Zaposlitveni razgovor

Eden najpomembnejših korakov na poti do zaposlitve (2)
Povabljeni ste na zaposlitveni razgovor za delovno mesto, ki si
ga močno želite, in menite, da ste popoln kandidat.
Kako delodajalca prepričati, da ste
prava izbira potem ko ste se temeljito
pripravili, je čas, da se primerno predstavite, ne pozabite pa tudi na kontakt
po razgovoru.
Med zaposlitvenim
razgovorom
Prvi vtis je pri zaposlitvenem razgovoru ključnega pomena. Ob prihodu
bodite prijazni in vedri, držite se bontona. Zelo pomembno je rokovanje:
stisk roke naj bo čvrst, vsekakor pa
pazite, da vaša roka ob rokovanju ne
bo kot "mrtva riba", prav tako pa imejte
v mislih, da rokovanje ni merjenje
moči. Ko sedete, pazite na držo telesa;
sedite vzravnano, med pogovorom pa
se lahko z zgornjim delom telesa nekoliko nagnete naprej, saj takšna drža
izraža zanimanje, svoje besede pa pospremite z gibi rok. S sogovornikom
vzdržujte očesni kontakt; če gledate
drugam ali z očmi nenehno begate po
prostoru, to kaže na živčnost, nesproščenost ali pa celo na to, da ne
govorite resnice. Vseeno pa pazite, da v
sogovornika ne strmite, saj ga na ta
način spravljate v zadrego.
Večina zaposlitvenih razgovorov poteka po nekem določenem vzorcu, zato je priporočljivo, da se na najpogostejša vprašanja predhodno pripravite. Vendar pa je ta priprava le podpora, da se boste v stresni situaciji
bolje znašli; odgovorov na vprašanja se
nikar ne učite na pamet in ne odgovarjajte, kot da ste na izpitu. Pomembno je tudi, kaj delovno mesto od
kandidata zahteva. Če se na primer
pričakuje poznavanje predpisov, lahko
pričakujete kakšno vprašanje na to
temo, prav tako boste pred kadro-
vikom morda morali dokazati znanje
določenega tujega jezika, če je to zahtevano v razpisu. Pričakujete lahko
tudi razna situacijska vprašanja, s katerimi kadrovik preverja, kako bi ravnali v določenih okoliščinah. Na
vprašanja odgovarjajte v celih stavkih,
izogibajte se enozložnicam "da/ ne".
Vaši odgovori naj bodo jasni in jedrnati, povejte bistvo in nikar ne dolgovezite. Preden odgovorite na
vprašanje, si vzemite nekaj sekund, da
zberete misli. Če vprašanja ne razumete, pa prosite kadrovika za dodatna
pojasnila. Odgovarjajte iskreno, kajti
izkušen kadrovik bo zelo hitro ugotovil, kdaj ne govorite resnice. Za-
Prvi vtis je pri
zaposlitvenem razgovoru
ključnega pomena.
ali dopustu. O tem se boste imeli
priložnost pogovarjati v nadaljevanju
izbora, če bo kadrovik presodil, da ste
ustrezen kandidat za to delovno mesto. Vsekakor pa se pozanimajte, kako
bodo potekali nadaljnji postopki izbora.
Na koncu razgovora se kadroviku
zahvalite za čas, ki vam ga je namenil,
rokujte se z njim/njo ter ob odhodu
prijazno pozdravite.
Po razgovoru
Po razgovoru lahko napišete še zahvalno pismo, v kolikor se vam zdi, da je
podjetje primeren delodajalec za vas.
V zahvalnem pismu se kadroviku še
enkrat zahvalite za srečanje in povzemite glavne argumente, zakaj ste
pravi kandidat za to delovno mesto. Če
se vam zdi, da določenih stvari niste
dovolj dobro predstavili delodajalcu,
jih vključite v pismo. Na ta način lahko
okrepite svojo kandidaturo.
Samozavesten in sproščen
poslitveni razgovor je že sam po sebi
stresna situacija, tako da se laganje še
bolj kot sicer odraža predvsem v govorici telesa. In nikar ne govorite grdo
o vaših prejšnjih delodajalcih, saj bo
vaš potencialni delodajalec utegnil
misliti, da boste tako govorili tudi o
njem. Bodite pozitivni in raje recite
kakšno pohvalno besedo o vaših nekdanjih sodelavcih in nadrejenih.
Na koncu razgovora vas bo kadrovik
vprašal, če imate tudi vi kakšno
vprašanje. To je vaša priložnost, da
postavite vprašanja, ki kažejo na vaše
poznavanje področja dela ter poudarjajo vaš interes za delovno mesto.
Poskušajte pridobiti informacije, s katerimi lahko še dodatno presodite, če
je to delovno mesto ustrezno za vas.
Nikakor pa že na prvem razgovoru ne
postavljajte vprašanj o plači, bonitetah
nastop
Na zaposlitvenem razgovoru je nastop izredno pomemben. Razumljivo
je, da imate pred razgovorom tremo,
vendar pa vam zmerna trema lahko
celo koristi.
Za obvladovanje treme je zelo pomembno, da ravnate v skladu s svojimi sposobnostmi in verjamete vanje.
Da izboljšate svoj nastop, je priporočljivo vaditi pred ogledalom ali pa za
pomoč poprosite prijatelja, ki vam
lahko da dobro povratno informacijo,
kakšen je vaš nastop v očeh nekoga
drugega.
Zaupajte vase in v svoje sposobnosti, kajti prav to je ključ do uspeha
na zaposlitvenem razgovoru.
TJAŠA SNOJ, Agencija
za zaposlovanje Adecco H.R. d.o.o.