חקיקת מדיניות מס במסגרת פרק המיסוי של טיוטת חוק ההסדרים החדש

‫‪1‬‬
‫מבזק מס‬
‫‪ 23‬במאי‪1023 ,‬‬
‫מס' ‪110‬‬
‫לקוחות וחברים יקרים‪:‬‬
‫הרינו מתכבדים לשלוח אליכם חדשות‪ ,‬עדכונים ומאמרים על הנעשה בתחום המסים‪ .‬והפעם‬
‫מבזקנו יעסוק‪" ,‬הטלת מע"מ בגין יבוא של ‪ IP‬וקבלת שירותים מתושב חוץ"‪ ,‬קריאה נעימה‪.‬‬
‫אחת המטרות של חוק מע"מ הינה ליצור בסיס‬
‫מערכת תבניות חדשה לחיים אנושים‪ ,‬טובים טבעיים‬
‫רחב להטלת המס‪ ,‬כך שהמס יוטל על מגוון רחב‬
‫ונכונים יותר‪ .‬על מנת לקדם את עיסוקיה‪ ,‬התקשרה‬
‫של פעילויות במשק‪ .‬יצירת בסיס רחב למס נועדה‬
‫עמותת תבנית עם חברה זרה בהסכם המקנה לה זכות‬
‫למנוע הפלייה בין ענפי הכלכלה השונים וליצור‬
‫שימוש בלעדי בקניין רוחני של החברה הזרה‪ .‬הקניין‬
‫תחרות שיוויונית בין המגזרים השונים‪ .‬סעיף ‪2‬‬
‫הרוחני כולל מחקרים בתחום הבנת החיים‪ ,‬פסיכולוגיה‬
‫לחוק מע"מ‪ ,‬המטיל את המס על עסקה בישראל‪,‬‬
‫אנושית‪ ,‬מחקרים של ידע אלטרנטיבי ניהול ולחץ ועוד‪.‬‬
‫מחייב במס גם את ייבואם של טובין לישראל‪.‬‬
‫בית המשפט נדרש להכריע האם הנסיבות המתוארות‬
‫המחוקק הישראלי נמנע מהלגדיר בחוק מע"מ מהי‬
‫לעיל מהוות ייבוא החייב במע"מ‪ ,‬כעמדת מנהל מע"מ‪,‬‬
‫פעולה של "יבוא" החוסה תחת כנפיו של החוק וכן‬
‫או שמא לא קיימת חבות במע"מ‪ ,‬כעמדת העמותה‪.‬‬
‫נמנע להתייחס באופן מפורש להיקפו של המונח‬
‫השופטת דניה קרת‪-‬מאיר שישבה על המדוכה‪ ,‬סקרה‬
‫"ייבוא" ובמיוחד לשאלה‪ ,‬האם גם ייבוא של‬
‫במסגרת פסק דינה את הגדרת המונח "טובין" בחוק‬
‫שירותים למדינת ישראל‪ ,‬חייב במס‪ .‬על רקע‬
‫מע"מ‪ ,‬הכולל בתוכו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬זכות‪ ,‬טובת הנאה‬
‫התשתית הנורמטיבית החסרה‪ ,‬מעת לעת צצות‬
‫ונכסים בלתי מוחשיים אחרים‪ .‬השופטת קרת‪-‬מאיר‬
‫מחלוקות בין נישומים לבין נציגי מע"מ בקשר‬
‫קבעה‪ ,‬כי המונח "זכות"‪ ,‬המהווה חלק מההגדרה‬
‫לקיומו של בסיס חוקי איתן עליו יכולה רשות‬
‫הרחבה של "טובין"‪ ,‬פורש בפסיקה באופן רחב כך‬
‫המסים להסתמך בבואה להטיל מס ערך מוסף‪,‬‬
‫שנכללים בו כל זכות בעלת ערך כלכלי לרבות‪ :‬פטנטים‪,‬‬
‫למשל‪ ,‬על יבוא של טובין בלתי מוחשים (‪)IP‬‬
‫מוניטין‪ ,‬זכויות על חוזה וכדומה‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬המונח‬
‫לישראל ו‪/‬או על עצם החיוב במס בגין יבוא של‬
‫"ייבוא" אינו מוגדר בחוק מע"מ ואף לא בפקודת‬
‫שירותים לישראל‪.‬‬
‫המכס וביתר דיני המס‪ .‬בפקודת הפרשנות‪ ,‬הוגדר‬
‫לאחרונה‪ ,‬פורסם פסק הדין של בית המשפט‬
‫המונח "ייבוא" כ"הבאה או גרם הבאה לישראל‪ ,‬בים‬
‫המחוזי בתל אביב בעניין עמותת התבנית העוסק‪,‬‬
‫ביבשה או באוויר"‪ ,‬ואילו בית המשפט קבע כי גם‬
‫בשאלות האמורות לעיל‪ .‬עובדות פסק הדין‬
‫העברת תכנים בלתי מוחשים באמצעות הטלפון‪ ,‬כמו‬
‫מלמדות‪ ,‬כי תבנית הנה עמותה העוסקת בהקמת‬
‫במקרה הנוכחי‪ ,‬יכולה להיחשב כחוסה תחת המונח‬
‫"ייבוא" שכן למעשה‪ ,‬טובין בלתי מוחשיים נצרכו‬
‫עמוד ‪1 1‬‬
‫מבזק מס‬
‫‪ 23‬במאי‪1023 ,‬‬
‫מס' ‪110‬‬
‫בישראל‪ .‬היינו‪ ,‬בית המשפט קבע כי כאשר נעשה‬
‫ולחייב במס דווקא את עסקאות היבוא‪ .‬הרעיון בבסיס‬
‫שימוש בנכס בישראל‪ ,‬אשר נרכש מחוץ לישראל‪,‬‬
‫זה‪ ,‬הוא הרצון לגרום לתחרות הוגנת ושיוויונית בין‬
‫טובין יובאו לישראל‪ .‬נוכח הדברים האמורים‪,‬‬
‫היצרנים הזרים ליצרנים המקומיים כשהמטרה‬
‫קובע בית המשפט‪ ,‬כי עמותת תבנית חייבת‬
‫הסופית היא לשפר את יעילות המסחר המקומי‪ .‬על כן‪,‬‬
‫בתשלום המס שכן היא החזיקה בטובין ואף הייתה‬
‫לכאורה‪ ,‬ניתן היה להצדיק חיוב גורף במס של יבוא‬
‫זכאית להנאה מהם‪ .‬גם לעניין חיוב העמותה במס‬
‫מחו"ל היות והחיוב במס מגיע במקום הפטור ממס‬
‫בגין שירותים שנתקבלו מתושב חוץ‪ ,‬הסכים בית‬
‫הניתן ליצוא‪ .‬אולם‪ ,‬חיי המעשה מלמדים כי קיים‬
‫המשפט עם עמדת נציגי מע"מ וקבע כי תכלית חוק‬
‫קושי אמיתי בהטלת מס גורפת על יבוא‪ ,‬שכן למשל‪,‬‬
‫מצביעה על כך כי יש להטיל מע"מ על ייבוא‬
‫התייעצות טלפונית עם תושב חוץ על בסיס עסקי עלולה‬
‫שירותים‪ .‬על כן נפסק כי העמותה חייבת במס בגין‬
‫להיחשב כיבוא של שירותים החייבת במס‪ ,‬בעוד‬
‫יבוא טובין בלתי מוחשים לישראל ו‪/‬או בגין קבלת‬
‫מחירה של עסקה כאמור‪ ,‬במידה ולא נקבע בהסכם בין‬
‫שירותים מתושב חוץ‪.‬‬
‫הצדדים‪ ,‬יכול להיקבע על מחיר השוק‪ .‬תשומת ליבכם‬
‫לדעתנו‪ ,‬סעיף ‪ 2‬לחוק מטיל את החיוב במע"מ בגין‬
‫כי חוק מע"מ אינו נותן מענה חד משמעי ביחס לשאלות‬
‫יבוא הן על מלכ"ר והן על עוסק‪ ,‬ועל כן למרות‬
‫רבות בקשר ליבוא של שירותים וטובין לישראל‪ ,‬ועל‬
‫שפסק הדין עוסק בעמותה הנחשבת "מלכ"ר"‬
‫רקע כל האמור לעיל‪ ,‬אנו ממליצים‪ ,‬לנקוט משנה‬
‫לצורך חוק מע"מ‪ ,‬פסק הדין רלוונטי גם ביחס‬
‫זהירות בקשר לעריכת הסכמים עם תושבי חוץ‬
‫ל"עוסק"‪ ,‬כדוגמת חברה בע"מ‪ ,‬הרשאית לקזז את‬
‫העוסקים בקניין רוחני ו‪/‬או קבלת שירותים וכן‬
‫מס התשומות‪ ,‬בהתאם להוראות חוק מע"מ‬
‫להיוועץ מראש ובאופן שוטף עם מומחי מס בקשר‬
‫ותקנותיו‪ .‬נבקש להבהיר‪ ,‬כי הטלת מס על פי‬
‫לפעולות הדרושות להיעשות‪.‬‬
‫עיקרון טריטוריאלי הייתה צריכה להוביל למסקנה‬
‫לבירורים‪ ,‬וייעוץ משפטי אנא פנו לד"ר עו"ד איל‬
‫שעסקת יצוא תתחייב במס בישראל‪ ,‬שהרי היא‬
‫שנהב‪ ,‬עו"ד אורן בירן‪ ,‬עו"ד יפעת וייס ועו"ד מוטי‬
‫מייצגת ערך מוסף של פירמות בישראל‪ ,‬ואילו‬
‫בללתי ממחלקת המסים של המשרד‪ .‬אין באמור‬
‫עסקת יבוא תהיה פטורה ממס‪ ,‬שהרי היא מייצגת‬
‫ברשימה זו כדי להוות חוות דעת ו‪/‬או ייעוץ משפטי‬
‫ערך מוסף של גופים בחו"ל אשר עליהם מוטל מס‬
‫בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם‬
‫במדינת המקור‪ .‬ברם‪ ,‬בנושא זה מקובל בעולם כלל‬
‫מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו‪/‬או אחרים‬
‫הפוך אשר לפיו נוהגים לפטור ממס עסקאות יצוא‪,‬‬
‫המסתמכים על רשימה זו‪.‬‬