teden – 11.11.2012

OZNANILO
ZNANILO
Sv. Mihael – Vransko 11.11.2012 Številka 46 Leto: XIV
TAKO LEPO MI JE VERJETI!
Tako zelo lepo
lepo mi je verjeti,
da si bil prej kot naš prapok snovi,
da giblješ prostor s sonci in planeti,
da vse je dobro in se prav vrti,
da Sin živi, da svet z nebesi brati,
da so vse dobre misli dar Duha,
da Bog je Oče
O e in Marija Mati,
da je Nekdo, ki me do dna pozna,
pozna,
da ladja Cerkve nikdar ne nasede,
da je v koščku
košč kruha je ves Bog ujet,
da je vsemir zgrajen z močjo
mo jo Besede,
da bil si Zraven, ko sem bil spočet
spo
spoč
–
da sem pretresen, da jim nič
nič ni mar,
da svet še kar verjame v svoj denar.
Ivan Debeljak
33. med letom, 18.11.2012
MINISTRIRA
URA
David Jambrovič
7:00
9:00
10:30
Robi Golob
Polona Šoštar
Katja Marn
Miša Filač
Laura Jelen
/
POJE
Rado Kapus
Polona Miklavc
Veronika Vadlan,
ljudsko petje
Amadeja Juhart
BERE
Jani in
Renata Štante
Primož Jerman ml.
Nives Lazar
Valerija Jerman
Anton Brišnik
Franci Izlakar
/
Sobota
17:00 »ND«
Med tednom ministrirata David Jambrovič in Robi Golob.
Cerkev v soboto ob 14.uri čistijo in krasijo družine iz Prapreč.
Ob pogrebnih slovesnostih je prav, da se na sveto obhajilo
pripravimo tudi z zakramentom sprave, da ne gremo k obhajilu
nepripravljeni!
Starši prvoobhajancev imajo srečanje z g. župnikom v nedeljo,
18.11. v župnijski cerkvi po deveti sv. maši. Vsi starši lepo vabljeni!
V mesecu novembru nas cerkev vabi k molitvi za rajne. Radi se
udeležujmo sv. maš, tudi ob delavnikih, radi se zberimo v družini,
prižgimo svečo in molimo za rajne starše, krstne in birmske botre,
sorodnike, prijatelje, naše dobrotnike ter vse verne duše v vicah.
MLADINSKA SREČANJA – ob petkih vabljeni vsi srednješolci na
mladinska srečanja, ki so ob 19. uri.
OZIMNICA – tudi letos bomo zbirali ozimnico za družine v stiski! V ta
namen bo odprta veža v župnišču, kjer v knjigo vpišite svoje
prispevke.
Tisti otroci, ki še niso poravnali stroškov za veroučne knjige in
ostalo, prosim, naj to storijo do konca tega tedna. Hvala za
razumevanje, župnik Jože.
V sredo, 14.11. ob 19.30 uri bo srečanje KARITAS. Srečanje bo v
depandansi. Vabljeni!
Nekateri ljudje so obdarjeni s posebnim čutom za sočloveka:
to so ljudje s tenkim dotikom, z občutljivim posluhom
za vsakogar in za vse …
Na svoj mirni način urejajo stvari,
ne da bi jih sploh hoteli urejati.
(Justin Stanovnik)
Z denarjem si lahko
kupimo hišo,
vendar ne toplote in
družabnosti.
Z denarjem si lahko
kupimo posteljo,
vendar ne spanca.
Z denarjem si lahko kupimo zvezo, vendar ne prijateljstva.
Z denarjem se nam odprejo vsa vrata, samo ne vrata do srca.
Sreče ne moremo nakazati preko bančnega računa.
Sreče ne moremo proizvesti na tekočem traku.
Sreče ne moremo ustvariti v laboratoriju.
Po: P. Bosmansu
Ne skriva se vse v količini . Štejejo tiste, morda na prvi pogled
nepomembne stvari. To, kar podarimo in podelimo iz srca, je vredno
največ . Le to prinaša resnično srečo nam in tistemu, za katerega smo
bili pripravljeni nekaj podeliti.
Ob prvem delu današnjega evangelija kaj hitro pomislimo tudi na duhovnike.
Ali niso podobni ljudem, ki jih
omenja Jezus? V cerkvah
zavzemajo
prva
mesta,
posebna oblačila nosijo, Sveto
pismo razlagajo, dolge molitve
opravljajo,
ljudje
jih
pozdravljajo, kadar so kam
povabljeni, jim ponujajo prve
sedeže … Jezus vsega tega ne
graja. Graja pa krivičnost, ki so
jo pismouki ob vsem tem počenjali, in hinavščino, ki so jo uganjali. Naj dobri
Jezus odpira oči in podpira plemenita dejanja vseh duhovnikov, da jih slednja
ne bi vodila v tovrstna ravnanja. Tako nam bodo lahko še naprej pomoč in
zgled pri odkrivanju pravi poti k Bogu.
SVETE MAŠE
DAN
GODUJE
PON Emilijan
12.11. (Milan),
2012 duhovnik,
MAŠA ZA
+ Tomaža Florjana
7:00
spokornik
TOR Stanislav
7:00
13.11. Kostka,
2012 redovnik
SRE
Lovrenc Irski, 7:00
14.11. škof
2012
ČET
15.11.
2012
PET
16.11.
2012
SOB
17.11.
2012
NED
18.11.
2012
+ oč. Stankota Kajbiča ob g. in rd. ter
vse Kajbičeve
+ Stankota Pestotnika ob g.
+ oč. Vladimirja Krušiča, obl., mamo
Ivano in vse Krušičeve
+ mamo Kati Drobež ob g. in rd., sp. oč.
Viktorja
+ Grilovo Marijo, osmina
+ moža Antona Pozniča, obl. in vse
Travnarjeve
Leopold,
knez
7:00
Otmar, opat
7:00
Hilda,
opatinja
7:00
17:00
»ND«
7:00
9:00
33. med
letom
+ vse Tomžkove iz Čepelj
+ Marijo Valenčič (Pavlič Vera)
+ žive in rajne župljane
+ oč. Antona Pestotnika, obl., sina
Tonija in st. m. Antonijo
10:30 + mamo Katarino Kokovnik, 23. obl., g.
in rd., sp. oč. Alojza
+++
Ničesar nismo prinesli na ta svet,
zato tudi ne moremo ničesar odnesti.
Bodimo torej zadovoljni s tem, da imamo živež in obleko.
(apostol Pavel)
Izdaja Župnijski urad Sv. Mihaela Vransko. Odgovarja Jože Turinek – župnik.
Tedenska izdaja. Tehnična priprava Niko Čvan, tel: 070/846-191 ali e-pošta:
[email protected] Naklada 365 izv.. OZNANILO tudi na internetu:
http://www.vransko.net/zupnija/oznanilo
ŽUPNIK tel: 03/572-51-01, GSM: 031/387-001,
NAŠ DOM tel.: 03/703-42-20, GSM 040/451-733
ŽUPNIJSKA KARITAS: 051/451-757
*Pridržujemo si pravico do morebitnih tipkarskih napak.