Pastir 2015-04

4
Letnik 4, št. 4 (25. januar 2015) # Pastir.si je glasilo župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec in Stari trg
PRIVILEGIRAN PROSTOR SREČANJA
Z JEZUSOM KRISTUSOM SO LASTNI GREHI
Moč krščanskega življenja je v srečanju
med našimi grehi in Kristusom. Kjer tega srečanja ni, Cerkve propadajo in kristjani so mlačni. Kristjan se lahko ponaša z dvema stvarema:
z lastnimi grehi in s križanim Kristusom.
O tem govori apostol Pavel v 1. pismu Korinčanom, ko tiste, ki se imajo za modre, vabi,
naj postanejo nori, da bodo postali modri, kajti
»modrost tega sveta je pri Bogu norost«. Moč
Božje Besede gre tudi preko srca pridigarja,
zato Pavel tistim, ki Božjo Besedo oznanjajo,
reče: »Postanite nori.« To pomeni, ne zanašajte
se na svojo modrost, na modrost sveta.
Tudi apostol Pavel se ni ponašal s svojim
študijem. Četudi je študiral z najpomembnejšimi profesorji v tistem času, se je ponašal le z
dvema stvarema: On sam pravi: »Ponašam se
samo s svojimi grehi.« A Pavel nato, v nekem
drugem odlomku, reče še: »Ponašam se samo
s Kristusom, in to križanim.«
Moč Božje Besede je v tem srečanju med
mojimi grehi in Kristusovo krvjo, ki me zveliča.
In kadar tega srečanja ni, v srcu ni moči. Kadar
se pozabi na to srečanje, ki smo ga v življenju
doživeli, postanemo posvetni, o Božjih stvareh
želimo govoriti v človeškem jeziku. A to ne pomaga, ne da življenja.
Tudi Peter, kot beremo v evangeljskem od-
lomku o čudežnem ribolovu, izkusi srečanje s
Kristusom, ko se obenem zave lastnega greha.
Vidi Jezusovo moč in vidi samega sebe. Vrže
se k njegovim nogam in reče: »Pojdi od mene,
Gospod, ker sem grešen človek.« V tem srečanju med Kristusom in mojimi grehi je zveličanje. Privilegiran prostor srečanja z Jezusom
Kristusom so lastni grehi. Če kristjan ni sposoben počutiti se grešnika in zveličanega s krvjo
Kristusa, Križanega, je kristjan na pol poti, je
mlačen kristjan. Ko naletimo na propadajoče
Cerkve, ko naletimo na propadajoče župnije,
propadajoče ustanove, tamkajšnji kristjani zagotovo nikdar niso srečali Jezusa Kristusa ali pa
so na to srečanje z Njim pozabili.
Moč krščanskega življenja in moč Božje Besede je prav v tistem trenutku, ko jaz, grešnik,
srečam Jezusa Kristusa, in to srečanje življenje
obrne na glavo, ga spremeni … In ti da moč,
da zveličanje oznaniš drugim.
papež Frančišek
Vatikan, 4. september 2014
Besedilo je povzeto s spletne strani Radia Vatikan.
»Ninivljani so verovali Bogu, oklicali so
post in se oblekli v raševino, od največjega
do najmanjšega.« (Jon 3,5)
OZNANILA:
NAPOVEDNIK:
Prosimo, da do konca januarja poravnate naročnino za
verski tisk, sicer smatramo, da ne želite biti več naročnik
in bomo zato vaš izvod odjavili.
V nedeljo, 8. februarja, bomo imeli ob 10h v SG sv. mašo
in nagovor za vse duhovne botre. Vsem, ki ste sprejeli to
plemenito in odgovorno nalogo, iskren Bog lonaj ter hkrati dobrodošlica v tej novi molitveni navezi.
Od 26. 4. do 1. 5. se odpravljamo na romanje v Taize (Francija; http://www.taize.fr/sl). Romanje je namenjeno vsem, ki
želijo nekaj dni preživeti v kraju, kjer poskušajo kristjani živeti spravo na zemlji vsak dan in jo prenašati v svoje življenje.
Okvirna cena: 140 € (mladi do 30 let), 160 € (odrasli nad 30
let). Prijave do 31. 1. na e-naslovu [email protected]
Kolpingova družina Stari trg vabi v soboto, 14. 2., na romanje v Brestanico – slovenski Lurd. Odhod ob 6.45 izpred
gasilskega doma v Starem trgu, po dogovoru vstop tudi
drugod. Cena prevoza in kosila: 20 €. Prijave v večernih
urah na tel. 884 30 14.
Od 26. do 28. marca bodo v Rošpohu (Kamnica pri MB)
duhovne vaje ob kruhu in vodi. Vodi Simon Potnik, več
informacij in prijavnico dobite v času uradnih ur v župnijski
pisarni ali na e-naslovu [email protected]
V tednu po Veliki noči (od 7. do 10. aprila) vabljeni na vseslovensko romanje v Medžugorje. Cena 145 €, odhod
avtobusa iz Slovenj Gradca. Informacije in prijavnico dobite v času uradnih ur v župnijski pisarni ali na e-naslovu
[email protected]
Dar za stolnino lahko prinesete v času uradnih ur v pisarno ali v zakristijo po vsaki sv. maši.
NED, 25. 1. – nedelja Svetega pisma; krstna
nedelja v SG; ob 19.30 v SG Rokova ZS;
začetek katehetskega simpozija (do 1. 2. so
veroučne počitnice)
TOR, 27. 1. – po sv. maši v SG srečanje sodelavcev
Karitas; ob 20.15 v SG Elizabetina SO
PET, 30. 1. – ob 16.30 v E-domu izobraževanje
sodelavcev Karitas; ob 18h v ST začetek
Korneva vikenda
SOB, 31. 1. – sklep meseca verskega tiska
NED, 1. 2. – blagoslov sveč v vseh župnijah; v ST
po sv. maši druženje ob kavi in čaju; ob 9.45
v E-domu svetopisemske urice za predšolske
otroke; na SE po sv. maši izpostavljeno
Najsvetejše; ob 19h Urbanova ZS
PON, 2. 2. – svečnica (blagoslov sveč v nedeljo,
1. 2.); ob 18h v SG kitaristi; ob 20h v SG
Jakobova SO
TOR, 3. 2. – po sv. maši v E-domu Beseda
življenja; ob 19.30 v SG Pankracijeva SO
SRE, 4. 2. – rekolekcija v Šmartnem pri SG
ČET, 5. 2. – obisk bolnikov; po sv. maši v PA DMŽ;
po sv. maši v E-domu priprava na krst
PET, 6. 2. – obisk bolnikov; ob 16h v SG spovedni
dan; Polna luna (nočno 'sankanje' mladih)
SOB, 7. 2. – ob 15h v E-domu VIL; po sv. maši
Anina ZS
NED, 8. 2. – Blažev žegen v vseh župnijah; ob 10h
v SG sv. maša in nagovor molitvenim botrom
letošnjih birmskih kandidatov; ob 16h v SG
Miklavževa ZS
»Molitev človeka je Božja slabost! Ko moliš, prosiš, se pogovarjaš z Bogom … Bog posluša!
Moč Boga je, da nas usliši!«
Kolikokrat v resnici molim, v duhu na kolenih, da sem ves v molitvi, bodisi strt ali presrečen?
Ta molitev spravi Boga na kolena.
»Moč človeka? Je molitev, trkanje na Božja vrata. Bog ima moč, da vse spremeni, a ima
slabost: to je naša molitev!«
Ali sem že imel kdaj v življenju izkustvo, da sem se pogovarjal z Bogom?
Da me je Bog slišal in odgovarjal? Sem se o tem že s kom pogovarjal?
KONTAKT:
župnik SIMON POTNIK: župnik TADEJ LEGNAR: 041 691 065, [email protected]
031 595 240, [email protected]
URADNE URE:
- ponedeljek: 17.00 – 17.45
- torek:
17.00 – 17.45
- petek:
8.00 – 10.00
Prispevke za objavo v naslednjih številkah ali na spletni strani pošljite na [email protected]
JANUAR
MAŠA:
7:30 - SG
8:00 - ST. TRG
MAŠNI NAMEN:
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
25.
za +Ivana Časa (13. obl.), mamo Frančiško in očeta Ivana
NEDELJA 9:30 - TROBLJE za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana in Pavlo Gregor (obl.);
za žive in pokojne molivce 1. rože živega rožnega venca
10:00 - SG
za +Marijo (obl.) in Slavka Sterleta; za +Pavla Brezovnika in hčerko Silvo ter
3. med letom,
brata Jakoba Žvikarta; za +Pavlo in Franca Sterkuš (god)
11:00 - SELE
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Milana Stoparja (8. dan);
Spreobrn.
za +Pavlo Bošnik, moža Gregorja in sina Fridija
ap. Pavla
18:30 - SG
za +Gojka Bjeladinoviča; za +Angelo in Pavla Miler (obl.)
17:30 - TROBLJE za +Ivana (roj. d.) in Ivanko Vocovnik
26. 18:30 - SG
za +Rozalijo Haberman (12. obl.);
ponedeljek
za +Miha Lužnika (10. obl.)
Timotej in Tit
- SG
za +Janeza Pogorevca
27. 18:30
19:00 - bolnišnica za zdravje v družini
torek
Angela Merici
7:00 - SG
28.
sreda
za +Branka Kramljaka;
za +Stanislava Sedovnika ter mamo in teto in starše Mori
Tomaž Akvinski
29.
četrtek
17:30 - PAMEČE
18:30 - SG
za +Stanka Vošnerja (12. obl.)
za +Martino Mitnjek (8. dan)
Valerij
30.
17:30 - SV. URBAN v zahvalo za vse dobro v letu 2014
petek
Martina
31.
18:30 - SG
za +Alojza Pečolarja (20. obl.) in Gradiške
18:30 - SG
za pozabljene duše v vicah
sobota
Janez Bosko
FEBRUAR
7:30 - SG
1.
8:00 - ST. TRG
NEDELJA
9:30 - PAMEČE
10:00 - SG
4. med letom,
11:00 - SELE
Brigita
18:30 - SG
POGREBI:
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Franca Šulerja in starše ter brata in sorodnike; za +Maksa Uršnika (8. obl.)
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; v dober namen;
za +Franca Hermana in sorodnike
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Simono Cehner (8. dan);
za +Bojana Hodnika; za +Franca in Antonijo Zorman
za +Marijo Tratnik (god); za +Marijo in Štefko Perkuš; za +Rada in Marijo
Kresnik; za +ženo Marijo Mlinšek in Marka Jamnikerja
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Štefko Krivonog in vse
+Lesnikove in za +Antonijo Zagernik ter sestro Angelo
za +Milovana Dujmovića
V tem tednu smo se v Starem trgu poslovili od Martine Mitnjek.
Naj jo k sebi sprejme življenje ljubeči Bog.
NABIRKE: (preštejejo jih ključarji)
V nedeljo, 18. 1., ste darovali: v Pamečah /ni podatka/ €,
na Selah 30,92 €, v SG 329,08 €, v Starem trgu 68,91 €.
Za streho ste v tem tednu darovali: 10 €, 13 € (nn.) – skupaj 23 €. Ta mesec ste v župnišče prinesli skupaj 490,79 €; preostanek dolga 25.137,21 €. Hvala za prav vsak vaš dar, ki ga namenite za odplačevanje dolga naše strehe, prav tako za dar za tiskanje glasila Pastir.si.