quorion-adria.com

Iščete zmogljiv in sodoben
prenosni sistem natakarskega
naročanja
elite povečati učinkovitost
strežbe, z uporabo
brezžičnega naročanja pa
zmanjšati stroške dela
aš namen je dvigniti kakovost
strežbe, da bodo gostje kar najbolje
postreženi. To lahko dosežete le z
integracijo daljinskega naročanja v
Q O ION POS sistemu.
QOrder
Sistem daljinskega naročanja za
Android dlančnike in tablice
QU OR ION je razvil lasten QOrder neodvisen
sistem daljinskega naročanja za naprave, ki
uporabljajo OS Android. e podaljšana roka
vašega Q O ION POS sistema. porabite
Android napravo, pa najsi bo to majhen
pameten mobilni tele on, ali pa
tablica.
upite le licenco za povezavo na Q O ION
POS sistem, instalirate aplikacijo in registrirate
dostop. In je urejeno kako preprosto Pa še to
če ste navajeni uporabe QMP POS programa
na blagajni, potem se ni treba niti dodatno
učiti uporabe, saj jo že poznate. Prihranite pri
nakupu opreme, prihranite pri stroških
instalacije in učenja, povečate učinkovitost
Kaj pridobite z daljinskim natakarskim naročanjem?
izboljšano koordinacijo dela natakarjev bo
porabljenega mnogo manj časa za nepotrebne poti
od mize do mize. Ne bo več poti od mize do pulta za
naročanje. Ne bo poti od mize in nazaj do mize, da
natakar prinese račun. činkovitost dela zaposlenih
v lokalu bo krepko narastla. Stroški bodo znižani.
Predvsem pa bodo vaši gostje bolje postreženi,
osebje bo imelo na razpolago več časa za
posameznega gosta zadovoljen gost pa je vaše
največje bogastvo
Kako sistem daljinskega naročanja deluje?
Medtem, ko natakar kramlja z gosti o
podrobnostih naročila, pomožni
natakar že nese k mizi pijačo, ki je bila
naročena kot prvo naročilo. To naredi
na gosta izjemen vtis.
3.
Natakar ne pride k mizi z
»blokcem«, ampak s
QOrder dlančnikom.
1.
2.
Naročilo vnese na touch
meniju na dlančniku, naročilo
»gre« takoj v kuhinjo.
Istočasno je na QMP POS
blagajni že odprto naročilo na
mizi – torej vse pripravljeno za
kasnejšo izdajo računa.
QOrder uporablja
WiFi povezavo, tako
da je v dosegu
naprave vsak kotiček
lokala.
4.
En dobavitelj. Nobene izgube
časa za u
čenje.
SODOBEN PROGRAM ZA
DLANČNIKE (APP)
Enostavna instalacija
Celotna QMP POS programska
aplikacija dostopna iz OS Android
Ni potrebno usposabljanje za
oddaljeno delo
Intuitiven uporabniški vmesnik
Samodejna sinhronizacija med QMP
POS sistemom in QOrder napravo
Nič gla
vobol
NEODVISNA STROJNA
OPREMA
Aplikacija teče na vseh pametnih
mobilnikih in tablicah, ki
uporabljajo OS Android 1.6 ali
novejši
Neodvisnost strojne opreme
pomeni nizke stroške
V primeru, da je ob QOrder
prenosniku kot opcija še mobilni
POS tiskalnik, potem se tudi
račun izpisuje kar ob mizi, kot da
bi imeli celoten POS sistem ob
sebi.
a ob
insta
la
ciji.
PO VSEM SVETU
RAZŠIRJEN WIFI STANDARD
Deluje s standardnimi PC
komponentami, kot so ruter in
podobno
Enostavna integracija z obstoječimi
LAN/WLAN omrežji
Elegantna QOrder naprava,
majhne dimenzije za
vsakodnevno uporabo
Proizvodnja:
QUORION Data Systems GmbH, Nemčija
www.quorion.de
Vaš partner
Distribucija:
Adria skupina d.o.o.
www.quorion-adria.com