Deliverable No. 6 - Materials for primary pupils.pdf - EU-Pika

Gradivo/ izroček št. 6
JAZ, DRŽAVLJAN EU – EU VAS
Učni in delovni listi za učence
9. maj 2012
Celje, MFDPŠ in center mesta Celje
Uredile:
dr. Nada Trunk Širca
Katja Kolenc, uni. dipl.soc.
Jasmina Mohorko, dipl. evr. štud. (UN)
Gradivo je dostopno tudi na spletni strani www.eupika.mfdps.si.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je
izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
KAJ JE EVROPSKA UNIJA?
Predstavljaj si, da je Evropska unija velik ocean, na katerem pluje 27
ladjic. Te ladjice so različne; ena je bolj večja kot druga, na eni potuje
manj potnikov kot na drugi, vsaka izmed ladjic pa ima zaradi
prepoznavnosti svojo zastavo.
Vendar vseh 27 ladjic v tem širnem oceanu potuje v eno smer.
Tudi TI si na tej ladjici!
Potuj z nami in spoznaj Evropsko unijo!
1
Evropska unija ima 27 držav članic.
Jih znaš našteti?
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Ciper, Danska, Estonija, Finska,
Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska,
Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija,
Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo
Tudi Slovenija je del Evropske unije. Članica je
postala 1. maja 2004.
2
KAJ DRUŽI VSEH 27 DRŽAV ČLANIC?
Imamo skupno zastavo,
Preštej koliko zvezd je na zastavi.
Dvanajst zvezd v krogu je simbol
enotnosti, solidarnosti in povezanosti
narodov Evrope.
tudi himno,
Verjetno znaš zapeti slovensko
himno – Zdravljico. Pa si vedel/a,
da evropska himna, ki se imenuje
Oda radosti, nima besedila.
Izbrana je bila zato, ker je
hvalnica enotnosti in miru.
3
pa slogan,
Slogan ponazarja povezovanje
evropskih držav v Evropsko
unijo za trajni mir in blaginjo
ter bogastvo njihovih različnih
kultur, tradicij in jezikov.
Kaj pa sploh pomeni
˝Združeni v raznolikosti˝?
in še, praznujemo dan Evrope, 9. maja.
Zato si tudi TI danes tukaj, da
skupaj obeležimo začetek
evropskega praznovanja.
Vsako leto pa naslovimo s posebnim naslovom.
Letos je Evropsko leto …?
4
KAKO EVROPSKA UNIJA DELUJE?
V njej delajo komisarji iz vseh 27 držav
članic EU.
Sedež ima v Bruslju v Belgiji.
Evropska komisija
Tri ključne institucije Evropske unije oblikujejo
politike in odločajo o njih.
Sestajajo se ministri vseh 27 držav
članic Evropske unije.
Sedež ima v Strasbourgu v Franciji.
Svet Evropske unije
Evropski parlament
V njem delajo poslanci iz vseh držav
članic Evropske unije.
O čem odločajo?
Odločajo o tistih zadevah, za katere so se dogovorili, da bodo skupne
za vseh 27 držav članic Evropske unije.
Npr. o denarju - €,
o kmetijstvu,
tudi o dodatnih pravicah državljanov.
5
KAJ LAHKO NAREDIŠ TI?
Ko boš študent/ka, boš lahko študirala na katerikoli fakulteti v
Evropski uniji.
Ko boš dopolnil/a 18 let, boš lahko volil/a evroposlance.
Ko boš zaposlen/a, boš lahko delala kjerkoli v EU.
6
KAJ PA LAHKO STORIŠ DANES, JUTRI?
ZAVEDAJ SE SVOJIH PRAVIC.
Imaš pravico izvedeti, katere so tvoje pravice.
Otroci imate pravico do življenja,
do preživetja in razvoja.
Imate pravico do zadostne
količine hrane in čiste vode.
Ob rojstvu imate vsi otroci
pravico do imena in državljanstva.
Otroci imate pravico živeti s
svojimi starši, družinami ali s tistimi, ki za vas najbolje poskrbijo.
Nihče vas ne sme razlikovati samo zato,
ker pripadate različnemu spolu, različni rasi,
jezikovni skupin, veroizpovedi, narodu ali
etnični skupini.
7