“Izberi si svoj študij”

Lokacije:
svet l
a
st
r
an
Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG)
u
e nj a
Cankarjeva 8
5000 Nova Gorica
VIRS Primorske (EDA center)
Delpinova 18 b
5000 Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica (TŠC)
Erjavčeva 4a
5000 Nova Gorica
Perla
Ul. G
radn
ikove
Brig
ade
eva u
lica
iša
ka h
a
vard
a Ka
rdelj
a
SNG
inova
Delp
r
te
cen
Nebo
“Izberi si svoj študij”
Kdaj:
četrtek, 14. 11. 2013
Kje: •
•
•
tičnik
Kidrič
e
va uli
ca
Cank
Eda
Občin
Trg E
d
Trgo
vs
ulica
ca
a uli
arjev
TŠC
Informativni dan za dijake
Kidr
ičeva
ulica
Bevk
ov tr
g
Knjižn
ica
Rejč
Ljudska univerza Nova Gorica v sodelovanju z VIRS Primorske in RRA severne Primorske
d.o.o. Nova Gorica prireja informativni dan »Izberi si svoj študij«. Predstavile se bodo
različne slovenske fakultete in iz prve roke podale informacije o študijskih programih.
Dijaki in vsi ostali bodo dobili dragocene informacije za lažjo odločitev o bodoči izobraževalni
poti. Predstavitev študijskih programov bo potekala na več lokacijah v Novi Gorici (LUNG,
EDA center, ŠC).
lica
va u
E
če
rjav
Park
Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG)
Visokošolsko središče Eda center
Šolski center Nova Gorica (TŠC)
Program
Šolski center Nova Gorica (TŠC)
Predstavitve fakultet:
8.00 – 8.45
Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG)
VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN
VINARSTVO (Univerza v Novi Gorici)
doc. dr. Branka Mozetič Vodopivec
učilnica B21
1 NAD.
8.00 – 8.45
POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
(Univerza v Novi Gorici)
doc. dr. Ingrid Petric
učilnica D24
1 NAD.
dr. Egon Pavlica
učilnica B21
1 NAD.
PRAVNA FAKULTETA
(Univerza v Ljubljani)
dr. Vasilka Sancin
as. mag. Maša Kovič Dine
učilnica 2 NAD.
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
(Univerza v Ljubljani)
študij matematike: asist.dr. Marjan
Jerman
študij fizike: doc.dr. Gregor Skačej
učilnica 3 NAD.
9.00 – 9.45
9.00 – 9.45
FAKULTETA ZA APLIKATIVNO NARAVOSLOVJE
(Univerza v Novi Gorici)
SREDOZEMSKO KMETIJSTVO – FAMNIT
(Univerza na Primorskem)
učilnica D24
1 NAD.
10.00 – 10.45
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO (Univerza v Ljubljani)
Rajko Vnuk
Uroš Novak
Anja Pajntar
učilnica 3 NAD.
VISOKA ŠOLA ZA UMETNOST
(Univerza v Novi Gorici)
prof. dr. Boštjan Potokar
Rene Rusjan
učilnica B21
1 NAD.
PEDAGOŠKA FAKULTETA (Univerza v Ljubljani)
Maja Pečar - mlada raziskovalka
učilnica 2 NAD.
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO (Univerza v Ljubljani)
dr. Martin Vuk
učilnica 2 PRIT.
FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
(Univerza v Novi Gorici)
prof. dr. Katja Mihurko Poniž
Megi Rožič
učilnica D24
1 NAD.
FILOZOFSKA FAKULTETA (Univerza v Ljubljani)
Eva Bolha – prodekanja študentka
učilnica 4 NAD.
dr. Romina Žabar
učilnica B21
1 NAD.
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA (Univerza v Ljubljani)
prof. dr. Tatjana Košmerl
učilnica 2 NAD.
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE PORTOROŽ
– TURISTICA (Univerza na Primorskem)
mag. Marijana Sikošek
učilnica 3 NAD.
EKONOMSKA FAKULTETA (Univerza v Ljubljani)
mag. Tilen Balon
učilnica 3/4 PRIT.
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
(Univerza v Ljubljani)
asist. mag. Danijel Crnčec
učilnica 2 PRIT.
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
(Univerza na Primorskem)
dr. Vesna Grahovac
učilnica 2 NAD.
10.00 – 10.45
11.00 - 11.45
FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
(Univerza v Novi Gorici)
FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE
VEDE (FKPV) LAMPRET CONSULTING d.o.o.
Program Komerciala 1 in Program Turizem 1
učilnica D24
1 NAD.
11.00 - 11.45
Visokošolsko središče v EDA centru*
Podrobnejše informacije o študijskih programih
posameznih fakultet, ki se predstavljajo na
informativnem dnevu, bodo na voljo na smerokazih
pred tremi lokacijami.
Fakulteta za vede o zdravju (Univerza na Primorskem)
Program Zdravstvena nega v Novi Gorici
8.00 – 8.45
9.00 – 9.45
10.00 - 10.45
Fakulteta za elektrotehniko (Univerza v Ljubljani)
Program Multimedijske komunikacije v Novi Gorici
Evropska pravna fakulteta
Fakulteta za uporabne družbene študije
Fakulteta za strojništvo (Univerza v Ljubljani)
Program Dizajn inženiring v Novi Gorici
* Vse navedene fakultete se bodo predstavljale ob vseh treh terminih.
Več info na www.lung.si, www.virs-primorske.si, www.rra-sp.si