הוראות הפעלה למוצרי EVCO

EVCO ‫הוראות הפעלה למוצרי‬
EVCO 702
EVKB21P7VH
EVK411M7VHBS
EVK411P7VCS
‫פרמטרים‬
‫‪T1‬‬
‫‪T2‬‬
‫‪T3‬‬
‫‪T4‬‬
‫‪T5‬‬
‫‪T6‬‬
‫‪T7‬‬
‫הוראות הפעלה לטיימר דיגיטאלי ‪EVCO 702‬‬
‫מתח הפעלה ‪230V‬‬
‫שתי יצאות ‪RELAY CHANGE-OVER 8A 230V‬‬
‫עד ארבע זמנים שונים‪.‬‬
‫מינימום‬
‫‪00:00‬‬
‫‪00:00‬‬
‫‪00:00‬‬
‫‪00:00‬‬
‫‪00:00‬‬
‫‪00:00‬‬
‫‪0‬‬
‫מקסימום‬
‫מחדל‬
‫בסיס הזמנים של ‪T1‬‬
‫‪=0s:ms 1=min:s‬‬
‫‪2=h:min‬‬
‫בסיס הזמנים של ‪T2‬‬
‫‪=0s:ms 1=min:s‬‬
‫‪2=h:min‬‬
‫בסיס הזמנים של ‪T3‬‬
‫‪=0s:ms 1=min:s‬‬
‫‪2=h:min‬‬
‫בסיס הזמנים של ‪T4‬‬
‫‪=0s:ms 1=min:s‬‬
‫‪2=h:min‬‬
‫לאחר חיבור הטיימר למתח ‪,‬תופיע על התצוגה זמן ראשון ) )‪T1‬על הצג‪.‬‬
‫שינוי הזמנים אפשרי לאחר לחיצה על ‪ SET‬ושינוי הזמן בחצים מעלה או מטה‬
‫‪0 T8‬‬
‫לחיצה שוב על ‪SET‬מאפשרת שינוי זמן שני ‪ T2‬וכך עד שינוי זמן רבעי ‪. T4‬‬
‫‪0 T9‬‬
‫כניסה לפרמטרים‬
‫לחיצה בו זמנית על ▼▲ למשך ‪ 4‬שניות ‪ ,‬על הצג יופיע ‪,PA‬‬
‫לאחר מכן לחיצה על ‪SET‬ובעזרת הלחצנים ▼▲ יש להגיע ל ‪ -91‬ושוב לחיצה על ‪SET‬‬
‫‪0 T10‬‬
‫לאחר מכן לחיצה בו זמנית על ▼▲ למשך ‪ 4‬שניות על הצג יופיע ‪) T1‬פרמטר הראשון)‪.‬‬
‫דפדוף בין הפרמטרים בעזרת הלחצנים ▼▲ ‪ ,‬אם מעוניינים לשנות יש ללחוץ על ‪SET‬‬
‫לכניסה לתוך הפרמטר ובעזרת הלחצנים ▼▲ לבצע שינוי ושוב‬
‫‪SET‬ליציאה לפרמטר‪.‬‬
‫‪T11‬‬
‫‪T12‬‬
‫‪T13‬‬
‫‪T14‬‬
‫‪T15‬‬
‫‪T17‬‬
‫‪T18‬‬
‫‪T19‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪00:00‬‬
‫תאור ואפשרויות‬
‫משך זמן ראשון‬
‫משך זמן שני‬
‫משך זמן שלישי‬
‫משך זמן רבעי‬
‫משך זמן הזמזם‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫לטיימר מחזורי =‪9‬‬
‫משך זמן בין מחזורים‬
‫שינוי‬
‫פרמטרים‬
‫‪O1‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪P2‬‬
‫הוראות הפעלה לבקר טמפ' ‪ EVCO‬דגם ‪EVKB21P7VH‬‬
‫קירור חימום‬
‫‪ -00‬עד ‪ 900‬מעלות לרגש‬
‫‪PTC‬בלבד!!!‬
‫תצוגה ‪ 3‬ספרות‪.‬‬
‫יציאה‪ -‬מגע יבש מחליף אחד ‪ 91A‬מקסימום‬
‫מתח הפעלה ‪230VAC‬‬
‫לאחר חיבור הבקר למתח הפעלה ‪,‬תופיע טמפ' החדר על הצג‪.‬‬
‫תצוגת ה‪-‬‬
‫‪SETPOINT‬תופיעה לאחר לחיצה קצרה על ‪SET‬‬
‫שינוי ‪SETPOINT‬אפשרי כשתצוגת ה ‪ SETPOINT‬מופיעה )בחצים מעלה או מטה)‬
‫‪R0‬‬
‫‪R1‬‬
‫‪R2‬‬
‫‪R5‬‬
‫‪C0‬‬
‫‪C2‬‬
‫‪C3‬‬
‫מינימום‬
‫‪20‬‬‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מקסימום‬
‫‪20‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪11-‬‬
‫‪11‬‬
‫ברירת‬
‫מחדל‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪900‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪R2‬‬
‫‪R1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫‪S0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪MIN 911‬‬
‫‪MIN 240‬‬
‫‪S 240‬‬
‫כניסה לפרמטרים‬
‫לחיצה בו זמנית על ▼▲ למשך ‪ 4‬שניות ‪ ,‬על הצג יופיע ‪,PA‬‬
‫לאחר מכן לחיצה על ‪SET‬ובעזרת הלחצנים ▼▲ יש להגיע ל ‪ -91‬ושוב לחיצה על ‪SET‬‬
‫לאחר מכן לחיצה בו זמנית על ▼▲ למשך ‪ 4‬שניות על הצג יופיע ‪) SP‬פרמטר הראשון)‪.‬‬
‫דפדוף בין הפרמטרים בעזרת הלחצנים ▼▲ ‪ ,‬אם מעוניינים לשנות יש ללחוץ על ‪SET‬‬
‫לכניסה לתוך הפרמטר ובעזרת הלחצנים ▼▲ לבצע שינוי ושוב‬
‫להפרמטר‪.‬‬
‫‪SET‬ליציאה‬
‫‪D0‬‬
‫‪H0‬‬
‫‪H 11‬‬
‫‪D3‬‬
‫‪D4‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪MIN 11‬‬
‫‪D5‬‬
‫‪D6‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪MIN 11‬‬
‫‪A‬כל‬
‫‪H8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫תאור ואפשרויות‬
‫איפוס רגש‬
‫תצוגה עם נקודה עשרונית‬
‫מעלות ב ‪C -0‬ב ‪F-1‬‬
‫דיפרנציאל בין טמפ' חדר ל‬
‫‪SETPOINT‬‬
‫קביעת מינימום ל ‪SETPOINT‬‬
‫קביעת מקסימום ל ‪SETPOINT‬‬
‫בקר קירור‪ 0-‬בקר חימום‪9-‬‬
‫זמן השעיה למדחס בהפעלה ראשונית‬
‫זמן השעיה להפסקת פעולת העומס‬
‫זמן השעיה להתחלת פעולת העומס‬
‫רווח בין מחזורי הפשרה ‪=0,‬ללא‬
‫הפשרה‬
‫‪=0,‬ללא‬
‫זמן הפשרה בדקות‬
‫הפשרה‬
‫הפשרה בתחילת הפעלת הבקר ‪=9‬כן‬
‫זמן השעית הפשרה בתחילת הפעלת‬
‫בקר‬
‫תצוגה בזמן הפשרה ‪=0‬חדר‪=9,‬הפרש‬
‫עבור נוריות אזהרה ללא סאונד‬
‫שינוי‬
‫פרמטרים‬
‫‪CA1‬‬
‫מקסימ‬
‫ום‬
‫מינימו‬
‫ם‬
‫‪20‬‬
‫‪20-‬‬
‫ברירת‬
‫מחדל‬
‫תאור ואפשרויות‬
‫‪0‬‬
‫הוראות הפעלה לבקר טמפ' ‪ EVCO‬דגם ‪EVK411M7VHBS‬‬
‫חימום‪+‬קירור אוניברסאלי‬
‫כניסות‬
‫‪PO‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪P2‬‬
‫‪P5‬‬
‫‪R0‬‬
‫‪R1‬‬
‫‪R2‬‬
‫‪R3‬‬
‫‪R5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪911‬‬‫‪R1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מתח הפעלה ‪230VAC‬‬
‫‪C1‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫לאחר חיבור הבקר למתח הפעלה ‪,‬תופיע טמפ' החדר על הצג‪.‬‬
‫‪C2‬‬
‫‪C3‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫‪S0‬‬
‫‪C4‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫‪C5‬‬
‫‪D0‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫‪H0‬‬
‫‪D3‬‬
‫‪D4‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪D5‬‬
‫‪D6‬‬
‫‪A1‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪911-‬‬
‫‪A2‬‬
‫‪A3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ -00PTC‬עד ‪ 900‬מעלות ‪:‬‬
‫מעלות ‪:‬‬
‫‪ -900K‬עד ‪ 9300‬מעלות ‪:‬‬
‫‪ -40NTC‬עד ‪ 900‬מעלות ‪ -900 J :‬עד ‪800‬‬
‫‪ -200PT100/PT1000‬עד ‪ 100‬מעלות ‪:‬‬
‫תצוגה ‪ 4‬ספרות‪.‬‬
‫יציאה‪ -‬מגע יבש מחליף אחד ‪ 90A‬מקסימום‬
‫תצוגת ה‪-‬‬
‫‪SETPOINT‬תופיעה לאחר לחיצה קצרה על ‪SET‬‬
‫שינוי ‪SETPOINT‬אפשרי כשתצוגת ה ‪ SETPOINT‬מופיעה )בחצים מעלה או‬
‫מטה)‬
‫כניסה לפרמטרים‬
‫לחיצה בו זמנית על ▼▲ למשך ‪ 4‬שניות ‪ ,‬על הצג יופיע ‪,PA‬‬
‫לאחר מכן לחיצה על ‪SET‬ובעזרת הלחצנים ▼▲ יש להגיע ל ‪ -91‬ושוב לחיצה על‬
‫‪SET‬‬
‫לאחר מכן לחיצה בו זמנית על ▼▲ למשך ‪ 4‬שניות על הצג יופיע ‪) SP‬פרמטר‬
‫הראשון)‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪R2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪240‬‬
‫‪MIN‬‬
‫‪240‬‬
‫‪MIN‬‬
‫‪S 240‬‬
‫‪240‬‬
‫‪MIN‬‬
‫‪240‬‬
‫‪MIN‬‬
‫‪H 11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪MIN‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪MIN‬‬
‫‪9‬‬
‫‪240‬‬
‫‪MIN‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪300‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫איפוס רגש‬
‫‪PTC =0‬‬
‫‪1=NTC‬‬
‫‪2=J‬‬
‫‪3=K‬‬
‫‪4=3 WIRES PT-100‬‬
‫‪5=2 WIRES PT-100‬‬
‫‪6=3 WIRES PT-1000‬‬
‫‪7= 2 WIRES PT-1000‬‬
‫תצוגה עם נקודה עשרונית‬
‫מעלות ב ‪C -0‬ב ‪F-1‬‬
‫תצוגת חדר ‪ 0-‬תצוגת ‪SETPOINT-1‬‬
‫דיפרנציאל בין טמפ' חדר ל ‪SETPOINT‬‬
‫קביעת מינימום ל ‪SETPOINT‬‬
‫קביעת מקסימום ל ‪SETPOINT‬‬
‫נעילת ‪SETPOINT‬כן‪9-‬‬
‫בקר קירור‪ 0-‬בקר חימום‪9-‬‬
‫‪0‬‬
‫זמן השעיה בין פעולת חוזרות‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫זמן השעיה להפסקת פעולת העומס‬
‫זמן השעיה להתחלת פעולת העומס‬
‫‪MIN 90‬‬
‫כשרגש לא תקין‪,‬זמן השעיה לניתוק‬
‫‪MIN 90‬‬
‫‪H8‬‬
‫כשרגש לא תקין‪,‬זמן השעיה להפעלה‬
‫רווח בין מחזורי הפשרה ‪=0,‬ללא הפשרה‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪=0,‬ללא הפשרה‬
‫זמן הפשרה בדקות‬
‫הפשרה בתחילת הפעלת הבקר ‪=9‬כן‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫זמן השעית הפשרה בתחילת הפעלת בקר‬
‫תצוגה בזמן הפשרה ‪=0‬חדר‪=9,‬הפרש‬
‫צופר אזהרה ‪ ,‬ראה ‪A3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫השעיה בדקות לפני תחילת הצופר‬
‫תיכנות צופר‬
‫‪-0‬ללא צופר‬
‫‪-1‬צופר מופעל כשטמפרטורה יורדת מ ‪A1‬‬
‫‪2‬צופר מופעל כשטמפרטורה עולה מ‪A1‬‬‫‪-3‬צופר מופעל כשטמפרטורה יורדת מ ‪SET POINT‬‬
‫‪+A1‬‬
‫‪ -4‬צופר מופעל כשטמפרטורה עולה מ ‪SET POINT‬‬
‫‪+A1‬‬
‫הוראות הפעלה לבקר טמפ' ‪ EVCO‬דגם ‪EVK411P7VCS‬‬
‫שינוי‬
‫פרמטרים‬
‫‪CA1‬‬
‫קירור חימום ‪ -00‬עד ‪ 900‬מעלות ל ‪PTC‬‬
‫מקסימום‬
‫מינימום‬
‫ברירת‬
‫מחדל‬
‫תאור ואפשרויות‬
‫‪20-‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫תצוגה ‪ 4‬ספרות‪.‬‬
‫‪PO‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫איפוס רגש‬
‫סוג רגש ‪NTC -9 :‬או ‪PTC-0‬‬
‫כניסה‪ PTC -‬ברירת מחדל ‪ ,‬אפשרות ל ‪NTC‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫יציאה‪ -‬מגע יבש מחליף אחד ‪ 91A‬מקסימום‬
‫‪P2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫תצוגה עם נקודה עשרונית‬
‫מעלות ב ‪C -0‬ב ‪F-1‬‬
‫‪P5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫תצוגת חדר ‪ 0-‬תצוגת ‪SETPOINT-1‬‬
‫‪R0‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫דיפרנציאל בין טמפ' חדר ל ‪SETPOINT‬‬
‫‪R1‬‬
‫‪11-‬‬
‫‪0‬‬
‫קביעת מינימום ל ‪SETPOINT‬‬
‫מתח הפעלה ‪230VAC‬‬
‫או ‪) 92VAC/DC‬המתח תלוי בדגם)‬
‫לאחר חיבור הבקר למתח הפעלה ‪,‬תופיע טמפ' החדר על הצג‪.‬‬
‫‪R2‬‬
‫‪SETPOINT‬תופיעה לאחר לחיצה קצרה על ‪SET‬‬
‫‪R3‬‬
‫שינוי ‪SETPOINT‬אפשרי כשתצוגת ה ‪ SETPOINT‬מופיעה )בחצים מעלה‬
‫או מטה)‬
‫‪R5‬‬
‫תצוגת ה‪-‬‬
‫כניסה לפרמטרים‬
‫‪R2‬‬
‫‪R1‬‬
‫‪900‬‬
‫קביעת מקסימום ל ‪SETPOINT‬‬
‫‪SETPOINT‬כן‪9-‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫נעילת‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫בקר קירור‪0-‬‬
‫‪9‬‬
‫‪MIN 240‬‬
‫‪0‬‬
‫זמן השעיה בין פעולת חוזרות‬
‫‪C2‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫‪MIN 240‬‬
‫‪0‬‬
‫זמן השעיה להפסקת פעולת העומס‬
‫‪C3‬‬
‫‪S0‬‬
‫‪S 240‬‬
‫‪0‬‬
‫זמן השעיה להתחלת פעולת העומס‬
‫‪C1‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫בקר חימום‪9-‬‬
‫לחיצה בו זמנית על ▼▲ למשך ‪ 4‬שניות ‪ ,‬על הצג יופיע ‪,PA‬‬
‫‪C4‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫‪MIN 240‬‬
‫‪MIN 90‬‬
‫כשרגש לא תקין‪,‬זמן השעיה לניתוק‬
‫‪C5‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫‪MIN 240‬‬
‫‪MIN 90‬‬
‫כשרגש לא תקין‪,‬זמן השעיה להפעלה‬
‫לאחר מכן לחיצה על ‪SET‬ובעזרת הלחצנים ▼▲ יש להגיע ל ‪ -91‬ושוב‬
‫לחיצה על ‪SET‬‬
‫‪D0‬‬
‫‪H0‬‬
‫‪H 11‬‬
‫‪H8‬‬
‫רווח בין מחזורי הפשרה ‪=0,‬ללא הפשרה‬
‫‪D3‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫‪MIN 11‬‬
‫לאחר מכן לחיצה בו זמנית על ▼▲ למשך ‪ 4‬שניות על הצג יופיע ‪SP‬‬
‫)פרמטר הראשון)‪.‬‬
‫‪D4‬‬
‫‪D5‬‬
‫‪D6‬‬
‫דפדוף בין הפרמטרים בעזרת הלחצנים ▼▲ ‪ ,‬אם מעוניינים לשנות יש‬
‫ללחוץ על ‪SET‬‬
‫‪A‬כל‬
‫‪0‬‬
‫‪MIN 0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪MIN 11‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪=0,‬ללא הפשרה‬
‫‪0‬‬
‫זמן הפשרה בדקות‬
‫‪0‬‬
‫הפשרה בתחילת הפעלת הבקר ‪=9‬כן‬
‫‪0‬‬
‫זמן השעית הפשרה בתחילת הפעלת בקר‬
‫‪9‬‬
‫תצוגה בזמן הפשרה ‪=0‬חדר‪=9,‬הפרש‬
‫עבור נוריות אזהרה ללא סאונד‬