dopis donatorjem in predstavitev fundacije za pomoč otrokom

DOPIS DONATORJEM IN PREDSTAVITEV FUNDACIJE ZA POMOČ
OTROKOM
Oznaka dok.; PRO-001/2011


Nagovor
Predstavitev Ustanove Fundacije
o Kaj je Ustanova Fundacija in kaj nudi
o Prednosti Fundacije
o Zaključek
Spoštovani!
Lepo prosimo, da se ne vznemirjate ob našem pismu zaradi toče prošenj in ponudb, ki prihajajo k
vam v teh dneh. S pismom, s katerim se obračamo na vas, vas tudi mi v svojem obupu nad težkimi
razmerami v katerih se v današnjem času še posebej nahajajo bolni otroci , njihove sestrice, bratci ter
starši, še posebej samohranilci, prosimo za pomoč njim in nam. Drugega, kot da prosimo za pomoč,
da bomo skupaj lahko osmislili njihovo življenje, nam poleg tega, kar počnemo popolnoma
prostovoljno vsak dan leta posebej že deset let, žal ne preostane. Bomo se pa potrudili, da vam iz
hvaležnosti vsaj to, kar zmoremo, ponudimo v zahvalo.
Naši otroci si za darilo ob koncu leta želijo zdravje, enako si želijo zdravja sestric, bratcev, hčera,
sinov, vnučk, vnukov, njihovi najbližji. In komu darilo res ogreje srce? Komu da največ moči? Bolnemu
otroku, zagotovo! Vendar mora biti to darilo pravo. In tega mu lahko podarijo le tisti, ki vidijo globoko
v srce svojega sončka. Res je, da otroka razveseli tudi skromen dar, presenečenje, vendar se očki prav
Ustanova - fundacija za pomoč otrokom / Foudation for help to children, Ilirska 2, 4270 Jesenice, Slovenia (Maribor, Ljubljana), TEL. 00386
(0) 5 995 9000, 00386 (0) 2 653 7000, FAX. 00386 (0) 2 653 7010. www.zaotroke.org , www.fzpo.org , 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno
socialno varstvo brez nastanitve, podrazred, 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij. Pravnoorganizacijska oblika:
Ustanova- 401; SKIS: Neprofitni izvajalci storitev- 15000. Soglasje Ministrstva za zdravje 5000-12/01, davčna št. 54398681.
TRR odprt pri NLB Jesenice 0209 2009 0588 516
posebej zasvetijo, kadar zagleda naš mali bolnik tisto, kar mu je dajalo moč in upanje, da bo nekoč
imel. Naši mali junaki potrebujejo za življenje nujne stvari in tako za tisto malo razkošje vselej
zmanjka denarja. Mnogo naših staršev ob Božiču sameva in ga ne praznuje, mnogi so zelo osamljeni
in mnogim do praznovanja sploh ni. Mi si želimo predvsem, da bi jim dali razlog za vero v prihodnost,
ne le nasmeh za kratek trenutek, toplino enega dne.
Zato vas prosimo, da nam pomagate, da jim bomo s skupnimi močmi dali razlog za življenje, moč za
osebne bitke in upanje v prihodnost.
V prilogah vam pošiljamo podatke o naši ustanovi, ki letos praznuje 10 obletnico delovanja, do katere
smo prišli z velikim trudom in skupnimi močmi vseh, ki so/ste nas v preteklih letih podprli. S skupnimi
deli smo reševali življenja, vlivali moči, usmerjali, bili v oporo, omogočali diagnosticiranja, druga
mnenja, zdravljenja, okrevanja, mnogim povrnili človeka vredna življenja, podarjali srečo,
presenečali, zahtevali pravičnost in enakost otrok, njihovo zdravstveno varnost v vrtcih, šolah,
poučevali, vlivali upanja, nahranili, obdarili, pošiljali vaše dobre želje, obdarovali, bili ekologi, se
vživljali v strahotno težke vloge tako staršev, kot bolnih otrok, njihovega doživljanja, stisk,
letovali, brisali solzice in še mnogo stvari. Brez pomoči mnogih dobrih ljudi bi vsega tega ne naredili.
Naša volja, moč in vera v jutri, nam bosta v prihodnje sledila enako. Nabiramo znanja, učimo se
modrosti in se trudimo nadaljevati in nadgrajevati vsa pretekla dejanja. Oglašamo se bolj malo, bolj
na željo donatorjev, sicer pa so dejanja tista, ki nas bogatijo in ne hvala, kaj smo naredili. Morda nam
to prinese kako podporo manj, vendar takšni smo. Morda smo spremenili tudi samo obliko
izkazovanja hvaležnosti, kajti hvaležnost smo skusili na drugačen način, mi osrečujemo druge, ki nam
mnogokrat ne znajo izkazati hvaležnosti, ker so v hudih stiskah in v zelo hudih čustvenih situacijah.
Spoznali smo, da smo pravzaprav lahko srečni mi, saj so nam zaupali svoje težave in nam dopustili, da
jim pomagamo. To nas osrečuje bolj, kot vsaka njihova hvaležnost. Da vemo, da smo storili nekaj
dobrega. Mnogokrat sploh nismo prisotni v ključnem trenutku sreče družine z bolnim otrokom, ki
smo jim jo dali z vašo pomočjo. Vendar na daljavo občutimo toplino v srcih, ko pride pomoč do cilja.
V prilogah vam pošiljamo podatke o tem, kakšne so naše prednosti, o tem, kako nam lahko
pomagate, nekaj opisov stanja družinic malih junakov v naši zbirki premnogih, ki so v teh trenutkih
potrebni vaše pomoči in informacijo, kaj vam kot donatorju oz. podporniku lahko ponudimo mi. Po
10.12.2011 si boste lahko ogledali tudi našo novo, sodobno, pregledno spletno stran, kjer bo našim
donatorjem namenjena dolga pasica, ki bo potekala preko vseh strani.
Ustanova - fundacija za pomoč otrokom / Foudation for help to children, Ilirska 2, 4270 Jesenice, Slovenia (Maribor, Ljubljana), TEL. 00386
(0) 5 995 9000, 00386 (0) 2 653 7000, FAX. 00386 (0) 2 653 7010. www.zaotroke.org , www.fzpo.org , 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno
socialno varstvo brez nastanitve, podrazred, 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij. Pravnoorganizacijska oblika:
Ustanova- 401; SKIS: Neprofitni izvajalci storitev- 15000. Soglasje Ministrstva za zdravje 5000-12/01, davčna št. 54398681.
TRR odprt pri NLB Jesenice 0209 2009 0588 516
Predvsem vas prosimo, ko se boste odločali o tem, kaj bi podarili svojim poslovnim partnerjem ali
komu boste namenili donacijo ob koncu leta ter v letu 2012, ki prihaja, da svojim sodelavcem,
poslovnim partnerjem in domačim pokažete modrost in razumevanje do težkih časov in številnih
staršev naših malih junakovi, ki ne vedo, s čim in kako bodo prebrodili današnji, kaj šele jutrišnji dan.
Bodite ljudem, ki vas obdajo za vzgled in v oporo. Ni lepšega od zadovoljstva, ko nekomu pomagaš. Ni
polnejšega življenja od življenja tistega, ki si zna deliti. Ni lepšega človeka od tistega, ki sam ni skusil
gorja, pa zna čutiti za druge. In ni plemenitejšega človeka od tistega, ki je sam trpel in ga boli trpljenje
drugih. In ni močnejšega človeka od tistega, ki daje, ko bi sam potreboval!
Iz srca vas prosimo, ne pozabite na našo ustanovo in naše družine z bolnimi otroci.
Vse najbolje v prihajajočem letu 2012, ter čudovit zaključek tega težkega leta, ki je za nami, vam
želimo vsi prostovoljci Ustanove Fundacije za pomoč otrokom!
S spoštovanjem,
Jesenice, November 2011
Ustanova - fundacija za pomoč otrokom / Foudation for help to children, Ilirska 2, 4270 Jesenice, Slovenia (Maribor, Ljubljana), TEL. 00386
(0) 5 995 9000, 00386 (0) 2 653 7000, FAX. 00386 (0) 2 653 7010. www.zaotroke.org , www.fzpo.org , 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno
socialno varstvo brez nastanitve, podrazred, 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij. Pravnoorganizacijska oblika:
Ustanova- 401; SKIS: Neprofitni izvajalci storitev- 15000. Soglasje Ministrstva za zdravje 5000-12/01, davčna št. 54398681.
TRR odprt pri NLB Jesenice 0209 2009 0588 516
KAJ JE USTANOVA – FUNDACIJA IN KAJ NUDI
*
- kadar se boste kot starš znašli v stiski zaradi hude, dolgotrajne bolezni otroka,
- kadar boste znotraj ožje družine priča stiskam staršev bolnega otroka,
- kadar pri vam bližnjem bolnem otroku ne bodo pravočasno ali v razumnem roku prišli do diagnoze,
- če kot starš ali starša tega otroka ne bosta zadovoljna s postopki, kakovostjo zdravljenja ali če ne
bosta imela sredstev za nujne pripomočke, dodatke, ki bi omogočali kakovostno zdravljenje in
okrevanje otroka ali vsaj za vzdrževanje stanja,
- če bolan otrok ter pri nekaterih imunskih boleznih tudi bratci ter njegove sestrice ne bodo imeli
enakopravnih možnosti in bodo kršene njihove pravice v smeri varstva in izobraževanja,
- če bi zaradi bolezni otroka ostala starša brez prihodkov ali bi se ti drastično zmanjšali, med tem, ko
bi se stroški povečali in bi poleg denarne pomoči potrebovala tudi usmeritve ter pomoč pri
pridobivanju pomoči, ki jim pripada po zakonu,
- če bi ostal kdo izmed staršev ali celo oba brez dela, ker sta stala ob strani svojemu hudo ali
dolgotrajno bolnemu ali poškodovanemu otroku, če bi ne imela finančnih ter materialnih sredstev za
prevoz bolnega otroka na terapije, preiskave,
- če ne bi imela možnosti bivati ob njem, ko je bolan,
- če bi se zaradi situacije znašla v kopici neznank, občutkih nemoči, in iskanju odgovorov na številna
vprašanja itd.,
… takrat bi se zares zavedli nujnosti obstoja ter pomena naše ustanove. Takrat bi zares spoznali,
zakaj smo koristni in ljudem potrebni. In to ne glede na to, kakšen je vaš trenutni položaj in pomen.
Tedaj se izblini lahko prav vse. Celo prijatelji.
Zato, da finančno lahko omogočamo posameznemu bolnemu otroku najvišjo možno raven pomoči, ki
mu bo omogočila maksimalno okrevanje glede na stanje in diagnozo ali da mu sploh omogočamo
priti do diagnoze drugega mnenja ali primernega zdravljenja, pa večkrat tudi zato, da pomagamo
družini živeti z bolnim otrokom in zato, ker so tudi drugi otroci zaradi bolezni v družini del stiske,
Ustanova - fundacija za pomoč otrokom / Foudation for help to children, Ilirska 2, 4270 Jesenice, Slovenia (Maribor, Ljubljana), TEL. 00386
(0) 5 995 9000, 00386 (0) 2 653 7000, FAX. 00386 (0) 2 653 7010. www.zaotroke.org , www.fzpo.org , 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno
socialno varstvo brez nastanitve, podrazred, 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij. Pravnoorganizacijska oblika:
Ustanova- 401; SKIS: Neprofitni izvajalci storitev- 15000. Soglasje Ministrstva za zdravje 5000-12/01, davčna št. 54398681.
TRR odprt pri NLB Jesenice 0209 2009 0588 516
zbiramo finančna sredstva kakor zmoremo in znamo, ker le neodvisni, lahko stojimo učinkovito ob
strani staršem in otroku ter jim izborimo čim več tistega, kar jim pripada in nudimo, kar potrebujejo.
Zato:
-
-
-
smo nevladna dobrodelna ustanova, namenjena pomoči bolnim otrokom in njihovim staršem
na nacionalni ravni po vsej RS
se borimo za enakopravne možnosti bolnih otrok in njihovih staršev na nacionalni ter
evropski ravni
pomagamo z individualnim pristopom in spoštljivo prisluhnemo staršem bolnega otroka
nudimo brezplačno pravno in splošno svetovanje
nudimo vsestransko pomoč glede na potrebe in ne razkrivamo identitete otroka ali družine
najdemo razumevanje in nasvete tudi pri vprašanjih, ki jih starši nimajo komu postaviti ali si
ne upajo
sodelujemo s številnimi inštitucijami in posamezniki pri nas in v tujini
poučujemo starše o pravicah in možnostih v vseh situacijah, do katerih pride, ko je otrok
bolan, na vseh področjih
osveščamo javnost o problematiki ter spodbujamo k zavedanju o stiskah, k solidarnosti do
bolnih otrok in soustvarjanju bolnim otrokom ter njihovim družinam prijaznega okolja
opozarjamo odgovorne do obveze varovanja pravic in omogočanja enakosti, na pomembno
problematiko, morebitne kršitve pravic in nujnost opredeljenih sprememb na področju
zdravstva, sociale ter vzgojnega varstva.
opozarjamo na pomembnost zagotavljanja pravočasne ter kakovostne zdravstvene oskrbe in
varovanja zdravja otrok
se borimo za spoštovanje, uveljavljanje ter zagotavljanje celostnih pravic bolnim otrokom
glede na Konvencijo o otrokovih pravicah (KOP), Mednarodno konvencijo o uresničevanju
otrokovih pravic (MEKUOP), Ustavo RS.
iščemo najboljše možnosti za kakovostno komunikacijo med izvajalci javnih storitev ter starši
in otroci, kot uporabniki itd.
Ustanova - fundacija za pomoč otrokom / Foudation for help to children, Ilirska 2, 4270 Jesenice, Slovenia (Maribor, Ljubljana), TEL. 00386
(0) 5 995 9000, 00386 (0) 2 653 7000, FAX. 00386 (0) 2 653 7010. www.zaotroke.org , www.fzpo.org , 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno
socialno varstvo brez nastanitve, podrazred, 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij. Pravnoorganizacijska oblika:
Ustanova- 401; SKIS: Neprofitni izvajalci storitev- 15000. Soglasje Ministrstva za zdravje 5000-12/01, davčna št. 54398681.
TRR odprt pri NLB Jesenice 0209 2009 0588 516
PREDNOSTI FUNDACIJE
*
-
-
-
vsi smo prostovoljci, imamo tudi svoje bolne otroke
pomagamo brezpogojno
še posebej pomagamo staršem, ki sami nudijo nego bolnemu otroku
pomagamo, da se družina obdrži skupaj v času najhujših stisk
podpiramo dodatno vzgojno, varstveno in izobraževalno pomoč na domu
vsak otrok in starš se zapiše v naše srce kot pomemben posameznik
hiter odziv, ažurnost, izkušnje
večletno sodelovanje z našimi in tujimi strokovnjaki ( zdravniki, radiologi) in kontakti (
predvsem Avstrijskimi)
poznavanje zakonodaje in v sodelovanju s pravno fakulteto Univerze Maribor že dve in pol
letno delovanje skupine za brezplačno pravno svetovanje staršem bolnih otrok preko
www.zaotroke.org in preko www.med.over.net forum Bolni otroci – pravno in splošno
svetovanje od avgusta letos
naša pravna skupina sodeluje z mag. Ambrožičem ml., varuhom pacientovih pravic, skupaj s
katerim soustvarjamo publikacijo »Pravice in dolžnosti«. Naša skupina v njej svetuje in
poučuje starše bolnih otrok ter ostale paciente o njihovih pravicah in možnostih. Publikacija
se brezplačno razdeljuje v čakalnicah zdravstvenih ustanov, bolnišnicah in lekarnah zaenkrat
na področju Podravja
10 letne izkušnje
sposobnost vživetja v položaj v katerem sta se starša znašla, skupne rešitve
srčnost,
znanje na področju konvencionalne ter komplementarne medicine
varovanje podatkov, zaščita identitete posameznika in vedenj o njem ter družini
iskanje poti do popolnega okrevanja otroka ter najboljši približek možnostim za njegovo čim
bolj samostojno ter neodvisno življenje
morda presenetimo z uresničitvijo kake njegove velike želje
pogosto kljub prostovoljstvu na voljo 24 ur na dan
sodelovanje z drugimi NVO
pozorno prisluhnemo
poiščemo možne rešitve iz različnih situacij itd.
Ustanova - fundacija za pomoč otrokom / Foudation for help to children, Ilirska 2, 4270 Jesenice, Slovenia (Maribor, Ljubljana), TEL. 00386
(0) 5 995 9000, 00386 (0) 2 653 7000, FAX. 00386 (0) 2 653 7010. www.zaotroke.org , www.fzpo.org , 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno
socialno varstvo brez nastanitve, podrazred, 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij. Pravnoorganizacijska oblika:
Ustanova- 401; SKIS: Neprofitni izvajalci storitev- 15000. Soglasje Ministrstva za zdravje 5000-12/01, davčna št. 54398681.
TRR odprt pri NLB Jesenice 0209 2009 0588 516
Zaščita identitete posameznika ter neodvisnost od proračuna RS, sredstev javnih razpisov, občin, in
vseh sredstev državnega ter tudi do sedaj vseh let EU sistema nam še posebej otežujeta pomagati.
Identiteto ščitimo, da omogočimo normalno življenje bolnemu otroku v primeru, da zraste v
neodvisnega posameznika ter staršem prihranimo čim več samospoštovanja, glede na to, da sta prišla
v stisko. Naša dežela je majhna in ljudje so tudi včasih nenaklonjeni staršem bolnega otroka, še
posebej, če ravnata po svoji vesti in ne, kot je ustaljeno v praksi. Neodvisnost od vseh javnih sredstev
pa je nujna zato, da lahko brez strahu, da bi izgubili kaka sredstva ali jih morali vrniti, zastopamo
pravice ter interese bolnega otroka ter njegovih staršev. Smo mediatorji med tistimi, ki izvajajo ter
tistimi, ki koristijo. Glavno poslanstvo: izboljšati možnosti zdravljenja, izobraževanja in življenja bolnih
otrok ter njihovih družin pri nas.
Verjamemo, da bi vam in vsem, ki se v svojem življenju soočijo s problematiko nevladnih organizacij
pri nas, najbolj ustregel podatek, koliko otrokom smo pomagali, na kakšen način, s koliko denarja.
Vendar je to veliko laže vprašati, kot odgovoriti. Sicer si na naši strani lahko ogledate graf ki prikazuje
neko sliko za leto 2010, vendar nikakor tiste, prave, ki bi lahko povedala vse, kar bi imeli za povedati.
Pomagamo 365 dni na leto, pogosto smo vsaj nekateri izmed članov prostovoljno dejavni tudi ves
dan in celo v nočeh. Še posebej tisti, ki imamo lastne bolne otroke in še posebej sočustvujemo z
vsakim izmed staršev. Mnogi lahko tudi potrdijo, da prejemajo od nas elektronska sporočila sredi
noči, ob tretji, četrti uri. Vzamemo si čas, ker ga ne merimo, vidimo le stiske in ljudi, ki nas ob nekem
njim zelo stresnem trenutku, potrebujejo. Tako pomagamo 10 let. In otrok ne štejemo več, ker niso
številke. Nekdo nas morda potrebuje le enkrat, nekdo nam vzame veliko časa, tudi več mesecev, let.
Kako naj se potem to meri? Kako naj se meri to, da otroku rešimo življenje, s preprostim
presenečenjem, ki otroka trenutno razveseli?
Tudi na kakšen način smo pomagali posameznemu otroku je nemogoče pojasniti. Vsak otrok in vsaka
družina se na nas obrne v svojstveni situaciji. In teh je v 365 dneh preveč. Tega nihče ne more
prebrati. In tudi ne moremo tega napisati.
S koliko denarja smo pomagali tudi ne moremo povedati. Pomoč se ne meri le z denarjem,
materialnimi dobrinami. Ko se je letošnje leto pričelo, tako- za lažjo predstavo… smo lahko pomagali z
okoli 100.000€, prejeli pa smo preko 700 prošenj in če bi želeli smiselno, a ne zadostno, pomagati
vsaj vsem najhuje prizadetim otrokom ter družinam, bi potrebovali več kot ducat več. Potrebno je
upoštevati, da smo pomagali posameznikom tudi s spodbujanjem projekta, namenjenega malim
bolnim junakom, katerega namen ni zgolj zbiranje donacij, temveč širjenje solidarnosti ter zavedanja
o bolnih otrocih, da smo spodbujali posameznike pomagati v svojem okolju, morda s kako urico
razbremenitve staršev, nekdo je odšel za otroka ter družino po nakupih v dogovoru s starši, spet
Ustanova - fundacija za pomoč otrokom / Foudation for help to children, Ilirska 2, 4270 Jesenice, Slovenia (Maribor, Ljubljana), TEL. 00386
(0) 5 995 9000, 00386 (0) 2 653 7000, FAX. 00386 (0) 2 653 7010. www.zaotroke.org , www.fzpo.org , 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno
socialno varstvo brez nastanitve, podrazred, 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij. Pravnoorganizacijska oblika:
Ustanova- 401; SKIS: Neprofitni izvajalci storitev- 15000. Soglasje Ministrstva za zdravje 5000-12/01, davčna št. 54398681.
TRR odprt pri NLB Jesenice 0209 2009 0588 516
nekdo je družini nesel dobrine ali pa je celo otrokom podaril žepnino, nekdo je nudil učno pomoč,
spet drugi je podaril materialno donacijo brez zapisane ali merjene višine njene vrednosti.
Kolikor se da jasno, smo skušali predstaviti, kdo smo. Presoja, ali smo, ali nismo vredni vaše podpore
in pomoči, je na vas!
Naše breme potreb je letos še večje, ker smo prejeli veliko prošenj posameznih manjših organizacij, ki
združujejo starše za enako vrsto bolezni obolelih otrok. Torej na našo pomoč ne računa le veliko
posameznih družin z bolnimi otroci v stiskah ampak tudi manjše organizacije; društva, humanitarni
klubi...
Ob vseh teh borbah različnih združenj, tako političnih, okoljskih, dobrodelnih,.. še posebej mlajših, ki
se ustanavljajo znova in znova, namesto, da bi se znali združevati že obstoječi in namesto, da bi
posameznik , kadar ima željo, preblisk, občutek, da bi znal in zmogel pomagati, raje najprej potrkal
na vrata že obstoječih organizacij, kot pa odprl s prijatelji, znanci še eno dodatno organizacijo z
enakimi nameni ter cilji, kot jih ima organizacija, ki že obstaja, smo resno razmišljali, da bi enostavno
ugasnili telefone in dali ustanovo v mirovanje za nekaj časa ter čakali, kaj se bo zgodilo.
A niti ne gre, ker imamo dolžnosti do ljudi, donatorjev, naših državnih nadzornih organov in ustanove
žal čez noč ne moremo ugasniti, kar je poglavitno pa je, da nimamo srca, saj imamo ves čas družine in
otroke, ki nas potrebujejo. Mnogo preveč je vseh, zato je tudi tistih, ki jim ne moremo pomagati, kot
bi želeli, več kot bi želeli. In ni besed, ki bi povedale, kako je skozi vsak dan vsa leta našega dela,
prenašati bremena hudih stisk ljudi, kjer smo za mnoge izmed njih zadnje upanje. In predvsem
prenašati bremena nemoči.
Pridejo obdobja, ko se sploh ne zmoremo in ne znamo več nasmejati, ker leži ves čas na srcu težka
skala in duši in ko kričimo v sebi in naokoli po svojih močeh, naj kdo pomaga. Kričimo poleg vseh
ostalih glasnih zagovornikov nečesa, ki se ukvarjajo s svojimi, zanje najpomembnejšimi stvarmi. Pa
vendarle vsi vemo, da se malo stvari lahko primerja s hudo bolnimi otroci. In takrat skala postaja le še
težja, namesto, da bi se stopila.
Na vas se obračamo s težkim srcem in vas kar se da lepo prosimo, da se v svojih srcih vprašate, ali bi
vi zmogli zamenjati z nami za nekaj časa in početi, kar počnemo mi? Bi zmogli nositi skalo v srcih
zaradi preštevilnih malih sončkov, ki čakajo, da jim bomo pomagali?
Če začutite, kako težko nam je, vas prosimo, da se kljub vsej stiski odločite in pomagate po vaših
zmožnostih kolikor znate in zmorete. Z vsakim izkazom podpore in pomoči, bo naša skala manjša in
še ene otroške oči se bodo zasvetile od sreče, ker nekdo misli nanje, jih ima rad in jim pomaga.
Ustanova - fundacija za pomoč otrokom / Foudation for help to children, Ilirska 2, 4270 Jesenice, Slovenia (Maribor, Ljubljana), TEL. 00386
(0) 5 995 9000, 00386 (0) 2 653 7000, FAX. 00386 (0) 2 653 7010. www.zaotroke.org , www.fzpo.org , 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno
socialno varstvo brez nastanitve, podrazred, 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij. Pravnoorganizacijska oblika:
Ustanova- 401; SKIS: Neprofitni izvajalci storitev- 15000. Soglasje Ministrstva za zdravje 5000-12/01, davčna št. 54398681.
TRR odprt pri NLB Jesenice 0209 2009 0588 516