SILVESTROVO (STARO LETO)

SILVESTROVO (STARO LETO)
Molitev
Milijoni let so minili, preden sem bil jaz.
Milijoni let bodo morda minevali, ko me več ne bo.
Nekje v sredini je nekaj poletij, v katerih je zame dan na tej zemlji.
Za ta časovni razmik se ti zahvaljujem, Gospod.
Ni moja pravica, da jih uživam.
Vse, kar se dogaja, je tvoj dar.
Vsaka resnica, ki jo razumem, je tvoje darilo.
Vsaka ljubezen, ki jo dajem ali sprejemam,
vsaka življenjska moč, ki me napolnjuje.
Kar sem in kar imam, je tvoj čudež, kajti v vsem gledam tebe.
Zahvalim se ti, Gospod, da lahko spoznavam tvojo voljo, z
ahvalim se ti iz vsega svojega srca.
BLAGOSLOV DÓMA NA STARO LETO
Na zadnji dan leta naj bi se družina zahvalila Bogu za vse prejete milosti v preteklem letu in
ga prosila za pomoč v novem. Poleg udeležbe pri zahvalnem bogoslužju v cerkvi naj bi tudi
doma našla čas za skupno molitev oziroma družinsko bogoslužje. Če je bila pri zahvali v
cerkvi vsa družina ali vsaj večina njenih članov, potem opravimo po vrnitvi blagoslov dóma,
kakor sledi. Bogoslužje začnemo pri družinski mizi, na katero smo postavili križ, svečo, Sveto
pismo, blagoslovljeno vodo in kadilo. Obred začnemo s primerno pesmijo ali glasbo ali samo
z znamenjem križa. Nato eden od staršev prebere naslednje besedilo ali pove kaj podobnega.
Potekajo zadnje ure starega leta. Ob tej priložnosti radi delamo letne inventure, bilance,
načrtujemo za naprej in podobno. Ker pa vemo, da človek ne živi samo od kruha, bomo ob tej
priliki pregledali tudi naše duhovno življenje. Kako je z njim? Smo v preteklem letu
napredovali v dobrem, v modrosti, ali pa smo obstali na mestu ali celo nazadovali? Ko se
oziramo na prehojeno pot, ne pozabljamo usmeriti svojega pogleda v prihodnost, ki se rojeva
iz sedanjosti. Kaj pričakujemo od nje?
Tihota, namenjena osebnemu premišljevanju. Nato lahko tudi zapojemo ali poslušamo
primerno glasbo. Iz navedenih svetopisemskih odlomkov izberemo le enega.
Odlomek iz Matejevega evangelija
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ne bodite v skrbeh za svoje življenje, kaj boste jedli
ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več
kot obleka? Ne bodite torej v skrbeh in ne govorite: kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj
bomo oblekli? Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete.
Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Ne bodite v
skrbeh za jutri, kajti jutrišnji dan bo prinesel svoje skrbi. Dovolj je dnevu njegova lastna
teža.«
Božja beseda.
Ali:
Apostol Pavel našteva v pismu Rimljanom pravila krščanskega življenja. Takole piše:
Ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega. Drug drugega
ljubíte z bratovsko ljubeznijo. Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Ne popuščajte v vnemi,
temveč bodite goreči v duhu, služíte Gospodu. Veselite se v upanju, potrpite v stiski,
vztrajajte v molitvi, bodite soudeleženi v potrebah svetih, gojite gostoljubje. Blagoslavljajte
tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte in ne preklinjajte jih. Veselite se s tistimi, ki se
veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo. Drug o drugem imejte isto mišljenje, ne razmišljajte o
visokih stvareh, marveč se prilagajajte skromnim. Ne imejte se v svojih očeh za pametne.
Nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za dobro. Če je
mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi.
Božja beseda.
V tihoti premislimo Božjo besedo ali se o njej pogovorimo, nato pa eden od otrok prebere
naslednjo molitev:
Gospod mojih ur in mojih let,
dal si mi veliko časa.
Čas je že za menoj, čas je še pred menoj.
Bil je moj in bo moj in podaril si mi ga ti.
Ne prosim te, da mi daš več časa.
Prosim te za modrost, da bi vse ure napolnil.
Prosim te, da bi znal nekaj svojega časa ohraniti za to,
kar ni ukaz ali dolžnost:
nekaj za tišino in zbranost,
nekaj za igro in razvedrilo,
nekaj za ljudi ob robu mojega življenja,
ki potrebujejo človeka.
Prosim te za prizadevnost,
da svojega časa ne izgubljam,
ne zapravljam, ne tratim.
Vsaka ura je kot košček njive:
rad bi jo preoral,
rad bi v brazde sejal ljubezen,
take misli in besede, ki bodo obrodile sad.
Gospod, blagoslovi moje leto
in leto vseh mojih domačih!
Oče ali mati moli naslednjo blagoslovno molitev; vsi stojijo:
Bog, naš Oče,
ob sklepu starega leta se ti iz vsega srca zahvaljujemo
za vse prejete milosti in vsak trenutek življenja:
srečen in manj srečen.
Vse to darujemo tebi in te prosimo,
blagoslovi nas, naše življenje in naš dom,
da nas bo vse,
kar se v njem dogaja in se bo dogajalo,
vodilo k tebi.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Nato isti pokropi stanovanje z blagoslovljeno vodo in ga pokadi s kadilom. To opravi v
spremstvu ostalih članov družine, ki lahko med obhodom pojejo božično pesem ali molijo
desetko rožnega venca (veseli del). Bogoslužje sklenemo z molitvijo očenaša.
J. Nežič; Družina slavi Boga