Naročilnica PDF

SHIZOFRENIJA NI NOROST
ALI LJUBEZEN NA PREIZKUŠNJI
Cenik
NAROČILNICA
Avtorica: Lidija Maričič
Ime in priimek oz. naziv podjetja
Lidija!
Knjiga je nora! Ne kupujem veliko knjig.
Sem in tja kakšno, ki se me zares dotakne.
Tvojo knjigo bom kupila.
Enkratna je. Iskrena. Z dušo in srcem na
dlani. Kljub doživetim bolečinam ne boli,
ampak ves čas usmerja v Življenje, v jutri, v
nov naslednji trenutek in dan. Hkrati opazi,
vidi in sliši vse lepote tega sveta v vsakem
sedanjem trenutku: lepoto belih oblakov,
sonca, reke Kolpe, spoštljivih medčloveških
odnosov. Skratka vsega, kar obdaja vso
bolečino in trpljenje.
Čeprav ljudje dostikrat pozabimo poiskati
čas in kakšno lepo, prijazno besedo, ti ne
pozabljaš na druge ljudi. Kljub pogosti
samotnosti, morda kdaj tudi osamljenosti,
podarjaš bogastvo svojih čudovitih misli,
razmišljanj in čutenj. Pretanjeno, neizmerno
tenkočutno. Vsem, ki nam ni vseeno. Vsem,
ki nam je vsaj malo mar. Vsem, ki vsaj malo
slutimo, kako je biti človeku človek.
Ta Knjiga ni le tvoja 'domača naloga',
ampak dar življenja tebi in tvoj dar življenju.
Tudi fotografije so prelepe, ravno tako
naslovnica in platnice.
Komaj čakam nadaljevanje.
Tatjana Cerar
naslov
Cena knjige v prosti
15 EUR
prodaji
telefon
fax
kontaktna oseba
Spletna stran
Člani ŠENT-a
*50%
popust
OBKROŽITE: ČLAN ŠENTA
UPOKOJENEC, DIJAK, ŠTUDENT
OSTALO
Način plačila
Po povzetju
··Upokojenci,
dijaki, študentje
ter
··količinski popust
(ob nabavi nad 10
knjig)
e-mail:
Na podlagi računa (velja le za pravne osebe)
Davčni zavezanec DA NE
*30 %
popust
Davčna številka
Nepreklicno naročamo_______izvodov knjige Shizofrenija
ni norost ali Ljubezen na preizkušnji po ceni _______za
izvod.
Podpis in žig
Cene vključujejo DDV!
ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje
* popusti se med seboj izključujejo
Naročilnico pošljete po faxu:
01/230-78-38
ali po pošti na naslov:
ŠENT, Cigaletova ul.5, Ljubljana