Vrtnice_23dec_2014 - Župnija Kodeljevo

G L A S I LO KO D E L J EV S K E Ž U P N I J E SV ET E T E R E Z I J E D ET ETA J E Z U S A
št. 4
št. 1
Božič2003
2014
Post
2014 XXXIV
2003 XXII
RAZMIŠLJANJE OB
JASLICAH 2014
Na predvečer praznika
Gospodovega rojstva – Božiča,
beremo evangelij po Mateju, ki
našteva rodove pred Jezusovim
rojstvom (Mt 1, 1-25).
Le čemu neki?
Velikokrat se mi je to zdelo
odvečno in nesmiselno branje.
Vendar se je tudi evangelistu Luku
zdelo pomembno zapisati Jezusov
rodovnik. Morda sta s tem hotela
predstaviti Jezusovo rojstvo
kot uresničitev Božjega načrta
odrešenja. Da ne gre zgolj za
slučaj ali razlago nekega dogodka
in življenja, kateri Cerkev daje
velik pomen, in tako opravičuje
svoj obstoj, ki presega človeški in
zgodovinski okvir.
Besede prerokb iz Stare zaveze
so dosegle svojo »razlago« in
uresničitev v Jezusu Kristusu.
Brez napovedi in prerokb bi
se nam Jezus predstavil kot
nekoliko boljši, morda celo
pravljični človek. V poglobljenem
razmišljanju nam upokojeni
papež Benedikt XVI. pomaga pri
našem razmišljanju: »Medtem
ko Matej svojemu rodovniku s
tremi vrstami po štirinajst daje
jasno teološko-simbolno zgradbo,
Luka postavlja svojih 76 imen
2
brez vidne razčlenitve. Vendar je
tudi tukaj razpoznavna simbolna
zgradba zgodovinskega časa:
rodovnik vsebuje enajstkrat
sedem členov. Luka je morda
poznal apokaliptični vzorec,
ki deli svetovno zgodovino na
dvanajst delov in na koncu obstaja
iz enajstkrat sedem rodov. Tako
bi bilo tukaj povsem neopazno
nakazano, da je z Jezusom prišla
»polnost časa«, da se z njim
začenja odločilna ura svetovne
zgodovine. Jezus je novi Adam, ki
spet izhaja »od Boga« - in sicer še
radikalneje kot prvi Adam: Bog ni
le dahnil vanj, ampak je resnično
»Sin«. Če pri Mateju obljuba Davidu
zaznamuje simbolno zgradbo časa,
hoče Luka, ko se vrne do Adama,
pokazati, da se v Jezusu človeštvo
začenja na novo. Rodovnik izraža
obljubo, ki se tiče vsega človeštva«
(Jezus iz Nazareta. Jezusovo
otroštvo, str. 21).
Benedikt XVI. opozarja tudi na
očitno povezanost med angelovimi
besedami Mariji in besedami
Stare zaveze: »Tukaj ni treba iti
v podrobne primerjave besedil
angelovega pozdrava Mariji in
prerokove obljube. Bistveni razlog
za to, da sme sionska hči vriskati, je
izrečen v besedi: »Gospod je v tvoji
sredi« (Sof 3, 15.17). dobesedno se
glasi: »Gospod je v tvojem naročju«
(prav tam, str. 40).
Z obhajanjem božičnih praznikov
ne ohranjamo zgolj neke folklore
ali tradicije, marveč nadaljujemo
Božjo zgodovino odrešenja v naš
čas in prostor. Povedano drugače:
v nas se uresničuje Božji človek –
božični prazniki nas zavezujejo in
vabijo k temu.
Ko si želimo Blagoslovljene
božične praznike in srečno novo
leto 2015 se s tem zavezujemo, da
se bomo mi prvi potrudili biti še
boljši človek, ki prinaša vsakemu
sočloveku srečo, mir in blagoslov.
To nam je ob svojem rojstvu
prinesel tudi Novorojeni – in so na
to opozorili zbori angelov: nekoč
pastirje, danes pa nas: Slava Bogu
- mir ljudem.
To je tudi moje voščilo vsem
ljudem dobre volje, zlasti pa
zavzetim župljanom
Župnik Franček
Praznovanje farne
zavetnice - žegnanje
2014
Celodnevno molitev pred
Najsvetejšim, s katero kažemo
našo življenjsko zasidranost v
Božji Ljubezni, ki je navzoča med
nami v sveti Evharistiji, smo
zaključili s slovesno sveto mašo v
čast sv. Tereziji Deteta Jezusa, ki
jo je vodil salezijanski misijonar
Danilo Lisjak. V sliki in besedi
je nagovarjal naša srca k delitvi
te Božje ljubezni z vsemi, ki so
potrebni naše bližine in pomoči
– ne le v Afriki, ampak tudi sredi
naše prestolnice.
Zunanje praznovanje Male Cvetke
smo nadaljevali v nedeljo, 5.
oktobra. Dopoldansko slovesnost
je vodil salezijanski novomašnik
Janez Suhoveršnik, ki nas je
na slikovit način opozoril,
kako hitro se lahko naše srce
zapre in spremeni v klin, ki
rani. Popoldansko slovesnost –
romarski shod za mesto Ljubljana
pa je vodil črnuški župnik Stanko
Štefanič, ki nam je pričeval osebno
doživetje z nekaj tedenskega
obiska misijonarja Kerina na
Madagaskarju. Te trenutke v čast
Mali Cvetki so dodatno ozaljšale
številne narodne noše.
Oba praznična dneva smo
blagoslavljali vrtnice v čast sv.
Tereziji, kar nekaj teh vrtnic pa so
člani župnijske Karitas raztrosili
v dostikrat sivi vsak dan naših
bolnih, ostarelih in osamljenih.
Osebno razmišljanje
kodeljevskega
animatorja
Gospod, prepuščam se ti, ker sem s
tabo popolnoma varen. Popolnoma
ti zaupam, ker vem, da boš
poskrbel, da se mi lepo godi.
Vem, da je ta pot velikokrat trnjeva,
a verjamem in zaupam ti, ker le ta
pot vodi k Tebi.
Hvala Ti za vse, kar mi daješ:
družino, dom, prijatelje ..
Hvala Ti za svet, v katerem živim in
sem njegov del.
Hvala Ti, ker si.
Hvala, ker si in se lahko vedno
obrnem nate, kadar sem osamljen;
takrat mi pomagaš in se počutim
bolje.
200 letnica rojstva
sv. Janeza Boska
Od avgusta 2014 do novembra
2015 obhajamo 200 letnico
rojstva sv. Janeza Boska. S tem
praznovanjem bo zaznamovan
prihodnje leto misijon na Radiu
Ognjišče – morda se bo začel prav
v naši cerkvi. V novembru 2015
bi naj obiskal Slovenijo 10 don
Boskov naslednik, in še bi lahko
naštevali – zlasti duhovne pobude
in poudarke tega praznovanja.
Marsikaj se bo v tej pripravi
uredilo tudi na materialnem
področju – upajmo da cerkev sv.
Janeza Boska v Mariboru.
O teh in podobnih pobudah je
tekla beseda z inšpektorjem
mag. Janezom Potočnikom 26.
novembra, ki je bil na Kodeljevem
Hvala Ti za soljudi, da me učijo in
na uradnem obisku – vizitaciji.
vzgajajo, čeprav mi to včasih ni
Pogovora so se lahko udeležili ne le
všeč.
člani ŽPS, ampak tudi širše. Beseda
Prosim Te, daj mi potrpežljivost, da
je nanesla tudi na problematiko
ne bom prizadel drugih;
vzgoje in pastorale, ki se odraža
daj mi moči, da ne bom obupam;
že pri samem verouku, nismo pa
daj mi močno in trdno vero, da bom mogli mimo zavzetosti mladih v
župniji, ter z druge strani nemoči,
drugim kakor svetilnik.
da bi tudi na Kodeljevem začela s
Hvala Ti, Gospod, ker te lahko
svojim delovanjem kaka od skupin
prosim.
Salezijanske družine. Srečanje
Hvala Ti za vse.
je izzvenelo v pripravljenosti za
Zato se ti prepuščam in Ti zaupam nadaljnje skupno prizadevanje za
– stori z mano, kar hočeš TI.
rast Božjega kraljestva v našem
Animator okolju.
5
Župnijska Karitas
Začetek adventnega časa je vsako
leto povezan s tednom Karitas,
ki se zaključi s prvo adventno
nedeljo. Življenje in delovanje
župnijske Karitas pa se razteza
skozi vse leto, zlasti z dobrimi
voščili, ki jih člani Karitas
ponesejo bolnim in ostarelim za
njihove osebne praznike.
Dvakrat na leto v okviru župnije
organiziramo posebno srečanje
zanje: v postu in v adventu.
Letos je bilo tako srečanje 14.
decembra ob 14. uri v dvorani
pod cerkvijo. Začeli smo z mašo,
pri kateri so zavzeto sodelovali
insturmentalisti družine Javornik,
nadaljevali smo z nastopom
učencev Glasbene šole Ljubljana
Moste Polje, ki so na tak način
imeli gotovo najbolj hvaležne
poslušalce, učenci pa so se
z veseljem potrudili za naše
ostarele tudi v trenutkih njihovega
druženja in pogostitve.
Župnijska Karitas Kodeljevo se
pripravlja tudi za novo področje
delovanja: v neposredni bližini
Društva upokojencev bo v
prostorih Salezijanskega doma
Kodeljevo začela razdeljevati
tudi materialno pomoč v obliki
6
paketov hrane, katere sicer morajo
sedaj hoditi iskat prosilci pomoči
v skladišče Škofijske Karitas v
centru mesta.
Glasbena šola v
našem okolju
Že nekaj let zapored imajo
učenci in profesorji Glasbene
šole Ljubljana Moste Polje svoje
predpraznične nastope tudi v
župnijski dvorani pod cerkvijo sv.
Terezije.
Tako se bogati sodelovanje med
Glasbeno šolo in župnijo, vse
to pa v okviru Salezijanskega
doma Kodeljevo, ki daje v najem
prostore, v katerih glasbena
šola deluje. Da bi bilo bivanje in
delovanje učencev in dijakov šole
še bolj prijetno, smo v preteklem
letu zamenjali okna, letos pa
uredili novo fasado ter opečni
del ostrešja. V prihodnje bi še
radi omogočili vhod v prostore
glasbene šole preko nekdanjega
vhoda v »kino«, da se bodo lahko
otroci, ki čakajo na pouk ali na
starše, zadrževali pod streho na
toplem, morda pa tiste trenutke
izkoristili tudi za domače naloge
ali kako družabno igro.
Ker gre za javno Glasbeno šolo,
je odvisna od financiranja s
strani Mestne občine Ljubljana
in pristojnega ministrstva. Za
nadaljnje delovanje Glasbene
šole na Kodeljevem je mestna
občina dala soglasje za obdobje do
konca leta 2016. Skupaj z učenci,
profesorji in starši pa upamo, da
bo tudi v prihodnje dovolj posluha
za kulturno in vzgojno delovanje v
našem okolju in da ne bo šola – nič
kriva nič dolžna – morala okrniti
svoje delovanje zaradi omejevanja
javnih financ.
Kulturni utrip
župnije
V zadnjem obdobju so kulturni
utrip v župniji zaznamovali
predvsem naslednji trije kulturni
dogodki:
- petega novembra je bila možnost
skupnega ogleda filma Božji možje
- dramska uprizoritev veseloigre
Jezični dohtar Petelin v režiji
Bojana Kaplja je bila 12. novembra
v izvedbi gledališke skupine iz
župnije Ljubljana Rakovnik
- praznovanje zavetnice
cerkvenega petja, sv. Cecilije pa
smo obeležili z dvojnim srečanjem
pevcev in glasbenih skupin, ki
delujejo znotraj naše župnije, in
sicer 20. in 22 novembra. Vsem
pevcem in pevkam, zborovodjem
in organistom tudi na tem mestu
iskrena zahvala za požrtvovalno
in kvalitetno delovanje - Bogu v
čast in vsem nam v veselje.
Adventni čas na
Kodeljevem
Adventni čas smo začeli z
Izdelovanjem adventnih venčkov,
pri čemer so se odlikovali tako
otroci kakor njihovi starši
in drugi odrasli, vključno z
animatorji. Lepota venčkov je
nagovorila mnoge, ki so jih želeli
po blagoslovu v cerkvi odnesti
domov. Z veseljem so darovali svoj
prispevek za mladinsko delovanje
v župniji.
Posebno doživetje pa je tudi vsako
nedeljo, ko razne skupine znotraj
župnije na začetku nedeljske
maše prižigajo sveče ob bogatem
vsebinskem sporočilu, ki ga
pripravijo sami. Letos so sveče
na adventnem vencu prižigali
1. nedeljo župnijska Karitas, 2.
nedeljo cerkveni pevci; 3. nedeljo
predstavniki ŽPS; 4. nedeljo pa
predstavniki mladih. Tudi letos
so pripravili adventni venec za
cerkev v družini Javornik.
7
Mladinsko
dogajanje
(zbral Rok Rojko)
Mladini župnije Kodeljevo se
večkrat zdi, da je pretežni del
dogajanja in praznovanj na
njihovih ramenih – od priprave
do realizacije. Bogastvo doživetij
se sicer ne more zajeti v besede,
ki bi jih v glasilu Vrtnic delili z
vsemi nami. Nekaj dogodkov so
sicer uspeli zapisati, morda pa
bo še v naslednji številki kaj več
zapisanega o njihovem duhovnodružabnem bivanju na Uskovnici
(24. – 26. oktober), o dekanijski
duhovni obnovi pred božičem in o
srečanju ljubljanskih ministrantov
na Viču z nadškofom Stanislavom
Zoretom (19. december), kakor
tudi o sodelovanju kodeljevskega
mladinskega pevskega zbora
na otvoriti jaslic na Gradežu pri
Turjaku (21. 12). V nadaljevanju
se zaustavimo z občudovanjem in
s hvaležnostjo ob tem, kar so nam
uspeli sami zapisati
DEKANIJSKI TURNIR V
NOGOMETU
V soboto, 15. novembra je v
Zalogu potekal dekanijski turnir
v nogometu. Iz naše župnije smo
se turnirja udeležile 3 ekipe oz.
8
15 članov. Vseh ekip je bilo 6,
tako da je naša župnija pokrila
polovico vseh tekmovalcev. Kljub
vsem nezgodam in poškodbam je
bilo vzdušje prav prijetno. Turnir
je bil napet, razburljiv in ni nam
žal, da smo se ga udeležili. Lepo je
bilo videti toliko mladih na kupu v
ne preveč tekmovalnem vzdušju.
Turnirja se je udeležil tudi župnik
iz Zaloga, g. Andrej Gosek, ki nas
je duhovno okrepil pred tekmo in
po njej. Po tekmi smo v dobrem
vzdušju odšli domov s 1. in 3.
mestom.
JESENSKI ORATORIJ
Tudi letos smo se, že tradicionalno,
štiri dni zbirali na jesenskem
oratoriju. Tokrat je bila junakinja
oratorija Lavra Vikunja, Čilenska
svetnica, ki se je vsa izročila Bogu,
da bi rešila mater.
Zanimiva izkušnja za vse
oratorijance in tudi nas animatorje
je bila vsakodnevna sveta maša,
ki jo je Rafo vsak dan obogatil z
zanimivim razmišljanjem.
Prvi dan je prišlo le 8 otrok, kar
pa še zdaleč ne pomeni, da smo se
zaradi tega kaj manj zabavali in
učili.
Naslednji dan nam je bilo vreme
bolj naklonjeno, zato smo se lahko
igrali tudi na dvorišču. Med igrami
smo iskali različne živali, od miši
do slona, ki so se skrile naokoli po
župniji.
Miklavževanje
Ne le otroci, ampak tudi starejši
smo že nestrpno pričakovali
obisk sv. Miklavža pri nas na
V sredo je bil dan izleta. Tokrat
Kodeljevem. Animatorji smo
smo se podali na Golovec, kjer smo pripravili glasbeno igrico z
se igrali skrivalnice in nabirali
naslovom Klip klop. Dvorana je,
les, da smo si lahko na župnijskem kot po navadi, pokala po šivih.
dvorišču spekli kosilo.
Potok v gozdu Vejapriveji je
dobil mlinček, a mlinček ni imel
Zadnji dan pa je minil v malo bolj
mlinarja, ki bi mlel in polnil vreče.
tekmovalnem duhu, saj smo se
K mlinu so zato priplesali rak,
igrali priljubljeno skavtsko igro,
hrošč, račka, petelin in polž. Želeli
‘roverčka’.
so postati mlinarji, a so vsi delali
Še zadnjič smo zapeli himno,
brez počitka in so zato omagali
v upanju, da se vidimo tudi
in zaspali. Angelčki so se izkazali
naslednje leto.
za prave mlinarje, saj so vedeli
Vid Kastelic kdaj so potrebni počitka. Mlin
skupaj z angelčki pa ni namlel
samo moke, ampak tudi darila,
11
ki so jih angelčki podarili zgoraj
navedenim živalim. Na koncu je
mlinček primlel še eno darilo, to
so bile rokavice za sv. Miklavža.
Miklavž pa je s seboj prinesel
darila za otroke. Letos si je
srečanja z Miklavžem zaželelo 87
otrok in njihovih staršev. Miklavžu
so pomagali pripraviti darila člani
župnijskega odbora za družino.
Manca Kolmanko
Miklavževanje za
animatorje
Letos je kodeljevske animatorje
sveti Miklavž obiskal v soboto,
6. decembra, po mladinski sveti
12
maši. Tokrat je prišel brez daril,
saj so mu hudički ponagajali in
mu darila skrili. Na srečo pa so
mu pustili pismo in namige, s
pomočjo katerih smo animatorji
prišli do skrbno zaklenjenih daril.
Animatorji smo vneto razreševali
namige in uganke, Miklavž pa nas
je pri tem spodbujal.
Letošnje miklavževanje je bilo
še posebej zabavno, saj smo se
animatorji enkrat za spremembo
postavili v vlogo tistih, ki igre
ne pripravljajo, temveč v njej
sodelujejo. Da smo se dokopali do
daril, je moralo biti prisotnega
veliko skupinskega dela, skozi
katerega smo zgradili še boljše
odnose v naši mladinski skupini.
Po razrešitvi ugank smo odpirali
darila, se pogovarjali in uživali v
prijetnem decembrskem vzdušju.
Izobraževanje animatorjev
mentorjev
Naša že nekajletna tradicija
vodenja šole za animatorje v
župniji je bogastvo, ki ga ne
premore vsaka župnija. Niti
vsaka salezijanska župnija ne.
Pravzaprav deluje sorazmerno
malo takih programov, zato smo
še toliko bolj ponosni, da nam
stvari kar v redu tečejo. Vendar
je potrebno, da ostajamo željni
novih znanj in premlevanja
pedagoških pristopov, da tako
ostajamo sveži in ne zakrknemo
v svoji samozadostnosti. Zato
smo se nekateri animatorji
mentorji odpravili na salezijansko
izobraževanje tovrstnih »kadrov«.
Bilo je prav dobro, saj smo se
poglobili v don Boskov način
vzgoje, ki ga skušamo živeti. Ima
štiri stebre oz. temeljne plasti:
šola, dom, župnija in dvorišče;
poleg njih pa še tri nadeve, ki
omogočajo, da vse skupaj ne
izpade preveč suhoparno: razum,
vero in ljubeznivost. Tako lahko
na don Boskov vzgojni model
gledamo kakor na odlično
pripravljeno prekmursko gibanico,
katere plasti se medsebojno
dopolnjujejo in plemenitijo.
Tudi v prihodnje bomo skušali
zastonj razdati čim več tovrstnih
»gibanic«.
Rok Kastelic
RAJNI zadnje
četrtine leta 2014
Brdovnik Marija v 75 letu
starosti
Globokar Frančišek v 80 letu
starosti
Petrič Vida v 83 letu starosti
Frantar Leon v 66 letu starosti
Boben Marija v 87 letu starosti
Angela Todori v 94 letu starosti
Vsem naj bo Gospod bogat plačnik
za vse dobro, in usmiljeni sodnik
za njihove človeške slabosti.
Podpirajmo jih z našo molitvijo
in daritvami svetih maš za večni
pokoj njihove duše.
11
VABILO
Peš-romanje k sv. Primožu
nad Kamnikom bo v soboto, 3.
januarja 2015. Za koordinacijo
prevozov poskrbi Peter Rojko, za
okusen prigrizek med trenutki
družabnosti po sv. maši pa
poskrbi vsak sam – pa ne samo za
sebe.
ZA SVETI KRST Vašega otroka se dogovorite z
domačim župnikom. Ob prijavi prinesete
izpisek iz rojstne matične knjige in družinsko
knjižico, ki ste jo prejeli ob cerkveni poroki.
Temu prvemu srečanju sledi še vsaj eno
srečanje, na katerem se poglobimo v pomen in
potek zakramenta svetega krsta. Tega srečanja
se udeležijo tudi botri.
BOTER pri krstu ali birmi more biti odrasel,
zgleden katoliški vernik. Konkretno to pomeni,
da je prejel svojemu stanu primerne
zakramente. Največkrat je težava zaradi
neurejene cerkvene poroke ali zaradi
nerednega udeleževanja nedeljske svete maše.
Za ZAKRAMENT SVETE POROKE se oglasite
v domači župniji vsaj dva meseca prej, da
uredimo ženitveni zapisnik. Zanj potrebujete
krstno samski list, ki ga dobite v župniji Vašega
krsta in ne sme biti star več kot šest mesecev.
Pred poroko je obvezna udeležba na tečaju
priprave na zakon ali kake podobne priprave.
Pred samo poroko je še najmanj eno srečanje,
na katerem se pripravimo na sam obred
poroke. Pred poroko vsak kristjan opravi tudi
dobro spoved, v kateri uredi pred Bogom vse
dotedanje življenje.
Za POGREB Vašega dragega pokojnika se
potem, ko uredite stvari na Žalah, oglasite v
župniji, v katero je pokojnik spadal. S seboj
prinesete dokumente o pokojniku, z
duhovnikom pa se pogovorite glede poteka
krščanskega pogreba. Pred pogrebom je prav,
da svojci opravijo spoved in se med pogrebno
mašo udeležijo obhajila, ki ga namenijo za
pokoj duše rajnega. Namesto cvetja in sveč na
grob lahko darujemo za svete maše, za potrebe
cerkve ali druge dobrodelne namene.
izdal: Župnijski urad Kodeljevo
Ob Ljubljanici 34
zanj: Franc Maršič
oblikoval: Primož Antloga
barvni tisk: Tiskarna Povše, Ljubljana
razmnožil: Salve, Ljubljana
tel.: 01 5211-123
e-mail: [email protected]
internet: http://kodeljevo.cerkev.net