VPRAŠALNIK ZA UČENCE

INVALSI
VPRAŠALNIK ZA UČENCE - Osnovna šola - Peti razred
Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ministrstvo za Šolstvo,
Univerzo in Raziskovanje
Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione
Evalvacija učenja
Šolsko leto 2009 – 2010
VPRAŠALNIK ZA UČENCE
Osnovna šola
Peti razred
Prostor za nalepko
NAVODILA
Z vprašalnikom boš odgovarjal/a na vprašanja o sebi. Nekatera vprašanja se nanašajo
na dejstva, druga pa zahtevajo, da poveš svoje mnenje. Z odgovori nam boš pomagal/a, da
bomo bolje poznali tebe in tvojo šolo. Zaradi tega je pomembno, da pozorno prebereš
vprašanja in da odgovarjaš iskreno. Vedi, da tvoji odgovori ne morejo biti ne napačni in niti
pravilni. Pomembno je le, da odražajo tvoje misli.
Po vprašanjih je že navedenih nekaj možnih odgovorov. Prekrižaj kvadratek, ki ustreza
tvojemu odgovoru, tako kot je prikazano v spodnjih primerih.
1. primer - en sam odgovor za posamezno vrstico.
V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi stavki?
V vsaki vrstici prekrižaj en sam kvadratek.
A. Igranje nogometa me veseli.
□
Sploh se ne
strinjam
B. Plavanje mi ni všeč.
□
Sploh se ne
strinjam
□
Deloma se
strinjam
□
Deloma se
strinjam
C. Odbojka je moja najljubša športna panoga.
□
Sploh se ne
strinjam
□
Deloma se
strinjam
□
□
Precej se
strinjam
Popolnoma se
strinjam
□
□
Precej se
strinjam
Popolnoma se
strinjam
□
□
Precej se
strinjam
Popolnoma se
strinjam
2. primer - en sam odgovor za vsako vprašanje.
Kako greš po navadi v šolo?
Prekrižaj kvadratek ob enem samem odgovoru.
A.
Peš.
B.
Z avtom.
C.
Z avtobusom.
D.
S šolabusom.
□
□
□
□
Vedno pozorno preberi navodila pod besedilom vprašanja.
Če ugotoviš, da si se pri odgovoru zmotil/a, napiši »NE« ob odgovoru, ki si ga prvotno
izbral/a, in prekrižaj novega.
Če imaš pri kakem vprašanju dvome ali če ti kaj ni jasno, prosi za pomoč
učitelja/ico.
Za odgovore imaš na voljo 30 minut. Če končaš prej, izroči izpolnjeni vprašalnik in
ostani na svojem mestu.
Na vprašanja lahko začneš odgovarjati, šele ko ti to naroči učitelj/ica.
VPR5
1
1.
A.
Kaj misliš o matematiki?
V vsaki vrstici prekrižaj en sam kvadratek.
V matematiki sem uspešen/uspešna
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Da
B.
Matematika je zame težja kot za večino mojih sošolcev
Da
C.
Matematike se zlahka učim
Da
D.
Matematika me veseli
Da
E.
V šoli bi rad/a imel/a več matematike
Da
2.
A.
V slovenščini sem uspešen/uspešna
Slovenščina je zame težja kot za večino mojih sošolcev
Da
C.
Slovenščine se zlahka učim
Da
D.
Slovenščina me veseli
Da
E.
Ne
Ne
Ne
Ne
Kaj misliš o slovenščini?
V vsaki vrstici prekrižaj en sam kvadratek.
Da
B.
Ne
V šoli bi rad/a imel/a več slovenščine
Da
VPR5
2
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
3.
Navedi, v kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami.
V vsaki vrstici prekrižaj en sam kvadratek.
A.
Učim se zato, da bi bili moji starši zadovoljni
□
□
Sploh se ne
strinjam
B.
Težje snovi se ne učim
□
Sploh se ne
strinjam
C.
D.
□
□
□
Deloma se
strinjam
Učim se zato, da dobim od staršev darila
□
□
Deloma se
strinjam
Ko se učim, se potrudim, tudi če je snov dolgočasna
□
□
Deloma se
strinjam
Učim se, ker se nočem osmešiti pred sošolci
□
□
Sploh se ne
strinjam
VPR5
□
Ko se veliko učim, dosežem dober uspeh
Sploh se ne
strinjam
G.
□
Deloma se
strinjam
Sploh se ne
strinjam
F.
Popolnoma
se strinjam
□
Sploh se ne
strinjam
E.
Precej se
strinjam
Učim se zato, da so zadovoljni moji učitelji
Sploh se ne
strinjam
Deloma se
strinjam
3
□
Deloma se
strinjam
Deloma se
strinjam
□
□
Precej se
strinjam
Popolnoma
se strinjam
□
□
Precej se
strinjam
Popolnoma
se strinjam
□
□
Precej se
strinjam
Popolnoma
se strinjam
□
□
Precej se
strinjam
Popolnoma
se strinjam
□
□
Precej se
strinjam
Popolnoma
se strinjam
□
□
Precej se
strinjam
Popolnoma
se strinjam
4.
V šoli se lahko znajdeš v naslednjih situacijah. Predstavljaj si, da so se ti
zgodile naslednje stvari, in odgovori na vprašanja.
V vsaki vrstici prekrižaj en sam kvadratek.
A.
Učitelj/ica ti je naročil/a narisati risbo. V šolo prineseš zelo lepo risbo. Kako ti
je uspelo?
□
Pomagali
so mi
B.
□
Imel/a sem
srečo
□
Naloga je bila
enostavna
□
Priden/na
sem
□
Potrudil/a
sem se
Učitelj/ica ti je naročil/a napisati spis, v njem pa si naredil/a veliko napak.
Kako to?
□
Niso mi
pomagali
C.
□
Nisem imel/a
sreče
□
Spis je bil
težek
□
Ne znam dobro
pisati
□
Nisem se
potrudil/a
Učitelj/ica ti naroči, da obnoviš zgodbo, ki ste jo prejšnjič skupaj prebrali v
šoli. Obnoviš jo zelo dobro. Kako ti je uspelo?
□
Pomagali
so mi
D.
□
Imel/a sem
srečo
□
Enostavno je
bilo
□
Priden/na
sem
□
Potrudil/a
sem se
Prvi dan pouka ti učitelj/ica naroči, da poveš, kako si preživel/a počitnice. O
počitnicah poročaš tako dobro, da se pri tem vsi tvoji sošolci zabavajo. Kako ti
je uspelo?
□
Pomagali
so mi
E.
□
Imel/a sem
srečo
□
Enostavno je
bilo
□
Priden/na
sem
□
Potrudil/a
sem se
Učitelj/ica ti naroči, da ponoviš pesmico, ki ste se jo prejšnjič naučili, toda ti se
je ne spominjaš več dobro in se zmotiš. Kako to?
□
Niso mi
pomagali
□
Nisem imel/a
sreče
□
Pesmica je bila
težka
□
Nisem
sposoben/na
□
Nisem se
potrudil/a
NADALJUJE SE na naslednji strani 
VPR5
4
F.
Ob koncu šolskega leta pripravite igrico za starše. Tvoj nastop je tako dober, da
ti vsi ploskajo. Kako ti je uspelo?
□
Pomagali
so mi
G.
□
Imel/a
sem srečo
□
Igra je bila
enostavna
□
Priden/na
sem
□
Potrudil/a
sem se
Učitelj/ica ti naroči, da izdelaš ročno delo za božič. Delo ti ne uspe, tako da ga
moraš narediti znova. Kako to?
□
Niso mi
pomagali
H.
□
Nisem imel/a
sreče
□
Ročno delo je
bilo težko
□
Nisem
sposoben/na
□
Nisem se
potrudil/a
Učitelj/ica ti naroči, da opraviš matematično vajo pri tabli. Uspe ti zelo dobro.
Kako to?
□
Pomagali
so mi
VPR5
□
Imel/a
sem srečo
□
Vaja je bila
enostavna
5
□
Priden/na
sem
□
Potrudil/a
sem se
5.
A.
Pomisli na zadnja preverjanja iz slovenščine in matematike in navedi, v
kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami.
V vsaki vrstici prekrižaj en sam kvadratek.
Že pred preverjanjem se bil/a zaskrbljen/a
□
Sploh se ne
strinjam
B.
Deloma se
strinjam
□
□
Deloma se
strinjam
□
□
Deloma se
strinjam
Ko sem odgovarjal/a, sem bil/a miren/na
□
Sploh se ne
strinjam
E.
□
Popolnoma se
strinjam
□
Precej se
strinjam
□
□
□
Deloma se
strinjam
□
Precej se
strinjam
Popolnoma se
strinjam
□
□
Precej se
strinjam
□
Precej se
strinjam
Vprašanja o slovnici so bila težja od vaj, ki jih delamo običajno
□
□
Deloma se
strinjam
□
Popolnoma se
strinjam
Popolnoma se
strinjam
Vprašanja iz matematike so bila težja od vaj, ki jih delamo običajno
Sploh se ne
strinjam
G.
□
Deloma se
strinjam
Sploh se ne
strinjam
F.
Precej se
strinjam
Ko se odgovarjal/a, sem imel/a vtis, da mi ne gre dobro
Sploh se ne
strinjam
D.
□
Bil/a sem tako živčen/na, da nisem mogel/la najti pravilnih odgovorov
Sploh se ne
strinjam
C.
□
□
Precej se
strinjam
□
Popolnoma se
strinjam
□
Popolnoma se
strinjam
Slovenska besedila so bila enostavnejša od tistih, ki smo jih brali med letom
□
□
Sploh se ne
strinjam
VPR5
Deloma se
strinjam
6
□
Precej se
strinjam
□
Popolnoma se
strinjam
6.
A.
Se ti je v zadnjem mesecu v šoli zgodila katera izmed naslednjih stvari?
V vsaki vrstici prekrižaj en sam kvadratek.
Ukradli so mi dragoceno stvar
□
□
□
□
□
□
□
□
Da
B.
C.
D.
Sošolec/ka me je pretepel/la ali ranil/a
Nekateri sošolci so me prisilili delati določene stvari, ki jih
sam/a nisem hotel/a narediti
Občutek sem imel/a, da me sošolci nočejo v svoji družbi
Da
Da
Da
VPR5
7
Ne
Ne
Ne
Ne
7.
A.
Koliko ur dnevno namenjaš običajno naslednjim dejavnostim izven šole?
V vsaki vrstici prekrižaj en sam kvadratek.
Gledanju televizije (vključno z video posnetki in DVD)
□
Nič
B.
Več kot 2 uri
Igri s prijatelji
□
□
1-2 uri
Več kot
2 uri
□
□
□
□
Pomoči pri hišnih opravilih
□
Manj kot
1 uro
1-2 uri
Več kot
2 uri
□
□
□
Manj kot
1 uro
Branju knjige ali stripov za kratek čas
□
Nič
VPR5
□
Manj kot
1 uro
Nič
E.
1-2 uri
□
Nič
Nič
D.
Manj kot 1 uro
□
Igranju z računalnikom ali na videoigre (PlayStation®, XBox®, Nintendo DS®,
Wii® ali druge konzole videoiger)
□
C.
□
□
Manj kot
1 uro
8
1-2 uri
Več kot
2 uri
□
□
1-2 uri
Več kot
2 uri
8.
A.
B.
C.
Kako pogosto se ukvarjaš z naslednjimi dejavnostmi po koncu pouka?
V vsaki vrstici prekrižaj en sam kvadratek.
Domače naloge
Šport
□
□
□
Domačih nalog
ne pišem
1-krat ali 2krat tedensko
3-krat ali 4-krat
tedensko
5-krat ali
večkrat
tedensko
□
□
□
□
S športom se ne
ukvarjam
1-krat ali 2krat tedensko
3-krat ali 4-krat
tedensko
5-krat ali
večkrat
tedensko
Druge dejavnosti (glasba, jezikovni tečaji, gledališče itd.)
9.
A.
□
□
□
□
Nimam drugih
dejavnosti
1-krat ali 2krat tedensko
3-krat ali 4-krat
tedensko
Doma imaš:
V vsaki vrstici prekrižaj en sam kvadratek.
miren kotiček, kjer se lahko učiš
□
5-krat ali
večkrat
tedensko
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Da
B.
računalnik, ki ga lahko uporabljaš pri učenju
Da
C.
pisalno mizo za pisanje domačih nalog
Da
D.
enciklopedije (v knjižni obliki ali v CD-jih oz. DVD-jih)
Da
E.
internetno povezavo
Da
F.
svojo sobo
Da
VPR5
9
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
10.
Približno koliko knjig je pri vas doma (poleg šolskih učbenikov)?
Prekrižaj en sam kvadratek.

A.
Ta risba predstavlja prostor, ki ga zavzame 5 knjig.
Nobene ali zelo malo (0-10 knjig)
Prostor, ki ga zavzame 10 knjig.
B.
E.
VPR5


Za tri ali več knjižnih omar (več kot 200 knjig)
Prostor, ki ga zavzame več kot 200
knjig.


Vsaj za dve knjižni omari (101-200 knjig)
Prostor, ki ga zavzame 200 knjig.


Vsaj za eno knjižno omaro (26-100 knjig)
Prostor, ki ga zavzame 100 knjig.
D.

Vsaj za eno knjižno polico (11-25 knjig)
Prostor, ki ga zavzame 25 knjig.
C.


10

11.
Ko potrebuješ pomoč pri pisanju domačih nalog, kdo ti največ pomaga?
Prekrižaj en sam kvadratek.
A.
Nimam domačih nalog
B.
Ne potrebujem pomoči
C.
Pomagajo mi starši ali stari starši
D.
Pomagajo mi bratje oz. sestre
E.
Pomaga mi zasebni učitelj
F.
Pomaga mi nekdo drug
G.
Nihče mi ne pomaga
12.
□
□
□
□
□
□
□
V katerem jeziku se doma večinoma pogovarjaš?
Prečrtaj en sam kvadratek.
A.
V knjižni slovenščini / v knjižni italijanščini
B.
V slovenskem narečju (kraškem, vipavskem, nadiškem ...) / v
italijanskem narečju (tržaškem, bizjaškem, goriškem ...), v furlanščini
C.
V drugem jeziku (francoščini, nemščini, srbščini, romunščini,
arabščini itd.)
VPR5
11
□
□
□
13.
V katerem mesecu si se rodil/a?
Prekrižaj en sam kvadratek.
□
□
□
□
14.
□
□
□
□
januarja
februarja
marca
aprila
maja
junija
julija
avgusta
□
□
□
□
septembra
oktobra
novembra
decembra
Katerega leta si se rodil/a?
Prekrižaj en sam kvadratek.
□
□
□
□
□
□
15.
1996 (ali prej)
1997
1998
1999
2000
2001 (ali pozneje)
Si deklica ali deček?
Prekrižaj en sam kvadratek.
A.
deklica
B.
deček
VPR5
□
□
12
16.
S kom običajno živiš?
Prekrižaj en sam kvadratek.
A.
Z obema staršema
B.
Z enim od staršev
C.
Malo z mamo, malo z očetom
D.
Ne živim s svojimi starši
17.
□
□
□
□
Imaš brate ali sestre?
Prekrižaj en sam kvadratek.
A.
Ne
B.
Da, enega
C.
Da, dva
D.
Da, tri
E.
Da, štiri ali več
□
□
□
□
□
HVALA za sodelovanje.
VPR5
13
VPRAŠALNIK ZA UČENCE - Osnovna šola - Peti razred