prenesi nalogo

2. vaja: MERSKE NAPAKE
Vrednost fizikalne količine lahko izmerimo, toda nobena meritev
meritve je zato negotov, kar izrazimo z mersko napako. Absolutna
izmerjeno vrednostjo in povprečno vrednostjo količine. Izrazimo jo
količnik med absolutno napako in povprečno vrednostjo količine.
decimalnim številom.
ili Naloga:
Izračunaj povprečno dolžino šolske mize,
r ter
ni povsem natančna. Rezultat
napaka meritve je razlika med
v enotah. Relativna napaka je
Izražena je v %, ulomku ali z
izračunaj absolutno in relativno napako
meritve.
~Potrebščine:
merila z milimetrsko natančnostjo, pisalni pribor.
~ Navodilo: Izmeri dolžino šolske mize. Vajo ponovi večkrat in rezultate meritev vpiši v
1 + 1 + 1 + ..1
preglednico. Izračunaj povprečno vrednost izmerkov 1 = 1
2
3
n . Izračunaj še absolutno
n
napako 111, ki jo določiš, tako da od izmerjenih rezultatov izločiš najmanjšega in največjega,
običajno pa zajamemo dve tretjini vseh rezultatov. Absolutna napaka je takrat največja razlika med
dobljen o mersko vrednostjo in povprečjem. Rezultat meritev potem zapišemo 1 = 1 ± 111 . Izračunaj
še relativno napako meritev M. Rezultat zapiši v obliki 1 = 1(1 ± M)
1
1
oo
Rezultati meritev, skice, preglednice in grafi:
meritev n
I
[mm]
povprečna
vrednost [mm]
1
2
3
4
5
6
~ Ugotovitve in posplošitve:
iii Vaja
1. Katera meritev je natančnejša:
a) 1 kg klobase na 2 dag natančno ali
b) 165 cm višine učenca na 1,5 cm natančno?
absolutna napaka
[mm]
relativna napaka
[%]