parametrov je smiselno, ko so
v celoti nastavljeni vsi parametri frekvenčnega pretvornika in jih ni potrebno več spreminjati. S tem parametrom lahko npr. preprečite spreminjanje parametrov pogona s tipkovnico na frekvenčnem pretvorniku.
NAVODILO
Zapora parametrov na splošno blokira pisanje parametrov. S tem je pri aktivnem parametru blokiran tudi dostop za pisanje prek komunikacijskih vmesnikov!
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
117
I
5
Zagon
Zunanja izbira nastavljene vrednosti
0
5.12
Zunanja izbira nastavljene vrednosti
Zunanja izbira nastavljene vrednosti
Krmiljenje prek:
– Sponk
– Serijskega vmesnika
– Potenciometra za nastavljanje vrednosti na AI11/AI12
5.12.1 Nastavljena smer vrtenja
Nastavljeno smer vrtenja lahko vnaprej določite:
•
"Desno/zaustavitev" in "Levo/zaustavitev" s parametrom P101 Control signal source
= Terminals (Izvor krmilnega signala = sponke) ali P101 Control signal source (Izvor
krmilnega signala) = 3 wire-control.
•
Polariteto nastavljene vrednosti v podatkovni besedi procesa s parametrom P101
Control signal source = RS485 ali SBus in P100 Control signal source = RS485 ali
SBus.
5.12.2 Nastavljena vrednost števila vrtljajev
Nastavljeno vrednost števila vrtljajev lahko vnaprej določite:
•
S krmilnikom za nastavljanje vrednosti, če je parameter P121 Dod. FBG krm. nast.
vrednosti nastavljen na ON
•
P100 Setpoint source (izvor nastavljene vrednosti)
– Stalno nastavljene vrednosti
– Nastavljene vrednosti, določene z analognimi vhodi
– Podatkovna beseda procesa iz SBus ali RS485
– Potenciometer motorja
5.12.3 Sprostitev smeri vrtenja z RS485 ali SBus
Unipolarni izvori nastavljenih vrednosti:
Unipolarna / stalno nastavljena vrednost
Potenciometer motorja / stalno nastavljena vrednost
Stalno nastavljena vrednost + AI1
Stalno nastavljena vrednost * AI1
Vhod za nastavljanje vrednosti frekvence / stalno nastavljena vrednost
Smer vrtenja se določi s sponkama DESNO ali LEVO.
Bipolarni izvori nastavljenih vrednosti:
Bipolarna / stalno nastavljena vrednost
RS485 / stalno nastavljena vrednost
SBus 1 / stalno nastavljena vrednost
Smer vrtenja je določena z nastavljeno vrednostjo. Za sprostitev je potrebna sponka
DESNO oz. LEVO.
118
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Zunanja izbira nastavljene vrednosti
I
5
0
5.12.4 Zagon za krmilnik za nastavljanje vrednosti MBG11A
Istočasno ni možno vzpostaviti komunikacije z MOVITRAC® B / MBG11A in
MOVITRAC® B / PC prek RS485.
Opcija MBG11A lahko istočasno dodeli nastavljeno vrednost največ 31 enotam
MOVITRAC® B.
Nastavitve
parametrov
Naslednji parametri morajo biti nastavljeni različno od tovarniških nastavitev v enoti
MOVITRAC® B. Če za nastavitev parametrov uporabljate enoto FBG11B, nastavite vrednosti v oklepajih:
•
P100 Izvor nastavljene vrednosti: RS485 (2)
•
P101 Izvor krmilnega signala: RS485 (1)
•
P871 Opis nastavljene vrednosti PO2: nastavite na "Število vrtljajev %", nato pa
parameter P876 Sprostitev podatkov PO na "Da"
Prikaže se število vrtljajev: –100 % do +100 % ustreza –nmaks do +nmaks.
Vhodne sponke
Nastavitve za
podatkovno
besedo procesa
Naslednje vhodne sponke priključite na napetost 24 V:
•
DI01 Desno/zaustavitev: z izbiro predznaka na MBG11A je možna pozitivna + negativna smer vrtenja
•
DI03 Sprostitev / zaustavitev
Če se podatkovna beseda procesa PO2 ne spreminja, se lahko uporablja tudi MBG11B
V tem primeru se za preračun uporablja 1 % = 32 1/min. To pride iz povezave 4000 hex
= 100 % število vrtljajev. Ustrezne vrednosti lahko odčitate iz naslednjih razpredelnic.
PO2 = število vrtljajev (standardno nastavljanje parametrov P871 = število vrtljajev)
Odstotek
Hex
Desetiško
Število vrtljajev
1%
A4 hex
164 dec
32
10 %
666 hex
1638 dec
328
25 %
1000 hex
4096 dec
819,2
33 %
1555 hex
5461 dec
1092,3
50 %
2000 hex
8192 dec
1638,4
75 %
3000 hex
12288 dec
2457,6
100 %
4000 hex
16384 dec
3276,8
PO2 = število vrtljajev % (spremenjeno nastavljanje parametrov P871 = število vrtljajev %)
Odstotek
Hex
Desetiško
Število vrtljajev
1%
A4 hex
164 dec
n_maks / 100
10 %
666 hex
1638 dec
n_maks / 10
25 %
1000 hex
4096 dec
n_maks / 4
33 %
1555 hex
5461 dec
n_maks / 3
50 %
2000 hex
8192 dec
n_maks / 2
75 %
3000 hex
12288 dec
n_maks / 1,333
100 %
4000 hex
16384 dec
n_maks
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
119
I
5
Zagon
Pregled parametrov
0
5.13
Pregled parametrov
V naslednji razpredelnici so prikazani vsi parametri s tovarniškimi nastavitvami
(podčrtani). Številčne vrednosti so podane s celotnim območjem nastavitve.
Podroben opis parametrov je na voljo v sistemskem priročniku oz. na spletni strani
www.sew-eurodrive.com.
Skupina parametrov 0.. Prikazana vrednost
Skupina parametrov 00. Vrednosti procesa
P000 Število vrtljajev (s predznakom)
P001 Uporabniški prikaz za DBG11B
P002 Frekvenca (s predznakom)
P004 Izhodni tok (vrednost)
P005 Delovni tok (s predznakom)
P008 Napetost vmesnega tokokroga
P009 Izhodni tok
P01x Skupina parametrov 01. Prikazi stanja
P010 Stanje pretvornika
P011 Stanje delovanja
P012 Stanje napak
P013 Aktualni komplet parametrov
P014 Temperatura hladilnika
P015 Delovna moč
P02x Skupina parametrov 02. Analogne nastavljene vrednosti
P020 Analogni vhod AI1
P021 Analogni vhod AI2 (opcija)
P03x Skupina parametrov 03. Binarni vhodi
P030 Binarni vhod DI00
Reset napake
P031 Binarni vhod DI01
P032 Binarni vhod DI02
Levo / zaustavitev
P033 Binarni vhod DI03
Sprostitev
P034 Binarni vhod DI04
n11 / n21
P035 Binarni vhod DI05
n12 / n22
P039 Binarni vhodi DI00 – DI05
P04x Skupina parametrov 04. Binarni vhodi opcije
P040 Binarni vhod DI10
Brez funkcije
P041 Binarni vhod DI11
Brez funkcije
P042 Binarni vhod DI12
Brez funkcije
P043 Binarni vhod DI13
Brez funkcije
P044 Binarni vhod DI14
Brez funkcije
P045 Binarni vhod DI15
Brez funkcije
P046 Binarni vhod DI16
Brez funkcije
P048 Binarni vhodi DI10 – DI16
P05x Skupina parametrov 05. Binarni izhodi
P051 Binarni izhod DO01
/MOTNJA
P052 Binarni izhod DO02
SPROŠČENA ZAVORA
P053 Binarni izhod DO03
PRIPRAVLJEN ZA DELOVANJE
P059 Binarni izhodi DO01 – DO03
P07x Skupina parametrov 07. Podatki enote
P070 Tip enote
120
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Pregled parametrov
I
5
0
P071 Izhodni nazivni tok
P072 Sprednji modul
P073 Firmware sprednjega modula
P076 Firmware osnovne enote
P077 Firmware DBG
P08x Skupina parametrov 08. Pomnilnik napak
P080 – P084 Napake t-0 do t-4
P09x Skupina parametrov 09. Diagnostika prek vodila
P090 PD konfiguracija
P091 Fieldbus – tip
P092 Fieldbus – hitrost prenosa
P093 Fieldbus naslov
P094 Nastavljena vrednost PO1
P095 Nastavljena vrednost PO2
P096 Nastavljena vrednost PO3
P097 Trenutna vrednost PI1
P098 Trenutna vrednost PI2
P099 Trenutna vrednost PI3
P1xx Skupina parametrov 1.. Nastavljene vrednosti /
integratorji
P10x Skupina parametrov 10. Izbira nastavljene vrednosti /
frekvenčni vhod
P100 Izvor nastavljene vrednosti
1 / Unipolarna / stalno nastavljena
vrednost
P101 Izvor krmilnega signala
0 / Sponke
P102 Normiranje frekvence fFI1maks
0,1 – 10 – 120,00 kHz
P103 Referenca FI1
0 / nmaks
P104 Nastavljena vrednost referenčnega števila vrtljajev in
analogni vhodi
0 – 3000 – 6000 1/min
P105 AI1 Zaznavanje prekinitve povezave
7 / Hitra zaustavitev / opozorilo
P106 FI1 karakteristična krivulja x1
0 – 100 %
P107 FI1 karakteristična krivulja y1
–100 – 0 – +100 %
P108 FI1 karakteristična krivulja x2
0 – 100 %
P109 FI1 karakteristična krivulja y2
–100 – 0 – +100 %
P11x Skupina parametrov 11. Analogni vhod 1 (0 – 10 V)
P112 Način delovanja AI1
1 / 10 V, referenca najvišjega števila
vrtljajev
P116 AI1 karakteristična krivulja x1
0 – 100 %
P117 AI1 karakteristična krivulja y1
–100 – 0 – +100 %
P118 AI1 karakteristična krivulja x2
0 – 100 %
P119 AI1 karakteristična krivulja y2
–100 – 0 – +100 %
P12x Skupina parametrov 12. Analogni vhod AI2 / FBG krmilnik za
nastavljanje vrednosti (opcija)
P120 Način delovanja AI2
0 / Brez funkcije
P121 Dod. FBG krm. nast. vrednosti
0 / Izključen
P122 Smer vrtenja FBG ročno delovanje
0 / Unipolarno desno
P126 AI2 karakteristična krivulja x1
–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)
P127 AI2 karakteristična krivulja y1
–100 – 0 – +100 %
(–nmaks – 0 – +nmaks / 0 – Imaks)
P128 AI2 karakteristična krivulja x2
–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
121
5
I
Zagon
Pregled parametrov
0
–100 – 0 – +100 %
(–nmaks – 0 – +nmaks / 0 – Imaks)
P127 AI2 karakteristična krivulja y1
P13x / 14x Skupina parametrov 13. / 14. Rampe števila vrtljajev 1 / 2
P130 / P140 Rampa t11 / t21 narašča
0 – 2 – 2000 s
P131 / P141 Rampa t11 / t21 pada
0 – 2 – 2000 s
P134 / P144 rampa t12 / t22 narašča = pada
0 – 10 – 2000 s
P135 / P145 S vzorec t12 / t22
0/1/2/3
P136 / P146 Zaustavitvena rampa t13 / t23 narašča = pada
0 – 2 – 20 s
P139 / P149 Nadzor rampe 1 / 2
Da / Ne
P15x Skupina parametrov 15. Funkcija potenciometra motorja
P150 Rampa t3 narašča = pada
0,2 – 20 – 50 s
P152 Shranjevanje zadnje nastavljene vrednosti
Off / Izključeno
P16x / P17x Skupina parametrov 16. / 17. Stalno nastavljene
vrednosti 1 / 2
P160 / P170 Notranja nastavljena vrednost n11 / n21
–5000 – 150 – 5000 1/min
P161 / P171 Notranja nastavljena vrednost n12 / n22
–5000 – 750 – 5000 1/min
P162 / P172 Notranja nastavljena vrednost n13 / n23
–5000 – 1500 – 5000 1/min
P163 / P173 n11 / n21 PI krmilnik
0 – 3 – 100 %
P164 / P174 n12 / n22 PI krmilnik
0 – 15 – 100 %.
P165 / P175 n13 / n23 PI krmilnik
0 – 30 – 100 %
P2xx Skupina parametrov 2.. Parametri krmilnika
P25x Skupina parametrov 25. PI krmilnik
P250 PI krmilnik
0 / Izključen
P251 P-ojačanje
0 – 1 – 64
P252 I-del
0 – 1 – 2000 s
P3xx Skupina parametrov 3.. Parametri motorja
P30x / 31x Skupina parametrov 30. / 31. Omejitve 1 / 2
P300 / P310 Začetno/zaustavitveno število vrtljajev 1 / 2
0 – 150 1/min
P301 / P311 Najnižje število vrtljajev 1 / 2
0 – 15 – 5500 1/min
P302 / P312 Najvišje število vrtljajev 1 / 2
0 – 1500 – 5500 1/min
P303 / P313 Tokovna meja 1 / 2
0 – 150 % IN
P32x / P33x Skupina parametrov 32. / 33. Izravnava motorja 1 / 2
P320 / P330 Samodejna izravnava 1 / 2
On / Vključeno
P321 / P331 Boost 1 / 2
0 – 100 %
P322 / P332 IxR izravnava 1 / 2
0 – 100 %
P323 / P333 Čas namagnetenja 1 / 2
0–2s
P324 / P334 Kompenzacija zdrsa 1 / 2
0 – 500 1/min
P34x Skupina parametrov 34. Zaščita motorja
P340 / P342 Zaščita motorja 1 / 2
IZKL. / VKL. ASINHR.
P341 / P343 Vrsta hlajenja 1 / 2
VGRAJEN VENTILATOR
P345 / P346 Nadzor IN-UL
0,1 – 500 A
P4xx Skupina parametrov 4.. Referenčni signali
P40x Skupina parametrov 40. Referenčni signal števila vrtljajev
P400 Referenčna vrednost števila vrtljajev
0 – 750 – 5000 1/min
P401 Histereza
0 – 100 – 500 1/min
P402 Čas zakasnitve
0–1–9s
P403 Signal = "1"
0 / n < nref
P43x Skupina parametrov 43. Referenčni signal toka
P430 Referenčna vrednost toka
122
0 – 100 – 150 % IN
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Pregled parametrov
I
5
0
P431 Histereza
0 – 5 – 30 % IN
P432 Čas zakasnitve
0–1–9s
P433 Signal = "1"
0 / I < Iref
P44x Skupina parametrov 44. Signal Imaks
P440 Histereza
0 – 5 – 50 % IN
P441 Čas zakasnitve
0–1–9s
P442 Signal = "1"
0 / I = Imaks
P45x Skupina parametrov 45. Referenčni signal PI krmilnika
P450 Trenutna vrednost reference PI
0,0 – 100,0 %
P451 Signal = "1"
1 / Trenutna vrednost PI > ref. PI
P5xx Skupina parametrov 5.. Nadzorne funkcije
P50x Skupina parametrov 50. Nadzor števila vrtljajev 1 / 2
P500 / P502 Nadzor števila vrtljajev 1 / 2
Off / Izključeno (do firmware
verzije x.10)
On / za motor / regenerativno
delovanje
P501 / P503 Čas zakasnitve 1 / 2
0 – 1 – 10 s
P54x Skupina parametrov 54. Nadzor gonila / motorja
P540 Odziv na vibracije pogona / opozorilo
Prikaz napake
P541 Odziv na vibracije pogona / napaka
Hitra zaustavitev / opozorilo
P542 Odziv na staranje olja / opozorilo
Prikaz napake
P543 Odziv na staranje olja / napaka
Prikaz napake
P544 Staranje olja / previsoka temperatura
Prikaz napake
P545 Staranje olja / sporočilo o pripravljenosti
Prikaz napake
P549 Odziv na obrabo zavor
Prikaz napake
P56x Skupina parametrov 56. Tokovna omejitev za Ex-e motor
P560 Tokovna meja za Ex-e motor
Vklop / Izklop
P561 Frekvenca A
0 – 5 – 60 Hz
P562 Tokovna meja A
0 – 50 – 150 %
P563 Frekvenca B
0 – 10 – 104 Hz
P564 Tokovna meja B
0 – 80 – 200 %
P565 Frekvenca C
0 – 25 – 104 Hz
P566 Tokovna meja C
0 – 100 – 200 %
P567 Frekvenca D
0 – 50 – 104 Hz
P568 Tokovna meja D
0 – 100 – 200 %
P57x Skupina parametrov 57. Zaščita motorja
P570 Frekvenca E
0 – 87 – 104 Hz
P571 Tokovna meja E
0 – 100 – 200 %
P6xx Skupina parametrov 6.. Razporeditev priključkov
P60x Skupina parametrov 60. Binarni vhodi
P601 Binarni vhod DI02
Levo / zaustavitev
P602 Binarni vhod DI03
Sprostitev
P603 Binarni vhod DI04
n11 / n21
P604 Binarni vhod DI05
n12 / n22
P608 Binarni vhod DI050
Reset napake
P61x Skupina parametrov 61. Binarni vhodi opcije
P610 Binarni vhod DI10
Brez funkcije
P611 Binarni vhod DI11
Brez funkcije
P612 Binarni vhod DI12
Brez funkcije
P613 Binarni vhod DI13
Brez funkcije
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
123
5
I
Zagon
Pregled parametrov
0
P614 Binarni vhod DI14
Brez funkcije
P615 Binarni vhod DI15
Brez funkcije
P616 Binarni vhod DI16
Brez funkcije
P62x Skupina parametrov 62. Binarni izhodi osnovne enote
P620 Binarni izhod DO01
/MOTNJA
P621 Binarni izhod DO02
SPROŠČENA ZAVORA
P622 Binarni izhod DO03
PRIPRAVLJEN
P63x Skupina parametrov 63. Binarni izhodi DO
P630 Navidezni binarni izhodi
P64x Skupina parametrov 64. Analogni izhodi AO1 (opcija)
P640 Analogni izhod AO1
0 / Brez funkcije
P641 Referenca AO1
0 / 3000 1/min, 100 Hz, 150 %
P642 Način delovanja AO1
0 / Brez funkcije
P646 AO1 karakteristična krivulja x1
–100 – 0 – +100 %
P647 AO1 karakteristična krivulja y1
–100 – +100 %
P648 AO1 karakteristična krivulja x2
–100 – 0 – +100 %
P649 AO1 karakteristična krivulja y2
–100 – +100 %
P7xx Skupina parametrov 7.. Krmilne funkcije
P70x Skupina parametrov 70. Način delovanja 1 / 2
P700 / P701 Način delovanja 1 / 2
21 / V/f karakteristična krivulja
P71x Skupina parametrov 71. Tok mirovanja 1 / 2
P710 / P711 Tok mirovanja 1 / 2
0 – 50 % Imot
P72x Skupina parametrov 72. Funkcija zaustavitve nastavljene
vrednosti 1 / 2
P720 / P723 Funkcija zaustavitve nastavljene vrednosti 1 / 2
Off / Izključeno
P721 / P724 Nastavljena vrednost zaustavitve 1 / 2
0 – 30 – 500 1/min
P722 / 725 Offset zagona 1 / 2
0 – 30 – 500 1/min
P73x Skupina parametrov 73. Funkcija zavore 1 / 2
P731 / P734 Čas sprostitve zavore 1 / 2
0–2s
P732 / P735 Reakcijski čas zavore 1 / 2
0–2s
P74x Skupina parametrov 74. Preskok števila vrtljajev
P740 / P742 Sredina preskoka 1 / 2
0 – 1500 – 5000 1/min
P741 / P743 Širina preskoka 1 / 2
0 – 300 1/min
P75x Skupina parametrov 75. Funkcija master/slave
P750 Pomožna nastavljena vrednost
0: MASTER-SLAVE OFF
P751 Normiranje pomožne nastavljene vrednosti
–10 – 0 – 1 – 10
P76x Skupina parametrov 76. Ročno upravljanje
P760 Zapora tipk RUN/STOP
Off / Izključeno
P77x Skupina parametrov 77. Funkcija: varčevanje energije
P770 Funkcija: varčevanje energije
Off / Izključeno
P8xx Skupina parametrov 8.. Funkcije enote
P80x Skupina parametrov 80. Setup
P800 Kratki meni (samo FBG11B)
Short
P801 Jezik na DBG60B
P802 Tovarniška nastavitev
124
No / Ne
P803 Zapora parametrov
Off / Izključeno
P804 Reset statističnih podatkov
Brez odziva
P805 Nazivna omrežna napetost
50 – 500 V
P806 Kopiranje DBG v MOVITRAC® B
Da / Ne
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zagon
Pregled parametrov
I
5
0
P807 Kopiranje MOVITRAC® B v DBG
Da / Ne
P808 Izhod pomožne napetosti 24VIO
1 / Vključeno: 24 V je vključena
P809 Sprostitev IPOS
P81x Skupina parametrov 81. Serijska komunikacija
P810 Naslov RS485
0 – 99
P811 Naslov skupine RS485
100 – 199
P812 Interval prekinitve RS485
0 – 650 s
P819 Interval prekinitve fieldbus
P82x Skupina parametrov 82. Zavorno delovanje 1 / 2
P820 / P821 4-kvadrantno delovanje 1 / 2
On / Vključeno
P83x Skupina parametrov 83. Odzivi ob napaki
P830 Odziv sponke "Zunanja napaka"
4 / Hitra zaustavitev / napaka
(zaustavitev z zaporo)
P833 Odziv na prekinitev RS485
7 / Hitra zaustavitev / opozorilo
P836 Odziv na prekinitev SBus
7 / Hitra zaustavitev / opozorilo
P84x Skupina parametrov 84. Odziv ob resetu
P840 Ročni reset
Ne
P841 Samodejni reset
Izključeno
P842 Čas ponovnega zagona
1 – 3 – 30 s
P85x Skupina parametrov 85. Normiranje trenutne vrednosti števila vrtljajev
P850 Števec normirnega faktorja
1 – 65535
P851 Imenovalec normirnega faktorja
1 – 65535
P852 Uporabniška enota
1/min
P853 Normirano število vrtljajev FBG
P86x Skupina parametrov 86. Modulacija 1 / 2
P860 / P861 Frekvenca PŠM 1 / 2
4 kHz
P862 / P863 PŠM, stalna 1 / 2
Off / Izključeno
P87x Skupina parametrov 87. Nastavitev parametrov podatkov
procesa
P870 Opis nastavljene vrednosti PO1
Krmilna beseda 1
P871 Opis nastavljene vrednosti PO2
Število vrtljajev
P872 Opis nastavljene vrednosti PO3
Brez funkcije
P873 Opis trenutne vrednosti PI1
STATUS WORD 1
P874 Opis trenutne vrednosti PI2
SPEED
P875 Opis trenutne vrednosti PI3
OUTPUT CURRENT
P876 Sprostitev podatkov PO
Yes / Da
P88x Skupina parametrov 88. Serijska komunikacija SBus
P880 Protokol SBus
0 / MoviLink
P881 Naslov SBus
0 – 63
P882 SBus naslov skupine
0 – 63
P883 SBus interval prekinitve 1
0 – 650 s
P884 SBus hitrost prenosa
500 / 500 kbit/s
P886 Naslov CANopen
1 – 2 – 127
P9xx Skupina parametrov 9.. Parametri IPOS
P938 Hitrost, task 1
0 –9
P939 Hitrost, task 2
0 –9
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
125
Delovanje
Shranjevanje podatkov
6
6
Delovanje
6.1
Shranjevanje podatkov
6.1.1
Shranjevanje podatkov z enoto FBG11B
S tipkovnico FBG11B lahko shranite parametre iz enote MOVITRAC® B v tipkovnico ali
jih iz tipkovnice prenesete v enoto MOVITRAC® B.
Preverite, če se je v pretvornik kopiral želen nabor podatkov.
Shranjevanje podatkov z enoto FBG11B
Nivo 1
Nivo 3
Nivo 2
Enter
Začetek
nalaganja
Izbira shranjevanja
podatkov
out Enter
Enter
Parametri iz
FBG11B MOVITRAC® B : prikaz d.d.
Enter
Začetek
shranjevanja
Enter
Parametri iz
MOVITRAC® B FBG11B : prikaz U.U.
25352587
®
Po kopiranju podatkov je enota MOVITRAC B blokirana. Blokirano stanje se prepozna
na prikazovalniku stanja, kjer utripa napis STOP. Hkrati počasi, v rumeni barvi utripa
svetleča dioda stanja.
Blokado lahko odpravite z naslednjimi ukrepi:
6.1.2
•
Pritisnite tipko RUN na tipkovnici FBG11B.
•
Izklopite omrežno napetost, počakajte 10 sekund in nato ponovno vklopite omrežno
napetost.
Shranjevanje podatkov z enoto DBG60B
Komplet parametrov kopirajte iz enote MOVITRAC® B v tipkovnico DBG60B. Na voljo
imate naslednje možnosti:
126
•
V priročnem meniju izberite točko "COPY TO DBG". Izbiro potrdite s tipko OK.
Komplet parametrov se kopira iz enote MOVITRAC® B v tipkovnico DBG60B.
•
V priročnem meniju izberite "PARAMETER MODE". Izberite parameter P807
Kopiranje MOVITRAC® B → DBG. Komplet parametrov se kopira iz enote
MOVITRAC® B v tipkovnico DBG60B.
•
Pritisnite tipko RUN na tipkovnici FB11B ali DBG60B oz. izklopite in ponovno vklopite
enoto.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Delovanje
Shranjevanje podatkov
6.1.3
6
Shranjevanje podatkov z enoto UBP11A
Komplet parametrov kopirajte iz enote MOVITRAC® B v modul parametrov UBP11A.
V ta namen pritisnite tipko v spodnjem delu modula, ki jo lahko dosežete samo s koničastim predmetom.
Ko podatke ponovno prenesete v pretvornik, pritisnite tipko <puščica navzgor> na
modulu parametrov UBP11A.
Pritisnite tipko RUN na tipkovnici FBG11B ali DBG60B oz. izklopite in ponovno vklopite
enoto.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
127
Delovanje
Shranjevanje podatkov
6
6.1.4
Shranjevanje podatkov z MOVITOOLS® MotionStudio
Če želite s pomočjo programa MOVITOOLS® MotionStudio prenesti podatke v frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B, je potrebna ponovna sprostitev pretvornika po
naslednjem postopku:
•
Izberite enoto v omrežju
•
Z desno miškino tipko odprite priročni meni.
•
Izberite meni [RUN/STOP via software keypad] [1]
•
V tem meniju izberite možnost [RUN] [2]
Pretvornik lahko ponovno sprostite tudi tako, da ga izklopite in ponovno vklopite oz. pritisnete tipko <RUN> na tipkovnici FBG11B.
[1]
[2]
421623307
128
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Delovanje
Prikazi stanja
6.2
Prikazi stanja
6.2.1
Osnovna enota / tipkovnica FBG11B
6
Spodaj so predstavljeni prikazi stanja na enoti:
Stanje
Prikaz (opcijsko s tipkovnico FBG11B)
Koda utripanja LED stanja na
osnovni enoti
Stanje enote (visok
bajt v besedi
stanja 1)
"SPROSTITEV"
Število vrtljajev
Zelena, stalno sveti
4
"SPROSTITEV" tokovne
omejitve
Utripajoče število vrtljajev
Zelena, hitro utripa
"TOK MIROVANJA"
dc
Zelena, počasi utripa
3
"NI SPROSTITVE"
Stop
Rumena, stalno sveti
2
"TOVARNIŠKA NASTAVITEV"
SEt
Rumena, hitro utripa
8
"ZAPORA KRMILNIKA"
oFF
Rumena, hitro utripa
1
"24 V delovanje"
24U utripa
Rumena, počasi utripa
0
"VARNOSTNA
ZAUSTAVITEV"1)
U utripa oz. 24U utripa
Rumena, počasi utripa
17
Vključeno FBG ročno delovanje oz. pretvornik je bil
zaustavljen s tipko STOP
Utripa piktogram za FBG
ročno delovanje oz. "Stop"
Rumena, dolgo sveti, kratek
izklop
Prekinitev
Napaki 43 / 47
Zeleno / rumena, utripa
Kopiranje
Napaka 97
Rdeče / rumena, utripa
Sistemska napaka
Napake 10 / 17 – 24 / 25 /
Rdeča, stalno sveti
32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94
Prenapetost / izpad fazne
napetosti
Napaka 4 / 6 / 7
Rdeča, počasi utripa
Preobremenitev
Napake 1 / 3 / 11 / 44 / 84
Rdeča, hitro utripa
Nadzor
Napake 8 / 26 / 34 / 81 / 82
Rdeča, 2 x utripne
Zaščita motorja
Napaki 31 / 84
Rdeča, 3 x utripne
1) "U" utripa (stanje 17) pri delovanju z omrežno napetostjo, "24U" utripa (stanje 0) pri delovanju s pomožno napetostjo.
Shranjevanje kompleta parametrov v FBG11B → prikaz u. u.
Shranjevanje kompleta parametrov v enoto → prikaz d. d.
•
OPOZORILO! Nepravilna razlaga vključenega prikaza U = "Safe stop" (varnostna
zaustavitev)
Smrt ali težje telesne poškodbe.
– Prikaz U = "Safe stop" (varnostna zaustavitev) ni varnosten in ga ne smete uporabljati v varnostne namene.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
129
Delovanje
Prikazi stanja
6
Vzroki za zaporo
krmilnika (OFF)
6.2.2
Možni vzroki za zaporo krmilnika (OFF) so:
•
Binarna vhodna sponka je programirana na zaporo krmilnika in je aktivna.
•
Zapora krmilnika z ročnim načinom prek osebnega računalnika s programom
MOVITOOLS® MotionStudio.
•
Začasna zapora krmilnika: Se sproži, če sprememba parametra P100 Izvor nastavljene vrednosti povzroči neposredno sprostitev. Začasna zapora krmilnika se sproži
takoj, ko se signal za sprostitev prvič ponastavi.
•
Zapora krmilnika je nastavljena z IPOS® krmilno besedo H484.
Stanje binarnih vhodov / binarnih izhodov
V meniju parametrov so za prikaz na voljo naslednji parametri:
•
P039 Binarni vhodi osnovne enote
•
P048 Binarni vhodi opcije
•
P059 Binarni izhodi
Prikaz stanja je v binarni obliki. Vsakemu binarnemu vhodu ali izhodu sta dodeljena po
2 segmenta, ki ležita drug nad drugim, navpično nad 7-segmentnim prikazom. Zgornji
segment sveti, če je binarni vhod oz. izhod nastavljen; spodnji segment pa sveti, če
binarni vhod oz. izhod ni nastavljen. Oba desna 7-segmentna prikaza prikazujeta, če je
aktiven P039 (di = binarni vhodi osnovne enote), P048 (dI = binarni vhodi opcije) ali
P059 (do = binarni izhodi).
1
0
DI05
DI04
DI03
DI02
DI01
DI00
1
0
DI16
DI15
DI14
DI13
DI12
DI11
DI10
1
0
DO03
DO02
DO01
1761603083
Če ni na voljo nobena enota FIO21B z binarnimi vhodi, se na zaslonu prikaže dl - - -.
130
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Delovanje
Povratne kode (return codes) (r-19 – r-38)
6.3
6
Povratne kode (return codes) (r-19 – r-38)
Povratne kode (return codes) pri vnosu/spreminjanju parametra enote v FBG11B:
Št.
Oznaka
Pomen
18
Only read access
Parametra ni možno spremeniti
19
Parameter lock activated
Spreminjanje parametrov ni možno
20
Factory setting in progress
Spreminjanje parametrov ni možno
23
Option card missing
Manjka opcijska kartica, ki je potrebna za funkcijo
27
Option card missing
Manjka opcijska kartica, ki je potrebna za funkcijo
28
Controller inhibit required
Potrebna je zapora krmilnika
29
Invalid value for parameter
•
•
32
Enabled
Funkcije v stanju SPROSTITEV ni možno zagnati
34
Error in sequence
•
•
38
FBG11B incorrect data set
Shranjen nabor podatkov ne ustreza napravi
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Nedovoljena vrednost parametra
Izbira FBG ročnega delovanja ni dovoljena, ker je
vključen ročni način prek osebnega računalnika.
Napaka pri shranjevanju v FBG11B
Zagon s FBG se ni izvedel. Izvedite zagon s programom MotionStudio oz. izberite nov motor.
131
Delovanje
Tipkovnica DBG60B
6
6.4
Tipkovnica DBG60B
6.4.1
Osnovni prikazi
0.00rpm
0.000Amp
CONTR. INHIBIT
Prikaz pri /CONTROLLER INHIBIT" = "0".
0.00rpm
0.000Amp
NO ENABLE
Prikaz pri nesproščenem pretvorniku ("ENABLE/STOP" = "0").
950.00rpm
0.990Amp
ENABLE (VFC)
Prikaz pri sproščenem pretvorniku.
NOTE 6:
VALUE TOO HIGH
(DEL)=Quit
ERROR
STARTUP
132
9
Sporočilo
Prikaz napak
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Delovanje
Tipkovnica DBG60B
6.4.2
6
Sporočila
Sporočila na tipkovnici DBG60B (dolga približno 2 s) ali v MOVITOOLS® MotionStudio/SHELL (potrditvena sporočila):
Št.
Besedilo na DBG60B/
v SHELL
Opis
1
ILLEGAL INDEX
Preko vmesnika naslovljen indeks ni na voljo.
•
•
•
Poskus izvajanja neizvedljive funkcije.
Izbrana je bila napačna komunikacijska storitev.
Izbrano je ročno upravljanje prek nedovoljenega vmesnika
(npr. fieldbus).
2
NOT IMPLEMENT.
3
READY ONLY VALUE
Poskus spremembe vrednosti, označene samo za branje.
4
PARAM. INHIBITED
Zapora parametra P803 = "ON"; parametra ni možno spremeniti.
5
SETUP ACTIVE
Poskus spreminjanja parametrov med nastavljanjem tovarniških
nastavitev.
6
VALUE TOO HIGH
Poskus vnosa prevelike vrednosti.
7
VALUE TOO LOW
Poskus vnosa premajhne vrednosti.
8
REQ. CARD MISSING
Manjka opcijska kartica, ki je potrebna za izbrano funkcijo.
10
ONLY VIA ST1
Ročno upravljanje mora biti zaključeno prek X13:ST11/ST12 (RS485).
11
ONLY TERMINAL
Ročno upravljanje mora biti zaključeno prek TERMINALA (DBG60B ali
UWS21B).
12
NO ACCESS
Zavrnjen dostop do izbranih parametrov.
13
CTRL. INHIBIT
MISSING
Za izbrano funkcijo nastavite sponko DIØØ "/Controller inhibit" = "0".
14
INVALID VALUE
Poskus vnosa neveljavne vrednosti.
16
PARAM. NOT SAVED
Prekoračen EEPROM pomnilnik – npr. zaradi cikličnih zapisov. Parameter
ni varno shranjen v EEPROM – v primeru izklopa omrežne napetosti.
17
INVERTER ENABLED
-
--
•
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
•
Parameter, ki ga je potrebno spremeniti, se lahko nastavi samo
v stanju "CONTROLLER INHIBIT" (ZAPORA KRMILNIKA).
Med sproščenim delovanjem je prišlo do poskusa spremembe v ročni
način delovanja.
133
Delovanje
Tipkovnica DBG60B
6
6.4.3
Funkcije tipkovnice DBG60B
Razporeditev tipk
na DBG60B
[1]
[2]
[3]
[12]
[4]
[11]
[10]
[5]
[6]
[9]
[7]
[8]
247460747
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
Kopiranje
s tipkovnico
DBG60B
134
Tipka STOP
Tipka ↑
Tipka RUN
Tipka OK
Priročna tipka
Tipka ↓
Tipka .
Tipka ±
Tipke 0 – 9
Tipka ↔
Tipka za jezik
Tipka DEL
Stop
Puščica gor, premik navzgor v naslednjo točko menija
Start
OK, potrditev vnosa
Vključitev priročnega menija
Puščica dol, premik navzdol v naslednjo točko menija
Decimalna vejica
Sprememba predznaka
Številke 0 – 9
Menjava menija
Izbira jezika
Izbris zadnjega vnosa
S tipkovnico DBG60B lahko kopirate celotne komplete parametrov iz ene enote
MOVITRAC® B v ostale enote MOVITRAC® B. Potek postopka:
•
V priročnem meniju izberite točko "COPY TO DBG". Izbiro potrdite s tipko OK.
•
Po končanem kopiranju priključite tipkovnico na drug pretvornik.
•
V priročnem meniju izberite točko "COPY TO MC07B". Izbiro potrdite s tipko OK.
•
Po kopiranju pritisnite tipko RUN.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Delovanje
Tipkovnica DBG60B
Način parametrov
DBG60B
6
Pri nastavitvi parametrov v načinu "PARAMETER MODE" upoštevajte naslednje
postopke:
1. Priročni meni vključite s pritiskom na priročno tipko.
Prva točka menija je "PARAMETER MODE".
PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
2. Za začetek načina PARAMETER MODE pritisnite tipko
OK. Prikaže se prvi parameter P000 "SPEED". S tipko
↑ ali ↓ izberite glavne skupine parametrov 0 do 9.
P 000
SPEED
3. S tipko ↑ ali ↓ izberite želeno glavno skupino parametrov. Utripajoč kurzor se postavi pod številko glavne
skupine parametrov.
P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS
4. S tipko OK izberite podskupino parametrov v želeni
glavni skupini parametrov. Utripajoč kurzor se premakne za eno mesto v desno.
P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS
5. S tipko ↑ ali ↓ izberite želeno podskupino parametrov.
Utripajoč kurzor se postavi pod številko podskupine
parametrov.
\ 13. SPEED
RAMPS 1
6. S tipko OK vključite izbran parameter v podskupini
parametrov. Utripajoč kurzor se premakne za eno
mesto v desno.
\ 13. SPEED
RAMPS 1
7. S tipko ↑ ali ↓ izberite želeni parameter. Utripajoč
kurzor se postavi pod 3. številko parametra.
\ 132
T11 UP CCW
rpm
+0.0
CONTR. INHIBIT
CONTROLLER INHIBIT
CONTR. INHIBIT
CONTROLLER INHIBIT
CONTR. INHIBIT
s
+0.13
CONTR. INHIBIT
8. S pritiskom na tipko OK vključite način za nastavitev
izbranega parametra. Utripajoč kurzor se postavi pod
vrednost parametra.
\ 132
T11 UP CCW
+0.13_
CONTR. INHIBIT
s
9. S tipko ↑ ali ↓ nastavite želeno vrednost parametra.
\ 132
T11 UP CCW
+0.20_
CONTR. INHIBIT
s
\ 132
T11 UP CCW
s
10. Nastavitev potrdite s tipko OK, način za nastavitev pa
zapustite s ponovnim pritiskom na tipko ↔. Utripajoč
kurzor se ponovno postavi pod 3. številko parametra.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
+0.20
CONTR. INHIBIT
135
Delovanje
Tipkovnica DBG60B
6
11. S tipko ↑ ali ↓ izberite drug parameter oz. pritisnite
tipko DEL za povratek v meni podskupine parametrov.
\ 13. SPEED
RAMPS 1
CONTR. INHIBIT
Parameter
wake up
12. S tipko ↑ ali ↓ izberite drugo podskupino parametrov
oz. pritisnite tipko DEL za povratek v meni glavne skupine parametrov.
P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS
13. S priročno tipko se vrnete nazaj v priročni meni.
PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
CONTR. INHIBIT
Parameter wake up se prikaže na zaslonu ob vklopu tipkovnice DBG60B. Tovarniška
nastavitev za parameter wake up je osnovno okno. Parameter wake up lahko izberete
sami. Uporabite lahko naslednje možnosti:
•
Parameter (→ Parameter mode)
•
Parameter iz uporabniškega menija (→ User menu)
•
Osnovni prikaz
Postopek shranjevanja parametra wake up:
136
•
V načinu Parameter mode najprej izberite želen parameter.
•
V priročnem meniju izberite "XXXX INITIAL PARAM". Izbrani parameter wake up je
vpisan na mesta "XXXX". Izbiro potrdite s tipko OK.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Servis / seznam napak
Informacije o napravi
7
7
Servis / seznam napak
7.1
Informacije o napravi
7.1.1
Pomnilnik napak
Pretvornik shrani sporočilo o napaki v pomnilnik napak P080. Novo napako shrani šele
po potrditvi sporočila o napaki. Na lokalni krmilni enoti je prikazana zadnja napaka.
V primeru dvojne napake je vrednost, ki je shranjena v P080, različna od vrednosti, ki je
prikazana na zaslonu krmilne enote. Primer pojava dvojne napake je: F07 Prenapetost
vmesnega tokokroga, ki ji sledi F34 Prekinitev rampe.
V pretvorniku se ob pojavu motnje shranijo naslednje informacije:
7.1.2
•
Napaka, ki se je pojavila
•
Stanje binarnih vhodov / binarnih izhodov
•
Stanje delovanja pretvornika
•
Stanje pretvornika
•
Temperatura hladilnika
•
Število vrtljajev
•
Izhodni tok
•
Delovni tok
•
Obremenjenost enote
•
Napetost vmesnega tokokroga
Odzivi z izklopom
Glede na vrsto motnje obstajajo 3 različni odzivi z izklopom:
Takojšnja zaustavitev / napaka (takojšen izklop z zaporo)
Ta odziv ob napaki povzroči takojšnjo zaporo končne stopnje z istočasnim krmiljenjem
izhoda zavore, tako da se vključi prisotna zavora. Pretvornik nastavi "Sporočilo
o napaki" in prekliče "Sporočilo o pripravljenosti".
To stanje lahko ponovno zapustite samo z eksplicitnim resetom napake.
Hitra zaustavitev / napaka (zaustavitev z zaporo)
Ta odziv ob napaki povzroči zaustavitev z nastavljeno zaustavitveno rampo (P136 /
P146). Ta zaustavitev ob napaki se časovno nadzira. Če pogon v času nastavljenega
časovnega intervala ne doseže začetnega/zaustavitvenega števila vrtljajev, se preklopi
v stanje napak, končna stopnja se blokira, vključi se prisotna zavora. Generira se sporočilo o napaki F34 Prekinitev rampe. Prvotno sporočilo o napaki se prepiše. Ko pogon
doseže začetno/zaustavitveno število vrtljajev, se preklopi v stanje napak, zavora se
vključi, končna stopnja se blokira. Nastavi se "sporočilo o napaki" in prekliče se "sporočilo o pripravljenosti".
To stanje lahko ponovno zapustite samo z eksplicitnim resetom napake
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
137
Servis / seznam napak
Seznam napak (F00 – F113)
7
Hitra zaustavitev / opozorilo (zaustavitev brez zapore)
Odziv na napako ustreza parametru "Hitra zaustavitev/napaka". Pri tem pretvornik ne
prekliče sporočila o pripravljenosti, temveč samo postavi izhod v stanje motnje.
Pri prekinitvi RS485 / SBus:
Če je pretvornik krmiljen prek komunikacijskega vmesnika (RS485 ali SBus) ter pride do
izključitve in vključitve omrežnega napajanja ali do reseta ob napaki, sprostitev nima
učinka, dokler pretvornik ne sprejme veljavnih podatkov prek vmesnika, ki se nadzira s
prekinitvijo. Sporočilo o napaki se samodejno ponastavi ob ponovni vzpostavitvi komunikacije.
7.1.3
Reset
Reset osnovne
enote
Ponastavitev (reset) sporočila o napaki:
•
Reset s tipkovnico
Potrditev in ponastavitev (reset) sporočila o napaki:
•
Reset prek vhodnih sponk z ustrezno kombinacijo binarnih vhodov. DIØØ je tovarniško nastavljen na Reset napake.
Ročni reset na krmilni plošči (tipka STOP/RESET).
Tipka STOP/RESET ima prioriteto pred sprostitvijo prek sponke ali prek vmesnika.
Po pojavu napake in programiranem odzivu na napako lahko izvedete reset s tipko
STOP/RESET. Po izvedenem resetu je pogon blokiran. Sprostite ga s tipko RUN.
Reset vmesnika
Potrditev in ponastavitev (reset) sporočila o napaki:
•
7.2
Seznam napak (F00 – F113)
Št.
Oznaka
Odziv
Možni vzroki
Ukrep
00
Ni napake
–
–
–
01
Prevelik tok
Takojšen izklop
z zaporo
•
Kratek stik na izhodu
•
Odpravite kratek stik
•
Izklop izhoda
•
Preklopite samo pri blokirani
končni stopnji
•
Prevelik motor
•
Priključite manjši motor
•
Okvara končne stopnje
•
Če napake ne morete ponastaviti,
pokličite servisno službo SEW.
•
Zemeljski stik na motorju
•
Zamenjajte motor
•
Zemeljski stik na pretvorniku
•
Zamenjajte MOVITRAC® B
•
Zemeljski stik na napeljavi
motorja
•
Odstranite zemeljski stik
•
Prevelik tok (glejte F01)
•
Glejte F01
03
04
138
Ročni reset v programu MOVITOOLS® MotionStudio / P840 Manual reset = YES ali
z gumbom reset v oknu stanja.
Zemeljski stik
Zavorni
prekinjalnik
Takojšen izklop
z zaporo
Takojšen izklop
z zaporo
•
Prevelika regenerativna moč
•
Podaljšajte rampe zaviranja
•
Prekinjen tokokrog zavornega
upora
•
Preverite napeljavo do zavornih
uporov
•
Kratek stik v tokokrogu
zavornega upora
•
Odpravite kratek stik
•
Previsoka upornost zavornega
upora
•
Preverite tehnične podatke
zavornega upora
•
Okvara zavornega prekinjalnika
•
Zamenjajte MOVITRAC® B
•
Zemeljski stik
•
Odstranite zemeljski stik
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Servis / seznam napak
Seznam napak (F00 – F113)
Št.
Oznaka
Odziv
Možni vzroki
Ukrep
06
Izpad fazne
napetosti
omrežja
Takojšen izklop
z zaporo (samo
pri 3-faznem
pretvorniku)
•
Izpad fazne napetosti
•
Preverite napeljavo omrežne
napetosti
•
Prenizka vrednost omrežne
napetosti
•
Preverite omrežno napetost
Prenapetost
v vmesnem
tokokrogu
Takojšen izklop
z zaporo
•
Napetost vmesnega tokokroga je
previsoka
•
•
Podaljšajte rampe zaviranja
Preverite napeljavo do zavornih
uporov
Preverite tehnične podatke
zavornega upora
07
•
•
08
Nadzor števila
vrtljajev
Takojšen izklop
z zaporo
Zemeljski stik
•
Odstranite zemeljski stik
Tokovni regulator deluje na nastavljeni meji; vzrok je lahko:
–
•
Mehanska preobremenitev
•
•
•
•
•
Izpad fazne napetosti v omrežju
•
Preverite faze omrežne napetosti
•
Izpad fazne napetosti motorja
•
Preverite motor in napeljavo
motorja
•
Preseženo najvišje število
vrtljajev za VFC načine delovanja
•
Zmanjšajte najvišje število
vrtljajev
Zmanjšajte obremenitev
Preverite tokovno omejitev
Podaljšajte rampe zaviranja
Povečajte nastavljen čas zaviranja P5011)
09
Zagon
Takojšen izklop
z zaporo
•
Pretvornik se še ni zagnal
•
Zaženite pretvornik
•
Izbran motor ni poznan
•
Izberite drug motor
10
IPOS-ILLOP
Zaustavitev
z zaporo
Samo z IPOS
•
Med izvajanjem programa je bil
uporabljen nepravilen ukaz
•
Preverite program
•
Med izvajanjem programa so se
pojavili nepravilni pogoji
•
Preverite potek programa
•
Pretvornik ne pozna funkcije / ni
uvedena
•
Uporabite drugo funkcijo
Termična preobremenitev
pretvornika
•
Zmanjšajte obremenitev in/ali
zagotovite ustrezno hlajenje.
Če je zavorni upor vgrajen v hladilnik: vgradite zunanji zavorni
upor
Motenje elektronike pretvornika,
morebiti zaradi vpliva EMC
•
11
Previsoka
temperatura
Zaustavitev
z zaporo
•
17
–
24
Sistemska
napaka
Takojšen izklop
z zaporo
•
25
EEPROM
•
•
Zaustavitev
z zaporo
•
Napaka pri dostopu do
EEPROM-a
•
•
Preverite ozemljitvene povezave
in oklope ter jih po potrebi
popravite
Pri ponovitvi napake pokličite
servisno službo SEW
Prikličite tovarniške nastavitve,
izvedite reset in ponovno nastavite parametre
Če se napaka ponovi, pokličite
servisno službo SEW
26
Zunanja
sponka
Programabilno
•
Prek programabilnega vhoda pre- •
berite zunanji signal o napaki
Odstranite vzrok napake,
po potrebi sponko ponovno
programirajte
31
Sproženje
tipala TF/TH
Zaustavitev brez
zapore
• Signal "Pripravljenost za
delovanje" se
ohrani
•
Prevroč motor, tipalo TF se je
sprožilo
Počakajte, da se motor ohladi,
ponastavite napako (reset)
•
Tipalo TF na motorju ni priklju•
čeno ali je nepravilno priključeno
Prekinjena povezava
MOVITRAC® B in TF z motorjem.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
•
•
7
Preverite priključke/povezavo
med MOVITRAC® B in TF.
139
Servis / seznam napak
Seznam napak (F00 – F113)
7
Št.
Oznaka
Odziv
Možni vzroki
32
Presežen IPOS
indeks
Zaustavitev
z zaporo
•
Kršenje osnovnih pravil programi- •
ranja je povzročilo notranjo
prekoračitev
Preverite in popravite uporabniški
program
34
Prekinitev
rampe
Takojšen izklop
z zaporo
•
Prekoračen je nastavljen čas
rampe
•
Podaljšajte čas rampe
•
Pretvornik pošlje sporočilo o
napaki F34, če odstranite sprostitev in pogon za določen čas
preseže čas rampe zaustavitve
t13.
•
Podaljšajte čas rampe
zaustavitve
•
Izbran je napačen način
delovanja
Odobreni načini:
• V/f, VFC, VFC dvigalo
Neodobreni načini:
• Funkcija hitrega zagona
• DC zavora
• Skupinsko delovanje
•
Nedovoljen komplet parametrov
•
Uporabite samo komplet
parametrov 1
•
Ex-e motorja ne zaženite
•
Zaženite Ex-e motor
•
Nepravilna nastavitev parametrov
frekvenčnih točk
•
•
Frekvenca A < frekvenca B
Frekvenca B < frekvenca C
•
Nepravilna nastavitev parametrov
tokovnih mej
•
•
Tokovna meja A < tokovna meja B
Tokovna meja B < tokovna meja C
•
Nedovoljen tip opcijske kartice
•
Uporabite pravilno opcijsko
kartico.
•
Nedovoljen izvor nastavljene
vrednosti, izvor krmilnega signala
ali način delovanja za opcijsko
kartico
•
Nastavite pravilen izvor nastavljene vrednosti
Nastavite pravilno vrednost
izvora krmilnega signala
Nastavite pravilen način
delovanja
Preverite parametra P120 in
P121
35
36
Način delovanja "Ex-e
zaščita"
Ni opcije
Takojšen izklop
z zaporo
Takojšen izklop
z zaporo
Ukrep
•
•
•
37
Sistemski
watchdog
Takojšen izklop
z zaporo
•
Manjka potrebna opcija
•
•
•
Preverite naslednje parametre:
P121 za FBG11B
P120 in P642 za FIO12B
•
Sprednji modul FIO21B se ne
napaja
•
Parameter P808 nastavite na
"Vključeno" oz. osnovno enoto
napajajte z zunanjo napetostjo
24 V
•
Napaka pri izvajanju sistemskega
programa
•
Preverite ozemljitvene povezave
in oklope ter jih po potrebi
popravite
Pri ponovitvi napake pokličite
servisno službo SEW
•
38
Sistemski
program
Takojšen izklop
z zaporo
•
Sistemska napaka
•
•
43
140
Prekinitev
RS485
Zaustavitev brez
zapore2)
Preverite ozemljitvene povezave
in oklope ter jih po potrebi
popravite
Pri ponovitvi napake pokličite
servisno službo SEW
•
Prekinjena komunikacija med
pretvornikom in osebnim računalnikom
•
Preverite povezavo med pretvornikom in osebnim računalnikom
•
Prekinjena komunikacija
z modulom FSE24B
•
•
Preverite napajalno napetost
Preverite parameter P808
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Servis / seznam napak
Seznam napak (F00 – F113)
Št.
Oznaka
Odziv
Možni vzroki
Ukrep
44
Obremenjenost enote
Takojšen izklop
z zaporo
•
Obremenjenost enote
(I × t vrednost) je previsoka
•
•
•
Zmanjšajte obremenitev izhoda
Podaljšajte čase ramp
Če točni podatki niso dosegljivi:
uporabite večji pretvornik.
45
Inicializacija
Takojšen izklop
z zaporo
•
Napaka inicializacije
•
Pokličite servisno službo SEW.
47
Prekinitev
sistemskega
vodila 1
Zaustavitev brez
zapore2)
•
Napaka v komunikaciji prek
sistemskega vodila
•
Preverite povezavo sistemskega
vodila
Preverite P808
Preverite napajalno napetost
modula FSE24B
Pri nameščenem modulu
FSE24B preverite komunikacijo
EtherCAT®
•
•
•
77
IPOS krmilna
beseda
Zaustavitev
z zaporo
•
Sistemska napaka
•
Pokličite servisno službo SEW.
80
Preverjanje
RAM-a
Takojšen izklop
•
Notranja napaka enote, okvara
RAM-a
•
Pokličite servisno službo SEW.
81
Začetni pogoj
Takojšen izklop
z zaporo
Samo v načinu delovanja
"VFC dvigalo":
Pretvornik v času namagnetenja ne
more zagotoviti dovolj visokega toka
za motor:
Nazivna moč motorja je premajhna glede na nazivno moč
pretvornika.
•
Preverite povezavo med
pretvornikom in motorjem
Preverite zagonske podatke in
po potrebi ponovite postopek
zagona
Premajhen prerez napeljave
motorja
•
Preverite prerez napeljave
motorja in ga po potrebi
povečajte
•
•
82
84
Prekinjen izhod
Zaščita motorja
Takojšen izklop
z zaporo
•
Samo v načinu delovanja
"VFC dvigalo":
•
Prekinjena 2 ali vsi fazni izhodi
•
Preverite povezavo med pretvornikom in motorjem
•
Nazivna moč motorja je premajhna glede na nazivno moč
pretvornika.
•
Preverite zagonske podatke in
po potrebi ponovite postopek
zagona
Zaustavitev
z zaporo
•
Motor je preobremenjen.
•
•
•
•
P345 / P346 Preverjanje nadzora
IN-UL
Zmanjšajte obremenitev
Podaljšajte čase ramp
Daljši premori
Pokličite servisno službo SEW.
94
EEPROM –
kontrolna vsota
Takojšen izklop
z zaporo
•
Okvarjen EEPROM
•
97
Napaka pri
kopiranju
Takojšen izklop
z zaporo
•
Med postopkom kopiranja je bil
modul parametrov izključen
Med postopkom kopiranja je
prišlo do izklopa/vklopa
Pred potrditvijo napake:
• Iz modula parametrov prenesite
tovarniške nastavitve ali celoten
zapis podatkov
•
98
CRC error flash Takojšen izklop
•
Notranja napaka enote, okvara
Flash pomnilnika
•
Enoto pošljite v popravilo
100
Vibracije/
opozorilo
Prikaz napake
•
Opozorilo tipala vibracij (glejte
navodila za uporabo "Diagnostična enota DUV10A")
•
Ugotovite vzrok vibracij; delovanje je možno, dokler se ne
pojavi F101
101
Napaka vibracij
Hitra zaustavitev
•
Tipalo vibracij sporoča napako
•
Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča, da takoj odpravite vzrok
vibracij
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
7
141
Servis / seznam napak
Seznam napak (F00 – F113)
7
Št.
Oznaka
Odziv
Možni vzroki
Ukrep
102
Staranje olja /
opozorilo
Prikaz napake
•
Opozorilo tipala staranja olja
•
Načrtujte menjavo olja
103
Staranje olja /
napaka
Prikaz napake
•
Tipalo staranja olja sporoča
napako
•
Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča, da takoj zamenjate olje
v gonilu
104
Staranje olja /
previsoka
temperatura
Prikaz napake
•
Tipalo staranja olja sporoča
previsoko temperaturo
•
•
Počakajte, da se olje ohladi
Preverite brezhibnost hlajenja
gonila
105
Staranje olja /
sporočilo o
pripravljenosti
Prikaz napake
•
Tipalo staranja olja ni pripravljeno
za delovanje
•
Preverite napajalno napetost
tipala staranja olja
Preverite tipalo staranja olja in ga
po potrebi zamenjajte
106
Obraba zavor
Prikaz napake
Obrabljena zavorna obloga
•
Zamenjajte zavorni disk (glejte
navodila za uporabo "Motorjev")
110
Ex-e zaščita
Zasilna zaustavitev •
Presežen čas trajanja delovanja
pod 5 Hz
•
•
Preverite načrtovanje
Skrajšajte trajanja delovanja pod
5 Hz
111
Napaka sistem- Ta številka napake signalizira v glavno enoto EtherCAT®
skega vodila
oz. fieldbus, da je prišlo do motenj v komunikaciji med
(SBus)
enoto FSE24B in pretvornikom MOVITRAC® B. Enota
MOVITRAC® B zazna napako 47.
•
Preverite vtični spojnik na
FSE24B
113
Prekinitev na
analognem
vhodu
•
Preverite ožičenje
116
Napaka aplikacijskega modula
Pod-napaka:
14: Napaka dajalnika
29: Doseženo končno stikalo
42: Napaka zamika
78: Doseženo programsko končno stikalo
Programabilno
•
•
Prekinitev na analognem
vhodu AI1
•
1) S spreminjanjem parametrov P500 / P502 in P501 / P503 nastavite nadzor števila vrtljajev. V primeru nastavitve prevelikega časa zakasnitve ni možna zanesljiva preprečitev začasnega znižanja števila vrtljajev pri dvigalih.
2) Reset ni potreben. Sporočilo o napaki izgine ob ponovni vzpostavitvi komunikacije.
142
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Servis / seznam napak
Servisna služba SEW, oddelek za elektroniko
7.3
Servisna služba SEW, oddelek za elektroniko
7.3.1
Hotline (strokovna podpora)
7
Na klicni številki Drive Service hotline so strokovnjaki podjetja SEW-EURODRIVE stalno
na razpolago (24 ur na dan, 365 dni na leto).
Na tipkovnici vašega telefona najprej vpišite številke +49 800 in zatem kombinacijo črk
SEWHELP. Pokličete lahko tudi številko +49 800 739 4357.
7.3.2
Pošiljanje v popravilo
Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na servisno službo podjetja SEW,
oddelek za elektroniko.
Pri posvetovanju s servisno službo podjetja SEW vedno posredujte številke stanja
enote. Servisna služba podjetja SEW vam tako lahko učinkoviteje pomaga.
Pri pošiljanju naprave v popravilo so potrebni naslednji podatki:
7.4
•
Serijska številka (glejte imensko tablico)
•
Oznaka tipa
•
Kratek opis aplikacije (uporaba, krmiljenje prek sponk ali serijsko)
•
Priključen motor (napetost motorja, priključitev v zvezdno ali trikotno vezavo)
•
Vrsta napake
•
Okoliščine
•
Predvidevanja
•
Vsi nenavadni dogodki, ki so se zgodili pred napako
Dolgotrajno skladiščenje
Pri dolgotrajnem skladiščenju vsaki 2 leti priklopite enoto na omrežno napetost za najmanj 5 minut. V nasprotnem primeru se zmanjša življenjska doba enote.
Postopek v primeru opuščenega vzdrževanja:
V pretvornikih so elektrolitski kondenzatorji, ki so v stanju brez napetosti podvrženi hitrejšemu efektu staranja. Ta efekt je lahko vzrok za poškodbo elektrolitskih kondenzatorjev,
ko se enota po daljšem času skladiščenja priklopi neposredno na omrežno napetost.
Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča, da v primeru opuščenega vzdrževanja počasi
višate omrežno napetost do največje vrednosti. Uporabite lahko npr. nastavljivi transformator, s pomočjo katerega nastavite napetost po priporočilu v spodnjem pregledu. Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča, da napetost za prvo stopnjo počasi (nekaj sekund)
višate od 0 V.
Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča naslednje stopnje napetosti:
400/500 V AC enote:
•
1. stopnja: 350 V AC za 15 minut
•
2. stopnja: 420 V AC za 15 minut
•
3. stopnja: 500 V AC za 1 uro
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
143
Servis / seznam napak
Odstranjevanje odpadkov
7
230 V AC enote:
•
1. stopnja: 170 V AC za 15 minut
•
2. stopnja: 200 V AC za 15 minut
•
3. stopnja: 240 V AC za 1 uro
Po tem postopku regeneracije se enota lahko takoj uporablja oz. se naprej dolgotrajno
skladišči z vzdrževanjem.
7.5
Odstranjevanje odpadkov
Upoštevajte trenutno veljavne državne predpise.
Posamezne sestavne dele odstranite ločeno v skladu s trenutno veljavnimi predpisi,
npr. kot:
144
•
Elektronske odpadke (tiskana vezja)
•
Plastiko
•
Pločevino
•
Baker
•
Aluminij.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
8
Tehnični podatki
8.1
Tehnični podatki osnovne enote
8.1.1
Oznaka CE, odobritev UL in znak C-Tick
kVA
i
f
n
8
P Hz
Oznaka CE
Frekvenčni pretvorniki MOVITRAC® B so izdelani v skladu s predpisi nizkonapetostne
direktive 2006/95/ES.
Frekvenčni pretvorniki MOVITRAC® B so namenjeni vgradnji po komponentah v stroje
in sisteme. Izdelani so v skladu z EMC standardom za izdelke EN 61800-3 Električni
pogoni s spremenljivim številom vrtljajev. Ob upoštevanju priloženih navodil za vgradnjo
izpolnjujejo zahteve označevanja celotnega sistema/stroja z oznako CE na osnovi EMC
direktive 2004/108/ES. Podrobni nasveti za pravilno napeljavo za zmanjšanje EMC
motenj so opisani v dokumentu "EMC pri uporabi pogonskih enot", ki ga je izdalo podjetje SEW-EURODRIVE.
Skladnost z razredoma mejne vrednosti C2 in C1 je bila potrjena na specifični testni
sestavi. Za dodatne informacije se lahko obrnete na zastopnike podjetja SEWEURODRIVE.
Oznaka CE na imenski tablici označuje skladnost z nizkonapetostno direktivo
2006/95/ES. Deklaracijo o skladnosti vam podjetje SEW-EURODRIVE lahko dostavi na
zahtevo.
UL odobritev / CSA / certifikat GOST-R / C-Tick
UL in cUL odobritvi (ZDA) sta izdani za naslednje enote MOVITRAC® B:
®
US
•
230 V / 1-fazna
•
230 V / 3-fazna
•
400/500 V / 3-fazna
LISTED
cUL odobritev je enakovredna odobritvi CSA.
Certifikat GOST-R (Rusija) je izdan za družino naprav MOVITRAC® B.
Znak C-Tick potrjuje skladnost z ACMA (Australian Communications and Media Authority).
Enote 1 × 230 V in 3 × 400 V so označene z znakom C-Tick.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
145
8
kVA
i
8.1.2
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
P Hz
Splošni tehnični podatki
Naslednji tehnični podatki veljajo za vse frekvenčne pretvornike MOVITRAC® B, neodvisno od velikosti in moči.
MOVITRAC® B
Vse velikosti
Odpornost na motnje
Skladna s standardom EN 61800-3
Sevanje motenj pri pravilni
napeljavi za zmanjšanje
EMC motenj
(na strani omrežja)
V skladu z razredom mejne vrednosti1)
• Velikosti 0 – 2: C2 brez dodatnih ukrepov
• Velikosti 0 – 5: C1 z ustreznimi filtri / ploščatimi feriti
C1/C2 po EN 61800-3
Uhajavi tok
> 3,5 mA
Temperatura okolice âok
(do 60 °C z nižanjem toka)
•
230 V, 0,25 – 2,2 kW (0,34 – 3,0 KM) / 400/500 V, 0,25 – 4,0 kW (0,34 – 5,4 KM)
S preobremenitveno zmogljivostjo (maks. 150 % IN za 60 s):
ID = 100 % IN / fPŠM = 4 kHz: -10 °C do +40 °C
Brez preobremenitvene zmogljivosti:
ID = 100 % IN / fPŠM = 4 kHz: -10 °C do +50 °C
ID = 100 % IN / fPŠM = 8 kHz: -10 °C do +40 °C
ID = 125 % IN / fPŠM = 4 kHz: -10 °C do +40 °C
•
3 × 230 V, 3,7 – 30 kW (5,0 – 40 KM) / 400/500 V, 5,5 – 75 kW (7,4 – 100 KM)
S preobremenitveno zmogljivostjo (maks. 150 % IN za 60 s):
ID = 100 % IN / fPŠM = 4 kHz: 0 °C do +40 °C
Brez preobremenitvene zmogljivosti:
ID = 100 % IN / fPŠM = 4 kHz: 0 °C do +50 °C
ID = 100 % IN / fPŠM = 8 kHz: 0 °C do +40 °C
ID = 125 % IN / fPŠM = 4 kHz: 0 °C do +40 °C
•
Montažna plošča pri "Cold Plate" < 70 °C
Znižanje zaradi temperature
okolice (znižanje toka)
2,5 % IN na K pri 40 °C do 50 °C
3 % IN na K pri 50 °C do 60 °C
Klimatski razred
EN 60721-3-3, razred 3K3
Temperatura skladiščenja
Temperatura med
transportom
-25 °C do +75 °C
-25 °C do +75 °C
Vrsta hlajenja
Samostojno hlajenje:
230 V: ≤ 0,75 kW (1,0 KM)
400/500 V: ≤ 1,1 kW (1,5 KM)
Zunanji ventilator:
230 V: ≥ 1,1 kW (1,5 KM)
400/500 V: ≥ 1,5 kW (3,0 KM)
(temperaturno krmiljen ventilator, vklopni prag: 45 °C)
Razred zaščite EN 60529
(NEMA 1)
Velikosti 0 – 3: IP20
Močnostni priključki za velikosti 4 – 5:
• IP00
• Z vgrajenim, serijsko priloženim zaščitnim pokrovom iz pleksi stekla in z nameščeno
skrčno cevjo (ni priložena): IP10
Način delovanja
Trajno delovanje
Kategorija prenapetostne
zaščite
III po standardu IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Odstopanje omrežne
napetosti
EN 50160: ±10 %
Stopnja onesnaževanja
2 po standardu IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Zaščita pred mehansko
aktivnimi snovmi
3S1
Zaščita pred kemično
aktivnimi snovmi
3C2
Razpredelnica se nadaljuje na naslednji strani.
146
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVITRAC® B
Vse velikosti
Nadmorska višina namestitve
Do h ≤ 1000 m (3281 ft) ni omejitev.
Pri h ≥ 1000 m (3281 ft) upoštevajte naslednje omejitve:
• Od 1000 m (3281 ft) do največ 4000 m (13120 ft):
– Zmanjšanje IN za 1 % na 100 m (328 ft)
• Od 2000 m (6562 ft) do največ 4000 m (13120 ft):
– Varna galvanska ločitev napajalnih in elektronskih priključkov od nadmorske
višine 2000 m dalje ni več zagotovljena. V ta namen so potrebni zunanji ukrepi
(IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)
– Vgraditi je potrebno napravo za prenapetostno zaščito za znižanje prenapetosti
s kategorije III na kategorijo II.
Dimenzioniranje
Po DIN ISO 276-v
Velikost 0:
omejitve za trajno obratovanje
s 125 % IN
•
•
•
Najvišja temperatura okolice âok: 40 °C
Ni montaže na tračnico / vgrajenega upora
Pri 1 × 230 V: predvidite omrežno dušilko ND
1) Za upoštevanje razreda mejne vrednosti je potrebno izvesti električno napeljavo v skladu s predpisi. Upoštevajte navodila za
napeljavo.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
147
8
kVA
i
8.1.3
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
P Hz
Tehnični podatki za MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC
Pregled za MOVITRAC® B
400 / 500 V
0XS
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
400/500 V / 3-fazna omrežna priključitev
Velikost
Moč kW / KM
148
0XS
0S
0L
2S
2
3
4
5
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
3,0 / 4,0
4,0 / 5,4
5,5 / 7,4
7,5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
37 / 50
45 / 60
55 / 74
75 / 100
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
i
f
n
8
P Hz
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 KM
Vse dimenzije so v mm (in).
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka (brez "varnostne zaustavitve")
0003-5A3-4-00
0004-5A3-4-00
828 515 2
828 516 0
1)
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 3 × 400 V AC)
Iomr
Iomr 125
3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
0,9 A AC
1,1 A AC
1,4 A AC
1,8 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
0,25 kW / 0,34 KM
0,37 kW / 0,50 KM
0,37 kW / 0,50 KM
0,55 kW / 0,74 KM
IN
IN 125
1,0 A AC
1,3 A AC
1,6 A AC
2,0 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,1 kVA
1,4 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
68 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
30 W
35 W
35 W
40 W
Naravna konvekcija / –
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm (2,15 in × 7,28 in × 6,437 in)
1,3 kg / 2,9 lb
1) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
149
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
P Hz
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 0S / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 kW / 0,74 / 1,0 / 1,5 / 2,0 KM
Vse dimenzije so v mm (in).
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
163.5 (6.437)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
80 (3.1)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka za standardno izvedbo (-00)
Številka izdelka za "varnostno zaustavitev" (-S01))
0005-5A3-4-x0
0008-5A3-4-x0
0011-5A3-4-x0
0015-5A3-4-x0
828 517 9
828 995 6
828 518 7
828 996 4
828 519 5
828 997 2
828 520 9
828 998 0
VHOD2)
Nazivna omrežna napetost
Uomr
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 3 × 400 V AC)
Iomr
Iomr 125
3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
1,8 A AC
2,3 A AC
2,2 A AC
2,6 A AC
2,8 A AC
3,5 A AC
3,6 A AC
4,5 A AC
IZHOD
3 × 0 – Uomr
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
IN
IN 125
2,0 A AC
2,5 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega
upora (4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
0,55 kW / 0,74 KM 0,75 kW / 1,0 KM
0,75 kW / 1,0 KM 1,1 kW / 1,5 KM
1,1 kW / 1,5 KM
1,5 kW / 2,0 KM
1,5 kW / 2,0 KM
2,2 kW / 3,0 KM
2,4 A AC
3,0 A AC
3,1 A AC
3,9 A AC
4,0 A AC
5,0 A AC
1,7 kVA
2,1 kVA
2,1 kVA
2,7 kVA
2,8 kVA
3,5 kVA
50 W
60 W
60 W
75 W
68 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
40 W
45 W
45 W
50 W
Naravna konvekcija
Zunanji ventilator / 12 m3/h
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment
privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 in × 7,28 in × 6,437 in)
1,5 kg / 3,3 lb
1) Enota tipa MC07B...-S0 se mora vedno napajati iz zunanjega napajalnika 24 V DC.
2) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
150
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
i
f
n
8
P Hz
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 0L / 2,2 / 3,0 / 4,0 kW / 3,0 / 4,0 / 5,4 KM
Vse dimenzije so v mm (in).
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka za standardno izvedbo (-00)
Številka izdelka za "varnostno zaustavitev" (-S01))
0022-5A3-4-x0
0030-5A3-4-x0
0040-5A3-4-x0
828 521 7
828 999 9
828 522 5
829 000 8
828 523 3
829 001 6
VHOD2)
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 380 – 500 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 3 × 400 V AC)
Iomr
Iomr 125
5,0 A AC
6,2 A AC
6,3 A AC
7,9 A AC
8,6 A AC
10,7 A AC
2,2 kW / 3,0 KM
3,0 kW / 4,0 KM
3,0 kW / 4,0 KM
4,0 kW / 5,4 KM
4,0 kW / 5,4 KM
5,5 kW / 7,4 KM
IZHOD
3 × 0 – Uomr
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
IN
IN 125
5,5 A AC
6,9 A AC
7,0 A AC
8,8 A AC
9,5 A AC
11,9 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
3,8 kVA
4,8 kVA
4,8 kVA
6,1 kVA
6,6 kVA
8,2 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega
upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
68 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
95 W
120 W
Naravna konvekcija
125 W
180 W
Zunanji ventilator /
18 m3/h
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
80 W
95 W
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 in × 10,77 in × 6,437 in)
2,1 kg / 4,6 lb
1) Enota tipa MC07B...-S0 se mora vedno napajati iz zunanjega napajalnika 24 V DC.
2) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
151
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
P Hz
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 2S / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 KM
238 (9.37) *
105 (4.13)
234 (9.21)
325 (12.8)
335 (13.2)
70 (2.8)
7 (0.3)
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka (vgrajena "varnostna zaustavitev")
0055-5A3-4-00
0075-5A3-4-00
828 524 1
828 526 8
VHOD1)
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 380 – 500 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 3 × 400 V AC)
Iomr
Iomr 125
11,3 A AC
14,1 A AC
14,4 A AC
18,0 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
5,5 kW / 7,4 KM
7,5 kW / 10 KM
7,5 kW / 10 KM
11 kW / 15 KM
IN
IN 125
12,5 A AC
15,6 A AC
16 A AC
20 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
8,7 kVA
10,8 kVA
11,1 kVA
13,9 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
47 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
220 W
290 W
290 W
370 W
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Zunanji ventilator / 80 m3/h
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
105 mm × 335 mm × 238 mm (4,13 in × 13,2 in × 9,37 in)
5,0 kg / 11 lb
1) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
152
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
kVA
i
f
n
8
P Hz
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 2 / 11 kW / 15 KM
105 (4.13)
225 (8.86)
300 (11.8)
315 (12.4)
229 (9.02) *
335 (13.2)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
0110-5A3-4-00
Številka izdelka (vgrajena "varnostna zaustavitev")
828 527 6
VHOD1)
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 380 – 500 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 3 × 400 V AC)
Iomr
Iomr 125
21,6 A AC
27,0 A AC
IZHOD
3 × 0 – Uomr
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
IN
IN 125
24 A AC
30 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
16,6 kVA
20,8 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
11 kW / 15 KM
15 kW / 20 KM
22 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
400 W
500 W
Pi
Pi 125
Zunanji ventilator / 80 m3/h
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1,5 Nm / 13 lb in
130 mm × 335 mm × 229 mm (5,12 in × 13,2 in × 9,02 in)
6,6 kg / 15 lb
1) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
153
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
P Hz
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 3 / 15 / 22 / 30 kW / 20 / 30 / 40 KM
251 (9.88)
200 (7.87)
105 (4.13)
*
445 (17.5)
465 (18.3)
247 (9.72)
7 (0.3)
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka (vgrajena "varnostna zaustavitev")
0150-503-4-00
0220-503-4-00
0300-503-4-00
828 528 4
828 529 2
828 530 6
VHOD1)
Nazivna omrežna napetost
Uomr
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 3 × 400 V AC)
Iomr
Iomr 125
3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
28,8 A AC
36,0 A AC
41,4 A AC
51,7 A AC
54,0 A AC
67,5 A AC
15 kW / 20 KM
22 kW / 30 KM
22 kW / 30 KM
30 kW / 40 KM
30 kW / 40 KM
37 kW / 50 KM
IZHOD
3 × 0 – Uomr
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
IN
IN 125
32 A AC
40 A AC
46 A AC
57,5 A AC
60 A AC
75 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
22,2 kVA
27,7 kVA
31,9 kVA
39,8 kVA
41,6 kVA
52,0 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
15 Ω
12 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
550 W
690 W
750 W
940 W
950 W
1250 W
Zunanji ventilator / 180 m3/h
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
25 mm2 / AWG4
25 mm2 / AWG4
25 mm2 / AWG4
3,5 Nm / 31 lb in
200 mm × 465 mm × 251 mm (7,87 in × 18,3 in × 9,88 in)
15 kg / 33 lb
1) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
154
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
i
f
n
8
P Hz
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 4 / 37 / 45 kW / 50 / 60 KM
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84) *
246 (9.69)
7 (0.3)
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka (vgrajena "varnostna zaustavitev")
0370-503-4-00
0450-503-4-00
828 531 4
828 532 2
1)
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 3 × 400 V AC)
Iomr
Iomr 125
3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
65,7 A AC
81,9 A AC
80,1 A AC
100,1 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
37 kW / 50 KM
45 kW / 60 KM
45 kW / 60 KM
55 kW / 74 KM
IN
IN 125
73 A AC
91,3 A AC
89 A AC
111,3 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
50,6 kVA
63,2 kVA
61,7 kVA
77,1 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
6Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
1200 W
1450 W
1400 W
1820 W
Zunanji ventilator / 180 m3/h
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
280 mm × 522 mm × 250 mm (11,0 in × 20,6 in × 9,84 in)
27 kg / 60 lb
1) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
155
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
P Hz
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 5 / 55 / 75 kW / 74 / 100 KM
280 (11.0)
330 (13.0)
610 (24.0)
590 (23.2)
140 (5.51)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka (vgrajena "varnostna zaustavitev")
0550-503-4-00
0750-503-4-00
829 527 1
829 529 8
VHOD1)
Nazivna omrežna napetost
Uomr
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 3 × 400 V AC)
Iomr
Iomr 125
3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
94,5 A AC
118,1 A AC
117 A AC
146,3 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
55 kW / 74 KM
75 kW / 100 KM
75 kW / 100 KM
90 kW / 120 KM
IN
IN 125
105 A AC
131 A AC
130 A AC
162 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
73,5 kVA
90,8 kVA
91,0 kVA
112,2 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
6Ω
4Ω
1700 W
2020 W
2000 W
2300 W
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Zunanji ventilator / 360 m3/h
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
280 mm × 610 mm × 330 mm (11,0 in × 24,0 in × 13,0 in)
35 kg / 77 lb
1) Pri Uomr = 3 × 500 V morajo biti omrežni in izhodni tokovi 20 % nižji od nazivnih podatkov.
156
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
8.1.4
kVA
i
n
f
8
P Hz
Tehnični podatki za MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC
Pregled za MOVITRAC® B
400 / 500 V
0XS
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
230 V / 3-fazna omrežna priključitev
Velikost
Moč kW / KM
0XS
0S
0L
1
2
3
4
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
3,7 / 5,0
5,5 / 7,4
7,5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
157
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
P Hz
230 V AC / 3-fazna / velikost 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 KM
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka (brez "varnostne zaustavitve")
0003-2A3-4-00
0004-2A3-4-00
828 499 7
828 500 4
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 200 – 240 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 1 × 230 V AC)
Iomr
Iomr 125
1,6 A AC
1,9 A AC
2,0 A AC
2,4 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
0,25 kW / 0,34 KM
0,37 kW / 0,50 KM
0,37 kW / 0,50 KM
0,55 kW / 0,74 KM
IN
IN 125
1,7 A AC
2,1 A AC
2,5 A AC
3,1 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
27 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
40 W
50 W
Naravna konvekcija / –
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
158
35 W
40 W
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Dimenzije
Š×V×G
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm
(2,15 in × 7,28 in × 6,437 in)
Masa
m
1,3 kg / 2,9 lb
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
i
f
n
8
P Hz
230 V AC / 3-fazna / velikost 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 KM
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
80 (3.1)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka za standardno izvedbo (-00)
Številka izdelka za "varnostno zaustavitev" (-S01))
0005-2A3-4-x0
0008-2A3-4-x0
828 501 2
829 987 0
828 502 0
829 988 9
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 200 – 240 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 1 × 230 V AC)
Iomr
Iomr 125
2,8 A AC
3,4 A AC
3,3 A AC
4,1 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
0,55 kW / 0,74 KM
0,75 kW / 1,0 KM
0,75 kW / 1,0 KM
1,1 kW / 1,5 KM
IN
IN 125
3,3 A AC
4,1 A AC
4,2 A AC
5,3 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
27 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
50 W
60 W
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
60 W
75 W
Naravna konvekcija / –
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 in × 7,28 in × 6,437 in)
1,5 kg / 3,3 lb
1) Enota tipa MC07B...-S0 se mora vedno napajati iz zunanjega napajalnika 24 V DC.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
159
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
P Hz
230 V AC / 3-fazna / velikost 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 KM
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka za standardno izvedbo (-00)
Številka izdelka za "varnostno tehnologijo" (-S01))
0011-2A3-4-00
0015-2A3-4-00
0022-2A3-4-00
828 503 9
829 989 7
828 504 7
829 990 0
828 505 5
829 991 9
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 3 × 230 V AC)
Iomr
Iomr 125
3 × 200 – 240 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
5,1 A AC
6,3 A AC
6,4 A AC
7,9 A AC
7,6 A AC
9,5 A AC
1,1 kW / 1,5 KM
1,5 kW / 2,0 KM
1,5 kW / 2,0 KM
2,2 kW / 3,0 KM
2,2 kW / 3,0 KM
3,0 kW / 4,0 KM
IZHOD
3 × 0 – Uomr
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
IN
IN 125
5,7 A AC
7,1 A AC
7,3 A AC
9,1 A AC
8,6 A AC
10,8 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
27 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
75 W
90 W
90 W
110 W
Naravna konvekcija
105 W
140 W
Zunanji ventilator / 18 m3/h
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 in × 10,77 in × 6,437 in)
2,2 kg / 4,9 lb
1) Enota tipa MC07B...-S0 se mora vedno napajati iz zunanjega napajalnika 24 V DC.
160
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
kVA
i
f
n
8
P Hz
230 V AC / 3-fazna / velikost 1 / 3,7 kW / 5,0 KM
*
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
0037-2A3-4-00
Številka izdelka (vgrajena "varnostna zaustavitev")
828 506 3
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 200 – 240 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 3 × 230 V AC)
Iomr
Iomr 125
12,9 A AC
16,1 A AC
IZHOD
3 × 0 – Uomr
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
IN
IN 125
14,5 A AC
18,1 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
5,8 kVA
7,3 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
3,7 kW / 5,0 KM
5,5 kW / 7,4 KM
27 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Zunanji ventilator / 40 m3/h
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
210 W
270 W
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
105 mm × 315 mm × 173 mm (4,13 in × 12,4 in × 6,81 in)
3,5 kg / 7,7 lb
161
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
P Hz
230 V AC / 3-fazna / velikost 2 / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 KM
225 (8.86)
300 (11.8)
335 (13.2)
229 (9.02)
105 (4.13)
315 (12.4)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka (vgrajena "varnostna zaustavitev")
0055-2A3-4-00
0075-2A3-4-00
828 507 1
828 509 8
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
3 × 200 – 240 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 3 × 230 V AC)
Iomr
Iomr 125
19,5 A AC
24,4 A AC
27,4 A AC
34,3 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
5,5 kW / 7,4 KM
7,5 kW / 10 KM
7,5 kW / 10 KM
11 kW / 15 KM
IN
IN 125
22 A AC
27,5 A AC
29 A AC
36,3 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
8,8 kVA
11,0 kVA
11,6 kVA
14,5 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
12 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
380 W
475 W
Zunanji ventilator / 80 m3/h
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
162
300 W
375 W
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1,5 Nm / 13 lb in
130 mm × 335 mm × 229 mm (5,12 in × 13,2 in × 9,02 in)
6,6 kg / 15 lb
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
i
f
n
8
P Hz
230 V AC / 3-fazna / velikost 3 / 11 / 15 kW / 15 / 20 KM
251 (9.88)
200 (7.87)
105 (4.13)
*
445 (17.5)
465 (18.3)
247 (9.72)
7 (0.3)
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka (vgrajena "varnostna zaustavitev")
0110-203-4-00
0150-203-4-00
828 510 1
828 512 8
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 3 × 230 V AC)
Iomr
Iomr 125
3 × 200 – 240 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
40,0 A AC
50,0 A AC
48,6 A AC
60,8 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
11 kW / 15 KM
15 kW / 20 KM
15 kW / 20 KM
22 kW / 30 KM
IN
IN 125
42 A AC
52,5 A AC
54 A AC
67,5 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
16,8 kVA
21,0 kVA
21,6 kVA
26,9 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
7,5 Ω
5,6 Ω
Pi
Pi 125
580 W
720 W
720 W
900 W
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Zunanji ventilator / 180 m3/h
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
25 mm2 / AWG4
3,5 Nm / 31 lb in
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
200 mm × 465 mm × 251 mm (7,87 in × 18,3 in × 9,88 in)
15 kg / 33 lb
163
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
P Hz
230 V AC / 3-fazna / velikost 4 / 22 / 30 kW / 30 / 40 KM
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84) *
246 (9.69)
7 (0.3)
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fazno omrežje)
Številka izdelka (vgrajena "varnostna zaustavitev")
0220-203-4-00
0300-203-4-00
828 513 6
828 514 4
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 3 × 230 V AC)
Iomr
Iomr 125
3 × 200 – 240 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
72 A AC
90 A AC
86 A AC
107 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
22 kW / 30 KM
30 kW / 40 KM
30 kW / 40 KM
37 kW / 50 KM
IN
IN 125
80 A AC
100 A AC
95 A AC
118,8 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
31,9 kVA
39,9 kVA
37,9 kVA
47,4 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
3Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
1100 W
1400 W
1300 W
1700 W
Zunanji ventilator / 180 m3/h
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
164
280 mm × 522 mm × 250 mm (11,0 in × 20,6 in × 9,84 in)
27 kg / 60 lb
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
8.1.5
i
f
n
8
P Hz
Tehnični podatki za MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC
Pregled za MOVITRAC® B
400 / 500 V
230 V
1 x 230 V
0XS
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
3
4
4
5
230 V / 1-fazna omrežna priključitev
Velikost
Moč kW / KM
0XS
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
0S
0L
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
165
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
P Hz
230 V AC / 1-fazna / velikost 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 KM
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (1-fazno omrežje)
Številka izdelka (brez "varnostne zaustavitve")
0003-2B1-4-00
0004-2B1-4-00
828 491 1
828 493 8
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
1 × 200 – 240 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 1 × 230 V AC)
Iomr
Iomr 125
4,3 A AC
5,5 A AC
6,1 A AC
7,5 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
0,25 kW / 0,34 KM
0,37 kW / 0,50 KM
0,37 kW / 0,50 KM
0,55 kW / 0,74 KM
IN
IN 125
1,7 A AC
2,1 A AC
2,5 A AC
3,1 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
27 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
35 W
45 W
Naravna konvekcija / –
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
166
30 W
35 W
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm (2,15 in × 7,28 in × 6,437 in)
1,3 kg / 2,9 lb
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
i
f
n
8
P Hz
230 V AC / 1-fazna / velikost 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 KM
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
163.5 (6.437)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
80 (3.1)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (1-fazno omrežje)
Številka izdelka (brez "varnostne zaustavitve")
0005-2B1-4-00
0008-2B1-4-00
828 494 6
828 495 4
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
1 × 200 – 240 V AC
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
50 / 60 Hz ± 5 %
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 1 × 230 V AC)
Iomr
Iomr 125
8,5 A AC
10,2 A AC
9,9 A AC
11,8 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
0,55 kW / 0,74 KM
0,75 kW / 1,0 KM
0,75 kW / 1,0 KM
1,1 kW / 1,5 KM
IN
IN 125
3,3 A AC
4,1 A AC
4,2 A AC
5,3 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
27 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
50 W
65 W
Naravna konvekcija / –
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
45 W
50 W
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 in × 7,28 in × 6,437 in)
1,5 kg / 3,3 lb
167
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
P Hz
230 V AC / 1-fazna / velikost 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 KM
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Z opcijsko kartico FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (1-fazno omrežje)
Številka izdelka (brez "varnostne zaustavitve")
0011-2B1-4-00
0015-2B1-4-00
0022-2B1-4-00
828 496 2
828 497 0
828 498 9
VHOD
Nazivna omrežna napetost
Uomr
Nazivna frekvenca omrežne napetosti
fomr
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 1 × 230 V AC)
Iomr
Iomr 125
1 × 200 – 240 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
13,4 A AC
16,8 A AC
16,7 A AC
20,7 A AC
19,7 A AC
24,3 A AC
IZHOD
Izhodna napetost
Uizh
Priporočljiva moč motorja, 100 % delovanje
Priporočljiva moč motorja, 125 % delovanje
Pmot
Pmot 125
Izhodni nazivni tok, 100 % delovanje
Izhodni nazivni tok, 125 % delovanje
3 × 0 – Uomr
1,1 kW / 1,5 KM
1,5 kW / 2,0 KM
1,5 kW / 2,0 KM
2,2 kW / 3,0 KM
2,2 kW / 3,0 KM
3,0 kW / 4,0 KM
IN
IN 125
5,7 A AC
7,1 A AC
7,3 A AC
9,1 A AC
8,6 A AC
10,8 A AC
Navidezna izhodna moč, 100 % delovanje
Navidezna izhodna moč, 125 % delovanje
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
Najmanjša dovoljena vrednost zavornega upora
(4-kvadrantno delovanje)
RZU_min
27 Ω
SPLOŠNI PODATKI
Izgube, 100 % delovanje
Izgube, 125 % delovanje
Pi
Pi 125
Vrsta hlajenja / poraba hladilnega zraka
168
90 W
110 W
Naravna konvekcija
105 W
132 W
Zunanji ventilator /
18 m3/h
150 % IN za najmanj 60 sekund
Tokovna omejitev
Prerez priključnih sponk / moment privijanja
70 W
90 W
Sponke
Dimenzije
Š×V×G
Masa
m
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 in × 10,77 in × 6,437 in)
2,2 kg / 4,9 lb
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
8.1.6
kVA
i
f
n
8
P Hz
Podatki elektronike za MOVITRAC® B
Funkcija
Sponka
Oznaka
Privzeto
Podatki
Vhod za nastavljanje
vrednosti
(diferenčni vhod)
X10:1
X10:2
X10:3
REF1
AI11 (+)
AI12 (–)
X10:4
GND
Binarni vhodi
X12:1
X12:21)
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05TF
Napajalna napetost za
TF
X12:7
VOTF
Posebna karakteristika za TF po DIN EN 60947-8 /
prožilna vrednost 3 kΩ
Izhod pomožne napetosti / zunanja napajalna napetost2)
X12:8
24VIO
Izhod pomožne napetosti: U = 24 V DC, tokovna
obremenljivost Imaks = 50 mA
Zunanja napajalna napetost:
U = 24 V DC –15 % / +20 % v skladu z EN 61131-2
Glejte poglavje "Načrtovanje / Zunanja napajalna
napetost 24 V DC"
Referenčna sponka
X12:9
GND
Referenčni potencial za binarne in analogne
signale, potencial PE
Binarni izhodi
X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
GND
DO02
DO03
GND
Izhod releja
X13:5
X13:6
X13:7
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
Varnostni kontakt
Glejte poglavje "MOVITRAC® B, podatki elektronike za funkcionalno varnost" (→ stran 170).
Odzivni časi sponk
Vrednosti na binarnih vhodnih in izhodnih sponkah se posodabljajo vsakih 5 ms
Največji prerez kabla
1,5 mm2 (AWG15) brez izolirnih nastavkov
1,0 mm2 (AWG17) z izolirnimi nastavki
Dolžina odstranjene
izolacije
X10 / X12 / X13: 5 mm
FSC11B/12B / FIO11B/21B / FSE24B: 7 mm
Moment privijanja
X10 / X12 / X13: 0,25 Nm
FSC11B/12B / FIO11B/ 21B / FSE24B: 0,22 – 0,25 Nm
+10 V, Imaks = 3 mA
0 – 10 V (Rvh > 200 kΩ)
0 – 20 mA / 4 – 20 mA (Rvh = 250 Ω),
ločljivost 10 bitov, čas vzorčenja 1 ms, točnost
±100 mV, 200 μA
GND = referenčni potencial za binarne in analogne signale, potencial PE
Reset napake
Desno/
zaustavitev
Levo/zaustavitev
Sprostitev/zaustavitev
n11/n21
n12/n22
Sproščena
zavora
Pripravljen za
delovanje
Rvh = 3 kΩ, Ivh = 10 mA, čas vzorčenja 5 ms,
PLC združljivi
Nivo signala v skladu z EN 61131-2, tip 1 oz. tip 3:
• 11 – 30 V → 1 / sklenjen kontakt
•
–3 do +5 V → 0 / odprt kontakt
• X12:2 / DI01 stalno nastavljen na desno/
zaustavitev
• X12:5 / DI04 uporabljen kot frekvenčni vhod
• X12:6 / DI05 uporabljen za TF vhod
PLC združljiv, odzivni čas 5 ms,
Imaks DO02 = 150 mA, Imaks DO03 = 50 mA,
zaščiten pred kratkim stikom in zunanjo napetostjo do 30 V
GND = referenčni potencial za binarne in
analogne signale, potencial PE
Skupni kontakt releja
Zapiralni kontakt
Odpiralni kontakt
Obremenljivost: Umaks = 30 V, Imaks = 800 mA
1) X12:2 / DI01 stalno nastavljen na desno/zaustavitev
2) Enota tipa MC07B...-S0 se mora vedno napajati z zunanjo napetostjo.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
169
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki osnovne enote
P Hz
Potrebna moč 24 V DC za delovanje s pomožno napetostjo 24 V
Velikost
Potrebna
moč za
osnovno
enoto1)
0 MC07B..-00
5W
0 MC07B..-S0
12 W
1, 2S, 2
17 W
3
23 W
4, 5
25 W
DBG60B
FIO11B
Opcija
fieldbus2)3)
DHP11B3)
DHE21B /
41B3)
FSE24B
1W
2W
3,4 W
4,5 W
8,5 W
1,2 W
1) Vključno s FIO21B, FBG11B, FSC11B/12B (UWS11A / USB11A). Upoštevajte dodatno obremenitev
binarnih izhodov: 2,4 W na 100 mA.
2) Opcije fieldbus so: DFP21B, DFD11B, DFE32B, ...
3) Za te opcije je VEDNO potrebno dodatno zunanje napajanje.
8.1.7
MOVITRAC® B, podatki elektronike za funkcionalno varnost
Varnostni vhod X17 za enote z vgrajeno funkcionalno varnostjo:
Sponka
Oznaka
X17:1
GND: Referenčni potencial za X17:2
X17:2
VO24: UOUT = 24 V DC, samo za napajanje iste enote iz X17:4 iste enote;
napajanje drugih enot ni dovoljeno
X17:3
SOV24: Referenčni potencial za vhod +24 V DC "STO" (varnostni kontakt)
X17:4
SVI24: Vhod +24 V DC "STO" (varnostni kontakt)
Dovoljen prerez kabla
1 žica na sponko: 0,75 – 1,5 mm2 (AWG21 – 15)
2 žici na sponko: 0,75 – 1,0 mm2 (AWG21 – 17)
Moment privijanja
•
•
Min. 0,22 Nm
Maks. 0,25 Nm
Velikost
Min.
Tip.
Maks.
19,2 V DC
24 V DC
30 V DC
Varnostna napajalna napetost
24 V
–
–
Poraba moči X17:4
0S / 0L
27 µF
3W
1
270 µF
5W
2 / 2S
270 µF
3
270 µF
4
270 µF
8W
10 W
Trajanje od izklopa varnostne
napajalne napetosti 24 V na
enoti MOVITRAC® B do izklopa
vzorčnih impulzov na končni
stopnji tizklopa
Čas za ponovni zagon
170
Vhodna
kapacitivnost
–
–
6W
7,5 W
5
270 µF
0
–
–
–
20 ms
1–5
–
–
–
100 ms
200 ms
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
8.2
Tehnični podatki za pribor in opcije
8.2.1
Tipkovnice
kVA
i
f
n
8
P Hz
Osnovna
tipkovnica FBG11B
Številka izdelka: 1820 635 2
Opis
Sprednji modul FBG11B se lahko uporablja za lažji postopek zagona in diagnostike.
[1]
9007199279701003
[1] Prikaz LED
Funkcije
Oprema
•
Prikazi vrednosti procesa in prikazi stanja
•
Povpraševanje v pomnilniku napak in reset napake
•
Prikaz in nastavitev parametrov
•
Shranjevanje podatkov in prenos kompletov parametrov
•
Udoben zagonski meni za motorje SEW in motorje drugih proizvajalcev
•
Ročno krmiljenje enote MOVITRAC® B
•
5-mestni 7-segmentni prikaz / 6 tipk / 8 piktogramov / krmilnik za nastavljanje
vrednosti
•
Izbira med kratkim ali dolgim menijem
•
Možnost namestitve na pretvornik (med delovanjem)
•
Stopnja zaščite IP20 (EN 60529)
•
Prikaz LED pri delujočem programu IPOS®
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
171
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Napredna tipkovnica DBG60B
Opis
MOVITRAC® je osnovna enota brez tipkovnice DBG60B in se lahko dodatno razširi
s tipkovnico. Upravljanje enote MOVITRAC® 07B z uporabo napredne tipkovnice je
možno šele od DBG60B firmware verzije 13 dalje.
Tipkovnica
Jezikovne izvedbe
Številka
izdelka
DBG60B-01
DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL
(nemški / angleški / francoski / italijanski / španski /
portugalski / nizozemski)
1820 403 1
DBG60B-02
DE / EN / FR / FI / SV / DA / TR
(nemški / angleški / francoski / finski /
švedski / danski / turški)
1820 405 8
DBG60B-03
DE / EN / FR / RU / PL / CS
(nemški / angleški / francoski / ruski / poljski /češki)
1820 406 6
DBG60B-04
DE / EN / FR / ZH
(nemški / angleški / francoski / kitajski)
1820 850 9
Komplet za vgradnjo
v vrata1)
Opis (= dobavni obseg)
Številka
izdelka
DBM60B
•
•
Ohišje za vgradnjo za DBG60B (IP65)
Podaljšek DKG60B, dolžine 5 m (20 ft)
Podaljšek
Opis (= dobavni obseg)
Številka
izdelka
DKG60B
•
•
817 583 7
Dolžina 5 m (20 ft)
4-žilni kabel z oklopom
824 853 2
1454354443
1) Tipkovnica DBG60B ni vključena v dobavni obseg in jo je potrebno naročiti ločeno.
Funkcije
Oprema
172
•
Prikazi vrednosti procesa in prikazi stanja
•
Prikazi stanja binarnih vhodov/izhodov
•
Povpraševanje v pomnilniku napak in reset napake
•
Prikazi in nastavitve obratovalnih in servisnih parametrov
•
Shranjevanje podatkov in prenos kompletov parametrov na drugo enoto
MOVITRAC® B
•
Udoben zagonski meni
•
Ročno krmiljenje enote MOVITRAC® B
•
Osvetljen alfanumerični prikazovalnik z možnostjo izbire do 7 jezikov
•
Tipkovnica z 21 tipkami
•
Možna je priključitev prek podaljška DKG60B (5 m (20 ft))
•
Stopnja zaščite IP40 (EN 60529)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
kVA
i
f
n
8
P Hz
NAVODILO
Tipkovnica DBG60B se priključi na sprednji modul za komunikacijo FSC11B/12B,
FSE24B ali FIO11B / FIO21B. Pri uporabi tipkovnice DBG60B je dovoljena istočasna
povezava enote MOVITRAC® B prek RS485.
Na naslednji sliki so prikazane mehanske dimenzije v mm (in).
135 (5.31)
Dimenzijska risba
za DBG60B
45 (1.8)
18 (0.71)
1454357771
Dimenzije v mm (in)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
173
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Ohišje za vgradnjo DBM60B / DKG60B za DBG60B
Opis
Pri ločeni vgradnji tipkovnice DBG60B (npr. v stikalno omaro) se lahko uporabi opcija
DBM60B. V opcijo DBM60B sta vključena ohišje za vgradnjo stopnje zaščite IP65 in
podaljšek DKG60B dolžine 5 m (20 ft).
Številke izdelkov
•
DBM60B08248532
•
DKG60B08175837
Na naslednji sliki so prikazane mehanske dimenzije v mm (in).
16
Ø4 (0.2)
.0)
54 (2
.15)
67 (2
.6)
139 (5.47)
(1
26
3)
(0.6
151 (5.94)
Dimenzijska risba
za DBM60B /
DKG60B
R5
1454360843
Dimenzije v mm (in)
174
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
kVA
i
f
n
8
P Hz
Modul parametrov UBP11A
18028939
Številka izdelka
823 933 9
Opis
•
Shranjevanje podatkov iz pretvornika v modul parametrov
•
Shranjevanje podatkov iz modula parametrov v pretvornik
•
Prikaz stanja delovanja
•
Pomen svetlečih diod:
– zelena: prisotni podatki
– utripa zelena: izvaja se prenos podatkov
– rumena: podatki niso prisotni
– rdeča: napaka pri kopiranju
NAVODILO
Modul parametrov UBP11A se priključi na sprednji modul za komunikacijo
FSC11B/12B, FSE24B ali FIO11B / FIO21B. Pri uporabi tipkovnice UBP11A je dovoljena istočasna povezava enote MOVITRAC® B prek RS485.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
175
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Krmilnik za nastavljanje vrednosti MBG11A
Številka izdelka
822 547 8
Opis
•
Na krmilniku za nastavljanje vrednosti MBG11A sta dve tipki in zaslon. Krmilnik omogoča daljinsko nastavljanje števila vrtljajev v območju od –100 % do +100 % nmaks
(P302).
•
Istočasno se lahko krmili do 31 enot MOVITRAC® B (razpršeno oddajanje).
•
Krmilnik za nastavljanje vrednosti MBG11A potrebuje sprednji modul FSC11B/12B
ali FIO11B.
Vse dimenzije so v mm (in).
[1]
[1]
5)
[2]
[2]
60 ((2.4))
88 (3.5)
)
(2.8
38
(1.
M4
70
28 (1.1)
Dimenzije in
razporeditev
priključkov
[1]
[1]
90 (3
(3.5)
56 (2.2)
68 (2.7)
RS-
RS+
24V
MBG11A
186412427
[1] Navojna izvrtina na zadnji strani
[2] Pritrdilni izvrtini za vijaka M4
Tehnični podatki
Številka izdelka
822 547 8
Vhodna napetost
24 V DC ± 25 %
Tokovna poraba
Približno 70 mA
Ločljivost nastavljene
vrednosti
1%
Serijski vmesnik1)
RS485 za priključitev največ 31 pretvornikov MOVITRAC® (največ 200 m
(656 ft), 9600 bit/s)
Stopnja zaščite
IP65
Temperatura okolice
–15 °C do +60 °C
Dimenzije
90 mm × 70 mm × 38 mm (3,5 in × 2,8 in × 1,5 in)
1) Z vgrajenim dinamičnim zaključnim uporom
176
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
8.2.2
kVA
i
f
n
8
P Hz
Vmesniški pretvornik
Vmesniški pretvornik UWS11A
NAVODILO
Za priključitev pretvornika UWS11A je potrebna enota FSC11B/12B ali FIO11B.
Številka izdelka
822 689 X
Opis
Opcija UWS11A se uporablja za pretvorbo RS232 signalov, npr. iz osebnega računalnika, v RS485 signale. Te RS485 signale lahko zatem napeljete na vmesnik RS485
enote MOVITRAC®.
Opcija UWS11A potrebuje trajno napajalno napetost 24 V DC (Imaks = 50 mA DC).
Vmesnik RS232
Za povezavo pretvornika UWS11A z osebnim računalnikom se uporablja standarden
serijski kabel vmesnika (z oklopom!).
Vmesnik RS485
Za komunikacijske namene prek vmesnika RS485 na pretvorniku UWS11A je možno
povezati do 32 enot MOVITRAC® [največja skupna dolžina kabla 200 m (656 ft)]. Dinamični zaključni upori so že vgrajeni, zato ni dovoljeno priključiti zunanjih zaključnih
uporov!
Dovoljen prerez kabla:
1 žica na sponko 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 12)
2 žici na sponko 0,20 – 1 mm2 (AWG 24 – 17)
Dimenzijska risba
za UWS11A
24V
RS+
RS-
X2:RS-232
X1:RS-485
1
2
3
4
5
75 (3.0)
1
2
3
4
5
UWS
5 (0.2)
22.5 (0.88)
68 (2.7)
83 (3.3)
1454780939
Dimenzije v mm (in)
Opcija UWS11A se vgradi na tračnico (EN 50022-35 × 7,5) v priključno omaro.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
177
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Tehnični podatki
UWS11A
Številka izdelka
822 689 X
Temperatura okolice
0 °C do 40 °C
Temperatura skladiščenja
−25 °C do +70 °C (v skladu z EN 60721-3-3, razred 3K3)
Stopnja zaščite
IP20
Napajalna napetost
24 V DC (Imaks = 50 mA)
Tokovna poraba
maks. 50 mA DC
Masa
150 g (0,35 lb)
Dimenzije
83 mm × 75 mm × 22,5 mm (3,3 in × 3,0 in × 0,88 in)
Vmesniški pretvornik UWS21B
NAVODILO
Za priključitev pretvornika UWS21B je potrebna enota FSC11B/12B, FSE24B ali
FIO11B/21B.
178
Številka izdelka
1820 456 2
Opis
Opcija UWS21B se uporablja za pretvorbo RS232 signalov, npr. iz osebnega računalnika, v RS485 signale. Te RS485 signale lahko zatem napeljete na vtično mesto XT
enote MOVITRAC® B.
Vmesnik RS232
Za povezavo pretvornika UWS21B z osebnim računalnikom se uporablja standarden
serijski kabel vmesnika (z oklopom!).
Vmesnik RS485
Za povezavo pretvornika UWS21B z enoto MOVITRAC® B se uporablja standarden
serijski kabel vmesnika z vtičem RJ10.
Dobavni obseg
V dobavnem obsegu opcije UWS21B so:
•
Enota UWS21B
•
Standarden vmesniški kabel z 9-polno DB vtičnico in 9-polnim DB vtičem za povezavo enote UWS21B z osebnim računalnikom.
•
Standarden vmesniški kabel z 2 vtičema RJ10 za povezavo enot UWS21B in
MOVITRAC® B.
•
CD plošča s programsko opremo za inženiring MOVITOOLS® MotionStudio
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
Dimenzijska risba
za UWS21B
kVA
i
f
n
8
P Hz
96 (3.8)
25 (0.98)
43 (1.7)
90 (3.5)
1454854283
Dimenzije v mm (in)
Tehnični podatki
UWS21B
Številka izdelka
1 820 456 2
Temperatura okolice
0 °C do 40 °C
Temperatura skladiščenja
−25 °C do +70 °C (v skladu z EN 60721-3-3, razred 3K3)
Stopnja zaščite
IP20
Masa
300 g (0,7 lb)
Dimenzije
96 mm × 43 mm × 25 mm (3,8 in × 1,7 in × 0,98 in)
Vmesniški pretvornik USB11A
NAVODILO
Za priključitev pretvornika USB11A je potrebna enota FSC11B/12B, FSE24B ali
FIO11B/21B.
Številka izdelka
824 831 1
Opis
Z opcijo USB11A je prek vmesnika USB možno povezati osebni ali prenosni računalnik
z vtičnim mestom XT enote MOVITRAC® B. Vmesniški pretvornik USB11A podpira
USB1.1 in USB2.0.
USB11A – PC
Za povezavo USB11A – PC (osebni računalnik) se uporablja standarden priključni kabel
USB z oklopom, tip USB A-B.
Vmesnik RS485
Za povezavo pretvornika USB11A z enoto MOVITRAC® B se uporablja standarden
serijski kabel vmesnika z vtičem RJ10.
MOVITRAC® –
USB11A
Za povezavo enote MOVITRAC® B s pretvornikom USB11A se uporablja standarden
serijski kabel vmesnika z vtičem RJ10.
Dobavni obseg
V dobavnem obsegu opcije USB11A so:
•
Vmesniški pretvornik USB11A
•
Priključni kabel USB za povezavo USB11A – PC
•
Standarden vmesniški kabel z 2 vtičema RJ10 za povezavo enot MOVITRAC® B in
USB11A
•
CD plošča z gonilniki in programsko opremo za inženiring MOVITOOLS® MotionStudio
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
179
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Dimenzijska risba
Dimenzije v mm (in)
25 (0.98)
92.5 (3.64)
43 (1.7)
90 (3.0)
1454863115
Dimenzije v mm (in)
Tehnični podatki
USB11A
180
Številka izdelka
824 831 1
Temperatura okolice
0 do 40 °C
Temperatura skladiščenja
−25 °C do +70 °C (v skladu z EN 60721-3-3, razred 3K3)
Stopnja zaščite
IP20
Masa
300 g (0,7 lb)
Dimenzije
92,5 mm x 43 mm x 25 mm (3,64 in x 1,7 in x 0,98 in)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
8.2.3
kVA
i
f
n
8
P Hz
Sprednji moduli
Na enoti MOVITRAC® B sta 2 vtični mesti za module za neposredno vstavljanje, ki omogočajo izvedbo velikega števila dodatnih funkcij.
NAVODILO
Module lahko priključite samo v predpisano vtično mesto.
Na vtično mesto se lahko priključi samo en modul (moduli FIO11B, FSC11B/12B in
FSE24B so vgrajeni na isto pritrdilno mesto ter jih zato ni možno uporabljati istočasno).
A
B
3818921227
Vtično mesto A je rezervirano za FBG11B.
Vtično mesto B je predvideno za naslednje module:
•
FSC11B/12B
•
FSE24B
•
FIO11B/21B
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
181
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Analogni modul FIO11B
Številka izdelka: 1820 637 9
Opis
Analogni modul FIO11B razširja osnovno enoto z naslednjimi vmesniki:
•
Vhod za nastavljanje vrednosti
•
Analogni izhod
•
Vmesnik RS485
X44
FIO11B
X45 X40
HL
12345
9007199490009355
182
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
kVA
i
f
n
8
P Hz
Podatki o elektroniki za analogni modul FIO11B
Funkcija
Sponka
Oznaka
Podatki
Vhod za nastavljanje vrednosti1)
X40:1
X40:2
AI2: Napetostni vhod
GND: Referenčni potencial
–10 do +10 V
Rvh > 40 kΩ
Ločljivost 10 bitov
Čas vzorčenja 5 ms
Točnost ±100 mV, 200 μA
Analogni izhod /
lahko je tokovni ali
napetostni izhod
X40:3
X40:4
X40:5
GND: Referenčni potencial
AOV1: Napetostni izhod
AOC1: Tokovni izhod
0 – 10 V / Imaks = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Ločljivost 10 bitov
Čas vzorčenja 5 ms
Zaščiten pred kratkim stikom in zunanjo napetostjo do 30 V
Upornost bremena RL ≤ 750 Ω
Točnost ±100 mV, 200 μA
Vmesnik za servisne posege
X44
RJ10
Vmesnik za servisne
posege
EIA standard, 9,6 kbit/s
Priključitev: Samo za servisiranje, z izjemo povezave točke s točko
(point-to-point)
Največja dolžina kabla je 3 m (10 ft)
Vmesnik RS485
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Referenčni potencial
EIA standard, 9,6 kbit/s, največ 32 enot
Največja dolžina kabla je 200 m (656 ft)
Dinamični zaključni upor je vgrajen.
X44
RJ10
Vmesnik za servisne
posege
Priključitev: Samo za servisiranje, z izjemo povezave točke s točko
(point-to-point)
Največja dolžina kabla je 3 m (10 ft)
X44 in X45 v enoti FIO11B sta vzporedno vezana.
1) Če vhod za nastavljanje vrednosti ni uporabljen, ga povežite z GND. V nasprotnem primeru se izmerjena vhodna napetost nastavi
v območju od –1 V do +1 V.
Prerez priključkov za vse sponke enote FIO11B je:
•
1,5 mm2 (AWG15) brez izolirnih nastavkov
•
1,0 mm2 (AWG17) z izolirnimi nastavki
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
183
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Digitalni modul FIO21B
Številka izdelka 1822 541 1
Opis
Digitalni modul FIO21B razširja osnovno enoto z naslednjimi vmesniki:
•
7 dodatnih binarnih vhodov DI10 – DI16
•
Vmesnik RS485 za servisne posege
•
Sistemsko vodilo SBus na osnovi vodila CAN (podprti protokoli: MOVILINK®,
CANopen)
X44
FIO21B
X46 X42
1231234567
9007200898417931
Podatki o elektroniki za digitalni modul FIO21B
Funkcija
Sponka
Oznaka
Podatki
Binarni vhodi
X42:1
X42:2
X42:3
X42:4
X42:5
X42:6
X42:7
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
Rvh = 3 kΩ, Ivh = 10 mA, čas vzorčenja 5 ms, PLC združljivi
Nivo signala v skladu z EN 61131-2, tip 1 ali tip 3:
• 11 do 30 V: sklenjen kontakt
• –3 do +5 V: odprt kontakt
Tovarniško na "brez funkcije"
Vmesnik za servisne posege
X44
RJ10
Vmesnik za servisne posege
EIA standard, 9,6 kbit/s
Priključitev: Samo za servisiranje, z izjemo povezave točke
s točko (point-to-point)
Največja dolžina kabla je 3 m (10 ft)
Sistemsko vodilo
SBus
X46:1
X46:2
X46:3
SC11: CAN High (visok)
SC12: CAN Low (nizek)
GND: Referenčni potencial
CAN vodilo po CAN specifikaciji 2.0, dela A in B
tehnologija prenosa po ISO 11898, največ 64 enot
Možen je končnik vodila s priloženim uporom 120 Ω med SC11
in SC12
Prerez priključkov za vse sponke enote FIO21B je:
184
•
1,5 mm2 (AWG15) brez izolirnih nastavkov
•
1,0 mm2 (AWG17) z izolirnimi nastavki
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
kVA
i
f
n
8
P Hz
Komunikacijski modul FSC11B
Številka izdelka: 1820 716 2
Opis
Komunikacijski modul FSC11B omogoča, da s komunikacijskimi vmesniki enote
MOVITRAC® B komunicirate navzven s krmilnikom PLC, enotami MOVITRAC® B in
MOVIDRIVE®, osebnim računalnikom ali uporabniškim terminalom. V ta namen so na
voljo naslednji vmesniki:
•
RS485
•
Sistemsko vodilo SBus na osnovi vodila CAN (podprti protokoli: MOVILINK® /
CANopen)
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
235261451
Podatki elektronike za komunikacijski modul FSC11B
Funkcija
Sponka
Oznaka
Podatki
Sistemsko
vodilo (SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus visok nivo
SC12: SBus nizek nivo
GND: Referenčni potencial
SC21: SBus visok nivo
SC22: SBus nizek nivo
GND: Referenčni potencial
24VIO: Pomožna napetost /
Zunanja napajalna napetost
CAN vodilo po CAN specifikaciji 2.0, dela A in B, tehnologija prenosa
po ISO 11898, največ 64 enot, zaključni upor (120 Ω) je možno vključiti z DIP stikalom S1
Vmesnik za
servisne
posege
X44
RJ10
Vmesnik za servisne posege
EIA standard, 9,6 kbit/s
Priključitev: Samo za servisiranje, z izjemo povezave točke s točko
(point-to-point)
Največja dolžina kabla je 3 m (10 ft)
Vmesnik
RS485
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Referenčni potencial
EIA standard, 9,6 kbit/s, največ 32 enot
Največja dolžina kabla je 200 m (656 ft)
Dinamični zaključni upor je vgrajen.
Prerez priključkov za vse sponke enote FSC11B je:
•
1,5 mm2 (AWG15) brez izolirnih nastavkov
•
1,0 mm2 (AWG17) z izolirnimi nastavki
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
185
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Komunikacijski modul FSC12B
Številka izdelka: 1824 045 3
X46
0012
S2
Addr.
1: 20
2: 21
3: 22
4: 23
5: 24
6: 25
7: 26
8: 27
18240453.51
CTS
S1
Function
1: ML/CANop
2: 125kBaud
3: 250kBaud
4: 500kBaud
5: 1 MBaud
6: F1
7: F2
8: R- Term
FSC12B
1 2 3 4 5 6 7 8
X46
ON
X45
S1
CTS
FSC12B
1 2 3 4 5 6 7 8
X44
ON
S2
1: CAN+
2: CAN3: Gnd
4: CAN+
5: CAN6: Gnd
7: 24V IO
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
3833587211
Opis
Komunikacijski modul FSC12B omogoča, da s komunikacijskimi vmesniki enote
MOVITRAC® B komunicirate navzven s krmilnikom PLC, enotami MOVITRAC® B in
MOVIDRIVE®, osebnim računalnikom ali uporabniškim terminalom. V ta namen so na
voljo naslednji vmesniki:
•
RS485
•
Sistemsko vodilo SBus na osnovi vodila CAN (podprti protokoli: MOVILINK® /
CANopen)
Z DIP stikalom lahko nastavite naslednje komunikacijske parametre:
•
Profil (MOVILINK®, CANopen)
•
Hitrost prenosa
•
Naslov
V nasprotju s komunikacijskim modulom FSC11B lahko z modulom FSC12B fiksno
nastavite naslov CAN. Nastavitev s programom ni potrebna. Pri zamenjavi enote se
naslov lahko ohrani.
186
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
kVA
i
f
n
8
P Hz
Podatki elektronike za komunikacijski modul FSC12B
Funkcija
Sponka /
stikalo
Oznaka
Podatki
Sistemsko
vodilo (SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus visok nivo
SC12: SBus nizek nivo
GND: Referenčni potencial
SC11: SBus visok nivo
SC12: SBus nizek nivo
GND: Referenčni potencial
24VIO: Pomožna napetost /
Zunanja napajalna napetost
CAN vodilo po CAN specifikaciji 2.0, dela A in B, tehnologija prenosa
po ISO 11898, največ 64 enot, zaključni upor (120 Ω) je možno vključiti z DIP stikalom S1:8 (zadnja stran)
Vmesnik za
servisne
posege
X44
RJ10
Vmesnik za servisne posege
EIA standard, 9,6 kbit/s
Priključitev: Samo za servisiranje, z izjemo povezave točke s točko
(point-to-point)
Največja dolžina kabla je 3 m (10 ft)
Vmesnik
RS485
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Referenčni potencial
EIA standard, 9,6 kbit/s, največ 32 enot
Največja dolžina kabla je 200 m (656 ft)
Dinamični zaključni upor je vgrajen.
DIP stikalo
S2
Naslov
Binarno kodiranje: 1:20; 2:21; 3:22
Primer: naslov 9: S2:1 in S2:4 = ON
Dovoljeno naslovno območje:
• 0 – 63 (MOVILINK®: S1:1 = OFF)
• 1 – 127 (CANopen: S1:1 = ON)
S1
S1:1 Profil CAN
S1:2 125 kbit/s
S1:3 250 kbit/s
S1:4 500 kbit/s
S1:5 1 Mbit/s
S1:6 F1
S1:7 F2
S1:8 Zaključni upor
OFF = MOVILINK®, ON = CANopen
S1:2 – S1:5
• Hitrost prenosa: izberete lahko točno 1 hitrost prenosa
S1:6 – S1:7
• F1 in F2 sta rezervirani in ju ni dovoljeno aktivirati
S1:8 Preklopi končnik vodila 120 Ω med CAN high in CAN low
Prerez priključkov za vse sponke enote FSC12B je:
•
1,5 mm2 (AWG15) brez izolirnih nastavkov
•
1,0 mm2 (AWG17) z izolirnimi nastavki
Vsa DIP stikala so nastavljena v položaj OFF. To pomeni, da veljajo vrednosti, ki so
nastavljene v parametrih P88.
Če z DIP stikali S1:2 – S1:5 ni izbrana hitrost prenosa oz. je izbranih več hitrosti prenosa, se uporabi vrednost, ki je nastavljena v parametru P884.
Če z DIP stikalom S2 nastavite neveljaven naslov, veljajo naslovi, ki so nastavljeni
v parametrih P881 in P886.
Primera neveljavnih naslovov:
•
Naslov > 63 v profilu MOVILINK® (S1:1 = OFF) ali
•
Naslov > 127 ali naslov = 0 v profilu CANopen (S1:1 = ON)
Enota FSC12B je podprta šele od firmware verzije enote MOVITRAC® 1822 5632.11
dalje.
Pri starejših firmware verzijah komunikacija prek vodila CAN ni možna.
Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča uporabo programske opreme za inženiring
MOVITOOLS® MotionStudio od verzije 5.80 dalje.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
187
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
EtherCAT® modul FSE24B
Številka izdelka: 1824 006 2
CTS
1 2 3 4 5 6 7 8
X44
X44
ON
S1
FSE24B
S2
CTS
1 2 3 4 5 6 7 8
FSE24B
ON
RUN
ERR
SYS-F
X47 X30 IN X30 OUT
X47
EtherCAT
X30 IN
Device-ID
S1
S2
1 : 20 1 : 28
2 : 21 2 : 29
3 : 22 3 : 210
4 : 23 4 : 211
5 : 24 5 : 212
6 : 25 6 : 213
7 : 26 7 : 214
8 : 27 8 : 215
24V IO: 1
Gnd: 2
X47
Vmesnik RS485 za servisne posege
IN
X30
•
Ethercat
EtherCAT®
18240062.52
•
0013
Komunikacijski modul EtherCAT® FSE24B razširja osnovno enoto z naslednjimi
vmesniki:
FSE24B
Opis
OUT
1 2
®
X30 OUT
3833591435
Komunikacijski modul je na voljo tudi kot izvedba za prehod DFE24B.
Podatki elektronike za EtherCAT® FSE24B
Funkcija
Sponka
Oznaka
Podatki
EtherCAT
X30 IN
X30 OUT
(2 × RJ45)
Dohodna in odhodna
povezava EtherCAT®
•
•
•
Vmesnik za
servisne
posege
X44
RJ10
Vmesnik za servisne
posege
EIA standard, 9,6 kbit/s
Priključitev: Samo za servisiranje, z izjemo
povezave točke s točko (point-to-point)
Največja dolžina kabla je 3 m (10 ft)
Zunanja
napajalna
napetost
X47:1
X47:2
24 V IO
GND
•
•
®
•
Fast Ethernet (100 Mbit/s, polni dupleks)
Autocrossing
IEC 61158, IEC 61784-2
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Prek X47 se s 24 V napaja FSE24B in tudi
MOVITRAC® B
FSE24B se lahko napaja tudi samo iz
enote MOVITRAC® B
DIP stikali S1 in S2 omogočata binarno kodirano nastavitev identifikacijske oznake
enote, ki se lahko prebere v programu MOVITOOLS® MotionStudio v skupini parametrov P09. (diagnostika prek vodila) v strukturi parametrov. Identifikacijska oznaka enote
se lahko prebere tudi prek indeksa 10497, subindeksa 3.
Za prikaz razširjene diagnostike parametrov v skupini parametrov P09. v strukturi parametrov je potrebna programska oprema za inženiring MOVITOOLS® MotionStudio od
verzije 5.70 dalje.
188
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
8.2.4
kVA
i
f
n
8
P Hz
Priključitev fieldbus
Vmesnik fieldbus DFP21B za PROFIBUS
Številka izdelka: 1820 962 9
1823 840 8 kot komplet z ustreznimi vijaki.
Opis
Frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B zaradi svojega zmogljivega, univerzalnega vmesnika fieldbus omogoča skupaj z opcijo DFP21B priključitev na glavni sistem avtomatizacije prek PROFIBUS DP in DP-V1.
Za namestitev upoštevajte informacije v dokumentaciji "Vmesnik fieldbus DFP21B
PROFIBUS DP-V1".
Podatki elektronike
Opcija DFP21B
DFP21B
RUN
X30
BUS
FAULT
20
21
22
23
24
25
26
AS
0
1
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zunanja napajalna napetost
prek X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imaks = 200 mA DC
Pmaks = 3,4 W
Verzije protokola
PROFIBUS
PROFIBUS DP in DP-V1 po IEC 61158
Samodejno zaznavanje hitrosti
prenosa
9,6 kbit/s – 12 Mbit/s
Način priključitve
•
•
Končnik vodila
Ni vgrajen; uporabite ustrezen vtič PROFIBUS z zaključnimi upori,
ki jih je možno vključiti.
Naslov enote
1 – 125, nastavitev z DIP stikalom
Ime datoteke GSD
SEW_6009.GSD
DP identifikacijska številka
6009hex = 24585dec
Uporabniško
določeni podatki
za nastavitev
parametrov
(Set-Prm application data)
•
•
Konfiguracije
DP za
DDLM_Chk_Cfg
Glejte dokumentacijo "Vmesnik fieldbus DFP21B PROFIBUS
DP-V1".
Diagnostični
podatki
Standardna diagnostika: 6 bajtov
Prek 9 polnega DB vtiča
Razporeditev kontaktov po IEC 61158
Dolžina: 3 bajte
Nastavitev parametrov v šestnajstiški (hex) obliki: 00,00,00
189
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Vmesnik fieldbus DFS11B za PROFIBUS / PROFIsafe
Številka izdelka: 1821 183 6
1823 863 7 kot komplet z ustreznimi vijaki.
Opis
Frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B zaradi svojega zmogljivega, univerzalnega vmesnika fieldbus omogoča skupaj z opcijo DFS11B priključitev na glavni sistem avtomatizacije prek PROFIBUS s PROFIsafe.
Za namestitev upoštevajte informacije v dokumentaciji "Vmesnik fieldbus DFS11B
PROFIBUS DP-V1 s PROFIsafe".
Podatki elektronike
Opcija DFS11B
•
Zunanja napajalna napetost
prek X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imaks = 200 mA DC
Pmaks = 3,4 W
Verzije protokola
PROFIBUS
PROFIBUS DP in DP-V1 po IEC 61158
Samodejno zaznavanje hitrosti
prenosa
9,6 kbit/s – 12 Mbit/s
Način priključitve
•
•
Končnik vodila
Ni vgrajen; uporabite ustrezen vtič PROFIBUS z zaključnimi upori,
ki jih je možno vključiti.
Naslov enote
1 – 125, nastavitev z DIP stikalom
F address
(naslov)
1 – 1022, nastavitev z DIP stikalom
Ime datoteke GSD
SEW_6009.GSD
DP identifikacijska številka
6009hex = 24585dec
Uporabniško
določeni podatki
za nastavitev
parametrov
(Set-Prm application data)
•
•
Konfiguracije
DP za
DDLM_Chk_Cfg
Glejte dokumentacijo "Vmesnik fieldbus DFS11B PROFIBUS
DP-V1 s PROFIsafe".
Diagnostični
podatki
Standardna diagnostika: 6 bajtov
Prek 9 polnega DB vtiča
Razporeditev kontaktov po IEC 61158
Dolžina: 3 bajte
Nastavitev parametrov v šestnajstiški (hex) obliki: 00,00,00
PREVIDNOST!
Z uporabo vmesnikov PROFIsafe se lahko izvajajo varnostne aplikacije.
Pri tem upoštevajte informacije v dokumentaciji "Vmesnik fieldbus DFS11B
PROFIBUS DP-V1 s PROFIsafe".
190
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
kVA
i
f
n
8
P Hz
Vmesnik fieldbus DFD11B za DeviceNet
Opis
Frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B zaradi svojega zmogljivega, univerzalnega vmesnika fieldbus omogoča skupaj z opcijo DFD11B priključitev na glavni sistem avtomatizacije prek odprtega standardnega sistema fieldbus DeviceNet.
Za namestitev upoštevajte informacije v dokumentaciji "Vmesnik fieldbus DFD11B
DeviceNet".
Podatki elektronike
Opcija DFD11B
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zunanja napajalna napetost
prek X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imaks = 200 mA DC
Pmaks = 3,4 W
Komunikacijski
protokol
Povezava master/slave, nastavljena v skladu s specifikacijo
DeviceNet, verzija 2.0
Število podatkovnih besed
procesa
Možna nastavitev z DIP stikali:
• 1 – 24 podatkovnih besed procesa pri Polled-I/O
• 1 – 4 podatkovne besede procesa pri Bit-strobe I/O
Hitrost prenosa
125, 250 ali 500 kbit/s, nastavitev z DIP stikali
Dolžina kabla
vodila
Za debele kable v skladu s specifikacijo DeviceNet 2.0, dodatek B:
• 500 m (1640 ft) pri 125 kbit/s
• 250 m (820 ft) pri 250 kbit/s
• 100 m (656 ft) pri 500 kbit/s
Prenosni nivo
ISO 11 98 – 24 V
Način priključitve
•
•
5-polna priključna letev Phoenix Combicon
Razporeditev priključkov po specifikaciji DeviceNet
MAC-ID
•
•
0 – 63, nastavitev z DIP stikalom
Največ 64 enot
Podprte storitve
•
•
•
Polled I/O
Bit-strobe I/O
Explicit messages:
– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– Reset
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set
Ime datoteke EDS
SEW_GATEWAY_DFD11B.eds
191
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Vmesnik fieldbus DFE24B za EtherCAT®
Opis
Frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B zaradi svojega zmogljivega, univerzalnega vmesnika fieldbus omogoča skupaj z opcijo DFE24B priključitev na glavni sistem avtomatizacije prek sistema EtherCAT®.
Za namestitev upoštevajte informacije v dokumentaciji "Vmesnik fieldbus DFE24B
EtherCAT®".
Namesto enote DFE24B se lahko uporabi tudi sprednji modul FSE24B (→ stran 188).
Le-ta omogoča večji izbor funkcij in ne potrebuje dodatne enote FSC11B. Vsaka enota
MOVITRAC® B potrebuje eno enoto FSE24B.
Podatki elektronike
Opcija DFE24B
192
Zunanja napajalna napetost
prek X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imaks = 200 mA DC
Pmaks = 3,4 W
Standardi
IEC 61158, IEC 61784-2
Hitrost prenosa
100 Mbit/s, polni dupleks
Način priključitve
2 × RJ45 (8 × 8 vtič modular jack)
Končnik vodila
Ni vključen, ker se končnik vodila samodejno vključi.
OSI raven 1/2
Ethernet II
Naslov enote
Nastavitev prek glavne enote EtherCAT® (→ prikaz s parametrom
P093)
Ime datoteke XML
SEW_DFE24B.xml
Vendor ID
0x59 (CANopenVendor ID)
Storitve
EtherCAT®
•
•
CoE (CANopen over EtherCAT®)
VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
kVA
i
f
n
8
P Hz
Vmesnik fieldbus DFE32B za PROFINET IO RT
Opis
Frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B zaradi svojega zmogljivega, univerzalnega vmesnika fieldbus omogoča skupaj z opcijo DFE32B priključitev na glavni sistem avtomatizacije prek sistema PROFINET IO RT.
Za namestitev upoštevajte informacije v dokumentaciji "Vmesnik fieldbus DFE32B
PROFINET IO".
Podatki elektronike
Opcija DFE32B
Zunanja napajalna napetost
prek X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imaks = 200 mA DC
Pmaks = 3,4 W
Aplikacijski
protokoli
•
•
•
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
PROFINET IO (ethernet okviri z oznako okvira 8892hex) za
krmiljenje in nastavitev parametrov frekvenčnega pretvornika.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – za diagnostiko s pomočjo spletnega brskalnika.
SMLP (Simple Movilink Protocol) – protokol, ki ga uporablja
program MOVITOOLS® MotionStudio.
Uporabljene
številke vrat
•
•
300 (SMLP)
80 (HTTP)
Ethernet storitve
•
•
ARP
ICMP (Ping)
OSI raven 1/2
Ethernet II
Hitrost prenosa
100 Mbit/s – polni dupleks
Način priključitve
2 × RJ45 z notranjim stikalom in funkcijo autocrossing
Naslavljanje
4-bajtni IP-naslov in/ali MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)
Identifikacijska
oznaka
proizvajalca
(Vendor ID)
010Ahex
Ime datoteke GSD
GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-llllmmdd.xml
193
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Vmesnik fieldbus DFS21B za PROFINET / PROFIsafe
Opis
Frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B zaradi svojega zmogljivega, univerzalnega vmesnika fieldbus omogoča skupaj z opcijo DFS21B priključitev na glavni sistem avtomatizacije prek sistema PROFINET IO RT s PROFIsafe.
Za namestitev upoštevajte informacije v dokumentaciji "Vmesnik fieldbus DFS21B
PROFINET s PROFIsafe".
Podatki elektronike
Opcija DFS21B
Zunanja napajalna napetost
prek X26
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imaks = 200 mA DC
Pmaks = 3,4 W
Aplikacijski
protokoli
•
•
•
•
PROFINET IO (ethernet okviri z oznako okvira 8892hex) za
krmiljenje in nastavitev parametrov frekvenčnega pretvornika.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – za diagnostiko s pomočjo spletnega brskalnika.
SMLP (Simple Movilink Protocol) – protokol, ki ga uporablja
program MOVITOOLS® MotionStudio.
Uporabljene
številke vrat
•
•
300 (SMLP)
80 (HTTP)
Ethernet storitve
•
•
ARP
ICMP (Ping)
OSI raven 1/2
Ethernet II
Hitrost prenosa
100 Mbit/s – polni dupleks
Način priključitve
2 × RJ45 z notranjim stikalom in funkcijo autocrossing
Naslavljanje
4-bajtni IP-naslov in/ali MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)
F address
(naslov)
1 – 1022, nastavitev z DIP stikalom
Identifikacijska
oznaka
proizvajalca
(Vendor ID)
010Ahex
Ime datoteke GSD
GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-llllmmdd.xml
PREVIDNOST!
Z uporabo vmesnikov PROFIsafe se lahko izvajajo varnostne aplikacije.
Pri tem upoštevajte informacije v dokumentaciji "Vmesnik fieldbus DF21B
PROFINET s PROFIsafe".
194
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
kVA
i
f
n
8
P Hz
Vmesnik fieldbus DFE33B za EtherNet/IP in Modbus/TCP
Opis
Frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B zaradi svojega zmogljivega, univerzalnega vmesnika fieldbus omogoča skupaj z opcijo EtherNet/IP DFE33B priključitev na glavni
sistem avtomatizacije prek sistema EtherNet/IP.
Za namestitev upoštevajte informacije v dokumentaciji "Vmesnik fieldbus DFE33B
EtherNet/IP".
Podatki elektronike
Opcija DFE33B
DFE33B
U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imaks = 200 mA DC
Pmaks = 3,4 W
Aplikacijski
protokoli
•
•
•
xx xx xx xx
MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS
Zunanja napajalna
napetost
ETHERNET/IP
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
•
EtherNet/IP (Industrial Protocol) ali Modbus/TCP – za krmiljenje in nastavitev parametrov pretvornika.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – za diagnostiko
s pomočjo spletnega brskalnika.
SMLP (Simple Movilink Protocol) – protokol, ki ga uporablja
program MOVITOOLS® MotionStudio.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – za samodejno dodelitev parametrov naslova.
Uporabljene
številke vrat
•
•
•
•
•
•
44818 EtherNet/IP (TCP)
2222 EtherNet/IP (UDP)
502 Modbus/TCP
300 SMLP (TCP, UDP)
80 HTTP
67 / 68 DHCP
Ethernet storitve
•
•
ARP
ICMP (Ping)
ISO / OSI raven 1/2
ISO / OSI raven 4/5
•
•
Ethernet II
TCP/IP in UDP/IP
Samodejno zaznavanje hitrosti
prenosa
10 / 100 Mbit/s
Način priključitve
2 × RJ45 z notranjim stikalom in funkcijo autocrossing
Naslavljanje
4-bajtni IP-naslov in/ali MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)
Identifikacijska
oznaka proizvajalca
(Vendor ID)
•
•
Pripomočki za
zagon
Programski paket MOVITOOLS® MotionStudio od verzije 5.40
dalje
Firmware
verzija enote
MOVITRAC® B
Opcija ne potrebuje posebne verzije firmware.
Ime datoteke EDS
SEW_GATEWAY_DFE33B.eds
013Bhex (EtherNet/IP)
"SEW-EURODRIVE" (Modbus/TCP)
195
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Fieldbus gateway
Prehodi fieldbus gateway pretvarjajo standardna vodila fieldbus na vodilo SBus SEW.
To pomeni, da lahko z enim prehodom (gateway) naslavljate do 8 pretvornikov.
Krmilnik (PLC ali osebni računalnik) in frekvenčni pretvornik MOVITRAC® B izmenjavata podatke procesa, npr. krmilno besedo ali število vrtljajev, prek vodila fieldbus. Za
priključitev enote MOVITRAC® B na fieldbus gateway je potreben komunikacijski modul
FSC11B/12B. Ta je potreben tudi, ko je prehod (gateway) vgrajen v pretvornik. Modul
FIO11B se ne more uporabiti za priključitev.
Načelno lahko prek vodila SBus na fieldbus priključite in prek njega upravljate tudi druge
SEW enote (npr. frekvenčne pretvornike MOVIDRIVE®).
Možna sta 2 različna načina delovanja prehoda (gateway):
•
Vgrajen v pretvorniku: Vmesnik fieldbus DF..B je vgrajen v pretvorniku MOVITRAC® B.
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®
MOVITRAC® B
1
2
3
4
5
6
7
8
SPS / PLC
SBus
351335435
•
V lastnem ohišju: Vmesnik fieldbus DF..B je vgrajen v ohišju UOH11B.
MOVITRAC® B
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®
1
2
3
4
5
6
7
8
SPS / PLC
SBus
351336971
196
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
kVA
i
f
n
8
P Hz
NAVODILO
Če je vmesnik fieldbus tovarniško vgrajen v enoto MOVITRAC® B, je naslov SBus
P881 že nastavljen na "1".
Pri enoti MOVITRAC® B brez vmesnika fieldbus je naslov SBus P881 tovarniško
nastavljen na "0".
Za priključitev na vodila fieldbus so na voljo prehodi (gateway) za naslednje sisteme
vodil.
Vodilo
Lastno ohišje
Vgrajen v pretvornik1)
PROFIBUS
DFP21B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFP21B
DeviceNet
DFD11B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFD11B
EtherCAT®2)
DFE24B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE24B
PROFINET
DFE32B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE32B
EtherNet/IP + Modbus/TCP
DFE33B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE33B
PROFIsafe®
DFS11B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFS11B
PROFINET / PROFIsafe®
DFS21B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFS21B
PROFIBUS /
1) Vgradnja v pretvornik ni možna pri velikosti 0XS.
2) Vsaka enota MOVITRAC® B se lahko priključi na omrežje EtherCAT® tudi prek sprednjega modula
FSE24B.
Pri enoti MOVITRAC® B z vgrajeno opcijsko kartico je priložen priključni kabel za povezavo SBus.
Pri napajanju prehoda iz enote MOVITRAC® B se mora enota MOVITRAC® B sama
napajati z napetostjo 24 V DC na sponkah12.8 in X12.9.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
197
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Princip delovanja
Prehodi fieldbus gateway imajo standardizirane vmesnike. Pomožne enote MOVITRAC® B
priključite prek sistemskega vodila enote (SBus) na fieldbus gateway.
MOVITRAC® B / UOH11B –
pogled s sprednje strani
H1
H2
Opis
Funkcija
LED H1 (rdeča)
Sistemska napaka (samo za delovanje prehoda)
LED H2 (zelena)
Rezervirano
Terminal X24 X
Vmesnik RS485 za diagnostiko z osebnim
računalnikom in programom MOVITOOLS®
MotionStudio
X24
Vse dimenzije so v mm (in).
28 (1.1)
257.5 (10.14)
234.5 (9.232)
4.5 (0.18)
224 (8.82)
5.5 (0.22)
Dimenzijska
risba za UOH
185 (7.28)
8
22.5 (0.886)
30 (1.2)
100 (3.94)
9007199470367499
198
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
8.2.5
kVA
i
f
n
8
P Hz
Krmilnik MOVI-PLC®
Izvedbe enot
Krmilnik MOVI-PLC® je na voljo v različnih izvedbah, ki se razlikujejo po izvedbah
blokov iz različnih knjižnic. Za namestitev upoštevajte informacije v dokumentaciji
"Krmilnik MOVI-PLC®".
Izvedba enote MOVI-PLC
MOVI-PLC®
basic
MOVI-PLC®
advanced
Opis
DHP11B-T0
1)
Krmilnik MOVI-PLC® basic
DHP11B-T1
Tehnološka izvedba I poleg funkcij izvedbe T0 vključuje med drugim
tudi krmiljenje s pomočjo točk na krivulji, sinhrono delovanje
DHP11B-T21)
Tehnološka izvedba II poleg funkcij izvedbe T1 vključuje med drugim
tudi premikanje materiala
DHE21B/41B
Poleg funkcij enote MOVI-PLC® basic ima ta enota dodatne velike
rezerve moči in vmesnike visoke hitrosti.
1) Izvedbi T1 in T2 sta skupaj z MOVITRAC® B samo pogojno uporabni. Posvetujte se s predstavniki podjetja SEW-EURODRIVE.
Opis
S krmilno enoto MOVI-PLC® basic DHP11B ponuja podjetje SEW-EURODRIVE v svoji
seriji izdelkov prosto programabilno krmilno enoto v skladu s standardoma IEC 61131-3
in PLCopen.
Opcija DHP11B je tovarniško vgrajena (ne za velikost 0XS) oz. se dobavlja v lastnem
ohišju UOH. Razširitev enote s to opcijo lahko izvedejo samo predstavniki podjetja
SEW-EURODRIVE.
Krmilna enota MOVI-PLC® DHP11B.. je opremljena z enim pomožnim vmesnikom
PROFIBUS DP-V1, 2 vmesnikoma SBus (CAN), RS485 ter 8 digitalnimi vhodi/izhodi, od
katerih jih ima 5 možnost prekinitve. Enota DHP11B lahko istočasno krmili 12 enot
(MOVIDRIVE®, MOVITRAC®, MOVIMOT®).
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
199
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
MOVI-PLC® basic DHP11B
Podatki elektronike za MOVI-PLC® basic DHP11B:
Prikazi stanja
Svetleče diode za
• Napajalno napetost I/O
• Firmware
• Program
• PROFIBUS
• Sistemska vodila
Fieldbus
•
•
•
•
•
•
Sistemsko vodilo
•
•
•
•
•
2 sistemski vodili (CAN) za krmiljenje 12 pretvornikov in
CANopen I/O modulov
CAN plast 2 (cikličen, acikličen SCOM) ali prek protokola
SEW-MOVILINK®
Hitrost prenosa: 125 kbit/s – 1 Mbit/s
Zunanji končnik vodila
Naslovno območje: 0 – 127
Inženiring
Prek RS485, PROFIBUS in sistemskih vodil
Delovanje na čelni
plošči
Prek RS485
Način priključitve
•
•
•
Binarni vhodi /
izhodi
8 vhodov/izhodov (I/O) po IEC 61131-2, ki se lahko nastavijo kot
vhod ali izhod, od tega 5 z možnostjo prekinitve.
Pomnilnik
•
•
•
Program: 512 kB
Podatki: 128 kB
Ohranjanje: 24 kB
Pripomočki za
zagon
•
Programski jeziki
– IL
– ST
– LD
– FBD
– OS
Knjižnice za optimirano krmiljenje pretvornikov
•
200
PROFIBUS DP in DPV1 po IEC 61158
Samodejno zaznavanje hitrosti prenosa od 9,6 kbit/s do
12 Mbit/s
Končnik vodila izvedite z ustreznim vtičem
Datoteka GSD SEW_6007.GSD
DP identifikacijska številka 6007hex (24579dec)
Največ 32 podatkov procesa
PROFIBUS: 9-polni DB vtič po IEC 61158
Sistemska vodila in I/O: vtične sponke
RS485: RJ10
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVI-PLC® basic DHE21B/41B
Podatki elektronike za MOVI-PLC® basic DHE21B/41B:
Opcija DHE21B/41B
Številka izdelka
•
Opcija DHE21B: 1823 607 3
Opcija DHE41B: 1821 160 7
Električno napajanje
•
X26: U = 24 V DC (–15 % / +20 %)
DGND mora biti ozemljen (PELV)
Poraba moči: Pmaks = 8,5 W
Imaks = 600 mA
X31: Binarne vhode in izhode je potrebno ločeno napajati z napetostjo 24 V DC.
•
•
•
Potencialni nivoji
Opcija DHE21B/41B ima naslednje nivoje potencialov:
• Potencial za krmiljenje / CAN 1 / COM1
• Potencial za COM2
• Potencial za binarne vhode in izhode
• Potencial za sistemsko vodilo CAN 2
Pomnilnik
• Pomnilnik za ohranitev podatkov: 32 kB
• Sistemske spremenljivke (ohranjanje): 8 kB
Pomnilnik za program:
• DHE21B: 2 MB (za uporabniški program, vključno s knjižnicami IEC)
• DHE41B: 6 MB (za uporabniški program, vključno s knjižnicami IEC)
Pomnilnik za shranjevanje podatkov:
• DHE21B: 4 MB (za IEC aplikacijo)
• DHE41B: 8 MB (za IEC aplikacijo)
1455764363
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
201
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Opcija DHE21B/41B
Sistemsko vodilo CAN 2
X32:1 – X32:3
Sistemsko vodilo CAN 1
X33:1 – X33:3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ethernet 1
X36
Sistemsko vodilo, rezervirano
Ethernet 2
X37
•
•
USB
Vmesnik RS485
COM1/2
X34:1 – X34:4
Pomnilniška kartica SD
Inženiring
TCP/IP
Možni načini priključitve: osebni računalnik za inženiring, druge krmilne enote, intranet
USB 1.0 za priključitev osebnega računalnika za inženiring (v pripravi)
•
•
•
•
•
•
•
202
Sistemska vodila CAN 1 in CAN 2 po CAN specifikaciji 2.0, dela A in B; tehnologija
prenosa po ISO 11898
Sistemsko vodilo CAN 2 je galvansko ločeno
Največ 64 enot na sistemsko vodilo CAN
Največ 64 SCOM objektov za pošiljanje / 32 objektov za sprejemanje na sistemsko
vodilo CAN
Naslovno področje 0 – 127
Hitrost prenosa: 125 kbit/s – 1 Mbit/s
Če je X32 ali X33 končnik vodila, morate priključiti zunanji zaključni upor (120 Ω)
Vtiča X32 ali X33 lahko snamete brez prekinitve sistemskega vodila
Sistemsko vodilo lahko deluje v 2. plasti (cikličen, acikličen SCOM) ali v skladu
s protokolom SEW-MOVILINK®
Za priključitev uporabniškega terminala DOP11A/B ali motornega gonila z vgrajenim
frekvenčnim pretvornikom MOVIMOT®
I/O standard; 57,6 / 9,6 kbit/s, največja skupna dolžina kabla 200 m
Dinamični zaključni upor je vgrajen
Možno branje z osebnim računalnikom
Vsebuje:
– Firmware
– IEC program
– Podatki
Najmanj 128 MB pomnilnika
Izvedbe, številke izdelkov in funkcije:
– OMH41B-T0: 1821 204 2
Funkcije: upravljanje krmiljenja števila vrtljajev, pozicioniranje, npr. s knjižnico
MPLCMotion_MDX
– OMH41B-T1: 1821 205 0
Funkcije: dodano je še npr. krmiljenje s pomočjo točk na krivulji, elektronsko gonilo,
krmilnik odmikala
– OMH41B-T2: 1821 206 9
Funkcije: dodano je še npr. premikanje materiala
Inženiring se izvaja prek enega izmed naslednjih vmesnikov:
• Ethernet 2 (X37)
• V pripravi: USB (X35)
Inženiring vseh komponent SEW, priključenih na krmilnik MOVI-PLC® advanced DHE41B,
se lahko izvaja na krmilniku MOVI-PLC® advanced DHE41B.
Inženiring krmilnika MOVI-PLC® advanced DHE41B se ne more izvajati na pretvornikih.
• Programska oprema za inženiring MOVITOOLS® MotionStudio z orodjem PLC Editor
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
kVA
i
f
n
P Hz
Tehnologija
krmiljenja
Tehnologija krmiljenja podjetja SEW-EURODRIVE vključuje modularni sistem krmilnikov, ki se lahko programirajo v IEC 61131-3 (MOVI-PLC®) oz. se nastavijo z uporabo
aplikacijskih modulov (CCU). Krmilniki se lahko neposredno vgradijo v opcijsko kartico
oz. kot kompaktna krmilna enota (v ohišju UOH) krmilijo poljubno pogonsko elektroniko
SEW. Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča za enoto MOVITRAC® B močnostna
razreda Basic in Standard, ker je enota načrtovana za aplikacije s koordiniranim premikanjem za do 16 posameznih osi.
Prosto
programabilni
krmilnik za
premikanje
in nadzor
(MOVI-PLC®)
Uporaba kartic SD tipa OMH41B omogoča, da se krmilnik uporabi kot prosto programabilni krmilnik za premikanje in nadzor MOVI-PLC®. MOVI-PLC® je družina programabilnih enot za krmiljenje premikanja in nadzor. Omogoča enostavno in učinkovito avtomatizacijo pogonskih rešitev, logičnih procesov in potekov krmiljenja s pomočjo programskih jezikov v skladu s standardom IEC 61131-3.
•
MOVI-PLC® je vsestranska zaradi možnosti optimiranega krmiljenja celotne serije
pretvornikov SEW ter preproste nadgradnje na zmogljivejšo izvedbo MOVI-PLC®
zaradi univerzalnega izvajanja programov.
•
MOVI-PLC® se lahko nastavi z več različnimi izvedbami strojne opreme (standard,
advanced, ...) in modularnim konceptom programske opreme (knjižnice za številne
aplikacije).
•
MOVI-PLC® je zmogljiva zaradi obsežnih tehnologij (npr. krmiljenje na krivuljah,
sinhrono delovanje) ter možnosti krmiljenja zahtevnih aplikacij (npr. premikanje
materiala).
Močnostni razred
MOVI-PLC®
standard
Krmilnik DH.21B omogoča koordinirano premikanje posameznih osi ter vključitev zunanjih vhodov in izhodov ter terminalov DOP (Drive Operator Panel). To pomeni, da je
opcija DH.21B primerna kot krmilni modul oz. tudi kot samostojni krmilnik za stroje srednje kompleksnosti.
Nastavljiv
uporabniški
krmilnik (CCU)
Uporaba kartic SD tipa OMC41B omogoča, da se krmilna enota uporabi kot nastavljiv
uporabniški krmilnik (CCU). To omogoča, da se izvajajo samo standardizirani aplikacijski moduli, ki jih pripravlja SEW-EURODRIVE. Aplikacijski moduli se lahko hitro in
enostavno zaženejo z grafično konfiguracijo. Določen vmesnik podatkov procesa omogoča, da je ta funkcija na voljo za glavno krmilno enoto. Za podporo pri zagonu je na
voljo monitor podatkov procesa s krmiljenjem.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
8
203
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Močnostni razred
CCU standard
Močnostni razred CCU standard je predviden za aplikacijske module s funkcijo za posamezne osi in srednje dolgimi odzivnimi časi. Na en nastavljiv uporabniški krmilnik se
lahko priključi največ 16 osi. Na voljo so naslednji aplikacijski moduli, ki se lahko zaženejo z orodjem "AxisConfigurator":
•
Določitev števila vrtljajev
•
Pozicioniranje odmikača
Izvedbe enot
Kot opcijska
kartica
Kot kompaktna
krmilna enota
v ohišju UOH
Dokumentacija
za MOVI-PLC®
204
Opcijska kartica
Opis
MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0
MOVI-PLC® basic
Standardni krmilnik
DHE21B-T0
Krmilnik z vgrajenim vmesnikom ethernet (protokol UDP, TCP/IP) za avtomatizacijo koordiniranega premikanja posameznih osi. Vmesnik USB za inženiring in
kartica SD za enostavno upravljanje podatkov.
Opcijska kartica
Opis
MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0
MOVI-PLC® basic
Standardni krmilnik
DHE21B-T0
Krmilnik z vgrajenim vmesnikom ethernet (protokol UDP, TCP/IP) za avtomatizacijo koordiniranega premikanja posameznih osi. Vmesnik USB za inženiring in
kartica SD za enostavno upravljanje podatkov.
Krmilnik DHF21B-T0
Kot DHE21B, vendar z dodatnimi pomožnimi vmesniki fieldbus Profibus in
DeviceNet.
Krmilnik DHR21B-T0
Kot DHE21B, vendar z dodatnimi industrijskimi vmesniki ethernet PROFINET,
EtherNet/IP in Modbus TCP.
Dodatne informacije o funkcijah, načrtovanju ter tehnični podatki so na voljo v naslednjih
dokumentih:
•
Priročnik "Krmilnik DHE21B / DHF21B / DHR21B (standard), DHE41B / DHF41B /
DHR41B (advanced)"
•
Priročnik "Krmilnik MOVI-PLC® basic DHP11B.."
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
8.2.6
kVA
i
f
n
8
P Hz
Stikalni napajalnik UWU52A
Tehnični podatki
Stikalni napajalnik UWU52A
Dimenzijska risba
Številka izdelka
188 181 7
Vhodna napetost
1 × 110 – 240 V AC
Območje napetosti
95 – 265 V AC, 110 – 300 V DC
Frekvenca
50/60 Hz
Največji tok v prostem teku
40 mA AC
Vhodni nazivni tok
pri 1 × 110 V AC
pri 1 × 230 V AC
1,04 A AC
0,63 A AC
Izhodna napetost
24 V DC (–1 % / +3 %)
Izhodni nazivni tok
pri 40 °C
pri 55 °C
2,5 A DC
2,0 A DC
Preostala valovitost
< 50 mV
Motnja
< 120 mV
Izgube
< 5,5 W
Masa
0,23 kg (0,51 lb)
Temperatura delovanja
0 °C do +55 °C (kondenz ni dovoljen)
Stopnja zaščite
IP20 (EN 60529)
Razred zaščite
I
Priključitev
Vijačne sponke za prerez kabla 0,20 – 2,5 mm2 (AWG24 – AWG13)
Moment privijanja 0,4 – 0,5 Nm
Vse dimenzije so v mm (in).
109 (4.29)
38 (1.5)
76 (3.0)
101 (3.98)
EN 60715TM35
4 (0.2)
269954187
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
205
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
8.2.7
Regenerativna napajalna enota
Pri generatorskem načinu delovanja pretvornikov MOVITRAC® B od velikosti 2 v 4-kvadrantnem delovanju se kot alternativa za zavorne upore lahko uporablja regenerativna
napajalna enota MOVIDRIVE® MDR60A. Predpogoj zato je zmogljiva omrežna napetost. Podrobne informacije o tem so na voljo v sistemskem priročniku "Regenerativna
napajalna enota MOVIDRIVE® MDR60A/61B in razsmernik za motorje MDX62B".", ki
ga lahko naročite v podjetju SEW-EURODRIVE.
MOVIDRIVE® MDR60A napaja enosmerni vmesni tokokrog priključenih pogonskih pretvornikov MOVIDRIVE® pri motornem delovanju z električno energijo iz omrežja, pri
generatorskem delovanju pa vrača generatorsko energijo iz enosmernega vmesnega
tokokroga nazaj v napajalno omrežje.
UL odobritev
®
US
LISTED
Zaščitne in
nadzorne funkcije
UL in cUL odobritev sta izdani za enote MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00,
MDR60A0370-503-00 in MDR60A0750-503-00. cUL odobritev je enakovredna odobritvi CSA. Enota MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 nima UL ali cUL odobritve.
•
Nadzor in zaščita pred termično preobremenitvijo.
•
Zaznava izpada omrežne napetosti v času ene polperiode omrežnega napajanja.
•
Prenapetostna zaščita.
9007200709048587
Lastnosti
regenerativne
napajalne enote
v primerjavi
s pretvornikom
z zavornim uporom
206
•
Energijska bilanca: generatorska energija se vrača nazaj v napajalno omrežje in se
ne pretvarja v izgubno toploto.
•
Manjša instalacijska napeljava pri večjem številu pretvornikov (priključki omrežne
napetosti in zavornih uporov). Zavorni upor pa je vseeno potreben za krmiljeno zaustavitev pogona tudi v primeru motenj v omrežnem napajanju.
•
Prihranek prostora v stikalni omari in manjša moč ventilatorja v primeru, ko je uporabljeni zavorni upor vgrajen v stikalno omaro.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
kVA
i
f
n
8
P Hz
Splošni tehnični podatki
Regenerativna napajalna enota MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A
0150-503-00 (velikost 2)
0370-503-00 (velikost 3)
0750-503-00 (velikost 4)
Odpornost na motnje
Skladna s standardom EN 61800-3
Sevanje motenj pri pravilni napeljavi za
zmanjšanje EMC motenj
Skladno s standardom EN 61800-3:
• z omrežnim filtrom NF035-503 (MDR60A0150-503-00)
• z omrežnim filtrom NF048-503 (MDR60A0150-503-00)
• z omrežnim filtrom NF085-503 (MDR60A0370-503-00)
• z omrežnim filtrom NF150-503 (MDR60A0750-503-00)
Temperatura okolice
âok
Znižanje zaradi temperature okolice
0 °C do +40 °C
Znižanje IN: 3 % IN na K do maks. 60 °C
Klimatski razred
EN 60721-3-3, razred 3K3
Temperatura skladiščenja1)
âS
−25 °C do +70 °C (EN 60721-3-3, razred 3K3)
Vrsta hlajenja (DIN 51751)
Zunanji ventilator
(temperaturno krmiljen ventilator, vklopni prag: 50 °C)
Razred zaščite
EN 60529
(NEMA1)
IP20
IP20
IP00 (napajalni priključki)
IP10 (napajalni priključki)
• z vgrajenim, serijsko priloženim zaščitnim pokrovom iz pleksi stekla
• z nameščeno skrčno cevjo (ni v dobavnem obsegu)
IP20
• z vgrajeno zaščito pred dotikom DLB11B
velikost 2
velikost 3
velikost 4
Način delovanja
Trajno obratovanje (EN 60149-1-1 in 1-3)
Kategorija prenapetostne zaščite
III po standardu IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Stopnja onesnaževanja
2 po standardu IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Nadmorska višina namestitve
Do h ≤ 1000 m ni omejitev.
Pri h ≥ 1000 m upoštevajte naslednje omejitve:
• Od 1000 m do največ 4000 m:
– zmanjšanje IN za 1 % na 100 m
• Od 2000 m (6562 ft) do največ 4000 m (13120 ft):
– Varna galvanska ločitev napajalnih in elektronskih priključkov od nadmorske višine 2000 m dalje ni več zagotovljena.
V ta namen so potrebni zunanji ukrepi (IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)
– Vgraditi je potrebno napravo za prenapetostno zaščito za znižanje prenapetosti s kategorije III na kategorijo II.
1) Pri dolgotrajnem skladiščenju vsaki 2 leti priklopite na enoto omrežno napetost za najmanj 5 minut, sicer se lahko skrajša njena
življenjska doba.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
207
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Tehnični podatki za MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370 velikosti 2 in velikosti 3
MOVIDRIVE® MDR60A
Standardna izvedba
Izvedba z lakiranimi ploščami tiskanega vezja
Številka izdelka
Velikost 2
0150-503-00
0150-503-00/L
Velikost 3
0370-503-00
0370-503-00/L
1 825 271 0
1 825 272 9
826 658 1
829 672 3
VHOD
3 × 380 V – 500 V AC
Nazivna omrežna napetost
(v skladu z EN 50160)
Uomr
Omrežna frekvenca
fomr
Nazivna priključna moč
PN
15 kW
37 kW
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 3 × 400 V AC)
Iomr
29 A AC
66 A AC
50 Hz – 60 Hz ±5 %
SPONKE ELEKTRONIKE
Binarni vhodi
Notranja upornost
PLC združljivi (EN 61131), čas vzorčenja 1 ms
Rvh ≈ 3,0 kΩ, Ivh ≈ 10 mA
Nivo signala
+13 V – +30 V = "1" = sklenjen kontakt
–3 V – +5 V = "0" = odprt kontakt
Binarni izhodi
PLC združljiva (EN 61131-2), odzivni čas 1 ms, zaščitena pred kratkim stikom,
Imaks = 50 mA
Nivo signala
"0" = 0 V, "1" = +24 V, Pozor: Ne priključite zunanje napetosti.
VMESNI TOKOKROG
navidezna izhodna moč
(pri Uomr = 3 × 380 – 500 V AC)
SA
Napetost vmesnega tokokroga
(pri omrežnem nazivnem
toku Iomr)
UVM
25 kVA
50 kVA
560 V – 780 V DC
Nazivni tok vmesnega tokokroga IVM
(pri omrežnem nazivnem
toku Iomr)
35 A DC
70 A DC
Največji tok vmesnega
tokokroga
53 A DC
105 A DC
IVM_maks
SPLOŠNI PODATKI
Izgube pri PN
Pi_maks
Poraba hladilnega zraka
Priključitev močnostnih
priključkov
X1, X2
Dovoljen moment privijanja
Dovoljen prerez kabla
Priključitev sponk elektronike
X3
Masa
Dimenzije
Š×V×G
Omrežna dušilka (vedno potrebna)
Omrežni filter (opcija)
Za MOVITRAC®
Priporočena vhodna varovalka
208
120 W
950 W
100 m3/h
180 m3/h
Ločljive vrstne sponke
izolirni nastavek DIN 46228
Kombiniran vijak M6
1,8 Nm (16 in-lb)
3,5 Nm (31 in-lb)
6 mm2 (AWG9)
PE: M4 z 1,5 Nm (13 in-lb)
25 mm2 (AWG4)
Dovoljen prerez kabla:
•Ena žica na sponko: 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
•Dve žici na sponko: 0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
4 kg (8,8 lb)
16 kg (35 lb)
118 mm × 320 mm × 127 mm
(4,65 in × 12,6 in × 5,0 in)
200 mm × 465 mm × 221 mm
(7,87 in × 18,3 in × 8,7 in)
ND045-013,
LN = 0,1 mH
Številka izdelka
826 013 3
ND085-013
LN = 0,1 mH
Številka izdelka
826 014 1
NF035-503 do 15 kW
Številka izdelka 827 128 3
NF048-503 do 22 kW (15 kW × 125 %)
Številka izdelka 827 117 8
NF085-503,
Številka izdelka 827 415 0
0055 – 0150
0055 – 0370
63 A
100 A
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVIDRIVE® MDR60A0750/1320 velikosti 4
MOVIDRIVE® MDR60A
Standardna izvedba
Izvedba z lakiranimi ploščami tiskanega vezja
Številka izdelka
Velikost 4
0750-503-00
0750-503-00/L
826 556 9
829 673 1
VHOD
Nazivna omrežna napetost
(v skladu z EN 50160)
Uomr
3 × 380 V – 500 V AC
50 Hz – 60 Hz ±5 %
Omrežna frekvenca
fomr
Nazivna priključna moč
PN
75 kW
Omrežni nazivni tok
(pri Uomr = 3 × 400 V AC)
Iomr
117 A AC
SPONKE ELEKTRONIKE
Binarni vhodi
Notranja upornost
Galvansko ločeni (optični sklopnik), PLC združljivi (EN 61131), čas vzorčenja 1 ms
Rvh ≈ 3,0 kΩ, Ivh ≈ 10 mA
Nivo signala
+13 V – +30 V = "1"
= sklenjen kontakt
–3 V – +5 V = "0"
= odprt kontakt
Binarni izhodi
PLC združljiva (EN 61131-2), odzivni čas 1 ms, zaščitena pred kratkim stikom,
Imaks = 50 mA
Nivo signala
"0" = 0 V, "1"=+24 V,
Pomembno opozorilo: Ne priključite zunanje napetosti.
VMESNI TOKOKROG
Navidezna izhodna moč
(pri Uomr = 3 × 380 – 500 V AC)
SA
Napetost vmesnega tokokroga
UVM
Nazivni tok vmesnega tokokroga IVM
(pri omrežnem nazivnem
toku Iomr)
Največji tok vmesnega
tokokroga
(pri omrežnem nazivnem
toku Iomr)
IVM_maks
90 kVA
560 V – 780 V DC
141 A DC
212 A DC
SPLOŠNI PODATKI
Izgube pri PN
Pi_maks
Poraba hladilnega zraka
Priključitev močnostnih
priključkov
(L1, L2, L3 pri velikosti 6)
X1, X2
1700 W
360 m3/h
Priključni vijaki M10
Dovoljen moment privijanja
14 Nm (120 in-lb)
Dovoljen prerez kabla
70 mm2 (AWG2/0)
Priključitev močnostnih
priključkov SKS 1 – 3
Priključitev sponk elektronike
(X2 pri velikosti 6)
–
X3
Masa
Dimenzije
Dovoljen prerez kabla:
•Ena žica na sponko:
0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
•Dve žici na sponko:
0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
24 kg (53 lb)
Š×V×G
280 mm × 522 mm × 205 mm
(11 in × 20,6 in × 8,07 in)
Omrežna dušilka (vedno potrebna)
ND200-0033
LN = 0,03 mH
Številka izdelka 826 579 8
Omrežni filter (opcija)
NF150-503,
številka izdelka 827 417 7
Za MOVITRAC®
Priporočena vhodna varovalka
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
0055 – 0750
175 A
209
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Dimenzijske risbe
Pri vgradnji v stikalno omaro upoštevajte naslednje minimalne razdalje:
•
Nad in pod enoto po 100 mm (3,9 in)
•
Ob straneh prostor ni potreben
118
315
80
295
315
10
6
320
MOVIDRIVE®
MDR60A0150
velikosti 2
127
3349923979
Dimenzije v mm (in)
210
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
i
f
n
8
P Hz
Pri vgradnji v stikalno omaro upoštevajte naslednje minimalne razdalje:
Nad in pod enoto po 100 mm (3,9 in)
•
Ob straneh prostor ni potreben
11 (0.43)
445 (17.5)
•
465 (18.3)
MOVIDRIVE®
MDR60A0370
velikosti 3
kVA
7 (0.3)
105 (4.13)
200 (7.87)
173 (6.81)
215(8.46)
18014399963792907
Dimenzije v mm (in)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
211
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Pri vgradnji v stikalno omaro upoštevajte naslednje minimalne razdalje:
•
Nad in pod enoto po 100 mm (3,9 in)
•
Pri namestitvi toplotno občutljivih komponent, npr. kontaktorjev ali varovalk, zagotovite nad pretvornikom minimalno razdaljo 300 mm (11,8 in)
•
Ob straneh prostor ni potreben
11 (0.43)
522 (20.6)
MOVIDRIVE®
MDR60A0750
velikosti 4
502 (19.8)
8
7 (0.3)
140 (5.51)
160 (6.30)
280(11.0)
205(8.07)
18014399963821579
Dimenzije v mm (in)
212
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
Povezava
vmesnega
tokokroga
i
f
n
8
P Hz
Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča uporabo naslednjih kompletov kablov za povezavo vmesnega tokokroga. Ti kompleti imajo ustrezno električno trdnost in imajo uporabljeno barvno označevanje. To je potrebno, ker bi zamenjava polov ali zemeljski stik
povzročila uničenje priključene opreme.
Dolžine kablov so omejene z dolžino povezave vmesnega tokokroga – dovoljena dolžina je največ pet metrov. Za priključitev več enot lahko kable narežete na ustrezne dolžine. Kabelski čevlji za priključitev na regenerativno napajalno enoto in na en pretvornik
so priloženi v kompletu kablov. Za priključitev ostalih pretvornikov uporabite običajne
komercialne kabelske čevlje. Pretvornike zatem priključite na regenerativno napajalno
enoto v vezavo zvezda.
Tip kompleta kablov
DCP12A
DCP13A
DCP15A
Številka izdelka
814 567 9
814 250 5
814 251 3
0055 ... 0110
0150 ... 0300
0400 ... 0750
Za priključitev enote MOVITRAC®
NAVODILO
Za povezavo vmesnega tokokroga upoštevajte navodila iz sistemskega priročnika
"Regenerativna napajalna enota MOVIDRIVE® MDR60A", ki ga lahko naročite v podjetju SEW-EURODRIVE.
8.2.8
Pritrditev na tračnico FHS11B/12B/13B
FHS se uporablja za pritrditev frekvenčnih pretvornikov MOVITRAC® B na tračnico in
vgradnjo zavornih uporov.
Tip
Številka izdelka
Velikost
FHS11B
1820 724 3
0XS
FHS12B
1820 725 1
0S
FHS13B
1820 727 8
0L
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zavorni upor
230 V
400/500 V
BW4
BW2
BW027-003
BW072-003
213
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki za pribor in opcije
P Hz
Dimenzijska risba
Vse dimenzije so v mm (in).
196 (7.72)
e
10 (0.39)
5 (0.2)
b
a
d
8
32.5
(1.28)
4.5
(0.18)
9007199340909451
MOVITRAC® B, velikost
a
b
d
e
55 (2,2)
171,5 (6,752)
220 (8,66)
7,5 (0,30)
0S
80 (3,1)
171,5 (6,752)
220 (8,66)
32,5 (1,28)
0L
80 (3,1)
260,3 (10,25)
308,5 (12,15)
32,5 (1,28)
0XS
214
Dimenzije v mm (in)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
8.3
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
8.3.1
Zavorni upori
kVA
i
f
n
8
P Hz
Zavorni upori BW
Splošni podatki
Zavorni upori so prilagojeni na serijo pretvornikov MOVITRAC® B. Vrsta hlajenja je KS =
samostojno hlajenje (zračno hlajenje).
Površine uporov se pri obremenitvi z nazivno močjo PN zelo segrejejo. Izberite primerno
mesto za vgradnjo, ki ustreza tem pogojem. Zavorni upori se zato običajno vgrajujejo
v pokrov priključne omare.
Od temperature okolice nad 45 °C je potrebno načrtovati znižanje obremenitve za 4 %
na 10 K. Najvišja temperatura okolice ne sme preseči vrednosti 80 °C. Pri montaži
v stikalno omaro upoštevajte najvišjo dovoljeno temperaturo drugih naprav (npr. enote
MOVITRAC® B).
Odobritev UL
in cUL
V povezavi s frekvenčnimi pretvorniki MOVITRAC® B imajo zavorni upori tipa BW odobritev UL in cUL. Za ustrezno potrdilo se lahko obrnete na zastopnike podjetja SEWEURODRIVE. Zavorni upori BW..-T in BW..-P imajo odobritev cRUus, ki je neodvisna
od pretvornikov MOVITRAC® B.
PTC zavorni upori
Pri PTC zavornih uporih upoštevajte:
•
Delovanje je priporočeno samo pri aplikacijah z manjšo generatorsko energijo.
•
Upor se reverzibilno ščiti pred preobremenitvijo s skokovito spremembo v visokoohmsko upornost in ne sprejema več energije.
Pretvornik se zatem izklopi in javi napako zavornega prekinjevalnika (napaka F04).
186415755
Določitev PTC zavornih uporov:
Tip zavornega upora
Številka izdelka
Temperatura okolice âok
Za MOVITRAC® B
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
BW1
BW2
BW3
BW4
822 897 3
823 136 2
823 598 8
823 599 6
–25 °C do +60 °C
0003 – 0040 (400/500 V)
0003 – 0022 (230 V)
215
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
P Hz
Ploščata izvedba
Upori ploščate izvedbe imajo stopnjo zaščite IP54 in vgrajeno termično zaščito pred preobremenitvijo (in ne zamenljive varovalke). Upori so glede na tip lahko nameščeni na
naslednji način:
•
S pritrditvijo na tračnico FHS ali z vgradno montažo FKB pod hladilnikom. Vgrajeni
zavorni upori ne dosegajo določene moči v vklopnem času (ED). Opciji FHS in FKB
sta primerni samo za zavorne upore tipa BW027-003 in BW072-003.
•
Pritrditev na tračnico z zaščito pred dotikom BS.
230 V
Tip zavornega upora
Številka izdelka
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Vrednost upora RZU
Prožilni tok zunanjega bimetalnega releja
BW027-003
BW027-005
826 949 1
826 950 5
230 W
310 W
410 W
550 W
980 W
450 W
610 W
840 W
1200 W
2360 W
27 Ω ±10 %
27 Ω ±10 %
1,0 A
1,4 A
–20 °C do +45 °C
Temperatura okolice âok
Za MOVITRAC® B 230 V
0003 – 0022
0003 – 0022
400/500 V
Tip zavornega upora
Številka izdelka
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Vrednost upora RZU
Prožilni tok zunanjega bimetalnega releja
Temperatura okolice âok
Za MOVITRAC® B 400/500 V
216
BW072-003
BW072-005
826 058 3
826 060 5
230 W
310 W
420 W
580 W
1000 W
450 W
600 W
830 W
1110 W
2000 W
72 Ω ±10 %
72 Ω ±10 %
0,6 A
1,0 A
–20 °C do +45 °C
0003 – 0040
0003 – 0040
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
Žični upori in
mrežasti upori
kVA
i
f
n
8
P Hz
•
Ohišje iz perforirane pločevine (IP20) se odpira proti montažni površini
•
Kratkotrajna obremenitev žičnih in mrežastih uporov je večja od obremenitve ploščatih (nizkih) zavornih uporov (→ poglavje "Izbira zavornega upora")
•
V zavorni upor BW..-T je vgrajeno temperaturno stikalo
•
V zavorni upor BW..-P je vgrajen termični rele za pretokovno zaščito
Podjetje SEW-EURODRIVE priporoča, da žične in mrežaste upore zaščitite pred preobremenitvijo z dodatnim bimetalnim relejem s prožilno karakteristiko razreda proženja
10 oz. 10A (v skladu z EN 60947-4-1). Prožilni tok nastavite na vrednost IF (→ naslednje
razpredelnice).
Ne uporabljajte elektronskih ali elektromagnetnih varovalk, ker bi se lahko sprožile že
pri kratkotrajnih, še vedno dopustnih prekoračitvah toka.
Pri zavornih uporih serij BW..-T / BW..-P lahko poleg bimetalnega releja priključite še
vgrajeno temperaturno tipalo ali rele za pretokovno zaščito z dvožilnim, oklopljenim
kablom. Kabel se pri zavornih uporih BW..-T in BW..-P lahko napelje s sprednje ali
zadnje strani (→ dimenzijska risba zavornih uporov BW.. / BW..-T / BW..-P). Za navojne
izvrtine, ki niso zaprte, uporabite slepe čepe.
Površine uporov se pri obremenitvi z nazivno močjo PN zelo segrejejo. Izberite primerno
mesto za vgradnjo, ki ustreza tem pogojem. Zavorni upori se zato običajno vgrajujejo
v pokrov priključne omare.
Obratovalni podatki v naslednjih razpredelnicah navajajo obremenljivost zavornih
uporov v odvisnosti od njihovega vklopnega časa. Vklopni čas (ED) zavornega upora
v % glede na čas delovanja ≤ 120 s.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
217
kVA
8
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
P Hz
Kombinacije z 230 V AC enotami
Tip
Številka izdelka
BW027006
BW027012
BW018015
BW018035
BW018075
BW012025
BW012050
BW012100
822 422 6
822 423 4
–
–
–
821 680 0
–
–
Številka izdelka za tip
BW...-T
–
–
–
1820 138 5
1820 139 3
–
1820 140 7
1820 141 5
Številka izdelka za tip
BW...-P
–
–
1820 416 3
–
–
1820 414 7
–
–
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
8,7 kW1)
1,5 kW
2,7 kW
4,5 kW
6,7 kW
13,0 kW1)
3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)
7,5 kW
12,7 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)
13,0 kW1)
2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)
10 kW
17 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)
19,6 kW1)
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Upor
27 Ω ±10 %
4,7 A
Prožilni tok IF
18 Ω ±10 %
6,7 A
9,1 A
13,9 A
12 Ω ±10 %
20,4 A
14,4 A
Keramične sponke 2,5 mm2 (AWG12)
Priključki
Moment privijanja
0,5 Nm / 4 lb in
Vrsta
Za MOVITRAC B
28,9 A
6 Nm / 50 lb in
Žični upor
®
20,4 A
Vijak M8
Mrežasti upor
0015 – 0037
2 × vzporedno pri 0110
0055 / 0075
1) Fizikalna omejitev moči zaradi napetosti vmesnega tokokroga in vrednosti upora.
Tip
Številka izdelka
Številka izdelka za tip
BW...-T
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
BW039-003
BW039-006
821 687 8
821 688 6
821 689 4
–
–
–
–
–
–
1820 136 9
1820 415 5
1820 413 9
1820 083 4
1820 412 0
0,3 kW
0,5 kW
1,0 kW
1,8 kW
2,9 kW
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,5 kW
5,7 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)
2,6 kW
4,6 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)
6,0 kW1)
15,6 kW
15,6 kW
15,6 kW1)
15,6 kW1)
15,6 kW1)
13,5 kW
23 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)
18 kW
30,6 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)
2,8 A
3,9 A
Upor
Prožilni tok IF
Priključki
BW039-012
BW039-026
39 Ω ±10 %
BW915
BW106
15 Ω ±10 %
5,5 A
8,1 A
28 A
6 Ω ±10 %
38 A
2
Keramične sponke 2,5 mm (AWG12)
Vijak M8
0,5 Nm / 4 lb in
6 Nm / 50 lb in
Moment privijanja
Vrsta
Žični upor
Za MOVITRAC® B
0015 – 0022
BW206
42 A
Mrežasti upor
2 x vzporedno pri
0110
0150 / 2 × vzporedno pri
0220 /0300
1) Fizikalna omejitev moči zaradi napetosti vmesnega tokokroga in vrednosti upora.
BW...-T / BW...-P
218
Prerez žic signalnih kontaktov / moment privijanja
1 x 2,5 mm2/ 1 Nm
Preklopna zmogljivost signalnega kontakta termostikala
•
•
Preklopni kontakt (odpiralni kontakt)
V skladu z EN 61800-5-1
2 A DC / 24 V DC (DC11)
2 A AC / 230 V AC (AC11)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
i
n
f
8
P Hz
Kombinacije s 400 V AC enotami
BW100-006
BW168
BW268
BW147
BW247
BW347
Številka izdelka
Tip
821 701 7
820 604 X
820 715 1
820 713 5
820 714 3
820 798 4
Številka izdelka za tip
BW..-T
1820 419 8
1820 133 4
1820 417 1
1820 134 2
1820 084 2
1820 135 0
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW
0,8 kW
1,4 kW
2,6 kW
4,8 kW
7,6 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW1)
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW
2,0 kW
3,8 kW
6,4 kW
12 kW
19 kW
4,0 kW
7,2 kW
12,8 kW
20 kW1)
20 kW1)
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Upor
Prožilni tok IF
100 Ω ±10 %
68 Ω ±10 %
2,4 A
3,4 A
Priključki
47 Ω ±10 %
4,2 A
5A
6,5 A
9,2 A
Keramične sponke 2,5 mm2 (AWG12)
Keramične sponke
10 mm2 (AWG8)
0,5 Nm / 4 lb in
1,6 Nm / 14 lb in
Moment privijanja
Vrsta
Žični upor
Za MOVITRAC® B
0015 – 0040
0055 / 0075
1) Fizikalna omejitev moči zaradi napetosti vmesnega tokokroga in vrednosti upora.
Tip
BW039-012
BW039-026
BW039-050
BW018-015
BW018-035
BW018-075
Številka izdelka
821 689 4
–
–
821 684 3
–
–
Številka izdelka za tip
BW..-T
1820 136 9
1820 415 5
1820 137 7
–
1820 138 5
1820 139 3
Številka izdelka za tip
BW..-P
–
–
–
1820 416 3
–
–
1,2 kW
2,1 kW
3,8 kW
7,0 kW
11,4 kW
2,6 kW
4,7 kW
8,3 kW
15,6 kW
24,1 kW1)
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW1)
24,1 kW1)
1,5 kW
2,5 kW
4,5 kW
6,7 kW
11,4 kW
3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
15,7 kW
26,6 kW
7,5 kW
12,8 kW
22,5 kW
33,8 kW
52,3 kW1)
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Upor
Prožilni tok IF
Priključki
Moment privijanja
Vrsta
Za MOVITRAC® B
39 Ω ±10 %
5,5 A
8,1 A
18 Ω ±10 %
11,3 A
9,1 A
Keramične sponke 2,5 mm2
(AWG12)
Vijak M8
Keramične sponke
2,5 mm2 (AWG12)
Vijak M8
0,5 Nm / 4 lb in
6 Nm / 50 lb in
1,0 Nm / 8,9 lb in
6 Nm / 50 lb in
Žični upor
0110
13,9 A
20,4 A
Mrežasti upor
0110
0150 / 0220
1) Fizikalna omejitev moči zaradi napetosti vmesnega tokokroga in vrednosti upora.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
219
kVA
8
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
P Hz
Tip
BW915
BW012-025
BW012-050
BW012-100
BW0106
BW206
–
821 680 0
–
–
–
–
Številka izdelka za tip
BW..-T
1820 413 9
–
1820 140 7
1820 141 5
1820 083 4
1820 412 0
Številka izdelka za tip
BW..-P
–
1820 414 7
–
–
–
–
16,0 kW
27,2 kW
48,0 kW1)
62,7 kW1)
62,7 kW1)
2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW
38,0 kW
10 kW
17 kW
30 kW
45 kW
76,0 kW1)
13,5 kW
23 kW
40 kW
61 kW
102 kW
18 kW
30,6 kW
54 kW
81 kW
136,8 kW
28,8 A
47,4 A
Številka izdelka
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Upor
Prožilni tok IF
15 Ω ±10 %
32,6 A
12 Ω ±10 %
14,4 A
20,4 A
Priključki
54,7 A
Vijak M8
Moment privijanja
6 Nm / 50 lb in
Vrsta
Za MOVITRAC® B
6 Ω ±10 %
Mrežasti upor
0220
0300
0370 – 0750
1) Fizikalna omejitev moči zaradi napetosti vmesnega tokokroga in vrednosti upora.
220
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
B
C
2
2
A
d
A
b
8
P Hz
BW... :
• 1 = Ploščata izvedba
Priključni kabel je dolg
500 mm (19,7 in).
V dobavnem obsegu so
po 4 navojni stebelni vijaki
M4 izvedbe 1 in 2.
• 2 = Mrežasti upor
• 3 = Žični upor
• 4 = Žični upor s termostikalom (-T/-P)
Dovod kabla (X) je možen
z obeh strani.
'
B
M4
1
a
6
10
n
Na naslednji sliki so prikazane mehanske dimenzije v mm (in).
Dimenzijska risba
zavornih uporov
BW... / BW...-T /
BW...-P
1
i
f
a
A
c
C
12
4
3
C
M12
a
A
10
d
B
B
X
a
8
c
c
C
M25
A
1455846795
Tip BW...
Oblika
vgradnje
BW..-T/ BW...-P
Glavne dimenzije mm (in)
Pritrdilni deli mm (in)
Kabelska
uvodnica
Masa
kg (lb)
A/A'
B
C
a
b/c
d
BW072-003
1
110 (4,33)
80 (3,1)
15 (0,59)
98 (3,9)
60 (2,4)
-
-
0,3 (0,7)
BW027-003
1
110 (4,33)
80 (3,1)
15 (0,59)
98 (3,9)
60 (2,4)
-
-
0,3 (0,7)
BW072-005
1
216 (8,5)
80 (3,1)
15 (0,59)
204 (8,03)
60 (2,4)
-
-
0,6 (1)
BW027-005
1
216 (8,5)
80 (3,1)
15 (0,59)
204 (8,03)
60 (2,4)
-
-
0,6 (1)
BW027-006
3
486 (19,1)
120 (4,72)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
BW027-012
3
486 (19,1)
120 (4,72)
BW100-006
4
486 (19,1)
120 (4,72)
BW100-006-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
BW168
3
365 (14,4)
120 4,72)
185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)
BW168-T
4
449 (17,7)
120 (4,72)
185?(7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)
BW268
3
465 (18,3)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
BW268-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
BW147
3
465 (18,3)
BW147-T
4
BW247
3
BW247-T
4
749 (29,5)
120 (4,72)
BW347
3
670 (26,4)
145 (5,71)
BW347-T
4
749 (29,5)
210 (8,27)
185 (7,28) 630 (24,8) 150 (5,91)
BW039-003
3
286 (11,3)
120 (4,72)
92 (3,6)
230 (9,06)
64 (2,5)
BW039-006
3
486 (19,1)
120 (4,72)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
BW039-012
3
486 (19,1)
120 (4,72)
BW039-012-T
4
549 (21,6)
BW039-026-T
4
BW018-015
BW018-015-P
6,5 (0,26)
PG11
4,3 (9,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
6,5 (0,26)
M12 + M25
3,0 (6,6)
6,5 (0,26)
PG13,5
3,5 (7,7)
6,5 (0,26)
M12 + M25
3,6 (7,9)
6,5 (0,26)
PG13,5
4,3 (9,5)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13,5
4,3 (9,5)
549 (21,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
665 (26,2)
120 (4,72)
185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13,5
6,1 (13)
185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
9,2 (20)
340 (13,4) 630 (24,8) 300 (11,8)
6,5 (0,26)
PG13,5
13,2 (29,1)
6,5 (0,26)
M12 + M25
12,4 (27,3)
6,5 (0,26)
PG11
1,5 (3,3)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG11
4,3 (9,5)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
649 (25,6)
120 (4,72)
275 (10,8) 530 (20,9) 240 (9,45)
6,5 (0,26)
M12 + M25
7,5 (17)
3
620 (24,4)
120 (4,72)
6,5 (0,26)
PG11
4,0 (8,8)
4
649 (25,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 530 (20,9) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
5,8 (13)
BW012-025
2
295 (11,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
M12 + M25
8,0 (18)
BW012-025-P
2
295/355
(11,6)/(14)
260 (10,2)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
M12 + M25
8,0 (18)
BW012-050-T
2
395 (15,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 370 (14,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
12 (26)
BW012-100-T
2
595 (23,4)
270 (10,6)
490 (19,3) 570 (22,4)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
21 (46)
BW018-035-T
2
295 (11,6)
270 (10,6)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
9,0 (20)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
92 (3,6)
430 (16,9)
80 (3,1)
92 (3,6)
544 (21,4)
64 (2,5)
221
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
P Hz
Tip BW...
Oblika
vgradnje
Glavne dimenzije mm (in)
BW..-T/ BW...-P
Pritrdilni deli mm (in)
C
a
Kabelska
uvodnica
Masa
kg (lb)
A/A'
B
b/c
d
BW018-075-T
2
595 (23,4)
270 (10,6)
490 (19,3) 570 (22,4)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
18,5 (40,8)
BW039-050-T
2
395 (15,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 370 (14,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
12 (26)
BW915-T
2
795 (31,3)
270 (10,6)
490 (19,3) 770 (30,3)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
30 (66)
BW106-T
2
795 (31,3)
270 (10,6)
490 (19,3)
770(30,3)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
32 (71)
BW206-T
2
995 (39,2)
270 (10,6)
490 (19,3) 970 (38,2)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
40 (88)
Dimenzijska risba
za PTC zavorne
upore
≥11 (0.43)
≥1 (0.04)
>0
34 ±0.3
(1.3 ±0.01)
L1
4.5 ±0.1
(0.18 ±0.004)
8
(L4)
max. 14
(0.55)
(L3)
L
L2
187649035
Tip
L1
L2
L3
L4
L
BW1
89 (3,5)
82 (3,2)
64 (2,5)
60 (2,4)
100 (3,94)
BW2
124 (4,88)
117 (4,61)
97 (3,8)
95 (3,7)
165 (6,50)
BW3
89 (3,5)
82 (3,2)
64 (2,5)
60 (2,4)
100 (3,94)
BW4
124 (4,88)
117 (4,61)
97 (3,8)
95 (3,7)
165 (6,50)
Zaščita pred
dotikom BS...
Opis
Za ploščate (nizke) zavorne upore je na voljo zaščita pred dotikom BS..
BS003
BS005
Številka izdelka
Zaščita pred dotikom
813 151 1
813 152 X
Za zavorni upor
BW027-003
BW072-003
BW027-005
BW072-005
BW100-005
Vgradnja zavornih
uporov FKB10B
222
Tip
Številka izdelka
Velikost
230 V
400 V
FKB10B
1821 621 8
0XS, 0S, 0L
BW3
BW1
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
kVA
i
f
n
8
P Hz
65 (2.6)
Dimenzijska
risba za velikosti
0XS, 0S, 0L
125 (4.92)
791021195
FKB11/12/13B za
vgradnjo zavornih
uporov
FKB..B se uporablja za vgradnjo zavornih uporov pod pretvornik.
Tip
Številka izdelka
Velikost
FKB11B
1820 728 6
0XS, 0S
FKB12B
1820 729 4
0S
FKB13B
1820 730 8
0L
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Zavorni upor
230 V
400/500 V
BW4
BW2
BW027-003
BW072-003
223
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
P Hz
Dimenzijska risba
a
185 (7.28)
d
b
M5
21.5 (0.846)
9007199340913035
MOVITRAC® B, velikost
224
Dimenzije v mm (in)
a
b
d
0XS
55 (2,2)
196 (7,72)
220 (8,66)
0S
80 (3,1)
196 (7,72)
220 (8,66)
0L
80 (3,1)
284,5 (11,20)
308,5 (12,15)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
8.3.2
i
f
n
8
P Hz
Omrežne dušilke ND
Omrežne dušilke ND imajo odobritev cRUus, ki je neodvisna od enot MOVITRAC®.
Tip omrežne dušilke
ND 010-301
ND 020-151
826 972 6
826 973 4
Številka izdelka
1 × 230 V AC ±10 %
Nazivna napetost UN
Temperatura okolice °C
– 25 °C do +45 °C
Stopnja zaščite
IP00 (EN 60529)
10 A AC
Nazivni tok IN
20 A AC
Izgube pri IN PV
6W
10 W
Induktivnost LN
3 mH
1,5 mH
Vrstna sponka
4 mm2 (AWG10)
10 mm2 (AWG8)
0,6 Nm / 5 lb in
1,5 Nm / 13 lb in
0003 – 0008
0011 – 0022
Moment privijanja
®
Primeren za MOVITRAC B
1-fazna 230 V
Tip omrežne dušilke
Številka izdelka
ND 020-013
ND045-013
ND085-013
ND150-013
826 012 5
826 013 3
826 014 1
825 548 2
3 × 200 – 500 V AC ±10 %
Nazivna napetost UN
Temperatura okolice °C
– 25 °C do +45 °C
Stopnja zaščite
IP00 (EN 60529)
20 A AC
45 A AC
85 A AC
150 A AC
10 W
15 W
25 W
65 W
4 mm2 (AWG10)
10 mm2 (AWG8)
35 mm2 (AWG2)
Vijak M10 / PE: M8
2,5 Nm / 22 lb in
3,2 – 3,7 Nm /
28 – 33 lb in
Vijak M10:
10 Nm / 89 lb in
PE: 6 Nm / 50 lb in
Nazivni tok IN
Izgube pri IN PV
0,1 mH
Induktivnost LN
Vrstna sponka
Moment privijanja
0,6 – 0,8 Nm /
5 – 7 lb in
Primeren za MOVITRAC® B
3-fazna
400/500 V
3-fazna
230 V
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
100 % IN
0003 – 0075
0110 – 0220
0300 – 0450
0550 – 0750
125 % IN
0003 – 0075
0110 – 0150
0220 – 0370
0450 – 0750
100 % IN
0003 – 0055
0075 – 0110
0150 – 0220
0300
125 % IN
0003 – 0037
0055 – 0750
0110 – 0150
0220 – 0300
225
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
P Hz
Enofazni
pretvornik
Uporaba je potrebna:
•
Pri obremenitvi enote z IN > 100 %
•
Ko so omrežne induktivnosti < 100 µH na fazo
•
V primeru delovanja več istočasno vklopljenih enot. Omrežna dušilka omeji prenapetosti, ki nastanejo pri vklopih.
Uporablja se lahko za:
•
Zmanjšanje višjih harmonskih komponent omrežne napetosti
•
Podpiranje prenapetostne zaščite
Priključitev
več enofaznih
pretvornikov
na eno trifazno
omrežno dušilko
Pogoji za priključitev več enofaznih pretvornikov na eno trifazno omrežno dušilko:
3-fazni pretvornik
Uporaba je potrebna v primeru delovanja 5 ali več istočasno vklopljenih pretvornikov.
Omrežna dušilka omeji prenapetosti, ki nastanejo pri vklopih.
•
Kontaktor mora biti dimenzioniran za skupni tok.
•
Varovalka mora ustrezati nazivni jakosti toka omrežne dušilke.
•
Enota MOVITRAC® B je simetrično priključena na omrežno dušilko.
Dušilka se lahko uporablja tudi za podpiranje prenapetostne zaščite.
Dimenzijska risba omrežnih dušilk ND020.. / ND030.. / ND045.. / ND085..
A
c
a
c
[1]
B b
1U1 1U2 1V1 1V2 1W1 1W2
[1]
C
1455926923
[1] Prostor za vgradne sponke
Poljuben položaj vgradnje
Tip omrežne
dušilke
226
Vhod: 1U1, 1V1, 1W1
Izhod: 1U2, 1V2, 1W2
Glavne dimenzije mm (in)
Montažne dimenzije mm (in)
b
Velikost izvrtine
mm (in)
Masa
c
kg (lb)
A
B
C
a
ND020-013
85 (3,3)
60 (2,4)
120 (4,72)
50 (2)
ND030-023
ND045-013
125 (4,92)
95 (3,7)
170 (6,69)
84 (3,3)
55-75 (2,2 – 3)
6 (0,24)
2,5 (5,5)
ND085-013
185 (7,28)
115 (4,53)
235 (9,25)
136 (5,35)
56 – 88 (2,2 – 3,5)
7 (0,28)
8 (18)
31 – 42 (1,2 – 1,7) 5 – 10 (0,2 – 0,39)
0,5 (1)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
kVA
i
f
n
8
P Hz
C
Dimenzijska risba omrežne dušilke ND150..
c
c
a
A
b
B
1455933707
Tip omrežne
dušilke
ND150-013
Glavne dimenzije mm (in)
Montažne dimenzije mm (in)
Velikost izvrtine
mm (in)
Masa
A
B
C
a
b
c
kg (lb)
255 (10)
140 (5,51)
230 (9,06)
170 (6,69)
77 (3)
8 (0,31)
17 (37)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
227
8
kVA
i
8.3.3
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
P Hz
Omrežni filter NF
•
Za dušenje sevanja motenj na omrežni strani pretvornikov.
•
Ne vključite med omrežni filter NF... in enoto MOVITRAC®.
•
Omrežni filtri NF... imajo odobritev cRUus, ki je neodvisna od enot MOVITRAC®.
Tip
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
Številka izdelka
827 412 6
827 116 X
827 413 4
827 128 3
827 117 8
Nazivna napetost
3 × 200 – 500 V AC ± 10 %
Temperatura okolice
– 25 °C do +45 °C
Stopnja zaščite
IP20 (EN 60529)
Nazivni tok
9 A AC
Izgube
Uhajavi tok
14 A AC
18 A AC
35 A AC
48 A AC
6W
9W
12 W
15 W
22 W
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 40 mA
4 mm2 (AWG10)
M5
10 mm2 (AWG8)
M5/M6
0,6 – 0,8 Nm / 5 – 7 lb in
1,8 Nm / 16 lb in
Priključki
Ozemljitveni vijak (PE)
Moment privijanja
Primerna za MOVITRAC® B
3 × 400/
500 V
3 × 230 V
100 % IN
0003 – 0040
0055 / 0075
–
0110 / 0150
0220
125 % IN
0003 – 0030
0040 / 0055
0075
0110
0150
100 % IN
0015 / 0022
0037
–
0055 / 0075
0110
125 % IN
0015
0022
0037
0055 / 0075
–
Tip
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503
Številka izdelka
827 414 2
827 415 0
827 416 9
827 417 7
Nazivna napetost
3 × 200 – 500 V AC ± 10 %
Temperatura okolice
– 25 °C do +45 °C
Stopnja zaščite
IP20 (EN 60529)
Nazivni tok
Izgube
Uhajavi tok
Priključki
Ozemljitveni vijak (PE)
Moment privijanja
63 A AC
85 A AC
115 A AC
150 A AC
30 W
35 W
60 W
90 W
≤ 30 mA
≤ 30 mA
≤ 30 mA
≤ 30 mA
16 mm2 (AWG6)
M6
35 mm2 (AWG2)
M8
50 mm2 (AWG1/0)
M10
50 mm2 (AWG1/0)
M10
3 Nm / 30 lb in
3,7 Nm / 33 lb in
Primerna za MOVITRAC® B
3 × 400/
500 V
3 × 230 V
228
100 % IN
0300
0370 / 0450
0550
0750
125 % IN
0220
0300 / 0370
0450
0550 / 0750
100 % IN
0150
0220
0300
–
125 % IN
0110 / 0150
–
0220 / 0300
–
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
i
f
n
8
P Hz
a
A
Dimenzijska risba
omrežnega filtra
NF009-503 –
NF150-503
C
C
L3
L2
L1
B
b
LINE
LOAD
L3'
L2'
L1'
1456387083
Poljuben položaj vgradnje
Tip
omrežnega
filtra
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503
Glavne dimenzije mm (in)
A
55 (2,2)
50 (1,97)
60 (2,36)
90 (3,54)
100 (3,94)
B
Montažne dimenzije mm (in)
b
180 (7,09)
0,8 (2)
80 (3,1)
20 (0,78)
210 (8,27)
0,9 (2)
240 (9,45)
275 (10,8)
255 (10)
315 (12,4)
100 (3,94)
260 (10,2)
320 (12,6)
330 (13)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Masa
a
255 (10)
140 (5,51)
155 (6,1)
30 (1,18)
60 (2,36)
65 (2,56)
c
Ozemljitveni
priključek
PE
C
195 (7,68)
225 (8,86)
Velikost izvrtine
mm (in)
5,5 (0,22)
1,1 (2,4)
1,7 (3,7)
295 (11,6)
M6
235 (9,25)
255 (10)
M5
kg (lb)
6,5 (0,26)
M8
M10
2,1 (4,6)
2,4 (5,3)
3,5 (7,7)
4,8 (11)
5,6 (12,3)
229
8
kVA
i
8.3.4
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
P Hz
Ploščati feriti ULF11A
Številka izdelka: 1821 213 1 (3 kosi)
Opis
S ploščatimi filtri lahko znižate sevanje motenj omrežnega napajalnega kabla. Ploščati
filtri so predvideni samo za uporabo z enofaznimi enotami.
V dobavnem obsegu so 3 ploščati filtri, ki jih je potrebno namestiti v skladu z navodili za
namestitev.
Tehnični podatki
Dimenzijska risba
Za premer kabla
10,5 – 12,5 mm (0,413 – 0,492 in)
Temperatura skladiščenja
–40 °C do +85 °C
Temperatura delovanja
–25 °C do +105 °C
Vse dimenzije so v mm (in).
C
D
A
B
9007199346002571
Tip
ULF11A
230
Glavne dimenzije v mm (in)
A
B
C
D
37,6 (1,48)
33,5 (1,32)
28,8 (1,13)
Ø 13,0 (0,512)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
8.3.5
i
f
n
8
P Hz
Izhodne dušilke HD
Izhodna dušilka se lahko uporablja za zmanjševanje sevanja motenj neoklopljenega
kabla motorja.
Tip izhodne dušilke
Številka izdelka
HD003
813 558 4
15 W
8W
30 W
0,2 kg (0.4 lb)
1,1 kg (2.4 lb)
1,5 – 16 mm2
AWG16 – 6
≤ 1,5 mm2
≤ AWG16
≥ 16 mm2
≥ AWG6
HD012
HD100
HD101
1821 217 4
829 837 8
829 838 6
Masa
Tip izhodne dušilke
Številka izdelka
HD002
813 557 6
0,5 kg (1 lb)
Največje izgube PVmaks
Za prereze kablov
HD001
813 325 5
Nazivni tok
12 A AC
Izgube
(pri nazivnem toku)
11 W
20 W
Temperatura okolice
–10 °C do +60 °C
Znižanje 3 % IN pri 40 °C do 60 °C
Stopnja zaščite
IP20
2
Priključitev omrežne
napetosti in motorja
Vijačne sponke 4 mm2 (AWG 10)
≤ 4 mm
≤ AWG12
Priključitev pretvornika
Kabli z izolirnimi nastavki
Masa
0,55 kg (1,2 lb)
0,40 kg (0,88 lb)
0,48 kg (1,1 lb)
Vgradnja ni možna
0S
0L
za MOVITRAC B ..-5A3
0003 – 0040
0005 / 0008 / 0011 / 0015
0022 / 0030 / 0040
za MOVITRAC® B ..-2A3
0003 – 0022
0005 / 0008
0011 / 0015 / 0022
Možna vgradnja za velikosti
®
Na naslednji sliki so prikazane mehanske dimenzije v mm (in):
A
d
C
Dimenzijska
risba za
HD001 – HD003
c
HD001
HD002
HD003
b
B
a
1456392203
Tip
izhodne
dušilke
Glavne dimenzije mm (in)
Montažne dimenzije mm
(in)
Notranji Ø v mm Velikost izvrtine
(in)
mm (in)
A
B
C
a
b
d
HD001
121 (4,76)
64 (2,5)
131 (5,16)
80 (3,1)
50 (2,0)
50 (2,0)
HD002
66 (2,6)
49 (1,9)
73 (2,9)
44 (1,7)
38 (1,5)
23 (0,91)
HD003
170 (6,69)
64 (2,5)
185 (7,28)
120 (4,72)
50 (2,0)
88 (3,5)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
c
5,8 (0,23)
7,0 (0,28)
Masa
kg (lb)
0,5 (1)
0,2 (0,4)
1,1 (2,4)
231
8
kVA
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
P Hz
Na naslednji sliki so prikazane mehanske dimenzije v mm (in):
130 (5.12)
24 (0.94)
158 (6.22)
[1]
178 (7.01)
5 (0.2)
Dimenzijska risba
za HD012
5 (0.2)
80 (3.1)
45 (1.8)
247576459
[1] Dolžina = 100 mm (3,94 in)
232
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
kVA
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
Dimenzijska risba
za HD100 / HD101
i
f
n
8
P Hz
Na naslednji sliki so prikazane mehanske dimenzije v mm (in).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)
e
b
d
e
M5
45 (1.8)
9007199616643467
* S sprednjim modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
Tip izhodne
dušilke
MOVITRAC® B
b
d
e
HD100
Velikost 0S
226 (8,90)
248 (9,76)
196 (7,72)
HD101
Velikost 0L
314,5 (12,38)
336,5 (13,25)
284,5 (11,20)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Glavne dimenzije v mm (in)
233
8
kVA
i
8.3.6
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
P Hz
Izhodni filtri HF...
Izhodni filtri HF... so sinusni filtri za glajenje izhodne napetosti pretvornikov. Izhodni filtri
HF... (z izjemo HF450-503 in HF180-403) so odobreni v skladu z UL/cUL v povezavi
z enoto MOVITRAC®.
Izhodni filtri HF.. se uporabljajo v naslednjih primerih:
•
Pri izvedbah s skupinskim pogonom (več vzporednih kablov motorja); praznilni
tokovi v kablih motorja se zadušijo.
•
Za zaščito izolacije navitja motorja pri motorjih drugih proizvajalcev, ki niso primerni
za pretvornike.
•
Za zaščito pred prenapetostnimi konicami pri dolgih kablih motorja (> 100 m).
Upoštevajte naslednja navodila:
NAVODILA
•
Izhodne filtre lahko uporabljate samo v načinih delovanja VFC in V/f.
•
Izhodnih filtrov ne uporabljajte v aplikacijah za dvigala.
•
Pri načrtovanju pogona upoštevajte padec napetosti na izhodnem filtru in hkrati s tem
zmanjšan razpoložljiv vrtilni moment motorja. To velja še posebno za 230 V AC
naprave z izhodnim filtrom.
Tip izhodnega filtra
Številka izdelka
Nazivna napetost
UN
Uhajavi tok pri UN
ΔI
Izgube pri IN
Pi
HF008-5031)
HF015-5031)
826 029 X
826 030 3
HF022-5031)
HF030-5031)
HF040-5031)
HF055-5031)
826 031 1
826 032 X
826 311 6
826 312 4
3 × 230 – 500 V AC, 50/60 Hz2)
0 mA
25 W
Sevanje motenj prek neoklopljene napeljave do motorja
35 W
55
65 W
90 W
V skladu z razredom mejne vrednosti C1/C2 po standardu EN 61800-3
Temperatura okolice âok
115 W
3)
0 °C do +45 °C (znižanje: 3 % IN na K do maks. 60 °C)
Stopnja zaščite (EN 60529)
IP20
Priključki /
moment privijanja
Priključni vijaki M4
1,6 Nm ±20 %
Masa
3,1 kg (6,8 lb)
4,4 kg (9,7 lb)
10,8 kg (23,8 lb)
Kombinacije z 400/500 V AC enotami
Padec napetosti pri IN
ΔU
Nazivni tok filtra IN 400 V
(pri Uomr = 3 × 400 V AC)
Nazivni tok filtra IN 500 V
(pri Uomr = 3 × 500 V AC)
Nazivno delovanje (100 %) 3)
Povečana moč (125 %) 3)
< 6,5 % (7,5 %) pri 400 V AC / < 4 % (5 %) pri 500 V AC pri fAmaks = 50 Hz (60 Hz)
2,5 A AC
4 A AC
6 A AC
8 A AC
10 A AC
12 A AC
2 A AC
3 A AC
5 A AC
6 A AC
8 A AC
10 A AC
0005 – 0011
0014 / 0015
0022
0030
0040
0055
0005
0008 / 0011
0014 / 0015
0022
0030
0040
Kombinacije z 230 V AC enotami
Padec napetosti pri IN
ΔU
Nazivni tok filtra IN 230 V
(pri Uomr = 3 × 230 V AC)
Nazivno delovanje (100 %)
Povečana moč (125 %) 3)
3)
–
< 18,5 % (19 %) pri 230 V AC pri fAmaks = 50 Hz (60 Hz)
4,3 A AC
6,5 A AC
10,8 A AC
13 A AC
17,3 A AC
22 A AC
–
–
0015/0022
–
0037
0055
–
–
0015/0022
–
–
0037
1) Odobren po UL/cUL v povezavi s pogonskimi pretvorniki MOVITRAC
SEW-EURODRIVE.
®.
Za ustrezno potrdilo se lahko obrnete na zastopnike podjetja
2) Za frekvence nad fizh = 60 Hz se nazivni tok filtra IN zmanjša za 6 % IN na vsakih 10 Hz.
3) Upoštevajte poglavje o pravilni napeljavi za zmanjšanje EMC motenj v skladu s standardom EN 61800-3 v dokumentaciji SEW
234
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
HF075-5031) HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503
Tip izhodnega filtra
Številka izdelka
826 313 2
Nazivna napetost
UN
Uhajavi tok pri UN
ΔI
Izgube pri IN
Pi
825 784 1
825 785 X
825 786 8
i
f
n
8
P Hz
HF180-403
826 948 3
0 829 909 9
3 × 230 – 500 V AC, 50/60 Hz2)
0 mA
135 W
Sevanje motenj prek
neoklopljenih kablov motorja
90 W
120 W
200 W
400 W
860 W
V skladu z razredom mejne vrednosti C1/C2 po standardu EN 61800-33)
Temperatura okolice âok
0 °C do +45 °C (znižanje: 3 % IN na K do maks. 60 °C)
Stopnja zaščite (EN 60529)
kVA
IP20
Priključki /
moment privijanja
Priključni
vijaki M4
1,6 Nm
± 20 %
Masa
10,8 kg
(23,8 lb)
IP20
16,5 kg
(36,4 lb)
23 kg
(51 lb)
IP00
Priključni vijaki M10 /
70 mm2 (AWG 3/0) 30 Nm
(270 lb in)
35 mm2 (AWG 2)
3,2 Nm
15,9 kg
(35,1 lb)
–25 °C do +85 °C
IP10
32 kg
(71 lb)
85,3 kg
(188 lb)
Kombinacije s 400/500 V AC enotami
Padec napetosti pri IN
ΔU
< 6,5 % (7,5 %) pri 400 V AC / < 4 % (5 %) pri 500 V AC pri fAmaks = 50 Hz (60 Hz)
16 A AC
23 A AC
33 A AC
47 A AC
90 A AC
180 A AC
13 A AC
19 A AC
26 A AC
38 A AC
72 A AC
180 A AC
Nazivno delovanje (100 %) 3)
0075
0110
0150/03004)
0220
0370/0450/
05504)/0750
0550/0750
Povečana moč (125 %) 3)
0055
0075
0110/02204)
0150
0300/0370/
04504)/0550/
07504)
0550/0750
Nazivni tok filtra
IN 400 V
(pri Uomr = 3 × 400 V AC)
Nazivni tok filtra
IN 500 V
(pri Uomr = 3 × 500 V AC)
Kombinacije z 230 V AC enotami
Padec napetosti pri IN
ΔU
Nazivni tok filtra
IN 230 V
(pri Uomr = 3 × 230 V AC)
< 18,5 % (19 %) pri 230 V AC pri fAmaks = 50 Hz (60 Hz)
29 A AC
42 A AC
56,5 A AC
82,6 A AC
156 A AC
-
Nazivno delovanje (100 %) 3)
0075
0110
0150/03004)
0220
0300
-
Povečana moč (125 %)3)
0055
0075
0110/02204)
0150
0220/0300
-
1) Odobren po UL/cUL v povezavi s pogonskimi pretvorniki MOVITRAC®. Za ustrezno potrdilo se lahko obrnete na zastopnike podjetja
SEW-EURODRIVE.
2) Za frekvence nad fizh = 60 Hz se nazivni tok filtra IN zmanjša za 6 % IN na vsakih 10 Hz.
3) Upoštevajte poglavje o pravilni napeljavi za zmanjšanje EMC motenj v skladu s standardom EN 61800-3 v dokumentaciji SEW
4) Za delovanje na teh enotah MOVITRAC® vzporedno priključite 2 izhodna filtra HF...-...
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
235
kVA
8
i
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
P Hz
Dimenzijske
risbe za izhodne
filtre HF...-503
Na naslednjih slikah so prikazane mehanske dimenzije v mm (in).
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503
1
1
1
M
~
MOVIDRIVE®
MOVIDRIVE®
U2
V2
V5
B
b
B
b
W2
U1
4
V1
5
W1
6
8
MOVIDRIVE® /
MOVITRAC®
c
c
A
a
C
A
C
1472824587
Dopusten je samo položaj vgradnje, prikazan na dimenzijski risbi.
Montažne dimenzije
mm (in)
Glavne dimenzije mm (in)
Tip izhodnega filtra
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503
A
B
C
a
b
80 (3,1)
286 (11,3)
176 (6,93)
-
265 (10,4)
135 (5,31)
296 (11,7)
216 (8,5)
70 (2,8)
283 (11,1)
Velikost
izvrtine mm
(in)
Prostori za zračenje1)
mm (in)
c
zgoraj
spodaj
7 (0,3)
100 (3,94)
100 (3,94)
1) Ob straneh ni potreben prostor, enote lahko razvrstite eno do druge brez vmesnega prostora.
B
b
HF450-503
c
4 5 6 7 U VW
a
A
C
1472827659
Dopusten je samo položaj vgradnje, prikazan na dimenzijski risbi.
Tip izhodnega
filtra
HF450-503
236
Glavne dimenzije mm (in)
Montažne dimenzije mm
(in)
Velikost
izvrtine mm (in)
Prostori za zračenje mm
(in)
A
B
C
a
b
c
zgoraj
spodaj
465 (18,3)
385 (15,2)
240 (9,45)
436 (17,2)
220 (8,66)
8,5 (0,33)
100 (3,94)
100 (3,94)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
Dimenzijske risbe
za izhodne filtre
HF...-403
kVA
i
f
n
8
P Hz
Na naslednji sliki so prikazane mehanske dimenzije v mm (in).
b
b1
c
c
a1
a
B
4
5
6
7
U
V
W
C
A
C1
1472830731
Montažne dimenzije mm (in)
Glavne dimenzije mm (in)
standardna
vgradnja
Tip
HF023-403
HF033-403
HF047-403
prečni položaj
vgradnje
A
B
C/C1
a
b
145
(5,71)
284
(11,2)
365/390
(14,4/15,4)
268
(10,6)
60 (2,4)
190
(7,48)
300
(11,8)
385/400
(15,2/15,7)
284
(11,2)
80 (3,1)
Velikost
izvrtine
mm (in)
Prostori za zračenje mm
(in)
a1
a2
c
ob
strani
zgoraj
spodaj
210
(8,27)
334
(13,1)
6,5 (0,26)
po 30
(1,2)
150
(5,91)
150
(5,91)
d
U2
V2
W2
U1
V1
W1
C
c
b
a
B
A
2705456011
Obročasti kabelski čevelj je potrebno pritrditi neposredno na bakreno vezico.
Dopusten je samo položaj vgradnje, prikazan na dimenzijski risbi.
Tip izhodnega
filtra
HF180-403
Glavne dimenzije mm (in)
Montažne dimenzije
mm (in)
Velikost izvrtine mm (in)
A
B
C
a
b
c
480
(18,9)
260
(10,2)
510
(20,1)
430
(16,9)
180
(7,1)
18 x 13
(0,71 x 0,51)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Prostori za zračenje mm
(in)
d
ob
strani
zgoraj
spodaj
11
(0,43)
po 192
(7,6)
510
(20,1)
510
(20,1)
237
8
kVA
i
8.3.7
f
n
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
P Hz
EMC modul FKE12B / FKE13B
Z EMC modulom FKE lahko izpolnite zahteve za razred mejnih vrednosti C1 (B) na vhodni
in izhodni strani. EMC modul je namenjen za 100 % delovanje in 125 % delovanje.
Tehnični podatki
Tip
Številka izdelka
FKE12B
FKE13B
829 590 5
829 591 3
Nazivna napetost
3 × 230 – 500 V AC
Padec napetosti na filtru
(pri nazivnem toku)
<1%
Nazivni tok
12 A AC
Izgube (pri nazivnem toku)
20 W
Temperatura okolice
–10 °C do +60 °C
Znižanje 3 % IN pri 40 °C do 60 °C
Stopnja zaščite
IP20
Vijačne sponke 4 mm2 (AWG10)
Priključitev omrežne napetosti in
motorja
Priključitev pretvornika
Kabli z izolirnimi nastavki
Masa
0,40 kg (0,88 lb)
0,48 kg (1,1 lb)
0S
0L
Za MOVITRAC B ...-5A3
0005 / 0008 / 0011 / 0015
0022 / 0030 / 0040
Za MOVITRAC® B ...-2A3
0005 / 0008
0011 / 0015 / 0022
Možna vgradnja za velikosti
®
Dimenzijska risba
za EMC modul
FKE12B / FKE13B
Vse dimenzije so v mm (in).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)
e
b
d
e
M5
45 (1.8)
9007199616643467
* S sprednjim modulom FSE24B + 4 mm (0,16 in)
238
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tehnični podatki
Tehnični podatki zavornih uporov, dušilk in filtrov
EMC modul
MOVITRAC® B
kVA
i
f
n
P Hz
Glavne dimenzije v mm (in)
b
d
e
FKE12B
Velikost 0S
226 (8,90)
248 (9,76)
196 (7,72)
FKE13B
Velikost 0L
314,5 (12,38)
336,5 (13,25)
284,5 (11,20)
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
8
239
Deklaracije o skladnosti
MOVITRAC®
9
9
Deklaracije o skladnosti
9.1
MOVITRAC®
ES – izjava o skladnosti
900850010
SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
z izključno odgovornostjo izjavlja, da so naslednji izdelki
frekvenčni pretvorniki serije
MOVITRAC® B
izdelani v skladu
s smernico za strojno opremo
2006/42/ES
z nizkonapetostno direktivo
2006/95/ES
z EMC direktivo
2004/108/ES
4)
uporabljeni usklajeni standardi:
EN 13849-1:2008
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007
5)
1)
4)
5)
1)
Izdelki so namenjeni vgradnji v stroje. Sistema ni dovoljeno zagnati, dokler ne ugotovite, da stroji,
v katere so vgrajeni ti izdelki, ustrezajo določilom zgoraj omenjene smernice za strojno opremo.
Navedeni izdelki niso samostojno delujoče naprave v skladu s predpisi EMC direktive. Ovrednotenje
glede elektromagnetne združljivosti je možno šele po vključitvi izdelkov v celoten sistem. Rezultat
ovrednotenja je bil potrjen za tipično namestitev sistema, ne pa tudi za posamezen izdelek.
Prek celotnega življenjskega cikla izdelka je potrebno upoštevati vse varnostno tehnične pogoje iz
dokumentacije za posamezen izdelek (Navodila za uporabo, Priročnik itd.).
Bruchsal
22.06.10
Kraj
Datum
Johann Soder
Vodja tehnologije
a) b)
a) Pooblaščena oseba za izdajo te izjave v imenu proizvajalca
b) Pooblaščena oseba za pregled tehnične dokumentacije
240
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Seznam naslovov
10
10
Seznam naslovov
Nemčija
Uprava
Proizvodnja
Prodaja
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Pošta
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Proizvodnja /
Industrijska gonila
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Pristojni servisni
centri
Mechanics /
Mechatronics
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Sever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (pri Hannovru)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Vzhod
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (pri Zwickauu)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Jug
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (pri Münchnu)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Zahod
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (pri Düsseldorfu)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Drive Technology
Center
Drive Service hotline / 24-urna pripravljenost
+49 800 SEWHELP
+49 800 7394357
Druge naslove servisnih služb v Nemčiji lahko dobite na zahtevo.
Francija
Proizvodnja
Prodaja
Servisna služba
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Proizvodnja
Forbach
SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Nantes
SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
241
Seznam naslovov
10
Francija
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Druge naslove servisnih služb v Franciji lahko dobite na zahtevo.
Alžirija
Prodaja
Alžir
REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger
Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
http://www.reducom-dz.com
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Dunaj
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
[email protected]
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Bruselj
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Pristojni servisni
centri
Industrijska
gonila
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
[email protected]
Sofija
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Argentina
Montažni oddelek
Prodaja
Avstralija
Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba
Avstrija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Belgija
Belorusija
Prodaja
Bolgarija
Prodaja
242
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Seznam naslovov
10
Brazilija
Proizvodnja
Prodaja
Servisna služba
São Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba
Rio Claro
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP
Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
[email protected]
Joinville
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC
Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
[email protected]
Indaiatuba
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP
Tel. +55 19 3835-8000
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Pošta
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
København
SEW-EURODRIVE A/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Kairo
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Servisna služba
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
FIN-15860 Hollola
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Proizvodnja
Montažni oddelek
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Čile
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Danska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Egipt
Prodaja
Servisna služba
Estonija
Prodaja
Finska
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
243
Seznam naslovov
10
Gabon
Prodaja
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 741059
Fax +241 741059
[email protected]
Atene
Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Sedež
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 3045200,
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300,
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Solaro
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjap[email protected]
Grčija
Prodaja
Hong Kong
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Hrvaška
Prodaja
Servisna služba
Indija
Irska
Prodaja
Servisna služba
Italija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Izrael
Prodaja
Japonska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
244
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Seznam naslovov
10
Južna Koreja
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Ansan
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Kaapstad
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
[email protected]
Nelspruit
SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200
Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
[email protected]
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Južnoafriška republika
Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba
Kamerun
Prodaja
Kanada
Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba
Druge naslove servisnih služb v Kanadi lahko dobite na zahtevo.
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
245
Seznam naslovov
10
Kazahstan
Prodaja
Almaty
SEW-EURODRIVE LLP
291A, Tole bi street
050031, Almaty
Republic of Kazakhstan
Tel. +7 (727) 238 1404
Fax +7 (727) 243 2696
http://www.sew-eurodrive.kz
[email protected]
Nairobi
Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi
Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
[email protected]
Proizvodnja
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
[email protected]
Xi'An
SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065
Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
[email protected]
Kenija
Prodaja
Kitajska
Druge naslove servisnih služb na Kitajskem lahko dobite na zahtevo.
Kolumbija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Latvija
Prodaja
246
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Seznam naslovov
10
Libanon
Prodaja Libanon
Prodaja Jordanija /
Kuvajt / Saudova
Arabija / Sirija
Bejrut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
[email protected]
After Sales Service
[email protected]
Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut
Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
[email protected]
http://www.medrives.com
After Sales Service
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Bruselj
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Antananarivo
Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar
Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
[email protected]
Budimpešta
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
[email protected]
Johor
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Mohammedia
SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid
28810 Mohammedia
Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.ma
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Bejrut
Litva
Prodaja
Luksemburg
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Madagaskar
Prodaja
Madžarska
Prodaja
Servisna služba
Malezija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Maroko
Prodaja
Servisna služba
Mehika
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
247
Seznam naslovov
10
Mongolija
Prodaja
Ulan Bator
SEW-EURODRIVE Representative Office
Mongolia
Olympic street 8,
2nd floor Juulchin corp bldg.,
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14253
Tel. +976-70009997
Fax +976-70009997
http://www.sew-eurodrive.mn
[email protected]
Swakopmund
DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund
Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
[email protected]
Lagos
EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate
(Ogba Scheme)
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria
Tel. +234 (0)1 217 4332
[email protected]
http://www.eisnl.com
Rotterdam
SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Karači
Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi
Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
[email protected]
Fernando de la
Mora
SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino
Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
[email protected]
Namibija
Prodaja
Nigerija
Prodaja
Nizozemska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Norveška
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Nova Zelandija
Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba
Pakistan
Prodaja
Paragvaj
Prodaja
248
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Seznam naslovov
10
Peru
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Servisna služba
Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346
Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Hostivice
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Drive Service
hotline / 24-urna
pripravljenost
HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)
Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
[email protected]
Bukarešta
Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
St. Peterburg
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
RUS-195220 St. Petersburg
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
http://www.senemeca.com
Singapur
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Poljska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Portugalska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Republika Češka
Prodaja
Montažni oddelek
Servisna služba
Romunija
Prodaja
Servisna služba
Rusija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Senegal
Prodaja
Singapur
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
249
Seznam naslovov
10
Slonokoščena obala
Prodaja
Abidjan
SICA
Société Industrielle & Commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26
Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Beograd
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Manzini
C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200
Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Slovaška
Prodaja
Slovenija
Prodaja
Servisna služba
Španija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Srbija
Prodaja
Svazi
Prodaja
Švedska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Švica
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
250
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Seznam naslovov
10
Tajska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Dar es Salaam
SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA
Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam
Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
[email protected]
Kocaeli-Gebze
SEW-EURODRİVE
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli
Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Dnipropetrovsk
ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск
Тел. +380 56 370 3211
Факс. +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Tanzanija
Prodaja
Tunizija
Prodaja
Turčija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Ukrajina
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Velika Britanija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Drive Service hotline / 24-urna pripravljenost
Tel. 01924 896911
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Hošiminh
Vse gospodarske panoge razen pristaniških
dejavnosti in del na morju:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Hošiminh
Pristaniške dejavnosti in dela na morju:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
[email protected]
Venezuela
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Vietnam
Prodaja
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
251
Seznam naslovov
10
Vietnam
Hanoj
Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City
Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
[email protected]
Kitwe
EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road,
Off Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe
Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
[email protected]
http://www.ecmining.com
Proizvodnja
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Jugovzhodna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba
Severovzhodna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Srednjezahodna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
[email protected]
Jugozahodna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Zahodna regija
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Zambija
Prodaja
ZDA
Druge naslove servisnih služb v ZDA lahko dobite na zahtevo.
Združeni arabski emirati
Prodaja
Servisna služba
252
Sharjah
Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
[email protected]
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Indeks
Indeks
A
Analogna nastavljena vrednost ...........................78
Analogni modul FIO11B .............. 55, 57, 182, 184
B
Beseda stanja 1 ................................................102
Beseda stanja 2 ................................................103
Bimetalno stikalo TH ...........................................53
Binarni izhodi ............................................. 33, 169
Binarni vhodi .............................................. 33, 169
C
Cold Plate ...........................................................30
CSA ..................................................................145
cUL ...................................................................145
D
DBM60B ............................................................174
Definicija besede stanja .....................................101
Osnovni blok stanja ....................................101
Definicija krmilne besede .....................................95
Osnovni krmilni blok .....................................95
Deklaracija o skladnosti
MOVITRAC® ..............................................240
DFD11B DeviceNet ...........................................191
DFE24B EtherCat .............................................192
DFE32B PROFINET .........................................193
DFE33B PROFINET .........................................195
DFP21B PROFIBUS .........................................189
DFS11B PROFIBUS .........................................190
DFS21B PROFINET .........................................194
Digitalni modul FIO21B .......................................57
Dimenzijske risbe
DBG60B .....................................................173
DBM60B / DKG60B ....................................174
Izhodne dušilke HD001-HD003 ..................231
Izhodni filtri HF...-403 .................................237
Izhodni filtri HF...-503 .................................236
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ......................210
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ......................211
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ......................212
Omrežna dušilka ND150.. ..........................227
Omrežne dušilke ND020.. / ND030.. /
ND045.. / ND085.. .........................226
Omrežni filter NF009-503 – NF150-503 .....229
USB11A ......................................................180
UWS11A .....................................................177
UWS21B .....................................................179
Zavorni upori BW... / BW...-T / BW...-P ......221
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
DKG60B ........................................................... 174
Dokumenti, veljavni ............................................ 12
Dolgotrajno skladiščenje .................................. 143
Dolžina kabla
SBus ............................................................ 46
Dolžina napeljave ............................................... 32
Dovod omrežne napetosti .................................. 32
E
EMC modul FKE ........................................ 40, 238
Enter (tipkovnica FBG11B) ................................ 60
EtherCat DFE24B ............................................ 192
EtherCAT® modul FSE24B .............................. 188
F
FBG krmilnik za nastavljanje vrednosti .............. 61
Fieldbus gateway ............................................. 196
FSE24B .............................................................. 55
Funkcionalna varnost ....................................... 170
G
Garancijske zahteve ............................................ 9
GOST-R ........................................................... 145
H
Hitrost prenosa ................................................... 50
I
Imenska tablica .................................................. 15
Informacije o napravi ........................................ 137
IT sistemi ...................................................... 30, 31
Izbira nastavljene vrednosti, zunanja ............... 118
Izhod pomožne napetosti ................................. 169
Izhod releja ...................................................... 169
Izhodna dušilka HD .................................... 39, 231
Izhodna frekvenca .............................................. 61
Izhodni filter HF .......................................... 38, 234
Izhodni tok .......................................................... 61
Izključitev kondenzatorjev za odpravo
radiofrekvenčnih motenj ..................................... 30
Izključitev odgovornosti ........................................ 9
Izvor krmilnega signala
RS-485 ........................................................ 86
FIELDBUS ................................................... 86
SPONKE ...................................................... 85
SBus ............................................................ 86
253
Indeks
K
Kategorija prenapetostne zaščite ......................146
Klimatski razred ................................................146
Kode stanja enote .............................................129
Komplet parametrov
Izbira .............................................................98
Kompleti kablov za povezavo vmesnega
tokokroga, regenerativne napajalne enote
MDR60A ...........................................................213
Komunikacija FSC12B sprednja opcija .............186
Komunikacijski vmesnik FSC11B .............. 55, 185
Komunikacijski vmesnik FSC12B .....................186
Kontaktor ..................................................... 32, 37
Kovinski oklep
Krmilna elektronika .......................................24
Napajalni del .................................................25
Krmilna beseda 1 .................................................99
Funkcija potenciometra motorja prek
fieldbus ............................................99
Krmilna beseda 2 ..............................................100
Krmilna kartica DHP11B
Svetleče diode ............................................200
Krmilni ukazi.........................................................97
Hitra zaustavitev ...........................................97
Sprostitev .....................................................98
Zapora krmilnika ...........................................97
Zaustavitev ...................................................98
Krmilnik MOVI-PLC® .........................................199
Krmilnik za nastavljanje vrednosti .......................61
MBG11A .............................................. 51, 176
MBG11A, zagon .........................................119
Ročno ...........................................................64
M
MBG11A krmilnik nastavljene vrednosti ...........176
Mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja .....38
Meni parametrov .................................................61
Modul parametrov UBP11A ..............................175
Montaža opcijske kartice DFP21B v
MOVITRAC® B ....................................................48
Motnja ...............................................................102
MOVITOOLS® MotionStudio, zagon ...................73
MOVI-PLC® ......................................................199
Mrežasti upor
Zavorni upor ...............................................217
N
Način delovanja ................................................146
Način uporabe dokumentacije ..............................8
Nadmorska višina namestitve ...........................147
254
Nadzor ozemljitvene upornosti ........................... 31
Nadzorne ......................................................... 105
Nadzorne funkcije
Interval prekinitve ...................................... 105
Odziv na prekinitev .................................... 105
Sporočilo o napaki prekinitve ..................... 105
Najmanjša zračnost ........................................... 21
Najnižje število vrtljajev ...................................... 64
Največja nastavljena vrednost ........................... 61
Napaka
F01 Prevelik tok ......................................... 138
F03 Zemeljski stik ...................................... 138
F04 Zavorni prekinjalnik ............................ 138
F06 Izpad fazne napetosti omrežja ........... 139
F07 Prenapetost v vmesnem tokokrogu .... 139
F08 Nadzor števila vrtljajev ....................... 139
F09 Zagon ................................................. 139
F10 IPOS-ILLOP ....................................... 139
F100 Vibracije / opozorilo .......................... 141
F101 Vibracije / napaka ............................. 141
F102 Staranje olja / opozorilo .................... 142
F103 Staranje olja / napaka ....................... 142
F104 Staranje olja / previsoka
temperatura .................................. 142
F105 Staranje olja / sporočilo o
pripravljenosti ............................... 142
F106 Obraba zavor .................................... 142
F11 Previsoka temperatura ....................... 139
F110 Ex-e zaščita ...................................... 142
F111 Napaka sistemskega vodila (SBus) ... 142
F113 Prekinitev na analognem vhodu ....... 142
F116 Prekinitev MOVI-PLC® ..................... 142
F17 ... F24 Sistemska napaka ................... 139
F25 EEPROM ............................................ 139
F26 Zunanja sponka .................................. 139
F31 Sproženje tipala TF/TH ...................... 139
F32 Presežen IPOS indeks ....................... 140
F34 Prekinitev rampe ................................ 140
F35 Način delovanja "Ex-e zaščita" ........... 140
F36 Ni opcije .............................................. 140
F37 Sistemski watchdog ............................ 140
F38 Sistemski program .............................. 140
F43 Prekinitev RS485 ................................ 140
F44 Obremenjenost enote ......................... 141
F45 Inicializacija ........................................ 141
F47 Prekinitev sistemskega vodila 1 ......... 141
F77 IPOS krmilna beseda ......................... 141
F80 Preverjanje RAM-a ............................. 141
F81 Začetni pogoj ...................................... 141
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Indeks
F82 Prekinjen izhod ....................................141
F84 Zaščita motorja ....................................141
F94 EEPROM – kontrolna vsota ................141
F97 Napaka pri kopiranju ...........................141
F98 CRC error flash ...................................141
Napeljava do motorja ..........................................32
Napeljava v skladu s standardom UL .................22
Nastavitev parametrov pretvornika ....................106
Branje parametra (primer) ..........................113
Pisanje parametra (primer) .........................115
Postopek nastavitve parametrov ................106
Povratne kode za nastavitev parametrov ...110
Zgradba kanala parametrov MOVILINK® ...107
Nastavitev parametrov s tipkovnico DBG60B .....71
Nastavljena smer vrtenja ..................................118
Nastavljena vrednost števila vrtljajev ................118
Nastavljena vrednost, analogna ..........................78
Navodila
Oznake v dokumentaciji .................................8
Splošni podatki ...............................................8
Navodila za nastavitev parametrov ....................117
Stanje ZAPORA KRMILNIKA .....................117
Tovarniška nastavitev .................................117
Zapora parametrov .....................................117
Normiranje podatkov procesa .............................94
O
Odpornost na motnje ........................................146
Odziv z izklopom ...............................................137
Stop ............................................................137
Takojšen izklop ...........................................137
Odzivni časi sponk ............................................169
Ohišje za vgradnjo DBM60B / DKG60B ............174
Omrežna dušilka ND .................................. 37, 225
Omrežni filter NF ..................................37, 38, 228
Omrežni ozemljitveni priključek PE .....................32
Opcija
Ohišje za vgradnjo DBM60B / DKG60B .....174
Opis nastavljenih vrednosti
Izhodni podatki procesa (podatki PO) ..........89
Opis podatkov procesa
Normiranje podatkov procesa ......................94
Opis nastavljenih vrednosti
izhodni podatki procesa (podatki PO) ....89
Opis trenutne vrednosti vhodnih podatkov
procesa ............................................93
Opis trenutne vrednosti vhodnih podatkov
procesa ...............................................................93
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Opomba glede avtorskih pravic ........................... 9
Opozorila, tipkovnica FBG11B ........................... 62
Opozorilne besede v varnostnih navodilih ........... 8
Ostali dokumenti, veljavni .................................. 12
Out (tipkovnica FBG11B) ................................... 60
Oznaka CE ....................................................... 145
Oznaka tipa ........................................................ 15
P
Ploščata izvedba zavornega upora .................. 216
Ploščati feriti ULF11A ................................ 38, 230
Podatki elektronike ........................................... 169
Funkcionalna varnost ................................ 170
Pogon z več motorji ........................................... 64
Položaj vgradnje ................................................ 21
Pomnilnik napak ............................................... 137
Posebni primeri obdelave podatkov PO ............. 90
Potek krmiljenja .................................................. 95
Beseda stanja 1 ......................................... 102
Beseda stanja 2 ......................................... 103
Definicija besede stanja ............................. 101
Definicija krmilne besede ............................. 95
Krmilna beseda 1 ......................................... 99
Krmilna beseda 2 ....................................... 100
Krmilni ukazi ................................................ 97
Varnostni krmilni ukazi.................................. 96
Povratne kode za nastavitev parametrov .......... 110
Additional code (dodatna koda) ................. 111
Error class (razred napake) ....................... 110
Error code (koda napake) .......................... 110
Povratne kode (return codes) .......................... 131
19 Vključena zapora parametrov ............... 131
20 Vključitev tovarniške nastavitve ............ 131
23 Opcijska kartica ni vgrajena .................. 131
27 Opcijska kartica ni vgrajena .................. 131
28 Potrebna je zapora krmilnika ................ 131
29 Nedovoljena vrednost parametra ......... 131
32 Sprostitev .............................................. 131
34 Napaka v postopku ............................... 131
38 FBG11B napačen nabor podatkov ....... 131
Pravilna napeljava za zmanjšanje EMC motenj . 24
Pregled parametrov
Pregled v obliki razpredelnice .................... 120
Prekinitev (opozorilo) ....................................... 138
Prerez žic ........................................................... 32
Prikaz napak, tipkovnica FBG11B ..................... 62
255
Indeks
Prikazi stanja
LED, kode utripanja ....................................129
Osnovna enota ...........................................129
Stanje binarnih vhodov / izhodov ...............130
Tipkovnica ..................................................129
Tipkovnica FBG11B .....................................62
Priključitev ...........................................................49
Priključitev fieldbus ...........................................189
Priključitev zavornega upora ...............................35
Priključni načrt .....................................................29
Povezava vmesnega tokokroga z enoto
MDR60A0150 kot zavornim
modulom ..........................................43
Povezava vmesnega tokokroga z enoto
MDR60A0150/0370/0750 ................42
Pritrditev na tračnico
Zavorni upor ...............................................213
PROFIBUS DFP21B .........................................189
PROFIBUS DFS11B .........................................190
Profil enote SEW
Konfiguracija podatkov procesa ...................87
Nastavitev parametrov pretvornika .............106
Navodila za nastavitev parametrov ............117
Opis podatkov procesa .................................88
Podatki procesa ............................................85
PROFINET DFE32B .........................................193
PROFINET DFE33B .........................................195
PROFINET DFS21B .........................................194
PTC zavorni upor ..............................................215
R
Rampa
Naraščanje ...................................................61
Padanje ........................................................61
Razred mejnih vrednosti .....................................38
Razred mejnih vrednosti B, v omrežni napeljavi .38
Regenerativna napajalna enota MDR60A
Kompleti kablov za povezavo vmesnega
tokokroga .......................................213
Opis ............................................................206
Splošni tehnični podatki ..............................207
UL odobritev ...............................................206
Reset ................................................................138
Osnovna enota ...........................................138
Tipkovnica ..................................................138
Vmesnik ......................................................138
Reset po napaki ..................................................98
Ročni krmilnik za nastavljanje vrednosti .............64
256
Ročno delovanje
Tipkovnica DBG60B .................................... 72
Tipkovnica FBG11B ..................................... 64
RS485
Namestitev ................................................... 44
RUN (tipkovnica FBG11B) ................................. 60
S
Servisna služba za popravila ........................... 143
Servisna služba, oddelek za elektroniko .......... 143
Sestavni deli naprave ......................................... 15
Velikost 0XS / 0S / 0L .................................. 17
Velikost 1 / 2S / 2 ......................................... 18
Velikost 3 ..................................................... 19
Velikosti 4 / 5 ............................................... 20
Sevanje motenj .......................................... 33, 146
Seznam napak ................................................. 138
Shranjevanje podatkov .............................. 61, 126
DBG60B .................................................... 126
FBG11B ..................................................... 126
MOVITOOLS® MotionStudio ..................... 128
UBP11A ..................................................... 127
Sistemsko vodilo ................................................ 49
Sistemsko vodilo (SBus), namestitev ................. 44
Skupinski pogon ................................................. 64
Specifikacija kabla, SBus ................................... 56
Sponka X17 ..................................................... 170
Sponke z oklopom za elektroniko ...................... 24
Sponke z oklopom za napajalni del ................... 25
Sporočilo
Pretvornik je pripravljen za delovanje ........ 101
Sproščeni podatki PO ................................ 101
Sprednji modul
Analogni modul FIO11B ............................ 182
Analogni modul FIO21B ............................ 184
EtherCAT® modul FSE24B ....................... 188
Komunikacijski modul FSC11B ................. 185
Tipkovnica FBG11B ................................... 171
Sprednji moduli ................................................ 181
Spreminjanje parametrov, tipkovnica FBG11B .... 62
Sprostitev smeri vrtenja ................................... 118
Stalno nastavljena vrednost ............................... 61
Stalno nastavljene vrednosti .............................. 80
Stanje enote ............................................... 15, 104
Stanje pretvornika .............................................. 61
Stikalni napajalnik UWU52A ............................ 205
Stop .................................................................. 137
STOP / RESET (tipkovnica FBG11B) ................ 60
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Indeks
Stopnja onesnaževanja .....................................146
Stopnja zaščite ..................................................146
Stopnja zaščite zavornih uporov .......................216
Svetleče diode ..................................................200
Kode utripanja ............................................129
Š
Številka napake in stanje enote ........................104
Število vrtljajev
Najmanj ........................................................64
Največ ..........................................................64
Ročna nastavitev ..........................................64
T
Takojšen izklop .................................................137
Tehnični podatki
230 V AC / 1-fazna / velikost 0L .................168
230 V AC / 1-fazna / velikost 0S .................167
230 V AC / 1-fazna / velikost 0XS ..............166
230 V AC / 3-fazna / velikost 0L .................160
230 V AC / 3-fazna / velikost 0XS ..............158
230 V AC / 3-fazna / velikost 2 ...................162
230 V AC / 3-fazna / velikost 3 ...................163
230 V AC / 3-fazna / velikost 4 ...................164
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 0L ..........151
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 0S ..........150
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 0XS .......149
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 2 ............153
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 2S ..........152
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 3 ............154
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 4 ............155
400/500 V AC / 3-fazna / velikost 5 ............156
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ......................208
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ......................208
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ......................209
MOVIDRIVE® MDR60A1320 ......................209
Opcija DFP21B .................................. 189, 190
Pregled ......................................148, 157, 165
Regenerativna napajalna enota
MDR60A ........................................207
Splošni ........................................................146
Temperatura med transportom .........................146
Temperatura okolice .........................................146
Temperatura skladiščenja .................................146
Temperaturno tipalo TF ............................. 53, 169
Tipkovnica DBG60B ..........................................172
Nastavitev parametrov .................................71
Prikazi .........................................................132
Ročno delovanje ...........................................72
Zagon ...........................................................66
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
Tipkovnica FBG11B ................................... 60, 171
Funkcije ....................................................... 60
Prikazi stanja ............................................. 129
Stanje binarnih vhodov / izhodov ............... 130
Upravljanje ................................................... 61
Zagon .......................................................... 63
U
UBP11A ........................................................... 175
Uhajavi tok ....................................................... 146
UL odobritev ..................................................... 145
Regenerativne napajalne enote
MDR60A ....................................... 206
UWU52A .......................................................... 205
V
Varnostna navodila ............................................ 10
Oznake v dokumentaciji ................................ 8
Struktura po odsekih ...................................... 8
Struktura vključenih ....................................... 8
Varnostna navodila po odsekih ............................ 8
Varnostni kontakt ............................................. 169
Vgradnja zavornega upora ............................... 223
Vhod za nastavljanje vrednosti ........................ 169
Vključena varnostna navodila .............................. 8
Vmesnik fieldbus
DeviceNet DFD11B ................................... 191
EtherCat DFE24B ...................................... 192
PROFIBUS DFP21B .................................. 189
PROFIBUS DFS11B .................................. 190
PROFINET DFE32B .................................. 193
PROFINET DFE33B .................................. 195
PROFINET DFS21BB ............................... 194
Vrsta hlajenja ................................................... 146
Vsebina dokumenta ........................................... 12
Vtič
X31 binarni vhodi in izhodi ......................... 200
Z
Zagon
Kratek opis ................................................... 74
Krmilnik za nastavljanje vrednosti
MBG11A ....................................... 119
Navodila ....................................................... 58
Potreben pogoj ............................................ 58
Pripravljalna dela in pripomočki ............. 58, 59
Tipkovnica DBG60B .................................... 66
Tipkovnica FBG11B ..................................... 63
Uporaba za dvigala ...................................... 58
Z osebnim računalnikom ............................. 73
257
Indeks
Zagon motorja .............................................. 61, 78
Zagon z osebnim računalnikom ..........................73
Zaščita napajalnega voda ...................................53
Zaščita pred dotikom ...........................................27
Zaščita pred dotikom BS ...................................222
Zaščitno stikalo na diferenčni tok ........................53
Zavorni upor ......................................................215
BW, priključitev .............................................36
FKB10B, vgradnja ......................................222
Mrežasti upor ..............................................217
Ploščata izvedba ........................................216
Priključitev ....................................................35
Pritrditev na tračnico ...................................213
PTC ............................................................215
Vgradnja .....................................................223
Žični upor ....................................................217
Zavorni usmernik
Priključitev ....................................................54
Zgradba kanala parametrov MOVILINK® .........107
Zunanja izbira nastavljene vrednosti .................118
Zunanja napajalna napetost 24 V DC ...............169
Ž
Žični upor, zavorni upor ....................................217
258
Navodila za uporabo – MOVITRAC® B
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com