Novosti leposlovje 201410.pdf

Seznam novosti
Leposlovje
oktober 2014
82 KNJIŽEVNOST SPLOŠNO.
1. BLAŽIČ, Milena. Branja mladinske književnosti : izbor člankov in razprav. 1. izd.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 324 str., ilustr. ISBN 978-961-253-059-4. [COBISS.SIID 274767872]
2. COSTELLO, Jane. Najboljše počitnice. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 391 str.
ISBN 978-961-00-2373-9. ISBN 978-961-00-2371-5. [COBISS.SI-ID 275676928]
3. SKRINJAR-TVRZ, Valerija. Iz jezika v jezik : antologija sodobne manjšinske in
priseljenske književnosti v Sloveniji. 2. izd. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2014.
522 str. ISBN 978-961-6547-82-6. [COBISS.SI-ID 275589120]
4. GOLC, Lidija. Odkrivajmo življenje besed 4 : učbenik za slovenščino - književnost v 4.
letniku srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 272 str., ilustr.
ISBN 978-961-01-2139-8. [COBISS.SI-ID 262928896]
5. "Per kraju morja na sinji skali", (France Prešeren, Lepa Vida), "Si mi voz muriera en la
tierra llevadla al nivel del mar" (Rafael Alberti, La Sirenilla Cristiana) : literarni dialogi =
diálogos literarios : Slovenija - Španija = Eslovenia - España : prvi cikel = primer ciclo.
Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2013. 146 str., portr. ISBN 978-961-6547-70-3.
[COBISS.SI-ID 265206016]
6. WARREN, Tracy Anne. Byronova dinastija. [3], Vojvodi po godu. Izola: Meander, 2014.
384 str. ISBN 978-961-6951-08-1. ISBN 978-961-6951-09-8. [COBISS.SI-ID 274303232]
82-1 POEZIJA.
7. AŠKERC, Anton. Izbrane pesmi, (Velikani slovenske poezije). Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3253-0. [COBISS.SI-ID 275044096]
1
Seznam novosti
8. BIZJAK, Bojan. Nirvana poletja. Maribor: Ved, 2014. 128 str. ISBN 978-961-6932-75-2.
[COBISS.SI-ID 275483392]
9. EGAN, Desmond. Too little peace : selected poems = Premalo miru : izbrane pesmi,
(Zbirka Hudi časi). Ljubljana: Inštitut IRIU, 2013. 101 str. ISBN 978-961-93144-2-5.
[COBISS.SI-ID 266661120]
10. GREGORČIČ, Simon. Izbrane pesmi, (Velikani slovenske poezije). Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3254-7. [COBISS.SI-ID 275044352]
11. HABIČ, Lidia. Šepet srca. Ljubljana: samozal., 2014. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-283018-2. [COBISS.SI-ID 273524992]
12. LEVSTEK, Zlatka. Sedemdeset : poezija. Radomlje: samozal., 2014. 83 str., ilustr. ISBN
978-961-283-059-5. [COBISS.SI-ID 274118144]
13. MIFSUD, Immanuel. Prgišče listja, (Zbirka Hudi časi). Ljubljana: Inštitut IRIU, 2013. 76
str. ISBN 978-961-93144-4-9. [COBISS.SI-ID 270565376]
14. MURN, Josip. Izbrane pesmi, (Velikani slovenske poezije). Ljubljana: Mladinska knjiga,
2014. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3255-4. [COBISS.SI-ID 275044608]
15. Novi svet : sedem sodobnih japonskih pesnikov, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana:
Beletrina, 2014. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-242-972-0. [COBISS.SI-ID 274957824]
16. PAVČEK, Tone, HOČEVAR, Matjaž. Eh, srce, ti moje ljubljeno : izbrane pesmi,
(Knjižnica Kondor, zv. 346). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 401 str. ISBN 978-961-012271-5. [COBISS.SI-ID 274277632]
17. PERŠOLJA, Aleksander. Bilke v krogu, (Zbirka Apokalipsa, no. 64). Ljubljana: KUD
Apokalipsa, 2014. 67 str. ISBN 978-961-6894-43-2. [COBISS.SI-ID 275199232]
18. PREŠEREN, France. Izbrane pesmi, (Velikani slovenske poezije). Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3252-3. [COBISS.SI-ID 275045120]
19. REPAR, Stanislava. Obešanje na zvon, (Zbirka Apokalipsa, no. 66). Ljubljana: KUD
Apokalipsa, 2014. 63 str. ISBN 978-961-6894-42-5. [COBISS.SI-ID 275198976]
20. SEDMAK, Bojan. Zamahi med belo, rdeče : (pesnitev za dnevno rabo), (Branje, Poezija).
1. natis. Maribor: Pivec, 2014. 151 str. ISBN 978-961-6897-78-5. [COBISS.SI-ID 78768897]
21. SOVIANY, Octavian. Pepel, prah in revolucija, (Zbirka Hudi časi). Ljubljana: Inštitut
IRIU, 2013. 95 str. ISBN 978-961-93144-3-2. [COBISS.SI-ID 269203456]
2
Seznam novosti
22. TIHELJ, Mihaela M.. Meditacija v Emoni. Maribor: Ved, 2014. 128 str. ISBN 978-9616932-76-9. [COBISS.SI-ID 275484160]
23. V vojni pokrajini : zbirka poezije na temo prve svetovne vojne : prva svetovna vojna v
slovenskem leposlovju. 1. natis. Smlednik: samozal. M. Žebovec, 2014. 175 str. ISBN 978961-92404-4-1. [COBISS.SI-ID 274732032]
24. ZAHRASTNIK, Mihaela. Slutim jo, pomlad : zemlja že diši. Hotemež: v samozal., 2014.
93 str., ilustr. ISBN 978-961-283-095-3. [COBISS.SI-ID 274910976]
25. ŽUPANČIČ, Oton. Izbrane pesmi, (Velikani slovenske poezije). Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3256-1. [COBISS.SI-ID 275044864]
82-2 DRAME.
26. Vojaki, družine, begunci : zbirka dramskih del na temo prve svetovne vojne : prva
svetovna vojna v slovenskem leposlovju. 1. natis. Smlednik: samozal. M. Žebovec, 2014. 181
str. ISBN 978-961-92404-2-7. [COBISS.SI-ID 274683392]
82-311.2 ROMANI (SPLOŠNO). ROMANI IZ RESNIČNEGA
ŽIVLJENJA.
27. ASHLEY, Jennifer. Norost lorda Iana Mackenzija. 1. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba
KMŠ, 2014. 460 str. ISBN 978-961-6744-99-7. [COBISS.SI-ID 79233537]
28. BACKMAN, Fredrik. Mož z imenom Ove, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 398 str. ISBN 978-961-01-3470-1. [COBISS.SI-ID 274817792]
29. BALOGH, Mary. Ženitna ponudba. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 335 str. ISBN
978-961-00-2363-0. ISBN 978-961-00-2367-8. [COBISS.SI-ID 275613696]
30. BERNI, Romana. Ko se zaljubiš. 1. izd. Radeče: Literarni val, 2014. 166 str. ISBN 978961-93584-7-4. [COBISS.SI-ID 274385920]
31. BROOKS, David. Pogovor, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2014. 159
str. ISBN 978-961-274-215-7. ISBN 978-961-274-216-4. [COBISS.SI-ID 274817536]
3
Seznam novosti
32. BURTON, Jessie. Miniaturistka : [roman]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 382
str. ISBN 978-961-00-2374-6. ISBN 978-961-00-2372-2. [COBISS.SI-ID 275680768]
33. CARLINO, Renée. Moja punči. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 414 str.
ISBN 978-961-6958-00-4. [COBISS.SI-ID 79234049]
34. CHASE, Emma. Uklonjena. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 237 str. ISBN 978961-00-2347-0. ISBN 978-961-00-2340-1. [COBISS.SI-ID 275418368]
35. CLAYTON, Alice. Seksi sosed, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2014. 414 str. ISBN 978-961-01-3468-8. [COBISS.SI-ID 275057664]
36. COLGAN, Jenny. Christmas at Rosie Hopkins' sweet shop. London: Sphere, 2013. 390
str. ISBN 978-0-7515-5181-5. [COBISS.SI-ID 5740000]
37. DARE, Tessa. Vojvodinja po naključju. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 334 str.
ISBN 978-961-00-2362-3. ISBN 978-961-00-2360-9. [COBISS.SI-ID 275613184]
38. FABRIO, Nedjeljko. Urjenje v življenju, (Zbirka Helia, 8), (Jadranska trilogija, 1). Koper:
KUD AAC Zrakogled; Ljubljana: Zveza kulturno-umetniških in literarnih društev Modro-bela
ptica, 2013. 463 str. ISBN 978-961-93099-4-0. [COBISS.SI-ID 275192064]
39. FORNA, Aminatta. Najemnik. 1. natis. Hlebce: Zala, 2014. 352 str. ISBN 978-961-685958-5. ISBN 978-961-6859-59-2. [COBISS.SI-ID 275330816]
40. FOWLER, Karen Joy. We are all completely beside ourselves. London: Serpent's Tail,
2014. 323 str. ISBN 978-1-84668-966-6. [COBISS.SI-ID 1106300766]
Nagrada: PEN/Faulkner Award for Fiction, 2014
41. GREEN, John. An abundance of Katherines. London: Penguin books, cop. 2013. 225 str.
ISBN 978-0-141-34609-0. [COBISS.SI-ID 18325813]
42. GREEN, John. Kdo si, Aljaska?, (Zbirka Odisej). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2014. 280 str. ISBN 978-961-01-3476-3. [COBISS.SI-ID 275206656]
43. GREEN, John. Looking for Alaska. London: HarperCollins Publishers, 2013. 271 str.
ISBN 978-0-00-752316-0. [COBISS.SI-ID 1395581]
44. HASS, Denis. Dan, ko se svet ni končal : roman. Maribor: Ved, 2014. 266 str. ISBN 978961-6932-70-7. [COBISS.SI-ID 274674176]
45. HAWKINS, Karen. Na Škotsko z ljubeznijo, (Zbirka Prekletstvo družine MacLean, [2]).
Izola: Meander, 2014. 312 str. ISBN 978-961-6951-06-7. ISBN 978-961-6951-07-4.
[COBISS.SI-ID 274062592]
4
Seznam novosti
46. HOSSEINI, Khaled. In v gorah odzvanja, (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 486 str. ISBN 978-961-01-2960-8. [COBISS.SI-ID 274046208]
47. HOSSEINI, Khaled. Tisoč veličastnih sonc, (Zbirka Žepnice). 4. ponatis. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2014. 521 str. ISBN 978-961-01-1126-9. [COBISS.SI-ID 271191552]
48. JANČAR, Drago. Maj, november. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 294 str. ISBN 978961-241-857-1. [COBISS.SI-ID 275394560]
49. JOHNSON, Jane. Solna pot. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 431 str. ISBN 978961-00-2349-4. ISBN 978-961-00-2342-5. [COBISS.SI-ID 275467264]
50. JOHNSON, Milly. It's raining men. Lonson [etc.]: Simon & Schuster, 2013. 466 str.
ISBN 978-1-47111-460-1. ISBN 978-1-47111-461-8. ISBN 978-1-47111-462-5.
[COBISS.SI-ID 16334482]
51. JUSTINEK, Terezija. Lonika moja. Maribor: Ved, 2014. 272 str. ISBN 978-961-6932-721. [COBISS.SI-ID 274995968]
52. KEGEL, Mateja A.. Hana : roman, (Resnične zgodbe slovenske avanturistične scene, knj.
2). 1. natis. Radomlje: Zgodba.net, 2014. 123 str. ISBN 978-961-93726-0-9. [COBISS.SI-ID
275509504]
53. KUŠAR, Nani. Za goro se svita : roman. Ljubljana: samozal., 2014. 216 str. ISBN 978961-92913-7-5. [COBISS.SI-ID 275078400]
54. LELORD, François. Hector and the search for happiness. London: Gallic Books, 2010.
181 str. ISBN 978-1-908313-67-6. [COBISS.SI-ID 1106455902]
55. MACLEAN, Sarah. V vrtincu romantike z lahkoživcem. 1. izd. Tržič: Učila International,
2014. 425 str. ISBN 978-961-00-2346-3. ISBN 978-961-00-2339-5. [COBISS.SI-ID
275425792]
56. MAHKOVIC, Tomaž. Bukov svet : roman. Maribor: Ved, 2014. 272 str. ISBN 978-9616932-68-4. [COBISS.SI-ID 274523648]
57. MAXWELL, Megan. Niti v sanjah!. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 542
str. ISBN 978-961-6744-97-3. [COBISS.SI-ID 79233025]
58. ME, Tara Sue. Prepuščena, ([Podrejena, 2]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 415
str. ISBN 978-961-00-2365-4. ISBN 978-961-00-2369-2. [COBISS.SI-ID 275630080]
59. MOYES, Jojo. The horse dancer. London: Hodder, 2014. 502, 18 str. ISBN 978-0-34096160-5. [COBISS.SI-ID 7965073]
5
Seznam novosti
60. MOYES, Jojo. The one plus one. London [etc.]: Penguin Books, 2014. 537 str. ISBN 9781-405-90905-1. ISBN 978-0-718-17971-7. ISBN 978-1-405-91818-3. [COBISS.SI-ID
7799714]
61. MYŚLIWSKI, Wiesław. Traktat o luščenju fižola, (Knjižnica Kondor, zv. 348).
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 473 str. ISBN 978-961-01-3065-9. [COBISS.SI-ID
275012096]
62. NICHOLLS, David. Us. London: Hodder & Stoughton, 2014. 399 str. ISBN 978-0-34089699-0. ISBN 978-0-340-89700-3. [COBISS.SI-ID 1106349918]
63. NIKOLOVA, Olivera. Strdek. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 348 str. ISBN
978-961-282-007-7. [COBISS.SI-ID 274765568]
64. PERIŠ, Želimir. Mučenice, (Zbirka Bralec, 81). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 239 str.
ISBN 978-961-241-854-0. [COBISS.SI-ID 275163904]
65. REBULA, Alojz. Devinski sholar. Komen: ART, izobraževalne storitve Alenka Rebula
Tuta, 2014. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-281-526-4. [COBISS.SI-ID 275280640]
66. SMALE, Holly. Model misfit, (Geek girl). London: HarperCollins Children's book, 2013.
386 str. ISBN 978-0-00-748946-6. [COBISS.SI-ID 24746552]
67. TAIT, Laura, RICE, Jimmy. The best thing that never happened to me. London: Corgi
Books, 2014. 366 str. ISBN 978-0-552-17071-0. [COBISS.SI-ID 1106230622]
68. TERŠEK, Andraž. Brutalci : to ni ta roman o nas. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2014. 431
str. ISBN 978-961-6954-08-2. [COBISS.SI-ID 275253760]
69. WOOLF, Virginia. Leta, (Zbirka Eho, 8). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško
društvo Police Dubove; Ljubljana: Zveza Modro-bela ptica, 2014. 497 str. ISBN 978-96193382-9-2. [COBISS.SI-ID 274970112]
82-311.6 ZGODOVINSKI, POLITIČNI IN VOJNI ROMANI.
70. GOGOLʹ, Nikolaj Vasilʹevič. Taras Bulba, (Zbirka Apokalipsa, no. 63). Ljubljana: KUD
Apokalipsa, 2014. 211 str. ISBN 978-961-6894-40-1. [COBISS.SI-ID 274537216]
71. GORDON, Noah. Zdravnik. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 2 zv. (731 str.). ISBN
978-961-00-2354-8. ISBN 978-961-00-2359-3. [COBISS.SI-ID 275573760]
6
Seznam novosti
82-312.4 KRIMINALNI, POLICIJSKI IN VOHUNSKI ROMANI.
DETEKTIVKE.
72. CAROL, James. Broken dolls : a Jefferson Winter thriller. London: Faber and Faber,
2014. 383 str. ISBN 978-0-571-30273-4. [COBISS.SI-ID 24746808]
73. CARTER, Chris. An evil mind. London [etc.]: Simon & Schuster, 2014. 483 str. ISBN
978-1-47113-220-9. [COBISS.SI-ID 16331922]
74. CHESNEY, Marion. Agatha Raisin in usodna pita, (Zbirka Nero). Destrnik: Giks ed,
2014. 224 str. ISBN 978-961-93691-0-4. ISBN 978-961-93691-1-1. [COBISS.SI-ID
275068672]
75. DOUGHTY, Louise. Slepa ulica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 383 str. ISBN
978-961-00-2366-1. ISBN 978-961-00-2370-8. [COBISS.SI-ID 275668224]
76. FIELDING, Joy. Senčni potok. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 336 str. ISBN 978961-00-2364-7. ISBN 978-961-00-2368-5. [COBISS.SI-ID 275613952]
77. HARRIS, Charlaine. Klub ljubiteljev skrivnosti, (Zbirka Nero), (Serija Aurora Teagarden,
[1]). Destrnik: Giks ed, 2014. 256 str. ISBN 978-961-93638-5-0. ISBN 978-961-93638-7-4.
[COBISS.SI-ID 273974528]
78. HARRIS, Charlaine. Neporavnani računi, (Zbirka Nero), (Serija Aurora Teagarden, [2]).
Destrnik: Giks ed, 2014. 240 str. ISBN 978-961-93638-6-7. ISBN 978-961-93638-8-1.
[COBISS.SI-ID 274430208]
82-312.6 AVTOBIOGRAFSKI IN BIOGRAFSKI ROMANI.
79. JERGOVIĆ, Miljenko. Oče, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2014. 157
str. ISBN 978-961-274-225-6. ISBN 978-961-274-287-4. [COBISS.SI-ID 274734080]
82-32 NOVELE. KRATKE ZGODBE.
7
Seznam novosti
80. BIZJAK, Bojan. Dotik neba. Maribor: Ved, 2014. 256 str. ISBN 978-961-6932-74-5.
[COBISS.SI-ID 275482880]
81. EVERS, Stuart. Deset zgodb o kajenju, (Zbirka Bralec, 82). 1. izd. Ljubljana: Modrijan,
2014. 214 str. ISBN 978-961-241-856-4. [COBISS.SI-ID 275350784]
82. FIŠER, Zbyněk. Bratje Ramazovi, (Zbirka Eho, 7). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturnoumetniško društvo Police Dubove; Ljubljana: Zveza Modro-bela ptica, 2014. 218 str. ISBN
978-961-93382-8-5. [COBISS.SI-ID 274008064]
83. KRIŽ, Blanka. Zlata sredina Srebrne. Ljubljana: samozal. B. Križ, 2014. 185 str., fotogr.
avtorice. ISBN 978-961-283-009-0. [COBISS.SI-ID 274270464]
84. LAMPRET CONRADI, Ljudmila. Če bi molčala. Maribor: Ved, 2014. 162 str. ISBN
978-961-6932-71-4. [COBISS.SI-ID 274697216]
85. LAMPRET CONRADI, Ljudmila. Pri Sveti Barbari. Maribor: Ved, 2014. 192 str., ilustr.
ISBN 978-961-6932-73-8. [COBISS.SI-ID 274996480]
86. MAUPASSANT, Guy de. Zgodbe, (Knjižnica Kondor, zv. 347). Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 380 str. ISBN 978-961-01-3064-2. [COBISS.SI-ID 274427392]
87. PETEK LEVOKOV, Milan. Ujetniki monsuna, (Zbirka Besede). 1. izd. Ljubljana:
eBesede, 2014. 112 str. ISBN 978-961-6922-42-5. ISBN 978-961-6922-43-2. [COBISS.SI-ID
274845184]
88. SELIČ, Lojze. Zaarana nevesta. Celje: Grafika Gracer, 2014. 328 str., ilustr. ISBN 978961-6487-71-9. [COBISS.SI-ID 273928448]
89. TOMAŽIN, Andrej. Stramorjevi koraki, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera,
2014. 163 str. ISBN 978-961-6949-27-9. [COBISS.SI-ID 79523585]
90. Zlo, ki se mu reče vojna : zbirka kratke pripovedne proze na temo prve svetovne vojne :
prva svetovna vojna v slovenskem leposlovju. 1. natis. Smlednik: samozal. M. Žebovec, 2014.
493 str. ISBN 978-961-92404-3-4. [COBISS.SI-ID 274731776]
82-4/6 ESEJI. GOVORI. PISMA.
91. GLAVAN, Mihael. Ljubimca z Vošnjakove ulice : pisma Silve Ponikvar in Karla
8
Seznam novosti
Destovnika Kajuha, (Jubilejna zbirka). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 210 str.,
ilustr. ISBN 978-961-01-3097-0. [COBISS.SI-ID 275073024]
82-7 SATIRE V PROZI. HUMORESKE. PARODIJE.
92. DICLAUDIO, Dennis. Žepni vodnik za hipohondre : grozljive bolezni, ki ste jih verjetno
že staknili. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-01-33193. [COBISS.SI-ID 275022592]
93. LEUNIG, Michael. Kodrček piše Pižami. 1. natis. Nova Gorica: Eno, 2014. 82 str., ilustr.
ISBN 978-961-6943-18-5. [COBISS.SI-ID 273993216]
82-82 POLIGRAFIJE. AFORIZMI. ANTOLOGIJE.
94. SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Bistvo je očem nevidno : brezčasne misli Antoina de
Saint-Exupéryja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. [47] str., ilustr. ISBN 978-96101-3429-9. [COBISS.SI-ID 273849856]
95. ŠIREC, Jože. Upodobljeni aforizmi. Ljubljana: Ekslibris, 2014. 113 str., fotogr. ISBN
978-961-6838-60-3. [COBISS.SI-ID 274480128]
82-94 KRONIKE. POTOPISI. BIOGRAFIJE. DNEVNIKI.
96. BÉJART, Maurice. Čigavo življenje?. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 227 str., [24] str.
pril., ilustr. ISBN 978-961-241-850-2. [COBISS.SI-ID 274985216]
97. BULIĆ, Vanja. Kako sem vzgajal dvojčka. Ljubljana: Forma 7, 2014. 164 str. ISBN 978961-6181-92-1. [COBISS.SI-ID 275304960]
98. JERANT, Frančišek. Pridi z menoj, sin moj : pogovor treznega pijanca s sinom. Štanga [i.
e.] Ljubljana: Salve, 2014. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-211-744-3. [COBISS.SI-ID
273651968]
99. KRISTANČIČ, Azra. V vrtincu življenja : zbirka kolumn. Ljubljana: AA Inserco,
svetovalna družba, 2014. 196 str. ISBN 978-961-90177-6-0. [COBISS.SI-ID 275741440]
9
Seznam novosti
100. MLAKAR, Tanja. Vsiljivka v družini : ko se prikrade demenca. 1. izd. Ljubljana:
Družina, 2014. 212 str. ISBN 978-961-04-0103-2. [COBISS.SI-ID 274963456]
101. PETAN, Žarko. Hotel Dubrovnik, (Spomini, izpovedi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 197 str., fotogr. ISBN 978-961-01-3434-3. [COBISS.SI-ID 274923776]
102. REK, Nejc. Prepovedano : gej razkrinkal slovensko sceno. 1. izd. Tomišelj: Alpemedia,
2014. 255 str. ISBN 978-961-93682-4-4. [COBISS.SI-ID 275650304]
NASLOVNO KAZALO


An abundance of Katherines 41
Agatha Raisin in usodna pita 74










Begunec 90
The best thing that never happened to me 67
Bilke v krogu 17
Bistvo je očem nevidno 94
Branja mladinske književnosti 1
Bratje Ramazovi 82
Broken dolls 72
Brutalci 68
Bukov svet 56
Byronova dinastija. [3], Vojvodi po godu 6

Christmas at Rosie Hopkins' sweet shop 36


Če bi molčala 84
Čigavo življenje? 96

Dan, ko se svet ni končal 44
10
Seznam novosti







Deset zgodb o kajenju 81
Devinski sholar 65
Dialog v zaledju 26
Dopust 26
Dotik neba 80
Dva profila 90
Dva prstana 26


Eh, srce, ti moje ljubljeno 16
An evil mind 73

Filozof 90

Gospod poročnik 26




Hana 52
Hector and the search for happiness 54
The horse dancer 59
Hotel Dubrovnik 101






Idiot Marko in oni 90
In v gorah odzvanja 46
It's raining men 50
Iz jezika v jezik 3
Iz leta 1914 90
Izbrane pesmi 7, 10, 14, 18, 25





Kako sem vzgajal dvojčka 97
Kdo je kriv? 26
Kdo si, Aljaska? 42
Klic žene 90
Klub ljubiteljev skrivnosti 77
11
Seznam novosti



Ko se zaljubiš 30
Kodrček piše Pižami 93
Kolonovo grozdje 90




Leta 69
Ljubimca z Vošnjakove ulice 91
Lonika moja 51
Looking for Alaska 43







Maj, november 48
Meditacija v Emoni 22
Miniaturistka 32
Model misfit 66
Moja punči 33
Mož z imenom Ove 28
Mučenice 64









Na Škotsko z ljubeznijo 45
Najboljše počitnice 2
Najemnik 39
Neporavnani računi 78
Nevesta 26
Nirvana poletja 8
Niti v sanjah! 57
Norost lorda Iana Mackenzija. 1 27
Novi svet 15





Ob vojski 26
Obešanje na zvon 19
Oče 79
Odkrivajmo življenje besed 4 4
The one plus one 60

Pepel, prah in revolucija 21
12
Seznam novosti








"Per kraju morja na sinji skali", (France Prešeren, Lepa Vida), "Si mi voz muriera en
la tierra llevadla al nivel del mar" (Rafael Alberti, La Sirenilla Cristiana) 5
Pogovor 31
Pravljica o rajski ptici 26
Premalo miru 9
Prepovedano 102
Prepuščena 58
Prgišče listja 13
Pri Sveti Barbari 85
Pridi z menoj, sin moj 98









Sedemdeset 12
Seksi sosed 35
Senčni potok 76
Slepa ulica 75
Slutim jo, pomlad 24
Solna pot 49
Solza miru 26
Stramorjevi koraki 89
Strdek 63

Šepet srca 11





Taras Bulba 70
Tisoč veličastnih sonc 47
Too little peace 9
Traktat o luščenju fižola 61
Trnjeve vrste 90





Ujetniki monsuna 87
Uklonjena 34
Upodobljeni aforizmi 95
Urjenje v življenju 38
Us 62

13
Seznam novosti








V kaverni 26
V kritju 90
V vojni pokrajini 23
V vrtincu romantike z lahkoživcem 55
V vrtincu življenja 99
Vojaki, družine, begunci 26
Vojvodinja po naključju 37
Vsiljivka v družini 100

We are all completely beside ourselves 40








Za goro se svita 53
Zaarana nevesta 88
Zamahi med belo, rdeče 20
Zdravnik 71
Zgodbe 86
Zlata sredina Srebrne 83
Zlo 90
Zlo, ki se mu reče vojna 90


Ženitna ponudba 29
Žepni vodnik za hipohondre 92
IMENSKO KAZALO



Akasaka, Tomoaki (fotograf) 15
Ashley, Jennifer 27
Aškerc, Anton (1856-1912) 7


Backman, Fredrik 28
Balogh, Mary 29
14
Seznam novosti















Barič, Ana (prevajalec) 42
Béjart, Maurice (1927-2007) 96
Berger, Aleš (1946-, prevajalec) 86
Berni, Romana 30
Bevk, France 26, 90
Biletić, Boris (avtor dodatnega besedila) 38
Bivšek, Gašper (prevajalec) 15
Bizjak, Bojan (1959-) 8, 80
Blažič, Milena 1
Brecelj, Petra (prevajalec) 58
Brodschneider Kotnik, Maja (prevajalec) 57
Brooks, David (1953-) 31
Brun, Neva (prevajalec) 97
Bulić, Vanja 97
Burton, Jessie (1982-) 32











Carlino, Renée 33
Carol, James 72
Carter, Chris (1965-) 73
Cedilnik Frua, Nina (prevajalec) 74
Cerkvenik, Angelo 26
Cestnik, Tatjana (prevajalec) 94
Chase, Emma 34
Chesney, Marion (1936-) 74
Clayton, Alice 35
Colgan, Jenny 36
Costello, Jane 2


Čebokli, Andrej 90
Čertalič, Vera (1948-, prevajalec) 93







Dare, Tessa 37
Dekleva, Milan (prevajalec) 15
DiClaudio, Dennis 92
Dimkovska, Lidija (urednik) 3
Divjak, Darja (prevajalec) 47
Dodič, Patricija (avtor dodatnega besedila) 56
Dolžan, Sonja (1964-, prevajalec) 63
15
Seznam novosti


Doughty, Louise (1963-) 75
Društvo slovenskih pisateljev 5


Egan, Desmond (1936-) 9
Evers, Stuart 81








Fabrio, Nedjeljko 38
Ferk, Marija (1938-, avtor dodatnega besedila) 85
Ferletta, Dina (ilustrator) 11
Fielding, Joy 76
Fišer, Zbyněk (1930-) 82
Forna, Aminatta 39
Fowler, Karen Joy 40
Fridl, Ignacija J. (urednik, avtor dodatnega besedila) 25












Garcia, Lorenza (prevajalec) 54
Glavan, Mihael 91
Glavan, Mihael (urednik, avtor dodatnega besedila) 10
Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič (1809-1852) 70
Golc, Lidija (avtor) 4
Gordon, Noah (1926-) 71
Goršič, Tanja (prevajalec) 6
Grdina, Igor (1965-, urednik, avtor dodatnega besedila) 7, 18
Grech Ganado, Maria (avtor dodatnega besedila) 13
Green, John (1977-) 41, 42, 43
Gregorčič, Simon (1844-1906) 10
Grošelj, Nada (prevajalec) 3








Habič, Lidia 11
Harris, Charlaine 77, 78
Hass, Denis 44
Hawkins, Karen 45
Hlavaty, Robert (ilustrator) 65
Hlebec, Nina (avtor dodatnega besedila) 83
Hočevar, Matjaž (1951-, avtor) 16
Hosseini, Khaled 46, 47
16
Seznam novosti










Jalen, Janez 26
Jamnik, Tatjana (1976-, prevajalec) 82
Jančar, Drago 48
Jeraj Valentinčič, Katja (prevajalec) 2
Jerant, Frančišek 98
Jergović, Miljenko (1966-) 79
Johnson, Jane (1960-) 49
Johnson, Milly 50
Jovanović, Klarisa M. (prevajalec) 38
Justinek, Terezija 51
















Kalčič, Uroš (prevajalec) 28
Kaligarič, Martina (prevajalec) 78
Kaloper, Urška (prevajalec) 35
Kegel, Mateja A. 52
Kemperle, Katja (avtor dodatnega besedila) 1
Kmecl, Matjaž (avtor dodatnega besedila) 16, 24
Kolšek, Peter (urednik, avtor dodatnega besedila) 14
Kovačič, Pšena (ilustrator) 1
Kozak, Ferdo 26
Kraševec, Borut (1973-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 70
Kreft, Lidija (prevajalec) 71
Krek, Janez Evangelist 26
Kristančič, Azra 99
Križ, Blanka (1971-) 83
Kušar, Nani 53
Kuščer, Samo (prevajalec) 76








Lampret Conradi, Ljudmila 84, 85
Lampret, Metka (1985-, avtor dodatnega besedila) 84
Lavtižar, Janez (prevajalec) 45
Lelord, François 54
Leunig, Michael (1945-) 93
Levstek, Zlatka 12
Lipah, Fran 26
Lovrenčič, Joža 90
17
Seznam novosti

























MacLean, Sarah 55
Madric, Irena (prevajalec) 29
Magdič, Gregor (ilustrator) 11
Mahkovic, Tomaž 56
Malej, Gašper (prevajalec) 3, 38
Maležič, Jedrt (prevajalec) 46
Maligoj, Mateja (prevajalec) 49
Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 33
Marinčič, Katarina (urednik, avtor dodatnega besedila) 86
Maupassant, Guy de 86
Maxwell, Megan 57
Me, Tara Sue 58
Mifsud, Immanuel (1967-) 13
Mihelič, Marjanca (prevajalec) 3
Mikelj, Katja (1981-, prevajalec) 34
Minatti, Ivan (prevajalec) 94
Mlakar, Amanda (prevajalec) 75
Mlakar, Tanja (1964-) 100
Möderndorfer, Vinko (1958-, avtor dodatnega besedila) 20
Moritoki, Nagisa (prevajalec) 15
Moyes, Jojo (1969-) 59, 60
Mugerli Lavrenčič, Maruša (prevajalec) 3
Murn, Josip 14
Mustar, Aleš (prevajalec) 21
Myśliwski, Wiesław 61





Nicholls, David (1966-) 62
Nikolova, Olivera 63
Nomura, Kiwao (avtor dodatnega besedila) 15
Novak, Maja (1960-, avtor dodatnega besedila) 87
Novak, Maja (1960-, prevajalec) 64

Osojnik, Iztok (1951-, avtor dodatnega besedila) 17




Pavček, Tone (1928-2011) 16
Pavlica, Andrej 26
Pavlović, Staša (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 61
Pečnik, Suzana (prevajalec) 37
18
Seznam novosti












Pejović, Vera (prevajalec) 13
Perat, Katja (prevajalec) 15
Periš, Želimir 64
Peršolja, Aleksander 17
Petan, Žarko 101
Petek Levokov, Milan 87
Piber, Petra (prevajalec) 55
Polanc, Sonja (prevajalec) 3, 38
Poljanec, Marjan (prevajalec) 96
Potnik, Bogdan (ilustrator) 12
Potpara, Lili (prevajalec) 81
Prešeren, France 18





Rebula, Alojz 65
Rek, Nejc 102
Repar, Primož (avtor dodatnega besedila) 70
Repar, Stanislava (1960-) 19
Rice, Jimmy (avtor) 67



















Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944) 94
Sardenko, Silvin 26
Sedmak, Bojan (1958-) 20
Selič, Lojze 88
Selič, Polona (avtor dodatnega besedila) 88
Semolič, Peter (prevajalec) 13
Simonišek, Robert (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 9
Sinanović, Muanis (avtor dodatnega besedila) 89
Skočir, Rudi (ilustrator) 7, 10, 14, 18, 25
Skrinjar-Tvrz, Valerija (avtor) 3
Skubic, Barbara (1973-, prevajalec) 31
Smale, Holly 66
Sobočan, Breda (avtor dodatnega besedila) 42
Sosič, Branko (ilustrator, fotograf) 24
Soviany, Octavian 21
Subiotto, Namita (prevajalec) 3
Svetičič, Mojca (novinarka, prevajalec) 32
Svetina Terčon, Magdalena (avtor dodatnega besedila) 11
Szomi Kralj, Béla (prevajalec) 3
19
Seznam novosti








Šega, Janja (prevajalec) 77
Šifkovic, Katja (prevajalec) 15
Širec, Jože 95
Šnek, Branka (prevajalec) 27
Šnuderl, Makso 26
Šorli, Ivo 90
Šteger, Aleš (prevajalec) 15
Štular Sosič, Marija (avtor dodatnega besedila) 24






Tait, Laura 67
Teršek, Andraž 68
Tihelj, Mihaela M. 22
Tomažin, Andrej (1988-) 89
Tomažin, Gordana (prevajalec) 15
Tomšič, Marjan (1939-, avtor dodatnega besedila) 84

Unuk, Jana (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 69




Vodušek, Mojca (1952-, prevajalec) 92
Voglar, Mira (ilustrator) 12
Vogrin, Nana (urednik) 5
Vojevec, Jaka A. (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 39



Warren, Tracy Anne 6
Woolf, Virginia 69
Wrangham, Richard W. (1948-, avtor dodatnega besedila) 40


Zahrastnik, Mihaela 24
Zalokar-Oražem, Cveta (avtor dodatnega besedila) 12


Žebovec, Marjeta (urednik) 23, 26, 90
Župančič, Oton (1878-1949) 25
20
Seznam novosti
21