1 Aleluja 20 2 3 4 Blizu je Bog 5 Kjer dobrota je

1
Aleluja 20
2
Kyrie 20 (Gospod, usmili se, Kristus, usmili se.)
se
3
Alliluija (Aleluja! Slava tebi, Bog!)
4
Blizu je Bog
5
Kjer dobrota je
6
Jezus, Gospod
7
V Gospodu
8
Christe Salvator (Kristus Odrešenik, Sin Očetov, podari nam mir)
9
Dobro je zaupati
10
In manus tuas, Pater (Oče, v tvoje roke izročam svojega Duha.)
11
Le v Bogu umiri se
12
Magnificat (Moja duša poveličuje Gospoda.)
13
Misericordias Domini (Gospodovo usmiljenje bom opeval vekomaj.)
14
Pridi, Luč
15
Ti si izvir življenja
16
Surrexit Christus (Kristus je vstal, pojte Gospodu.)
17
Veni Sancte Spiritus (Pridi, Sveti Duh.)
18
Bog je ljubezen
19
Venite, exultemus Domino (Pridite, vzklikajmo Gospodu, pridite, molimo.)
20
Kristus, tvoj Duh
21
Duh tolažnik
22
Le zaupajte
23
Bogorodice Djevo 1
24
Christe, lux mundi (Kristus, luč sveta, kdor hodi za teboj, bo imel luč življenja.)
(Deviška Mati Božja, raduj se, milosti polna Marija, Gospod je s teboj!
Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa,
kajti rodila si Odrešenika naših duš.)
Pesmi: © Ateliers et Presses de Taizé, Communauté de Taizé, 71250 Taizé, France, www.taize.fr