Občina Beltinci.pdf

OBČINA BELTINCI
Mladinska 2, 9231 Beltinci
OBČINSKA UPRAVA
Tel.:(02) 541-35-35 Fax: (02) 541-35-70
e-pošta: [email protected]
http://www.beltinci.si
Številka: 330-3/2014-01-01
Datum: 28.10.2014
ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Zadeva :
PRIJAVA NA RAZPIS »ČEBELAM PRIJAZNA OBČINA 2014«
Prijavitelj:
OBČINA BELTINCI
Mladinska ul. 2
9231 Beltinci
Kont. oseba:
LILIJANA BEŽAN
Tajništvo občinske uprave
[email protected]
Priloge:
izseki (glasilo Mali rijtar Občine Beltinci)
fotografije.
»Kadar skrb me tare,
žalost me prešine,
pri čebelah razvedrim se,
skrb pozabim,
žalost mine!«
1
ODGOVOR NA RAZPISNO VPRAŠANJE:
»Kaj vse je Vaša občina v letošnjem letu storila za ohranjanje čebel
in čebelarstva na Vašem območju?«
V parku nasproti občinske zgradbe smo nasadili medovite javorje, lipe, kostanje in evodijo.
Prav tako smo zasadili okrasno grmičevje z ameriškim slamnikom, več vrst sivke (lavande)
ter nekatere druge medovite grmovnice.
V dogovoru z občino je KZ Beltinci posejala 90 ha ajde ter 50 ha buč in 20 ha sončnic.
Ajdovo polje
2
Sončnično polje
Na kmečki tržnici, ki deluje v Občini Beltinci (park) že drugo leto, prodajajo na stojnicah
vsako soboto tudi med naših pridnih čebelarjev.
Ob dnevu odprtih vrat Čebelarskega društva Beltinci imamo degustacijo in pokušino pri
čebelarskem domu, kjer je občina sponzor in pokrije večji del stroškov, ki nastanejo pri
tem.
Ob dnevu čebelarjev, ki se odvija vsako leto v mesecu septembru oz. oktobru je občina
soudeležena pri izvedbi dneva kot tudi je sofinancerka dejavnosti našega Čebelarskega
društva Beltinci.
S sofinanciranjem občina izkaže spoštovanje in izrazi posluh za delo in aktivnosti društva,
ki so zelo pomembna za njen nadaljnji razvoj. Občina torej finančno pomaga s sredstvi iz
razpisov za samo delovanje društva ter za dograditev in ureditev čebelarskega doma in
njegove okolice.
3
Ne smemo pozabiti, da je društvo zelo aktivno pri ozaveščanju mladih in najmlajših o
pomembnosti medu in medovitih rastlin ter nenazadnje čebel in njihove glavne dejavnosti
– opraševanja.
V občini Beltinci se lahko pohvalimo z novim ponudnIkom čebelarskega turizma v naših
krajih - API TURIZEM,
Link:
http://harej.delavec.si/cebelarski-turizem/semen-stefan-s-p-prodaja-medu/
V Občini Beltinci imamo prav tako pri Čebelarskem domu Beltinci ob učnem čebelnjaku –
medovit vrt, katerega si v spomladanskih mesecih najraje ogledajo otroci iz Vrtca in tudi iz
OŠ Beltinci s podružnično šolo Dokležovje in Melinci.
4
Otroci na obisku pri čebelicah
Tudi v letošnjem šolskem letu poteka tradicionalni čebelarski krožek, ki ga vodi predsednik
Čebelarskega društva Beltinci, Štefan Šemen, ki je strokovno usposobljen za opravljanje in
vodenje tega krožka.
5
Že vrsto let Občina Beltinci sodeluje 21. novembra pri izvedbi »medenega zajtrka« v OŠ
Beltinci in v Vrtcu Beltinci.
Medeni zajtrk v jedilnici OŠ BELTINCI
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK V ENOTI VRTCA V BELTINCIH
6
Prav tako je pomemben in smo ponosni na nasad stotih lip v dolžini enega kilometra na
relaciji Lipa-Odranci.
Nasad lip
Občina Beltinci daje velik pomen na protokolarna darila tako ob obiskih visokih gostov
doma in v tujini ter ob koncu koledarskega leta. Vedno k darilom dodamo tudi čebelje
pridelke (med, medico…).
Prodajalna na Otoku ljubezni z medenimi izdelki
7
Promocija našega društva z čebeljimi pridelki (med) je prav tako izpostavljena ob vseh
večjih
prireditvah
v
Občini
Beltinci
(Dan
brez
avtomobila,
občinski
praznik…)
Kruh z medom – degustacija različnih vrst medu – trad. prireditev občine – Dan brez avtomobila
V Občini Beltinci se bomo še naprej trudili pri ohranitvi optimalnih pogojev za preživetje
čebel s tem, da bomo ozaveščali predvsem mlade generacije o tem, kako pomembna je
čebelica v našem svetu in našem okolju ter da so njeni produkti zelo pomembni tudi za
njihov zdrav razvoj. Tudi zgodovina priča o tem, da je v naši občini že zelo dolgo razvito
čebelarstvo in da so pri nas doma pridni čebelarji.
8
Nova podoba na čebelarskem domu v Beltincih – dom je v ponos občini!
9
Članek iz informativnega glasila Mali rijtar
Cenjen pozdrav iz Občine Beltinci!
10