April 2010 - Ptujska Gora

obvestila obvestila obvestila obvestila
 Nedelja, 4. april: VELIKA NOČ – GOSPODOVO VSTAJENJE
Ob 6.30: vstajenjska procesija in maša.
Maše bodo še ob 8., 10. in 16. uri.
 Ponedeljek, 5. april: VELIKONOČNI PONEDELJEK
Sv. maše: ob 8., l0., 18. in 11. uri (Janški Vrh).
 Nedelja, 11. april
Zadnji dan razstave BOJ PROTI VERI IN CERKVI.
 Sreda, 14. april
Spomin sv. Maksimilijana Kolbeja.
Ob 19.00 sveta maša in molitev za moralno prenovo slovenskega naroda.
AVE MARIJA – LIST ŽUPNIJE PTUJSKA GORA
Leto: 2010
Mesec: april
Številka: 4
Frančiškovi bratje minoriti iz samostana Matere Božje na Gori želimo
vsem bližnjim in daljnim blagoslovljene velikonočne praznike!
 Sobota, 17. april
Ob 14.00 romanje motoristov društva Tulipan iz Cirkovc ter blagoslov motorjev, motoristk in motoristov.
 Sobota, 24. april
Ob 7.00 romanje družin iz župnije Rače.
Vsakoletno celodnevno romarsko srečanje molivcev živega rožnega
venca (p. Damjan Tikvič).
Romarji iz Šmarja pri Jelšah.
 Torek, 27. april
Veliko župnijsko romanje ob 600-letnici k izvirom naše vernosti v
Oglej. K nam pridejo romarji iz Pirana in Lucije.
RAZSTAVA BOJ PROTI VERI IN CERKVI
V ROMARSKI HIŠI NA PTUJSKI GORI
V nedeljo, 21. marca, je škof dr. Jožef Smej odprl razstavo BOJ PROTI
VERI IN CERKVI. Razstava roma po različnih krajih širom Slovenije.
Ker je bil boj proti veri in Cerkvi na Ptujski Gori še posebej grob – saj
je bila cerkev zaprta celih šest let –, je prav, da pomenljiva in strokovno pripravljena razstava v tem jubilejnem letu priroma tudi na
Ptujsko Goro. Pridite, razstava je vredna ogleda!
Župnija Ptujska Gora, Ptujska Gora 40, 2323 Ptujska Gora
Tel.: 794 42 31, faks: 794 93 91, e-pošta: [email protected]
Župnijski list na internetu: http://www.ptujska-gora.si/slo/cerkev/index.htm
Izdal: Župnijski urad Ptujska Gora, ureja: p. Janez Šamperl, jezikovni pregled: Barbara Rodošek
VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV (odlomek)
Za vse, ki verujemo, kar obhajamo in slavimo, je velika noč »Kristusov danes«. To pomeni, da ne gre le za spomin na dogodek pred dva
tisoč leti, marveč za dogajanje, ki se uresničuje danes, med nami in v
nas. Vstali Kristus je naš »danes« in naš »jutri«, naš začetek in konec.
Zato je velika noč praznik naše vere v Kristusa, ki med nami in z nami
živi.
Končno je za nas velika noč dogodek, ki nas obvezuje, da smo vedno
in povsod velikonočne priče, s Kristusovim vstajenjem zaznamovani
pričevalci, oznanjevalci in nosilci sporočila, da je naše sedanje življenje delavnik za večno nedeljo.
Vsem sobratom duhovnikom, redovnikom, redovnicam, vsemu Božjemu ljudstvu, rojakom po svetu, posebej še bolnim in trpečim voščimo: Blagoslovljene velikonočne praznike!
Slovenski škofje
V RAZMISLEK IN SPODBUDO
Zahvala dosedanjim članom ŽPS
Člani ŽPS so v preteklem petletnem obdobju s svojim delom pokazali, da so pomembna ustanova vsakega župnijskega občestva, ki želi
biti živ organizem med seboj povezanih in za skupni blagor odgovornih kristjanov.
Prisrčna zahvala vsem dosedanjim članom ŽPS, ki ste sledili klicu
v to službo in ste svoje darove in sposobnosti dali na voljo našemu
župnijskemu občestvu, da je z vašo pomočjo raslo v veri, upanju in
ljubezni.
Hvala vam za vse, kar ste dobrega storili za posamezne vernike in
za celotno župnijsko občestvo ter za vse obiskovalce in romarje na
Ptujski Gori.
Vsem novim članom ŽPS pa želimo korajže in vztrajnosti pri opravljanju tega pomembnega in plemenitega poslanstva.
P. Gavdencij Skledar
Župnik moderator
NOVI ŽUPNIJSKI SVET
Novi ŽPS župnije Ptujska Gora je 25. 3. že imel svojo prvo sejo, na
kateri je izvolil tajnico (Zofijo Topolovec) in med drugim sklenil, da
bodo seje ŽPS redno, in to vsaka dva meseca.
ČLANI IN ČLANICE NOVEGA ŽPS NA PTUJSKI GORI :
Avguštin Martin – Ptujska Gora
Žlaus Franc – Podlože
Kropec Irena – Stogovci
Rodošek Emica – Ptujska Gora
Unuk Angela – Doklece
Potočnik Janja – Ptujska Gora
Brglez Ivan – Stogovci
Fakin Sonja – Ptujska Gora
Galun Saša – Stogovci
Mohorko Irena – Stogovci
Lupinšek Rudi – Slape
Topolovec Zofija – Podlože
Šerbak Irena – Doklece
Verdenik Cirila – Slape
Žlaus Milka – Podlože
p. Gavdencij Skledar – župnik – moderator
p. Milan Holc – župnik sodelavec
p. Janez Šamperl – rektor bazilike, gvardijan
obvestila
OB 600-LETNICI NAŠE CERKVE
GREMO NA ŽUPNIJSKO ROMANJE V OGLEJ, H KORENINAM NAŠE VERNOSTI.
V
EJ
L
OG
OGLEJ
ŽUPNIJSKO ROMANJE H KORENINAM NAŠE VERNOSTI V
OGLEJ (Aquilea, Italija)
Naša romarska pot spomina nas bo vodila v versko središče Oglej,
od koder je pred 600 leti prišel patriarh posvetit cerkev na Ptujski
Gori.
CENA ROMANJA: za odrasle 16 €, za otroke 8 €, za ‘kobacaje’ gratis.
Za otroški zborček, člane Slomškovega bralnega priznanja in ministrante, ki bodo ministrirali, je romanje nagradno – gratis. Ministranti
naj vzamejo s seboj ministrantske obleke.
Pri slovesni zahvalni romarski maši v Ogleju bosta prepevala oba
pevska zbora: župnijski zbor in zbor Magnifikat. Cena romanja za
pevce je 10 €.
Ker sta hrana in pijača v Italiji izjemno dragi, bomo imeli kosilo in
malico iz romarske torbe: vsak poskrbi zase!
PRIJAVITE SE TAKOJ - NAJKASNEJE DO BELE NEDELJE, 11. APRILA!