Fredy Motoh - Društvo za fibromialgijo

Fredy Motoh
Spoštovani,
spodaj podpisani Fredy Motoh sem se odločil, da Vam opišem moje prve občutke od
pričetka mojega 14 dnevnega zdravljenja v zdravilišču Thermana Laško, s pričetkom
bivanja od dne 02.03.2014 do 16.03.2014.
Najprej me je ljubeznivo sprejela ga. Eva Rebrica. Zaradi mojih prehudih bolečin po celi
levi strani telesa, saj hodim z dvema berglama že dobro leto in pol, me je še pred
prihodom v zdravilišče na stacionarno zdravljenje že en teden prej pospremila k zdravnici
dr. Topolić Slavki, dr. med. spec. fiziatrinji, ki mi je znala zelo dobro prisluhniti pri velikih
težavah, ki jih imam, ter mi na osnovi najinega razgovora in pregleda dodelila terapije, ki
bi bile zame najbolj primerne.
Gospa Eva si je po pregledu tudi vzela čas zame in mi povedala svoj življenjski primer
zdravstvenih problemov in težav, s katerim se je in se še srečuje pri zdravljenju za
fibromialgijo. Iz razgovora sem prvič začutil, da mi je pripravljena oseba s podobnimi
zdravstvenimi težavami tudi prisluhniti in me razumeti, ter mi podati veliko koristnih
informacij za moje zdravljenje. Končno sem našel osebo, ki je preživela podobno situacijo
in se soočila pogumno z vsemi zdravstvenimi in ostalimi težavami, s katerimi se je in se še
srečuje. Razgovor je potekal odkrito, saj sem začutil, da mi resnično želi pomagati in mi je
s tem vlila pogum, da se ji odprem in povem za svoje težave in bolečine, ki sem jih že dlje
časa nosil v sebi in katere mi niso dale ponoči in podnevi miru, saj sem vsa leta mojega
zdravljenja iskal rešitev, kako se naj zoperstavim moji trdovratni bolezni in kje naj
dobim informacije o načinu boja proti tej kruti bolezni. Po razgovoru sem se pogumno
odločil za prihod na stacionarno zdravljenje v zdravilišče Thermana Laško. Pridobil sem
tudi informacijo, da bo prisotna prijazna skupina članov Društva za fibromialgijo oz.
bolnikov s podobnimi težavami, s katerimi si bom lahko izmenjal informacije o križih in
težavah, s katerimi se srečujemo v boju proti tej kruti in zahrbtni bolezni.
Prijetna, srčna in odprta skupina me je zelo prijazno in toplo sprejela, imel sem občutek,
kot da se že dolgo poznamo in tako sem tudi jaz skozi dneve pridobil pogum, da se skupini
odprem in ji povem za svoj hud zdravstveni problem. Moram priznati, da so mi ob mojem
pripovedovanju resnično prisluhnili in mi nato s svojimi primeri spopadanja vlili pogum, da
se z njimi skupaj spopadem tudi jaz.
Težave s fibromialgijo so se mi začele po operacijskih težavah s hrbtenico zaradi prometne
nesreče meseca decembra 2007, katero so zakrivili pijani fantje, ko sem odhajal domov iz
službe. Poškodbo so žal (ali pa hvala bogu) odkrili šele l. 2011, ko sta mi odpovedali obe
nogi, operiran sem bil pa v mesecu aprilu 2012 v UKC Ljubljana na nevrokirurškem
oddelku s strani specialista nevrokirurga. Da sem pa vse to uspel, sem šel pri našem
zdravstvenem sistemu skozi pekel, ki me je zdravstveno še dodatno dotolkel, kot da se
boriš proti nekomu, ki ti postavlja same prepreke. Toda hvala bogu so še pošteni in dobri
zdravniki, ki so tudi Ljudje in nam pomagajo, s tem da nam znajo resnično prisluhniti. Šele
nato so mi lahko pomagali na osnovi izvidov, ki sem jih ogromno pridobil tudi
samoplačniško, samo da nisem čakal tudi od enega do dveh let na prvi obisk, kar bi bilo
zame lahko že prepozno.
Vseskozi me je spremljala huda stiska, kaj bo z mano, kaj bo z mojo družino, službo itd.,
ki me je pričela že prehudo obremenjevati, zato sem si vedno govoril, da nekje mora biti
izhod oz. prehod iz teme v svetlobo. Za primer sem si vzel nauk, da se moraš boriti celo
življenje in da vsak nosi svoj križ in vsak ima svojo zgodbo o križih in težavah, ter da
upanje umre zadnje.
Tako me je pot pripeljala med prijazne, odprte, srčne ljudi, bolnike s fibromialgijo, ki so mi
skozi svoja dejanja kazali s podporo in pomočjo, pripravljeni ves čas pomagati, ter so mi
tako tudi ves čas s svojim vzgledom kazali pot, kako se lahko skupaj združeno borimo
proti fibromialgiji.
Ker čez dan ni bilo toliko časa, smo imeli skupne vaje telovadbe in vaje v bazenu, kjer smo
se z dobro voljo opazovali in se trudili za boljši uspeh pri zdravljenju, ob prostem času, v
času ko smo šli na zajtrk ter kosilo in šele ob večernih srečanjih smo si izmenjali različne
izkušnje preteklega dne, se malo pohecali in pozabavali v sproščenem krogu, sedaj dobrih
srčnih prijateljev in prijateljic, za kar se jim iskreno od srca tudi zahvaljujem in sem jim
hvaležen, da sem bil deležen njihove družbe, pod koordinacijo naše zelo dobre gospe Eve.
V času našega zdravljenja v Thermani Laško smo imeli tudi občni zbor Društva za
fibromialgijo, kjer so nam lepo predstavili njihovo dosedanje in bodoče delo in cilje, ki so si
jih zastavili. Moram reči, da je vodstvo društva, na osnovi prostovoljnega dela in
prostovoljnih prispevkov, ter na žalost zaradi nepoznavanja bolezni fibromialgije v
Sloveniji, ogromno že naredilo in kljub velikim preprekam niso obupali v vseh 10 letih
obstoja, za kar se vsem skupaj še enkrat iz vsega srca zahvaljujem. Vem, da so ostali
člani društva sigurno enakega prepričanja.
Malce sem bil presenečen, da se daje takšen poudarek na regijah in ne na samem
Društvu, mogoče so bili to samo moji občutki, ki sem jih tedaj začutil, v kolikor bi se pa to
potrdilo, imam predlog za naslednji zbor, da se daje poudarek na samem društvu in da
smo vsi kot ena družina, eni z več in drugi z manj zdravstvenimi težavami, ter da je v slogi
moč, ki nas popelje do ciljev. Vseeno je, iz katerega kraja prihajaš, vsi imamo skupni
imenovalec - fibromialgijo, s katero se bomo z medsebojno pomočjo in složnostjo lažje in
uspešneje spopadali kot bolniki in kot društvo. Skupen cilj nam je, da bi nekoč ozdraveli ali
si vsaj znali pomagati, kako olajšati bolečine oz. kako živeti s fibromialgijo.
V času skupinskega zdravljenja nas je spremljalo prijazno zdravstveno in gostinsko osebje
Hotela Zdravilišče Laško, ki so nam s svojo prijaznostjo, s strokovnimi nasveti, predavanji
in različnimi tehnikami strokovnih zdravstvenih terapevtov oz. s priznanimi terapijami po
priporočilu prijaznih zdravnikov, tudi poskušali olajšati naše trpljenje. Če se že samo za
majhen procent zmanjša bolečina, pridobiš zopet upanje, da si na pravi poti, za kar se jim
iz vsega srca tudi zahvaljujem.
Če bi vsi lahko vrgli naše težave v en skupen koš in pri tem videli probleme drugih, bi
takoj vzeli svoje nazaj! Zavedati se pa moramo, da imamo vsi dve življenji. Ta drugo se
začne, ko spoznaš, da imaš v resnici samo eno življenje …
Za vsakega od nas obstaja samo ena pot, lahko jo je najti, a težko zadržati!
Za vse lepe, prijazne besede in lepe misli, ki smo si jih izrekali v času stacionarnega
zdravljenja v zdravilišču, se zahvaljujem tako Društvu za fibromialgijo kot celotnemu
kolektivu Thermane Laško (stari in novi del)! Motivirano osebje, tako zdravstveno kot
gostinsko, je prijazno, srčno in pripravljeno prisluhniti ter nam pomagati, ko smo pomoči
potrebni.
Hvala, ker ste bili z nami, ni mi žal, da sem se odločil za tako dobro organizirano
zdravljenje v zdravilišču Thermana Laško, kamor se bom sigurno še z veseljem vračal ter
pozitivne osebne izkušnje delil naprej v krogu znancev in prijateljev.
Hvala za Vaše razumevanje ter za čas, ki ste ga namenili zgoraj navedenemu besedilu in
lep pozdrav!
S spoštovanjem, Fredy Motoh
Vesna Pavlič K.
Pozdravljeni moji sotrpini in osebje Zdravilišča Laško!
O Društvu za fibromialgijo, v katerega sem se včlanila lansko leto, lahko povem, da je bilo
zadnja »postaja« moje trnove poti. Sprejem v društvo oziroma med ljudi, s katerimi
uresničujem izhod iz svojega tavanja od zdravnikov specialistov, preiskav, diagnosticiranj
s področja uradne medicine in zdravnikov samoplačniških storitev. Tu so bila tudi vsa
mogoča alternativna zdravljenja, ki so prav tako samoplačniška, včasih uspešna včasih
neuspešna. Ko je za moje zdravljenje, boljšanje simptomov in iskanje rešitev iz primeža
pošasti fibromialgije pošel še »grunt«, sem se znašla po mojem občutju na koncu, brez
izhoda. Zame je bil izhod Društvo za fibromailgijo.
Zdravljenje v Zdravilišču Laško opišem le z besedo: PRESEŽEK. Tu so se pričele
uresničevati vse moje želje in potrebe za začetek mojega zdravljenja. Izvaja se: planirano,
organizirano, prilagojeno specifičnim potrebam posameznikov, skratka zelo strokovno,
profesionalno ter z občutkom pozornosti do sočloveka.
Imamo ne nazadnje tudi našo Evo, ki nam je kot MAMA, ko pelje svoje otroke k zdravniku,
v toplice na razvajanje, vedno je tu za vsakega posebej.
Vsem v društvu in Zdravilišču Laško prisrčna hvala!
Vesna Paulič K.
Stanka
Spoštovani,
Že nekaj let obiskujem fizikalno terapijo v termah Laško. Ker sem iz bližnje okolice, sem
se doslej na terapije vozila z lastnim prevozom. Članica Društva za fibromialgijo sem že od
leta 2011. Od takrat sem tudi v kontaktu z ga. Evo in drugimi člani. Tudi na srečanja grem
včasih v Celje. Obiskujem tudi društvena predavanja in druge aktivnosti, kot so joga in
drugo, saj le tako lahko obvladujem obolenje.
V lanskem letu pa sem ugotovila, da se moje stanje po terapijah ni izboljšalo. Z gospo Evo
sem se dogovorila, da se bom letos nastanila v Thermani Laško z ostalimi člani skupine. Že
na samem začetku sem občutila domačnost in sprejemanje na vseh področjih in pri vseh
članih naše skupine. Z besedo se ne da opisati teh lepih trenutkov sproščenosti. Odklopila
sem dom in druge probleme. Prepustila sem se terapiji. Že po nekaj dneh sem občutila
izboljšanje in zmanjšanje bolečin. Te so počasi izzvenevale. Namesto njih pa sem dobila
nove prijatelje in znance. Prehitro je minil ta čas.
Upam, da mi bi uspelo to večkrat ponoviti, saj tako lepih trenutkov ne doživiš vsak dan.
Vsem se lepo zahvaljujem, da ste me tako lepo sprejeli! Tistim članom, ki ste v enakem
stanju kot jaz, pa svetujem, da se čim prej odločite za zdravljenje v organiziranem
skupinskem programu.
Stanka