RAZPIS "Ves svet je učilnica"

Super Glavce, Zavod za promocijo znanja
Primožičeva ulica 6
1231 Ljubljana-Črnuče
RAZPIS
Objava teme za FLL sezono 2014-15
"Ves svet je učilnica"
“Učenje brez meja”
Kakšna je prihodnost učenja?
FLL je mednarodni interdisciplinarni program, ki skozi izkustveno učenje, reševanje realnih
problemov, s pomočjo zanimive in atraktivne robotike vabi otroke in najstnike v naravoslovje.
Spoznavajo tehnične, inženirske poklice, delo znanstvenikov, tehnologije uporabijo v koristne
namene. FLL vzpodbuja skupinsko delo in mlade opremlja z življenjsko pomembnimi izkušnjami in
veščinami, kompetencami prihodnosti.
Ljubljana; maj 2014
IZZIV 2014
"VES SVET JE UČILNICA"
Učenje brez meja
Kakšna je prihodnost učenja?
Odgovore na to vprašanje bodo poiskale FLL ekipe. V FLL izzivu 2014 "VES SVET JE UČILNICA" bo več kot
230.000 mladih med 9. in 16. letom iz več kot 75 držav predlagalo načine, kako bomo osvajali znanja in
veščine v 21. stoletju. FLL ekipe bodo odraslim predstavile načine učenja, ki jih mladi potrebujejo in želijo.
Pripravimo se lahko na povsem novo učilnico – učilnico brez omejitev!
FLL izziva otroke in najstnike, da začnejo razmišljati kot znanstveniki in inženirji ter pomagajo poiskati načine
in rešitve, ki nam lahko vsem pomagajo!
Mladi bodo sestavili in programirali avtonomnega robota, ki bo na tekmi robotov reševal številne misije.
Pripravili bodo raziskovalni projekt z rešitvami, spoznavali realni svet, v katerem živimo. Pri vsem tem bodo
delali po FLL vrednotah, ki so zaščitni znak FLL programa. Vse, ki sodelujemo v FLL projektu delajo boljše,
uspešnejše in bolj povezane.
Povezanost z učnimi vsebinami
S premišljenih, dodelanim in preverjenim načinom dela skozi 16 sezon bo program FLL v sezoni 2014-15
zajel vsebine iz učnih načrtov pri naslednjih predmetih: naravoslovje, naravoslovje in tehnika, matematika,
fizika, logika, tehnika in tehnologije, robotika v tehniki, računalništvo, robotika v elektrotehniki, kemija,
angleščina, slovenščina, državljanska vzgoja in etika, retorika.
Mladi bodo sodelovali z odraslimi (učitelji, starši, starimi starši), se povezovali s strokovnjaki iz različnih
področij, obiskovali podjetja in druge institucije v lokalnem in širšem okolju, spoznavali bodo različne poklice,
raziskovali, usvajali podjetniške veščine in se povezovali z mladimi iz vsega sveta.
Zaradi povezovanja učenja z resničnimi problemi iz vsakdanjega življenja, zaradi raziskovalnega načina
dela, aktivnega, izkustvenega učenja (hands-on) in zanimivih izzivov, so mladi izjemno notranje motivirani,
osvojijo trajna in uporabna znanja in pridobijo življenjsko pomembne veščine, delovne in učne navade,
kompetence, ki jih bodo v prihodnosti zelo potrebovali.
Kdo lahko sodeluje?
-ekipe otrok starih od 9 do 16 let
-v ekipi je lahko od 4 do 10 otrok
-vodja ekipe mora biti vsaj ena odrasla oseba, ki je lahko učitelj, starš, študent, profesor, aktivni
upokojenec,….
-ekipa ob pomoči vodje poišče pomoč mentorjev, strokovnjakov.
Vodje ekip bodo dobili navodila za aktualni Izziv, organizirali bomo uvodno srečanje za vodje ekip in
povabili ekipe na trening Tekme robotov, kjer se bodo družili in izmenjali izkušnje in znanje z vrstniki iz cele
Slovenije.
Kaj potrebujete?
•
•
•
Lego Mindstorms (EV3, NXT ali RCX)-veliko osnovnih šol ga uporablja pri rednem pouku, mogoče si
ga je tudi izposoditi
prenosni računalnik
dostop do spleta
2/5
•
•
•
aktualni FLL set, ki ga pošljemo po pošti (vsebuje podlogo, komplet posebnih lego kock, navodila za
sestavljanje)
navodila za pripravo PROJEKTA in navodila za postavitev polja, naloge in pravila za ROBOTSKI DEL
TEKMOVANJA v slovenščini
Priročnik za vodje ekip v slovenščini-vsako leto nov (vodjem prijavljenim ekip ga pošljemo po pošti)
Kako se prijavite?
• izpolnite prijavni obrazec na spletni strani www.fll.si
• prijave so mogoče do 20. septembra 2014 oz. do zapolnitve mest (prijavljene ekipe in št. ekip lahko
spremljate na http://www.fll.si/izziv-2014/prijavljene-ekipe )
• po prejemu računa, plačajte prijavnino 200,00 € + ddv na ekipo
V ceno prijavnine 2014 je všteto:
-FLL set 2014*(FLL polje, posebna serija lego kock)
-Priročnik za vodje FLL ekip 2014*v slovenščini
-navodila za Izziv 2014 "Ves svet je učilnica" v slovenščini
-sodelovanje na uvodnem srečanju za vodje, mentorje ekip
-sodelovanje na treningu Tekme robotov
-sodelovanje na tekmovanju/ih Odprtega državnega prvenstva FLL Slovenije
*Stroški pošiljanja ali dostava FLL setov 2014 in Priročnika za vodje FLL ekip 2014 so všteti v ceno.
KOLEDAR SEZONE 2014-15 "Ves svet je učilnica"
KDAJ?
KJE?
pomlad 2014
FLL Slovenija
26. avgust 2014
celi svet
20. september 2014
FLL Slovenija
september/oktober 2014
Ljubljana
november/december 2014
januar/februar 2015
februar/marec 2015
22.-25. april 2015
maj/ junij 2015
Osrednja Slovenija
America's Center
and Edward Jones
Dome
Convention Plaza
St. Louis, MO, USA
evropsko mesto
KAJ?
začetek prijav v sezono 2014 "Ves svet je
učilnica" (št. mest je omejeno)
uradni začetek Izziva 2014/15 "Ves svet je učilnica"
konec prijav oz. v primeru zapolnitve vseh mest
zapremo možnost prijave že prej
"Kickoff"-uvodno srečanje za vodje prijavljenih ekip
srečanje ekip in trening tekme robotov
regijska tekmovanja-kvalifikacije ODP FLL Slovenije
Finale Odprtega državnega prvenstva FLL Slovenije
FLL World Class-World Championship (udeležila se
ga bo lahko ena slovenska ekipa)
FLL Open European Championship (udeležila se ga
bo lahko ena ali dve slovenski ekipi)
3/5
Število ekip in sistem napredovanja
V sezoni 2014-15 bo lahko sodelovalo 40 slovenskih ekip.
Ekipe bomo razdelili v dve skupini.
Ekipe bodo v skupine razdeljene po kriteriju bližine oz. oddaljenosti od kraja tekmovanja.
-kvalifikacijsko-regijsko ODP FLL skupina A: januar/februar 2015
-kvalifikacijsko-regijsko ODP FLL skupina B: januar/februar 2015
-Finale Odprtega državnega prvenstva FLL v Sloveniji bo v Osrednji Sloveniji. Točen datum in kraj bosta
znana jeseni 2014.
Sistem napredovanja v finale:
-prvih 6 najvišje uvrščenih iz vsake skupine (skupaj 12)
-4 ekipe po doseženih rezultatih
-4 ekipe na povabilo organizatorja (tudi iz tujine)
Na Finalu Odprtega državnega prvenstva FLL v Sloveniji bo sodelovalo 20 ekip*.
*organizator si pridržuje pravico do odprtja dodatnih mest na finalnem tekmovanju.
Dve ali tri najboljše slovenske ekipe se bodo lahko udeležile Odprtega evropskega prvenstva in
Svetovnega festivala v ZDA.
Razglasitev rezultatov in nagrade
Prvih 6 finalistov iz vsake skupine bo znano na kvalifikacijskih tekmovanjih.
4 ekipe iz vsake skupine bodo šle v »čakalnico« za finale.
Vsi finalisti bodo znani 3. dan po zadnji kvalifikacijski tekmi-regijskem tekmovanju
Seznam finalistov bomo objavili na spletni strani www.fll.si ob 20.00 uri
Na finalu Odprtega državnega prvenstva FLL v Sloveniji bomo podelili:
Glavne nagrade
Prvak FLL-nagrada prvenstva
To je nagrada za tisto ekipo, ki v celoti sprejema vrednote FLL in dosega odlične rezultate ter prispeva
inovativne ideje pri tekmovanju robotov in projektu ter tako pooseblja bistvo izkušnje sodelovanja v FLL
projektu.
1. mesto
2. mesto
3. mesto
Nagrada za Projekt
To je nagrada za ekipo, ki je navdušila s svojo raziskovalno nalogo, odkrila inovativno rešitev in pripravila zelo
dobro predstavitev. Pri reševanju problema so uporabili različne vire, ki so jim pomagali, da so problem
razumeli celovito, da so ga znali opredeliti. Ekipa je prišla do zelo dobre rešitve, ki je premišljena in kreativna
ter ima dober potencial za rešitev izbranega problema v praksi. Pri svojem delu so člani ekipe razvili učinkovit
način komunikacije s skupnostjo. Prav tako so problem in rešitev znali jasno, temeljito in učinkovito
predstaviti ocenjevalcem in potencialnim podpornikom.
4/5
Nagrada za Temeljne Vrednote
To je nagrada za ekipo, ki jo je izkušnja FLL najbolj okrepila, ki izžareva izredno vnemo in duh. Ta ekipa se
zaveda, da lahko skupina doseže več kot posameznik. Imajo skupne cilje, med seboj učinkovito komunicirajo,
znajo reševati probleme in odlično upravljajo s časom. Člani si med seboj izkazujejo spoštovanje, prav tako
ga izkazujejo tudi drugim ekipam. Naučili so se, da je takšno prijateljsko tekmovanje, kot obojestranska
pridobitev, mogoča na in izven tekmovalnega polja.
Nagrada za Konstruiranje robota, tehnični intervju
Ta nagrada gre ekipi, ki je razvila in konstruirala mehansko dovršenega robota. Robota, ki je trden, učinkovit
in zmožen opravljati naloge FLL Izziva. Ekipa s pomočjo uporabe programskih načel, vključno z jasnim,
preciznim in ponovno uporabnim programskih jezikom omogoča, da robot izvede naloge Izziva avtonomno in
konsistentno. Ekipa uporablja zanesljivo inženirsko prakso in dobro razvito strategijo pri konstruiranju ter
izdelavi inovativnega, dobro delujočega robota.
Tekma robotov (Robot Game)
To je nagrada za tisto ekipo, ki dobi največ točk pri tekmi robotov. Ekipe imajo možnost, da tekmujejo v treh
2,5 minute trajajočih tekmah. Upošteva se njihov najboljši dosežek-rezultat.
Posebne nagrade ocenjevalcev, sodnikov, organizatorjev
Med sezono in tekmovanjem lahko spoznamo ekipe katerih trud in nastop si zaslužita nagrado. Nekatere
ekipe imajo zgodbo po kateri se razlikujejo od drugih. Včasih se zgodi, da je kakšna ekipa tako blizu osvojitvi
nagrade, da se sodniki, ocenjevalci, organizatorji odločimo ekipi podeliti posebno nagrado. Posebne nagrade
bomo podelili ekipam, ki izstopajo iz drugih razlogov kot tistih potrebnih za podeljevanje glavnih nagrad.
Člani ekip, ki bodo v Finalu Odprtega državnega prvenstva FLL Slovenije prejeli glavne nagrade bodo prejeli
ZLATA priznanja in bodo postali ZLATI FLL ambasadorji znanja.
Ostali udeleženci Finala ODP FLL Slovenije-finalisti bodo prejeli SREBRNA priznanja in postali SREBRNI FLL
ambasadorji znanja.
Udeleženci, ki bodo sodelovali v sezoni 2014-15 in se udeležili kvalifikacij-regijskega tekmovanja bodo prejeli
BRONASTA priznanja in postali BRONASTI FLL ambasadorji znanja.
Vabimo vas, da se nam pridružite in otrokom ter najstnikom omogočite sodelovanje v programu, ki prinaša
izjemne izkušnje, jih motivira-navdušuje in spodbuja k učenju, opremlja z uporabnimi znanji in
kompetencami prihodnosti.
Ekipa FLL Slovenije in Zavod Super Glavce
[email protected]
M: 031 373 607
Neprofitna organizacija Zavod Super Glavce je nosilec, organizator in izvajalec programa in tekmovanj FLL v Sloveniji.
5/5