עלון הסבר - מי ציונה

‫כללי תאגידי מים וביוב שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב‬
‫בעל עסק יקר!‬
‫לידיעתך בתאריך ‪ 2.02.8088‬נכנסו לתוקפם כללי תאגידי מים וביוב ( שפכי מפעלים המוזרמים למערכת‬
‫הביוב ) ‪ ,‬תשע"א ‪ ( .1122 -‬להלן ‪" :‬כללי השפכים" )‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫‪.8‬‬
‫‪.8‬‬
‫הכללים חלים על כל עסק העונה על ההגדרה ‪ :‬מקום שבו מעבדים או מייצרים מוצרים‪ ,‬או נותנים‬
‫שירותים ושממנו מוזרמים שפכי תעשייה‪ ,‬במישרין או בעקיפין ‪.‬‬
‫בהתאם לכללי השפכים כל מפעל ‪ /‬בית עסק העונה על ההגדרה שלעיל ומחובר למערכת הביוב הציבורית‬
‫מחויב לעמוד בתנאים המפורטים בכללים‪ ,‬בקשר לאיכות השפכים המוזרמת על ידו ‪ ,‬וזאת במטרה למנוע‬
‫נזקים למערכת הביוב ולמכון לטיהור שפכים‪.‬‬
‫‪ .3‬לפי כללי השפכים‪ ,‬מפעל לא יזרים במישרין או בעקיפין שפכים למערכת הביוב‬
‫הציבורית ולא ירשה לאחר להזרימם משטחו או דרך מתקניו‪ ,‬בכל אחד מהמקרים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ .3.2‬שפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב‪.‬‬
‫‪ .3.1‬שפכים חריגים בלא דיווח או אישור תאגיד מי ציונה בע"מ‪.‬‬
‫ב‪ .‬תכנית ניטור‬
‫‪ .4‬לפי כללי השפכים ובתאום עם המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬הכין התאגיד תכנית ניטור ובקרה שנתית לשנת ‪. 8082‬‬
‫התוכנית הוגשה לממוני סביבה במשרד להגנת הסביבה‪ ,‬ובמשרד הבריאות ואושרה‪.‬‬
‫‪ .5‬בהתאם לתכנית המאושרת ‪ ,‬הקובעת מספר וסוג הדיגומים ובהתאם לתעריפים שפורסמו בכללי תאגידי מים‬
‫וביוב (תעריפים לשרותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב)‪ ,‬תש"ע‪ , 8002-‬חושבה אגרה שנתית לניטור‬
‫שפכי תעשיה לכל מפעל‪.‬‬
‫‪ .6‬בכל תחילת שנה ‪ ,‬התאגיד יודיע למפעל‪ /‬בית עסק כי הוא נכלל בתכנית הניטור השנתית‪.‬‬
‫‪ .7‬תוצאות הדיגום יועברו למפעל‪ /‬בית עסק בתוך ‪ 20‬יום ממועד קבלתן בתאגיד‪.‬‬
‫‪ .2‬דוגם מוסמך יבצע את הדיגומים והדגימות במעבדה מוסמכת‪.‬‬
‫‪ .2‬בעל העסק יחויב בעלות הדיגום השנתית כפי שנקבעה בכללים גם אם התוצאה תקינה!‬
‫‪ .80‬בכללים סווגו העסקים לפי מגזרים תעשיתיים‪ .‬לכל מגזר נקבעה תדירות דיגום (מספר דיגומים בשנה )‬
‫והפרמטרים אותם יש לבדוק בכל דגימה ודגימה‪.‬‬
‫מגזר תעשייתי‬
‫מס' דיגומים בשנה‬
‫פרמטרים לבדיקה‬
‫מוסכים‬
‫‪2‬‬
‫‪ ,Ph‬שמן מינרלי‪ ,‬סריקת מתכות כבדות‪,BOD ,TSS ,‬‬
‫‪COD‬‬
‫שמנים ושומנים‪ ,TSS ,BOD ,COD ,pH ,‬כלוריד‪,‬‬
‫נתרן‪ ,‬דטרגנטים אניונים‪.‬‬
‫שמנים ושומנים‪,‬שמן מינרלי ‪,BOD ,COD ,pH ,‬‬
‫‪ ,TSS‬כלוריד‪ ,‬נתרן‪ ,‬חנקן קליידל ( ‪ ,) TKN‬חנקן‬
‫כללי‪ ,‬זרחן כללי‪.‬‬
‫שמנים ושומנים‪ ,TSS ,BOD ,COD ,pH ,‬חנקן‬
‫קליידל ( ‪ ) TKN‬זרחן כללי‪ ,‬כלוריד‪ ,‬נתרן‪ ,‬סולפיד‪,‬‬
‫מוליכות חשמלית‪.‬‬
‫כלל פחממנים הלוגנים ( ‪,TSS ,COD ,pH , ) DOX‬‬
‫כלוריד‪ ,‬סריקת מתכות כבדות ‪ ,‬סולפאט‪ ,‬סולפיד‪,‬‬
‫דטרגנטים אניונים‪.‬‬
‫‪ ,TSS ,DOB,COD ,pH‬כלוריד‪ ,‬סריקת מתכות‬
‫כבדות ‪ ,‬נתרן‪ ,‬דטרגנטים אניונים‪.‬‬
‫‪ ,VOC ,TSS ,DOD ,COD ,pH‬כלוריד‪ ,‬סריקת‬
‫מתכות כבדות ‪ ,‬סולפאט‪ ,‬סולפיד‪ ,‬כלל פחממנים‬
‫הלוגנים (‪ ) DOX‬דטרגנטים רכים‪.‬‬
‫‪ ,TSS ,BOD ,COD ,pH‬כלוריד‪ , ,‬נתרן‪ ,‬סריקת‬
‫אירועים‪/‬‬
‫‪2‬‬
‫אולמות‬
‫מסעדות‪ /‬קניונים‬
‫מפעלי מזון ‪ /‬משקאות‬
‫‪4‬‬
‫משחטות ‪ /‬בתי מטבחיים‬
‫‪4‬‬
‫טקסטיל כולל הלבנה‬
‫‪6‬‬
‫טקסטיל בלא הלבנה‬
‫‪2‬‬
‫מפעלי ציפוי מתכות‬
‫‪6‬‬
‫מפעלים בטחוניים‬
‫‪4‬‬
‫‪ ,VOCs‬כלל פחמננים‬
‫מכבסות‬
‫‪2‬‬
‫תחנות תדלוק‬
‫בתי דפוס‬
‫‪/‬‬
‫כימייה‬
‫מפעלי‬
‫פרמצבטיקה‪ ,‬קוסמטיקה‪,‬‬
‫ממיסים‪ ,‬חומרי הדברה‪,‬‬
‫פטרוכימיה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 6‬עד ‪88‬‬
‫חומרי בנייה‬
‫‪8‬‬
‫בתי חולים‬
‫תחנות רחיצת רכב‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫מתכות כבדות ‪,VOC ,‬‬
‫הלוגנים ( ‪.)DOX‬‬
‫כלוריד‪ ,‬נתרן‪ ,‬סולפיד‪ , pH ,‬דטרגנטים אניוניים‪,‬‬
‫דטרגנטים נוניוניים‪.TSS ,‬‬
‫‪ ,MTBE,COD ,pH‬שמן מנרלי‪.‬‬
‫‪ ,TSS ,DOB,COD ,pH‬סריקת מתכות כבדות‪.‬‬
‫‪ ,TSS ,DOB,COD ,pH‬כלוריד‪ ,‬סריקת מתכות‬
‫כבדות ‪ ,‬שמן מינרלי‪ ,‬נתרן‪ ,‬דטרגנטים אניונים‪,‬‬
‫פחממנים הלוגניים ( ‪ ,) DOX‬חנקן כללי‪ ,‬חנקן קליידל‬
‫( ‪ ,)TKN‬זרחן כללי ‪.VOCs ,VOC ,‬‬
‫‪ ,TSS ,DOB,COD ,pH‬סריקת מתכות כבדות ‪,‬‬
‫כלוריד‪ ,‬נתרן‪.‬‬
‫‪ ,DOB,COD ,pH‬סריקת מתכות כבדות‪ ,‬כלוריד‪.‬‬
‫דטרגנטים אניוניים‪ ,‬דטרגנטים נוניוניים‪ ,‬שמן מנרלי‪.‬‬
‫ג‪ .‬תעריפים‬
‫‪ .88‬בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב)‪ ,‬תש"ע‪-‬‬
‫‪ , 8002‬תוספת שלישית נקבעו תעריפים לשרותי ביוב בגין שפכים חריגים ואסורים‪.‬‬
‫‪.88.8‬‬
‫תעריף לשפכים חריגים נקבע לפי נוסחה – ראה בהמשך‪.‬‬
‫‪ .88.8‬התעריף‪ ,‬למ"ק מים‪ ,‬בעד כמות מים המחויבת בשפכים חריגים ( באישור התאגיד ) יהיה‬
‫התעריף המתקבל מסכום עלויות הרחקת המזהמים לפי הנוסחה‪ ,‬מוכפל ב‪0.7-‬‬
‫‪ .88.2‬התעריף‪ ,‬למ"ק מים‪ ,‬בעבור כמות מים המחויבת בשפכים חריגים בלא אישור התאגיד‪,‬‬
‫יהיה הסכום השווה ל‪ 4-‬פעמים התעריף לשפכים חריגים ‪.‬‬
‫‪ .88.4‬התעריף‪ ,‬למ"ק מים‪ ,‬בעד כמות מים המחויבת בשפכים האסורים להזרמה למערכת‬
‫הביוב‪ ,‬יהיה הסכום השווה ל‪ 6 -‬פעמים התעריף לשרותי ביוב‪.‬‬
‫‪ ‬יצוין שתעריף לשרותי ביוב למי ציונה עומד על ‪ ₪ 2.826‬למ"ק בתוספת מע"מ‬
‫נכון ליום ‪ 8.8.8082‬ומתעדכן מדי פעם לפי החלטת מועצת הרשות הממשלתית‬
‫למים וביוב‪.‬‬
‫‪ .88.5‬התעריף‪ ,‬למ"ק מים‪ ,‬בעד כמות מים המחויבת בשפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב‬
‫שנמצאו בהם גם שפכים חריגים ‪ ,‬יהיה הסכום המתקבל מהתעריף לשפכים האסורים‬
‫והחריגים ביחד‪.‬‬
‫‪ .88‬החיוב בגין שפכים אסורים ו‪ /‬או חריגים הנו בעד התקופה שחלפה ממועד הבדיקה האחרונה או‬
‫בעד תקופה של חצי שנה ‪ ,‬לפי הקצרה ביניהן‪.‬‬
‫ד‪ .‬שפכים חריגים‬
‫‪ .82‬שפכים חריגים הנם שפכים הכוללים המרכיבים הבאים ‪:‬‬
‫מרכיב‬
‫כלל מוצקים מרחפים ‪TSS‬‬
‫צריכת חמצן כימית ‪COD‬‬
‫חנקן קליידל‬
‫זרחן ‪P‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.2‬‬
‫טור ב'‬
‫ריכוז מיליגרם לליטר‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪50‬‬
‫‪85‬‬
‫טור ג'‬
‫ריכוז מיליגרם לליטר‬
‫‪8000‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪20‬‬
‫מפעל רשאי להזרים למערכת הביוב שפכים שאינם עולים על הערכים הרשומים בטור ב'‬
‫מפעל רשאי להזרים למערכת הביוב שפכים שריכוזם עולה על טור ב' אולם נמוך מטור ג' רק אם דווח לתאגיד‬
‫בכתב ‪ 20‬יום מראש וקיבל על כך אישור‪.‬‬
‫מפעל רשאי להזרים למערכת הביוב שפכים שריכוזם עולה על הערכים הנקובים בטור ג' רק לאחר הגשת בקשה‬
‫מנומקת בכתב עם פירוט הערכים המר ביים וכמות השפכים המיועדים להזרמה ואישורה ע"י התאגיד וממונה‬
‫סביבה‪.‬‬
‫ה‪ .‬שפכים אסורים‬
‫‪ .88‬שפכים אסורים מוגדרים בתוספת הראשונה של כללי השפכים ‪:‬‬
‫תוספת ראשונה‬
‫‪.8‬‬
‫(סעיף ‪ – 1‬ההגדרה שפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב)‬
‫שפכים אסורים‬
‫שפכים המוזרמים למערכת ביוב לא יכילו –‬
‫נוזלים בעלי ערך הגבה (‪ )pH‬נמוך מ‪ 6.0-‬או גבוה מ‪;80.0-‬‬
‫(‪)8‬‬
‫חומר העשוי לגרום בדרך כלשהי להפרעה באיסופם או בטיפולם של‬
‫(‪)8‬‬
‫השפכים במערכת הביוב של החברה או של כל גורם אחר לרבות מוצקים או‬
‫חומר צמיג בגודל ובכמות העשויים לשקוע או שלא להיגרף‪ ,‬לרבות שאריות עוגת‬
‫סינון‪ ,‬אספלט‪ ,‬פגרי בעלי חיים‪ ,‬גבבה‪ ,‬אפר‪ ,‬חול‪ ,‬בוץ‪ ,‬קש‪ ,‬שארית עיבוד שבבי‬
‫בתעשייה‪ ,‬שארית גזם נוי‪ ,‬חלקי מתכת‪ ,‬זכוכית‪ ,‬סמרטוטים‪ ,‬נוצות‪ ,‬פלסטיקה‪,‬‬
‫עץ‪ ,‬דם מלא‪ ,‬תוכן קיבת בהמות‪ ,‬עצמות‪ ,‬שיער ושאריות עור‪ ,‬קרביים‪ ,‬מגבונים‬
‫לחים וכלים חד‪-‬פעמיים בין אם הם שלמים או שעברו ריסוק או קיצוץ;‬
‫מוצקים שאינם עוברים פתח של ‪ 80‬מ"מ;‬
‫(‪)2‬‬
‫נוזלים בטמפרטורה העולה על ‪ º40‬צלסיוס;‬
‫(‪)4‬‬
‫פסולת העלולה לשקוע ולהפוך למוצקה או לצמיגה בטמפרטורות שבין‬
‫(‪)5‬‬
‫‪ º20‬צלסיוס ל‪ º40-‬צלסיוס;‬
‫נוזל‪ ,‬מוצק או גז העלול לגרום ליצירת תנאי בעירה או פיצוץ במערכת‬
‫(‪)6‬‬
‫הביוב של החברה או של כל גורם אחר;‬
‫כלל פחמימנים הלוגניים מומסים (‪ )DOX‬המבוטא ככלורידים‪ ,‬בריכוז‬
‫(‪)7‬‬
‫העולה על ‪ 8‬מיליגרם לליטר;‬
‫כלור חופשי בריכוז העולה על ‪ 0.5‬מיליגרם לליטר;‬
‫(‪)2‬‬
‫פנולים או קריזולים בריכוז העולה על ‪ 2‬מיליגרם לליטר;‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪ )80‬פוליפנולים בריכוז העולה על ‪ 800‬מיליגרם לליטר;‬
‫(‪ )88‬ציאנידים כללי בריכוז מעל ‪ 0.5‬מיליגרם לליטר;‬
‫(‪ )88‬שמן מינרלי בריכוז העולה על ‪ 80‬מיליגרם לליטר;‬
‫(‪ )82‬שמנים ושומנים כללי בריכוז העולה על ‪ 800‬מיליגרם לליטר;‬
‫(‪ )84‬שומנים הניתנים להפרדה בריכוז כולל העולה על ‪ 800‬מיליגרם לליטר;‬
‫(‪ )85‬כלל מוצקים אנאורגניים ומינרלים‪ ,‬מומסים ולא מומסים‪ ,‬בריכוז כולל‬
‫העולה על ‪ 2,500‬מיליגרם לליטר;‬
‫(‪ )86‬כלל מוצקים מרחפים למפעל ציפוי מתכות‪ ,‬בריכוז העולה על ‪ 20‬מיליגרם‬
‫לליטר;‬
‫(‪)87‬‬
‫ריכוז ה‪ COD-‬הגדול פי ‪ 4‬ויותר מריכוז ה‪;BOD-‬‬
‫(‪)82‬‬
‫(‪)82‬‬
‫ריכוז ‪ VSS‬שיפחת מ‪ 70%-‬מריכוז ה‪ TSS-‬בשפכים;‬
‫סולפיד מומס בריכוז העולה על ‪ 8‬מיליגרם לליטר;‬
‫(‪ )80‬סולפאטים בריכוז העולה על ‪ 800‬מיליגרם לליטר כ‪ SO4-‬מעל ריכוזם‬
‫במים המסופקים למפעל או בריכוז העולה על ‪ 500‬מיליגרם לליטר כ‪ ,SO4-‬לפי‬
‫הנמוך;‬
‫(‪ )88‬כלורידים בריכוז העולה על ‪ 800‬מיליגרם לליטר כ‪ Cl-‬מעל ריכוזם במים‬
‫המסופקים למפעל או בריכוז העולה על ‪ 420‬מיליגרם לליטר‪ ,‬לפי הנמוך;‬
‫(‪ )88‬נתרן בריכוז העולה על ‪ 820‬מיליגרם לליטר כ‪ Na-‬מעל ריכוזו במים‬
‫המסופקים למפעל או בריכוז העולה על ‪ 820‬מיליגרם לליטר‪ ,‬לפי הנמוך;‬
‫(‪ )82‬פלואורידים בריכוז העולה על ‪ 6‬מיליגרם לליטר;‬
‫(‪ )84‬בורון בריכוז העולה על ‪ 8.5‬מיליגרם לליטר;‬
‫(‪ )85‬דטרגנטים קשים (נוניונים) בריכוז העולה על ‪ 8‬מיליגרם לליטר או‬
‫דטרגנטים רכים (אניונים) בריכוז העולה על ‪ 40‬מיליגרם לליטר;‬
‫(‪ )86‬תרופות שאינם פריקות ביולוגית בטכנולוגיה של בוצה משופעלת;‬
‫(‪ )87‬חומרים כמפורט להלן בריכוז העולה על הריכוז הרשום לצדם‪:‬‬
‫טור א'‬
‫שם החומר‬
‫אבץ‬
‫ארסן‬
‫בדיל‬
‫בריליום‬
‫ונדיום‬
‫חמרן‬
‫כסף‬
‫כספית‬
‫כרום שלוש ערכי‬
‫כרום שש ערכי‬
‫ליתיום‬
‫מוליבדן‬
‫מנגן‬
‫נחושת‬
‫טור ב'‬
‫ריכוז – מיליגרם לליטר‬
‫‪ 2‬או ‪ 2‬מעל למי הרקע‪ ,‬הגבוה‬
‫מביניהם‬
‫‪0.8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪85‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪ 8‬או ‪ 0.5‬מעל למי הרקע‪,‬‬
‫הגבוה מביניהם‬
‫‪ 8‬או ‪ 8‬מעל למי הרקע‪ ,‬הגבוה‬
‫מביניהם‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪8‬‬
‫טור ג'‬
‫כ‪Zn-‬‬
‫כ‪As-‬‬
‫כ‪Sn-‬‬
‫כ‪Be-‬‬
‫ב‪V-‬‬
‫כ‪Al-‬‬
‫כ‪Ag-‬‬
‫כ‪Hg-‬‬
‫כ‪Cr-‬‬
‫כ‪Cr+6-‬‬
‫כ‪Li-‬‬
‫כ‪Mo-‬‬
‫כ‪Mg-‬‬
‫כ‪Cu-‬‬
‫ניקל‬
‫כ‪Ni-‬‬
‫סלניום‬
‫כ‪Se-‬‬
‫עופרת‬
‫כ‪Pb-‬‬
‫קדמיום‬
‫כ‪Cd-‬‬
‫קובלט‬
‫כ‪Co-‬‬
‫(‪ )82‬חומרים שמנהל הרשות קבע באופן פרטני לגבי תחומה של חברה מסוימת‬
‫שהם שפכים מזיקים‪ ,‬ויידע את ממונה הסביבה ופרסם הודעה על כך באתר‬
‫האינטרנט של הרשות בלבד שאפשר לציבור להביעאת עמדתו בעניין זה; קביעה‬
‫כאמור יכול שתהיה לגבי חומרים המפורטים בתוספת זו בריכוז המותר להזרמה‬
‫למערכת השפכים ויכול שתהיה לגבי חומרים שלא מפורטים בתוספת זו‪.‬‬
‫‪ .8‬אין בתוספת זו כדי להחליף ערכים שנקבעו למפעל לפי סעיף ‪(2‬ה) לתקנות המים‬
‫(מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים)‪ ,‬התשס"א‪ ,8000-‬או לפי סעיפים ‪ 2‬ו‪4-‬‬
‫לתקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים)‪ ,‬התשס"ג‪ ,8002-‬או לפי תקנות‬
‫המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשייה)‪ ,‬התשס"ד‪.8002-‬‬
‫ו‪ .‬פירוט תעריפים‬
‫‪ .88‬תעריפים לשרותי ביוב לשפכים מוגדרים בתוספת שלישית כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים‬
‫לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב)‪ ,‬תש"ע‪8002-‬‬
‫תוספת שלישית‬
‫(סעיף ‪6‬ב)‬
‫התעריפים לשירותי ביוב לשפכים‪ ,‬יהיו כמפורט להלן‪:‬‬
‫בתוספת זו –‬
‫‪.8‬‬
‫"מזהם" – מרכיב מטור א' בטבלה שבתוספת השנייה לכללי איכות שפכים‪ ,‬שריכוזו עולה על‬
‫הערכים הקבועים בה בטור ב' לצדו;‬
‫"מט"ש" – כהגדרתו בכללי איכות שפכים;‬
‫"עלות הרחקת מזהם" – סכום בעד האנרגיה‪ ,‬הכימיקלים וסילוק הבוצה‪ ,‬החזרי ההון‬
‫וההוצאות הקבועות‪ ,‬לכל מזהם‪ ,‬לפי הנוסחה בפרט ‪( 8‬להלן – ‪;)px‬‬
‫"סכום עלויות הרחקת המזהמים" – הסכום של עלות הרחקת מזהם בעבור המזהמים‬
‫שנמצאו בשפכים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫(א) התעריף‪ ,‬למ"ק מים‪ ,‬בעד כמות מים המחויבת בשפכים חריגים יהיה התעריף‬
‫המתקבל מסכום עלויות הרחקת המזהמים לפי הנוסחה שלהלן‪ ,‬מוכפל ב‪– 1.0-‬‬
‫(ב)‬
‫בנוסחה זו –‬
‫‪ – Cx‬ריכוז המזהם‪ ,‬במיליגרם לליטר‪ ,‬בשפכי הצרכן לפי סעיף ‪(6‬ט) לכללי איכות‬
‫שפכים;‬
‫‪ – Cin‬ריכוז המזהם בשער המט"ש‪ ,‬במיליגרם לליטר;‬
‫‪ – Clim‬הערך‪ ,‬במיליגרם לליטר‪ ,‬לכל מזהם כערכו בטור ב' בהתאם לסוג המזהם בטור‬
‫א'‪ ,‬כפי שנקבע בתוספת השנייה לכללי איכות שפכים;‬
‫‪ – Cout‬ריכוז המזהם בקולחי המט"ש‪ ,‬במיליגרם לליטר;‬
‫‪ – QdWWTP‬ספיקת המט"ש היומית הממוצעת‪ ,‬במטר קוב ליום;‬
‫‪ – Pfactor‬הערך הקבוע בטבלה שבפרט משנה (ג) לעניין אנרגיה לכל מזהם;‬
‫‪ – Cfactor‬הערך הקבוע בטבלה שבפרט משנה (ג) לעניין כימיקלים וייצור בוצה לכל‬
‫מזהם;‬
‫‪ – INVfactor‬הערך הקבוע בטבלה שבפרט משנה (ג) לעניין החזר הון והוצאות קבועות‬
‫לכל מזהם;‬
‫"‪ 85.28 – "85‬שקלים חדשים לקילוגרם בעד מחיר פולימרים לייבוש הבוצה;‬
‫"‪ 0.288 – "0.28‬שקלים חדשים בעד מחיר לקילוואט שעה בחיבור מתח גבוה;‬
‫"‪ 852.08 – "850‬שקלים חדשים לטון בעבור מחיר פינוי הבוצה;‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫"‪ – 8.82 – "F‬למט" ש המביא שפכים לאיכות קולחין להשקיה חקלאית בלא מגבלות או‬
‫באיכות הנדרשת להזרמה לנחלים;‬
‫‪ – 8‬למט"ש המביא שפכים לאיכות נמוכה מהאמור;‬
‫בהגדרה זו‪" ,‬איכות קולחין" – כהגדרתה בכללי המים (תעריפים למי קולחין‬
‫המסופקים ממט"ש)‪ ,‬התש"ע‪ ,8080-‬לפי העניין;‬
‫(ג) הערכים הקבועים למקדמי אנרגיה‪ ,‬כימיקלים‪ ,‬ייצור בוצה‪ ,‬החזר הון והוצאות‬
‫קבועות‪ ,‬יהיו כמפורט להלן‪:‬‬
‫טור ד'‬
‫טור ג'‬
‫החזר הון והוצאות‬
‫כימיקלים וייצור‬
‫טור ב'‬
‫טור א'‬
‫קבועות‬
‫בוצה‬
‫אנרגיה‬
‫מרכיב‬
‫‪INVfactor‬‬
‫‪Cfactor‬‬
‫‪Pfactor‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪0.55‬‬
‫צריכת חמצן כימית‬
‫(‪)COD‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.82‬‬
‫חנקן קיילדל‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪0.8‬‬
‫כלל מוצקים‬
‫מרחפים (‪)TSS‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.05‬‬
‫זרחן כ‪P-‬‬
‫על אף האמור בפרט ‪ ,8‬התעריף‪ ,‬למ"ק מים‪ ,‬בעבור כמות מים המחויבת בשפכים חריגים‬
‫בלא אישור החברה לפי סעיף ‪(3‬א)(‪ )1‬לכללי איכות שפכים‪ ,‬יהיה הסכום השווה ל‪4-‬‬
‫פעמים התעריף לשפכים חריגים כאמור בפרט ‪.1‬‬
‫(א) התעריף‪ ,‬למ"ק מים‪ ,‬בעד כמות מים המחויבת בשפכים האסורים להזרמה למערכת‬
‫הביוב לפי סעיף ‪(3‬א)(‪ )2‬לכללי איכות שפכים‪ ,‬יהיה הסכום השווה ל‪ 6-‬פעמים התעריף‬
‫לשירותי ביוב‪.‬‬
‫(ב) התעריף‪ ,‬למ"ק מים‪ ,‬בעד כמות מים המחויבת בשפכים האסורים להזרמה למערכת‬
‫הביוב לפי סעיף ‪(3‬א)(‪ )2‬לכללי איכות שפכים שנמצאו בהם גם שפכים חריגים לפי סעיף‬
‫‪(3‬א)(‪ )1‬לכללי איכות שפכים‪ ,‬יהיה הסכום המתקבל מהתעריף לפי פרט משנה (א)‬
‫בתוספת התעריף לפי פרטים ‪(1‬א) או ‪ ,3‬לפי העניין‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫התעריף לביצוע בדיקות ודגימות לפי סעיף ‪ 5‬לכללי איכות שפכים יהיה כמפורט להלן‪:‬‬
‫טור ג'‬
‫עלות כל בדיקה בשקלים חדשים‬
‫בהתאם לכמות הבדיקות‬
‫טור ב'‬
‫טור א'‬
‫הקבועות בכללי איכות שפכים‬
‫סוג בדיקה‬
‫מספר‬
‫‪808.0‬‬
‫דיגום חטף‬
‫(‪)8‬‬
‫‪206.0‬‬
‫דיגום מורכב לפי זמן‬
‫(‪)8‬‬
‫‪8,482.8‬‬
‫דיגום מורכב לפי ספיקות‬
‫(‪)2‬‬
‫‪26.7‬‬
‫(‪)4‬‬
‫‪BOD‬‬
‫‪28.6‬‬
‫(‪)5‬‬
‫‪COD‬‬
‫‪855.8‬‬
‫(‪)6‬‬
‫‪BETM‬‬
‫‪85.2‬‬
‫(‪)7‬‬
‫‪pH‬‬
‫‪402.8‬‬
‫(‪)2‬‬
‫’‪VOCs‬‬
‫‪58.8‬‬
‫(‪)2‬‬
‫‪TSS‬‬
‫‪406.2‬‬
‫(‪)80‬‬
‫‪VOC‬‬
‫‪808.0‬‬
‫דטרגנטים אניוניים‬
‫(‪)88‬‬
‫‪808.0‬‬
‫דטרגנטים נוניוניים‬
‫(‪)88‬‬
‫‪58.8‬‬
‫זרחן כללי‬
‫(‪)82‬‬
‫‪765.8‬‬
‫חומרי נפץ‬
‫(‪)84‬‬
‫‪808.0‬‬
‫חנקן כללי‬
‫(‪)85‬‬
‫‪26.2‬‬
‫(‪)86‬‬
‫חנקן קילדל (‪)TKN‬‬
‫‪68.8‬‬
‫כלוריד‬
‫(‪)87‬‬
‫‪257.8‬‬
‫(‪)82‬‬
‫כלל פחמימנים הלוגנים מומסים (‪)DOX‬‬
‫‪85.2‬‬
‫מוליכות חשמלית‬
‫(‪)82‬‬
‫נודה על ההבנה ושיתוף הפעולה‪.‬‬