Molitveno bogoslužje na čast bl. grozdeta (hvalnice in večernice)

MOLITVENO BOGOSLUŽJE
27. maj
Bl. Alojzij Grozdè, dijak in mučenec
V novomeški škofiji in ljubljanski nadškofiji praznik,
v drugih slovenskih škofijah obvezni god.
Bl. Alojzij Grozdè (1923–1943), dijak mučenec, se je
rodil 27. maja 1923 v Zgornjih Vodalah, župnija Tr­
žišče. Bil je član Katoliške akcije ter voditelj Marijine
kongregacije in vnet častilec evharistije ter Jezuso­
vega in Marijinega Srca. To češčenje je z veliko go­
rečnostjo širil med svojimi sošolci in vrstniki, ker je
hotel h Kristusu pritegniti čim več mladih. Njegovo
dosledno in vzorno krščansko življenje je bilo zako­
reninjeno v zakramentu sprave in v evharistiji, kate­
ro je imenoval »Sonce mojega življenja«. Na Mirni
so ga 1. januarja 1943 pod krivo obtožbo umorili
partizani. Tako je pretrpel mučeniško smrt, ki so mu
jo prizadeli iz prezira do vere. Njegov praznik ob­
hajamo na njegov rojstni in krstni dan, 27. maja. Za
blaženega je bil razglašen 13. junija 2010.
POVABILO
Odpev
Hvalimo našega Boga na praznik (god) blaženega
Alojzija Grozdéta (V. č. aleluja).
Psalm v Redu, 26–28
Ura bogoslužnega branja
Pesem
Grozdè Alojzij, blaženi,
ti Bogu služil si vse dni;
v mladosti zanj si kri prelil,
trpljenja kelih ves izpil.
Slovenske zemlje bil si sin
in dedič njenih bolečin;
premagal z Božjo pomočjo,
z molitvijo si vsako zlo.
Od nežnih let si molil rad
in Jezus bil ti je zaklad.
Mariji si izročil se,
podaril svoje ji srce.
Častil si, ljubil Jezusa,
življenja Sonce, mir srca:
si z mašnikom ga daroval
in z Božjim Kruhom se krepčal.
Izprosi mladim milosti,
svetilko vere jim prižgi;
pod vodstvom Božje Matere
v ljubezni zvesto naj živé. Amen.
2
Psalmi
Ps 2
Odpev
Vsi vas bodo črtili zaradi mojega imena, toda kdor
bo vztrajal do konca, ta bo zveličan (V. č. aleluja).
Zakaj hrumijo ljudstva *
in se vznemirjajo narodi?
Vladarji zemlje se dvigajo in snujejo zaroto *
zoper Gospoda in njegovega maziljenca:
»Pretrgajmo njih verige, *
vrzimo s sebe ta jarem!«
Gospod v nebesih pa se jim smeje, *
pomilovalno se jim posmehuje.
Spregovori jim v pravični jezi *
in jih prestraši s svojo besedo:
»Jaz sem si postavil svojega kralja *
na Sionu, moji sveti gori.«
Oznanil bom sklep Gospodu, ki mi je rekel: *
»Moj Sin si ti, rodil sem te danes.
Reci mi in dam ti v posest narode *
in vso zemljo v tvojo lastnino.
Vladal jih boš z močno roko, *
zdrobil jih kot lončeno posodo.«
Voditelji, zdaj spoznajte, *
vladarji zemlje, dajte se poučiti.
Služite Bogu v spoštovanju in veselju, *
v svetem strahu se mu podvrzite,
da se ne razsrdi in se ne pogubite, *
ko se lahko v hipu vname njegova jeza.
3
Blagor vsem zvestim, *
ki se zatekajo k njemu.
Ps 10
Odpev
Vse trpljenje sedanjega časa se ne da primerjati s
prihodnjo slavo, ki se bo razodela nad nami (V. č.
aleluja).
V Gospoda zaupam, kako mi morete govoriti: *
»Zlêti na goro kakor ptica.«
Grešniki že napenjajo lok in pripravljajo puščice, *
da bi skrivaj streljali na pravične.
Ko se podirajo temelji reda, *
kaj more storiti pravični?
Gospod pa je v svojem svetišču, *
svoj prestol ima v nebesih.
Njegove oči vse vidijo, *
njegov pogled preiskuje srca.
Gospod presoja pravične in krivične, *
kdor ljubi krivico, se bo pogubil.
Na krivične bo poslal žgoč veter, *
žareče oglje in žveplo bo njih usoda.
Zakaj Gospod je pravičen in dobro plačuje, *
pravični ga bodo gledali v veselju.
4
Ps 16
Odpev
Gospod je izbrane preskušal kakor zlato v čistilnici,
sprejel jih je kakor žgalno daritev (V. č. aleluja).
Poslušaj, Gospod, mojo upravičeno prošnjo *
in sprejmi mojo iskreno molitev.
V njej izročam tebi svojo pravdo, *
ti boš pravično razsodil.
Preskusi me, kakor hočeš, tudi s trpljenjem, *
ne boš našel v meni krivice.
V svojem življenju sem spolnjeval tvoje zapovedi, *
nasilja sem se izogibal.
Zvesto sem hodil po tvojih potih, *
nikoli nisem okleval.
K tebi kličem, o Bog; vem, da me boš uslišal. *
Skloni se k meni in poslušaj mojo prošnjo.
Pokaži svoje čudovito usmiljenje, *
saj rešuješ vse, ki se zatekajo k tebi.
Varuj me kot zenico v očesu, *
skrij me pod peruti svoje ljubezni.
Naj me ne dobijo v roke sovražniki, *
ki me divje preganjajo.
Sovražniki besnijo okoli mene, *
brezsrčni so in v nadutosti govorijo ošabno.
Bolj in bolj me obkrožajo, *
z očmi me požirajo, da bi me podrli.
Podobni so levu, ki preži za plenom, *
leviču, ki čaka v skrivališču.
5
Nastopi, Gospod, ustavi jih in premagaj, *
s svojo močjo iztrgaj zlobnežem moje življenje.
Posvetnih ljudi naj me reši tvoja roka, *
ljudi, ki so jim mar le užitki življenja.
Polnijo si trebuh s tvojimi dobrinami, *
prav tako njihovi sinovi in njihovi vnuki.
Jaz pa bom pravičen gledal tvoje obličje; *
ko vstanem, bom užival tvojo slavo.
Trpljenje in stiska sta me zadeli,
jaz pa sem mislil na tvojo ljubezen.
PRVO BERILO
Iz Drugega pisma apostola Pavla Korinčanom
4,7–5,8
V težavah se razodeva Kristusova moč
Bratje, ta zaklad imamo v glinastih posodah,
da bi bilo to preobilje moči iz Boga in ne iz nas. V
vsem nas stiskajo, vendar nismo utesnjeni; na nepre­
hodni poti smo, vendar ne brez izhoda; preganjajo
nas, vendar nismo zapuščeni; ob tla nas mečejo, ven­
dar nismo uničeni; vedno nosimo v telesu Jezusovo
umiranje, da bi se tudi Jezusovo življenje razkrilo v
našem telesu. Nenehno namreč nas, ki živimo, izro­
čajo v smrt zaradi Jezusa, da bi se tudi Jezusovo ži­
vljenje razkrilo v našem umrljivem mesu. Tako v nas
deluje smrt, v vas pa življenje.
Ker pa imamo istega duha vere, kakor je pisa­
no: Veroval sem, zato sem govoril, tudi mi verujemo,
zato tudi govorimo, saj vemo, da bo ta, ki je obudil
Gospoda Jezusa, obudil z Jezusom tudi nas in nas
6
postavil predse skupaj z vami. Vse je namreč zaradi
vas, da bi se milost po večji množici pomnožila in še
povečala zahvalo v Božjo slavo.
Zato ne omagujemo, nasprotno, čeprav naš zu­
nanji človek razpada, se naš notranji dan za dnem
obnavlja. Naša trenutna lahka stiska nam namreč
pripravlja čez vso mero veliko, večno bogastvo slave,
saj ne gledamo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se
ne vidi; kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne
vidi, je večno.
Vemo namreč: če razpade naša zemeljska hiša, ki je
le šotor, imamo zgradbo od Boga, hišo, ki ni narejena
z rokami in je večna, v nebesih. Saj v tem vzdihujemo
in si želimo povrh obleči svoje bivališče, ki je iz nebes,
če se bo seveda izkazalo, da smo oblečeni, ne goli. Saj
dokler smo v šotoru, vzdihujemo, obteženi zato, ker se
nočemo sleči, ampak še povrh obleči, da bi življenje
použilo to, kar je umrljivo. Tisti pa, ki nas je prav za to
pripravil, je Bog, ki nam je dal poroštvo Duha.
Vedno smo torej polni zaupanja in vemo: dokler
smo doma v telesu, smo zdoma, proč od Gospoda; v
veri namreč hodimo, ne v gledanju. Smo torej polni
zaupanja in si bolj želimo, da bi šli zdoma, iz telesa,
in prišli domov, h Gospodu.
SPEV
Mt 5,11.12a.10
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasra­
movali, preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo go­
vorili. Veselite se in radujte! * Vaše plačilo v nebesih
je veliko.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo * Vaše plačilo ...
7
DRUGO BERILO
Iz nagovora blaženega Alojzija Grozdéta, dijaka in
mučenca (članom dijaške Marijine kongregacije na
praznik Brezmadežne, 8. decembra 1942)
Apostoli češčenja Jezusovega in Marijinega Srca
Biti moramo apostoli češčenja Marijinega Srca,
truditi se moramo, da se ji posveti vse slovensko di­
jaštvo in vse slovensko ljudstvo. Hočemo zadošče­
vati za grehe drugih in za svoje Božjemu Srcu Je­
zusovemu in prečistemu Srcu Marijinemu. Hočemo
reševati druge, ki so v nevarnosti, da se za vekomaj
pogubijo.
Bratje kongreganisti! Bodimo vredni nasledniki
velikanov, ki so ob Marijini roki izšli iz naše kon­
gregacije. Mi, ki predstavljamo prihodnost Cerkve
in naroda, se moramo svoje naloge že zdaj zaveda­
ti in moramo že zdaj v mladosti po navodilih sv.
Cerkve delati za to, da pride na svet nov, boljši red.
Nov, boljši red pa zahteva najprej novega, boljše­
ga človeka. Brez novega človeka je nov red prazna
beseda. In tega novega človeka moramo ustvariti
predvsem mi. Izoblikovali ga bomo najprej sami iz
sebe, in to po vzvišenem vzoru prečistega Srca naše
Matere, po Srcu, ki je najpopolnejša podoba Bož­
jega Srca Jezusovega. Z Marijino pomočjo hočemo
najprej posvetiti sami sebe. Današnji svet za svojo
rešitev ne potrebuje veliko politikov, znanstvenikov
in umetnikov, ampak potrebuje predvsem delavnih
svetnikov. Vsak kongreganist je torej najprej sam
poklican k osebni svetosti. A biti svet sam zase ne
zadostuje za tvorce novega rodu, ampak moramo
8
hoteti pokristjaniti in posvetiti ves svet. Današnji
čas, naša Mati Marija, sveti oče in naša nesrečna
domovina pričakujejo od nas nenavadno veliko.
Ali bomo odrekli svojo pripravljenost, bratje? Ali
se bomo ustrašili teh velikih nalog? Slabi smo, a
mogočno Mater imamo. Zato hočemo. Hočemo iz
sebe izklesati svete katoličane, nepopustljive v na­
čelih in delavne!
Iz usmiljenja do ubogih, ki nimajo kruha, in še
bolj ubogih, ki nimajo Boga, iz usmiljenja do obojih
dajmo svoje mlade moči na razpolago Cerkvi, da te
uboge rešimo in jih pripeljemo h Kristusu in v novo,
lepšo prihodnost!
SPEV
Moj glas z zvonjenjem zliva se v prošnjo: * Marija,
čuvaj nas in to zemljo.
Ne daj, da belih cerkvic več ne bo, naj rod moj ne
umrje, naj živi. * Marija ...
PESEM Tebe, Boga, hvalimo, če je praznik
Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog,
blaženi Alojzij (Grozdè) se je odlikoval v ljubezni
do evharističnega Kristusa in med svojimi vrstniki
apostolsko deloval ter zanj pogumno daroval svoje
življenje. Na njegovo priprošnjo naj tudi mi zvesto
vztrajamo v veri, upanju in ljubezni. Po našem Go­
spodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v ob­
čestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
9
Hvalnice
Mučenec zvesti Jezusov,
v življenju bil si ves njegov;
sošolce k njemu vabil si,
skrbel, da kdo se ne zgubi.
Častil si Jezusa Srce,
zadoščeval mu za dolgé,
živel si v varstvu Matere,
ji pel prelepe hvalnice.
Si molil rad, Boga častil,
pred Soncem Božjim se mudil;
daritev mašna je bila
veselje tvojega srca.
Si srečen zdaj med svetimi;
pomagaj nam, ko se stemni,
da srečno k tebi pridemo
in večno Bogu pojemo.
Očetu slava naj doni
in Sinu, Duhu prav vse dni;
v občestvu z njimi zdaj živiš,
se večne sreče veseliš. Amen.
Psalmi
Odpev
Slavil te bom, Gospod, tvoja ljubezen je več kot ži­
vljenje (V. č. aleluja).
10
O Bog, moj Bog, željno te iščem, *
mojo dušo žeja po tebi.
Moje telo koprni po tebi *
kakor suha in žejna zemlja po vodi.
O tebi želim premišljevati v svetišču, *
da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja bližina mi je več kot življenje, *
moja usta te bodo slavila.
Hvalil te bom, dokler bom živel, *
tebi v čast bom opravljal molitve.
Ti boš moja radost in sreča, *
v veselju ti bom prepeval.
Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.
Ti si moje trdno zavetje, *
pri tebi sem varen in srečen.
Z vso dušo se te oklepam, *
ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico.
Odpev
Gospodovi mučenci, slavite Gospoda vekomaj (V. č.
aleluja).
Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *
nebesa, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *
vse Gospodove moči, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, sonce in luna, *
zvezde na nebu, slavite Gospoda.
11
Slavita Gospoda, dež in rosa, *
vsi vetrovi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *
mraz in pripeka, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, rosa in slana, *
mraz in zima, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *
noči in dnevi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, tema in svetloba, *
bliski in oblaki, slavite Gospoda.
Naj slavi zemlja Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, gore in hribi, *
vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, studenci, *
morja in reke, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *
vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *
vsi ljudje, slavite Gospoda.
Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *
Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *
sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *
hvalimo in poveličujmo ga na veke.
12
Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *
hvale vreden in slaven in poveličevan na veke.
Odpev
Kdor zmaga, ga bom napravil za steber v Božjem
svetišču, govori Gospod (V. č. aleluja).
Pojte Gospodu novo pesem, *
njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.
Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *
Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.
Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *
in z bobni in citrami naj mu igrajo.
Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *
in ponižne večna z zmago.
Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *
naj se veselijo v svojih domovih.
Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *
rôke pa držijo ostre meče,
da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *
kazni nad sovražnimi ljudstvi;
da v okove vklenejo njihove vladarje *
in njihove veljake v železne verige;
da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *
to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu.
Kratko berilo
2 Kor 1,3–5
Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristu­
sa, Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe, ki nas tolaži v
vsaki naši nadlogi, da moremo tudi mi tolažiti nje, ki
so v katerikoli nadlogi, s tolažbo, s katero nas same
Bog tolaži. Zakaj kakor je Kristusovo trpljenje v nas
obilno, tako je po Kristusu obilna tudi naša tolažba.
13
Spev z odpevom
Gospod je moja moč in moja pesem. – Gospod ...
Moj rešitelj je in moja hvala. – Gospod ... Slava Oče­
tu ... Gospod ...
Odpev k Hvaljen
Kdor se odpove življenju na tem svetu, ga bo ohranil
za večno življenje.
V velikonočnem času
Kratko berilo
1 Jn 5,3–5
V tem je Božja ljubezen, da spolnjujemo njegove
zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. Zakaj vse,
kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In to je zmaga,
ki premaga svet: naša vera. Kdo pa premaga svet, če
ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin.
Spev z odpevom
Na veke bodo srečni, aleluja, aleluja. – Na veke ...
Vzklikali bodo od veselja, aleluja, aleluja. – Na veke
... Slava Očetu ... Na veke ...
Odpev k Hvaljen
Radujte se in veselite, vsi sveti in Bogu zvesti, on sam
vas je v nebesih obilno nagradil, aleluja.
Prošnje
Bratje in sestre, počastimo našega Odrešenika, za
katerega pričujejo mučenci, umorjeni zaradi Božje
besede. Prosimo ga:
Gospod, s svojo krvjo si nas odkupil.
Tvoji mučenci so radovoljno pretrpeli smrt, da izpri­
čajo resničnost vere, daj nam resnično duhovno svobodo.
14
Tvoji mučenci so izpoved vere zapečatili s svojo
krvjo, daj tudi nam iskreno in stanovitno vero.
Tvoji mučenci so vzeli križ na svoje rame in hodi­
li za teboj, daj tudi nam vzdržati v težavah življenja.
Tvoji mučenci so opravi svoja oblačila v Jagnjeto­
vi krvi, daj nam premagati vse skušnjave počutnosti
in posvetnosti.
Oče naš.
Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog,
blaženi Alojzij (Grozdè) se je odlikoval v ljubezni
do evharističnega Kristusa in med svojimi vrstniki
apostolsko deloval ter zanj pogumno daroval svoje
življenje. Na njegovo priprošnjo naj tudi mi zvesto
vztrajamo v veri, upanju in ljubezni. Po našem Go­
spodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v ob­
čestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Dnevna molitvena ura
Psalmi od dneva
Dopoldne
Kratko berilo
1 Pt 5,10–11
Bog vse milosti, ki nas je poklical k svoji večni slavi v
Kristusu Jezusu, nas bo po kratkem trpljenju sam iz­
popolnil, utrdil, okrepil in postavil na temelj. Njemu
slava in moč na vekov veke. Amen.
15
V velikonočnem času
Kratko berilo
Raz 2,10–11
Nič se ne boj tega, kar boš trpel. Glej, hudič bo neka­
tere izmed vas vrgel v ječo, da boste preizkušeni, in
imeli boste stisko deset dni. Bodi zvest do smrti in
dal ti bom venec življenja.
Gospod ga je odel v dragoceno oblačilo (V. č. aleluja),
na glavo mu je dal prelep venec (V. č. aleluja).
Opoldne
Kratko berilo
Jak, 1,12
Blagor človeku, ki vzdrži v skušnjavi, zakaj preizku­
šen bo prejel krono življenja, ki jo je Gospod obljubil
tistim, ki ga ljubijo.
V velikonočnem času
Kratko berilo
Raz 3,21
Kdor zmaga, mu bom dal, da z menoj sede na moj
prestol, kakor sem tudi jaz zmagal in sem s svojim
Očetom sédel na njegov prestol.
V Boga sem zaupal (V. č. aleluja),
ne bom se bal, da bi mi kdo kaj hudega storil (V. č.
aleluja).
Popoldne
Kratko berilo
Mdr 3,1–2a.3b
Duše pravičnih so v Božji roki in trpljenje smrti jih
16
ne zadene. Očem nespametnih so se zdeli mrtvi; oni
pa so v miru.
V velikonočnem času
Kratko berilo
Raz 19,7.9
Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, zakaj pri­
šla je svatba Jagnjetova. Blagor njim, ki so povabljeni
na Jagnjetovo svatbeno gostijo!
Ob žetvi se vračajo veseli (V. č. aleluja),
s polnimi snopi (V. č. aleluja).
Sklepna prošnja kot v hvalnicah
Večernice
Grozdè Alojzij, priprošnjik,
v nebesih zvesti pomočnik,
ozri na grešne se ljudi,
izprosi vsem dovolj moči.
Mučenec blaženi, rojak,
v trpljenju bil si res junak:
težav se nikdar nisi bal,
življenje za Boga si dal.
Bil mučen v cvetu mladih let,
srčno objel si palme cvet;
okušaš zdaj njen sladki sad,
kjer v Bogu večna je pomlad.
17
So zvončki venčali telo,
od zlobne roke mučeno;
ostalo nestrohnjeno je,
ko našli so otroci te.
V nebesih zdaj se veseliš,
nič več bridkosti ne trpiš:
med svetimi in angeli
živiš v Trojici blaženi. Amen.
Psalmi
Ps 114
Odpev
Kdor hoče priti za menoj, naj se odpove sam sebi,
vzame svoj križ in hodi za menoj (V. č. aleluja).
Ljubim Gospoda, ker me je uslišal, *
ko sem ga prosil.
Gospod se je sklonil k meni, *
kadarkoli sem ga klical.
Zgrabile so me smrtne stiske, *
zašel sem v hude težave in nadloge.
Tedaj sem klical Gospoda: *
»Gospod, reši mi življenje.«
Gospod je dober in pravičen, *
naš Bog je usmiljen.
Gospod varuje nebogljene, *
bil sem v nesreči in me je rešil.
Umiri se, moja duša, *
Gospod je bil zame dober.
18
Otel mi je življenje pred smrtjo, *
obrisal solze in me obvaroval pred padcem.
Še bom živel na zemlji *
in bival v Božji bližini.
Ps 115
Odpev
Če kdo meni služi, ga bo počastil moj Oče, ki je v
nebesih (V. č. aleluja).
Zaupal sem v Gospoda, *
ko sem bil v največji stiski,
tudi ko sem rekel v svojem strahu: *
»Vsak človek me lahko prevara.«
Kaj naj povrnem Gospodu *
za vse dobro, kar mi je storil?
Dvignil bom zveličavni kelih *
in slavil Gospoda.
Spolnil bom svoje obljube Gospodu *
pred vsem njegovim ljudstvom.
V Gospodovih očeh je dragocena *
smrt njegovih svetih.
Gospod, hočem ti zvesto služiti, *
vedno ostati v tvoji službi.
Rešil si me, zato te bom hvalil, *
daroval ti bom hvalno daritev.
Spolnil bom svoje obljube Gospodu *
pred vsem njegovim ljudstvom,
v dvorih Gospodove hiše, *
v njegovem svetem mestu.
19
Raz 4,11; 5,9.10.12
Odpev
Kdor svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo užival
vso večnost (V. č. aleluja).
Gospod, naš Bog, zares si vreden, *
da prejmeš moč in čast in slavo.
Ti si vse ustvaril, *
po tvoji volji je bivalo in bilo ustvarjeno.
Vreden si, Gospod, da vzameš knjigo *
in odpreš njene pečate.
Žrtvovan si bil in nas s svojo krvjo Bogu odkupil *
iz vsakega rodu in jezika in naroda in ljudstva.
Napravil si nas za kraljestvo in duhovnike našemu
Bogu, *
kraljevali bomo na zemlji.
Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, *
da prejme moč in modrost in božanstvo.
Njemu čast in vsemogočnost, *
njemu slava in hvala.
Kratko berilo
1 Pt 4,13–14
Preljubi, kolikor s Kristusom trpite, se veselite, da se
boste tudi v razodetju njegovega veličastva veselili
in radovali. Če vas zasramujejo zaradi Kristusove­
ga imena, blagor vam; zakaj Duh slave in moči, Duh
Božji, počiva nad vami.
Spev z odpevom
Skozi veliko preizkušnjo si nas vodil, Gospod, na
kraj miru. – Skozi ... Kakor srebro v ognju si nas pre­
izkušal. – Skozi ... Slava Očetu ... Skozi ...
20
Odpev k Moja duša
Prebivališče svetnikov je v nebeškem kraljestvu, kjer
uživajo mir v Bogu na veke.
V velikonočnem času
Kratko berilo
Raz 7,14–17
To so tisti, ki so prišli iz velike bridkosti ter so oprali
svoja oblačila in jih očistili v Jagnjetovi krvi. Zato so
pred Božjim prestolom in mu služijo noč in dan v
njegovem svetišču in sedeči na prestolu bo prebival
nad njimi. Ne bodo več lačni, ne žejni, tudi sonce jih
ne bo peklo ne druga vročina. Zakaj Jagnje, ki je v
sredi pred prestolom, jih bo paslo ter vodilo k virom
živih vodá in Bog bo obrisal vse solze z njih oči.
Spev z odpevom
Pravični se bodo svetili pred Božjim obličjem, alelu­
ja, aleluja. – Pravični ... Vsi Bogu sveti se bodo veko­
maj veselili, aleluja, aleluja. – Pravični ... Slava Očetu
... Pravični ...
Odpev k Moja duša
Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, osta­
ne sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu, aleluja.
Prošnje
Ob tej uri je Jezus, kralj mučencev, daroval svoje ži­
vljenje pri zadnji večerji in v krvavi daritvi na križu.
Zahvaljujmo se mu in recimo:
Slavimo te, Gospod Jezus.
Gospod, slavimo te, ker si nas ljubil do zadnjega
diha, naš rešitelj, vir in zgled slehernega mučeništva:
Slavimo te, Gospod Jezus.
21
Vse spokorjene grešnike si nagradil z večnim življe­
njem: Slavimo te, Gospod Jezus.
Naročil si, naj darujemo sveto kri nove in večne za­
veze, prelito v odpuščanje grehov: Slavimo te, Gospod Jezus.
Po tvoji milosti smo danes mogli vztrajati v veri: Slavimo te, Gospod Jezus.
Mnoge brate in sestre si tudi danes pridružil svoji
smrti: Slavimo te, Gospod Jezus.
Oče naš.
Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog,
blaženi Alojzij (Grozdè)
se je odlikoval v ljubezni do evharističnega Kristusa
in med svojimi vrstniki apostolsko deloval ter zanj
pogumno daroval svoje življenje. Na njegovo pripro­
šnjo naj tudi mi zvesto vztrajamo v veri, upanju in
ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvo­
jem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in
kraljuje vekomaj. Amen.
22
DODATEK
LITANIJE NA ČAST BL. ALOJZIJU GROZDÉTU
Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog
Sveta Marija – prosi za nas
Sveti Jožef
Blaženi Alojzij Grozdè
Mučenec vesoljne Cerkve
Sin slovenske matere
Pričevalec našega časa
Goreč v veri
Trden v upanju
Velik v ljubezni
Apostol evharistije
Častilec evharistije
Pričevalec evharistije
Zgled vztrajne molitve
Ljubitelj zakramenta sprave
Velik v odpuščanju
23
Odločen v odpovedi
Velikodušen v solidarnosti
Neomajen v zvestobi
Častilec Srca Jezusovega
Ljubitelj Brezmadežne
Zvesti sin Cerkve
Mučenec za vero
Zavetnik mladine
Priprošnjik v stiski
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi
nam, o Gospod
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o
Gospod
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas
V Gospodovih očeh je dragocena.
Smrt njegovih svetih.
Molimo.
Nebeški Oče, na priprošnjo blaženega Alojzija Groz­
déta nam pomagaj, da bomo pogumni in dosledni v
življenju po evangeliju. Njegova življenjska daritev
naj bo mladim vzor za iskanje pravih idealov, vsem
pa v pomoč pri delu za spravo in mir. Po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Molitveno bogoslužje za praznik bl. Alojzija Grozdeta
Izdala škofija Novo Mesto z dovoljenjem Ad experimentum,
št. 226/11, dne 12. 5. 2011
Odgovarja msgr. Andrej Glavan, škof