Nasveti za varno vožnjo in uporabo pnevmatik

1
Nasveti za varno vožnjo in uporabo
pnevmatik
Uvod
Pnevmatike so edina stična točka med vozilom in cesto.
Uporabniki morajo ohranjati kakovost in zmogljivost
pnevmatik. Zato uporabnikom priporočajo, da spoštujejo
navodila za varnost in uporabo pnevmatik, ki so v nadaljevanju.
Priporočila veljajo v primeru, da zadeve niso ostreje določene z
lokalnimi predpisi: zakonodaja, uredbe, zahteve, itd.
Kako beremo oznake na pnevmatiki?
225: širina pnevmatike v mm
45: presečna serija (razmerje med višino in
širino prereza H/S: 0.45)
R: struktura: radialna
17: notranji premer v palcih
91: indeks obremenitve
Y: oznaka hitrosti
Znak homologacije uredbe ECE30 s
številko odobritve
Zvok
Oznaka skladnosti (Hrupnost):
2001/43/EC direktiva
Ime programa
DOT: department of transportation
(oddelek za transport)
Koda tovarne
Avtorske pravice pridržane; MICHELIN
Teden in leto proizvodnje
Koda dimenzije
Opcijska koda
2
Definicije drugih oznak:
Reinf: “Reinforced”: pnevmatike, ki imajo višji indeks nosilnostikot ga imajo običajno pnevmatike te dimenzije.
Extra Load (XL): Nova oznaka, enakega pomena kot Reinf (XL).
XSE : “X” referenca za radialno tehnologijo
“S” Security - varnost
“E” Economy - ekonomičnost
AO
A
N0 - N1
C1
Posebne oznake proizvajalca
MO1
★
N2 - N3
MO
RO1
K1 - K2
3PMSF
= 3 Peak Mountain Snow Flake
= 3 vrhovi gora z zaplatami snega Dodatna
oznaka na pnevmatikah M+S, ki označuje da
so namenjene za ostre zimske pogoje
Oznaka GREEN X na bočnici pnevmatik MICHELIN za
potniška, lažja tovorna in vozila iz programa 4x4 je jamtvo,
da so pnevmatike med energetsko najbolj učinkovitimi na
tržišču. S to oznako se je Michelin zavezal k znižanju porabe
goriva pri vozilih in tudi zmanjšanju emisij CO2.
Izbira pnevmatik
• Pnevmatike je potrebno izbrati v skladu z zakonodajo in priporočili
proizvajalca vozila, proizvajalca pnevmatik ali uradne organizacije
(dimenzija, indeks obremenitve, oznaka hitrosti, struktura pnevmatik,
itd.).
• Če se odločite za pnevmatike, ki so drugačne od pnevmatik, nameščenih
na novem vozilu, svetujemo, da se prepričate o ustreznosti oziroma
skladnosti z veljavno zakonodajo, tehničnimi omejitvami, pogoji uporabe
in priporočili proizvajalca. (Upoštevajte veljavno zakonodajo v državi).
V nekaterih državah je za spremembe na vozilu potrebno pridobiti
posebno administrativno privolitev.
• Pred montažo je potrebno pnevmatike, če niso bile kupljene kot nove
oziroma če so rabljene, pazljivo pregledati, da zagotovimo varnost
uporabnikov in ustreznost glede na veljavno zakonodajo (glej stran 7
Nadzor in vzdrževanje vozila).
• Priporočljivo je, da so na osi vgrajene pnevmatike, ki so približno enako
obrabljene. Predpisi v nekaterih državah celo določajo največja možna
odstopanja.
• V skladu z veljavno zakonodajo in zaradi tehničnih pogojev je zelo
priporočljivo ali pa celo obvezno na eno os vgraditi pnevmatike z enakim
dezenom.
• Rezervnega kolesa, ki je namenjeno kratkotrajni vožnji, ni dovoljeno
uporabljati dalj časa ali voziti z višjo hitrostjo od tiste, ki je zapisana na
pnevmatiki. Voznik mora vožnjo ustrezno prilagoditi
Avtorske pravice pridržane; MICHELIN
3
Uporaba pnevmatik
• Pri uporabi pnevmatik nikoli ne prekoračite tehničnih omejitev, ki
so določene za posamezne pnevmatike. Prekomerne ali nenavadne
geometrijske nastavitve vozila lahko vplivajo na zmogljivost pnevmatik.
• Napačna izbira pnevmatik lahko tudi prispeva k predčasni obrabi
nekaterih mehanskih delov.
Nove pnevmatike na ZADNJI osi:
Če je potrebno zamenjati dve pnevmatiki, Michelin priporoča, da
vgradite novi, oziroma manj obrabljeni pnevmatiki zaradi boljšega
nadzora nad vozilom in varnosti na zadnjo os. Ta nasvet velja za vozila, ki
imajo pogon bodisi na sprednji ali na zadnji osi in imajo enako dimenzijo
pnevmatik na sprednji in zadnji osi. Poskrbite, da bo zračni tlak v
pnevmatikah prilagojen tako, da bo ustrezal priporočilom proizvajalca.
Posebni primeri:
• Vozilo na 4-kolesni pogon:
Michelin priporoča na vozilih s štirikolesnim pogonom uporabo
identičnih pnevmatik (enaka dimenzija, program, enaka CAI koda), z
enako stopnjo obrabljenosti (ne glede na tip sistema štirikolesnega
pogona), razen če so bile v prvi vgradnji na avtomobilu različne
pnevmatike na sprednji in zadnji osi.
Razlike v kotalnem obsegu pnevmatik na sprednji in zadnji osi lahko
privedejo do poškodb v prenosnih komponentah: bodisi na pogonski
gredi v primeru vozil 4x2, ki imajo možnost izbire prenosa 4x4 ali na
sredinskem diferencialu v primeru stalnega ali občasnega 4x4 prenosa.
Da bi poenotili obrabo pnevmatik na sprednji in zadnji osi je potrebno
občasno zamenjati položaje pnevmatik s sprednje na zadnjo os in
obratno, v skladu s priporočili proizvajalca.
Podobno je tudi, če zračni tlak v pnevmatikah ni prilagojen glede
na priporočila proizvajalca vozila. Zaradi razlik v kotalnem obsegu
pnevmatik, ki izhajajo iz neenakih zračnih tlakov v pnevmatikah, lahko
pride do predčasnih poškodb prenosnih elementov.
Avtorske pravice pridržane; MICHELIN
4
Posebni primeri:
• Avtodomi:
E.T.R.T.O. (Evropska tehnična organizacija za pjnevmatike in platišča)
od leta 2003 priporoča, da imajo pnevmatike, ki so namenjene za
avtodome, v dimenziji oznako CP in ne C, ki je običajna za pnevmatike
za lažje kamione.
E.T.R.T.O. priporoča, da pnevmatike z oznako CP na zadnji osi
avtodoma (v enojni montaži) vselej napolnimo z zračnim tlakom 5,5
barov namesto u običajnim zračnim tlakom 4,75 barov. Pri zračnem
tlaku, višjem od 4,5 barov je potrebno uporabiti kovinski ventil.
Najvišje obremenitve pnevmatik zaradi tega ni dovoljeno povečati,
potrebno je upoštevati indeks nosilnosti pnevmatik.
Za vozila, na katerih so bile v originalu vgrajene pnevmatike z oznako
CP, priporoča Michelin montažo pnevmatik CP tudi v nadomestni
vgradnji - v primeru montaže novih pnevmatik.
Zaradi posebnosti pri načinu uporabe so za avtodome potrebne
posebne pnevmatike.
- Zračni tlak je potrebno preverjati mesečno ali pred vsakim daljšim
potovanjem. Prenizek zračni tlak je lahko nevaren: na primer za
dimenzijo Camping 225/70 R 15 CP, pomeni prenizek zračni tlak
za 0,5 bara (11 %) enako kakor za približno 100 kg (daN) previsoka
obremenitev.
- V primerjavi zamenjave dimenzije pnevmatik je potrebno ohraniti
enak premer pnevmatike in vgraditi pnevmatike, ki imjo enak ali
višji indeks nosilnosti in oznako hitrosti. Če nameravate menjati
dimenzijo pnevmatik, se o tem posvetujte s strokovnjakom.
- Če je vozilo dalj časa parkirano, je potrebno poskrbeti, da zračni
tlak pnevmatik ne bo prenizek in prilagoditi zračni tlak vselej pred
ponovno uporabo voozila. Poskrbite tudi za zaščito pnevmatik pred
UV žarki, pnevmatike naj pozimi ne bodo v stiku s hladnimi tlemi
(cement, kamenje); to je mogoče z uporabo s stojal za os.
- Specialist za pnevmatike naj redno preverja stanje tekalne površine
(dezena) in bočnic pnevmatik (sledi stiskov, prelomov, urezov), prav
tako naj vselej preveri stanje koles in ventilov.
Avtorske pravice pridržane; MICHELIN
5
- Pnevmatika CP MICHELIN je zasnovana za posebno delovanje s
stalnim zvišanim zračnim tlakom (5,5 bara oziroma 550 kPa). Ta
visok zračni tlak zagotavlja boljšo lego na cesti in boljšo odpornost
pri zahtevnih pogojih vožnje, v katerih uporabljamo ta vozila;
zlasti glede obremenitve (občasne dodatne statične ali dinamične
obremenitve, povezane s prevozom tovora, dolg zadnji previs,
neenakomerne obremenitve, višje težišče zaradi vislko naloženega
tovora, neenakomerne obremenitve) in dolgih obdobij, ko vozila
ne uporabljamo in stoji. Montaža pnevmatik, ki niso zasnovane in
prilagojene za ta tip vozila lahko povzroči slabšo vodljivost vozila
(drsenje, nihanja, slabša sposobnost ohranjanja pravega položaja pri
vožnji v zavojih...). S slabšimi ali težjimi pogoviuporabe lahko pride
do prezgodnjega trejnih poškodb pnevmatik (poškodbe na področju
naležne površine, nenadna izguba zračnega tlaka...).
Prekomerna obremenitev (tudi samo začasna) ali nepravilna
razporeditev tovora lahko povzročita predčasne poškodbe na
posameznih delih vozila in/ali pnevmatikah in tako poškodujeta
osebe ali premoženje.
OPOMBA: Pri zračnem tlaku, ki je višji od 4,5 bara ali 450 kPa je obvezna
uporaba kovinskega ventila.
Montaža
Uvod
• Pravilna montaža, izvedena v skladu s priporočenimi postopki in ob
upoštevanju veljavnih varnostnih predpisov, zagotavlja varnost ljudi in
varovanje izdelkov. Le tako n je mogoče v celoti izkoristiti zmogljivosti
pnevmatik.
• Nestrokovna montaža lahko povzroči poškodbe pnevmatik, vozila ali
ljudi (resne poškodbe, tudi smrtne).
• Zaradi tega je pomembno, da postopek montaže izvaja osebje, ki je za
to usposobljeno in ima na voljo primerno opremo.
• Če postopek izvaja vajenec, ne sme biti pri delu nikoli sam.
• V vsakem primeru je potrebno spoštovati tehnična navodila
proizvajalca pnevmatik, proizvajalca vozil in koles, kakor tudi navodila,
ki so priložena stroju oziroma opremi za montažo pnevmatik.
Avtorske pravice pridržane; MICHELIN
6
Splošni varnostni ukrepi
• Izvajalci morajo vedno nositi svojo normalno zaščitno obleko.
• Izvajalcem mora biti omogočen dostop do izvedbe postopka.
• Izvajalci morajo zagotoviti, da se vozilo ne premika, da je motor izključen
in da je vozilo ustrezno stabilizirano (ročne zavore, bloki, podpora, itd.).
Varnostni ukrepi za demontažo
Pomembno pri demontaži kolesa
• Če je pnevmatika v dvojni montaži ali če so na platišču znaki poškodbe, je
potrebno iz pnevmatike izpustiti zračni tlak preden snamemo kolo.
• Prepričajte se, da temperetura pnevmatike dopušča varno demontažo
• Spoštujte priporočila in navodila proizvajalca.
Varnostni ukrepi za montažo
• Prepričajte se, da je kolo, skupaj s sestavnimi deli, v dobrem stanju.
• Preverite skladnost dimenzije (pnevmatika in kolo).
• Preverite skladnost pnevmatika/kolo, pnevmatika/vozilo in pnevmatika/
področje uporabe.
• Upoštevajte položaje, smer montaže, smer vrtenja in navodila na bočnici
pnevmatike.
• Če je ventil iz gume, ga je potrebno zamenjati; seveda pri montaži brez
zračnice.
• Če je ventil kovinski, preverite tesnjenje in zamenjajte ventil ali tesnilo, če
je potrebno.
• Po montaži pnevmatike na kolo je potrebno zagotoviti optimalno
zatezanje z dinamometričnim ključem, v skladu z navodili proizvajalca
vozila.
Avtorske pravice pridržane; MICHELIN
7
Varnostni nasveti za polnjenje z zračnim tlakom
• Polnjenje z zračnim tlakom je pomembno -ne samo zaradi doseganja
najboljših zmogljivosti pnevmatike, tudi za zagotavljanje VARNOSTI.
• Potrebno je za zagotovitev pravilnega obnašanja vozila na cesti (oprijem,
zaviranje) in za vzdrževanje stabilnosti pnevmatik.
• Za polnjenje z zračnim tlakom uporabljajte samo za to namenjeno opremo,
ki ima vgrajeno možnost zapore dovoda zračnega tlaka. Izvajalec ali druge
osebe v nobenem primeru ne smejo biti v neposredni bližini opreme, da ne
bi bili v bližini, če bi morda prišlo do snetja pnevmatike v primeru nesreče.
Zračni tlak in vožnja
• Zračni tlak mora v popolnosti ustrezati priporočilom proizvajalca
osebnega vozila. Priporočen zračni tlak je v priročniku vozila in/ali na
vozilu (na vratih, na pokrovu tanka za gorivo, na šasiji itd.).
• Prenizek zračni tlak lahko znatno poslabša obnašanje vozila na cesti, kar
velja tudi za izrazito prekomerno polnjenje z zračnim tlakom (Nadzor in
vzdrževanje vozila, zračni tlak, stran 7).
Uravnoteženje
• Če kolo ni bilo ali pa je bilo slabo uravnoteženo, se to pokaže v obliki
vibracij pri različnih hitrostih.
• Uravnoteženje kolesa je zato nujno za zagotovitev udobne vožnje in
ohranjanja zmogljivosti vozila in pnevmatik.
• Oprema za uravnoteženje mora imeti tudi sistem za centriranje, ki je
skladen s pestom in je uravnan v skladu z navodili proizvajalca. Ti dve
točki sta odločujoči za kakovostno izvedbo postopka in sta pogosto
vzrok za nepravilno uravnoteženje, ki se pokaže v obliki stalnih vibracij.
Avtorske pravice pridržane; MICHELIN
8
Hranjenje in upravljanje pnevmatik
Splošno
Kakšen naj bo prostor za hranjenje pnevmatik?
• zračen, suh, s primerno temperaturo, zaščiten pred neposredno svetlobo,
• ločen od kemičnih substanc, topil, ki bi lahko vplivale na naravne lastnosti
gume,
• čist, brez stvari, ki bi lahko poškodovale pnevmatike (ostre kovine, les, itd.),
• šnevmatike ne smejo biti blizu vira toplote, ognja, vnetljivih snovi,
materialov, ki bi lahko povzročili iskrenje, električnih doz (polnilcev baterij)
ter kakršnih koli ozonskih virov (transformatorji, električni motorji, varilne
naprave, itd.).
Če je mogoče zlaganje pnevmatik, je potrebno poskrbeti, da ne bodo
izgubile oblike.
Če jih hranite dalj časa, jih je potrebno občasno obrniti (zamenjati vrstni red
pnevmatik).
Ne potiskajte pnevmatik pod druge predmete.
Opremo hranite v originalni embalaži, na površini, kjer ni nevarnosti, da bi
prišlo do ureznin, raztrganin ali preboja.
Za rokovanje s pnevmatikami in ostalo opremo vedno uporabljajte
instrumente in opremo, s katero pnevmatik ne boste poškodovali.
Delavci morajo pri delu s pnevmatikami nositi običajna zaščitna oblačila.
Kraktotrajno hranjenje
(do 4 tedne):
Pnevmatike je možno nalagati eno na drugo,
najbolje na paletah. Višina stolpca naj ne
bo več kakor 1,2 metra (4 ft). Po 4 tednih je
potrebno stolpce ponovno zložiti, z obratnim
vrstnim redom pnevmatik.
Če so pnevmatike montirane na platišča, jih
je potrebno hraniti tako, da so napolnjene z
zračnim tlakom, v navpični legi, v enojni
vrsti na polici.
Avtorske pravice pridržane; MICHELIN
9
Dolgotrajno hranjenje:
Pnevmatike hranimo v navpičnem
položaju na policah, ki so vsaj
10 cm (4’’) od tal. Pnevmatike je
potrebno vsak mesec narahlo
premakniti (zavrteti), da ne
izgubijo oblike.
Daljša nemobilnost vozila
Če vozila dalj časa ne
uporabljamo, je potrebno redno preverjati zračni tlak in vzdrževati
priporočeno vrednost zračnega tlaka, ki jo je predpisal proizvajalec.
Nadzor in vzdrževanje vozila
Splošna priporočila
• Pred vsakim pregledom se prepričajte, da vozilo miruje.
• Pnevmatike je potrebno redno pregledovati, da ugotovimo morebitno
nenavadno obrabo ali morda poškodbe.
• Preveriti je potrebno, če so vijaki koles zategnjeni v skladu s priporočili
proizvajalca.
• Ob vsakem preboju, urezu ali vidi poškodbi dezena, bočnice ali naležne
površine, je potrebo, da pnevmatiko, tako na zunanji, kakor na notranji
strani, pregleda strokovnjak. Enako velja za poškodbe platišč.
Nikoli ne uporabljajte pnevmatik, na katerih so vidne poškodbe, kot
na primer poškodba noge pnevmatike, vidna žica na področju noge
pnevmatike, razslojevanje platen ali gume, vidne žice pasov pnevmatike,
poškodbe, ki so jih povzročile maščobe ali korozivna sredstva, če opazite
naguban ali obrušen gumeni nanos v notranjosti pnevmatike, ki je
posledica vožnje s prenizkim zračnim tlakom.
Pri pregledu vozila vedno preverite tudi, če je kapica ventila v dobrem
stanju. Če o tem niste prepričani, jo takoj zamenjajte.
Avtorske pravice pridržane; MICHELIN
10
Preverjanje obrabe
• Obrabo pnevmatike vselej preverjamo na več mestih.
• Preverjanje izvajamo uporabo merilca globine dezena ali tako, da
poiščemo indikatorje obrabe na dezenu (če so, so označeni s simbolom
na bočnici).
• Če je pnevmatika dosegla obrabo, ki je določena v zakonodaji kot
najnižja globina ostanka profila, ali kakor jo določajo tehnične značilnosti
pnevmatike, jo je potrebno demontirati in zamenjati.
• Če opazite nenavadno obrabo pnevmatik ali različno obrabo pnevmatik
na eni osi, se je potrebno posvetovati s strokovnjakom.
Zračni tlak
• Ker pnevmatike že po naravi izgubljajo zračni tlak, ga je potrebno redno
prilagajati; pri preverjanju lahko ugotovimo tudi nenavadno izgubo
zračnega tlaka.
Preverjanje izvajamo na vseh pnevmatikah na vozilu (vključujoč tudi
rezervno kolo, če ga vozilo ima).
• Uporaba vozila, na katerem so pnevmatike s prenizkim zračnim tlakom,
lahko povzroči nenavadno povišanje delovne temperature in s tem
poškodbe notranjih delov pnevmatike.
Te poškodbe so nepopravljive in lahko vodijo do prask v pnevmatiki in
nenadne izgube zračnega tlaka. Posledice vožnje s prenizkim zračnim
tlakom ne nastopijo vedno takoj in lahko nastanejo tudi po popravilu
pnevmatike.
• Prenizek zračni tlak tudi močno poveča nevarnost splavanja na vodi.
• Pnevmatika, ki je napolnjena s previsokim zračnim tlakom, se lahko hitro
in neenakomerno obrablja, bolj je občutljiva na zunanje vplive (poškodbe
dezena, prelom karkase, itd.).
• Če pnevmatike preverjamo po vožnji, so vroče. Ker s temperaturo narašča
zračni tlak, nikoli ne izpuščajmo zraka iz vročih pnevmatik.
• Če preverjamo zračni tlak v vročih pnevmatikah, ga ne prilagajajmo v skladu
s priporočili proizvajalca.
Če preverjamo zračni tlak v vročih pnevmatikah, dodajmo 0.3 bara
(4 psi) vrednosti priporočenega zračnega tlaka
• Redno preverjanje zračnega tlaka je potrebno tudi, če so pnevmatike
polnjene z dušikom.
• Vselej je potrebno spoštovati zračni tlak, ki ga priporoča proizvajalec vozil ali
pnevmatik.
Avtorske pravice pridržane; MICHELIN
11
Popravila
• Pnevmatike lahko popravlja smo za to usposobljen strokovnjak.
• Pred pričetkom popravila mora pnevmatike podrobno pregledati specialist
– strokovnjak za pnevmatike.Vseh poškodb ni mogoče popraviti.
• Pnevmatike, ki so bile vožene s prenizkim zračnim tlakom imajo lahko
nepopravljive poškodbe. Samo z natančnim pregledom notranje strani je
mogoče ugotoviti, če je pnevmatiko še mogoče uporabljati. Zaradi tega
je potrebno pnevmatiko sneti, da lahko z gotovostjo ugotovimo, kakšne so
morebitne poškodbe in kako je pnevmatiko mogoče popraviti.
• V primeru preboja pnevmatike je lahko injekcija skozi ventil izdelkov
za lepljenje (instantno lepilo za preboje itd.) samo delna in začasna
rešitev. Te proizvodi lahko povzročijo probleme skladnosti pnevmatike,
kolesa, ventila, senzorja za nadzor zračnega tlaka itd. Nujno je upoštevati
navodila proizvajalcev. V takšnem primeru se je potrebno posvetovati
s strokovnjakom, ki naj pnevmatike pregleda in, če je mogoče, izvede
ustrezno popravilo.
Avtorske pravice pridržane; MICHELIN
12
Življenjska doba izdelkov
Pnevmatike so narejene iz različnih materialov in komponent z gumeno
osnovo, katerih lastnosti so nujne za pravilno kotaljenje pnevmatike. Te
lastnosti se razvijajo s časom. Pri vsaki pnevmatiki je ta razvoj odvisen
od mnogih faktorjev, kot na primer klimatski pogoji, pogoji hranjenja
pnevmatik (temperatura, vlažnosti, položaj, itd.), pogoji uporabe
(obremenitev, hitrost, zračni tlak, poškodbe na cesti, itd.), katerim je
pnevmatika izpostavljena času življenjske dobe
Ti dejavniki, ki povzročajo staranje pnevmatik, se zelo razlikujejo, zato je
nemogoče z gotovostjo napovedati življenjsko dobo pnevmatike. Tudi
zaradi tega je potrebno redno preverjanje; priporočljivo je, da pnevmatike
pregleda strokovnjak, ki lahko odloči, če so pnevmatike še primerne za
uporabo.
Če so pnevmatike starejše, je večja verjetnost, da jih bo potrebno
zamenjati zaradi staranja, ki je povezano s hranjenjem in/ali uporabo
zaradi drugih dejavnikov, ki smo jih ugotovili pri preverjanju.
Neupoštevanje teh priporočil lahko poslabša zmogljivosti vozila in lahko
povzroči probleme pri vodljivosti in/ali slabšo funkcionalnost pnevmatike, kar lahko predstavlja nevarnost za voznika ali druge osebe. Michelin
odklanja odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zaradi in/ali kot posledica uporabe pnevmatik, ki ni bila v skladu s temi navodili.
Avtorske pravice pridržane; MICHELIN